Izv. prof. dr. sc. Dubravko Vučetić

Pomorski fakultet Zavod za elektrotehniku, automatiku i informatiku

e-pošta : vucetic@pfri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar

Obrazovanje

19.3.2001. - 18.12.2006. doktor znanosti, tehničke znanosti, tehnologija prometa i transporta, pomorski i riječni promet Pomorski fakultet u Rijeci
3.3.1986. - 1.6.1990. magistar znanosti, tehničke znanosti, elektrotehnika, elektrostrojarstvo Elektrostrojarstvo i automatizacija Elektrotehnički fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu
9.9.1981. - 16.1.1986. dipllomirani inženjer elektrotehnikie Elektrostrojarstvo i automatizacija Elektrotehnički fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

1.1.2012. - izvanredni profesor nastava znanstveno-istraživački projekti Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2012. docent nastava znanstveno-istraživački projekti Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
1.1.2002. - 1.1.2007. Profesor visoke škole nastava znanstveno-istraživački projekti Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2002. viši predavač nastava znanstveno-istraživački projekti Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.2001. viši predavač nastava znanstveno-istraživački projekti Visoka pomorska škola u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
1.1.1993. - 1.1.1998. predavač nastava znanstveno-istraživački projekti Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
1.1.1992. - 1.1.1993. asistent nastava znanstveno-istraživački projekti Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
1.5.1986. - asistent Nastava, znanstveno-istraživački projekti Fakultet za pomorstvo i saobraćaj, Sveučilište u Rijeci

Nagrade i priznanja

pismeno priznanje "Josip Lončar"

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Brodski električni sustavi
Nautika i tehnologija prometa
Pomorski fakultet
Nositelj kolegija
Norma sati: 300
- Brodski električni sustavi
Nautika i tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 240
- Brodski električni uređaji i sustavi
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 320
- Brodski električni strojevi
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 275

Mentor u završnim radovima

- Prekidački izvori napajanja
Alen Lenardić
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci
- Ispitivanje elektroenergetskog sustava na brodu
Damir Turković
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci
- Ispitivanje brodskih električnih uređaja
Damir Turković
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci
- Besprekidni izvori napajanja
Dario Hrabar
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci
- Šim pretvarači frekvencije u sklopu sustava električne propulzije broda
Aleksandar Cuculić
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci
- Elektronička prigušnica
Darko Brtan
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci
- Brodska dizel električna propulzija
Davor Pavić
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Propulzijski transformatori
Antonio Škrobonja
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci
- Pomoćna propulzija
Dejan Davidović
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Ispitivanje asinkronog kaveznog motora
Dino Štajdohar
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci
- Labaratorijski regulacijski transformator
Luka Vitori
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci
- Besprekidno napajanje
Nikola Kirin
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci
- Automatski regulatori napona sinkronog generatora
Saša Ledinski
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci
- Kormilarski uređaji
Tomislav Zubović
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Električna propulzija
Ivan Čekada
Brodostrojarski
Pomorski fakultet u Rijeci
- Rekonstrukcija elektro-energetskog sustava turističke brodice
Dean Čiković
BEK
Pomorski fakultet u Rijeci
- Frekventno upravljani elektromotorni pogon
Leon Krnić
EITP
Pomorski fakultet u Rijeci
- Brodski osovinski generatori
Franko Ćirović
Brodska elektronika i komunikacija
Pomorski fakultet u Rijeci
- Električne instalacije na malim brodicama
Igor Deiuri
Brodska elektronika i komunikacije
Pomorski fakultet u Rijeci
- Negativni učinci nesinusoidalnog napajanja asinkronog kaveznog motora
Marko Francetić
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci
- Regulacija brzine vrtnje univerzalnih motora
Pepi Jardas
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci

Izdavaštvo

- Brodski električni strojevi i sustavi

Financiranje: Dubravko Vučetić

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Prenc, Rene; Vučetić, Dubravko; Cuculić, Aleksandar
High Voltage Shore Connection in Croatia: Network configurations and formation of the connection point to the Utility power grid
Electric power systems research 157 106-117 - 2017.

Q1

2. Cuculić, Aleksandar; Vučetić, Dubravko; Tomas, Vinko
Primjena visokonaponskih kopnenih priključaka u hrvatskim lukama
Pomorstvo 1 105-116 - 2013.

3. Cuculić, Aleksandar; Vučetić, Dubravko; Kezić, Danko
Komparativna analiza metoda širinsko-impulsne modulacije propulzijskog pretvarača frekvencije
Pomorstvo 2 289-306 - 2012.

4. Vučetić, D., Tomas, V., Cuculić A.
Electric Propulsion Optimization Model Based On Exploitation Profile and Energy Price
Brodogradnja 2 130-135 - 2011.

5. Vučetić, D., Turković, D.
Usporedba brodskih porivnih elektromotora
Pomorstvo 1 183-198 - 2009.

6. Vlahinić, S., Brnobić, D., Vučetić, D.
Measurement and Analysis of Harmonic Distortion in Power Distribution Systems
Electric Power Systems Research 79 pp 1121-1126 - 2009.

7. Tomas, V., Vučetić, D.
Utjecaj dijagnostike na pouzdanost i sigurnost procesnih kontrolera
Pomorstvo 1 81-97 - 2007.

8. Vučetić D.; Čekada I
Eksploatacijske prednosti električne propulzije
Pomorstvo 129-145 - 2006.

9. Vučetić, D.; Vlahinić, I
Utjecaj serijskog induktiviteta na smanjenje harmoničke distorzije struje mrežno komutiranih pretvarača frekvencije u sustavu električne propulzije broda
Pomorstvo 65-75 - 2005.

10. Vučetić, D.; Vlahinić I
Perspektiva razvoja elektromotora s permanentnim magnetima u sustavu električne propulzije broda
Pomorstvo 43-60 - 2003.

11. Vlahinić, I.; Vučetić, D
Perspektiva razvoja statičkih pretvarača frekvencije u sustavu električne propulzije broda
Pomorstvo 117-131 - 2001.

12. Vlahinić, I.; Vučetić D.; Šestan A.
Vrednovanje učinka rezanja vršnog opterećenja električne energije u brodogradilištu
Pomorstvo 14 25-34 - 2000.

13. Vlahinić, I.; Vučetić, D.; Šestan, A.
Smanjenje troškova električne energije u brodogradilištu novogradnji dodavanjem energije vlastitih izvora
Pomorstvo 155-165 - 1999.

14. Vlahinić, I.; Vučetić, D.; Tomas
Primjena numeričkih zaštita na plovnim objektima
Zbornik radova Pomorskog fakulteta 175-184 - 1998.

15. Vlahinić, I.; Vučetić, D.; Tomas, V.
Peak Load Cutting Limit Determination in Harbours and Shipyards
Proceedings of International Conference on Traffic Science, Trst-Patras 24-28 October 1998 - 1998.

16. Tomas, V.; Vlahinić, I.; Vučetić, D.
Condition Based Machinery Surveys
Proceedings of International Conference on Traffic Science, Trst-Patras 24-28 October 1998 - 1998.

17. Vlahinić, I.; Tomas, V.; Vučetić, D.
The Computerised Electrical Energy Management System for Industrial Production Systems
KoREMA, Proceedings of Conference on Energy Management, Dubrovnik 13-15 May 1998. 115-118 - 1998.

18. Vlahinić, I.; Vučetić, D., Šegulja, I
Increase Of The Ship's Safety By Introducing Numerical Protection
Proceedings of International Symposium on Electronics in Traffic, Ljubljana 1998 189-193, - 1998.

19. Tomas, V.;Vlahinić, I.; Vučetić, D.
Automatizacija broda jučer, danas, sutra
Zbornik radova Pomorskog fakulteta 205-216 - 1998.

20. Vlahinić, I.; Vučetić, D.; Tomas, V.
Contribution to the Better Efficiency of Harbour's Business Results by Introducing Computer Monitoring of Electric Energy Load and Consumption
Proceedings of International Symposium on Electronics in Traffic, Ljubljana 1997 201-204 - 1997.

21. Vlahinić, I.; Vučetić, D.; Tomas, V.
The Necessity of Multi-Discipline Approach in the Definition of the Ship's Function and Purpose
Proceedings of International Conference on Traffic Science, Portorož 1997. 116-119 - 1997.

22. Vučetić, D.; Vlahinić, I.
Utjecaj elektroničkih tehnologija na budući razvoj broda
Pomorski zbornik 283-291 - 1996.

23. Vlahinić, I.; Vučetić, D.
Čimbenici razvoja automatizacije brodova budućnosti
Zbornik radova Pomorskog fakulteta 97-103 - 1995.

24. Vlahinić, I.; Vučetić, D.
The Importance of Automation Within the Ship's Technological Development
ELMAR 37(1995) 199-201 - 1995.

25. Vlahinić, I.; Vučetić, D.
Prilog rješenju integriranog upravljanja brodskim dizelgeneratorima
ELMAR 36(1994) 37-40 - 1994.

26. Vlahinić, I.; Vučetić, D.,
Utjecaj tehnološkog razvoja na koncepciju upravljanja brodskom električnom centralom
Zbornik radova KoREMA 37 1 161-164 - 1992.

27. Vlahinić, I.; Vučetić, D.
Paralelan rad osovinskog i dizel-generatora u varijanti propulzije sa zakretnim vijkom -problemi stabilnosti dinamičkih stanja
Zbornik radova Pomorskog fakulteta . 261-272 - 1992.

28. Vlahinić, I.; Vučetić, D.
Utjecaj novih tehnologija na potrebno znanje sudionika u osnivanju i eksploataciji broda
Zbornik radova Fakulteta za pomorstvo i saobraćaj 27-35 - 1989.

29. Vučetić, D.
Višestepeno kondenzatorsko kočenje trofaznog asinkronog motora
Suvremeni promet 271-274 - 1988.

Znanstveni projekti

1. -
Procesno upravljanje brodom; Suradnik; Ministarstva znanosti Republike Hrvatske; ;
2. -
Modeliranje gospodarenja energijom u brodogradilištu; suradnik; Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske ; ;
3. -
Prihvatljivost porivnog sustava po energiji, sigurnosti, ekologiji i održavanju; Suradnik; Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske ; ;
4. -
Informacijsko-komunikacijske tehnologije u inteligentnim pomorskim sustavima; suradnik; Ministarstva znanosti obrazovanja i športa; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Aleksandar Cuculić; Doktorat Tehničko-ekonomska analiza primjene skladišta energije u elektroenergetskim sustavima plovnih objekata s dinamičkim pozicioniranjem; Pomorstvo; 02.07. 2015.;

Uredništva časopisa

1. 1.1.2003. - 1.1.2008. Pomorstvo


Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Studija zaštite podmorničkih akumulatorskih baterija od kratkog spoja", Fakultet za pomorstvo i saobraćaj Rijeka
MTRZ Tivat   MTRZ Tivat
Koautor
2.
-
Utjecaj tehničko-ekonomskih faktora na model automatike novih brodova
Jugolinija, Rijeka   Jugolinija, Rijeka
Suradnik

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - Predstojnik Zavoda za brodsku elektrotehniku, automatiku i informatiku
Pomorski Fakultet u Rijeci