izv.prof.dr.sc. Ivana Gobin dipl.sanit.ing

Medicinski fakultet Katedra za mikrobiologiju i parazitologiju
Medicinski fakultet Katedra za neurologiju

prostorija : Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju
mobitel :
e-pošta : ivana.gobin@uniri.hr

Hrvatska znanstvena bibliografija
Google Scholar
ORCID
ResearcherID
Google Scholar

Obrazovanje

15.6.2018. - 15.9.2018. Kratko znanstveno usavršavanje Biotehnički fakultet, Sveučilište u Ljubljani
1.1.2011. - magistra sanitarnog inženjerstva Stručni ispit Hrvatska komora zdravstvenih radnika
1.1.2008. - 1.1.2011. Sveučilišna specijalistica kvalitete i sigurnosti hrane Kvaliteta i sigurnost hrane Prehrambeno biotehnološki fakultet u Zagrebu
1.1.2008. - 1.1.2009. postdoc postdoktorsko usavršavanje University of Melbourne, Department for Microbiology and Immunology
1.1.2005. - 1.1.2008. Doktor znanosti Biomedicina Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2005. Magistar znanosti Biomedicina Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.1995. - 1.1.2001. Diplomirani sanitarni inženjer Studij za diplomirane sanitarne inženjere Medicinski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.7.2017. - izvanredna profesorica nastavna I znanstvenoistraživačka Medicinski faultet u Rijeci
1.2.2012. - 30.6.2017. Docentica nastavna i znanstveno istraživačka Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - 31.1.2012. Viša asistentica nastavna i znanstveno istraživačka Medicinski fakultet u Rijeci
1.8.2001. - 31.12.2008. Znanstvena novakinja nastavna i znanstveno istraživačka Medicinski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

19.11.2010. Priznanje za najbolji poster na 11. Stručnom sastanku laboratorija ovlaštenih za ispitivanje voda
1.10.2005. Priznanje za poster prezentiran na Godišnjem sastanku Hrvatskog imunološkog društva
Priznanje za poster prezentaciju na 1. Kongresu Hrvatske komore zdravstvenih radnika

Članstva

1.1.2011. - Hrvatska komora zdravstvenih radnika
1.1.2009. - 1.1.2012. Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo
1.1.2004. - ESCMID
1.1.2001. - Hrvatsko mikrobiološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Mikrobiologija s parazitologijom
Prediplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2013. - Život pod mikroskopom
Prediplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - Bioremedijacija
Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - Mikrobiologija hrane
Prediplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - Mikrobiologija voda
Prediplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2013. Mikrobiologija s parazitologijom
Prediplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2008. Mikrobiologija hrane i vode
Studij za diplomirane sanitarne inženjere
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.2001. - Mikrobiologija s parazitologijom
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.2001. - Medicinska mikrobiologija i parazitologija
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.2001. - Eksperimentalne metode u bakteriologiji
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.2001. - Imunost pri infekcijama
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.2001. - Stanična mikrobiologija
Doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.2001. - Parazitizam kao biološka asocijacija
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Medicinska bakteriologija i virologija
Stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Opća mikrobiologija
Stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Primjenjena mikrobiologija
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Medicinska parazitologija i mikologija
Stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Medicinska mikrobiologija
Preddiplomski studij Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Medicinska bakteriologija i virologija
Stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostike-izvanredni studij
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Medicinska parazitologija i mikologija
Stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostike-izvanredni studij
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Opća mikrobiologija
Stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostike-izvanredni studij
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

26.9.2013. - Utjecaj izlaganja povišenoj temperaturi na odnos bakterije Campylobacter jejuni i amebe Acanthamoeba castellanii
Šerifović Jasmina
Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
26.9.2013. - Ekspresija interferona-gama tijekom Legionella longbeachae infekcije u miševa
Potočnjak Mia
Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
12.6.2013. - Ekspresija cpsB i ctrB kapsularnih gena među različitim sojevima Legionella longbeachae
Trbović Anamaria
Prediplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
28.9.2012. - Opće i funkcionalne karakteristike odabranih probiotičkih sojeva Lactobacillus plantarum
Zoričić Petra
Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
12.7.2012. - Utjecaj sušenja na interakciju bakterije Acinetobacter baumannii i alveolarnih epitelnih stanica
Sijamhodžić Dženana
Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
12.7.2012. - Praćenje mikrobiološke čistoće u kuhinjama vrtića na području grada Rijeke u razdoblju od 01.01.2009. do 31.12.2010.
Prpić Ana
Prediplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
12.7.2012. - Ispitivanje vijabilnosti legionela izloženih sušenju
Pašić Edina
Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
12.7.2012. - Interakcija bakterije Acinetobacter baumannii i amebe Acanthamoeba castellanii
Matešić Marina
Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
12.7.2012. - Praćenje mikrobiološke kakvoće zraka
Juraga Denis
Prediplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
12.7.2012. - Mikrobiološka analiza prirodne izvorske vode na području Gorskog kotara
Crnković Goranka
Prediplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
12.7.2012. - Mikrobiološka ispravnost kolača u Primorsko goranskoj županije
Babić Ana
Prediplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
23.3.2012. - Baktericidno djelovanje humanih polimorfonuklearnih stanica na legionele
Sorić Monika
Stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
28.9.2011. - Kokultivacija legionela i amebe Dictyostelium discoideum
Turković Dastina
Stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
21.9.2011. - Interakcija bakterije Campylobacter jejuni i amebe Acanthamoeba castellanii
Šerifović Jasmina
Prediplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
8.9.2011. - Preživljavanje legionela u primarnoj kulturi humanih polimorfonuklearnih stanica
Anita Cindrić
Stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
14.7.2011. - Mikrobiološka analiza kišnice iz cisterni
Široka Matija
Prediplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
14.7.2011. - Preživljavanje različitih vrsta legionela u kišnici
Potočnjak Mia
Prediplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
14.7.2011. - Koinfekcija Campylobacter jejuni i amebe Acanhamoeba castellanii
Marković, Martina
Stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
14.7.2011. - Mikrobiološka kakvoća mora na plaži Dunat na otoku Krku unutar programa Plava zastava
Maričić Ivana
Prediplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
13.7.2011. - Ispitivanje antimikrobnog učinka različitih vrsta meda
Magdalenić Maja
Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
13.7.2011. - Utjecaj bakterije Lactobacillus plantarum na smanjenje crijevne Salmonella enterica serotip Typhimurium infekcije u miševa
Kučan Martina
Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
13.12.2010. - Kokultivacija legionela i amebe Hartmanella vermiformis
Malnar Maja
Stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
20.9.2010. - Mikrobiološko ispitivanje oborinskih voda iz cisterni na području Primorsko-goranske županije
Kovačević Nikolina
Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
16.9.2010. - Kinetika rasta legionela u tekućem mediju
Zoričić Petra
Prediplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
16.9.2010. - Unutarstanično razmnožavanje legionela u kulturi alveolarnih epitelnih stanica
Ljubunčić Samra
Prediplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
15.9.2010. - Utjecaj sušenja na kultivabilnost legionela
Pašić Edina
Prediplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
15.9.2010. - Preživljavanje različitih bakterijskih vrsta na suhim plastičnim površinama
Matešić Marina
Prediplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
30.9.2009. - Utjecaj povišenih temperatura na preživljavanje Legionella longbeachae
Jurišić Maja
Stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
7.9.2009. - Ispitivanje porasta različitih vrsta Legionella na hranjivoj podlozi uz prisutnost amebe Acanthamoeba castellanii
Magdalenić Maja
Prediplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
7.9.2009. - Utjecaj temperature na porast različitih vrsta Legionella na hranjivoj podlozi uz prisutnost amebe Acanthamoeba castellanii
Kučan Martina
Prediplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
28.5.2009. - Utjecaj temperature i natrij klorida na preživljavanje Legionella longbeachae u vodi
Magdalenić Zlatko
Studij za diplomirane sanitarne inženjere
Medicinski fakultet
14.10.2008. - Utjecaj pH vrijednosti na preživljavanje Legionella longbeachae u vodi
Dijan Marija
Studij za diplomirane sanitarne inženjere
Medicinski fakultet
8.2.2008. - Ispitivanje mikrobioloških i fizikalno-kemijskih parametara meda kadulje proizvedenog 2006. godine
Selenić Kaća
Studij za diplomirane sanitarne inženjere
Medicinski fakultet

Osobni razvoj

1.5.2013. - Tečaj za osposobljavanje osoba koje rade s pokusnim životinjama


Norma sati: 80
1.5.2005. - Metodološki tečajevi u biologiji i medicini " DNK i RNK iz životinja"


Norma sati:
-


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Gobin, Ivana; Vučković, Darinka; Lušić, Dražen
Antibakterijska svojstva meda
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 50 150-157 - 2014.

2. Potočnjak I, Gobin I, Domitrović R
Carvacrol induces cytotoxicity in human cervical cancer cells but causes cisplatin resistance: Involvement of MEK-ERK activation
Phytotherapy Research 0951-418X

Q1

3. Peruč D, Gobin I, Abram M, Broznić D, Svalina T, Štifter S, Staver MM, Tičac B
Antimycobacterial potential of the juniper berry essential oil in tap water
Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju 10.2478/aiht-2018-69-3085

Q3

4. Staver MM, Gobin I, Ratkaj I, Petrovic M, Vulinovic A, Dinarina-Sablic M, Broznic D
In vitro Antiproliferative and Antimicrobial Activity of the Essential Oil from the Flowers and Leaves of Helichrysum italicum (Roth) G. Don Growing in Central Dalmatia (Croatia)
Journal of Essential Oil-Bearing Plants 10.1080/0972060X.2018.1433071

5. Jurica K, Brčić Karačonji I, Gobin I
Medicinal herbs and herbal preparations for the treatment of urinary infections
Medicina Fluminensis

6. Repac Antić D, Gobin I, Begić G, Štifter S, Abram M
Phenotypic characterization and antimicrobial profile of uropathogenic enterococci
Medicina Fluminensis

7. Klančnik A, Gobin I, Vučković D, Smole Možina S, Abram M, Jeršek B
Reduced contamination and infection via inhibition of adhesion of foodborne bacteria to abiotic polystyrene and biotic amoeba surfaces
International Journal of Food Science and Technology

Q2

8. Karlo Jurica, Ivana Gobin, Dario Kremer, Dubravka Vitali Čepo, Renata Jurišić Grubešić, Irena Brčić Karačonji, Ivan Kosalec
Arbutin and its metabolite hydroquinone as the main factors in the antimicrobial effect of strawberry tree ( Arbutus unedo L.) leaves
Journal of Herbal Medicine

9. Ozanic M, Gobin I, Brezovec M, Marecic V, Trobonjaca Z, Abu Kwaik Y, Santic M.
F. novicida-Infected A. castellanii Does Not Enhance Bacterial Virulence in Mice.
Front Cell Infect Microbiol. doi:10.3389/fcimb.2016.00056. eCollection 2016.

Q1

10. Potočnjak M, MagdaleniĆ Z, Dijan M, RebiĆ D, Gobin I.
Environmental factors affecting the survival of soil dwelling Legionella longbeachae in water.
Ann Agric Environ Med.

11. Frece J, Vrdoljak M, Filipčić M, Jelić M, Čanak I, Jakopović Ž, Pleadin J, Gobin I, Landeka Dragičević T, Markov K.
Microbiological quality and variability of natural microbiota in Croatian cheese maturing in lambskin sacks.
Food Technology and Biotechnology.

12. Gobin, Ivana; Šuša, Milorad; Begić, Gabrijela; Hartland, L. Elizabeth; Dorić, Miljenko
Experimental Legionella longbeachae infection in intratracheally inoculated mice
Journal of Medical Microbiology (0022-2615) 58 (2009), 6; 723-730

13. Asare, Rexford; Šantić, Marina; Gobin, Ivana; Dorić, Miljenko; Suttles, Jill; Graham, E. James; Price, D. Christopher; Abu Kwaik, Yousef
Genetic Susceptibility and Caspase Activation in Mouse and Human Macrophages Are Distinct for Legionella longbeachae and L. pneumophila
Infection and Immunity (0019-9567) 75 (2007), 4; 1933-1945

14. Bubonja, Marina; Wraber, Branka; Brumini, Gordana; Gobin, Ivana; Veljković, Danijela; Abram, Maja
Systemic and Local CC Chemokines Production in a Murine Model of Listeria monocytogenes Infection
Mediators of inflammation (0962-9351) 2006 (2006); Article ID 54202, 8 stranica

15. Janković, Tamara; Frece, Jadranka; Abram, Maja; Gobin, Ivana
Aggregation ability of potential probiotic Lactobacillus plantarum strains
International Journal of Sanitary Engineering Research (1854-0678) 6 (2012), 1; 17-22

16. Gobin, Ivana; Newton, Peter R.; Hartland, Elizabeth L.; Newton, Hayley J.
Infections caused by nonpneumophila species of Legionella
Reviews in Medical Microbiology (0954-139X) 20 (2009), 1; 1-11

17. Kučan, Martina; Gobin, Ivana; Markov, Ksenija; Jurčić Momčilović, Diana; Frece, Jadranka
Testing the adhesion and colonization ability of Lactobacillus plantarum strain S1 to the mice intestinal epithelium
International Journal of Sanitary Engineering Research (1854-0678) 6 (2012), 1; 23-28

18. Potočnjak, Mia; Široka, Matija; Rebić, Danica; Gobin, Ivana
The survival of Legionella in rainwater
International Journal of Sanitary Engineering Research (1854-0678) 6 (2012), 1; 29-34

19. Frece, Jadranka; Čvek, Domagoj; Kovačević, Dragan; Gobin, Ivana; Tihana, K.; Markov Ksenija
Karakterizacija bakterijskog soja Lactobacillus plantarum 1k izoliranog iz “slavonskog kulena” kao probiotičke funkcionalne starter kulture( Characterization of bacterial strain Lactobacillus plantarum 1K isolated from „Slavonski kulen“, as probiotic functional starter culture )
Meso : prvi hrvatski časopis o mesu (1332-0025) XIII (2010), 4; 108-114

20. Gobin, Ivana; Šantić, Marina; Selenić, Kaća; Šarec, Martina; Šuša, Milorad; Dorić, Miljenko
Comparison of virulence of L. longbeachae strains to other Legionella strains in animal model
International Journal of Sanitary Engineering Research (1854-0678) 2 (2008), 2; 4-10

21. Frece, Jadranka; Markov, Ksenija; Čvek, Domagoj; Kovačević, Dragan; Gobin, Ivana; Delaš, Frane
Lactobacillus plantarum 1K FROM “SLAVONSKI KULEN” AS NATURAL PROBIOTIC STARTER CULTURE
Proceedings of the International Scientific and Professional Conference 13th Ružička Days "Today Science-Tomorrow Industry" / Šubarić, Drago (ur.). - Osijek : Faculty of Food Technology Osijek ; Croatian Society of Chemical Engineers , 2011. 254-262 (ISBN: 978-953-7005-26-9).

22. Crnković, Goranka; Gobin, Ivana
Mikrobiološka ispravnost prirodne izvorske vode u odabranim izvorima na području Gorskog kotara( Microbiological safety of natural spring water in selected springs in Gorski kotar )
Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo (1330-1144) 21 (2013), 83; 17-24

23. Matešić, Marina; Vučković, Darinka; Gobin, Ivana
Preživljavanje bakterija na suhim površinama u bolničkoj sredini( Survival of bacteria on dry surfaces in the hospital environment )
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka (0025-7729) 50 (2014), 1; 39-46

24. Peruč D, Gobin I, Broznić D, Staver MM, Tićac B
Influence of essential oil Helichrysum Italicum (Roth) G. Don on the formation of non-tuberculous mycobacterial biofilm
Medicina Fluminensis http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85052959637&partnerID=MN8TOARS

Kongresna priopćenja

1.
Ljubunčić, Samra; Zoričić, Petra; Rebić, Danica; Gobin, Ivana
The replication of Legionella in alveolar epithelial cells
2.
Matešić, Marina; Šerifović, Jasmina; Sijamhodžić, Dženana; Pašić, Edina; Gobin, Ivana
Interakcija bakterije Acinetobacter baumannii i amebe Acanthamoeba castellanii( Interaction of Acinetobacter baumannii and amoeba Acanthamoeba castellanii )
3.
Potočnjak, Mia; Široka, Matija; Rebić, Danica; Gobin, Ivana
Utjecaj mikrobiote kišnice na preživljavanje legionela( The influence of rainwater microbiota on the survival of Legionella )
4.
Pušić, Petra; Trbović, Anamaria; Dorić, Miljenko; Gobin, Ivana
The presence of specific capsule genes among different Legionella longbeachae isolates
5.
Šerifović, Jasmina; Marković, Martina; Matešić, Marina; Maričić, Ivana; Vučković, Darinka; Gobin, Ivana
Kokultura amebe Acanthamoeba castellanii i bakterije Campylobacter jejuni
6.
Kučan, Martina; Frece, Jadranka; Rebić, Danica; Gobin, Ivana
Ispitivanje adhezije i kolonizacije bakterije Lactobacillus plantarum na crijevni epitel miševa( Testing the adhesion and colonization ability of Lactobacillus plantarum to the mice intestinal epithelium )
7.
Matešić, Marina; Sijamhodžić, Dženana; Pašić, Edina; Zoričić, Petra; Rebić, Danica; Gobin Ivana
Adhezijska svojstva bakterija Acinetobacter baumannii izloženih sušenju( Adhesion properties of Acinetobacter baumannii exposed to drying )
8.
Gobin, Ivana; Pašić, Edina; Matešić, Marina; Rebić, Danica; Dorić, Miljenko
The culturability and virulence of Legionella cells during desiccation
9.
Begić, Gabrijela; Jurčić Momčilović, Diana; Topić, Mirjana; Gobin, Ivana; Abram, Maja
Testiranje učinkovitosti različitih dezinfekcijskih sredstava na amebu Acanthamoeba castelannii( Testing the effectiveness of various disinfectants on the amoeba Acanthamoeba castelannii )
10.
Janković, Tamara; Frece, Jadranka; Abram, Maja; Gobin, Ivana
Agregacijska sposobnost bakterije Lactobacillus plantarum s različitim patogenim bakterijama
11.
Kovačević, Nikolina; Staver, Mihaela; Linšak, Željko; Gobin, Ivana
Javne šterne na području općine Jelenje( Public water tanks on the community of Jelenje )
12.
Matešić, Marina; Pašić, Edina; Rebić, Danica; Vasiljev Marchesi, Vanja; Gobin, Ivana
The survival of different bacteria in dry conditions
13.
Pušić, Petra; Wensveen, Felix; Trobonjača, Zlatko; Dorić, Miljenko; Gobin, Ivana
Legionella longbeachae respiratory infection in neutrophil-depleted mice
14.
Gobin, Ivana; Sarec, Martina; Selenic, Kaca; Doric, Miljenko; Susa, Milorad
Rapid systemic propagation of Legionella longbeachae lung infection in A/J mice
15.
Gobin, Ivana; Selenić, Kaća; Šarec, Martina; Šuša, Milorad; Dorić, Miljenko
Comparison of the virulence of different Legionella longbeachae strains in A/J mice
16.
Dijan, Marija; Rebić, Danica; Gobin, Ivana
Effect of temperature and pH values on survival of Legionella longbeachae in tap water
17.
Juraga, Denis; Furlan, Nikolina; Pušić, Petra; Gobin, Ivana; Linšak, Željko
The investigation of microbiological air quality in the teaching room
18.
Ozanic, Mateja; Brezovec, Martin; Gobin, Ivana; Trobonjača, Zlatko; Šantić, Marina
Acanthamoeba castellanii -Francisella novicida-BALB/c mice: coinfection model
19.
Ožanič, Mateja; Brezovec, Martin; Gobin, Ivana; Trobonjača, Zlatko; Šantić, Marina
Coinculation of Acanthamoeba castellanii and Francisella novicida in a mice model
20.
Cindrić, Anita; Jurčić Momčilović, Diana; Sorić, Monika; Gobin, Ivana
The survival of Legionella in Human Polymorphonuclear Granulocytes
21.
Potočnjak, Mia; Široka, Matija; Rebić, Danica; Gobin, Ivana
Ispitivanje preživljavanja legionela u kišnici( Examination of the survival of Legionella in rainwater )
22.
Vučković, Darinka; Klančnik, Anja; Smole-Možina, Sonja; Gobin, Ivana; Janković, Tamara; Abram, Maja
Influence of selected environmental stresses on Campylobacter jejuni virulence
23.
Gobin, Ivana; Grubešić, Tiana; Turković, Dastina; Rebić, Danica; Šuša, Milorad; Dorić, Miljenko
The role of IFN-gamma receptor in the control and clearance of Legionella micdadei from its experimental murine host
24.
Furlan, Nikolina; Kovačević, Nikolina; Linšak, Željko; Pružinec Popović, Blanka; Gobin, Ivana
Mikrobiološka analiza voda u cisternama (šternama) u Primorsko-goranskoj županiji( Microbiological analysis of water in the rainwater tanks in Primorsko-Goranska County )
25.
Gobin, Ivana; Pašić, Edina; Matešić, Marina; Rebić, Danica; Dorić, Miljenko
The pathogenic potential of Legionella cells exposed to desiccation
26.
Grubešić, Tiana; Rebić, Danica; Gobin, Ivana; Dorić, Miljenko
The role of innate immune response in murine Legionella micdadei infection
27.
Kučan, Martina; Grubešić, Tiana; Gobin, Ivana; Frece, Jadranka
Salmonella Typhimurium systemic disease in mice
28.
Magdalenić, Maja; Rebić, Danica; Lušić, Dražen; Gobin, Ivana
Antibacterial activity of Croatian honey of different botanical origin
29.
Malnar, Maja; Turković, Dastina; Rebić, Danica; Trobonjača, Zlatko; Gobin Ivana
Relationships between free living amoebae Hartmanella vermiformis and Legionella
30.
Maričić, Ivana; Pešut, Denis; Furlan, Nikolina; Linšak, Željko; Gobin, Ivana
Plaža Dunat na otoku Krku unutar programa Plava zastava( Dunat Beach on the island of Krk within the Blue Flag Programme )
31.
Matešić, Marina; Pašić, Edina; Rebić, Danica; Jurčić-Momčilović, Diana; Gobin, Ivana
Dugotrajno preživljavanje bakterije Acinetobacter baumannii na plastičnim površinama( Long-term survival of Acinetobacter baumannii on plastic surfaces )
32.
Pušić, Petra; Gobin, Ivana; Dorić, Miljenko
The importance of Gr1+cells in the early immune response to Legionella longbeachae infection in mice
33.
Frece, Jadranka; Markov, Ksenija; Čvek, Domagoj; Kovačević, Dragan; Gobin, Ivana; Delaš, Frane
Staphylococcus species as potential natural starter cultures from "Slavonski kulen"
34.
Frece, Jadranka; Markov, Ksenija; Čvek, Domagoj; Kovačević, Dragan; Gobin, Ivana; Delaš, Frane
Lactobacillus plantarum 1K from "Slavonski kulen" as natural probiotic starter culture
35.
Gobin, Ivana; Šarec, Martina; Selenić, Kaća; Dorić, Miljenko; Abu Kwaik, Yousef; Šuša, Milorad
Multiple Organ Disfunction in Mice Inoculated with Legionella longbeachae
36.
Šarec, Martina; Tusun, Anela; Gobin, Ivana
The virulence of Legionella longbeachae in comparison to other Legionella species
37.
Gobin, Ivana; Dorić, Miljenko; Šuša, Milorad
The Pathogenic Potential of Legionella longbeachae in Genetically Different Mice
38.
Gobin, Ivana; Šuša, Milorad; Dorić, Miljenko
The susceptibility of different mouse strains to Legionella longbeachae infection
39.
Gobin, Ivana; Šuša, Milorad; Dorić, Miljenko
The susceptibility of different mouse strains to Legionella longbeachae infection
40.
Gobin, Ivana; Šuša, Milorad; Dorić, Miljenko
Experimental Legionella longbeachae lung infection in intratracheally inoculated mice
41.
Ljubunčić, Samra; Zoričić, Petra; Rebić, Danica; Gobin, Ivana
The replication of Legionella in alveolar epithelial cells
42.
Pašić, Edina; Matešić, Marina; Rebić, Danica; Gobin, Ivana
The effect of desiccation on Legionella viability and infectivity
43.
Šarec, Martina; Gobin, Ivana
The susceptibility of C57Bl/6 mice strain to Legionella longbeachae infection
44.
Turković, Dastina; Malnar, Maja; Rebić, Danica; Trobonjača, Zlatko; Gobin, Ivana
Co-cultivation of Legionella and amoeba Dictyostelium discoideum
45.
Vasiljev Marchesi, Vanja; Štifanić, Andrea; Gobin, Ivana; Tomljenović, Morana; Rukavina, Tomislav.
The effect of the low amperage direct electric current on various microorganisms
46.
Zoričić, Petra; Ljubunčić, Samra; Rebić, Danica; Gobin, Ivana
Growth of Legionella in liquid media
47.
Gobin, Ivana; Trobonjača, Zlatko; Vučković, Darinka; Begić, Gabrijela; Grubešić, Tiana; Dorić, Miljenko; Šuša, Milorad
The early immune response in Legionella longbeachae serogroup 1 mice infection
48.
Kučan, Martina; Magdalenić, Maja; Rebić, Danica; Gobin, Ivana
The growth of different Legionella species on BCYE agar plates in the presence of Acanthamoeba castellanii
49.
Magdalenić, Zlatko; Rebić, Danica; Gobin, Ivana
Effect of temperature and sodium chloride on survival of Legionella longbeachae in water
50.
Gobin, Ivana; Selenić, Kaća; Trobonjača, Zlatko; Dorić, Miljenko; Šuša Milorad
Crucial role of IFN-gamma receptor in murine Legionella longbeachae infection
51.
Gobin, Ivana; Selenić, Kaća; Šarec, Martina; Šantić, Marina; Dorić, Miljenko
Sličnosti i razlike među pripadnicima porodice Legionellaceae( The differences and similarities among Legionella species )
52.
Gobin, Ivana; Selenić, Kaća; Šarec, Martina; Šantić, Marina; Dorić, Miljenko
Sličnosti i razlike među pripadnicima porodice Legionellaceae( The differences and similarities among Legionella species )
53.
Selenić, Kaća; Šarec, Martina; Gobin, Ivana
The pathogenic potential of different Legionella species in A/J mice
54.
Gobin, Ivana; Šantić, Marina; Selenić, Kaća; Šarec, Martina; Abu Kwaik, Yousef; Dorić, Miljenko
Virulence of different Legionella species in A/J mice.
55.
Asare, Rexford; Gobin, Ivana; Šantić, Marina; Dorić, Miljenko; Abu Kwaik, Yousef
Divergence in the intracellular life style of Legionella longeachae from Legionella pneumophila
56.
Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Mrakovčić-Šutić, Ines; Tota, Marin; Broznić, Dalibor; Marinić, Jelena; Tomac, Jelena; Gobin, Ivana; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka
Metallothionein expression and tissue metal kinetics after partial hepatectomy in mice
57.
Šarec, Martina; Gobin, Ivana; Tusun, Anela; Šuša, Milorad; Dorić, Miljenko
Rapid systemic progression of a local Legionella longbeachae infection in A/J mice
58.
Šarec, Martina; Selenić, Kaća; Gobin, Ivana
Rapid progression of Legionella longbeachae lung infection in the liver and spleen
59.
Gobin, Ivana; Trobonjača, Zlatko; Begić, Gabrijela; Hlača-Caput Tamara; Abu Kwaik, Yousef; Dorić, Miljenko; Šuša, Milorad
Analysis of Leulocyte Subpopulations from the Lungs of Mice Infected with Legionella longbeachae
60.
Gobin, Ivana; Trobonjača, Zlatko; Begić, Gabrijela; Hlača-Caput, Tamara; Abu Kwaik, Yousef; Dorić, Miljenko; Šuša, Milorad
Phenotypic Characterization of the Infiltrating Leukocyte Populations from the Lungs of C57Bl/6 Mice Infected with Legionella longbeachae
61.
Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Mrakovčić-Šutić, Ines; Tota, Marin; Broznić, Dalibor; Marinić, Jelena; Tomac, Jelena; Gobin, Ivana; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka
Tissue metals and metallothioneins as regulators of liver regeneration after partial hepatectomy in mice
62.
Domitrović, Robert; Gobin, Ivana; Cvijanović, Olga; Pernjak-Pugel, Ester; Škoda, Marko; Mikelić, Lorena
Nephroprotective effect of alkaloid berberine against cisplatin-induced kidney damage in mice
63.
Babić, Ana; Crnković, Goranka; Malenica Staver, Mladenka; Gobin, Ivana
Anti – Legionella activity of selected plant essential oils from Croatia
64.
Juraga, Denis; Matešić, Marina; Jurčić-Momčilović, Diana; Gobin, Ivana
Effect of desiccation on interaction of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii and free-living amoebae
65.
Domitrović, Robert; Gobin, Ivana; Cvijanović, Olga; Pernjak-Pugel, Ester; Škoda, Marko; Mikelić, Lorena
Nephroprotective effect of alkaloid berberine against cisplatin-induced kidney damage in mice
66.
Crnković, Goranka; Babić, Ana; Knapić, Matea; Malenica Staver, Mladenka; Lušić, Dražen; Gobin, Ivana
Antimicrobial activity of different Croatian honey against multi-drug resistant Acinetobacter baumannii

Znanstveni projekti

1. 1.1.2009. -
Francisella tularensis - unutarstanični život i patogeneza tularemije u miša; istraživač; Ministarstva znanosti, obrazovaja i športa Republike Hrvatske; ;
2. 1.1.2007. -
Patogeneza eksperimentale legioneloze; istraživač; Ministarstva znanosti, obrazovaja i športa Republike Hrvatske; ;
3. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Patogeneza eksperimentale legioneloze; znanstveni novak; Ministarstva znanosti, obrazovaja i športa Republike Hrvatske; ;
4. 1.1.2001. - 1.1.2002.
Kongenitalna listerioza; znanstveni novak; Ministarstva znanosti, obrazovaja i športa Republike Hrvatske; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Andrija lesar; Doktorat ; Doktorskog studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo; ;

Znanstveni skupovi

1. - 12.11.2011.
3. Međunarodni stručno-znanstveni simpozij "Sanitarno inženjerstvo" Opatija Predsjednik znanstvenog odbora

Recenzije

1. 2012. Journal of Air & Water Borne Diseases

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.9.2011. - 1.3.2012.
Očuvanje javnih šterni kao kulturne baštine Općine Jelenje
Općina Jelenje   10. 000,00 kn
kovoditelj