Dragan Martinović

Pomorski fakultet Zavod za brodsko strojarstvo i energetiku
Pomorski fakultet Zavod za brodsko strojarstvo i energetiku

e-pošta : dragan.martinovic@uniri.hr

Obrazovanje

- 5.6.2009. Doktor znanosti iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti Tehnologija prometa i transport/Pomorski i riječni promet Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 1.1.1998. Svjedodžba o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim - STCW III72 Brodostrojarstvo Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske
- 21.3.1997. Magistar iz područja Tehničkih znanosti Magistarski studij/Brodostrojarstvo/Upravljanje sustavima broda Pomorski fakultet u Rijeci
- 1.1.1991. Svjedodžba o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim - STCW III/1 Brodostrojarstvo Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske
- 17.11.1982. Diplomirani inženjer strojarstva Studij strojarstva / smjer Termoenergetika Tehnički fakultet u Rijeci
- 10.5.1976. Prva riječka gimnazija Matematički smjer Prva riječka gimnazija

Radno iskustvo

8.4.2013. - Izvanredni profesor Pomorski fakultet u Rijeci
9.11.2009. - 8.4.2013. Docent Pomorski fakultet u Rijeci
15.12.2003. - 9.11.2009. Profesor visoke škole Pomorski fakultet u Rijeci
5.6.2000. - 15.12.2003. Viši predavač Pomorski fakultet u Rijeci
18.3.1989. - 5.6.2000. Asistent Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.1989. - 17.3.1989. Šef projektno-razvojnog odjela Industrooprema Rijeka
1.1.1988. - 1.1.1989. Odgovorni projektant Industrooprema Rijeka
1.1.1986. - 1.1.1988. Samostalni projektant Industrooprema Rijeka
8.2.1983. - 1.1.1986. Projektant Industrooprema Rijeka

Nagrade i priznanja

21.12.2011. ZAHVALNICA Doc. dr.sc. Draganu Martinoviću za ostvarena postignuća u 2011. godini koja su pridonijela promicanju i napretku Sveučilišta u Rijeci Rektor Prof. dr. sc. Pero Lučin

Članstva

- član Povjerenstva Ministarstva pomorstva, prometa i veza za izradu Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca
- član Povjerenstva Ministarstva pomorstva, prometa i veza za dodjelu stipendija srednjim i visokim pomorskim učilištima Republike Hrvatske
- član Povjerenstva za izradu Priručnika za upravljanje kvalitetom djelatnosti Pomorskog fakulteta
- član Povjerenstva za izradu Priručnika za upravljanje kvalitetom djelatnosti Pomorskog fakulteta
- Precjednik Povjerenstva za izradu Pravilnika o stegovnoj odgovornosti polaznika tečajeva na Pomorskom fakultetu
- član Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i uvjeta prema kojima će se odobravati popust na troškove izobrazbe i naobrazbe Pomorskog fakulteta
- član Povjerenstva za donošenje akcijskog plana za otklanjanje nedostataka iz završnog izvješća Stručnog povjerenstva AZVO-a za provođenje reakreditacije Pomorskog fakulteta
- član Povjerenstva za izradu nacrta izmjena i dopuna Statuta Pomorskog fakulteta
- Precjednik Povjerenstva za izradu Pravilnika o Posebnom programu obrazovanja Pomorskog fakulteta
- Precjednik Povjerenstva za provedbu Posebnog programa obrazovanja radi stjecanja časničkih zvanja
- član Povjerenstva za otkrivanje spomen ploče hrvatskim admiralima, diplomantima Vojno-pomorske Carsko-kraljevske akademije u Rijeci
- Precjednik Povjerenstva za utvrđivanje prava na izdavanje uvjerenja pristupnicima – studentima koji su odslušali i položili sve ispite prve dvije godine preddiplomskog studija nautičkog ili brodostrojarskog smjera, temeljem STCW konvencije
- član Povjerenstva za izmjene studijskih programa Pomorskog fakulteta
- član Povjerenstva za izdavačku djelatnost
- član Povjerenstva za akreditaciju Pomorskog fakulteta
- član Odbora za upravljanje i unapređivanje kvalitete Pomorskog fakulteta
- član uređivačkog odbora časopisa Pomorstvo, Scientific Journal of Maritime Research
- član Povjerenstva za izradu novog Pravilnika o studijima i Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Pomorskog fakulteta
- član Povjerenstva za izradu studijskih programa sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- član Povjerenstva za izradu i donošenje Statuta Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
- član Povjerenstva za predlaganje zaposlenika za dodjelu nagrada i priznanja
- član vijeća Pomorskog fakulteta
- Društvo za proučavanje i unapređenje pomorstva Republike Hrvatske
- IMLA - International Maritime Lectures Association
- Član/Ispitivač ispitnih povjerenstava Ministarstva pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske za stručne ispite za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti, dopunskoj osposobljenosti i najviša pomorska zvanja
- Udruga POMORSKIH STROJARA
- ROYAL ISTITUTE OF NAVIGATION, London, UK
- Stručna komisija za ocjenjivanje tehničkih pravila HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA, komisija br.4- KOMISIJA ZA STROJARSTVO

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2012. - 1.1.2017. Primijenjena termodinamika i termotehnika
Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci
predavanja i vježbe
Norma sati: 525
1.1.2005. - 1.1.2017. Termodinamika i prijelaz topline
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
predavanja
Norma sati: 1440
1.1.2005. - 1.1.2017. Brodski pomoćni strojevi i uređaji
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
predavanja i vježbe
Norma sati: 1620
1.1.2005. - 1.1.2017. Brodski pomoćni strojevi i uređaji
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci
predavanja i vježbe
Norma sati: 1080
1.1.2000. - 1.1.2005. Brodski pomočni strojevi i uređaji
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
izvođenje vježbi
Norma sati: 150
1.1.2000. - 1.1.2005. Brodski pomoćni strojevi i uređaji
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
predavanja
Norma sati: 900
1.1.1999. - 1.1.2005. Nauka o toplini I
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
predavanja
Norma sati: 360
1.1.1999. - 1.1.2004. Nauka o toplini II
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
predavanja
Norma sati: 300
1.10.1991. - 1.1.1994. Čvrstočan i elementi strojeva
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
Asistent - izvođenje vježbi
Norma sati: 360
1.10.1991. - 1.1.1994. Čvrstoča i elementi strojeva
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci
Asistent - izvođenje vježbi
Norma sati: 180
1.10.1990. - 1.1.2003. Nauka o toplini I
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
izvođenje vježbi
Norma sati: 360
1.10.1990. - 1.1.2003. Nauka o toplini II
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
izvođenje vježbi
Norma sati: 720
18.3.1989. - 1.6.1995. Tehnička mehanika I
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
asistent - izvođenje vježbi
Norma sati: 360
18.3.1989. - 1.6.1995. Tehnička mehanika II
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
Asistent - izvođenje vježbi
Norma sati: 180
18.3.1989. - 1.6.1995. Tehnička mehanika I
Nautika
Pomorski fakultet u Rijeci
Asistent - izvođenje vježbi
Norma sati: 180
18.3.1989. - 1.1.1995. Tehnička mehanika II
Nautika
Pomorski fakultet u Rijeci
Asistent - izvođenje vježbi
Norma sati: 180
18.3.1989. - 1.1.1995. Tehnička mehanika I
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci
Asistent - izvođenje vježbi
Norma sati: 360
18.3.1989. - 1.1.1995. Tehnička mehanika II
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci
Asistent - izvođenje vježbi
Norma sati: 180

Mentor u završnim radovima

- Dijagnostika kvarova kod brodskih kompresora
Vorkapić A.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Suvremeni kormilarski uređaji
Božić, M.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Statnena cijev lijevana epoksilnom smolom
Buneta, I
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Osovinski vod
Jelušić, F.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Ukrcaj i iskrcaj tereta na LPG i LNG brodovima
Valčić, Ž.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Uronjena centrifugalna pumpa u sustavu tereta i balastu, Brodski pomoćni strojevi i uređaji, obrana
Fiorovanti, M.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Suvremeni prijevoz ukapljenih plinova morem
Krstačić, S.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Vijčani kompresori, Brodski pomoćni strojevi i uređaji, obrana
Milošević, D.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Primjena vijčanih kompresora u sustavu proizvodnje servisnog zraka u brodskom strojnom kompleksu
Barbalić, D.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Suvremeni uređaji za kormilarenje
Badurina, D.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Analiza brodskih propulzora
Mohorović, V.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Suvremeni brodovi za prijevoz ukapljenog prirodnog plina
Verbić, M.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Suvremeni sustavi prijevoza ukapljenog prirodnog plina
Grbčić, I.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Suvremeno pročišćavanje kaljužne vode na brod
Nižić, V.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Sustavi za ukapljivanje tereta na brodovima za prijevoz ukapljenog plina
Burić, I.,
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Sustavi za preradu i iskorištavanje hlapljivih organskih spojeva na tankerima za prijevoz nafte
Radetić, D.,
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Proizvodnja i upotreba inertnog plina kod LNG brodova
Radulić, M.,
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Sustavi za smanjenje emisije štetnih plinova na modernim brodskim postrojenjima
Kustić, L.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Sustavi tereta na LNG terminalima i LNG brodovima
Valčić, M.,
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Pripremne jedinice goriva na suvremenim brodovima
Moreti, M.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Centrifugalni samočistioci
Valčić, M.,
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- suvremeni brodski kompresori
Vidaković M.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Brodske pumpe tereta
Vukelić, G.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Tankovi tereta na brodovima za ukapljani plin (LNG)
Miškulin, L.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Klima uređaji na tankerima
Matovina, Z.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Tankeri za prijevoz kemikalija
Lozar, A.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Sustav inertnog plina i sustav pranja sirovom naftom na tankeru za prijevoz sirove nafte
Cvitan, J.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Sustav inertnog plina i sustav pranja tankova tereta na tankeru za prijevoz sirove nafte
Španjol, A.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Brodski kompresori
Perušić, D.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Brodski cjevovodi
Brozičević, M.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Suvremeni centrifugalni samočistioci
Sikirić, N.-A.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Suvremeni brodski kompresori
Topić, M.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Suvremeni brodski uređaji za kormilarenje
Šmehil, H.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Suvremeni brodski sustavi ventilacije
Katava, B.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Brodski izmjenjivači topline
Šostarec, L.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Suvremeni brodski osovinski vod
Volf, A.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Brodske rotacijske pumpe
Tomić, A.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
- Puhala u brodskom strojnom kompleksu
Valentin, A.
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

10.4.2017. - 20.7.2017. Brodski pomoćni strojevi i uređaji
Posebni program obrazovanja radi stjecanja zvanja drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim
Pomorski fakultet u Rijeci
Predavač
Norma sati: 40
6.9.2016. - 20.12.2016. Termodinamika i prijenos topline
Posebni program obrazovanja radi stjecanja zvanja drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim
Pomorski fakultet u Rijeci
Predavač
Norma sati: 60
12.4.2016. - 21.7.2016. Brodski pomoćni strojevi i uređaji
Posebni program obrazovanja radi stjecanja zvanja drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim
Pomorski fakultet u Rijeci
Predavač i voditelj cjelokupnog programa
Norma sati: 40
8.9.2015. - 22.12.2015. Termodinamika i prijenos topline
Posebni program obrazovanja radi stjecanja zvanja drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim
Pomorski fakultet u Rijeci
Predavač i voditelj cjelokupnog programa
Norma sati: 60
15.4.2015. - 22.7.2015. Brodski pomoćni strojevi i uređaji
Posebni program obrazovanja radi stjecanja zvanja drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim
Pomorski fakultet u Rijeci
Predavač i voditelj cjelokupnog programa
Norma sati: 40
6.9.2014. - 21.12.2014. Termodinamika i prijenos topline
Posebni program obrazovanja radi stjecanja zvanja drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim
Pomorski fakultet u Rijeci
Predavač i voditelj cjelokupnog programa
Norma sati: 60
9.4.2014. - 25.7.2014. Brodski pomoćni strojevi i uređaji
Posebni program obrazovanja radi stjecanja zvanja drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim
Pomorski fakultet u Rijeci
Predavač i voditelj cjelokupnog programa
Norma sati: 40
4.9.2013. - 22.12.2013. Termodinamika i prijenos topline
Posebni program obrazovanja radi stjecanja zvanja drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim
Pomorski fakultet u Rijeci
Predavač i voditelj cjelokupnog programa
Norma sati: 60
5.4.2013. - 24.7.2013. Brodski pomoćni strojevi i uređaji
Posebni program obrazovanja radi stjecanja zvanja drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim
Pomorski fakultet u Rijeci
Predavač i voditelj cjelokupnog programa
Norma sati: 40
6.9.2012. - 22.12.2012. Termodinamika i prijelaz topline
Posebni program obrazovanja radi stjecanja zvanja drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim
Pomorski fakultet u Rijeci
Predavač i voditelj cjelokupnog programa
Norma sati: 60
7.4.2012. - 26.7.2012. Brodski pomoćni strojevi i uređaji
Posebni program obrazovanja radi stjecanja zvanja drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim
Pomorski fakultet u Rijeci
Predavač i voditelj cjelokupnog programa
Norma sati: 40
8.9.2011. - 22.12.2011. Termodinamika i prijelaz topline
Posebni program obrazovanja radi stjecanja zvanja drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim
Pomorski fakultet u rijeci
Predavač i voditelj cjelokupnog programa
Norma sati: 60
6.9.2011. - 20.12.2011. Brodski pomoćni strojevi i uređaji
Posebni program obrazovanja radi stjecanja zvanja drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim
Pomorski fakultet u Rijeci
Predavač i voditelj cjelokupnog programa
Norma sati: 40
1.2.2011. - 20.5.2011. Termodinamika i prijelaz topline
Posebni program obrazovanja radi stjecanja zvanja drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim
Pomorski fakultet u Rijeci
Predavač i voditelj cjelokupnog programa
Norma sati: 60

Gostujući nastavnik

1.10.2000. - 1.7.2006. Nauka o toplini I
Brodostrojarstvo
Pomorski odjel Sveučilišta u Zadru
Gostujući profesor
Norma sati: 360
1.10.2000. - 1.7.2006. Brodski pomoćni strojevi i uređaji
Brodostrojarstvo
Pomorski odjel Sveučilišta u Zadru
Gostujući profesor
Norma sati: 810

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. L. Abramović, D. Martinović, D. Lenac
Analysis of Variable Inlet Valve control in Two-stage Turbocharged Marine Four-stroke Diesel Engines – Miller Cycle
časopis Pomorstvo, Kos, S., urednik), Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci 31 74-80 - 2017.

Q4

2. Tireli, E.; Martinović, D.;
Nova generacija plinskih turbina u zamjenu za brodske sporohodne dizelske motore,
Pomorstvo, Journal of Maritime Studies, God. 16, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2002., str. 77-82. 16 77-88 - 2002.

Q3

Znanstvene knjige

1. Koautor
E. Tireli , D. Martinović
BRODSKE TOPLINSKE TURBINE ISBN 953-165-072-1
Sveučilišni udžbenik Miodrag Milošević, Prof. Odjel za pomorstvo Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2001. ISBN 953-165-072-1
2. Koautor
D. Martinović, D. Martinović
STROJARSKI PRIRUČNIK ZA ČASNIKE PALUBE ISBN 953-6839-00-8.
Sveučilišni udžbenik Maja Žagar, Prof. Naklada Žagar, biblioteka Jadranski krug Rijeka - 2000.

Kongresna priopćenja

1.
Bukša, A.; Tudor, M.; Martinović, D.;
Research of the Failure Incidences in the Diesel-engine Propulsion System Predavanje 9th International Conference on Traffic Science Portorož, Slovenija - 15.11.2005.
2.
Tireli, E.; Martinović, D.;
A new Ship’s Gas Turbine Generation in Exchange for the Low-Ship’s Diesel Engine Predavanje 5th International Conference on Traffic Science, (ICTS) Venice-Patras-Venice - 29.7.2001.
3.
Tireli, E.; Martinović, D.; Čišić, D.;
Belief Networks in Maintenance Information Systems Predavanje 4th International Conference on Traffic Science, (ICTS) Portorož, R. Slovenija - 24.7.2000.
4.
Martinović, D.; Tireli, E.; Bukša, A.
Operational Considerations for Designing Seawater Slf-suction Machinery Predavanje 4th International Conference on Traffic Science (ICTS) Portorož, R. Slovenija - 23.7.2000.
5.
Tomas, V.; Vlahinić, I.; Martinović, D.;
Implementation of the Fault Detection and Isolation Method into the Control System. Predavanje ISEP 99, Ljubljana 1999. Ljubljana, R. Slovenija - 14.9.1999.
6.
Munitić, A.; Milić, L.; Martinović, D.;
Sysem dynamics simulation modelling of the vessel's automatic sea-going regulation Predavanje Eighteenth IASTED International Conference Modelling, Indentification and Control Innsbruck, Austria - 16.2.1999.
7.
Kralj, P.; Martinović, D.; Bukša, A.;
Minimization of energy and exergy consumption by application of combined plant on maritimes isolated communities, Predavanje ELMAR ’99, Zadar 1999., Croatian Society Electronics in Marine, Zagreb Zadar - 1.1.1999.
8.
Tireli, E.; Martinović, D.;
Heat Transfer Analysis on Artificially Rough Surfaces, Predavanje International Congres; Slovenian Society of Refrigerating, Heating and Air-Conditioning Engineers SITHOK-3, Maribor 1998., University of Maribor, University of Ljubljana Maribor, R. Slovenija - 10.5.1998.
9.
Martinović, D.; Tudor, M.; Matković, M.;
Sea Water Self-suction into the Central Cooling System of the Ship Machinery Predavanje ELMAR ’98, Zadar 1998.Croatian Society Electronics in Marine Zagreb Zadar, R. Hrvatska - 1.1.1998.
10.
Matković, M.; Martinović, D.;
Water Fog as an Alternative Fire Extinguishing Medium to Halon in Ship Machinery Spaces Predavanje ELMAR ’98, Zadar 1998., Croatian Society Electronics in Marine Zagreb Zadar, R. Hrvatska - 1.1.1998.

Znanstveni projekti

1. 19.6.2015. - 18.9.2016.
EU projekt: Razvoj kvalifikacija i inovativnih metoda stjecanja kompetencija u logistici i pomorskom prometu KIKLOP; Voditelj elementa projekta 4 - Planiranje unapređenja nastavničkih kompetencija; Europski socijalni fond, Razvoj ljudskih potencijala; 3.096.500,00 kn; Pomorski fakultet u Rijeci
2. 1.1.2007. - 1.1.2010.
Energetski sustavi broda, alternativna goriva i smanjenje emisija štetnih tvari  voditelj prof. dr. sc. EncoTireli.; Suradnik na projektu; Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ; Projekt br. 112-1121722-1712
3. 1.1.2002. - 1.1.2005.
Prihvatljivost porivnog sustava po energiji, sigurnosti, ekologiji i održavanju, voditelj izv. prof. dr. sc. E. Tireli.; Suradnik na projektu; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ; Projekt br. 0112009
4. 1.1.1996. - 1.1.2002.
Utjecaj zahtjeva zaštite okoliša na energetske sustave broda, voditelj prof. dr. sc. D. Martinović.; Suradnik na projektu; Ministarstvo znanosti republike Hrvatske; ; Projekt br. 112003

Mentorstvo doktorandima

1. - 6.7.2012.
Predrag Kralj; Doktorat Model generatora slatke vode; ; 6.07. 2012.;

Znanstveni skupovi

1. 14.11.2005. - 15.11.2005.
9th International Conference on Traffic Science, 2005, Portorož, Slovenija. Portorož, Slovenija Prezentirao rad
2. 27.6.2001. - 30.10.2001.
5th International Conference on Traffic Science, (ICTS), 2001, Venice-Patras-Venice, 27th June –30th October 2001. Venice, Italija ; Patras, Grčka Prezentirao rad
3. 22.6.2000. - 24.6.2000.
4th International Conference on Traffic Science (ICTS), 2000, Portorož, R. Slovenija, Portorož, R. Slovenija Prezentirao rad
4. 27.3.1999. - 28.3.1999.
ISEP '99, International Synposium on Electronics in Transport, Ljubljana Ljubljana, R. Slovenija Prezentirao rad
5. 15.2.1999. - 18.2.1999.
Eighteenth IASTED International Conferance Modelling, Indentification and Control Innsbruck, Austrija Prezentirao rad
6. 28.9.1998. - 30.9.1998.
International Synposium ELMAR ’98, Zadar 1998., Croatian Society Electronics in Marine, Zagreb Zadar, R. Hrvatska Prezentirao rad
7. 23.6.1998. - 25.6.1999.
International Synposium ELMAR ’99 Zadar 1999., Croatian Society Electronics in Marine, Zagreb Zadar, R. Hrvatska Prezentirao rad
8. 11.5.1998. - 12.5.1998.
International Congres; Slovenian Society of Refrigerating, Heating and Air-Conditioning Engineers SITHOK-3, Maribor 1998., University of Maribor, University of Ljubljana, Maribor, 1998. Maribor, R Slovenija prezentirao rad

Uredništva časopisa

1. 1.1.2010. - 1.1.2017. Časopis POMORSTVO, Scientific Journal of Maritime Research
Urednički odbor časopisa

Recenzije

1. 2017. Recenzija udžbenika, P. Kralj, PRIRUČNIK ZA OPERATERA RASHLADNOG KONTEJNERA
2. 2014. Recenzija sveučilišnog studijskog programa "BRODOSTROJARSTVO" Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku
3. 2011. Recenzija studijskog programa cjeloživotnog učenja Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci Program: Projektni menadžment u planiranju proizvoda i proizvodnje
4. Thermodynamic Study of Environment-Friendly R429A, R435A and R457A Refrigerants as Substitutes for Ozone Depleting R22 in Refrigeration and Air-Conditioning Systems - znanstveni rad
5. Recenzija knjige, P. Kralj, I. Šegulja BRODSKI CJEVOVODI
6. Will changed regulations in education and training, make for safer ships and ship crews, a critical reflection - znanstveni rad
7. Recenzija udžbenika, P. Kralj, Priručnik programa cjeloživotnog učenja za ETO - elektrotehničkog časnika broda, Brodostrojarstvo, Brodski cjevovodi
8. Analiza utjecaja izvedbe brodskih cjevovoda na montažu i rad pumpi - znanstveni rad
9. Numerička simulacija inertiranja tankova tereta - znanstveni rad
10. High voltage shore connection implementation in croatian ports - znanstveni rad
11. Metode ispitivanja strukturnih svojstava polimernih materijala u pomorstvu - znanstveni rad
12. Optimiziranje brodskog vijka s konstantnim usponom - znanstveni rad
13. Vortex Lattice Method Applied to the Hydrodynamic Performance oft he Ship Propulsor - znanstveni rad
14. Technological development and first application of polymers - znanstveni rad
15. Numerička simulacija inertiranja tankova tereta - znanstveni rad
16. Recenzija studijskog programa cjeloživotnog učenja Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Program: Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš
17. Recenzija knjige M. Tudor, Microsoft Word 97 korištenje i primjena sveučilišni udžbenik ISBN 953-165-026-8. Miodrag Milošević Visoka pomorska škola u Rijeci, Sveučilište u Rijeci.
18. Brodski sustavi mikroklime-optimizacija i automatizacija - znanstveni rad

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.10.2013. - 1.2.2014.
Analiza postojećih oblika suradnje s poslodavcima
Sveučilište u Rijeci Projekti za ostvarivanje strateških ciljeva  
voditelj projekta
2.
-
Projekt: JEDNOTRAČNA MOSTNA DIZALICA Karakterist.: Nosivost 20 kN Raspon 8.5 m Visina dizanja 2.94 m Brzina mosta 25 m/min Brzina dizanja 6.3 m/min Brzina voznog vitla 12.5 m/min Klasa dizalice 2
GEOTEHNIKA Zagreb  
Glavni projektant
3.
-
Projekt: JEDNOTRAČNA VISEĆA DIZALICA Nosivost 50 kN Raspon 11 m Visina dizanja 3.25 m Brzina mosta 20 m/min Brzina dizanja 6.3/0.63 m/min Brzina voznog vitla 20 m/min Klasa dizalice 2
GEOTEHNIKA Zagreb  
Glavni projektant
4.
-
DVOTRAČNA MOSTNA DIZALICA Nosivost 50 kN Raspon 11 m Visina dizanja 3.25 m Brzina mosta 20 m/min Brzina dizanja 6.3/0.63 m/min Brzina voznog vitla 20 m/min Klasa dizalice 2
SAS Zadar  
Glavni projektant
5.
-
JEDNOTRAČNA MOSTNA DIZALICA Nosivost 20 kN Raspon 10.8 m Visina dizanja 3.1 m Brzina mosta 20 m/min Brzina dizanja 6.3/0.63 m/min Brzina voznog vitla 20 m/min Klasa dizalice 2
SAS Zadar  
Glavni projektant
6.
-
Postrojenje Autoklava za pečenje gume Odobrio proj. dokument.: INSPEKTORAT PARNIH KOTLOVA
GUMI SERVIS Rijeka  
Projektant
7.
-
Za Novogradnje: 622, 623, 624 Odobrio proj. dokument.: LLOYD’S REGISTER PROJEKTI: - Atmosferski kondenzator pare - Parno-elektr. zagrijač slatke vode za opću brodsku službu - Parni zagrijač slatke vode za predgrijavanje gl. motora - Parni zagrijač vode za pranje separatora - Parni zagrijač teške nafte separatora - Parni zagrijač dizelske nafte separatora
BRODOGRADILIŠTE 3 MAJ RIJEKA  
Projektant
8.
-
Za Novogradnje: 461, 462, 463 Odobrio proj. dokument.: REGISTER SSSR PROJEKTI: - Atmosferski kondenzator pare - Parno-elektr. zagrijač slatke vode za opću brodsku službu -Parno-elektr. zagrijač morske vode
BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA  
Projektant
9.
-
Za Novogradnje: 625, 626 Odobrio proj. dokument.: LLOYD’S REGISTER PROJEKTI: - Rashladnik mazivog ulja glavnog motra - Rashladnik slatke vode cilindara glavnog motora - Parno-elektr. zagrijač slatke vode za opću brodsku službu - Parni zagrijač slatke vode za predgrijavanje gl. motora - Parni zagrijač vode za pranje separatora - Parni zagrijač teške nafte separatora - Parni zagrijač dizelske nafte separatora - Parni zagrijač mazivog ulja separatora - Parni zagrijač teške nafte glavnog motora
BRODOGRADILIŠTE 3 MAJ RIJEKA  
Projektant
10.
-
Za Novogradnje: 453, 454, 455, 458, 460 Odobrio proj. dokument.: JUG. REGISTAR BRODOVA PROJEKTI: - Parno-elektr. zagrijač slatke vode za opću brodsku službu - Hidrofor sanitarne vode
BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA  
Projektant
11.
-
Novogradnje: 451, 452, 456, 457, 459 Odobrio proj. dokument.: JUG. REGISTAR BRODOVA PROJEKTI: - Parno-elektr. zagrijač slatke vode za opću brodsku službu - Hidrofor sanitarne vode
INKOBROD KORČULA  
Projektant
12.
-
Novogradnje: 627 - 632 Odobrio proj. dokument.: JUG. REGISTAR BRODOVA PROJEKT: Električni zagrijač vode
BRODOGRADILIŠTE 3 MAJ RIJEKA  
Projektant
13.
-
Parno-električni zagrijač bazenske vode Odobrio proj. dokument.: HRVATSKI REG. PARNIH KOTLOVA
METAL OPATIJA  
Projektant
14.
-
Novogradnje: 634 Odobrio proj. dokument.: LLOYD’S REGISTER PROJEKTI: - Atmosferski kondenzator pare - Parno-elektr. zagrijač slatke vode za opću brodsku službu - Parni zagrijač slatke vode za predgrijavanje gl. motora - Parni zagrijač vode za pranje separatora - Parni zagrijač teške nafte separatora - Parni zagrijač dizelske nafte separatora - Parni zagrijač mazivog ulja separatora
BRODOGRADILIŠTE 3 MAJ RIJEKA  
Samostalni projektant
15.
-
Novogradnja: 631 Odobrio proj. dokument.: JUG. REGISTAR BRODOVA PROJEKT: - Parno-elektr. zagrijač slatke vode za opću brodsku službu
BRODOGRADILIŠTE 3 MAJ RIJEKA  
Samostalni projektant
16.
-
Objekt: Dizelska centrala u Zadru Odobrio proj. dokument.: INSPEKTORAT PARNIH KOTLOVA PROJEKTI: - Rashladnik rashladne vode dizelskog agregata - Ekspanzijska posuda V = 200 l
RADE KONČAR ZAGREB  
sAMOSTALNI PROJEKTANT
17.
-
Novogradnje: 642, 643 Odobrio proj. dokument.: JRB PROJEKTI: - Rashladnik mazivog ulja glavnog motra - Rashladnik slatke vode cilindara glavnog motora - Rashladnik slatke vode pomoćnih motora - Hidrofor vode za pranje - Hidrofor pitke vode - Atmosferski kondenzator pare - Parno-elektr. zagrijač slatke vode za opću brodsku službu - Parni zagrijač slatke vode za predgrijavanje gl. motora - Parni zagrijač vode za pranje separatora - Parni zagrijač teške nafte separatora - Parni zagrijač dizelske nafte separatora - Parni zagrijač mazivog ulja separatora - Parni zagrijač teške i dizelske nafte glavnog motora
BRODOGRADILIŠTE 3 MAJ RIJEKA  
sAMOSTALNI PROJEKTANT
18.
-
Novogradnje: 639, 644 Odobrio proj. dokument.: LLOYD’S REGISTER PROJEKTI: - Rashladnik mazivog ulja glavnog motra - Rashladnik slatke vode cilindara glavnog motora - Atmosferski kondenzator pare - Parno-elektr. zagrijač slatke vode za opću brodsku službu - Parni zagrijač slatke vode za predgrijavanje gl. motora - Parni zagrijač vode za pranje separatora - Parni zagrijač teške nafte separatora - Parni zagrijač dizelske nafte separatora - Parni zagrijač mazivog ulja separatora - Parni zagrijač teške i dizelske nafte glavnog motora
BRODOGRADILIŠTE 3 MAJ RIJEKA  
Samostalni projektant
19.
-
Novogradnja: 594 Odobrio proj. dokument.: DET NORSKE VERITAS PROJEKTI: - Rashladnik vode kompresora zraka - Buttervorth parni zagrijač morske vode za pranje tankova - Atmosferski kondenzator pare - Parno-elektr. zagrijač slatke vode za opću brodsku službu - Parni zagr. sl. vode sustava visoke temperature gl. motora - Parni zagrijač vode za pranje separatora - Parni zagrijač teške nafte separatora - Parni zagrijač dizelske nafte separatora - Parni zagrijač teške nafte glavnog motora
BRODOGRADILIŠTE 3 MAJ RIJEKA  
Glavni projektant
20.
-
Novogradnje: 645 - 648 Odobrio proj. dokument.: REGISTER SSSR PROJEKTI: - Rashladnik vode rasprskača glavnog motora - Parni zagr. sl. vode sustava visoke temperature gl. motora - Atmosferski kondenzator pare - Parno-elektr. zagrijač slatke vode za opću brodsku službu - Parni zagr. sl. vode sustava visoke temperature gl. motora - Parni zagrijač vode za pranje separatora - Parni zagrijač teške nafte separatora - Parni zagrijač dizelske nafte separatora - Parni zagrijač mazivog ulja separatora - Parni zagrijač teške nafte glavnog motora
BRODOGRADILIŠTE 3 MAJ RIJEKA  
Glavni projektant
21.
-
Novogradnja: 649 Odobrio proj. dokument.: LLOYD’S REGISTER PROJEKTI - Rashladnik slatke vode cilindara glavnog motora - Rashladnik mazivog ulja glavnog motra - Atmosferski kondenzator pare - Parno-elektr. zagrijač slatke vode za opću brodsku službu - Parni zagr. sl. vode za predgrijavanje glavnog motora - Parni zagrijač teške nafte separatora - Parni zagrijač dizelske nafte separatora - Parni zagrijač mazivog ulja separatora - Parni zagrijač teške i dizelske nafte glavnog motora
BRODOGRADILIŠTE 3 MAJ RIJEKA  
Glavni projektant
22.
-
Novogradnja: 650 Odobrio proj. dokument.: DET NORSKE VERITAS PROJEKTI: - Rashladnik vode kompresora zraka i kompresora provijanta - Buttervorth parni zagrijač morske vode za pranje tankova - Atmosferski kondenzator pare - Parno-elektr. zagrijač slatke vode za opću brodsku službu - Parni zagr. sl. vode sustava visoke temperature g. motora - Parni zagrijač vode za pranje separatora - Parni zagrijač teške nafte separatora - Parni zagrijač dizelske nafte separatora - Parni zagrijač mazivog ulja separatora - Parni zagrijač teške nafte glavnog motora
BRODOGRADILIŠTE 3 MAJ RIJEKA  
Glavni projektant
23.
-
Parno-elektr. zagrijač slatke vode za opću brodsku službu
BRODOPROJEKT Rijeka  
Glavni projektant
24.
-
Novogradnje: 638,651 Odobrio proj. dokument.: AMERICAN BUREAU SHIPING PROJEKTI: - Parno-elektr. zagrijač slatke vode za opću brodsku službu - Parni zagr. sl. vode sustava visoke temperature gl. motora - Parni zagrijač vode za pranje separatora - Parni zagrijač teške nafte separatora - Parni zagrijač dizelske nafte separatora - Parni zagrijač mazivog ulja separatora - Parni zagrijač teške nafte glavnog motora
BRODOGRADILIŠTE 3 MAJ RIJEKA  
Glavni projektant
25.
-
Novogradnja: 475 Odobrio proj. dokument.: JRB PROJEKTI: - Hidrofor morske vode V = 130 l - Hidrofor slatke vode V = 130 l - Parni zagrijač slatke vode za predgrijavanje gl. motora
BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA  
Glavni projektant
26.
-
Novogradnja: 481 Odobrio proj. dokument.: JRB PROJEKTI: - Hidrofor morske vode V = 500 l - Hidrofor slatke vode V = 500 l
BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA  
Glavni projektant
27.
-
Novogradnje: 640, 641, 654 Odobrio proj. dokument.: LLOYD’S REGISTER PROJEKTI: - Atmosferski kondenzator pare - Buttervorth parni zagrijač morske vode za pranje tankova - Parni zagrijač slatke vode za predgrijavanje gl. motora - Parno-elektr. zagrijač slatke vode za opću brodsku službu - Parni zagrijač vode za pranje separatora - Parni zagrijač teške nafte separatora - Parni zagrijač dizelske nafte separatora - Parni zagrijač mazivog ulja separatora - Parni zagrijač teške i dizelske nafte glavnog motora
BRODOGRADILIŠTE 3 MAJ RIJEKA  
Glavni projektant
28.
-
Objekt: Dizelska centrala PROJEKTI: - Rashladnik rashladne vode dizelskog agregata - Ekspanzijska posuda V = 200 l
RHE BAJINA BAŠTA Peručac  
Glavni projektant
29.
-
PROJEKTI: - Hidrofor morske vode V = 250 l - Hidrofor slatke vode V = 250 l
BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA  
Glavni projektant
30.
-
Novogradnja: 482 Odobrio proj. dokument.: JRB PROJEKTI: - Hidrofor morske vode V = 1000 l - Hidrofor slatke vode V = 1000 l
BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA  
Glavni projektant
31.
-
Novogradnja: 617 Odobrio proj. dokument.: REGISTER SSSR PROJEKTI: - Parni zagrijač morske vode za brodski bazen za kupanje - Parno-elektr. zagrijač slatke vode za opću brodsku službu - Parni zagrijač dizelske nafte separatora - Parni zagrijač mazivog ulja separatora
BRODOGRADILIŠTE 3 MAJ RIJEKA  
Glavni projektant
32.
-
Novogradnje: 633, 635 Odobrio proj. dokument.: LLOYD’S REGISTER PROJEKTI: - Atmosferski kondenzator pare - Parni zagrijač slatke vode za predgrijavanje gl. motora - Parno-elektr. zagrijač slatke vode za opću brodsku službu - Parni zagrijač mazivog ulja separatora - Parni zagrijač teške i dizelske nafte glavnog motora
BRODOGRADILIŠTE 3 MAJ RIJEKA  
Glavni projektant
33.
-
El. zagrijač slatke vode za opću brod. službu V = 200 l Odobrio proj. dokument.: JRB
BRODOGRADILIŠTE SAVA Mačvanska Mitrovica  
Glavni projektant
34.
-
Novogradnja: 483 Odobrio proj. dokument.: DET NORSKE VERITAS PROJEKT: Parno-el. zagrijač sl. vode za opću brod. službu V = 250 l
BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA  
Glavni projektant
35.
-
PROJEKTI: - Hidrofor slatke vode V = 180 l - Parno-elektr. zagrijač slatke vode za opću brodsku službu Odobrio proj. dokument.: JRB
BRODOGRADILIŠTE BORIS KIDRIČ Apatin  
Glavni projektant
36.
-
Prototip spiralnog izmjenjivača topline za zagrijavanje teške nafte glavnog brodskog motora
Industrooprema Rijeka  
Glavni projektant - Patent
37.
-
Projektna dokumentacija KLIMATIZACIJA BRODA za prijevoz specijalnih tereta, banana i voća, Novogradnja br. 363, . Dokumentacija je odobrena od “Lloyd’s Regirter” iz Londona i “Hrvatskog registra” iz Splita.
brodogradilišta “Brodosplit” iz Splita  
Glavni projektant
38.
-
GRIJANJE I KLIMATIZACIJA kontejnerskog broda Novogradnja br. 389 za
Brodogradilište “ Uljanik” iz Pule  
Glavni projektant
39.
-
SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU Voditelj projekta: dr. sc. Damir Zec,
Jadrolinija Rijeka  
Suradnik na projektu.

Stručna aktivnost

1.
1.1.1999. -
STRUČNA KOMISIJA ZA OCJENJIVANJE TEHNIČKIH PRAVILA hRVATSKOG REGISTRA BRODOVA, kOMISIJA BR. 4 - KOMISIJA ZA STROJARSTVO
Hrvatski registar brodova - CROATIAN REGISTER OF SHIPPING   Član komisije
2.
1.1.1999. -
Ispitno povjerenstvo Ministarstva pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske za stručne ispite za stjecanja svjedodžbi o osposobljenosti, dopunskoj osposobljenosti i najviša pomorska zvanja
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske   Član povjerenstva i ispitivač
3.
4.4.1986. - 7.4.1986.
Zagreb, Stručni skup: INTERCLIMA ’86, prezentacija proizvodnog programa firme Industrooprema Rijeka.
Međunarodni sajam grijanja, klimatizacije, obrade pitkih voda i obnovljivih izvora energije   Predavač
4.
-
Ispitno povjerenstvo Ministarstva pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske za stjecanje Svjedodžbe o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim - STCW III/1
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske   Član povjerenstva i ispitivač
5.
-
Ispitno povjerenstvo Ministarstva pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske za stjecanje Svjedodžbe o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim - STCW III/2 - najviše pomorsko zvanje u službi stroja
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske   Član povjerenstva i ispitivač
6.
-
Sarajevo, 1987. učešće na stručnom skupu ICHMT–a gdje prezentiram svoj projekt spiralnog izmjenjivača topline teške nafte glavnog motora, te mogućnosti uvođenja spiralnih izmjenjivača topline u brodski strojni komleks.
ICHMT -International Centre for Heat and Mass Transfer   Predavač
7.
-
Beograd, 1988.,sudjelovanje na KGH (klimatizacija, grijanje i hlađenje) prezentacija proizvodnog programa firme Industrooprema Rijeka
KGH - Klimatizacija, grijanje i hlađenje, Međunarodni stručni skup   Predavač
8.
-
Zagreb, Stručni skup: INTERCLIMA ’88, prezentacija proizvodnog programa firme Industrooprema Rijeka - posude pod tlakom i brodski izmjenjivači topline
Međunarodni sajam grijanja, klimatizacije, obrade pitkih voda i obnovljivih izvora energije   Predavač

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 21.4.2016. - Dan otvorenih vrata Pomorskog fakulteta u Rijeci
14. Festival znanosti
Pomorski fakultet
2. 1.1.2015. - Dan otvorenih vrata Pomorskog fakulteta u Rijeci
13.Festival znanosti
Pomorski fakultet
3. 1.1.2014. - Dan otvorenih vrata Pomorskog fakulteta u Rijeci
12.Festival znanosti
Pomorski fakultet
4. - Dan Karijera pomorskog fakulteta u Rijeci 2016.
Dan karijera
Pomorski fakultet
5. - Dan Karijera pomorskog fakulteta u Rijeci 2015.
Dan karijera
Pomorski fakultet
6. - Dan Karijera pomorskog fakulteta u Rijeci 2015.
Dan karijera
Pomorski fakultet
7. - Dan Karijera pomorskog fakulteta u Rijeci 2013.
Dan karijera
Pomorski fakultet

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2013. - 1.10.2016. - Prodekan za stručno usavršavanje i razvoj
Pomorski fakultet u Rijeci
2. 1.10.2000. - 1.10.2013. - Prodekan za stručno usavršavanje i razvoj
Pomorski fakultet u Rijeci