Dr.med. Marijana Vičić

Medicinski fakultet Katedra za dermatovenerologiju

prostorija : Katedra za dermatovenerologiju
e-pošta : marijana.vicic@gmail.com

Hrvatska znanstvene bibliografija
Google scholar

Radno iskustvo

1.1.2008. - Znanstveni novak/ asistent Znanstveno-istraživački rad i održavanje nastave Maedicinski fakultet u Rijeci

Članstva

1.1.2012. - Hrvatsko dermatovenerološko društvo
1.1.2011. - Hrvatska liječnička komora
1.1.2009. - Hrvatski liječnički zbor

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2009. - Izabrana poglavlja iz Dermatovenerologije
Fizioterapija
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Alergijske i autoimune bolesti u dermatovenerologiji
Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Izabrana poglavlja iz Dermatovenerologije
Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Dermatovenerologija
Dentalna medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Interdisciplinarni pristup dermatoonkologiji
Sestrinstvo
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Interdisciplinarni pristup dermatoonkologiji
Fizioterapija
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Interdisciplinarni pristup dermatoonkologiji
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Klinička medicina 1: Dermatologija
Sestrinstvo
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Alergijske i autoimune bolesti u dermatovenerologiji
Fizioterapija
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Alergijske i autoimune bolesti u dermatovenerologiji
Sestrinstvo
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Dermatovenerologija
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Interdisciplinarni pristup dermatoonkologiji
Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Izabrana poglavlja iz Dermatovenerologije
Sestrinstvo
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - Alergijske i autoimune bolesti u dermatovenerologiji
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kurilić, Marijana; Brajac, Ines; Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija
Tradicionalna sustavna terapija - značenje u liječenju psorijaze( Traditional systemic therapy - role in the treatment of psoriasis )
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka (0025-7729) 47 (2011), 1; 53-58

2. Kurilić, Marijana; Prpić-Massari, Larisa; Brajac, Ines; Kaštelan, Marija
Sustavna terapija u liječenju psorijaze: lijekovi predbiološke ere( Systemic therapy in the treatment of psoriasis: drugs of prebiological era )
Liječnički vjesnik (0024-3477) 132 (2010); 246-251

Znanstvene knjige

1.
Brajac, Ines; Kurilić, Marijana
Kronične rane( Chronic wounds )
Naklada Slap - 2012.

Pozvana predavanja

1. Zečević Rutar, Mirjana; Lakoš, Gordan; Vičić, Marijana; Peternel, Sandra
Povećana učestalost sifilisa u primorsko-goranskoj županiji - trend ili slučajnost( Increased incidence of lues in Primorsko-Goranska County - trend or coincidence? )
2. Brajac, Ines; Kurilić, Marijana
Kronične rane( Chronic wounds )

Kongresna priopćenja

1.
Peternel, Sandra; Kaštelan, Marija; Prpić-Massari, Larisa; Kurilić, Marijana
Increased expression of tumor necrosis factor-related apoptosis inducing ligand and its receptors in lichen planus lesions
2.
Simonić, Edita; Pernar, Mirjana; Stojnić Soša, Liliana; Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Brajac, Ines; Peternel, Sandra; Vičić, Marijana; Periša, Darinka
Traumatska iskustva u djetinjstvu i odrasloj dobi u bolesnika sa psorijazom i psorijatičnim artritisom( Traumatic experiences in childhood and adulthood in patients with psoriasis and psoriatic arthritis )
3.
Peternel, Sandra; Prpić-Massari, Larisa; Manestar-Blažić, Teo; Kurilić, Marijana; Brajac, Ines; Kaštelan, Marija
Tissue-infiltrating lymphocytes in psoriasis vulgaris lesions express TRAIL and its receptors DR4 and DR5
4.
Vičić, Marijana; Periša, Darinka; Simonić, Edita; Prpić Massari, Larisa; Saftić, Marina; Stojnić Soša, Liliana
Autoimune bulozne dermatoze - prikazi slučaja i izazovi liječenja( Autoimmune bullous dermatoses - a case reports and treatment challenges )

Znanstveni projekti

1. 1.1.2008. -
IMUNOLOŠKI MEHANIZMI U PATOGENEZI PSORIJAZE; znanstveni novak; MZOS; ;

Stručna djelatnost