doc.dr.sc. Paulo Šćulac dipl.ing.građ.

Građevinski fakultet Katedra za nosive konstrukcije

e-pošta : paulo.sculac@uniri.hr
prostorija : G-326

Obrazovanje

1.1.2007. - 1.1.2014. dr.sc. Sveučilišni poslijediplomski studij Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - 1.1.2007. dipl.ing.građ. Sveučilišni dodiplomski studij građevinarstvo Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

- Asistent - Zavod za nosive konstrukcije i tehničku mehaniku Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Poslijedoktorand - Zavod za nosive konstrukcije i tehničku mehaniku Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Docent - Zavod za nosive konstrukcije i tehničku mehaniku Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

1.1.2010. - Katedra čakavskog sabora Buzet
- HZN TO 548/PO8 Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija

Nastavna djelatnost

Osobni razvoj

12.4.2016. - 16.4.2010. Nonlinear Computational Solid and Structural Mechanics


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Grandić, Davor; Šćulac, Paulo; Štimac Grandić, Ivana
Shear resistance of reinforced concrete beams in dependence on concrete strength in compressive struts
Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku 925-934

2. Balen, Viena; Šćulac, Paulo; Čaušević Mehmed
Armiranobetonske okvirne konstrukcije u potresnim područjima: usporedba proračuna za srednji i visoki razred duktilnosti na primjeru javne garaže u Rijeci
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) 131-148

3. Šćulac, Paulo; Jelenić, Gordan; Škec, Leo
Kinematics of layered reinforced-concrete planar beam finite elements with embedded transversal cracking
International journal of solids and structures (0020-7683) 51 (2014), 1; 74-92

4. Grgorinić Nataša; Grandić, Davor; Šćulac, Paulo
Sanacija armiranobetonske konstrukcije lansirne stanice torpeda u Rijeci( Repair of the Torpedo Launch Pad Station Reinforced Concrete Structure in Rijeka )
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) 13 (2010); 169-189

5. Šćulac, Paulo; Zupan, Dejan; Jelenić, Gordan
Integriranje polja naprezanja u armiranobetonskim poprečnim presjecima( Integrating Stress Fields in Reinforced Concrete Cross Sections )
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) 13 (2010); 191-212

6. Šćulac, Paulo; Jelenić, Gordan
Armiranobetonski gredni konačni element s ugrađenom poprečnom pukotinom i nelinearnim odnosom između naprezanja prianjanja i proklizavanja armature( Reinforced-concrete beam element with embedded transversal cracking and non-linear bond-slip relationship )
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) 16 (2013); 267-287

7. Smolčić, Željko; Šćulac, Paulo
Tlačno ispitivanje kapitela stupa iz palače Moise u Cresu (Compression test of a column Capital of Moise Palace in Cres)
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) XXI (2018), 1; 133-143

8. Štimac Grandić, Ivana; Franković, Tomislav; Šćulac, Paulo; Komadina, Toni
Operacionalna modalna analiza nathodnika Malonji (Operational modal analysis of overpass Malonji)
Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) (0350-8552) XX (2018); 141-157

Kongresna priopćenja

1.
Šćulac, Paulo; Rukavina, Tea; Jelenić, Gordan
Modeliranje pukotina osnim betonskim elementima s ugrađenim diskontinuitetom 8. susret Hrvatskoga društva za mehaniku Osijek, Hrvatska
2.
Šćulac, Paulo; Jelenić, Gordan
Modeliranje raspucavanja grednim konačnim elementima s ugrađenim diskontinuitetom Šesti susret Hrvatskoga društva za mehaniku Rijeka, Hrvatska
3.
Šćulac, Paulo; Jelenić, Gordan; Grandić, Davor
Modelling cracking in RC tensile members using an embedded-crack beam finite element 8th International Congress of Croatian Society of Mechanics Opatija, Hrvatska
4.
Šćulac, Paulo
Modeliranje raspucavanja slojevitim grednim konačnim elementima Prvi skup mladih istraživača iz područja građevinarstva, arhitekture, geodezije i elektrotehnike "Zajednički temelji" Split, Hrvatska
5.
Šćulac, Paulo; Jelenić, Gordan
Analysis of cracking in RC tensile members using beam finite elements with embedded transversal cracking 5th International Conference on Integrity-Reliability-Failure (IRF2016) Porto, Portugal
6.
Šćulac, Paulo; Jelenić, Gordan
Modelling cracking in reinforced-concrete beams using beam finite elements with embedded discontinuity Computational Modelling of Concrete and Concrete Structures St. Anton am Arlberg, Austrija
7.
Jelenić, Gordan; Šćulac, Paulo; Grandić, Davor
A simple reinforced-concrete beam model accounting for the effect of tension stiffening 7th International Congress of Croatian Society of Mechanics (7th ICCSM) Zadar, Hrvatska
8.
Vidović, Damir; Grandić, Davor; Šćulac, Paulo
Effective stiffness for structural analysis of buildings in earthquake Četvrti internacionalni naučno-stručni skup "Građevinarstvo-nauka i praksa" Žabljak, Crna Gora
9.
Štimac Grandić, Ivana; Ardalić, Zoran; Šćulac, Paulo
Valorization of various grillage models of underpass based on field test Četvrti internacionalni naučno-stručni skup "Građevinarstvo-nauka i praksa" Žabljak, Crna Gora
10.
Grandić, Davor; Šćulac, Paulo; Bede, Natalija
Material properties of heritage masonry buildings from 19th century International Conference on Sustainable Materials, Systems and Structures (SMSS2019) Rovinj, Hrvatska
11.
Grandić, Davor; Šćulac, Paulo; Bjelanović, Adriana; Franković, Tomislav
Condition assessment of torpedo launch pad station structure in Rijeka International Conference on Construction Materials for Sustainable Future (2017) Zadar, Hrvatska
12.
Štimac Grandić, Ivana; Ferenčić, Daniela; Grandić, Davor; Šculac, Paulo
Utjecaj oblikovanja stupova mostova na njihovo vjetrovno opterećenje Sabor hrvatskih graditelja 2012 Cavtat, Hrvatska
13.
Jelenić, Gordan; Šćulac, Paulo; Škec, Leo
Plain- and reinforced-concrete planar beam finite elements with embedded transversal cracking 6th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2012) Beč, Austrija