Izv. prof. dr. sc. Anamari Petranović

Pravni fakultet Katedra za rimsko pravo

e-pošta : anemari@pravri.hr

Obrazovanje

- Diplomirani pravnik Diplomski sveučilišni studij Pravni fakultet Rijeka
- Profesor engleskog jezika i književnosti; profesor francuskog jezika i književnosti Diplomski sveučilišni studij Filozofski fakultet Zadar
- Magistar pravnih znanosti Poslijediplomski studij - magisterij pravnih znanosti Pravni fakultet u Beogradu
- Doktor društvenih znanosti iz znanstvenog polja prava Doktorat znanosti Pravni fakultet u Zagrebu

Radno iskustvo

- Pravni fakultet u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Rimsko privatno pravo
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati:
- Državnopravni položaj Rijeke
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet u Rijeci
Sunositelj
Norma sati:
- Srednjovjekovno hrvatsko pravo
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet u Rijeci
Sunositelj
Norma sati:
- Kodifikacijski procesi pravnih sustava
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet u Rijeci
Sunositelj
Norma sati:
- Rimski temelj europskog privatnog prava
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
Pravni fakultet u Rijeci
Nositelj
Norma sati:
- Povijest europskih integracija
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija
Pravni fakultet u Rijeci
Sunositelj
Norma sati:
- Storia del diritto privato nelle regioni slave
Master Programme Lettura conservazione e catalogazione del documento antico nell'area adriatia
Universita degli studi di Teramo, Italia

Norma sati:
- Rimsko pravo
Poslijediplomski znanstveni studij Bosna i Hercegovina i europski pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
Nositelj
Norma sati:
- Rimsko obvezno pravo
Poslijediplomski doktorski studij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru - Povijesno-pravni smjer
Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

Norma sati:
- Rimski građanski postupak
Poslijediplomski doktorski studij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru - Povijesno-pravni smjer
Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

Norma sati:
- Dottorato di ricerca “Identita culturali ed esperienze giuridiche in area adriatica: dalla koine tardoantica all’eta del diritto comune
Dottorato di ricerca “Identita culturali ed esperienze giuridiche in area adriatica: dalla koine tardoantica all’eta del diritto comune
Universita degli studi di Teramo, Italia

Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- NEOPORUČNO NASLJEDNO PRAVO
Fryda, Barbara
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet u Rijeci
- SOCIETAS
Golušin, Vedrana
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet u Rijeci

Izdavaštvo

- Obligationes Iuris Romani (Breviarum)


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721755
Financiranje: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Matić, Ines ; Petranović, Anamari
ANTIHREZA DE LEGE FERENDA
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 40 261-284 - 2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=997699

2. Petranović, Anamari
Ugovorne obveze u Lastovskom statutu
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 39 753-771 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=971660

3. Matić, Ines ; Petranović, Anamari
Antihereza u rimskoj pravnoj doktrini
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 39 1153-1168 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=983304

4. Petranović, Anamari
Dr. Mirko Zjačić (1912.-1977.) kao pravni povjesničar/arheograf
Problemi sjevernog Jadrana 12 151-161 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721766

5. Petranović, Anamari
Emptor u kupoprodaji rei alienae
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 22 441-454 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=105333

6. Petranović, Anamari
Naznake rimskog i mletačkog prava u kupoprodaji Rijeckog statuta
Acta Histriae VII 85-96 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69501

7. Petranović, Anamari
Rimske naznake utuživosti sporazuma
Zbornik Pravnog fakulteta Sveucilista u Rijeci 20 117-128 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69503

Kongresna priopćenja

1.
Ines Matić, Anamari Petranović
Antihreza de lege ferenda Usmeno 25. savjetovanje „Petar Simonetti“ Poreč - 10.4.2019.
2.
Petranović, Anamari
Successio - naglasci Korčulanskog statuta Predavanje "Statut grada i otoka Korčule iz 1214. godine i njegovo povijesno i pravno značenje" Korčula, Hrvatska - 27.9.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721903
3.
Petranović, Anamari
Rimski i mletački trag u statutima hrvatskog priobalja (aspekti prijenosa vlasništva) Predavanje Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana /i dalje od mora/ – Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico ed oltre Zadar, Hrvatska - 27.10.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721892
4.
Petranović, Anamari
Rimska spona Splitskog i Riječkog statuta Predavanje Splitski statut iz 1312. godine, povijest i pravo, o 700. obljetnici Split, Hrvatska - 25.9.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721913
5.
Petranović, Anamari
Titulus / modus adquirendi (elementi stjecanja vlasništva rimskog prava i OGZ-a) Predavanje Austrijski građanski zakonik (1811.-2011.) Tuzla, BiH ; Osijek, Hrvatska - 18.12.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721911
6.
Petranović, Anamari
Izvori i geneza pravnih ustanova u djelu akademika Luje Margetića Predavanje X. dani dr. Franje Račkoga Rijeka, Fužine, Hrvatska - 25.11.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721932
7.
Petranović, Anamari
Proclamatio i usucapio pro emptore (rimska i statutarna opcija) Predavanje - Međunarodni znanstveni skup u povodu sto godina od osnivanja Katedre za povijest hrvatskog prava i države Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dvjesto godina od proglašenja Općeg građanskog zakonika Zagreb, Hrvatska - 5.11.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721908
8.
Petranović, Anamari
Ugovorne obveze u Lastovskom statutu (Grad Lastovo) Predavanje Znanstveni skup posvećen 700. obljetnici donošenja Lastovskog statuta Lastovo, Hrvatska - 26.9.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721923
9.
Anamari Petranović
Pravna (ne)izvjesnost u raspolaganju stvari (rimska i srednjovjekovna ograničenja) Usmeno Forschungen zur Rechtsgeschichte in Südosteuropa Wien
10.
Anamari Petranović
„Alienatio“ u ugovornom pravu istarskog srednjovjekovlja Usmeno - „Istarsko gospodarstvo jučer i sutra“ - Institucijsko djelovanje na gospodarstvo Istre i šireg okruženja nekad i sad Pula-Pazin
11.
Anamari Petranović, Ines Matić
„Casus“ vinodolski i „dictum“ rimski Usmeno Znanstveni skup 730. obljetnica Vinodolskog zakona iz 1288. Rijeka – Novi Vinodolski
12.
Anamari Petranović
Possessio - okvir rimskih pitanja i rješenja u srednjovjekovnoj Istri Usmeno Istarsko gospodarstvo jučer i sutra Pazin-Pula
13.
Anamari Petranović
Prof. dr. Mirko Zjačić (1912. – 1977.) kao pravni povjesničar/arheograf Usmeno Znanstveni skup u povodu 65. obljetnice osnivanja Jadranskog instituta sadašnjeg Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU Rijeka s Područnom jedinicom Pul Pula-Rijeka
14.
Anamari Petranović
Terminologija rimskog prava u riječkome srednjovjekovlju Usmeno Latinitas in Europa - Latinitet u Europi s posebnim osvrtom na hrvatski identitet nekad i danas Rijeka
15.
Petranović, Anamari
Rimski segment reguliranja pravnog položaja stranaca Predavanje Vlaški statuti (Statuta Valachorum) iz 1630. godine – pravni aspekti Vrhovine-Plitvice, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721928
16.
Petranović, Anamari
"Quilibet" kao „tužitelj“ u Riječkom statutu Predavanje Znanstveni kolokvij Dani Svetog Vida, Rijeka 2009. Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721920
17.
Anamari Petranović
Uvjetovani konsenzus i rimska uvjetna kupoprodaja Usmeno Pravnopovijesni izazovi na početku novog stoljeća Split

Mentorstvo doktorandima

1. 12.5.2012. - 9.12.2017.
Ines Matić; Doktorat Pactum antichreticum; Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo; 9.12.2017.;

Uredništva časopisa

1. 1.1.2006. - 1.1.2018.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.1990. - 1.1.1996.
Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci
3. 11.1.1987. - 31.12.1987.
Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci i Pazinu

Recenzije

1. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
2. Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci
3. Rijeka, (Povijesno društvo Rijeka)
4. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Mostaru
5. Histrija (Istarsko povijesno društvo)
6. EU and comparative law issues and challenges -ECLIC

Stručna djelatnost