Izv.prof.dr.sc. Svjetlana Grbac-Ivanković dr.med

Medicinski fakultet Katedra za nuklearnu medicinu
Medicinski fakultet Katedra za neurologiju

Obrazovanje

1.5.2012. - Izvanredni profesor Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.12.2011. - viši znanstveni suradnik Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2007. - Docent Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.6.2006. - Doktor znanosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.12.1998. - Magistar znanosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.3.2011. - 1.3.2019. Pročelnica Katedre za nuklearnu medicinu Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.2011. - Predstojnica Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu KBC Rijeka
1.3.2005. - Pročelnica Odsjeka za funkcionalnu dijagnostiku Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu KBC Rijeka