dr.sc. Čedomir Dundović red.prof. ( trajno)

Pomorski fakultet Zavod za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu

prostorija : 223
e-pošta : dundovic@pfri.hr
mobitel : +385 (0)98 328 022

Obrazovanje

1.1.1988. - 1.1.1991. Doktor tehničkih znanosti, znanstveno polje tehnologija prometa i transporta Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.1983. - 1.1.1986. Magistar tehničkih znanosti,znanstveno polje tehnologija prometa i transporta Fakultet za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci
1.1.1975. - 1.1.1979. Profesor fizike s tehničkim obrazovanjem Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1975. - 1.1.1979. Inženjer brodostrojarstva Fakultet za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.1999. - 1.1.2000. Državni tajnik Planiranje i koordinacija strategija razvoja prometnih grana. Sudjelovanje u radu koordinacijskih tijela Vlade RH. Sudjelovanje u izradi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama Ministarstvo pomorstva, prometa i veza
1.1.1989. - asistent(1989), docent( 1992), izvanredni profesor ( 1998), redoviti profesor( 2003), redoviti profesor u trajnom zvanju ( 2007) Nastavne aktivnosti, znanstveno-istraživačke aktivnosti, rad na znanstvenim i stručnim projektima ; predstojnik zavoda za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu( 2001-2004;2010-2014) prodekan za nastavu (2004-2010) Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.1981. - 1.1.1989. Profesor Izrada obrazovnih programa. Izvođenje nastave iz stručnih predmeta obrazovanja pomoraca i operatera lučke mehanizacije. Pomorska škola Bakar i centar za obrazovanje pomoraca u Rijeci
1.1.1980. - 1.1.1981. Asistent stroja Stjecanje potrebnih znanja i vještina za polaganje ispita časnika stroja Lošinjska plovidba - brodovi trgovačke mornarice
1.1.1978. - 1.1.1981. Nastavnik Izrada nastavnog programa i izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Tehničko obrazovanje. osnovna škola Matulji, Drage Gervaisa, 51211 Matulji

Nagrade i priznanja

Priznanje(plaketa) za istaknuti znanstveni rad u području tehnike-polje tehnologija prometa, Hrvatsko znanstveno društvo za promet

Članstva

1.1.2008. - 1.1.2012. Predsjednik odbora za pomorsko dobro i morske luke PGŽ
1.1.2008. - 1.1.2012. Predsjednik nadzornog odbora zračne luke Rijeka
1.1.2007. - 1.1.2013. Radna skupina za strateški menadžment na Sveučilištu u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2009. Predsjednik nadzornog odbora brodogradilišta Kraljevica
1.1.2007. - Član povjerenstva za izradu oblika i sadržaja isprava o studiju Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - Predsjednik povjerenstva za mobilnost studenata Pomorskog fakulteta u Rijeci
1.1.2005. - Član povjerenstva za sustav kvalitete Pomorskog fakulteta u Rijeci
1.1.2005. - Zamjenik predsjednika komisije za pomorstvo,promet i veze PGŽ
1.1.2005. - Član povjerenstva za izradu studijskog programa doktorskog studija( zajednički studij Pomorskog fakulteta u Rijeci, Pomorskog fakultetat u Splitu, odjela za pomorstvo u Dubrovniku i odjela za pomorstvo i promet u Zadru)
1.1.2004. - 1.1.2010. Član povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci, predsjednik povjerenstva za izadavčku djelatnost Sveučilišta u Rijeci ( 2010-2013)
1.1.2004. - Član povjerenstva za izradu Pravilnika o unutranjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Pomorskog fakulteta u Rijeci
1.1.2002. - Predsjednik povjerenstva za predlaganje istovrijednosti diploma iz znanstvenog polja Tehnologija prometa i transport
1.1.2002. - Predsjednik društva za proučavanje i unaprijeđenje pomorstva RH (2013-), član komore inženjera tehnologije prometa, član uredništva časopisa "Pomorski Zbornik"(2002-2013), član urediničkog odbora časopisa "Pomorstvo"(2007-)
1.1.2002. - Član stručne grupe za izradu Nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
1.1.1999. - Predsjednik povjerenstva za dodjelu brzobrodskih linija RH
1.1.1998. - 1.1.2000. Predsjednik nazdornog odbora Luka Rijeka d.d.
1.1.1995. - Pročelnik sekcije za morske luke znanstvenog vijeća za pomorstvo HAZU, član sekcije za morske luke znanstvenog vijeća za pomorstvo HAZU (1995-)
1.1.1995. - Član hrvatskog znanstvenog društva za promet ( HZDP), hrvatskog društva za sustave ( CROSS)
1.1.1993. - 1.1.1995. Predsjednik komisije za gospodarstvo i razvoj PGŽ
- Član povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog natječaja za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima Pomorskih fakulteta u RH

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - Tehnologija riječnog prometa
Diplomski studij
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2011. - Metodologija znanstveno istraživačkog rada
Diplomski studij
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2011. - Održavanje prometnih sustava
Prediplomski studij
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - Metodologija sustavnog pristupa u razvitku pomorsko logističkih djelatnosti
Poslijediplomski međusveučilišni znanstveni doktorski studij Pomorstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - Metodologija planiranja i projektiranja lučkog sustava
Poslijediplomski međusveučilišni znanstveni doktorski studij Pomorstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - Tehnološki procesi u prometu
Diplomski studij
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - Planiranje i projektiranje luka nautičkog turizma
Diplomski studij
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - Pomorska i prometna politika
Diplomski studij
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - Planiranje i projektiranje lučkih terminala
Diplomski studij
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2001. - Tehnološki procesi u prometu i Planiranje i projektiranje lučkih terminala
Poslijediplomski studij
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2000. - Pomorski sustav
Preddiplomski studij( logistika i menadžment u pomorstvu i prometu,tehnologija i organizacija prometa)
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2000. - Tehnologija luka i terminala
Preddiplomski studij( logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, tehnologija i organizacija prometa, nautika i tehnologija pomorskog prometa,brodostrojarstvo)
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1996. - Transportne tehnologije i projektiranje tehnoloških procesa u luci
Poslijediplomski studij
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1995. - Prekrcajna sredstva
Preddiplomski studij( logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, tehnologija i organizacija prometa,brodostrojarstvo)
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Unutarnji transport i skladištenje
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Luke i terminali
Prediplomski studij
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Tehnologija materijala
Prediplomski studij
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Grafičke komunikacije
Prediplomski studij
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Gostujući nastavnik

1.1.2014. - Strategijsko planiranje prometa
Doktorski studij
Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2014. Teorija integralnega in multimodalnega transporta
Poslijediplomski studij
Fakultet za pomorstvo in promet v Portorožu
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - Lučki terminali
Poslijediplomski specijalistički studij
Pomorski fakultet Split
voditelj
Norma sati:
1.1.2002. - Tehnološki procesi distribucijskih cenatara i terminala
Poslijediplomski studij
Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu
voditelj
Norma sati:
1.1.2001. - Lučki sustavi
Dodiplomski studij
Sveučilište u Splitu, odjel za studij mora i pomorstva- smjer "Pomorski sustavi i procesi"
voditelj
Norma sati:
1.1.1996. - 1.1.1998. Tehnologija s poznavanjem robe
Unutarnje trgovinsko poslovanje
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Tehnologija luka i terminala

Sveučilište u Zadru, odjel za pomorstvo i promet
voditelj
Norma sati:
- Lučki terminali

Visoka pomorska škola, Sveučilište u Splitu
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

1.1.2010. - Stručni ispit za ovalštenja inženjera pomorskog prometa i prometa na plovnim putovima unutranjih voda


Norma sati:
31.5.2008. - Osposobljavanje o načelima strateškog menadžmenta


Norma sati:
6.10.1992. - Svjedožba o osposobljenosti za poslove- rukovanje sredstvima za spašavanje


Norma sati:
6.10.1992. - Svjedožba o osposobljenosti za poslove- traganje, spašavanje i opstanak na moru


Norma sati:
2.10.1992. - Svjedožba o osposobljenosti za poslove- protupožarne zaštite


Norma sati:
31.10.1985. - Ovlaštenje za obavljanje poslova zvanja pomorski strojar


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2013. - Pomorska i prometna politika

Financiranje: Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2012. - Planiranje i projektiranje luka nautičkog turizma

Financiranje: Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Unutarnji transport i skladištenje

Financiranje: Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2005. - Prekrcajna sredstva prekidnoga transporta

Financiranje: Pomorski fakultet: Glosa, Rijeka
1.1.2003. - Pomorski sustav i pomorska politika

Financiranje: Pomorski fakultet: Glosa, Rijeka
1.1.2002. - Lučki terminali

Financiranje: Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - Tehnologija i organizacija luka

Financiranje: Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - Tehnološki procesi u prometu

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, odjel za pomorstvo
1.1.1994. - Tehnologija materijala I

Financiranje: Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.1986. - Sredstva unutrašnjeg transporta-viljuškari

Financiranje: Fakultet za pomorstvo i saobraćaj Rijeka, 1986.

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Bortas, Ivan; Brnjac Nikolina; Dundović, Čedomir
Transport Routes Optimization Model Through Application of Fuzzy Logic
Promet - Traffic&Transportation 30 121-129 - 2018. http://www.fpz.unizg.hr/traffic/index.php/PROMTT/article/view/2326

Q4

2. Žanić Mikuličić Jelena, Dundović Čedomir
The Role of logistics in the exploitation of crude oil from the seabed
Multidisciplinary SCIENTIFIC JOURNAL OF MARITIME RESEARCH POMORSTVO 2 151-156 - 2017. https://hrcak.srce.hr/191365

Q3

3. Badurina Paola, Cukrov Marijan, Dundović Čedomir
Contribution to the implementation of “Green Port” concept in Croatian seaports
Multidisciplinary SCIENTIFIC JOURNAL OF MARITIME RESEARCH POMORSTVO 1 10-17 - 2017. https://hrcak.srce.hr/183368

Q3

4. Jurjević Mia, Dundović Čedomir, Hess Svjetlana
A MODEL FOR DETERMINING THE COMPETITIVENESS OF THE PORTS AND TRAFFIC ROUTES
TEHNIČKI VJESNIK 23 1489-1496 - 2016.

Q2

5. Tomić-Badurina Paola Dundović Čedomir Grubišić Neven
Selection of suitable locations for nautical tourisam ports in the Ličko-senjska County
Pomorski zbornik 133-149 - 2016.

6. Kovačić Mirjana, Zekić Astrid, Dundović Čedomir
APPLICATION OF EU LEGISLATION AIMED AT PREVENTIG MAJOR ACCIDENTS IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
SYMPOSIUM PROCEEDINGS, ZLATIBOR, SERBIA - 2016.

WOS

7. Jardas Mladen, Dundović Čedomir, Badurina-Tomić Paola
Supply chain - a key factor of the sustainable development of city centers
Multidisciplinary SCIENTIFIC JOURNAL OF MARITIME RESEARCH POMORSTVO 30 45-50 - 2016.

Q3

8. Dundović, Č.,Kovačić, M., Badurina-Tomić, P.,
Prilog istraživanju postojećeg stanja i tendencije razvitka nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
Pomorski zbornik 207-225 - 2015.

9. Šamija, Suzana; Kolanović, Ines; Dundović, Čedomir.
SYSTEMATIC APPROACH TO DETERMINING THE FACTORS OF QUALITY OF MARITIME TRANSPORT SERVICE
Poslovna izvrsnost- Business excellence IX str. 121-141 - 2015.

10. Dundović, č., Kovačić, M.,
Planning of Terminal Construction at the port of Ploče
Časopis Promet vol.19 247-257 - 2007.

11. Badanjak, D., Rajsman, M., Dundović, Č.,
Development of river traffic in the traffic system of central Croatia
Časopis Promet vol.18 197-205 - 2006.

12. Dundović, Č., Kolanović, I., Poletan, T.,
The importance and possibilities of Croatian and European port policy coordination and harmonization
Časopis Promet vol.15 205-216 - 2005.

13. Dundović, Čedomir; Kolanović, Ines
Coordinated Approach of All Transportation Factors to the Performance of Transport Services - a Prerequisite for Successful Development of the Port of Rijeka
Modern Traffic (0351-1898) 22 (2002); 27-32 22 27-32 - 2002.

14. Dundović, Č., Grubišić, N.,
Basic of River Information Service and its application in Croatia
Promet 14 151-157 - 2002.

15. Dundović, Čedomir; Grubišić, Neven
Luke nautičkog turizma : čimbenik turističkog i gospodarskog razvitka Hrvatske( Ports of Nautical Tourism : Factor in Croatian Tourist and Economic Development )
Suvremeni promet (0351-1898) 21 (2001), 5; 317-321 317-321 - 2001.

16. Dundović, Č., Baričević, H.,
Traffic flow Characteristics with Transportation Plans Components
Časopis Promet vol.10 113-116 - 1998.

17. Dundović, Čedomir
Complexity of Calculating the Harbor Quayside Loading Equipment Efficiency
Časopis Promet vol.8 171-176 - 1996.

18. Grubišić Neven, Dundović Čedomir, Žuškin Srdjan
A SPLIT TASK SOLUTION FOR QUAY CRANE SCHEDULING PROBLEM IN MID-SIZE CONTAINER TERMINALS
Tehnički vjesnik 23 1723-1730

Q3

19. Dundović, Čedomir
Kompleksnost proračuna učinka lučkih obalnih prekrcajnih sredstava
Promet (0353-5320) 8 (1996); 171-176

20. Dundović, Čedomir
Proces usavršavanja komunikacijskih sustava kontejnerskih terminala
Suvremeni promet (0351-1898) 16 (1996), 5; 377-380

21. Dundović, Čedomir; Kesić, Blanka; Kolanović, Ines
Značenje i uloga izgradnje prometnih koridora u razvitku luke Ploče( The Significance and Role of the Construction of Traffic Corridors in the Development of the Port of Ploče )
Pomorski zbornik (0554-6397) 43 (2005); 113-130

22. Dundović, Čedomir; Kolanović, Ines; Poletan, Tanja
Značenje i mogućnosti usklađivanja hrvatske i europske lučke politike
Promet - Traffic - Traffico (1332-070X) 15 (2003); 170-176

Q4

23. Dundović, Čedomir; Kolanović, Ines
Ocjena i tendencije razvitka prekrcajnih kapaciteta hrvatskih morskih luka( Assessment and Development of Transhipment Capacities in Croatian Sea Ports )
Pomorski zbornik (0554-6397) 39 (2002); 137-152

24. Čišić, Dragan; Baričević, Hrvoje; Dundović, Čedomir
Utjecaj komunikacijskih mreža na položaj tvrtke u prijevoznom sustavu( Influence of cummunication networks of freight transportation )
Promet-Traffic-Traffico (0353-5320) 13 (2001), 4; 167- 171

25. Dundović, Čedomir; Grubišić, Neven
Postojeća ograničenja razvitka kombiniranog prometa i mogućnosti budućeg razvoja( Existing Limitations of Combined Transport Development and Possibilities for Future Development )
Suvremeni promet (0351-1898) 20 (2000), 1/2; 167-171

26. Dundović, Čedomir; Zenzerović, Zdenka
An Optimal Capacity Planning Model for General Cargo Seaport
Promet-Traffic-Traffico (0353-5320) 12 (2000), 5 - 6; 217-221

27. Baričević, Hrvoje; Dundović, Čedomir
Značenje prometnog toka kao komponenta transportnog planiranja
Promet-Traffic-Traffico (0353-5320) 10 (1998); 113-116

28. Dundović, Čedomir; Grubišić, Neven
Tehničko-tehnološki parametri vrednovanja prekrcajnih sredstava na kontejnerskim terminalima( Technical and Technological Parametars in Evaluating Cargo Handling Equipments Located at Container Terminals )
Zbornik radova Pomorskog fakulteta (1330-0938) 12 (1998); 3-19

29. Dundović, Čedomir
Prostorna hijerarhija lučkog sustava i pomorsko gospodarstvo Hrvatske( The Regional Port System Hierarchy and the Croatian Maritime Economy )
Suvremeni promet (0351-1898) 17 (1997), 1-2; 69-73

30. Dundović, Čedomir
Kompatibilnost hrvatske i europske lučke politike-pretpostavke i mjere uspješnog razvitka hrvatskog lučkog sustava
˝Naše more˝ (0469-6255) 49 (2002), 1-2; 20-31

Q4

31. Dundović, Čedomir; Rudić, Dušan
Compatibility of Croatian and European Port Policies - Prerequisites and Measures for successful Development of Croatian Port System
Naše more (0469-6255) 49 (2002), 1-2; 20-31

Q4

32. Dundović, Čedomir; Kolanović, Ines
Tehničko-tehnološka opravdanost izgradnje višenamjenskog terminala u riječkoj luci( Technical and Technological Justification for the Construction of the Multipurpose Terminal in the Port of Rijeka )
Pomorstvo (1332-0718) 16 (2002); 11-23

Q4

33. Dundović, Čedomir
Koncipiranje lučke politike - temeljna pretpostavka razvitka hrvatskoga lučkog sustava( A Port Policy Concept - a Basis for the Development of the Croatian Port System )
Pomorstvo (1332-0718) 15 (2001); 11-31

34. Dundović, Čedomir; Rudić, Dušan
Croatian Sea Ports - Main Logistical Points of Croatian Transportation System
Promet-Traffic-Traffico (0353-5320) 14 (2002); 259-268

Q4

35. Dundović, Čedomir; Kolanović, Ines; Jolić, Natalija
Management of Large Container Ship Handling Processes
Promet-Traffic-Traffico (0353-5320) 14 (2002), S1; 59-66

Q4

36. Dundović, Čedomir; Grubišić, Neven
Osnove RIS sustava i njegova primjena u Hrvatskoj
Promet - Supplement (1332-070X) 14 (2002), 1; 151-157

Q4

37. Dundović, Čedomir; Kovačić, Mirjana
Komparativna analiza organizacijskih modela sjevernojadranskih nautičkih luka( A Comparative Analysis of th North Adriatic Nautical Ports Organization Models )
Pomorski zbornik (0554-9397) 42 (2004); 209- 232

38. Dundović, Čedomir
Metode projektiranja sustava unutarnjeg transporta( Methods of designing material handling system )
Zbornik radova- Sveučilište Rijeka, Ekonomski fakultet Rijeka (1330-6308) 12 (1996), 2; 125-137

39. Dundović, Čedomir
Riječki prometni pravac u funkciji razvitka pomorskog gospodarstva Hrvatske( The Rijeka traffic direction in the function of developing croatian maritime economy )
Zbornik radova- Sveučilište Rijeka, Rijeka (1330-6308) 12 (1995), 1; 167-185

40. Dundović, Čedomir
Prometni potencijali, ograničenja i značenje riječke luke u razvoju kombiniranog prometa između podunavske i jadranske regije( Traffic potentials, limitations and character of port Rijeka in development of combined transport between the danube and adriatic region )
Suvremeni pomet (0351-1898) 15 (1995), 1-2; 13-17

41. Dundović, Čedomir
Znanstvenoistraživačka djelatnost - osnova razvoja tehnologije prometa i transporta( Scientific Researches - a Basis for the Development of the Transport Technology )
Zbronik radova Pomorskog fakulteta (1330-0938) 9 (1995); 29-35

42. Dundović, Čedomir; Rudić, Dušan
Kontejneri u kombiniranom prometu : slaganje i osiguranje tereta( Containers in combined transport and freight securing )
Suvremeni promet (0351-1898) 1 (1995), 1-2; 98-103

43. Dundović, Čedomir
Hrvatski lučki sustav danas i sutra( The Croatian Port System - at Present and in Future )
Zbornik radova Pomorskog fakulteta (1330-0938) 7 (1993); 151-159

44. Dundović, Čedomir
Model određivanja optimalnog broja dizalica u lukama za generalni teret( A Model of Determining the Optimal Number of Cranes in General Cargo Ports )
Zbronik radova Pomorskog fakulteta (1330-0938) 7 (1993); 47-65

45. Dundović, Čedomir
Teorijske osnove za proračun vremena putanje lučkih obalnih i mobilnih dizalica( Theoretical principles for the time calculations of the port and mobile cranes path )
Zbornik radova PF (1330-0938) 6 (1992); 95-108

46. Dundović, Čedomir
Metoda vrednovanja eksploatacijskih parametara lučkih obalnih dizalica( Evaluation Method of the Port Cranes Exploitation Parametars )
Pomorski zbornik (1330-0938) 30 (1992); 417-434

47. Dundović, Čedomir
Značenje komparativne analize pri odabiranju transportnog sustava sipkog tereta( Significance of Comparative Analysis in Selection of Bulk Freight Transport System )
Suvremeni promet (0351-1898) 10 (1988); 247-250

48. Kolanović, Ines; Dundović, Čedomir; Jugović, Alen
Model kvalitete lučke usluge sa stajališta korisnika
Promet (0353-5320) 23 (2011), 6; 495-502

Q3
WOS

49. Dundović, Čedomir
Valorizacija razvitka riječkog prometnog pravca i konkurentnosti riječke luke( Evaluation of the Rijeka Traffic Route Development and the Competitiveness of the Port of Rijeka )
Suvremeni promet (0351-1898) 16 (1996), 1-2; 11-14

50. Dundović, Čedomir
Analogni transportni model prijevoza i prijenosa rasutih tereta( Analogue Transport Models in the Transport and Distribution of Bulk Cargoes )
Zbornik radova Pomorskog fakulteta (1330-0938) 10 (1996); 141-151

51. Dundović, Čedomir; Kolanović, Ines; Grubišić, Neven
Integralni pristup planiranju riječkog lučkog sustava( Integral Approach to Rijeka Port System Planning )
Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa (0351-1898) 31 (2011), 5-6; 502-509

52. Kirinčić, Josip; Dundović, Čedomir
Proces osamostaljivanja znanstvenog područja tehnologije prometa( Autonomy of the transport technology scientific field )
Zbornik radova Pomorskog fakulteta (1330-0938) 6 (1992); 125-131

53. Dundović, Čedomir
Raznolikosti u pristupu definiranja pojma i suštine tehnologije pomorskog prometa( Diversity in Approaching Defining of the Term and substance of the Maritime Transport Technology )
Suvremeni promet (0351-1898) 13 (1991); 25-29

54. Dundović, Čedomir
Prilagođavanje lučkih transportnih sredstava topografskim uvjetima Bakarskog zaljeva( Adjustment of Port Transport Means to the Topographical Conditions of the Gulf of Bakar )
Zbornik FPS (0352-4159) 5 (1989); 69-79

55. Grubišić, Neven; Dundović, Čedomir
Primjena sistemskog inženjeringa u planiranju lučkih terminala( Implementation of System Engineering in Port Terminal planning )
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) 25 (2011), 1; 189-207

Q3

56. Dundović, Čedomir; Vilke, Siniša; Šantić, Livia
Značenje željezničke pruge visoke učinkovitosti Zagreb - Rijeka za razvoj riječke luke( The Significance of High-efficiency Railway Zagreb - Rijeka for the Port of Rijeka Development )
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) 2 (2010); 165-188

Q3

57. Dundović, Čedomir; Šantić, Livia; Kolanović, Ines
Ocjena postojećeg stanja i smjernice razvitka sustava unutarnjeg vodnog prometa u Republici Hrvatskoj( Evaluation of present conditions and proposals for inland waterways transport development in the Republic of Croatia )
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) 23 (2009); 609-633

Q3

58. Dundović, Čedomir; Vilke, Siniša
Izgradnja višenamjenskog kanala Dunav – Sava u funkciji prometne integracije Podunavlja i Jadrana( The construction of the Danube - Sava multipurpose canal aiming at the transport integration of the Damube basin and the Adriatic sea )
Pomorstvo (1332-0718) 23 (2009), 2; 589-608

Q3

59. Kovačić, Mirjana; Dundović, Čedomir
Criteria for Selecting a Location for a Port of Nautical Tourism
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) 23 (2009); 41-65

Q3

60. Giacometti, Fabio; Dundović, Čedomir
Ocjena uspješnosti procesa iskrcaja etilena na terminalu Dina - Petrokemije d.d. Omišalj( Quality assessment of the ethylene discharge at the DINA – Petrokemija terminal in Omišalj )
Pomorstvo (1332-0718) 23 (2009), 1; 155-172

Q3

61. Karmelić, Jakov; Dundović, Čedomir; Kolanović, Ines
Empty Container Logistics
Promet-Traffic & Transportation (0353-5320) 24 (2012); 223-230

Q3
WOS

62. Dundović, Čedomir; Basch, Danko; Dobrota, Đorđe
Simulation Method for Evaluation of LNG Receiving Terminal Capacity
Promet - Traffic & Transportation (0353-5320) 21 (2009), 2; 103-112

Q3
WOS

63. Dundović, Čedomir; Bilić, Mirko; Dvornik, Joško
CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF THE SIMULATION MODEL FOR A SEAPORT IN SPECIFIC OPERATING CONDITIONS
Promet - Traffic & Transportation (0353-5320) 21 (2009), 5; 331-340

Q3
WOS

64. Dundović, Čedomir; Kovačić, Mirjana
Ekološka opravdanost izgradnje terminala u luci Ploče( Ecological Justification of the Construction of a Terminal in the Port of Ploče )
Suvremeni promet (0351-1898) 5 (2006); 351-355

65. Dundović, Čedomir; Hlača, Bojan
Nova koncepcija kontejnerskog terminala u luci Rijeka
Pomorstvo (1332-0718) 21 (2007); 51-68

Q4

66. Kovačić, Mirjana; Dundović, Čedomir; Bošković, Desimir
Nautical Tourism Development trough Integrate Planning
Pomorstvo (1332-0718) 21 (2007), 1; 189-209

Q4

67. Dundović, Čedomir; Hess, Svjetlana; Šantić, Livia
Proračun opterećenja i kapaciteta kontejnerskog terminala Ploče( The Port of Ploče Container Terminal Load and Capacity Calculations )
Pomorstvo (1332-0718) 20 (2006), 2; 79-95

Q4

68. Kovačić, Mirjana; Luković, Tihomir; Dundović, Čedomir
Normative Conditions - Logistics Factor of Development of Ports for Nautical Tourism
Promet - Traffic & Transportation (0353-5320) 20 (2008); 201-208

Q4
WOS

69. Dundović, Čedomir; Hess, Svjetlana
Konkurentnost sjevernojadranskih luka za različite vrste roba na odabranim prometnim pravcima
Promet-Traffic-Traffico (0353-5320) 17 (2005), 4; 205-216

Q3

70. Dundović, Čedomir; Kovačić, Mirjana
Planiranje izgradnje terminala u luci Ploče
Promet - Traffic & Transportation (0353-5320) (2007);

Q4
WOS

71. Badanjak, Dragan; Rajsman, Marijan; Dundović, Čedomir
Razvitak riječnog prometa u prometnom sustavu središnje Hrvatske
Promet - Traffic & Transportation (0353-5320) 18 (2006); 197-205

Q4

72. Dundović, Čedomir; Kolanović, Ines; Šantić, Livia
Utjecaj europske prometne politike i prometnih pravaca na razvitak luka Rijeka i Ploče
Promet - Traffic & Transportation (0353-5320) 18 (2006); 111-116

Q4

73. Dundović, Čedomir; Poletan, Tanja; Kolanović, Ines
Implementacija informacijsko-komunikacijskih tehnologija u lukama( Implementation of the information- cimmunication technologies in ports )
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) Vol.19. (2005); 115-123

Q4

74. Dundović, Čedomir; Grubišić, Neven
Influence of Port Policy on the Development of Croatian Container Ports
Promet-Traffic-Traffico (0353-5320) 14 (2002); 93-96

Q4

75. Dundović, Čedomir; Rudić, Dušan
Morske luke i morsko brodarstvo Primorsko-goranske županije - postojeće stanje i razvojne koncepcije( Maritime ports nad maritime shipping industry of Primorje - Gorski kotar-County present situation and development concept )
Naše more (0469-6255) 52 (2005), 3-4; 133-143

Q3

76. Dundović, Čedomir; Rudić, Dušan
Smjernice i dinamika prilagođavanja hrvatskog morskog brodarstva uvjetima svjetskog pomorskog tržišta( Guidelines and Dynamics of Croatian Maritime Shipping Industry Adjustment Conditions Created by the World to Seaborn Trade Market )
Naše more (0469-6255) 48 (2001); 171-181

Q3

77. Kovačić, Mirjana; Gržetić, Zvonko; Dundović, Čedomir
Planiranje i izbor lokacije luke nautičkog turizma u funkciji održivog razvoja( Planning and Selection of Location for the Nautical Tourism Port for Sustainable Development )
Naše more (0469-6255) 53 (2006), 3-4; 118-124

Q4

78. Dundović Čedomir; Jurić Majda; Kovačić Mirjana
Optimizing the Split Port system to promote sustainable development
POMORSTVO - Scientific Journal of Maritime Research (1332-0718) 27 (2013), 2; 285-298

Q3

79. Dundović, Čedomir; Plazibat, Veljko
Lučka i prometna infrastruktura( Port and Traffic Infrastructure in the Republic of Croatia )
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) 25 (2011), 1; 209-222

Q3

80. Kovačić, Mirjana; Favro, Srećko; Dundović, Čedomir
Valorising the port areas of Croatian ports open to traffic of county and local standing for nautical tourism activities
Technics Technologies Education Management (1840-1503) 8 (2013), 3; 8-9

Q4

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Črnjar, M at all.;
Prostorno planiranje u Primorsko - goranskoj županiji ( povijest,stanje, perspektive) - Riječka luka- Razvojni potencijal Primorsko -goranske županije i Republike Hrvatske
Zbornik radova Zavoda za prostorno uređenje PGŽ Mladen Črnjar Zavod za prostorno uređenje Rijeka - 2011. ISBN 978-953-7221-40-9
2. Autor knjige
Dundović, Čedomir; Poletan-Jugović, Tanja; Jugović, Alen; Hess, Svjetlana
Integracija i koordinacija lučkog i prometnog sustava Republike Hrvatske( Integration and Coordination of the Port and Traffic System of the Republic of Croatia )
Monografija Sveučilište u Rijeci,Pomorski fakultet u Rijeci; Glosa Rijeka - 2006.
3. Autor poglavlja u knjizi
Mrnjavac, E.,Dundović, Č., Pašalić, Ž., Zenzerović, Z., Bešlić, S., Poletan, T.,
Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka ; poglavlje : Lučka politika - odrednica razvitka hrvatskih kontejnerskih luka( Port Policy - Prerequisites for Development of Croatian Container Seaport System )
Znanstvena knjiga, ISBN 953-6138-26-6, UDK 658.268::621.798 Visoka pomorska škola Rijeka , Fakultet za turistički i hotelski menadžment -Opatija Rijeka - 2001.
4. Autor poglavlja u knjizi
Kesić, B., Dundović, Č.,at all.;
Pomorstvo- Hrvatska u 21.stoljeću ; poglavlje: Lučki sustavi
Znanstvena knjiga Kesić, B., Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske Zagreb - 2001.

Pozvana predavanja

1. Kesić, Blanka; Komadina, Pavao; Dundović, Čedomir
Utjecaj prometnih koridora na razvoj luke Ploče( The Influence of Traffic Corridors on the Development of the Port of Ploče )
Sarajevo, Zbornik radova, Znanstveni simpozij - Traffic Science Symposium with International Participation - 1.4.2006.
2. Dundović Č.,
Vjerski život pomoraca u europskim lukama
Rijeka ; Svečana akademija - Program proslave dana Sv. Nikole - 5.12.1995.
3.
Strategija prometnog razvitka RH - međunarodna konferencija - Europski prometni koridor V/C - most suradnje i napretka
Osijek
4.
Suvremena komunikacijska infrastruktura - preduvjet razvijenog gospodarstva ; Međunarodno savjetovanje INTERCON - " Hrvatska 2000- izazovi i šanse novog vremena "
Zagreb
5. Dundović, Č.,
Morske luke- činitelji logističkog i prometnog razvitka RH
Zagreb, Matica Hrvatska - stručno znanstveni skup " More- Hrvatsko blago"
6. Dundović, Č., Kolanović. I., Šantić, L.,
The imapact of European traffic policy and traffic routes on the development of the ports of Rijeka and Ploče

Kongresna priopćenja

1.
Kovačić, Mirjana; Dundović, Čedomir; Schiozzi, Donald
ASSESSMENT OF THE CURRENT SITUATION AND THE SUPPOSITIONS FOR THE EFFICIENT WORK OF THE REGIONAL PORT AUTHORITIES IN THE REGION OF ISTRIA 6th iInternational Maritime Science Conference ( IMSC ) Solin - 1.1.2014.
2.
Grubišić, Neven; Dundović, Čedomir
A Solution for Container Terminal QC Scheduling Considering Grouped Tasks and Operative Zone Limits Bol na Braču - 1.1.2014.
3.
Kovačić, Mirjana, Dundović, Čedomir, Jurić, Majda
Spatial conditions of nautical tourism development – A Case study of Croatia 5th Advances in Tourism Marketing Conference ( ATMC) Algarve - 1.1.2013.
4.
Dundović, Č., Kolanović, I., Jurić, M.,
Comparative analysis of Maritime and Transport Policies to the EU and the Republic of Croatia 7th International Scientific Conference on Ports and Waterways ( POWA) Zagreb - 27.9.2012.
5.
Dundović, Čedomir; Jadrijević, Nela; Kolanović, Ines
Contribution to Determining the Competitiveness of Container Terminal Seaports of Rijeka and Koper International Conference on Traffic and Transport Engineering Beograd - 1.1.2012.
6.
Čedomir, Dundović; Jugović, Alen; Žgaljić, Dražen.
ANALYSIS OF CROATIAN PORTS IN RESPECT TO MOTORWAYS OF THE SEA IMPLEMENTATION IMSC 2012 - International Maritime Science Conference Faculty of Maritime Studies Split - 1.1.2012.
7.
Šamija, Suzana; Kolanović, Ines; Dundović, Čedomir
Basic Features of a Systematic Approach in Quality Management Services in Maritime Cargo Shipping International Conference IMLA 19 Opatija - 1.1.2011.
8.
Dundović, Čedomir; Kovačić, Mirjana; Šantić, Livia
The Quality System with a view of Integral Managing of Port of Nautical Tourism 14th ISEP- International Symposium on Electronics in traffic Ljubljana - 1.1.2006.
9.
Dundović, Č., Kovačić, M.,
Ekološka opravdanost izgradnje terminala u luci Ploče Zagreb - 1.1.2006. Časopis Suvremeni promet, god. 26, (2006) , Br.5, str.351-355
10.
Dundović, Čedomir; Hess, Svjetlana
Exploitabilita of the Port Container Terminal Stacking Area Capacity in the Circumstances of Increased Turnover 13th ISEP - Interbational Symposium on Electronics in traffic Ljubljana - 1.1.2005.
11.
Dundović, Č., Kolanović, I.,
Tehničko-tehnološke pretpostavke izgradnje i ekspolatacije RO-RO terminala u Bakru 3rd European Transport Congress on Transport Linking of the European North and South Opatija - 23.4.2004. Časopis Suvremeni promet, god. 24, (2004) , Br.1-2, str.111-115
12.
Koljatić, Vjekoslav; Dundović, Čedomir; Kolanović, Ines
Optimalna proizvodnja propulzivne energije u funkciji zaštite morskog okoliša( Optimal Generation of Propulsion Power in Pollution Prevention of the Sea ) International Congress Opatija - 24.10.2002.
13.
Dundović, Čedomir; Koljatić, Vjekoslav; Kolanović, Ines
Estimate of the Influence of the Port of Rijeka Soya Beans and Grain Terminal Reconstruction on the Environment 10th ISEP- International Symposium on Electronics in traffic Ljubljana - 1.1.2002.
14.
Dundović, Čedomir; Baričević, Hrvoje; Kolanović, Ines
Ecological Acceptability of Reconstruction Works Involving the Zagreb Quay and the Construction of a Multi-purpose Terminal Within the Port of Rijeka Automatizacija u prometu Rijeka/Lovran - 1.1.2002.
15.
Zec, Damir; Čišić, Dragan; Dundović, Čedomir
Digital economy technologies in port terminal operations MIPRO - 1.1.2002.
16.
Ivaković, Čedomir; Koljatić, Vjekoslav; Dundović, Čedomir
Intelligent Transport Systems as Support to Fleet and Logistics Management European Congress on Intelligent Transport System- Urban Transport Bilbao - 21.6.2001.
17.
Dundović, Čedomir; Grubišić, Neven
Tehnološki procesi kontejnerskih terminala velikih brzina( Fast handling systems technology at container terminals ) 9th ISEP- International Symposium on Electronics in traffic Ljubljana - 1.1.2001.
18.
Dundović, Čedomir; Grubišić, Neven
Estimation of the Compatibility of Croatian and European Port Policy 5st ICTS - International Conference on traffic Science Venice-Patras-Venice - 1.1.2001.
19.
Dundović, Čedomir; Poletan, Tanja; Bešlić, Svjetlana
Modern Concepts of Transhipment Process of the Port Container Terminal 2. International Congres Transport-traffic-logistics Maribor - 2.10.2000. proceedings
20.
Dundović, Čedomir; Baričević, Hrvoje; Tomas, Vinko
Influence of power control upon the swinging of cargo, and dynamic load of port shore cranes 2. International Congres Transport-traffic-logistics Portorož - 2.10.2000.
21.
Dundović, Čedomir; Poletan, Tanja; Bešlić, Svjetlana
Planiranje kapaciteta lučkih kontejnerskih terminala prema modelu troškova( Planing of port container terminal capacity by means of the total cost model ) Ohrid/ makedonija - 29.9.2000.
22.
Dundović, Č., Grubišić, N.,
Postojeća ograničenja razvitka kombiniranog prometa i mogućnosti budućeg razvoja HZDP - Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa " Promet i održivi razvitak" Opatija - 28.4.2000. Časopis Suvremeni promet, (2000) , 1-2, str.167-171
23.
Maletić, Natalija., Dundović, Čedomir ., Kolanović, I.,
Possibilities for Installation and Usage of Off Shore Terminals in the Republic of Croatia 4st ICTS - International Conference on traffic Science Portorož - 1.1.2000.
24.
Mrnjavac, Edna; Dundović, Čedomir; Zenzerović, Zdenka
Komparativna analiza sigurnosti različitih prometnih grana na glavnim pravcima u Hrvatskoj - polazište nacionalne strategije sigurnosti prometa( Comparative analisys of different traffic modes safety on main Croatian routes'- a starting point of National safety strategy ) Automatizacija u prometu Zagreb - 17.11.1999.
25.
Dundović, Čedomir; Poletan, Tanja; Bešlić, Svjetlana
Theoretical principles for the time calculations of the port and mobile crane paths Transportation and communications at the beginning of the 21st century Ohrid/Makedonija - 24.9.1999. proceedings
26.
Čišić, Dragan; Ticac, Ante; Dundović, Čedomir
Self governing global transport logistic chain - lessons learned form Internet MIPRO Rijeka - 17.5.1999.
27.
Tićac, Ante; Čišić, Dragan; Dundović, Čedomir
INMARSAT as trusted third party in transport electronic commerce MIPRO '99 Opatija- Rijeka - 17.5.1999. proceedings
28.
Kesić, Blanka; Čišić, Dragan; Dundović, Čedomir
Ports in digital world 3st ICTS - International Conference on traffic Science Portorož - 1.1.1999.
29.
Mrnjavac, Edna; Dundović, Čedomir; Zenzerović, Zdenka
Harmonization of Port Policies in Transitional Countries with a European Union (EU) Transport Policy 8th ISEP- International Symposium on Electronics in traffic Ljubljana - 1.1.1999.
30.
Čišić, D., Komadina, P., Dundović, Č.,
Simulacija uporabe tehnologija elektroničkog gospodarstva u logistici Zbornik radova trećeg simpozija "Modeliranje u znanosti, tehnici i društvu" Zagreb - 1.1.1999. Hrvatsko društvo za sustave - CROSS i Akademija tehničkih znanosti Hrvatske - HATZ
31.
Baričević, Hrvoje; Dundović, Čedomir
Kompjutorska spektrometrija kao segment tehnologije lučke špedicije( Computerized spectrometry as a segment of technology in port forwarding ) Automatizacija u prometu - KOREMA Stubičke toplice, Graz - 26.11.1998.
32.
Kesić, Blanka; Dundović, Čedomir
Methodology of Development Planning of the Port System 1. International Congres Transport-traffic-logistics Maribor - Slovenija - 24.9.1998.
33.
Dundović, Čedomir; Baričević, Hrvoje; Kraš, Antun
Prilog sustavnom planiranju održavanja lučkih prekrcajnih sredstava 7th ISEP- International Symposium on Electronics in traffic Ljubljana - 1.1.1998.
34.
Baričević, Hrvoje; Dundović, Čedomir
Programiranje u prometnom inženjerstvu 7th ISEP- International Symposium on Electronics in traffic Ljubljana - 1.1.1998.
35.
Dundović, Čedomir; Šestan, Anton; Mrnjavac, Edna
Bases for Evaluation of Cargo Handling Equipment in Ports IMAM - International Mariitime Association of Mediterranean Tuzla- Instanbul - 2.11.1997.
36.
Šestan, Anton; Dundović, Čedomir; Komadina, Pavao
Effects of the process of rust removal with hand grinding machines in closed spaces on board IMAM - International Mariitime Association of Mediterranean Tuzla - Istanbul - 2.11.1997.
37.
Dundović, Čedomir; Mrnjavac, Edna; Šestan, Anton
Development Tendency Of Combined Structures Of Port Shore-Based And Mobile Cranes And Optimization Of Application 4th International Conference on Production Engineering Opatija - 12.6.1997.
38.
Mrnjavac, Edna; Komadina, Pavao; Dundović, Čedomir
Yard gantry cranes in the optimization of the stacking area tehnological process of the port container terminal 4th International Conference on Production Engineering Opatija - 12.6.1997.
39.
Šestan, Anton; Dundović, Čedomir; Hriešik, Andrej
Influence Of Guiding Part Of Reamer Upon The Geometry Of The Reamed Bore 4th International Conference on Production Engineering - 12.6.1997.
40.
Dundović, Čedomir
Slurry Technology : Conditions Of Application ISEP - 6th International Symposium on Electronics in Traffic Slovenija - 1.1.1997.
41.
Dundović, Čedomir; Baričević, Hrvoje; Mrnjavac, Edna
The essence of the interdisciplinary approach to the development of transport technology 1st ICTS - International Conference on traffic Science Portorož - 1.1.1997.
42.
Mrnjavac, Edna; Dundović, Čedomir
Technology of Transport - Possibilities and Necessities of Development 1st ICTS - International Conference on traffic Science Portorož - 1.1.1997.
43.
Dundović, Čedomir; Rudić, Dušan
Specifičnosti Tehnologije prometa kao znananosti( Some specifics of Traffic technology as a science ) 1st ICTS - International Conference on traffic Science Portorož - 1.1.1997.
44.
Baričević, Hrvoje; Dundović, Čedomir
Odnos između kapaciteta i učinka transportnih procesa( Relationship between capacity and performance of the technological transport process ) 1st ICTS - International Conference on traffic Science Portorož - 1.1.1997.
45.
Dundović, Čedomir
Hijerarhijsko ustrojstvo lučkog sustava i njegov utjecaj na gospodarski razvitak Hrvatske( Hierarchical Organisation of Port System and its Influence od the Economic Development of the Republic of Croatia ) HZDP - Međunarodno znanstveno - stručno savjetovanje prometnih inženjera Hrvatske Opatija - 1.1.1997.
46.
Zenzerović, Z., Dundović, Č.,
Model planiranja optimalnog kapaciteta luke za generalni teret Zbornik radova trećeg simpozija "Modeliranje u znanosti, tehnici i društvu" Zagreb - 1.1.1997. Hrvatsko društvo za sustave - CROSS i Akademija tehničkih znanosti Hrvatske - HATZ
47.
Dundović Čedomir
Prostorna hijerarhija lučkog sustava i pomorsko gospodarstvo Hrvatske HZDP - Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa " Organizacija i sigurnost prometa" Opatija - 1.1.1997. Časopis Suvremeni promet, 17( 1997) 1-2, str.69-73
48.
Dundović Čedomir
Hijerarhijsko ustrojstvo lučkog sustava i njegov utjecaj na gospodarski razvitak Hrvatske HZDP - Zbornik radova međunarodnog znanstvenog stručnog savjetovanja prometnih inženjera Hrvatske " Organizacija i sigurnost prometa" Opatija - 1.1.1997.
49.
Dundović Čedomir
Hrvatski lučki sustav i gospodarski razvitak RH Zbornik radova treće konferencije "Luka kao složen sustav" Rijeka - 1.1.1997. Hrvatsko društvo za sustave - CROSS
50.
Mrnjavac, Edna; Dundović, Čedomir
Mogući utjecaj planiranih kopnenih prometnih koridora u Hrvatskoj na jadranski pomorski linijski promet( The Influence Of Traffic Corridors In Croatia On The Adriatic Passanger Traffic ) Automatizacija u prometu - KOREMA Osijek/Bizovac, Budapest - 1.1.1997.
51.
Dundović, Čedomir
Slurry tehnologija - ekološki aspekt primjene( Slurry technology - ecological aspect of application ) 17th KoREMA Osijek/ Bizovac, Budapest - 1.1.1997.
52.
Dundović, Čedomir
Koncepcije razvitka automatizacije prekrcajnog procesa kontejnerskih dizalica( Development concepts for automation of transhipment process with container cranes ) 16th Conference on Transportation Systems - automatizacija u prometu Split, Ancona - 28.11.1996.
53.
Dundović, Čedomir
Metodologija planiranja i upravljanja lučkim prekrcajnim sredstvima( Methodology in planing and operating the port cargo handling equipments ) 5th ISEP - International Symposium on Electronics in traffic Ljubljana - 1.1.1996.
54.
Dundović, Čedomir
Integrated Transport Systems and European Transportation Corridors 1st International Symposium " Macedonian Transportation Corridors" Bitola - 1.1.1996.
55.
Dundović, Čedomir
Integrirani transportni sustavi i europski prometni koridori( Integrated Transport Systems and European Transportation Corridors ) 1. International Symposium " Macedonian Transportation Corridors" ( Proceedings) Bitola - 1.1.1996.
56.
Dundović Čedomir
process of improving communication system on container terminals HZDP - 1. međunarodni znanstveni simpozij Komunikacijski sustavi ' 96 Zagreb - 1.1.1996. Časopis Suvremeni promet, 16( 1996) 5, str.377-380
57.
Dundović Čedomir
Valorizacija razvitka riječkog prometnog pravca i konkurentnosti riječke luke HZDP - Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa " Prilozi strategiji razvoja prometa Hrvatske" Opatija - 1.1.1996. Časopis Suvremeni promet, 16( 1996) 1-2, str.11-14
58.
Dundović, Čedomir
Utjecaj elektroničke regulacije na automatizaciju prekrcajnog procesa lučkih obalnih dizalica( Influence of eletronic regulation on the port crane cargo handling process ) 4th ISEP - International Symposium on Electronics in traffic Ljubljana - 1.1.1995.
59.
Dundović, Čedomir
Prometni potencijali, ograničenja i značenje riječke luke u razvoju kombiniranog prometa između podunavske i jadranske regije( Traffic Potentials, Limitations and Character of Port Rijeka in Development of Combined Transport Between the Danube and Adriatic Region ) HZDP - Međunarodni skup " Uključivanje Hrvatske u Europski sustav kombiniranog prometa" Zagreb- Stubičke toplice - 1.1.1995. Časopis Suvremeni promet - 15 ( 1995) - 1-2, str. 13-17
60.
Dundović, Čedomir; Rudić, Dušan
Kontejneri u kombiniranom prometu - slaganje i osiguranje tereta( Containers in Combined Transport and Freight Securing ) HZDP - Međunarodni skup " Uključivanje Hrvatske u Europski sustav kombiniranog prometa" Zagreb - Stubičke toplice - 1.1.1995. Časopis Suvremeni promet - 15 ( 1995) - 1-2, str. 98-103
61.
Dundović, Čedomir
Zaštita okoliša i lučkog postrojenja u bakarskom zaljevu( Enviromental protection of the bay of Bakar and the port installations ) ELMAR 95 ( proceedings) Pula - 1.1.1995.
62.
Dundović, Čedomir
Improvement in the Bulk Cargo Disharge Technology With the Introduction of New Electronic Components into a Ship Discharger ELMAR Pula - 1.1.1995.
63.
Dundović, Čedomir
Environmental Protection of the Bay of Bakar and the Port Installations ELMAR Pula - 1.1.1995.
64.
Dundović Čedomir
Hrvatski lučki sustav danas i sutra Zbornik radova znanstvenog savjetovanja " Hrvatsko pomorsko gospodarstvo - danas i sutra " Opatija - 1.1.1993. Zbornik radova Pomorskog fakulteta -7 ( 1993), 2, str.151-159
65.
Dundović Čedomir
Ocjena razvitka hrvatskih morskih luka od 1945. do 1990. godine Zbornik radova savjetovanja " Izgradnja prometne infrastrukture za puno ostvarenje jadranske orijentacije Hrvatske" Zagreb, SITH - 1.1.1991.
66.
Dundović Čedomir, Hess Svjetlana, Hess Mirano
Technology and supply of the offshore mobile bases and platforms XXII International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics Beograd, Srbija

Znanstveni projekti

1. 1.1.2011. - 1.1.2014.
Developing of Motorways of Sea system in Adriatic region (AdriaticMos); Suradnik; Projekt je su-financiran od Europske unije, Instrument pretpristupne pomoći(IPA); ; http://www.adriaticmos.info/
2. 1.1.2010. - 1.1.2013.
Kvantitativne metode u funkciji optimalnog upravljanja pomorskim sustavom; suradnik; Ministarstvo znanosti. obrazovanja i športa; ;
3. 1.1.2006. - 1.1.2009.
Model prometne i logističke integracije hrvatskih morskih i riječnih luka; Voditelj projekta; Ministarstvo znanosti. obrazovanja i športa Republike Hrvatske ; ;
4. 1.1.2002. - 1.1.2005.
Integracija i koordinacija lučkog i prometnog sustava; VODITELJ; MInistarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.12.2015. - 5.2.2016.
Livia Maglić; Doktorat Optimizacija raspodjele kontejnera na slagalištu lučkoga kontejnerskog terminala; Pomorstvo; 5.2.2016.;
2. 1.1.2013. -
Neven Grubišić; Doktorat Optimizacija raspodjele vezova i obalnih dizalica na lučkim kontejnerima; ; ;
3. 1.1.2012. -
Liljana Božanić; Magisterij Model utvrđivanja konkurentnosti sjevernojadranskih morskih luka; Poslijediplomski znanstveni studij- Tehnologija sustava u pomorskom prometu; ;
4. 1.1.2010. -
Ines Kolanović; Doktorat Model za mjerenje kvalitete lučke usluge ; ; ;
5. 1.1.2010. -
Fabio Giacometti; Magisterij Optimizacija procesa iskrcaja etilena na terminalima Dina- Petrokemija Omišalj ; Poslijediplomski studij za znanstveno usavršavanje- tehnološki sustavi u pomorskom prometu; ;
6. 1.1.2008. -
Mirko Bilić; Doktorat Optimizacija lučkih prekrcajnih sredstava uporabom sistemske dinamike; ; ;
7. 1.1.2008. -
Mirjana Kovačić; Doktorat Optimizacija izbora lokacije i sadržaja luka nautičkog turizma; ; ;
8. 1.1.2004. -
Mirjana Kovačić; Magisterij Model organizacije sjevernojadranskih luka nautičkog turizma u funkciji održivog razvoja; Poslijediplomski studij za znanstveno usavršavanje- tehnološki sustavi u pomorskom prometu; ;
9. 1.1.2000. -
Đorđe Dobrota; Magisterij Optimizacija rada lučkih terminala za prekrcaj ukapljenih plinova ; Poslijediplomski stručni studij pomorskog prometa; ;
10. 1.1.2000. -
Nikola Jurišić; Magisterij Alternativna riješenja i prijedlog unaprijeđenju tehnološkog procesa prekrcaja u luci Šibenik; Poslijediplomski znanstveni studij; ;
11. 1.1.1996. -
Ljiljana Smoljić; Magisterij Pristanište Rugvica u funkciji bolje valorizacije riječkog prometnog pravca na koridoru Podunavlje- Jadran; Multimodalni transport ; ;
12. 1.12.1992. - 11.8.1993.
Antun Ničetić; Doktorat Nastanak i razvoj dubrovačke luke; Pomorstvo; ;
13. - 5.10.2016.
Nela Jadrijević; Doktorat Model utvrđivanja konkurentnosti luka nautičkog turizma; Pomorstvo; 5. listopada 2016;

Znanstveni skupovi

1. 13.10.2016. - 15.10.2016.
Znanstveno - stručni skup " Polazišta i perspektive razvoja kraja između Velebita i Jadrana " Senj Pozvano predavanje
2. 1.1.2006. -
1. Međunarodna znanstvena konferencija o lukama, POWA Split Član Međunarodnog znanstvenog odbora
3. 1.1.2004. -
Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje " Znanost i razvitak prometa" Zagreb Član organizacijskog odbora
4. 1.1.1999. -
4. konferencija " Luka kao složen sustav" Hrvatsko društvo za sustave i Akademija tehničkih znanosti RH Član programskog odbora
5. 1.1.1997. -
3.konferencija " Luka kao složen sustav" Hrvatsko društvo za sustave - Rijeka Predsjednik programskog odbora
6. 1.1.1993. -
Znanstveno savjetovanje " Hrvatsko pomorsko gospodarstvo- danas isutra" - HAZU Pomorski fakultet u Rijeci i Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Predsjednik organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2007. - Časopis "Pomorstvo"

2. 1.1.2002. - 1.1.2013. Pomorski zbornik

Recenzije

1. 2016. Baričević, H., Vilke S.: Logistika i sigurnost kopnenog prometa, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2016
2. 2016. Studijski program: Održiva mobilnost i logistika, Sveučilište Sjever, Koprivnica, 2016
3. 2012. Rajsman. M.: Tehnologija cestovnog prometa, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2012
4. 2012. Rajsman, M.: Osnove tehnologije prometa - Gradski promet, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb , 2012
5. 2010. Hess, S.:Planiranje prometne potražnje, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2010.
6. 2009. Dobrinić, J., Bonato, J.: Fizika, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2009.
7. 2008. Vranić, D., Kos, S.:Morska kontejnerska transportna tehnologija I, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2008.
8. 2008. Čišić, D.:Zbirka rješenih zadataka iz logistike , Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka 2008.
9. 2003. Kesić. B.:Ekonomika luka, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2003.

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2013. -
Stručno mišljenje za dobivanje koncesije za luku otvorenu za javni promet Muroskva u Novom Vinodloskom
 
voditelj projekta
2.
1.1.2011. -
Riječka luka- razvojni potencijal PGŽ i RH
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ  
Voditelj
3.
1.1.2010. -
Studija utjecaja na okoliš: Produbljenje i proširenje plovnog puta Privlački gaz
 
suradnik
4.
1.1.2010. -
Prostorno-prometna studija prometnog sustava šireg područja grada Splita
IGH d.d. Zagreb  
Voditelj projekta
5.
1.1.2009. -
Tehnička pomoć za reviziju dokumentacije za rekonstrukciju luke Vukovar
 
voditelj projekta
6.
1.1.2009. -
Prostorno-prometna integralana studija PGŽ i grada RIjeke
IGH d.d. Zagreb  
voditelj projekta
7.
1.1.2008. -
Dopunsko osposobljavanje organizatora i odgovornih osoba za transport u brodogradilištu Uljanik
Brodogradilište Uljanik  
Voditelj projekta
8.
1.1.2007. -
Nova koncepcija kontejnerskih terminala u luci Rijeka
 

9.
1.1.2007. -
Elaborat prometa za studiju o utjecaju na okoliš zahvata marina Valdibora u Rovinju
 
voditelj projekta
10.
1.1.2007. -
Trajektni terminal Zadar
 
suradnik
11.
1.1.2006. -
Pravilnik o organizaciji sustava zaštite od požara na lučkom području luke Vukovar
 
Voditelj
12.
1.1.2006. -
Pravilnik o određivanju klase i količine opasnih tvari kojima se može rukovati u luci Vukovar, odnosno s kojima brod može ući u luku
 
Voditelj
13.
1.1.2006. -
Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima u lučkom području luke Vukovar
 
Voditelj
14.
1.1.2006. -
Izrada Studije utjecaja na okoliš-izgradnja terminala za rasute terete u luci Ploče
 
Suradnik u projektu
15.
1.1.2005. -
Gospodarska opravdanost lučkog bazena Raša u sustavu Lučke uprave Rijeka
 
Voditelj
16.
1.1.2005. -
Elaborat o primjeni sigurnosno-zaštitnih mjera u rukovanju opasnim tvarimau lukama unutarnjih voda
 
Voditelj
17.
1.1.2005. -
Izrada glavnog projekta i dokumentacije za izgradnju I faze kontejnerskog terminala u luci Ploče
 
Voditelj
18.
1.1.2004. -
Sigurnost plovidbe tankera Jadranskim morem na plovnom putu do luke Omišalj - poglavlje: Tehničko-tehnološka obilježja naftnih terminala
 
sudionik u projektu i autor poglavlja
19.
1.1.2004. -
Opravdanost uvođenja novog intermodalnog pravca na relaciji susjedne zemlje Bakar- Chioggia
 
sudionik u projektu
20.
1.1.2004. -
Studija utjecaja na okoliš kontejnerskog terminala u luci Ploče
 

21.
1.1.2004. -
Elaborat procjene vrijednosti sredstava, opreme i alata kontejnerskog terminala Brajdica, Luka Rijeka
 
voditelj ekspertize
22.
1.1.2004. -
Opravdanost uvođenja novog intermodalnog pravca na relaciji susjedne zemlje Bakar- Chioggia ( elaborat)
Pomorski fakultet u Rijeci  
Suradnik
23.
1.1.2002. -
Ekspertiza i sudsko vještačenje u procjeni vrijednosti prikolica i poluprikolica Lošinjske plovidbe - brodarstvo
 
Voditelj
24.
1.1.2002. -
Rekonstrukcija Zagrebačkog pristaništa u luci Rijeka
 

25.
1.1.2001. -
Opći uvjeti poslovanja riječke luke
 
sudionik u projektu
26.
1.1.2001. -
Lučki sustavi
Ured za strategiju razvitka RH  
Suradnik
27.
1.1.2000. - 1.1.2010.
Desetogodišnji plan razvoja lučkog sustava RH
 
sudionik u projektu
28.
-
Elaborat o primjeni sigurnosno zaštitnih mjera u rukovanju opasnim tvarima u lukama unutarnjih voda
Pomorski fakultet u Rijeci  
Voditelj

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2009. - 1.1.2013. - Predsjednik povjerenstva za izdavačku djelatnost
Sveučilište u Rijeci
2. 1.1.2004. - 1.1.2010. - Prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
3. 1.1.2001. - - Predstojnik Zavoda za tehnologiju i organizaciju prometa
Pomorski fakultet u Rijeci

Rukovođenje u državnoj upravi

1. 1.1.1999. - 1.1.2000. - Državni tajnik
Ministarstvo pomorstva , prometa i veza

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2009. - 1.1.2010. - Član Stručnog vijeća Centra za studije
Sveučilište u Rijeci
2. 1.1.2007. - - Član povjerenstva za izradu oblika i sadržaja isprava o studiju
Sveučilište u Rijeci
3. 1.1.2006. - - Predsjednik Povjerenstva za mobilnost studenata
Pomorski fakultet u Rijeci
4. 1.1.2005. - 1.1.2010. - Član povjerenstva za sustav kvalitete Pomorskog fakulteta u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
5. 1.1.2004. - 1.1.2013. - Član povjerenstva za izadavčku djelatnost
Sveučilište u Rijeci
6. - - Član povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog natječaja za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima Pomorskih fakulteta u RH
Pomorski fakultet u Rijeci ; Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2013. - - Predsjednik
Društvo za pročavanje i unaprijeđenje pomorstva Republike Hrvatske
2. 1.1.2009. - - Član Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta
Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta
3. 1.1.2003. - - Pročelnik sekcije za morske luke
Znanstveno vijeće za pomorstvo HAZU
4. 1.1.1995. - - Član
Hrvatsko znanstveno društvo za promet - HZDP
5. 1.1.1995. - - Član
Hrvatsko društvo za sustave