Doc.dr.sc. Đulija Malatestinić dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju

e-pošta : dulija.malatestinic@medri.uniri.hr
telefon : 051 351 922
prostorija : Primorsko-goranska županija

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Doc.dr.sc. ĐULIJA MALATESTINIĆ, dr.med. 75 5 4

Obrazovanje

1.1.2015. - Izvanredna profesorica Znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2005. - Doktor znanosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.1.2002. - 1.1.2003. Poslijediplomski specijalistički studij "Leadership and Management in Health care Systems" Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1.1.2000. - Magistar znanosti Znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje javnog zdravstva i zdravstvene zaštite Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.1.1990. - Specijalistički ispit Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1.1.1987. - 1.1.1990. Specijalizacija iz javnog zdravstva Hrvatski zavod za javno zdravstvo Zagreb, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Zagreb, KBC Rijeka, Zavod za javno zdravstvo Rijeka
1.1.1986. - 1.1.1987. Poslijediplomski studij iz medicinske informatike - Zdravstveni informacijski sustavi Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1982. - 1.1.1983. Liječnički staž Dom zdravlja Rijeka
1.1.1976. - 1.1.1982. Doktor medicine Položen stručni ispit 1983. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska

Radno iskustvo

1.1.2012. - Pročelnica Područje rada - Zdravstveni sustav i sustav socijalne skrbi Primorsko-goranske županije, Funkcija - Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Primorsko-goranska županija
1.1.2009. - Docent Područje rada - Javno zdravstvo, Funkcija - nastavnik Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.1.2007. - 1.1.2012. Specijalist javnog zdravstva Područje rada - Javno zdravstvo, Funkcija - Zamjenik ravnatelja Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52 a, 51 000 Rijeka
1.1.2005. - 1.1.2009. Viši asistent Područje rada - Javno zdravstvo, Funkcija - Stručni suradnik Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.1.2003. - 1.1.2007. Specijalist javnog zdravstva Područje rada - Javno zdravstvo, Funkcija - Pomoćnik ravnatelja za stručno medicinske poslove Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52 a, 51 000 Rijeka
1.1.2001. - 1.1.2005. Asistent Područje rada - Javno zdravstvo, Funkcija - Stručni suradnik Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.1.1997. - 1.1.2002. Specijalist javnog zdravstva Područje rada - Javno zdravstvo, Funkcija - Voditelj Odjela socijalne medicine Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52 a, 51 000 Rijeka
1.1.1997. - 1.1.2001. Mlađi asistent Područje rada - Javno zdravstvo, Funkcija - Stručni suradnik Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.1.1986. - 1.1.1987. Specijalist javnog zdravstva Područje rada - Zdravstvena informatika, Funkcija - Voditelj Odjela za razvoj Dom zdravlja Rijeka
1.1.1984. - 1.1.1985. Liječnik opće medicine Područje rada - Opća medicina, Funkcija - Obiteljski liječnik Dom zdravlja Rijeka
1.1.1983. - 1.1.1984. Liječnik pripravnik - Liječnik opće medicine Područje rada - Primarna zdravstvena zaštita, Opća medicina, Funkcija - Pripravnik, Obiteljski liječnik Dom zdravlja Rijeka

Članstva

- Radna skupina za izvedbeni podprogram Strategije razvoja hrvatskog zdravstva 2004. - 2015. Hrvatska zdravstvena anketa - član
- Hrvatska liječnička komora - član
- Hrvatski liječnički zbor - član
- Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku - član
- Povjerenstvo za utvrđivanje i doradu poslova iz javnog zdravstva - član
- Hrvatsko društvo za javno zdravstvo - zamjenik predsjednika

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2009. - 1.1.2011. Higijena i socijalna medicina
Stručni studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2014. Javno zdravstvo
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2014. Uvod u medicinu i socijalnu medicinu
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2012. Higijena i socijalna medicina
Stručni studij Radiologije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2009. Menadžment u sestrinstvu
Studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2009. Menadžment u fizioterapiji
Stručni studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.1999. - 1.1.2005. Organizacija zdravstvene zaštite
Diplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1999. - 1.1.2003. Javno zdravstvo
Studij Dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Javno zdravstvo
Studij sestrinstva
Dislocirani studij Veleučilište u Karlovcu
voditelj
Norma sati:
- Javno zdravstvo
Studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Prava i obaveze u zdravstvenoj struci
Diplomski studij setrinstvo, promocija i zaštita mentalnog zdravlja
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Javno zdravstvo
Studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Studij primaljstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Prava i obaveze u zdravstvenoj struci
Diplomski studij fizioterapije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Studij sestrinstva
Dislocirani studij Veleučilište u Karlovcu
voditelj
Norma sati:
- Epidemiologija
Poslijediplomski specijalistički studij Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2010. - Program ranog otkrivanja raka vrata maternice u žena Primorsko-goranske županije za 2008. godinu
Mirna Baričević


1.1.2009. - Kretanje koncentracije peludnih zrnaca u zraku u Gradu Rijeci u razdoblju od 2004. do 2007.
Sanela Šiljegović

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
1.1.2009. - Program ranog otkrivanja raka vrata maternice u žena Primorsko-goranske županije
Ivona Dučmelić

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
1.1.2009. - Zdravstvena kontrola prehrane u vrtićima Primorsko-goranske županije
Emina Nikolaj

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
1.1.2009. - Prevencija bolesti ovisnosti u Primorsko-goranskoj županiji
Maja Vukalović

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
1.1.2009. - Prevencija raka dojke u Primorsko-goranskoj županiji
Matea Kozjak

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
1.1.2008. - Provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva u Primorsko-goranskoj županiji
Jelena Hosjak
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Incidencija i prevalencija karcinoma vrata maternice u žena u Primorsko-goranskoj županiji
Darija Ivanišević
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
1.1.2008. - Stanje i kretanje bolesti ovisnosti u Primorsko-goranskoj županiji
Nikolina Veriga
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka

Cjeloživotno obrazovanje

1.3.2003. - 1.12.2003. Magistar struke iz upravljanja javno zdravstvenih programa
Poslijediplomski stručni studij «Leadership and Management in Health Systems»
ŠNZ «Andrija Štampar», Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Norma sati:
1.1.1986. - 1.1.1990.
Specijalizacija iz javnog zdravstva
Dom zdravlja Rijeka

Norma sati:
1.1.1986. - 1.1.1987. Zdravstveni informacijski sistem
Poslijdiplomski znanstveni studij
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Norma sati:

Gostujući nastavnik

1.1.2010. - 1.1.2014. Javnozdravstvene intervencije
Poslijediplomski stručni studij iz Opće medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Javno zdravstvo
Poslijediplomski stručni studij Javno zdravstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

1.3.2003. - 1.12.2003. Poslijediplomski stručni studij «Leadership and Management in Health Systems»


Norma sati:
1.1.1986. - 1.1.1990. Specijalizacija iz javnog zdravstva


Norma sati:
1.1.1986. - 1.1.1987. Poslijediplomski znanstveni studij: Zdravstveni informacijski sistem


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2006. - 1.1.2008. TEMPUS projekt - Promocija zdravlja i prevencija bolesti ovisnosti

Financiranje: EU fondovi

Izdavaštvo

1.1.2007. - Josipović I, Malatestinić Đ, Lajić I, Črnjar M, Serdinšek D, Lah V, et al. Socijalna karta Primorsko-goranske županije

Financiranje: Primorsko-goranska županija, Rijeka
1.1.2000. - Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka 1900 - 2000.

Financiranje: Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka
1.1.2000. - Jonjić A. i suradnici - Uvod u medicinu i socijalna medicina

Financiranje: Zavod za javno zdravstvo Rijeka, Vitagraf, Rijeka
1.1.2000. - Jonjić A. i suradnici - Uvod u medicinu i socijalna medicina

Financiranje: Zavod za javno zdravstvo Rijeka, Vitagraf, Rijeka
1.1.1999. - Knjiga sažetaka savjetovanja - astma i alergije

Financiranje: Udruga Asmal, X- press, Zagreb
1.1.1993. - Črnjar M. i suradnici. Strategija razvoja Bakarskog zaljeva

Financiranje: Ministarstvo za graditeljstvo i zaštitu okoliša Republike Hrvatske i Zavod za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu čovjekova okoliša Općine Rijeka, Rijeka

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Stefanac Nadarevic V., Vojnikovic B., Micovic V., Linsak Z., Lakoseljac D., Malatestinić Đ., Nadarević T., Sesar Z.
Epidemiological Study of Visual Functions - Refractive Errors, Macular Degeneration and Glaucoma in Children in the Karst Area of Opatija
Coll. Antropol. 38 1095-1097 - 2014.

2. Vojniković, Božo; Mićović, Vladimir; Štefanac-Nadarević, Vesna; Malatestinić, Đulija; Glibotić Kresina, Helena; Nadarević, Tin; Peternel, Renata; Kresina, Sandro; Žuža-Zeneral, Iva; Grubešić, Aron;
Refractive Errors in Children of Primorsko-Goranska County–Epidemiological study
Collegium Antropologicum 37 37-39 - 2013.

3. Jankovic, Suzana; Malatestinic, Giulia; Bencevic Striehl, Henrietta;
Parents’ Attitudes on Sexual Education–What and When?
Collegium antropologicum 37 17-22 - 2013.

4. Lucijan, Mohorovic;
Impacts of Exogenously Derived Nitrogen Oxide and Sulfur Compounds on the Structure and Function of the Vascular Endothelium Link Pregnancy Hypertension with Later Life Hypertension
Journal of Hypertension: Open Access - 2012.

5. Nadarević-Štefanec, Vesna; Malatestinić, Đulija; Mataija-Redžović, Andrea; Nadarević, Tin;
Patient Satisfaction and Quality in Home Health Care of Elderly Islanders
Collegium Antropologicum 35 213-216 - 2011.

6. Cattunar, Albert; Capak, Krunoslav; Žafran Novak, Jelena; Mićović, Vladimir; Doko-Jelinić, Jagoda; Malatestinić, Đulija;
Monitoring the Presence of Genetically Modified Food on the Market of the Republic of Croatia
Collegium antropologicum 35 1231-1236 - 2011.

7. Stojanović, Dražen; Barbir, Ante; Kralj, Verica; Malatestinić, Đulija; Cattunar, Albert; Cerović, Robert;
Increasing Smoking Prevalence among Pupils of Several Croatian Secondary Medical Schools between 1990 and 2006
Collegium antropologicum 35 695-700 - 2011.

8. Malatestinić, Đulija; Nadarević-Štefanec, Vesna; Šuljić, Petra; Glažar, Bojan; Janković, Suzana;
Increasing Burden of Melanoma in Croatia
Collegium antropologicum 35 267-270 - 2011.

9. Kenđel Jovanović, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Malatestinić, Đulija; Mrakovčić Šutić, Ines; Nadarević Štefanac, Vesna; Dorčić, Fedor;
Diet quality of middle age and older women from Primorsko-Goranska County evaluated by healthy eating index and association with body mass index
Collegium antropologicum 34 155-160 - 2010.

10. Dabo, JAGODA; Malatestinić, ĐULIJA; Benić Salamon, KLAUDIJA; Dabo, IVANA;
Centri za mlade–savjetovališta otvorenih vrata–od projekta do prakse
Pediatr. Croat 54 107-111 - 2010.

11. Marina, Kuzman; Ivana, Pavic Simetin; Iva, Pejnovic Franelic; Jagoda, Dabo Dezeljin; Giulia, Malatestinic;
Capacity for promoting health and well being of young people in Croatia
Journal of public health 1741 3842 - 2010.

12. Bezinović, Petar; Malatestinić, Đulija;
Perceived exposure to substance use and risk-taking behavior in early adolescence: cross-sectional study
Croatian medical journal 50 157-164 - 2009.

13. Mićović, Vladimir; Vojniković, Božo; Bulog, Aleksandar; Čoklo, Miran; Malatestinić, Đulija; Mrakovčić-Šutić, Ines;
Regulatory T Cells (Tregs) Monitoring in Environmental Diseases
Collegium antropologicum 33 743-746 - 2009.

14. Dabo, Jagoda; Malatestinić, Đulija; Janković, Suzana; Benčević Striehl, Henrietta; Glibotić Kresina, Helena; Dragaš Zubalj, Nataša;
Debljina je bolest–hrana može biti i lijek; provođenje pilot-projekta
Medicina Fluminensis 45 87-93 - 2009.

15. Malatestinić, Đulija; Rončević, Nena; Benčević-Striehl, Henrietta; Janković, Suzana; Mićović, Vladimir;
Smoking is the most frequent risk factor for cardiovascular diseases in Croatian Western region: findings of the Croatian health survey 2003
MEDICINSKI GLASNIK 6 218-226 - 2009.

16. Dabo, Jagoda; Malatestinić, Đulija; Janković, Suzana; Striehl, Henrietta Benčević; Kresina, Helena Glibotić; Zubalj, Nataša Dragaš;
Obesity is disease–food can be cure; Carrying out the pilot project
Medicina 45 87-93 - 2009.

17. Benčević-Striehl, Henrietta; Malatestinić, Djulija; Vuletić, Silvije;
Regional differences in alcohol consumption in Croatia
Collegium antropologicum 33 39-41 - 2009.

18. Mrakovčić-Šutić, Ines; Mićović, Vladimir; Bulog, Aleksandar; Malatestinić, Đulija; Barićev-Novaković, Zdenka;
THE ROLE OF REGULATORY T CELLS (Tregs) IN ENVIRONMENTAL DISEASES
World - 2008.

19. Dabo, Jagoda; Malatestinić, Đulija; Janković, Suzana; Bolf Malović, Mirjana; Kosanović, Vlasta;
Zaštita reproduktivnog zdravlja mladih–modeli prevencije
Medicina Fluminensis 44 72-79 - 2008.

20. Mićović, Vladimir; Benčević, Henrietta; Malatestinić, Djulija; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Kendel, Gordana; Štefanac-Nadarević, Vesna;
Inequalities in health related quality of life in Primorsko-goranska County, Croatia. How healthy are people using primary health care?
Collegium antropologicum 32 133-138 - 2008.

21. Malatestinić, Đulija; Roviš, Darko; Mataija-Redžović, Andrea; Dabo, Jagoda; Janković, Suzana;
Prevalencija rizičnih ponašanja adolescenata: anketni upitnik
medicina 44 80-84 - 2008.

22. Janković, Suzana; Malatestinić, Đulija; Tićac, Brigita;
Rak debeloga crijeva, program prevencije i ranog otkrivanja u Primorsko-goranskoj županiji
Medicina Fluminensis 44 307-312 - 2008.

23. Malatestinić, Đulija; Roviš, Darko; Mataija-Redžović, Andrea; Dabo, Jagoda; Janković, Suzana;
Prevalence of adolescent risk behaviour: questionnaire study
Medicina Fluminensis 44 80-84 - 2008.

24. Dabo, Jagoda; Malatestinić, Đulija; Janković, Suzana; Malović, Mirjana Bolf; Kosanović, Vlasta;
Reproductive health care of adolescents–models of prevention
Medicina 44 72-79 - 2008.

25. Janković, Suzana; Malatestinić, Đulija; Tićac, Brigita Tićac;
Colorectal cancer, prevention and early detection program in Primorsko-goranska County
Medicina 44 307-312 - 2008.

26. Malatestinia, ?ulija; Miaovia, Vladimir; Ken?el, Gordana; Barieev-Novakovia, Zdenka;
Assessment of psychological and social factors in adolescents risk behavior: questionnaire study
Croat Med J 46 81-87 - 2005.

27. Richter, I; Vlahinić, S; Mićović, V; Bulog, A; Malatestinić, Đ; Mrakovčić-Šutić, I;
BIOIMPEDANCE EVALUATION OF ORAL MUCOSA CHANGES IN SMOKERS

28. Richter, I; Mićović, V; Bulog, A; Malatestinić, Đ; Kenđel Jovanović, G; Mrakovčić-Šutić, I;
Effect of Psychological factors Anxiety, Neuroticism and Self-esteem on the occurrence of bad oral habits

Znanstvene knjige

1.
Bulog, Aleksandar; Mrakovčić-Šutić, Ines; Malatestinić, Đulija; Barićev-Novaković, Zdenka; Mićović, Vladimir;
Industrial Emissions as Risk Factors for Respiratory and Allergic Effects
World - 2008.
2.
Vuletić, Silvije; Šogorić, Selma; Malatestinić, Đulija; Božičević, Ivana;
Procjena zdravlja i zdravstvenih potreba populacije–javnozdravstvena praksa u Hrvatskoj danas
electronic form only:: NE

Kongresna priopćenja

1.
Nadarević T., Malatestinić Đ., Štefanac Nadarević V., Linšak Ž.
Health care in elderly population in the area of the City of Rijeka through home health care-an epidemiological study 6rd International congress of Croatian society "Albert Einstein" Opatija, Croatia - 1.1.2014.
2.
Štefanac Nadarević V., Vojniković B., Mićović V., Linšak Ž., Lakošeljac D., Malatestinić Đ., Nadarević T.
Epidemiological study of visual functions-refractive errors, macular degeneration and glaucoma in children in the Kars area of Opatija 6rd International congress of Croatian society "Albert Einstein" Opatija, Croatia - 1.1.2014.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2006. - 1.1.2009.
Development of Health Promotion and Drug Prevention Course (HPDP), Tempus programme CD_JEP-41030-2006; Koordinator projekta; ; ;
2. 1.1.2004. -
Toksikološki aspekti naftne industrije u Primorsko-goranskoj županiji, glavni istraživač Prof.dr.sc. Vladimir Mićović; Suradnik; ; ;
3. 1.1.1997. - 1.1.2001.
Utjecaj pušenja i pijenja alkoholnih pića na kožu i sluznice (br. 062020); Suradnik; Ministarstvo znanosti i tehnologije; ;
4. -
Trajno usavršavanje za primarnu zdravstvenu zaštitu putem moderne tehnologije (voditelj prof.dr.sc. Gjuro Deželić); Suradnik; ; ;
5. -
Utjecaj onečišćenja ambijentalnog zraka na specifični pobol pučanstva ugroženih naselja Bakra i Krasice. Strategija razvoja Bakarskog zaljeva, prof.dr.sc. Mladena Črnjara; Suradnik; Ministarstvo graditeljstva i zaštite čovjekovog okoliša; ;
6. -
Odgovor ljudi i morskih organizama na ekološko zagađenje u Kvarnerskom zaljevu; Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2012. -
Ante Barbir; Utjecaj pušenja duhana na druge bolesti ovisnosti, 90 str.; Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, doktorski rad, voditelj: Malatestinić Đ.; ;
2. 1.1.2011. -
Suzana Janković; Stavovi roditelja učenika osnovnih škola Grada Rijeke o spolnom odgoju njihove djece, 129 str.; Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, doktorska disertacija, voditelj: Malatestinić Đ., Pavleković G.; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2010. -
2. Croatian congress on preventive medicine and health promotion with international participation, Zagreb
2. 1.1.2003. -
Croatian congress on preventive medicine and health promotion with international participation Zagreb
3. 1.1.2002. -
"Andrija Štampar" School of Public Health, The London School of Economics and Political Science LSE Health, The London School of Hygiene and Tropical Medicine Ecohost. The 5th HIT Conference Zagreb
4. 1.1.1990. -
IV. Savjetovanje iz medicinske informatike "MI 90" Bled
5. 1.1.1988. -
IUC Seminar "Self-Help and Mutual Aid" Dubrovnik
6. 1.1.1988. -
Prvi istarski kolokvij za razvoj zdravlja i zdravstva, strategija razvoja zdravlja i zdravstva u Istri Poreč
7. - 13.10.2003.
"Andrija Štampar" School of Public Health, The London School of Economics and Political Science LSE Health, The London School of Hygiene and Tropical Medicine Ecohost. The 6th HIT International Conference, Biotechnology and Public Health Cavtat
8. - 10.11.2001.
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Hrvatska udružba obiteljske medicine, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Dom zdravlja dr. Lino Peršić, Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite Labin
9. - 3.9.2000.
"Andrija Štampar" School of Public Health, The London School of Economics and Political Science LSE Health, The London School of Hygiene and Tropical Medicine Ecohost. The 3rd Dubrovnik Conference on Health Insurance in Transition Cavtat
10. - 23.4.1999.
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Promicanje zdravlja u Hrvatskom pučanstvu Rijeka
11. - 14.11.1998.
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Promicanje zdravlja u Hrvatskom pučanstvu Zagreb

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.6.2002. -
Sudjelovanje na domaćem stručnom skupu - Izlaganje na simpoziju: «Mjesto i uloga zavoda za javno zdravstvo u zdravstvenom sustavu Hrvatske»
Zagreb   Izlagač
2.
1.9.2000. -
Sudjelovanje na domaćem stručnom skupu - Izlaganje na stručnom skupu Hrvatskog društva za javno zdravstvo
Hrvatsko društvo za javno zdravstvo, Split   Izlagač

Javno djelovanje

Intervjui

1. 1.1.2012. - Detalji
Novi list
Rijeka
2. 1.1.2010. - Detalji
Časopis Zeleno i plavo
Rijeka

Novinski članci

1. 1.1.2012. - Detalji
Novi list
Rijeka

Medijski nastupi

1. 1.1.2013. - Detalji
Radio Rijeka
Rijeka
2. 1.1.2013. - Detalji
Radio Rijeka
Rijeka
3. 1.1.2013. - Detalji
Radio Rijeka
Rijeka
4. 1.1.2013. - Detalji
Kanal Ri
Rijeka
5. 1.1.2013. - Detalji
Radio Rijeka
Rijeka
6. 1.1.2012. - Detalji
Kanal Ri
Rijeka
7. 1.1.2012. - Detalji
Kanal Ri
Rijeka
8. 1.1.2012. - Detalji
RI TV
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje u lokalnoj upravi

1. 1.1.2011. - - Pročelnica
Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za zdravstvo