prof. dr. sc. Svjetlan Feretić

Građevinski fakultet Katedra za matematiku

e-pošta : svjetlan.feretic@gradri.uniri.hr

Obrazovanje

24.1.1992. - 1.6.1998. diploma o stjecanju doktorata znanosti Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu
15.11.1985. - 24.1.1992. diploma o završenom postdiplomskom obrazovanju Program postdiplomskog obrazovanja za znanstveno usavršavanje iz područja matematike Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, Matematički odjel, Elektrotehnički fakultet u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Fakultet građevinskih znanosti u Zagrebu

Radno iskustvo

1.10.1999. - docent pa zatim izvanredni profesor i redoviti profesor Držim predavanja, a više godina sam držao i vježbe, iz matematičkih predmeta. Imam i neke administrativne obaveze jer sam šef Katedre za matematiku, a do 23. 2. 2016. sam jedanaest godina bio predstojnik Zavoda za matematiku, fiziku i druge predmete. Građevinski fakultet u Rijeci
15.9.1986. - 15.9.1992. pripravnik pa zatim asistent Držao sam vježbe iz matematičkih predmeta. Pedagoški fakultet u Rijeci

Članstva

1.1.1986. - Društvo matematičara i fizičara Rijeka

Nastavna djelatnost

Izdavaštvo

1.1.2011. - Matematička analiza 1, zbirka riješenih zadataka s kolokvija i ispita

Financiranje: Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Feretić, Svjetlan
A new coding for column-convex directed animals
Croatica Chemica Acta (0011-1643) 66 (1993), 1; 81-90

2. Feretić, Svjetlan
The area generating function for the column-convex polyominoes on the checkerboard lattice
Croatica Chemica Acta (0011-1643) 68 (1995), 1; 75-90

3. Feretić, Svjetlan
The column-convex polyominoes perimeter generating function for everybody
Croatica Chemica Acta (0011-1643) 69 (1996), 3; 741-756

4. Feretić, Svjetlan; Svrtan, Dragutin
Combinatorics of diagonally convex directed polyominoes
Discrete Mathematics (0012-365X) 157 (1996); 147-168

5. Feretić, Svjetlan
A new way of counting the column-convex polyominoes by perimeter
Discrete Mathematics (0012-365X) 180 (1998); 173-184

6. Feretić, Svjetlan
An alternative method for q-counting directed column-convex polyominoes
Discrete Mathematics (0012-365X) 210 (2000); 55-70

7. Feretić, Svjetlan
A bijective perimeter enumeration of directed convex polyominoes
Journal of Statistical Planning and Inference (0378-3758) 101 (2002); 81-94

8. Feretić, Svjetlan
A q-enumeration of directed diagonally convex polyominoes
Discrete Mathematics (0012-365X) 246 (2002); 99-109

9. Deutsch, E.; Feretić, Svjetlan; Noy M.
Diagonally convex directed polyominoes and even trees: a bijection and related issues
Discrete Mathematics (0012-365X) 256 (2002); 645-654

10. Feretić, Svjetlan
A q-enumeration of convex polyominoes by the festoon approach
Theoretical Computer Science (0304-3975) 319 (2004); 333-356

11. Feretić, Svjetlan
A perimeter enumeration of column-convex polyominoes
Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science (1365-8050) 9 (2007), 1; 57-84

12. Feretić, Svjetlan; Guttmann, Anthony J.
Two generalizations of column-convex polygons
Journal of physics. A, Mathematical and theoretical (1751-8113) 42 (2009), 48; 485003-1-485003-17

13. Feretić, Svjetlan; Trinajstić, Nenad
The area generating function for simple-2-column polyominoes with hexagonal cells
International Journal of Chemical Modeling (1941-3955) 3 (2010), 1-2; 115-129

14. Feretić, Svjetlan; Guttmann, Anthony J.
Polyominoes with nearly convex columns: An undirected model
Glasnik matematički (0017-095X) 45 (2010), 2; 325-346

15. Feretić, Svjetlan
Polyominoes with nearly convex columns: A model with semidirected blocks
Mathematical communications (1331-0623) 15 (2010), 1; 77-97

16. Feretić, Svjetlan
Polyominoes with nearly convex columns : A semi-directed model
ARS Mathematica Contemporanea (1855-3966) 5 (2012), 1; 107-126

Pozvana predavanja

1. Svjetlan Feretić
2-column polyominoes with holes of bounded size
Visualization and Modeling in Chemistry, Split
2. Svjetlan Feretić
Enumeration of diagonally convex polyominoes
Math/Chem/Comp 2016, Dubrovnik https://www.pmf.unizg.hr/chem/mathchemcomp

Kongresna priopćenja

1.
Svjetlan Feretić
An enumeration of nondirected diagonally convex polyominoes usmeno izlaganje 1st Croatian Combinatorial Days Zagreb - 1.1.2016. http://www.grad.hr/crocodays/index.html
2.
Feretić, Svjetlan; Svrtan, Dragutin
On the number of column convex polyominoes with given perimeter and number of columns
3.
Car-Pušić, Diana; Feretić, Svjetlan; Turina, Nataša
Planning deadlines and costs in civil engineering projects
4.
Ružić, Igor; Feretić, Svjetlan; Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Modeling Synthetic Data Series - Monthly Precipitation Using Pseudorandom Scalar Numbers
5.
Feretić, Svjetlan
Generating functions for bi-wall directed polygons

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Kompleksne dinamičke mreže: teorija i primjene; istraživač; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2010. - 1.1.2010.
Self-Avoiding Walks and Polygons; istraživač; Australian Research Council; ; http://www.complex.org.au/tiki-download_file.php?fileId=131
3. 1.1.2008. - 1.1.2011.
Dolje navedeni australski projekti dio su teme Critical Phenomena, koju financira Australian Research Council. Na temi Critical Phenomena surađivao sam od 2008. do 2011. godine.; ; ; ;
4. 1.1.2008. - 1.1.2008.
Self-Avoiding Walks and Biopolymers; istraživač; Australian Research Council; ; http://www.complex.org.au/tiki-download_file.php?fileId=90
5. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Diskretni matematički modeli u kemiji; istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ;
6. 1.1.1994. - 1.1.2013.
Diskretna matematika i primjene; istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ;

Recenzije

1. 2007. recenzije u Mathematical Reviewsima: MR2336334, MR2380845, MR2396716, MR2426414, MR2433066, MR2470419, MR2509649, MR2566176, MR2721453, MR2726469, MR2744953, MR2800726, MR2820729, MR2871746, MR2957640, MR2973358, MR3018486, MR3027308, MR3031508, MR3091383, MR3101694, MR3246788, MR3305970, MR3328020, MR3408911, MR3417828, MR3478921, MR3527011, MR3584787, MR3667961, MR3739787.
2. 2000. Andrew D. Rechnitzer, Some problems in the counting of lattice animals, polyominoes, polygons and walks, Ph.D. Thesis, The University of Melbourne, 2000. (xxii+296 pp.)

Stručna djelatnost


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 21.12.2004. - 23.2.2016. - predstojnik Zavoda za matematiku, fiziku i druge predmete
Građevinski fakultet u Rijeci
2. 21.12.2004. - - šef Katedre za matematiku
Građevinski fakultet u Rijeci
3. 1.10.2001. - 21.12.2004. - predstojnik Katedre za druga znanstvena područja
Građevinski fakultet u Rijeci