Božo Perić


prostorija : FU 119
e-pošta : bperic@ffri.hr
mobitel : 098 637 948

Obrazovanje

1.1.2009. - 1.1.2010. Ovlašteni unutarnji revizor za javni sektor Edukacija prema Zakonu o sustavu FMC Ministarstvo financija RH
1.1.1975. - 1.1.1978. Diplomirani ekonomist Usmjerenje - industrija Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.1972. - 1.1.1974. Ekonomist Ekonomist u turizmu Viša ekonomska škola u Splitu