Professor emeritus dr.sc. Čedomir Benac dipl.ing.geol.


e-pošta : cbenac@uniri.hr

cedomir.benac

Obrazovanje

1.1.1991. - 1.1.1995. doktor prirodnih znanosti: područje geologija doktorski studij Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1975. - 1.1.1981. magistar prirodnih znanosti: područje geologija Centar za postdiplomski studij Sveučilište u Zagrebu
1.1.1969. - 1.1.1974. dipl.ing.geologije Studij geologije, Smjer: Inženjerska geologija, hidrogeologija i tehnička petrografija Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

4.4.2017. - professor emeritus Sveučilište u Rijeci
1.9.1991. - 1.6.1992. časnik Hrvatska vojska
1.7.1991. - 30.9.2016. znanstveni asistent, docent, izvanredni i redoviti profesor Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.1991. - 30.9.2001. viši stručni suradnik, stručni savjetnik i viši znanstveni suradnik Institut građevinarstva Hrvatske PC Rijeka
1.3.1990. - 1.7.1991. viši stručni suradnik Građevinski institut OOUR Fakultet graditeljskih znanosti u Rijeci
1.10.1975. - 1.3.1979. samostalni projektant Luka u Rijeci, Biro za projektiranje i izgradnju
1.11.1974. - 1.10.1975. pripravnik i pomoćnik rukovoditelja kamenoloma IGM Tounj

Članstva

1.1.2013. - Hrvatsko hidrološko društvo
1.1.2000. - INQUA
1.1.2000. - Hrvatsko geotehničko društvo
1.1.1995. - International Assotiation of Engineering Geology
1.1.1995. - Savjet za prirodnoznanstvena istraživanja Jadrana pri HAZU
1.1.1994. - 1.1.2004. Eurocoast
1.1.1994. - International Society for Rock Mechanics
1.1.1975. - Hrvatsko geološko društvo

Nastavna djelatnost

Mentor u završnim radovima

23.11.2015. - Pojave nestabilnosti na državnoj cesti D 23, dionica Senj-Vratnik
Filip Škiljan
Diplomski sveučilišni studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
21.9.2015. - Procjena hazarda zbog dizanja razine mora u području Kvarnera
Damijana Krišković
Diplomski sveučilišni studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
18.7.2015. - Procjena geohazarda u ogulinskoj udolini
Dario Marković
Diplomski sveučilišni studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Pojave nestabilnosti na prometnicama na području grada Čabra
Kristina Tomac
Diplomski sveučilišni studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
22.9.2014. - Seizmički hazard i rizik u području Mediterana
Maroje Obuljen
Diplomski sveučilišni studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
22.9.2014. - Hazard i rizik zbog pokreta masa na padinama
Andro Večerina
Diplomski sveučilišni studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Podložnost klizanju terena u središnjem dijelu Vinodolske doline
Martin Zidarić
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2013. - Podložnost klizanju terena u središnjem dijelu doline Rječine
Tanja Ćelap
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2013. - Podložnost marinskoj eroziji i pokretima masa na obalnoj zoni kod Stare Baške (otok Krk)
Slobodan Đorđević
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Geomorfološki procesi i oblici u obalnoj zoni poluotoka Kamenjak
Andrea Ferlin
Diplomski studij geologije
Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, Geološki odsjek
1.1.2012. - Globalne promjene okoliša
Ivan Jeromela
Sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Energija i zaštita okoliša
Nikola Nobilo
Sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Marinska erozija i akumulacija na obalama otoka Krka
Dragan Frlan
Sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Promjene okoliša: utjecaj na slom ili opstanak civilizacija kroz povijest
Vid Matić
Sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Postupak procjene utjecaja na okoliš sanacije odlagališta komunalnog otpada Duplje
Vanesa Lončarić
Stručni specijalistički studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Postupak procjene utjecaja na okoliš zahvata žičare Učka
Danijela Živković
Stručni specijalistički studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Gospodarenje otpadom u Primorsko-goranskoj županiji
Vedrana Šušnjić
Sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Ranjivost obala otoka Raba
Aleksandar Ferenac-Grubišić
Sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Diplomski rad
Željko Premuš
Sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Rekonstrukcija i zaštita žala u uvali Havišće kod Jadranova
Ranko Frka
Sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Pojave nestabilnosti i geološki hazard na sjevernom dijelu otoka Cresa
Ivana Kotaraš
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Geohazard u dolini Rječine
Sanda Hunjak
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Seizmički hazard i rizik
Martina Šopić
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Antropogeni utjecaj na obalu u području Grada Crikvenice
Davor Lončarić
Stručni studij građevinarstva
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2009. - Analiza reljefa za potrebe prostornog planiranja i građenja: zapadni dio otoka Krka
Andrea Perić
Stručni studij građevinarstva
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2008. - Analiza stabilnosti stijenske mase na sportskom objektu Stadion Kantrida
Bojan Ivošević
Sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2008. - Rješavanje problema parkiranja u Gradu Rovinju u funkciji održivog razvoja prometnog sustava grada
Fausto Ferlin
Sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2008. - Geotehnički uvjeti izvedbe trase ceste Marinići-Viškovo
Tatjana Čanković
Sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2007. - Utjecaj cestovnog promet na okoliš otoka Cresa i Raba
Klaudija Kuhar
Sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2007. - Analiza stabilnosti zasjeka na dionici Kikovica-Oštrovica autoceste Rijeka-Zagreb od km 13+520 do km 13+860
Davor Skočilić
Sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2007. - Varijantna rješenja spojne prometnice na otoku Rabu (D 105)
Josip Milovanović
Sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2006. - Geomorfološki procesi u obalnoj zoni područja Vrbnika
Ružica Kraljić
Sveučilišni dodiplomski studij geologije i geografije
Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, Geološki odsjek
1.1.2006. - Geomorfološka evolucija riječnih ušća Istre
Ivan Celija
Sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2005. - Problemi zaštite okoliša kod izgradnje i rekonstrukcije cesta na otoku Krku
Petar Lončarić
Sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2004. - Geotehničke značajke klizišta Grohovo
Josip Rukavina
Sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2002. - Klizište Grohovo
Maja Oštrić
Sveučilišni dodiplomski studij geologije
Rudarsko-geološko naftni fakultet Zagreb
- Tragovi klizanja na prometnici Cerovlje - Buzet u Istri
Matija Zidarić
Diplomski sveučilišni studij građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

1.11.2010. - 1.12.2011. Fizička geologija
Znanost o moru
Sveučilište u Puli
voditelj
Norma sati: 100
1.9.2008. - 1.10.2009. Geologija mora
Znanost o moru
Sveučilište u Puli
voditelj
Norma sati: 100

Izdavaštvo

1.1.2013. - Rječnik pojmova u primijenjenoj geologiji i geološkom inženjerstvu

Financiranje: Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Ružić, Igor; Benac, Čedomir
Ranjivost obala otoka Raba zbog rasta razine mora.
Hrvatske vode 97 203-214 - 2016.

Q4

2. Ružić, Igor; Benac, Čedomir; Marović, Ivan; Ilić, Suzana
Stability assessment of coastal cliffs using digital imagery.
Acta Geotechnica Slovenica 12 25-35 - 2015.

Q3
WOS

3. Benac, Čedomir; Dugonjić Jovančević, Sanja; Ružić, Igor; Vivoda, Martina; Peranić, Josip
Marine erosion and slope movements: SE coast of the Krk Island
Landslide Science for a Safer Geoenvironment, Volume 3: Targeted Landslides. Springer International Publishing. 3 563-567 - 2014.

4. Đomlija, Petra; Bernat, Sanja; Mihalić Arbanas, Snježana; Benac, Čedomir
Landslide inventory in the area of Dubračina River Basin (Croatia)
Landslide Science for a Safer Geoenvironment, Volume 2: Methods of Landslide Studies. Springer International Publishing. 2 837-842 - 2014.

5. Benac, Čedomir; Oštrić, Maja; Dugonjić Jovančević, Sanja
. Geotechnical properties in relation to grain-size and mineral composition: The Grohovo landslide case study (Croatia)
Geologia Croatica 67 127-136 - 2014.

Q3
WOS

6. Ružić, Igor; Marović, Ivan; Benac, Čedomir; Ilić, Suzana
Ružić, Igor; Marović, Ivan; Benac, Čedomir; Ilić, Suzana. Coastal cliff geometry derived from structure- from-motion photogrammetry at Stara Baška, Krk Island, Croatia. // Geo-marine letters. 34 (2014) , 6; 555-565
Geo-marine letters 34 555-565 - 2014.

Q1
WOS

7. Benac, Čedomir; Juračić, Mladen; Matičec, Dubravko; Ružić, Igor; Pikelj, Kristina;
Fluviokarst classical karst: Examples from the Dinarics (Krk Island, Northern Adriatic, Croatia)
Geomorphology 184 64-73 - 2013.

Q1
WOS

8. Dugonjić Jovančević, Sanja; Arbanas, Željko; Benac, Čedomir; Mihalić Arbanas, Snježana;
Landslide susceptibility analyses in flysch areas in the north-eastern part of the Adriatic coast
Risk Analysis VIII. WIT Press, Southampton. 237-248 - 2012.

9. Vivoda, Martina; Benac, Čedomir; Žic, Elvis; Đomlija, Petra; Dugonjić-Jovančević, Sanja
Geohazard u dolini Rječine u prošlosti i sadašnjosti
Hrvatske vode 20 105-116 - 2012.

Q4

10. Benac, Čedomir; Knežević, Rade;
Utjecaj geološkoga hazarda na razvoj turizma na području Kvarnera (sjeveroistočni Jadran)
Hrvatski geografski glasnik 73 35-47 - 2012.

11. Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša, Barbara; Benac, Čedomir;
AHP methodology application in garage-parking facility location selection
Promet, Traffic&Transportation 23 303-313 - 2011.

12. Ružić, Igor; Benac, Čedomir; Ilić, Suzana; Sušanj, Ivana; Ljutić, Kristijan;
Promjene korištenja zemljišta i regulacija bujičnih vodotoka: utjecaj na žala Liburnije i otoka Cresa
Hrvatske vode 94 - 2011.

13. Benac, Čedomir; Dugonjić, Sanja; Vivoda, Martina; Oštrić, Maja; Arbanas, Željko;
A complex landslide in the Rječina Valley: results of monitoring 1998-2010
Geologia Croatica 64 239-249 - 2011.

Q3
WOS

14. Arbanas, Željko; Benac, Čedomir; Dugonjić, Sanja; Kovačević, Meho-Saša; Jurić-Kaćunić, Danijela;
Investigation of landslide in complex geological conditions
Geologically Active. Taylor & Francis Group, London. 1625-1632 - 2010.

15. Benac, Čedomir; Ružić, Igor; Žic, Elvis; Gržančić, Želimir; Kraljić, Ružica;
Ranjivost prirodnih žala na području Kvarnera
Prirodoslovna istraživanja riječkog područja 2 97-107 - 2010.

16. Benac, Čedomir; Dugonjić, Sanja; Arbanas, Željko; Oštrić, Maja; Jurak, Vladimir;
The origine of instability phenomena along the karst-flysch contacts
Regional symposium of the International Society for Rock Mechanics, Eurock 2009, Rock Engineering in Difficult Ground Conditions-Soft Rock and Karst - 2009.

17. Juračić, Mladen; Benac, Čedomir; Pikelj, Kristina; Ilić, Suzana;
Comparison of the vulnerability of limestone (karst) and siliciclastic coasts (example from the Kvarner area, NE Adriatic, Croatia)
Geomorphology 107 90-99 - 2009.

Q1

18. Benac, Čedomir; Juračić, Mladen; Blašković, Ivan;
Tidal notches in Vinodol Channel and Bakar Bay, NE Adriatic Sea: indicators of recent tectonics
Marine Geology 248 151-160 - 2008.

Q1

19. Benac, Čedomir; Ružić, Igor; Žic, Elvis;
Ranjivost obala u području Kvarnera
Pomorski zbornik 44 201-214 - 2007.

20. Arbanas, Željko; Benac, Čedomir; Jurak, Vladimir;
Causes of debris flow formation in Flysch area of North Istria, Croatia
Monitoring, Simulation, Prevention and Remediation of Dense and Debris Flows. WIT Transaction on Ecology and the Environment 90 283-292 - 2006.

21. Benac, Čedomir; Arbanas, Željko; Jurak, Vladimir; Oštrić, Maja; Ožanić, Nevenka;
Complex landslide in the Rječina Valley (Croatia): origin and sliding mechanism
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 64 361-371 - 2005.

Q3

22. Benac, Čedomir; Juračić, Mladen; Bakran-Petricioli, Tatjana;
Submerged tidal notches in the Rijeka Bay NE Adriatic Sea: indicators of relative sea-level change and of recent tectonic movements
Marine Geology 212 21-33 - 2004.

Q1

23. Arko-Pijevac, Milvana; Benac, Čedomir; Kovačić, Marcelo; Kirinčić, Marin; Gržančić, Želimir;
Establishment of the protected parts of the Kostrena municipality aquatorium
Rapport du Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la Mer Maditerranee 37 480 - 2004.

24. Arko-Pijevac, Milvana; Benac, Čedomir; Kovačić, Marcelo; Kirinčić, Marin; Gržančić, Želimir;
Ecological and geological valorisation of the coastal line and submarine area of the island Ćutin mali and Ćutin veli amaing to establish a protected area
Rapport du Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la Mer Maditerranee 37 481 - 2004.

25. Arbanas, Željko; Benac, Čedomir; Rubinić, Josip;
The geotechnical properties of the sediment body in the estuary of the Raša River, Croatia
WIT Transaction on Ecology and the Environment 90 209-218 - 2003.

26. Benac, Čedomir; Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka;
The Origine and Evolution of Coastal and Submarine Springs in Bakar Bay
Acta Carsologica 32 157-171 - 2003.

27.

- 2002.

28. Arko-Pijevac, Milvana; Benac, Čedomir; Kovačić, Marcelo; Kirinčić, Marin;
A submarine cave at the Island of Krk (North Adriatic Sea)
Natura Croatica 10 163-184 - 2001.

29. Benac, Čedomir;
Geological and Geomorphological Features of Bakar Bay: Limitation on Urban Planning and Building
Regional Planning and Pilot Projects for Sustainable Development in Croatia 2 189-195 - 2001.

30. Benac, Čedomir; Arbanas, Željko; Jardas, Branka; Kasapović, Saša; Jurak, Vladimir;
Složeno klizište u dolini Rječine
Rudarsko-geološko-naftni zbornik 11 81-90 - 1999.

31. Juračić, Mladen; Benac, Čedomir; Crmarić, Ranko;
Seabed and Surface Sediment Map of the Kvarner Region, Adriatic Sea, Croatia (Lithological Map, 1: 500,000)
Geologia Croatica 52 131-140 - 1999.

Q3

32. Benac, Čedomir; Juračić, Mladen;
Geomorphological indicators of the sea level changes during Upper Pleistocene (Würm) and Holocene in the Kvarner region (NE Adriatic Sea)
Acta Geographica Croatica 33 27-45 - 1998.

33. Pavlovec, Edvard; Benac, Čedomir; Arbanas, Željko;
Slijeganje priobalnog područja grada Rijeke
Građevinar 50 203-208 - 1998.

34. Benac, Čedomir; Durn, Goran;
Terra rossa in the Kvarner area–geomorphological condition of formation
Acta Geographica Croatica 32 7-19 - 1997.

35. Juračić, Mladen; Crmarić, Ranko; Benac, Čedomir;
Holocenski sedimenti i sedimentacija u Riječkom zaljevu
Prirodoslovna biblioteka: Prirodoslovna istraživanja riječkog područja. 1 333-338 - 1996.

36. Benac, Čedomir;
Morfološka evolucija Riječkog zaljeva: utjecaj klimatskih i glacioeustatičkih promjena
Acta Geographica Croatica 31 69-84 - 1996.

37. Benac, Čedomir; Hrešić, Dražen;
Geotehničko istraživanje jadranskog podmorja
Pomorski zbornik 33 283-303 - 1995.

38. Benac, Čedomir;
Recentni geomorfološki procesi i oblici u području Riječkog zaljeva
Hrvatski geografski glasnik 54 1-17 - 1992.

39. Benac, Čedomir; Arbanas, Željko; Pavlovec, Edvard;
Postanak i geotehničke osobitosti doline i zaljeva Raše
Pomorski zbornik 29 475-492 - 1991.

40. Benac, Čedomir; Arbanas, Željko;
Sedimentacija u području ušća Rječine
Pomorski zbornik 28 593-609 - 1990.

41. Benac, Čedomir; Šegota, Tomislav;
Potopljena ris-virmska abrazijska terasa u podmorju ispred Rijeke, Hrvatska
Geološki vjesnik 43-52 - 1990.

42. Benac, Čedomir;
Morfogeneza vrlo strmih i okomitih obala na području Kvarnera
Pomorski zbornik 27 485-495 - 1989.

43. Šegina, Ela, Benac, Čedomir, Rubinić, Josip, Knez, Martin
Morphometric analyses of dolines –the problem of delineation and calculation of basic parameters
Acta Carsologica 47 23-33

44. Ružić, Igor, Benac, Čedomir, Ilić, Suzana, Krvavica, Nino, Rubinić, Josip
Geomorfološke promjene minijaturnog žala na kršu
Hrvatske vode 26 27-34

Q4

45. Benac, Čedomir; Rubinić, Josip; Ružić, Igor; Radišić, Maja
Geomorfološka evolucija riječnih ušća na istarskom poluotoku
Hrvatske vode 100 71-80

Q4

46. Ružić, Igor; Benac, Čedomir; Dugonjić Jovančević Sanja
Coastal Erosion and Instability Phenomena on the Coast of Krk Island (NE Adriatic Sea)
Advancing Culture of Living with Landslide. Springer. 361-367

47. Dugonjić Jovančević, Sanja; Peranić, Josip; Ružić, Igor; Arbanas, Željko; Kalajžić, Duje; Benac, Čedomir
Use of Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) in the analysis of historical landslide occurred in 1885 in the Rječina River Valley, Croatia. , 18.
Geophysical Research Abstracts 18 20-22

48. Benac, Čedomir; Ružić, Igor; Ljutić, Kristijan; Ferenac-Grubišić, Aleksandar
Ranjivost obala otoka Raba
Rapski zbornik 2 235-243

49. Stojanović, Dražen; Benac, Čedomir; Mićović, Vladimir; Šušnić, Vesna; Pahor, Đana; Ban, Ivica;
Epidemiološka prevencija tijekom građevinskih radova na kanalizaciji riječke tržnice
Medicina 42 57-61

50. Arko-Pijevac, Milvana; Benac, Čedomir; Gržančić, Želimir; Kovačić, Marcelo; Kirinčić, Marin; Arbanas, Željko;
Initial Study on Proposed Protected Marine Area in the Municipality of Kostrena, Primorsko-Goranska County
Periodicum Biologorum 102 705

51.


52.


53. Arko-Pijevac, Milvana; Kirinčić, Marin; Kovačić, Marcelo; Benac, Čedomir
Susak Island (North Adriatic Sea): Possible Marine protected area
Rapport du Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la Mer Maditerranee, 38 654

54.


55. Čeru, Teja; Šegina, Ela; Knez, Martin; Benac, Čedomir; Gosar, Andrej
Detecting and characterizing unroofed caves by ground penetrating radar
Geomorphology 303 524–539

Q1
WOS

Znanstvene knjige

1. autor knjige
Benac, Čedomir
Rječnik pojmova u općoj i primijenjenoj geologiji
Štimac Grandić, Ivana Građevinski fakultet u Rijeci Rijeka - 2016.
2. Autor knjige
Benac, Čedomir
Rječnik pojmova u primijenjenoj geologiji i geološkom inženjerstvu
Ožanić, Nevenka Sveučilište u Rijeci Rijeka - 2013.
3. autor poglavlja u knjizi

Nacionalni park Risnjak: 50 godina
Vahtar-Jurković, Koraljka; Randić, Marko Primorsko-goranska županija, Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje Rijeka - 2003.
4. Autor poglavlja u knjizi

Leksikon građevinarstva
Simović, Veselin Masmedia Zagreb - 2002.
5. Autor poglavlja u knjizi
Benac, Čedomir
Geological and Geomorphological Features of Bakar Bay: Limitation on Urban Planning and Building
Regional Planning and Pilot Projects for Sustainable Development in Croatia Črnjar , Mladen, Campeol, Giovanni Regional Bureau for Science in Europe (UVO-ROSTE), Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje Venezia, Rijeka - 2001.
6. Autor poglavlja u knjizi
Benac, Čedomir
Riječka luka, Geološka građa priobalnog dijela Rijeke
Riječka luka Dubravić, Ervin Muzej grada Rijeke Rijeka - 2001.

Pozvana predavanja

1. Benac, Čedomir
Mediteran i Jadran kroz geološku povijest
Prirodoslovni muzej Rijeka - 28.2.2014.
2. Benac, Čedomir
Mediteran:to nemirno područje
Rijeka - 20.4.2010.
3. Benac, Čedomir, Juračić, Mladen, Crmarić, Ranko
Moderne metode istraživanja morsko dna: što krije podmorje Kvarnera?
Rijeka - 18.4.2008.
4. Benac, Čedomir;
Geološka građa i geomorfološka evolucija liburnijske obale
Lovran - 20.4.2001.

Kongresna priopćenja

1.
ĐOMLIJA, Petra, BENAC, Čedomir, MIHALIĆ ARBANAS, Snježana
Preliminarni inventar klizišta u Vinodolskoj dolini. poster 5. Hrvatski geološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Osijek - 4.9.2015.
2.
ZIDARIĆ, Matija, DUGONJIĆ JOVANČEVIĆ, Sanja, BENAC, Čedomir
Landslide marks on the road Cerovlje – Buzet in Istria, Croatia. usmeno 9 th Regional Conference of students from geotechnical faculties Georeks Sofija - 1.6.2015.
3.
BENAC, Čedomir, RUŽIĆ, Igor, ĐOMLIJA, Petra
The susceptibility to marine erosion and instabilities phenomena: case study SW coast of the Island of Krk, NE Adriatic Sea. Poster 2nd Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region. Beograd - 14.5.2015.
4.
ĐOMLIJA, Petra, BIOČIĆ, Neven, MIHALIĆ ARBANAS, Snježana, BENAC, Čedomir
poster 2nd Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region. Beograd - 14.5.2015.
5.
RUŽIĆ, Igor, ILIĆ, Suzana, BENAC, Čedomir
Measuring pocket gravel beach changes with a digital camera usmeno izlaganje 7th International Short Course and Conference on Applied Coastal Research SCACR 2015 Firenza - 1.1.2015.
6.
ŠEGINA, Ela, BENAC, Čedomir, KNEZ, Martin
Karst landforms on Krk island. usmeno izlaganje 5. Hrvatski geološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Osijek - 1.1.2015.
7.
Žic, Elvis; Vivoda, Martina; Benac, Čedomir.
Uzroci i posljedice regulacije toka Rječine. poster International conference on industrial heritage thematically related to Rijeka and the industrial building heritage - architecture and civil engineering heritage Rijeka - 1.1.2014.
8.
Benac, Čedomir; Ružić, Igor; Vivoda, Martina;
Podložnost obalnih padina marinskoj eroziji i klizanju (jugozapadna obala otoka Krka) poster 6. Savjetovanje Hrvatskog geotehničkog društva Zadar - 1.10.2013.
9.
RUŽIĆ, Igor, OŽANIĆ, Nevenka, BENAC, Čedomir
Mošćenička Draga early warning system development using machine learning. usmeno 1st Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Zagreb - 20.3.2013.
10.
BENAC, Čedomir, ĐOMLIJA, Petra, VIVODA, Martina, BULJAN, Renato, NAVRATIL, Dražen
The instability phenomena along the coasts of the Kvarner area (NE Adriatic Sea) poster 1st Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan. Zagreb - 1.1.2013.
11.
Žic, Elvis; Vivoda, Martina; Benac, Čedomir;
Regulacija srednjeg toka vodotoka Rječine (1898.-1908.) poster 5th International conference on industrial heritage thematically related to Rijeka and the industrial building heritage Rijeka - 1.5.2012.
12.
Vivoda, Martina; Đomlija, Petra; Dugonjić Jovančević, Sanja; Podolzski, Lazslo; Benac, Čedomir;
The hazard of floods and mass movements in the Rjecina Valley (Croatia) during last 160 years predavanje 2nd Project workshop: Monitoring and Analyses for Disaster Mitigation of Landslides, Debris flow and Floods Rijeka - 1.12.2011.
13.
Ružić, Igor; Benac, Čedomir;
Mošćenička Draga Investigating Sight–Hydrology and Coastal Processes predavanje 2nd Project workshop: Monitoring and Analyses for Disaster Mitigation of Landslides, Debris flow and Floods Rijeka - 1.12.2011.
14.
Arbanas, Željko; Dugonjić, Sanja; Benac, Čedomir;
Causes of small scale landslides in flysch deposits of Istria, Croatia predavanje 2st Word lanslide forum Roma - 1.10.2011.
15.
Benac, Čedomir; Knežević, Rade
The Influence of Natural Hazard for Turistic development in the Kvarner area (Northeastern Adriatic Sea) predavanje International Scientific Conference - Applied Geography in the Theory and Practice zagreb - 1.11.2010.
16.
Benac, Čedomir; Dugonjić, Sanja; Oštrić, Maja; Arbanas, Željko; Đomlija, Petra;
Složeno klizište u dolini Rječine: rezultati monitoringa predavanje 4. Hrvatski geološki kongres Šibenik - 1.10.2010.
17.
Benac, Čedomir; Ružić, Igor; Ilić, Suzana;
Morfodinamika minijaturnih žala (Kvarner, sjeveroistočni Jadran) predavanje 4. Hrvatski geološki kongres Šibenik - 1.10.2010.
18.
Oštrić, Maja; Horvat, Bojana; Lončarić-Trinajstić, Ivana; Benac, Čedomir; Ružić, Igor; Rubinić, Josip; Waters, Croatian;
Research of Water Resources on Karst Islands on the Example of the Island of Krk (Croatia) predavanje BALWOIS 2010, Conference of Water Observation System for Decision Support Ohrid - 1.5.2010.
19.
Arbanas, Željko; Benac, Čedomir; Grošić, Mirko;
Remedial works on landslide in complex geological conditions predavanje 17th Inernational Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering Alexandria - 1.10.2009.
20.
Benac, Čedomir; Juračić, Mladen; Matičec, Dubravko; Ružić, Igor; Pikelj, Kristina;
Fluviokarst vs. karst: examples from the Island of Krk, Northern Adriatic, Croatia poster International Interdisciplinary Scientific Conference: Sustainability of the Karst Environment Plitvička Jezera - 1.9.2009.
21.
Benac, Čedomir; Ružić, Igor; Dugonjić, Sanja; Jardas, Branka;
Podizanje morske razine i stabilnost obala u području Kvarnera predavanje 5. Savjetovanje Hrvatskog geotehničkog društva Osijek - 1.5.2009.
22.
Benac, Čedomir; Gržančić, Želimir; Šišić, Sonja; Ružić, Igor;
Submerged Karst Phenomena in the Kvarner Area poster 5th International ProGEO Symposium on Conservation of the Geological Heritage Rab - 1.10.2008.
23.
Juračić, Mladen; Benac, Čedomir; Crmarić, Ranko;
Holocene sedimentation on submerged karst: Example from the northern Adriatic predavanje 33rd International Geological Congress Oslo - 1.8.2008.
24.
Dugonjić, Sanja; Arbanas, Željko; Benac, Čedomir;
Assessment of landslide hazard on flysch slopes predavanje 5.Posevatovanje Slovenskih geotehnikov Nova Gorica - 1.6.2008.
25.
Benac, Čedomir; Rubinić, Josip; Ružić, Igor; Celija, Ivan;
Geomorfološka evolucija riječnih ušća na istarskom poluotoku predavanje 4. Hrvatska konferencija o vodama Opatija - 1.5.2007.
26.
Crmarić, Ranko; Juračić, Mladen; Benac, Čedomir; Ružić, Igor;
Sedimentacija na ušću Dubračine i Novljanske ričine, Vinodolski kanal predavanje 4. Hrvatska konferencija o vodama Opatija - 1.5.2007.
27.
Benac, Čedomir; Jurak, Vladimir; Oštrić, Maja; Arbanas, Željko; Pavletić, Ljiljana;
Nestabilnost padina i geološki hazard u dolini Rječine predavanje 4. Savjetovanje Hrvatskog geotehničkog društva: ojačanje tla i stijena Opatija - 1.10.2006.
28.
Juračić, Mladen; Benac, Čedomir;
Relationship between submerged tidal notches and recent tectonic movements in the Vinodol Channel (NE Adriatic Sea) predavanje International Geological Congress ADRIA 2006 Urbino - 1.6.2006.
29.
Benac, Čedomir; Jurak, Vladimir; Oštrić, Maja; Ožanić, Nevenka;
Qualitative assessment of geohazard in the Rječina River Valley, Croatia predavanje IAEG International Congress: IAEG Engineering geology for tomorrow’s cities London - 1.5.2006.
30.
Benac, Čedomir; Jurak, Vladimir; Oštrić, Maja;
Qualitative assessment of geohazard in the Rječina Valley, Croatia predavanje 10th IAEG International Congress: IAEG Engineering geology for tomorrow’s cities London - 1.1.2006.
31.
Arbanas, Željko; Benac, Čedomir; Grošić, Mirko; Močibob, Tomislav;
Instability phenomena in the Čabranka valley, Croatia Poster 13th Danube-European Conference on Geotechnical Engineering Ljubljana - 1.1.2006.
32.
Benac, Čedomir; Arbanas, Željko; Oštrić, Maja; Rukavina, Josip; Pavletić, Ljiljana;
Geotehnički problemi izgradnje kanalizacijskog sustava Grobnik-Rijeka predavanje Prošlost, sadašnjost i budućost vodoopskrbe i odvodnje: iskustva i izazovi, Opatija - 1.10.2005.
33.
Benac, Čedomir; Jurak, Vladimir; Oštrić, Maja; Holjević, Danko; Petrović, Goran;
Pojava prekomjerne erozije u području Slanog potoka (Vinodolska dolina) Poster 3. Hrvatski geološki kongres Opatija - 1.9.2005.
34.
Stojanović, Dražen; Benac, Čedomir; Ožanić, Nevenka;
A possible impact of Adriatic's sealevel rise to sanitation and health predavanje 8th International Symposium on Maritime Health Rijeka - 1.5.2005.
35.
Benac, Čedomir; Briški, Gea; Oštrić, Maja; Sea, Adriatic;
Holocene sedimentation in front of Rijeka city Poster 22nd IAS Meeting Opatija - 1.9.2003.
36.
Arko-Pijevac, Milvana; Benac, Čedomir; Kovačić, Marcelo; Kirinčić, Marin; Gržančić, Želimir;
Biološka i geološka valorizacija obalnog područja i podmorja otoka Ćutin veli i Ćutin mali s ciljem uspostave zaštićenog područja predavanje 8. Hrvatski biološki kongres Zagreb - 1.5.2003.
37.
Benac, Čedomir; Andrić, Miroslav; Crmarić, Ranko;
Primjena modernih metoda u geotehničkom istraživanju jadranskog podmorja predavanje 3. Savjetovanje HUMTGI: geotehnika kroz EUROCODE 7 Hvar - 1.10.2002.
38.
Benac, Čedomir; Jardas, Branka; Arbanas, Željko;
Geotechnical Risk and Physical Planning on the Krk island predavanje VII International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering Miedzybrodzie Žywieckie - 1.9.2001.
39.
Plišić, Ivica; Benac, Čedomir;
Sustainable Development and Freshwater Resources at the Island of Krk predavanje VII International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering Miedzybrodzie Žywieckie - 1.9.2001.
40.
Črnjar, Mladen; Benac, Čedomir; Arko-Pijevac, Milvana; Gržančić, Želimir;
A Role of Local Government in Marine and Coastal Protection: The Primorsko-Goranska County Case poster International Conference Littoral 2000 Cavtat - 1.9.2000.
41.
Benac, Čedomir; Juračić, Mladen;
Geomorphological evolution and seabed sediments distribution in the Kvarner region (NE Adriatic Sea) poster 80a Riunione Estiva Trieste - 1.9.2000.
42.
Arko-Pijevac, Milvana; Benac, Čedomir; Kovačić, Marcelo; Kirinčić, Marin; Gržančić, Želimir;
Uspostavljanje zaštićenih dijelova akvatorija u području Općine Kostrena predavanje 7.Hrvatski biološki kongres Hvar - 1.9.2000.
43.
Benac, Čedomir; Juračić, Mladen; Crmarić, Ranko;
Sedimenti u podmorju Kvarnera poster 2. Hrvatski geološki kongres Cavtat - 1.5.2000.
44.
Benac, Čedomir; Arbanas, Željko; Jurak, Vladimir; Kasapović, Saša; Dujmić, Dinko; Jardas, Branka; Pavletić, Ljiljana;
Klizište Grohovo-složeno klizanje u dolini Rječine predavanja 2. Hrvatski geološki kongres Cavtat - 1.5.2000.
45.
Arbanas, Željko; Benac, Čedomir; Jardas, Branka;
Small landslides on the flysch of Istria predavanje 3. Posvetovanje Slovenskih geotehnikov Portorož - 1.12.1999.
46.
Benac, Čedomir
Prostorni plan Primorsko-goranske županije: inženjerskogeološke podloge izlaganje 2. Hrvatski geografski kongres Lovran - 1.1.1999.
47.
Jardas, Branka; Ilić, Suzana; Benac, Čedomir; Arbanas, Željko;
Beach Protection and Beach Recharge Design in Rijeka Bay (Croatia) predavanje VI International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering Dubrovnik - 1.9.1998.
48.
Benac, Čedomir; Branka, Jardas; Arbanas, Željko; Ilić, Suzana;
Zaštita žala na području Kvarnera (Hrvatska) predavanje 14. Biennal International Congres Opatija - 1.9.1998.
49.
Benac, Čedomir; Arbanas, Željko; Jardas, Branka;
Morphogenesis and evolution of the river mouths in the Kvarner area predavanje International Symposium Geomorphology and Sea Mali Lošinj - 1.9.1992.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2016. -
Bilateralni slovensko-hrvatski projekt „Laboratorijska ispitivanja i numeričko modeliranje ponašanja klizišta u flišu Hrvatske i Slovenije“; suradnik; Ministarstava znanosti, obrazovanja i sporta R. Hrvatske i R. Slovenije; -;
2. 1.1.2014. - 1.1.2015.
Studija klizišta u naslagama fliša: mehanizam klizanja i geotehničke značajke za modeliranje klizišta i ublažavanje nepogoda od klizišta (SoLiFlyD); suradnik; Ministarstava znanosti, obrazovanja i sporta R. Hrvatske i R. Slovenije; -;
3. 1.1.2014. -
EMODNET-Geology II (European Marine Observation and Data Network. Lot No 2 – Geological data.; suradnik; EU commision; ;
4. 1.1.2013. -
Study of landslides in flysch deposits of North Istria, Croatia: sliding mechanisms, geotechnical properties, landslide modelling and landslide susceptibility; suradnik; International Consortium for Landslides; ;
5. 1.1.2013. -
Study of landslides in flysch deposits of North Istria, Croatia: sliding mechanisms, geotechnical properties, landslide modeling and landslide susceptibility (IPL-184); suradnik; International Programme on Landslides, International Consortium on Landslides, ICL; -;
6. 1.1.2010. - 1.1.2014.
Risk identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia; koordinator područja Rijeka; JICA Japan, Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa Republike Hrvatske; ;
7. 1.1.2007. - 1.1.2014.
Procjena, umanjivanje i upravljanje geološkim hazardom u području Kvarnera (114-0822695-2568); voditelj; Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa Republike Hrvatske ; ;
8. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Recentni sedimenti i fosilni okoliš jadranskog priobalja (119-1191152-1169);; suradnik; Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa Republike Hrvatske ; ;
9. 1.1.2007. - 1.1.2009.
Mitigation of the earthquake effects in the towns and in industrial regional districts; suradnik; INTERREG/CARDS-PHARE; ;
10. 1.1.2005. - 1.1.2009.
International Geoscience Programme (IGCP) (IUGS/UNESCO) project 515; suradnik; IUGS/UNESCO; -; -
11. 1.1.2002. - 1.1.2007.
Sedimenti Jadranskog mora i priobalja ; suradnik; Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa Republike Hrvatske; -; -
12. 1.1.1998. - 1.1.2002.
Sedimenti Jadranskog mora: znanstvene osnove geološkog kartiranja; suradnik; Ministarstvo za znanost i tehnologiju Republike Hrvatske;; -; -
13. 1.1.1990. - 1.1.1995.
Obalna hidrodinamička stabilnost Jadranskog mora; suradnik; Ministarstvo za znanost i tehnologiju Republike Hrvatske; -; -
14. 1.1.1990. - 1.1.1995.
Egzogenetski procesi u obalnoj i podmorskoj zoni Jadranskog mora; suradnik; Ministarstvo za znanost i tehnologiju Republike Hrvatske; ;
15. 1.1.1987. - 1.1.1990.
Geološka evolucija teritorija Republike Hrvatske; suradnik; Komitet za znanost Republike Hrvatske; -; -
16. 1.1.1984. - 1.1.1986.
Istraživanja flišnih formacija u području Kvarnera; suradnik; Komitet za znanost Republike Hrvatske; -; -
17. -
Geološki hazard u području Kvarnera; voditelj; Sveučilište u Rijeci; ;
18. -
EMODNET-geology II: European Marine Observation and Data Network. Lot No 2 ; suradnik; Europska unija; ;
19. -
Geološki i seizmološki aspekti geodinamike Kvarnera - razotkrivanje kvarnerskog rasjeda (IP-06-2016); ekspert ; Hrvatska zaklada za znanost ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2010. - 1.1.2014.
Igor Ružić; Doktorat Dinamika žala u području Kvarnera; Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci; 22.12.2014.;

Znanstveni skupovi

1. - 25.9.2016.
5. Hrvatski geološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Osijek član znastvenog odbora
2. - 5.10.2006.
4. Savjetovanje Hrvatskog geotehničkog društva: ojačanje tla i stijena Opatija član programskog odbora
3. - 17.6.2006.
Prirodoslovna istraživanja riječkog područja Rijeka član znanstvenog odbora
4. - 7.11.1996.
Prirodoslovna istraživanja riječkog područja Rijeka član znanstvenog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2009. - Geologia Croatica

2. 1.1.2004. - Monografija Sveučilišta u Rijeci

3. 1.1.2002. - 1.1.2012. Pomorski zbornik (Annals of Maritime Studies)

4. 1.1.1996. - 1.1.1998. Vijesti Hrvatskog geološkog društva


Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.10.2015. - 1.5.2016.
Izvođenje istražnih radova na prostoru Terminala za UPP (LNG) Omišalj
LNG Hrvatska   -
Voditelj inženjerskogeološkog pregleda morskog dna
2.
1.1.2001. - 1.1.2002.
Stanje prirodnih žala u Primorsko-goranskoj županiji
Primorsko-goranska županija   -
autor studije
3.
1.1.1997. -
PROSTORNI PLAN ŽUPANIJE PRIMORSKO-GORANSKE. ZAŠTITA MORSKOG PRIOBALNOG POJASA ŽUPANIJE PRIMORSKO-GORANSKE
Zavod za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu čovjekovog okoliša u Rijeci, Rijeka  
koautor studije
4.
1.1.1996. - 1.1.2000.
PROSTORNI PLAN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE. ODREDBE ZA PROVOĐENJE, KNJIGA 3
Zavod za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu čovjekovog okoliša u Rijeci   -
član stručnog tima i koordinator obrade prirodnih sustava i zaštite
5.
1.1.1996. - 1.1.1999.
PROSTORNI PLAN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA, KNJIGA 2.
Zavod za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu čovjekovog okoliša u Rijec   -
član stručnog tima i koordinator obrade prirodnih sustava i zaštite
6.
1.1.1996. - 1.1.1998.
PROSTORNI PLAN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE. OSNOVE RAZVOJA I ZAŠTITE, KNJIGA 1.
Zavod za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu čovjekovog okoliša u Rijeci, Rijeka, 1998   -
član stručnog tima i koordinator obrade prirodnih sustava i zaštite
7.
1.1.1996. -
PROSTORNI PLAN ŽUPANIJE PRIMORSKO-GORANSKE. PRIRODNA OSNOVA: STANJE I NAMJENA MORA
Zavod za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu čovjekovog okoliša u Rijeci  
koautor studije
8.
1.1.1996. -
PROSTORNI PLAN ŽUPANIJE PRIMORSKO-GORANSKE. PRIRODNA OSNOVA: GEOLOŠKE I INŽENJERSKOGEOLOŠKE OSOBITOSTI.
Zavod za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu čovjekovog okoliša u Rijeci   -
autor studije
9.
1.1.1993. -
STUDIJA MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OBALNE CRTE GRADA OPATIJE, OPĆINE LOVRAN I MOŠĆENIČKE DRAGE.
Hrvatske vode, RJ Rijeka.  
koautor studije
10.
1.1.1992. -
STUDIJA NAMJENE OBALNE CRTE OPĆINE RIJEKA.
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalnih poslova. Služba za Jadran Rijeka.  
koautor studije
11.
1.1.1991. -
STUDIJA MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OBALNE CRTE OPĆINE CRIKVENICA
Općina Crikvenica   -
koautor studije

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 12.4.2010. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka
2. 18.4.2008. - Detalji
Dani novih tehnologija DANTE
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2007. - - šef katedre za geotehniku
Građevinski fakultet
2. 1.1.2004. - 1.1.2007. - prodekan za poslovne odnose
Građevinski fakultet
3. 1.1.2000. - 1.1.2004. - prodekan za znanost i istraživanje
Građevinski fakultet
4. 1.1.2000. - 1.1.2001. - pročelnik katedre za hidrotehniku u geotehniku
Građevinski fakultet

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2001. - 1.1.2005. - član
Povjerenstvo za stručno-razvojnu suradnju Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2009. - 1.1.2013. - član
Matični odbor za područje tehničkih znanosti, polje kemijskog inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije.
2. 1.1.2005. - 1.1.2009. - zamjenik predsjednika
Matični odbor za područje tehničkih znanosti, polje kemijskog inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije.
3. 1.1.2001. - 1.1.2002. - član
Povjerenstvo za vrednovanje završnih izvješća znanstveno-istraživačkih projekata iz znanstvenog područja tehničkih znanosti 2.05.građevinarstvo