dr. sc. Milena Peršić red. prof. u trajnom zvanju


prostorija : kabinet 106
konzultacije : tekuće dostupne na portalu FMTU "LUMENS"
e-pošta : milena.persic@fthm.hr
telefon : 00385 51 294 698

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
320 (218) 9 (8) 7 (5)
http://fmtu.lumens5plus.com/sites/fmtu.lumens5plus.com/files/milenap_publication.pdf https://scholar.google.hr/citations?user=7mrcWbwAAAAJ&hl=hr&oi=ao

Obrazovanje

4.9.2017. - 5.10.2017. Certifikate Kreiranje E-tečajeva u MOODLE-u CARNet _ Croatian Academic and Research Network & Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, University of Rijeka, Opatija, Croatia
10.2.2017. - 25.2.2017. Certifikate Uvod u primijenjenu ekonometriju I i II dio Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci, Opatija, Hrvatska
15.7.2011. - 15.8.2011. Certifikate Business English - practice in speaking and listening skils, reading and writing skills, structure, usage and vocabulary, communicate skills St. Giles Colleges - Business English Studies, Eastbourne, VB
16.9.2010. - 19.9.2010. Certificate Developing Hospitality and Tourism Industry & Education Links Manchester Metropolitan University & la Fundation porur la Formation Hoteliere
20.5.2010. - 28.5.2010. Certifikate Framework of International Benchmarking in the Hospitality Industry Manchester Metropolitan University & STR _ Smith Travel Research Hendersonville, Manchester, VB
22.9.2009. - 25.9.2009. Certifikate Balancing Profitability & Customer and Employee Satisfaction TURISTICA, University of Primorska in cooperation with FH_La fundation pour la Formation Hoteliere and Nestle Pro gastronomia, Portorož, Slovenia
14.4.2009. - 11.11.2009. Certificirani menadžer projekata EU Know-How Transfer and Capacity Building for participation in EU Community Programmes in Croatia by using Certified EU Project Manager Skills Scheme IB_JEP-40032-2005 Sveučilište u Rijeci - Centar za transfer znanja o EU projektima, Rijeka, Hrvatska
14.4.2005. - 30.4.2005. certifikat Improving Accounting Curriculum Cracow University of Economics - Accounting Departments
25.2.1998. - 25.3.1998. Certifikate How sucessful publish the results of scientific research (CEEPUS stipendija) Oesterreichischen Ost- und Suedosteuropa Institut, Wirtshcaftsuniversitaet Wien & Peter Lang Publisher Dep. Wien, Austria
20.8.1997. - 20.9.1997. Certifikate Business English Berlitz school _ Business English Studies, Hastings, VB
12.3.1996. - 20.3.1996. Certifikate Specific of Education in Tourism and Hospitality Industry Scuola Alberghiera Provinciale "Kaiserrhof" Merano, Italia
15.7.1995. - 15.8.1995. WU _ certifikat Management in Hospitality and Tourism Wirtschaftsuniversität Wien - Institut für Tourismus, Wien
20.11.1994. - 25.11.1994. Certifikate New trends in the hospitality industry Institute for tourism St. Gallen, Institute for tourism Bern & Hospitality School Lausanne, Švicarska
15.3.1993. - 30.3.1993. Certifikate Benchmarking in the hospitality industry WIFI - Wirtschafsfoerderunginstitut, Wien Austria
12.2.1992. - 15.2.1992. Certifikate Case studies in the hospitality industry WIFI - Wirtschaftsfoerderuginstitut Wien, Austria
19.9.1976. - 19.10.1975. Certifikate Application of science in practice Fachhochschule Heilbrun, Germani
- certifikat Balancing Profitability, Customer and Employee Satistaction Manchester Metropolitan University & la Fundation porur la Formation Hoteliere
- Cefrifikata - Council of Europe Improving communications skills KARNION - Holistički centar razvoja osobne uspješnosti, Kranj, Sloveija
- Certificate Advanced practice in speaking and listening,reading and writing skills, usage of vocabulary and communicate skills St Biles Colleges, Eastbourne UK
- diplomirani ekonomist za ugostiteljstvo i turizam Odjel za ugostiteljstvo i turizam Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
- doktor ekonomskih znanosti Grana "Računovodstvo" Institutu za ekonomiju i organizaciju, Sveučilišta u Rijeci
- magistar ekonomskih znanosti Poslijediplomski studij "Računovodstvo i financije" Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
- znanstveni suradnik - docent izbor u znanstveno-nastavno zvanje Institut za ekonomiju i organizaciju u Rijeci - Hotelijerski fakultet Opatija
- viši znanstveni suradnik - izvanredni profesor izbor u znanstveno-nastavno zvanje Hotelijerski fakultet Opatija
- certifikat English for Academic Purposes English school in Hastings England
- certifikat CEEPUS - Research methods & How to write research project Wirtschaftsuniversität Wien; Österreichischen Ost- und Südosteuropa Institut Wien; Europäischer Verlag der Wissenschaften
- znanstveni savjetnik - redoviti profesor izbor u znanstveno-nastavno zvanje Senat Sveučilišta u Rijeci
- redoviti profesor u trajnom zvanju Izbor u znanstveno-nastavno zvanje Senat Sveučilišta u Rijeci
- Certificate of Hotel Industry Analytics Introduction to analytics for hospitality educators and managers STR, Henersonville, Tennesee, USA, FH_ La fundation pour la Formation Hoteliere, Geneva, Switzerland & Economics Faculty, University St. Kliment Ohridski, Ohrid, Makedonija
- Certificate REDGlobal Simulation in hospitality industry, for students and business needs REDGlobal, EuroCHRIE &Budapest Metropolitan University, Budapest, Hungary
- Certificate Teaching with Case Studies: Tips and Techniques for Instructiors Rochester Institute of Technology - RIT (USA)
- Certificate Developing Hospiotality and Tourism Industry / Education Links Manchester Metropolitan University (UK)
- Certificate Balancing profitability, customer and employee satisfaction Manchester Metropolitan University UK
- Certifikate IBHA - Intruduction to Benchmarking and Hotel Analytics STR_Smith Travel Research Hendersonville, USA & Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, University of Rijeka, Croatia
- Certifikate Food Tourism: Trends and Developments FH_ La Fundation pour la Formation Hoteliere, Geneva, Switzerland & Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Rijeka, Opatija, Croatia
- Certifikate Hospitality Industry Relevant Research and Experiential Learning STR_Smith Travel Research Hendersonville, USA, FH_La Fundation pour la Formation Hoteliere, Geneva, Switzerland & Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, BH
- Certifikate Definiranje ishoda učenja i njihovo usklađivanje s ostalim elementima nastavnog procesa: Kurikulumsko-kompetencijski pristup u visokom obrazovanju Filozofski fakultet, Sveučilišta u Rijeci & Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci, Opatija, Hrvatska
- Certifikate Učenje i poučavanje usmjereno na studente Filozofski fakultet, Sveučilišta u Rijeci & Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci, Opatija, Hrvatska
- Certifikate Suradnička procjena nastave_peer-review Filozofski fakultet, Sveučilišta u Rijeci & Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci, Opatija, Hrvatska

Radno iskustvo

- (gostujuća) asistentica, viša asistentica, docentica Izvođenje seminara / vježbi na predmetima "Računovodstvo" i "Računovodstvne informacije" (kao zamjena za duže odsutnu kolegicu); nositelj kolegija "Računovodstvo troškova" do izbora novog nastavnika Ekonomski fakultet Rijeka
- recepcionar u auto-kampu (sezonski poslovi) Komuniciranje s gostima na više stranih jezika (njemački, talijanski, engleski ... ), mjenjački poslovi, dnevni obračun promete, dnevni obračun mjenjačnice, izvještaji, statistika (samo tijekom sezone) Kvarner Express Hotelijerstvo, Opatija, Hrvatska
- asistentica Asistentski poslovi na pedmetima Računovodstvo i Suvremene metode obračuna i raspodjele (Katedra za računovodstvo) Ekonomski fakultet Rijeka
- asistentica, viša asistentica, docentica Predavanja / seminari / vježbe na predmetima: «Računovodstvo za hotelijere», «Menadžersko računovodstvo», «Osnove računovodstva», «Kalkulacije u hotelijerstvu i turizmu», «Kalkulacije hrane i pića» Hotelijerski fakultet Opatija
- docentica, izvanredna i redovita profesorica Katedra za računovodstvo, nastava na stručnom, preddiplomskom i diplomskom studiju iz kolegija "Računovodstvo", "Računovodstvo neprofitnih organizacija i proračuna", "Računovodstvo centara odgovornosti", "Osnove računovodstva" , "Financijsko računovodstvo" «Responsibility Accounting», "Menadžersko računovodstvo", "Računovodstvo troškova"; Na znanstvenom magistarskom poslijediplomskom studiju: «Poslovno računovodstvo i kvaliteta», «Modeli za interno izvješćivanje menadžera» te na poslijediplomskom doktorskom studiju «Računovodstvo u poslovnom upravljanju» (Menadžment u UT) i «Računovodstvo (i revizija) okoliša» (Menadžment održivog razvoja). Hotelijerski fakultet Opatija koji mijenja naziv u Fakultet za turistički i hotelski menadžment i danas je Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci (u nastavku FMTU)
- direktorica "Sektora kadrova i organizacije" (dio radnog vremena) Upravljanje kadrovima, izgradnja sustava cjeloživotnog učenja i organizacija seminara, izgradnja sustava poticaja za razvoj u struci, uvođenje informatizacije, uvođenje sustava internog izvješćivanja softvera - a temeljeno na standardima USALI, izrada elaborata pretvorbe firme ... (kumulativni radni odnos) "Liburnia Riviera Hoteli" Opatija
- gostujuća profesorica Nositeljica kolegija, tematske cjeline ili suradnica u izvođenju nastava na srodnim visokoškolskim institucijama i to na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Ljubljani, Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta u Zagrebu, Fakultetu za komercijalne i poslovne vede u Celju Suradne institucije.
- prodekanica za nastavu na FMTU Aktivnosti definirane aktima Sveučilišta i FMTU FMTU
- dekanica na FMTU Aktivnosti definirane aktima Sveučilišta i FMTU FMTU
- prorektorica za poslovne odnose na Sveučilištu Aktivnosti definiranje aktima Sveučilišta u Rijeci Sveučilište u Rijeci
- redovita profesorica u trajnom zvanju na FMTU Zavod / katedra za računovodstvo, nositeljica kolegija Računovodstvo, Računovodstvo odgovornosti, Strategijsko računovodstvo, Računovodstvo okoliša, te Strategic Accounting na preddiplomskom i diplomskom studiju, zatim na specijalističkim poslijediplomskom studiju «Upravljanje troškovima u zdravstvenom turizmu» (studij Zdravstveni turizam), te «Menadžment troškova u ugostiteljstvu», «Računovodstvo okoliša», «Strategijsko računovodstvo turističke destinacije» (studij Menadžment u hotelijerstvu i turizmu). FMTU
- gostujuća profesorica Nositeljica kolegija "Računovodstvo" i "Financijsko računovodstvo", te mentorica u nastavi i na doktoratu asistentici Iris Lončar Sveučilište u Dubrovniku, Odjel Ekonomije i poslovne ekonomije
- gostujuća profesorica Nositelica titule "gostujuća profesorica" (predavanja na magistarkim i doktorskim studijima, članica povjerenstva u izradi i obrani magistarskih radova, doktorskih disertacija, članica povjerenstava u izboru u zvanja, članica tima u istraživačkim projektima ... ) Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Ljubljani
- gostujuća profesorica Sunositeljica kolegija "Računovodstvo okoliša" (uz prof. dr. sc. Sandra Janković) na diplomskom studiju turizma i zaštite okoliša, smjer "Održivi razvoj turizma" Fakultet Prirodno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru, BH
- gostujuća profesorica a) Poslijediplomski specijalistički studija Financijsko pravo trgovačkih društava Sunositeljica (uz prof. dr. Sandra Janković) na kolegiju "Osnove upravljačkog računovodstva", poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društava"; b) Sunositeljica (uz prof. dr. Neda Vitezić) na programu cjeloživotnog učenja za stjecanje ovlaštenja "Financijski savjetnik" na kolegiju "Financijsko računovodstvo i izvještavanje" Pravni fakultet, Sveučilišta u Rijeci
- gostujuća profesorica Sunositeljica kolegija "Računovodstvo okoliša" (uz prof. dr. sc. Sandru Janković) na poslijediplomskom specijalističkom studiju "Računovodstvo, revizija i analiza" Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Osijeku
- voditeljica studija i nositeljica kolegija Voditeljica poslijediplomskog specijalističkog studija "Zdravstveni turizam", te nositeljica kolegija "Upravljanje troškovima u zdravstvenom turizmu" (zajednički studij 3 fakulteta Sveučilišta u Rijeci) FMTU, Medicinski fakultet, Filozofski fakultet, Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

16.6.2018. ZAHVALNICA - The International Association of Lions clubs – District 126 Croatia & Lions Club Opatija, povodom 20-te obljetnice osnutka i djelovanja LC Opatija za neprekidan i predani rad na širenju duha i principa Lionizma
11.12.2017. NAGRADA (Highly Commended Paper Award) za rad Peršić, M., Janković, S., Vlašić, D. i Poldrugovac, K. (2017) Benchmarking and Performance Management in Campsites, koji je prezentiran na konferenciji WRSTH 2017 (World Research Summit for Tourism and Hospitality), UCF_Rosen College of Hospitality Management Orlando, USA
3.11.2017. Zahvalnica Thalassotherapie Opatija i Primorsko-goranske županije, za podršku, uspješnu suradnju i doprinos u razvoju thalassotherapie Opatija, a povodom 60-te obljetnice uspješnog djelovanja
20.5.2016. Best Paper Award at the XVI International Conference of Partner Institutions "Planning for Change", to the contribution "Planning for Change in the Health Tourism Industry", FH - La Fondation pour La Formation Hoteliere, Swizerland
11.7.2014. Best Paper Award at the 14th Annual Conference "Cultural Diensions of Hospitality, Tourism and Events", to the contribution "Accounting information for the cross-cultural business communication in the hospitality industry", Manchester Metropolitan University UK, and FH - La Fundation pour la Formation Hotelerie Swizerland
24.5.2013. SPOMENICA Sveučilišta u Rijeci povodom 40. obljetnic postojanja, a za poseban doprinos razvoju Sveučilišta u Rijeci
28.9.2010. "Best Paper Award" for the Symposium on "Environmental Management in Tourism" to the contriburion "Measurement of Eco-Efficiency in Tourism Destination", The Programme committee of the 3th Conference on ENCUENTROS "Tourism and Quality of Life, University of Primorska, TURISTICA - Faculty of Tourism Studies, Portorož, Slovenia
25.5.2010. Zahvalnica za doprinos u razvoju Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci, a povodom 50. godišnjice obrazovanja visokoškolskih kadrova u turizmu i ugostiteljstvu
24.1.2007. Dodjela titule "Počasna gostujuća profesorica", Fakulteta za komercijalne in poslovne vede v Celju
11.7.2005. Dodjela počasne titule "Visiting professor" Ekonomska fakulteta v Ljubljani - Univerza v Ljubljani
12.3.2001. Priznanje Zavoda za poslovna istraživanja za doprinos poduzetništvu u 2000. godini
20.6.2000. Priznanje "The Internatioonal Association of Lions Clubs" za uspješan rad i napore uloene u osnivanje LEO kluba Opatija i za promicanje "LIONS Youth Exchange Program"
20.6.2000. Odličje guvernerove zahvalnosti "The International Association of Lions Clubs" za iznimne zasluge u razvoju i unapređivanju djelatnosti Lions cluba Opatija, za uložene značajne naoporeu izvršavanju zadataka Kabineta Districta 126 - Hrvatska
9.10.1998. Zahvalnica Turističke zajednice Primorsko goranske županije za uspješnu poslovnu suradnju u razdoblju 1994. - 1998. godina // Zahvalnica Kongresnog centra Grand hotela Adriatic Opatija za dugogodišnji doprinos razvitku i promicanju kongresnog turizma
26.5.1998. Odličje Rada Danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovića za osobite zasluge u gospodarstvu (za popularizaciju znanosti u praksi)
20.6.1991. Nagrada i plaketa Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika Hrvatske, Zagreb za najbolju doktorsku disertaciju obranjenu u 1990. godini
20.6.1988. Priznanje Ministarstva turizma Republike Hrvatske za osobiti doprinos u unapređenju obrazovanja u području hotelijerstva i turizma Republike Hrvatske
11.5.1983. Nagrada i plaketa Saveza računovodstvenih i financijskih radnika Hrvatske, Zagreb (danas Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djealtnika) za najbolji magistarski rad obranjen u 1982. godini

Članstva

1.1.2010. - SKAL INTERNATIONAL (Interantional Accociation of Travel and Tourism Professionals)
1.1.2009. - 1.1.2010. Članstvo u uredničkom odboru međunarodne konferencije "Tourism&Hospitality Industry - New Trends in Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, University of Rijeka
1.1.2009. - Članstvo u uredničkom odboru međunarodne konferencije "Knowledge and Business Challenges of Globalisation, Faculty for commercial and business sciences, Celje, Slovenija
1.1.2002. - 1.1.2010. Hrvatsko-Austrijsko Društvo Opatija / Rijeka
1.1.2001. - Članica znanstvenog odbora časopisa "International Journal of Services and Standarda" (IJSS), koji se referira u SCI bazi
1.1.1998. - LIONS CLUB OPATIJA (International Organisation in Community and Humanitarian Service)
1.1.1995. - 1.1.1998. Utemeljiteljica i predsjednica uređivačkog odbora časopisa "Tourism and Hospitality Management" WIFI Wien & Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, University of Rijeka
1.1.1994. - Članstvo u strukovnim udrugama: AIEST, ELRA, IH&RA, ATLAS, EFMD, IAAER, EAA, HZRFD, HURE, UIR, HIIR
- Member of Scientific Committee of International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" Institute of Researches Iris, Alkona and Baltic Centre Jurmala, Latvia
- Editorial board member of "Journal of Accounting & Marketing", open access journal
- Program and editorial committee and reviewer of the international research journal "Accounting and Financial Control", Kozmenko Science Publishing, Poland
- Program and editorial committee of International Sicentific Conference "Knowledge and Business Challenge of Globalisation", Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, Slovenia
- Program and editorial committee and reviewer of the scientific journal "Economic Review" Bratislava; "Tourism", Zagreb; "Računovodstvo, revizija i financije", Zagreb; "Riznica", Zagreb

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2018. - "Računovodstvo odgovornosti"
Preddiplomski studij Menadžment u turizmu, Menadžment u hotelijerstvu, Menadžment održivog razvoja, redoviti i izvanredni studenti (izborni kolegij)
FMTU
voditelj
Norma sati: 2 sata tjedno
1.10.2018. - "Strategijsko računovodstvo"
Diplomski studij - redoviti i izvanredni (obavezni predmet smjera)
FMTU
voditelj
Norma sati: 4 sata tjedno
1.10.2018. - "Strategic Accounting"
ERASMUS / CEPUS studenti - predmet diplomskog studija
FMTU
voditelj
Norma sati: 4 sata tjedno
4.10.2016. - "Računovodstvo okoliša"
Preddiplomski studij - redoviti i izvanredni studenti
FMTU
voditelj
Norma sati: 3 sata tjedno
3.3.2016. - 30.9.2018. "Strategic Accounting in the hospitality industry"
ERASMUS / CEEPUS
FMTU
voditelj
Norma sati: 4 sata tjedno
26.2.2016. - 30.9.2018. "Računovodstvo odgovornosti hotela"
Preddiplomski studij - redoviti i izvanredni studenti
FMTU
voditelj
Norma sati: 3 sata tjedno
1.10.2014. - 30.9.2018. "Strategijsko računovodstvo u hotelijerstvu"
Diplomski sveučilišni studij -i redoviti i izvanredni
FMTU
voditelj
Norma sati: 4 sata tjedno
1.10.2013. - 30.9.2017. "Računovodstvo okoliša"
Diplomski studij - redoviti i zvanredni studenti
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru
voditelj
Norma sati: 4 sata tjedno
1.10.2013. - "Računovodstvo"
Preddiplomski studij - redoviti i izvanredni studenti
FMTU
voditelj
Norma sati: 5 sati tjedno
1.6.2013. - "Računovodstvo (i revizija) okoliša"
Poslijediplomski doktorski studij "Menadžment održivog razvoja"
FMTU
voditelj
Norma sati: 15 sati po programu
1.12.2012. - "Upravljanje troškovima u zdravstvenom turizmu"
Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij "Zdravstveni turizam"
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija + Medicinski fakultet Rijeka + Filozofski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 10 sati nastave po programu
1.3.2012. - "Menadžment troškova u ugostiteljstvu", "Računovodstvo okoliša", "Strategijsko računovodstvo turističke destinacije"
Poslijediplomski specijalistički studij "Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilišta u Rijeci (u nastavku FMTU)
voditelj
Norma sati: 8 sati nastave po izabranom kolegiju
1.10.2011. - 30.9.2013. "Responsibility Accounting"
ERASMUS, CEEPUS
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 1 sat tjedno
1.10.2005. - 1.10.2015. "Računovodstvo centara odgovornosti",
Preddiplomski studij - redoviti i izvanredni studenti
Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (fakultet mijena ime), Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 9 sati tjedno
1.10.2005. - 30.9.2013. "Strategijsko računovodstvo"
Diplomski sveučilišni studij
FMTU
voditelj
Norma sati: 3 sata tjedno
1.10.2005. - 30.9.2009. "Računovodstvo neprofitnih organizacija i proračuna"
Sveučilišni redoviti i izvanredni studij
Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 3 sata tjedno
1.10.2002. - "Računovodstvo u poslovnom upravljanju"
Poslijediplomski doktorski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"
FMTU
voditelj
Norma sati: 15 sati po programu
1.10.1998. - 30.9.2012. "Osnove računovodstva"
Stručni redoviti i izvanredni studij
Hotelijerski fakultet Opatija - Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - Fakultet za menadžmemt u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (fakultet mijenja ime), Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 3 sata tjedno
1.10.1998. - 30.9.2005. "Računovodstvo" i "Osnove računovodstva"
Sveučilišni i stručni studij - redoviti i izvanredni studenti
Hotelijerski fakultet Opatija - Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija (fakultet mijenja ime), Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 11 sati tjedno
1.10.1992. - 30.9.1999. "Poslovno računovodstvo i kvaliteta"
Poslijediplomski znanstveni magistarski studij "Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu i turizmu"
Hotelijerski fakultet Opatija - Fakultet za turistički i hotelski menadžment (fakultet mijenja ime), Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 10 sati nastave po programu
30.3.1992. - 30.9.2001. "Modeli za interno izvješćivanje menadžera"
Poslijediplomski znanstveni magistarski studij "Menadžemt u suvremenom hotelijerstvu"
Hotelijerski fakultet Opatija - Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (fakultet mijena ime), Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 10 sati nastave po programu
1.10.1990. - 30.9.1998. "Osnove računovodstva", "Kalkulacije u hotelijerstvu i turizmu", "Kalkulacije hrane i pića"
Stručni redoviti i izvanredni studij
Hotelijerski fakultet Opatija, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 9 sati tjedno
1.9.1990. - 30.9.1998. "Računovodstvo" i "Menadžersko računovodstvo"
Sveučilišni redoviti i izvanredni studij
Hotelijerski fakultet Opatija, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 12 sati tjedno
1.9.1976. - 30.9.1990. "Računovodstvo za hotelijere"
Sveučilišni redoviti i izvanredni studij; Dislocirani centar Bled i Doboj
Hotelijerski fakultet Opatija, Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 6 sati tjedno
1.9.1975. - 31.8.1976. "Računovodstvo" i "Suvremene metode obračuna i raspodjele"
Sveučilišni redoviti i izvanredni studij; Dislocirani centri Knin i Banja Luka
Ekonomski fakultet Rijeka, Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 8 sati tjedno

Gostujući nastavnik

1.10.2013. - 30.9.2017. "Računovodstvo okoliša"
Diplomski sveučilišni studij "Zemljopis" - Smjer "Održivi razvoj turizma"
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru
voditelj
Norma sati: 2 sata tjedno (izvodi se kumulirano)
1.9.2013. - "Osnove upravljačkog računovodstva"
Poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društava"
Pravni fakultet Rijeka, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 10 sati nastave po programu
1.10.2011. - 30.9.2016. "Računovodstvo odgovornosti"
Poslijediplomski specijalistički studij "Računovodstvo"
Ekonomski fakultet Rijeka, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 12 sati po porogramu
1.10.2004. - 30.9.2008. "Upravljačko računovodstvo u turizmu i hotelijerstvu"
Poslijediplomski studij "Menadžersko računovodstvo"
Ekonomski fakultet Split, Sveučilišta u Splitu
voditelj
Norma sati: 20 sati po programu
1.10.2002. - 30.9.2013. "Računovodstvo" i "Financijsko računovodstvo"
Preddiplomski studij
Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Sveučilišta u Splitu (a zatim) Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Sveučilišta u Dubrovniku
voditelj
Norma sati: 4 sata tjedno (izvodi se kumulirano)
1.10.1990. - 30.9.1994. "Računovodstvo troškova"
Sveučilišni redoviti i izvanredni studij
Ekonomski fakultet Rijeka, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2 sata tjedno

Izdavaštvo

- Turizam i sport - razvojni aspekti / Tourism and sport - aspects of development


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=271342
Financiranje: Školska knjiga
- Turistička regionalizacija u globalnim procesima


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396325
Financiranje: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilišta u Rijeci (FMTU u nastavku)
- Menadžersko računvodstvo hotela

Financiranje: FMTU I Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika Zagreb

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Peršić, Milena ; Halmi, Lahorka
Exploring the quality of social information disclosed in non-financial reports of Croatian companies
Ekonomska istraživanja 31 1-19 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=957096

2. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Cvelić Bonifačić, Josipa
Integrated Reporting as a Trend and Challenge for Benchmarking and Competitiveness of the Camping Business
451-468 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=909045

3. Peršić, Milena
Zdravsteni turizam _ Razvoj novih proizvoda i izlazak na tržište - Benchmarking lječilišta i specijalnih bolnica za 2016
UT : ugostiteljstvo i turizam : stručna revija za turizam LXV 56-67 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=957833

4. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Cvelić Bonifačić, Josipa
Integrated Reporting as a Trend and Challenge for Benchmarking and Competitiveness of the Camping Business
451-468 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=909045

5. Blažević, Branko ; Smolčić Jurdana, Dora ; Peršić, Milena ; Cerović, Zdenko ; Šimunić, Mislav ; Bašan, Lorena ; Jelušić, Adriana ; Krstinić Nižić, Marinela ; Rudan, Elena
Destinacijski akcijski plan Opatije 2016–2020
- 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=957837

6. Peršić, Milena
Sinergijom znanja do bržeg razvoja zdravstvenog turizma // Synergy of Knowledge for Faster Development of Health Tourism
UT : ugostiteljstvo i turizam : stručna revija za turizam jesen / autumn 4 36-49 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850147

7. Peršić, Milena, Vlašić, Dubravka
Planning for Change in the Health-Tourism Industry
134-141 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850138

8. Peršić, Milena ; Halmi, Lahorka
Assessing the Quality of Non-financial Reporting in Croatia
187-197 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850129

9. Peršić, Milena ; Vlašić, Dubravka ; Janković, Sandra
Importance of Accounting Information for Increasing Competitiveness of Health Tourism – Case Study Croatia
81-92 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850142

10. Peršić, Milena
Sinergijom znanja do bržeg razvoja zdravstvenog turizma // Synergy of Knowledge for Faster Development of Health Tourism
UT : ugostiteljstvo i turizam : stručna revija za turizam jesen / autumn 4 36-49 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850147

11. Peršić, Milena ; Halmi, Lahorka
Assessing the Quality of Non-financial Reporting in Croatia
187-197 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850129

12. Peršić, Milena ; Vlašić, Dubravka ; Janković, Sandra
Importance of Accounting Information for Increasing Competitiveness of Health Tourism – Case Study Croatia
81-92 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850142

13. Blažević, Branko ; Peršić, Milena ; Smolčić Jurdana, Dora ; Jelušić Adriana ; Krstinić Nižić, Marinela ; Šverko Grdić, Zvonimira
Strategija razvoja općine Malinska - Dubašnica (2015 - 2020)
- 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=799951

14. Peršić, Milena ; Vlašić, Dubravka
114. Professional Profile and Education Framework for Managers in the Croatian Health Tourism Sector
274-293 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850101

15. Blažević, Branko ; Peršić, Milena ; Smolčić Jurdana, Dora ; Jelušić Adriana ; Krstinić Nižić, Marinela ; Šverko Grdić, Zvonimira
Strategija razvoja općine Malinska - Dubašnica (2015 - 2020)
- 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=799951

16. Peršić, Milena ; Halmi, Lahorka
Disclosing Non-Financial Information in Companies' Reports in Croatia
Copernican Journal of Finance & Accounting 5 181-200 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=909032

17. Peršić, Milena ; Vlašić, Dubravka
114. Professional Profile and Education Framework for Managers in the Croatian Health Tourism Sector
274-293 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850101

18. Peršić, Milena ; Vlašić, Dubravka
Planning for Change in the Health-Tourism Industry
134-141 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850138

19. Peršić, Milena ; Halmi, Lahorka
Disclosing Non-Financial Information in Companies' Reports in Croatia
Copernican Journal of Finance & Accounting 5 181-200 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=909032

20. Peršić, Milena
Sinergijom znanja do bržeg razvoja zdravstvenog turizma // Synergy of Knowledge for Faster Development of Health Tourism
UT : ugostiteljstvo i turizam : stručna revija za turizam jesen / autumn 4 36-49 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850147

21. Peršić, Milena ; Vlašić, Dubravka
114. Professional Profile and Education Framework for Managers in the Croatian Health Tourism Sector
274-293 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850101

22. Peršić, Milena ; Halmi, Lahorka
Assessing the Quality of Non-financial Reporting in Croatia
187-197 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850129

23. Peršić, Milena ; Vlašić, Dubravka
Planning for Change in the Health-Tourism Industry
134-141 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850138

24. Peršić, Milena ; Vlašić, Dubravka ; Janković, Sandra
Importance of Accounting Information for Increasing Competitiveness of Health Tourism – Case Study Croatia
81-92 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850142

25. Blažević, Branko ; Peršić, Milena ; Smolčić Jurdana, Dora ; Jelušić Adriana ; Krstinić Nižić, Marinela ; Šverko Grdić, Zvonimira
Strategija razvoja općine Malinska - Dubašnica (2015 - 2020)
- 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=799951

26. Peršić Milena; Janković Sandra; Vlašić Dubravka
Sustainability Reporting: Possible Ways Of Rethinking Hospitality Accounting
Journal of Economic and Social Development (JESD) 2 85 - 101 - 2015. file:///C:/Users/Milena/Downloads/JESD_2015_02_02_88_104.pdf

A1

27. Peršić, Milena ; Bakija, Katarina ; Vlašić, Dubravka
Framework for improving quality and comparability of non-financial reporting system
Copernican Journal of Finance & Accounting 4 109-127 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798475

28. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Sustainability Reporting: Possible Ways of Rethinking Hospitality Accounting
Journal of Economic and Social Development (JESD) 2 85-101 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798765

29. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Sustainability Reporting: Possible Ways of Rethinking Hospitality Accounting
Journal of Economic and Social Development (JESD) 2 85-101 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798771

30. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Segment Reporting for Shareholders: Myth or Reality
- - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663917

31. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Segment Reporting for Shareholders: Myth or Reality
- - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663917

32. Peršić, Milena ; Bakija, Katarina ; Vlašić Dubravka
Corporate social responsibility reporting in accordance with the new EU legislation - Are Croatian hotel companies ready for it?
295-308 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798704

33. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Bakija, Katarina
Sustainability and social responsibility of Croatian hotel companies
84-96 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798665

34. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Sustainability Reporting: Possible Ways of Rethinking Hospitality Accounting
223-239 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798685

35. Peršić, Milena ; Bakija, Katarina ; Vlašić, Dubravka
Framework for improving quality and comparability of non-financial reporting system
Copernican Journal of Finance & Accounting 4 109-127 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798475

36. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Sustainability Reporting: Possible Ways of Rethinking Hospitality Accounting
Journal of Economic and Social Development (JESD) 2 85-101 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798765

37. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Sustainability Reporting: Possible Ways of Rethinking Hospitality Accounting
Journal of Economic and Social Development (JESD) 2 85-101 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798771

38. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Segment Reporting for Shareholders: Myth or Reality
- - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663917

39. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Segment Reporting for Shareholders: Myth or Reality
- - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663917

40. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Bakija, Katarina
Sustainability and social responsibility of Croatian hotel companies
84-96 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798665

41. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Sustainability Reporting: Possible Ways of Rethinking Hospitality Accounting
223-239 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798685

42. Peršić, Milena ; Bakija, Katarina ; Vlašić Dubravka
Corporate social responsibility reporting in accordance with the new EU legislation - Are Croatian hotel companies ready for it?
295-308 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798704

43. Peršić, Milena ; Bakija, Katarina ; Vlašić, Dubravka
Framework for improving quality and comparability of non-financial reporting system
Copernican Journal of Finance & Accounting 4 109-127 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798475

44. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Sustainability Reporting: Possible Ways of Rethinking Hospitality Accounting
Journal of Economic and Social Development (JESD) 2 85-101 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798765

45. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Segment Reporting for Shareholders: Myth or Reality
- - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663917

46. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Segment Reporting for Shareholders: Myth or Reality
- - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663917

47. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Bakija, Katarina
Sustainability and social responsibility of Croatian hotel companies
84-96 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798665

48. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Sustainability Reporting: Possible Ways of Rethinking Hospitality Accounting
223-239 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798685

49. Peršić, Milena ; Bakija, Katarina ; Vlašić Dubravka
Corporate social responsibility reporting in accordance with the new EU legislation - Are Croatian hotel companies ready for it?
295-308 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798704

50. Bašan, Lorena ; Dadić Lorena ; Janković Sandra ; Jelušić, Adriana ; Maškarin Ribarić Helga ; Peršić, Milena ; Popadić, Mladenka ; Vlašić, Dubravka ; Vrtodušić Hrgović Ana-Maria
ZDRAVSTVENI TURIZAM GRADA RABA
- 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=799936

51. Peršić, Milena
Međuovisnost internih i eksternih informacija u strateškom upravljanju
- 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=799944

52. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Reporting Standards for Health Resort - Assumption for Successful Benchmarking
334-365 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798645

53. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Reporting Standards for Health Resort - Assumption for Successful Benchmarking
334-365 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798645

54. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Reporting Standards for Health Resort - Assumption for Successful Benchmarking
334-365 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798645

55. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Reporting Standards for Health Resort - Assumption for Successful Benchmarking
334-365 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798645

56. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Reporting Standards for Health Resort - Assumption for Successful Benchmarking
334-365 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798645

57. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Accounting Information for the Cross-cultural business communication in the Hospitality Industry
138-152 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798625

58. Peršić, Milena
Međuovisnost internih i eksternih informacija u strateškom upravljanju
- 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=799944

59. Bašan, Lorena ; Dadić Lorena ; Janković Sandra ; Jelušić, Adriana ; Maškarin Ribarić Helga ; Peršić, Milena ; Popadić, Mladenka ; Vlašić, Dubravka ; Vrtodušić Hrgović Ana-Maria
ZDRAVSTVENI TURIZAM GRADA RABA
- 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=799936

60. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Accounting Information for the Cross-cultural business communication in the Hospitality Industry
138-152 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798625

61. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Reporting Standards for Health Resort - Assumption for Successful Benchmarking
334-365 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798645

62. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Reporting Standards for Health Resort - Assumption for Successful Benchmarking
334-365 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798645

63. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Reporting Standards for Health Resort - Assumption for Successful Benchmarking
334-365 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798645

64. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Reporting Standards for Health Resort - Assumption for Successful Benchmarking
334-365 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798645

65. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Reporting Standards for Health Resort - Assumption for Successful Benchmarking
334-365 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798645

66. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Accounting Information for the Cross-cultural business communication in the Hospitality Industry
138-152 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798625

67. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Reporting Standards for Health Resort - Assumption for Successful Benchmarking
334-365 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798645

68. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Reporting Standards for Health Resort - Assumption for Successful Benchmarking
334-365 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798645

69. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Reporting Standards for Health Resort - Assumption for Successful Benchmarking
334-365 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798645

70. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Reporting Standards for Health Resort - Assumption for Successful Benchmarking
334-365 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798645

71. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Reporting Standards for Health Resort - Assumption for Successful Benchmarking
334-365 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798645

72. Bašan, Lorena ; Dadić Lorena ; Janković Sandra ; Jelušić, Adriana ; Maškarin Ribarić Helga ; Peršić, Milena ; Popadić, Mladenka ; Vlašić, Dubravka ; Vrtodušić Hrgović Ana-Maria
ZDRAVSTVENI TURIZAM GRADA RABA
- 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=799936

73. Peršić, Milena
Međuovisnost internih i eksternih informacija u strateškom upravljanju
- 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=799944

74. Peršić, Milena
Book review: Upravljanje razvojem turizma i poduzetništva - turistička politika, razvoj i poduzetništvo u turizmu
Tourism and hospitality management 19 233-234 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798530

75. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Accounting Standards as a Support for Quality Decision Making
31-63 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664329

76. (Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Bakija, Katarina ; Poldrugovac, Katarina)
SUSTAINABILITY REPORTING FOR HOTEL COMPANIES: A TOOL FOR OVERCOMING THE CRISIS
319-334 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663923

77. (Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Bakija, Katarina ; Poldrugovac, Katarina)
SUSTAINABILITY REPORTING FOR HOTEL COMPANIES: A TOOL FOR OVERCOMING THE CRISIS
319-334 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663923

78. Peršić, Milena ; Blažević, Branko
Challenges and Opportunities of Entrepreneurship for Developing Eco-Health Tourism Destinations
125-141 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664324

79. Peršić, Milena
Book review: Upravljanje razvojem turizma i poduzetništva - turistička politika, razvoj i poduzetništvo u turizmu
Tourism and hospitality management 19 233-234 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798530

80. (Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Bakija, Katarina ; Poldrugovac, Katarina)
SUSTAINABILITY REPORTING FOR HOTEL COMPANIES: A TOOL FOR OVERCOMING THE CRISIS
319-334 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663923

81. (Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Bakija, Katarina ; Poldrugovac, Katarina)
SUSTAINABILITY REPORTING FOR HOTEL COMPANIES: A TOOL FOR OVERCOMING THE CRISIS
319-334 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663923

82. Peršić, Milena ; Blažević, Branko
Challenges and Opportunities of Entrepreneurship for Developing Eco-Health Tourism Destinations
125-141 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664324

83. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Accounting Standards as a Support for Quality Decision Making
31-63 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664329

84. Peršić, Milena
Book review: Upravljanje razvojem turizma i poduzetništva - turistička politika, razvoj i poduzetništvo u turizmu
Tourism and hospitality management 19 233-234 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798530

85. (Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Bakija, Katarina ; Poldrugovac, Katarina)
SUSTAINABILITY REPORTING FOR HOTEL COMPANIES: A TOOL FOR OVERCOMING THE CRISIS
319-334 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663923

86. (Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Bakija, Katarina ; Poldrugovac, Katarina)
SUSTAINABILITY REPORTING FOR HOTEL COMPANIES: A TOOL FOR OVERCOMING THE CRISIS
319-334 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663923

87. Peršić, Milena ; Blažević, Branko
Challenges and Opportunities of Entrepreneurship for Developing Eco-Health Tourism Destinations
125-141 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664324

88. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Accounting Standards as a Support for Quality Decision Making
31-63 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664329

89. Peršić Milena, Janković Sandra
Assessment of Opportunities and Assumptions of the Croatian Health Tourism Development
Journal of Business Management 2 88-104 - 2012. http://connection.ebscohost.com/c/articles/84745724/assesment-opportunities-assumptions-croatian-health-tourism-development

A1

90. Perić, Jože ; Smolčić Jurdana, Dora ; Blažević, Branko ; Cerović, Zdenko ; Magaš, Dragan ; Peršić, Milena ; Krstinić Nižić, Marinela ; Nikšić Radić, Maja ; Soldić Frleta, Daniela ; Šverko Grdić, Zvonimira ; Gračan, Daniela ; Jugović, Alen
Izmjene i dopune glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798804

91. (Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Zanini- Gavranić, Tatiana)
Customer Profitability Approach: Measurement and Research Directions in the Hospitality Industry
43-59 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664307

92. Perić, Jože ; Smolčić Jurdana, Dora ; Blažević, Branko ; Cerović, Zdenko ; Magaš, Dragan ; Peršić, Milena ; Krstinić Nižić, Marinela ; Nikšić Radić, Maja ; Soldić Frleta, Daniela ; Šverko Grdić, Zvonimira ; Gračan, Daniela ; Jugović, Alen
Izmjene i dopune glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798804

93. (Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Zanini- Gavranić, Tatiana)
Customer Profitability Approach: Measurement and Research Directions in the Hospitality Industry
43-59 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664307

94. Perić, Jože ; Smolčić Jurdana, Dora ; Blažević, Branko ; Cerović, Zdenko ; Magaš, Dragan ; Peršić, Milena ; Krstinić Nižić, Marinela ; Nikšić Radić, Maja ; Soldić Frleta, Daniela ; Šverko Grdić, Zvonimira ; Gračan, Daniela ; Jugović, Alen
Izmjene i dopune glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798804

95. Blažević, Branko ; Peršić, Milena
Završno izvješće za projekt "Obnovljivi izvori energije za eko-hotel i eko-turističku destinaciju"
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798785

96. Peršić, Milena
Assessment of opporutnities and assumptions of the Croatian health tourism development
Journal of Business Management 6 88-104 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663907

97. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Poldrugovac, Katarina
Performance Measurement in the Croatian Hospitality Industry – a comparative study
49-63 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664319

98. (Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Poldrugovac, Katarina)
Implementation of Segment Reporting Standards in the Hospitality Industry - A Comparative Study
30-39 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664305

99. Blažević, Branko ; Peršić, Milena
Završno izvješće za projekt "Obnovljivi izvori energije za eko-hotel i eko-turističku destinaciju"
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798785

100. Peršić, Milena
Assessment of opporutnities and assumptions of the Croatian health tourism development
Journal of Business Management 6 88-104 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663907

101. (Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Poldrugovac, Katarina)
Implementation of Segment Reporting Standards in the Hospitality Industry - A Comparative Study
30-39 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664305

102. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Poldrugovac, Katarina
Performance Measurement in the Croatian Hospitality Industry – a comparative study
49-63 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664319

103. Peršić, Milena
Assessment of opporutnities and assumptions of the Croatian health tourism development
Journal of Business Management 6 88-104 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663907

104. (Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Poldrugovac, Katarina)
Implementation of Segment Reporting Standards in the Hospitality Industry - A Comparative Study
30-39 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664305

105. (Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Zanini- Gavranić, Tatiana)
Customer Profitability Approach: Measurement and Research Directions in the Hospitality Industry
43-59 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664307

106. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Poldrugovac, Katarina
Performance Measurement in the Croatian Hospitality Industry – a comparative study
49-63 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664319

107. Blažević, Branko ; Peršić, Milena
Završno izvješće za projekt "Obnovljivi izvori energije za eko-hotel i eko-turističku destinaciju"
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798785

108. Peršić, Milena ; Janković, Sandra
Performance Benchmarking Tool in the Croatia Hotel Industry
Advances in Food, Hospitality and Tourism, editors in chief : Brennan Charles & Knowles Tim Manchester Metropolitan University, UK 1 52-63 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560568

109. Peršić, Milena ; Janković, Sandra
Performance Benchmarking Tool in the Croatia Hotel Industry
Advances in Food, Hospitality and Tourism, editors in chief : Brennan Charles & Knowles Tim Manchester Metropolitan University, UK 1 52-63 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560568

110. Peršić, Milena ; Poldrugovac, Katarina
Accounting information for sustainability management in the hospitality industry
1-12 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563400

111. Peršić, Milena ; Poldrugovac, Katarina
Accounting information for sustainability management in the hospitality industry
1-12 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563400

112. Peršić, Milena ; Jelušić, Adriana
Eco-health tourism offering in regional development
1-10 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563387

113. Peršić, Milena ; Jelušić, Adriana
Eco-health tourism offering in regional development
1-10 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563387

114. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Zanini-Gavranić Tatiana
Environmental Management Accounting in Hospitality Industry - Empirical Evidence from Croatia
1-15 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563420

115. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Zanini-Gavranić Tatiana
Environmental Management Accounting in Hospitality Industry - Empirical Evidence from Croatia
1-15 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563420

116. Peršić, Milena ; Janković, Sandra
Performance Benchmarking Tool in the Croatia Hotel Industry
Advances in Food, Hospitality and Tourism, editors in chief : Brennan Charles & Knowles Tim Manchester Metropolitan University, UK 1 52-63 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560568

117. Peršić, Milena ; Janković, Sandra
Performance Benchmarking Tool in the Croatia Hotel Industry
Advances in Food, Hospitality and Tourism, editors in chief : Brennan Charles & Knowles Tim Manchester Metropolitan University, UK 1 52-63 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560568

118. Peršić, Milena ; Jelušić, Adriana
Eco-health tourism offering in regional development
1-10 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563387

119. Peršić, Milena ; Jelušić, Adriana
Eco-health tourism offering in regional development
1-10 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563387

120. Peršić, Milena ; Poldrugovac, Katarina
Accounting information for sustainability management in the hospitality industry
1-12 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563400

121. Peršić, Milena ; Poldrugovac, Katarina
Accounting information for sustainability management in the hospitality industry
1-12 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563400

122. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Zanini-Gavranić Tatiana
Environmental Management Accounting in Hospitality Industry - Empirical Evidence from Croatia
1-15 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563420

123. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Zanini-Gavranić Tatiana
Environmental Management Accounting in Hospitality Industry - Empirical Evidence from Croatia
1-15 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563420

124. Janković, Sandra ; Vejzagić, Vanja ; Vlašić, Dubravka ; Peršić Milena
Tourist Destination Integral Product Eco- Efficiency
International business and economics research journal Vol 19 63-72 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663898

125. (Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Zanini-Gavranić Tatiana)
92. Framework for Development of Environmental Management Accounting (EMA) in Croatian Hospitality Industry
121-136 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663921

126. Janković, Sandra ; Vejzagić, Vanja ; Vlašić, Dubravka ; Peršić Milena
Tourist Destination Integral Product Eco- Efficiency
International business and economics research journal Vol 19 63-72 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663898

127. (Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Zanini-Gavranić Tatiana)
92. Framework for Development of Environmental Management Accounting (EMA) in Croatian Hospitality Industry
121-136 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663921

128. Peršić, Milena ; Janković, Sandra
Performance Benchmarking Tool in the Croatia Hotel Industry
Advances in Food, Hospitality and Tourism, editors in chief : Brennan Charles & Knowles Tim Manchester Metropolitan University, UK 1 52-63 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560568

129. Peršić, Milena ; Janković, Sandra
Performance Benchmarking Tool in the Croatia Hotel Industry
Advances in Food, Hospitality and Tourism, editors in chief : Brennan Charles & Knowles Tim Manchester Metropolitan University, UK 1 52-63 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560568

130. Janković, Sandra ; Vejzagić, Vanja ; Vlašić, Dubravka ; Peršić Milena
Tourist Destination Integral Product Eco- Efficiency
International business and economics research journal Vol 19 63-72 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663898

131. Peršić, Milena ; Jelušić, Adriana
Eco-health tourism offering in regional development
1-10 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563387

132. Peršić, Milena ; Jelušić, Adriana
Eco-health tourism offering in regional development
1-10 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563387

133. Peršić, Milena ; Poldrugovac, Katarina
Accounting information for sustainability management in the hospitality industry
1-12 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563400

134. Peršić, Milena ; Poldrugovac, Katarina
Accounting information for sustainability management in the hospitality industry
1-12 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563400

135. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Zanini-Gavranić Tatiana
Environmental Management Accounting in Hospitality Industry - Empirical Evidence from Croatia
1-15 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563420

136. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Zanini-Gavranić Tatiana
Environmental Management Accounting in Hospitality Industry - Empirical Evidence from Croatia
1-15 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563420

137. (Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Zanini-Gavranić Tatiana)
92. Framework for Development of Environmental Management Accounting (EMA) in Croatian Hospitality Industry
121-136 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663921

138. Sandra Janković; Vanja Vejzagić; Dubravka Vlašić, Milena Peršić
Tourist Destination Integral Product Eco-Efficiency
International Business and Economics Research Journal (IBER) 10 63-72 - 2011. http://cluteinstitute.com/ojs/index.php/IBER/article/view/928

A1

139. Gordana Ivankovič, Sandra Janković, Milena Peršić
Framework for Performance Measurement in Hospitality Industry – Case Study Slovenia // Okvir Mjerenja Učinkovitostiu Hotelijerstvu – Slučaj Slovenije
Economic Research-Ekonomska Istraživanja 23 12 - 23 - 2010. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1331677X.2010.11517420

A1

140. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Performance Benchmarking Tools in the Croatian Hotel Industry
1-9 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560487

141. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Performance Benchmarking Tools in the Croatian Hotel Industry
1-9 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560487

142. Jankovic, Sandra ; Persic, Milena
Uniform System of Accounts for the Lodging Industry and performance benchmarking
395-411 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559714

143. Jankovic, Sandra ; Persic, Milena
Uniform System of Accounts for the Lodging Industry and performance benchmarking
395-411 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559714

144. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vejzagić, Vanja
Challenges of Environmental Accounting in Tourism Destination as a Trend of Sustainable Development
639-649 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559761

145. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vejzagić, Vanja
Challenges of Environmental Accounting in Tourism Destination as a Trend of Sustainable Development
639-649 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559761

146. Peršić, Milena ; Janković, Sandra: Vejzagić, Vanja
Measurement of Eco-efficiency in Tourism Destination
234-249 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560297

147. Peršić, Milena ; Janković, Sandra: Vejzagić, Vanja
Measurement of Eco-efficiency in Tourism Destination
234-249 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560297

148. Jankovic, Sandra ; Persic, Milena
Uniform System of Accounts for the Lodging Industry and performance benchmarking
395-411 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559714

149. Jankovic, Sandra ; Persic, Milena
Uniform System of Accounts for the Lodging Industry and performance benchmarking
395-411 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559714

150. Jankovic, Sandra ; Persic, Milena
Uniform System of Accounts for the Lodging Industry and performance benchmarking
395-411 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559714

151. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vejzagić, Vanja
Challenges of Environmental Accounting in Tourism Destination as a Trend of Sustainable Development
639-649 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559761

152. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vejzagić, Vanja
Challenges of Environmental Accounting in Tourism Destination as a Trend of Sustainable Development
639-649 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559761

153. Peršić, Milena ; Janković, Sandra: Vejzagić, Vanja
Measurement of Eco-efficiency in Tourism Destination
234-249 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560297

154. Peršić, Milena ; Janković, Sandra: Vejzagić, Vanja
Measurement of Eco-efficiency in Tourism Destination
234-249 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560297

155. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Performance Benchmarking Tools in the Croatian Hotel Industry
1-9 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560487

156. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Performance Benchmarking Tools in the Croatian Hotel Industry
1-9 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560487

157. Jankovic, Sandra ; Persic, Milena
Uniform System of Accounts for the Lodging Industry and performance benchmarking
395-411 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559714

158. Jankovic, Sandra ; Persic, Milena
Uniform System of Accounts for the Lodging Industry and performance benchmarking
395-411 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559714

159. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vejzagić, Vanja
Challenges of Environmental Accounting in Tourism Destination as a Trend of Sustainable Development
639-649 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559761

160. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vejzagić, Vanja
Challenges of Environmental Accounting in Tourism Destination as a Trend of Sustainable Development
639-649 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559761

161. Peršić, Milena ; Janković, Sandra: Vejzagić, Vanja
Measurement of Eco-efficiency in Tourism Destination
234-249 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560297

162. Peršić, Milena ; Janković, Sandra: Vejzagić, Vanja
Measurement of Eco-efficiency in Tourism Destination
234-249 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560297

163. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Performance Benchmarking Tools in the Croatian Hotel Industry
1-9 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560487

164. Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Performance Benchmarking Tools in the Croatian Hotel Industry
1-9 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560487

165. Peršic, Milena ; Poldrugovac, Katarina
Segment reporting in harmonization and globalization processes
275-283 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=440951

166. Peršic, Milena ; Poldrugovac, Katarina
Segment reporting in harmonization and globalization processes
275-283 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=440951

167. Peršic, Milena ; Poldrugovac, Katarina
Segment reporting in harmonization and globalization processes
275-283 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=440951

168. Peršic, Milena ; Poldrugovac, Katarina
Segment reporting in harmonization and globalization processes
275-283 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=440951

169. Peršic, Milena ; Poldrugovac, Katarina
Segment reporting in harmonization and globalization processes
275-283 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=440951

170. Peršic, Milena ; Poldrugovac, Katarina
Segment reporting in harmonization and globalization processes
275-283 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=440951

171. Peršic, Milena ; Poldrugovac, Katarina
Segment reporting in harmonization and globalization processes
275-283 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=440951

172. Peršić, Milena
Točka pokrića kao izvor upravljačkih informacija za hotelski menadžment
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE LIV 38-50 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=365058

173. Peršić, Milena
Točka pokrića kao izvor upravljačkih informacija za hotelski menadžment
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE LIV 38-50 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=365058

174. Peršić, Milena
Točka pokrića kao izvor upravljačkih informacija za hotelski menadžment
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE LIV 38-50 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=365058

175. Peršić, Milena
Točka pokrića kao izvor upravljačkih informacija za hotelski menadžment
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE LIV 38-50 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=365058

176. Peršić, Milena
Točka pokrića kao izvor upravljačkih informacija za hotelski menadžment
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE LIV 38-50 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=365058

177. Peršić, Milena
Točka pokrića kao izvor upravljačkih informacija za hotelski menadžment
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE LIV 38-50 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=365058

178. (Peršić, Milena ; Blažević, Branko ; Janković, Sandra ; Mihelić, Biljana)
Rezultati empirijskog istraživanja stavova turističkog menadžmenta o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija
Tourism and Hospitality Management 13 159-248 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=395235

179. Peršić, Milena ; Blažević, Branko ; Ivanović, Vanja ; Jelušić, Adriana
Komparativna anliza elemenata turističke ponude
Tourism and Hospitality Management 13 251-294 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=395272

180. Peršić, Milena ; Blažević, Branko ; Janković, Sandra ; Mihelić, Biljana
Rezultati empirijskog istraživanja stavova turističkog menadžmenta o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija
Tourism and Hospitality Management 13 159-248 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=395235

181. Peršić, Milena ; Blažević, Branko ; Ivanović, Vanja ; Jelušić, Adriana
Komparativna anliza elemenata turističke ponude
Tourism and Hospitality Management 13 251-294 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=395272

182. Peršić, Milena
Zeleno računovodstvo - što je i kome koristi?
Računovodstvo i financije LIII 47-53 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343230

183. Peršić, Milena
Zeleno računovodstvo - što je i kome koristi?
Računovodstvo i financije LIII 47-53 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343230

184. Peršić, Milena
Zeleno računovodstvo - što je i kome koristi?
Računovodstvo i financije LIII 47-53 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343230

185. Peršić, Milena
Zeleno računovodstvo - što je i kome koristi?
Računovodstvo i financije LIII 47-53 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343230

186. Peršić, Milena
Zeleno računovodstvo - što je i kome koristi?
Računovodstvo i financije LIII 47-53 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343230

187. Peršić, Milena
Zeleno računovodstvo - što je i kome koristi?
Računovodstvo i financije LIII 47-53 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343230

188. Peršić, Milena ; Blažević, Branko ; Janković, Sandra ; Mihelić, Biljana
Rezultati empirijskog istraživanja stavova turističkog menadžmenta o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija
Tourism and Hospitality Management 13 159-248 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=395235

189. Peršić, Milena ; Blažević, Branko ; Ivanović, Vanja ; Jelušić, Adriana
Komparativna anliza elemenata turističke ponude
Tourism and Hospitality Management 13 251-294 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=395272

190. Milena Peršić, Sandra Janković, Dubravka Vlašić
New Approach to Management Accounting in Croatian Hospitality Industry
Economic Review /Ekonomicke razhlady, Quarterly Journal of the University of Economics Bratislava XXXV 74 -88 - 2006. https://www.euba.sk/doctoral-studies/economic-review/current-issue

A1

191. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
New approach to management accounting in Croatian hospitality industry
Economic Review /7 Ekonomicke razhlady, Quarterly Journal of the University of Economics Bratislava XXXV 74-88 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=365053

192. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
New approach to management accounting in Croatian hospitality industry
Economic Review /7 Ekonomicke razhlady, Quarterly Journal of the University of Economics Bratislava XXXV 74-88 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=365053

193. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
New approach to management accounting in Croatian hospitality industry
Economic Review /7 Ekonomicke razhlady, Quarterly Journal of the University of Economics Bratislava XXXV 74-88 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=365053

194. Perić, Jože ; Peršić, Milena ; Blažević, Branko ; Magaš, Dragan ; Smolčić-Jurdana, Dora ; Cetinski Vinka ; Cerović, Zdenko ; Vidoje, Vujić
Glavni plan razvoja turizma Primorsko-Goranske Županije
- 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=225906

195. Peršić, Milena ; Magaš, Dragan ;
Integrated Destination Management
151-156 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=224850

196. Peršić, Milena ; Magaš, Dragan ;
Integrated Destination Management
151-156 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=224850

197. Perić, Jože ; Peršić, Milena ; Blažević, Branko ; Magaš, Dragan ; Smolčić-Jurdana, Dora ; Cetinski Vinka ; Cerović, Zdenko ; Vidoje, Vujić
Glavni plan razvoja turizma Primorsko-Goranske Županije
- 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=225906

198. Perić, Jože ; Peršić, Milena ; Blažević, Branko ; Magaš, Dragan ; Smolčić-Jurdana, Dora ; Cetinski Vinka ; Cerović, Zdenko ; Vidoje, Vujić
Glavni plan razvoja turizma Primorsko-Goranske Županije
- 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=225906

199. Peršić, Milena ; Magaš, Dragan ;
Integrated Destination Management
151-156 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=224850

200. Peršić, Milena ; Medved, Gordana ; Blažević, Branko ; Magaš, Dragan ; Alkier Radnić, Romina ; Jelušić, Adriana ;
Rezultati empirijskog istraživanja stavova turističkog menadžmenta o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija ; Komparativna analiza elemenata turističke ponude ; Zaključak
Tourism and Hospitality Management Vol. 10 156 - 260 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172225

201. Peršić, Milena
Obilježja, vizija i cijevi turističke destinacije "Opatijska Rivijera"
Tourism and Hospitality Management Vol. 10 7 - 40 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172264

202. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Instructional Strategies in Tourism and Hospitality Eduvcation
17 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172173

203. Peršić, Milena ; Stojanović, Marijana ;
The Role of Information Technology in the Transformation Process of Accounting in the Croatian Hospitality Industry
111 - 112 saz. (+ CD) - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172195

204. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka ;
Approach to Understanding Environmental Management Accounting in Hospitality Industry
277 - 304 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172203

205. Peršić, Milena ; Medved, Gordana ; Blažević, Branko ; Magaš, Dragan ; Alkier Radnić, Romina ; Jelušić, Adriana ;
Rezultati empirijskog istraživanja stavova turističkog menadžmenta o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija ; Komparativna analiza elemenata turističke ponude ; Zaključak
Tourism and Hospitality Management Vol. 10 156 - 260 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172225

206. Peršić, Milena
Obilježja, vizija i cijevi turističke destinacije "Opatijska Rivijera"
Tourism and Hospitality Management Vol. 10 7 - 40 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172264

207. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Instructional Strategies in Tourism and Hospitality Eduvcation
17 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172173

208. Peršić, Milena ; Stojanović, Marijana ;
The Role of Information Technology in the Transformation Process of Accounting in the Croatian Hospitality Industry
111 - 112 saz. (+ CD) - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172195

209. Peršić, Milena ; Stojanović, Marijana ;
The Role of Information Technology in the Transformation Process of Accounting in the Croatian Hospitality Industry
111 - 112 saz. (+ CD) - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172195

210. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka ;
Approach to Understanding Environmental Management Accounting in Hospitality Industry
277 - 304 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172203

211. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Environmental Management Accounting Information for Hospitality Management
- - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152936

212. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
APROACH TO UNDERSTANDING ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING IN HOSPITALITY INDUSTRY
- 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152934

213. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
APROACH TO UNDERSTANDING ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING IN HOSPITALITY INDUSTRY
- 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152934

214. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Environmental Management Accounting Information for Hospitality Management
- - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152936

215. Peršić, Milena ; Medved, Gordana ; Blažević, Branko ; Magaš, Dragan ; Alkier Radnić, Romina ; Jelušić, Adriana ;
Rezultati empirijskog istraživanja stavova turističkog menadžmenta o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija ; Komparativna analiza elemenata turističke ponude ; Zaključak
Tourism and Hospitality Management Vol. 10 156-260 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172225

216. Peršić, Milena
Obilježja, vizija i cijevi turističke destinacije "Opatijska Rivijera"
Tourism and Hospitality Management Vol. 10 7 - 40 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172264

217. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
APROACH TO UNDERSTANDING ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING IN HOSPITALITY INDUSTRY
- 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152934

218. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Environmental Management Accounting Information for Hospitality Management
- - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152936

219. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Instructional Strategies in Tourism and Hospitality Eduvcation
17 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172173

220. Peršić, Milena ; Stojanović, Marijana ;
The Role of Information Technology in the Transformation Process of Accounting in the Croatian Hospitality Industry
111 - 112 saz. (+ CD) - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172195

221. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka ;
Approach to Understanding Environmental Management Accounting in Hospitality Industry
277 - 304 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172203

222. Milena, Peršić; Miroslav Drljača
Interaktivnost računovodstva i menadžmenta kvalitete // Interaction between Accounting and Quality Management
Tourism nd Hospitality Management 9 13 - 28 - 2003. http://www.fthm.uniri.hr/files/Casopis/vol-09-2.pdf

A1

223. Peršić, Milena
Drljača, Miroslav: Troškovi kvalitete
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276737

224. Peršić, Milena
Drljača, Miroslav: Troškovi kvalitete
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276737

225. Peršić, Milena
Gulin, Danimir ; Spajić, Ferdo ; Spremić, Ivo ; Tadijančević, Stjepan ; Vašiček, Vesna ; Žager, Katarina ; Žager, Lajoš: Računovodstvo
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276734

226. Peršić, Milena
Gulin, Danimir ; Spajić, Ferdo ; Spremić, Ivo ; Tadijančević, Stjepan ; Vašiček, Vesna ; Žager, Katarina ; Žager, Lajoš: Računovodstvo
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276734

227. Peršić, Milena ; Drljača Miroslav ;
Interaktivnost računovodstva i menadžmenta kvalitete
Tourism nd Hospitality Management Vol.9 13 - 28 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172223

228. Peršić, Milena ; Ilić, Sandra ; Vlašić, Dubravka ;
Accounting Information for Sport's Departmental Management in Tourism and Hospitality Industry
86 - 92 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172090

229. Peršić, Milena
Drljača, Miroslav: Troškovi kvalitete
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276737

230. Peršić, Milena
Drljača, Miroslav: Troškovi kvalitete
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276737

231. Peršić, Milena
Gulin, Danimir ; Spajić, Ferdo ; Spremić, Ivo ; Tadijančević, Stjepan ; Vašiček, Vesna ; Žager, Katarina ; Žager, Lajoš: Računovodstvo
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276734

232. Peršić, Milena
Gulin, Danimir ; Spajić, Ferdo ; Spremić, Ivo ; Tadijančević, Stjepan ; Vašiček, Vesna ; Žager, Katarina ; Žager, Lajoš: Računovodstvo
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276734

233. Peršić, Milena ; Drljača Miroslav ;
Interaktivnost računovodstva i menadžmenta kvalitete
Tourism nd Hospitality Management Vol.9 13 - 28 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172223

234. Peršić, Milena ; Ilić, Sandra ; Vlašić, Dubravka ;
Accounting Information for Sport's Departmental Management in Tourism and Hospitality Industry
86 - 92 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172090

235. Peršić, Milena
Gulin, Danimir ; Spajić, Ferdo ; Spremić, Ivo ; Tadijančević, Stjepan ; Vašiček, Vesna ; Žager, Katarina ; Žager, Lajoš: Računovodstvo
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276734

236. Peršić, Milena
Gulin, Danimir ; Spajić, Ferdo ; Spremić, Ivo ; Tadijančević, Stjepan ; Vašiček, Vesna ; Žager, Katarina ; Žager, Lajoš: Računovodstvo
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276734

237. Peršić, Milena
Drljača, Miroslav: Troškovi kvalitete
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276737

238. Peršić, Milena
Drljača, Miroslav: Troškovi kvalitete
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276737

239. Sauls, Eugen ; Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
A Comparison of Croatian and U.S. Accounting Education
330-332 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152918

240. Sauls, Eugen ; Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Developing an Accounting Profession in a new Market Economy
53-55 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152920

241. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Accounting Standards in Globalisation Process
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152931

242. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Accounting Information for Sport's Departmental Management in Tourism and Hospitality Industry
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152923

243. Sauls, Eugen ; Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
A Comparison of Croatian and U.S. Accounting Education
330-332 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152918

244. Sauls, Eugen ; Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Developing an Accounting Profession in a new Market Economy
53-55 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152920

245. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Accounting Information for Sport's Departmental Management in Tourism and Hospitality Industry
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152923

246. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Accounting Standards in Globalisation Process
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152931

247. Peršić, Milena ; Drljača Miroslav ;
Interaktivnost računovodstva i menadžmenta kvalitete
Tourism nd Hospitality Management Vol.9 13 - 28 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172223

248. Sauls, Eugen ; Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
A Comparison of Croatian and U.S. Accounting Education
330-332 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152918

249. Sauls, Eugen ; Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Developing an Accounting Profession in a new Market Economy
53-55 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152920

250. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Accounting Information for Sport's Departmental Management in Tourism and Hospitality Industry
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152923

251. Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Accounting Standards in Globalisation Process
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152931

252. Peršić, Milena ; Ilić, Sandra ; Vlašić, Dubravka ;
Accounting Information for Sport's Departmental Management in Tourism and Hospitality Industry
86 - 92 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172090

253. Milena Peršić, Majda Šale
Rezultati istraživanja izgrađenosti računovodstvenog informacijskog sustava turističke zajednice destinacije
Tourism and Hospitality Management 8 45-64 - 2002. http://www.fthm.uniri.hr/files/Casopis/vol-08-12.pdf

A1

254. Peršić, Milena ; Turčić, Marino
A research on the accomplished development level of the managerial accounting in the croatian hotel industry
Tourism and hospitality management 7 133-150 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=103276

255. Peršić, Milena ; Šale, Majda
Rezultati istraživanja izgrađenosti računovodstvenog informacijskog sustava turističke zajednice destinacije
Tourism and Hospitality Management 8 45 - 63 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=130355

256. Peršić, Milena ; Stojanović, Marijana
Quality of Croatian hospitality accounting reporting system
391-405 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=130231

257. Peršić, Milena ; Turčić, Marino
A research on the accomplished development level of the managerial accounting in the croatian hotel industry
Tourism and hospitality management 7 133-150 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=103276

258. Peršić, Milena ; Šale, Majda
Rezultati istraživanja izgrađenosti računovodstvenog informacijskog sustava turističke zajednice destinacije
Tourism and Hospitality Management 8 45 - 63 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=130355

259. Peršić, Milena ; Stojanović, Marijana
Quality of Croatian hospitality accounting reporting system
391-405 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=130231

260. Peršić, Milena ; Turčić, Marino
A research on the accomplished development level of the managerial accounting in the croatian hotel industry
Tourism and hospitality management 7 133-150 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=103276

261. Peršić, Milena ; Šale, Majda
Rezultati istraživanja izgrađenosti računovodstvenog informacijskog sustava turističke zajednice destinacije
Tourism and Hospitality Management 8 45 - 63 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=130355

262. Peršić, Milena ; Stojanović, Marijana
Quality of Croatian hospitality accounting reporting system
391-405 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=130231

263. Peršić, Milena; Turčić Marino
A Research on the Accomplished Development Level of Managerial Accounting in the Croatian Hotel Industry
Tourism and Hospitality Management 7 133-150 - 2001. http://hrcak.srce.hr/thm?lang=en

A1

264. Ivanka Avelini Holjevac, Milena Peršić, Branko Blažević
Globalizacija sustava obrazovanja za turističke i hotelske menadžere
Časopis, Turizam 48 225 - 230 - 2000. http://www.iztzg.hr/hr/publikacije/turizam/najnoviji_broj/?clanakId=739&brojId=48

A1

265. Avelini Holjevac, Ivanka ; Peršić, Milena ; Blažević, Branko
Globalizacija sustava obrazovanja za turističke i hotelske menadžere
Turizam 48 225-230 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43505

266. Peršić, Milena
Quality of university's tourism education
Tourism and hospitality management 6 73-84 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=103274

267. Peršić, Milena
Upravljanje troškovima kvalitete
145-152 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43619

268. Peršić, Milena
Education in Croatian tourism policy
327-340 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42703

269. Peršić, Milena
Standard cost and segment reporting in hotel industry
577-589 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42057

270. Peršić, Milena ; Ilić, Sandra
Qualitaetkosten-und Leistungrechnung in der Hotellerie
231-242 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=44062

271. Peršić, Milena
Računovodstvo troškova kvalitete i stnadradi ISO 9000ff
151-167 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=44110

272. Peršić, Milena
Pretpostavke razvitka zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj
35-44 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=39432

273. Peršić, Milena
Responsibility Accounting Information System of the Tourism Enterprises in the 21st Century
74-80 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=65818

274. Peršić, Milena ; Ilić, Sandra
Računovodstvene pretpostavke kontrole i revizije zaliha
139-157 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=44121

275. Avelini Holjevac, Ivanka ; Peršić, Milena ; Blažević, Branko
Globalizacija sustava obrazovanja za turističke i hotelske menadžere
Turizam 48 225-230 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43505

276. Peršić, Milena
Quality of university's tourism education
Tourism and hospitality management 6 73-84 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=103274

277. Peršić, Milena
Pretpostavke razvitka zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj
35-44 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=39432

278. Peršić, Milena
Standard cost and segment reporting in hotel industry
577-589 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42057

279. Peršić, Milena
Education in Croatian tourism policy
327-340 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42703

280. Peršić, Milena
Upravljanje troškovima kvalitete
145-152 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43619

281. Peršić, Milena ; Ilić, Sandra
Qualitaetkosten-und Leistungrechnung in der Hotellerie
231-242 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=44062

282. Peršić, Milena
Računovodstvo troškova kvalitete i stnadradi ISO 9000ff
151-167 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=44110

283. Peršić, Milena ; Ilić, Sandra
Računovodstvene pretpostavke kontrole i revizije zaliha
139-157 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=44121

284. Peršić, Milena
Responsibility Accounting Information System of the Tourism Enterprises in the 21st Century
74-80 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=65818

285. Avelini Holjevac, Ivanka ; Peršić, Milena ; Blažević, Branko
Globalizacija sustava obrazovanja za turističke i hotelske menadžere
Turizam 48 225-230 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43505

286. Peršić, Milena
Quality of university's tourism education
Tourism and hospitality management 6 73-84 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=103274

287. Peršić, Milena
Pretpostavke razvitka zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj
35-44 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=39432

288. Peršić, Milena
Standard cost and segment reporting in hotel industry
577-589 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42057

289. Peršić, Milena
Education in Croatian tourism policy
327-340 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42703

290. Peršić, Milena
Upravljanje troškovima kvalitete
145-152 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43619

291. Peršić, Milena ; Ilić, Sandra
Qualitaetkosten-und Leistungrechnung in der Hotellerie
231-242 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=44062

292. Peršić, Milena
Računovodstvo troškova kvalitete i stnadradi ISO 9000ff
151-167 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=44110

293. Peršić, Milena ; Ilić, Sandra
Računovodstvene pretpostavke kontrole i revizije zaliha
139-157 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=44121

294. Peršić, Milena
Responsibility Accounting Information System of the Tourism Enterprises in the 21st Century
74-80 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=65818

295. Peršić, Milena
Menadžeri sa svjetskom razinom znanja
UT-ugostiteljstvo i turizam 47 52-56 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43629

296. Peršić, Milena
Upravljanje troškovima sporta u turizmu
118-126 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43431

297. Peršić, Milena
Troškovi kvalitete usluga prehrane u turističkoj ponudi
19-28 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42315

298. Peršić, Milena
Menadžeri sa svjetskom razinom znanja
UT-ugostiteljstvo i turizam 47 52-56 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43629

299. Peršić, Milena
Troškovi kvalitete usluga prehrane u turističkoj ponudi
19-28 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42315

300. Peršić, Milena
Upravljanje troškovima sporta u turizmu
118-126 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43431

301. Peršić, Milena
Menadžeri sa svjetskom razinom znanja
UT-ugostiteljstvo i turizam 47 52-56 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43629

302. Peršić, Milena
Troškovi kvalitete usluga prehrane u turističkoj ponudi
19-28 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42315

303. Peršić, Milena
Upravljanje troškovima sporta u turizmu
118-126 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43431

304. Peršić, Milena
Pretpostavke uspješne analize i racionalizacije troškova u hoteljerstvu
187-208 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29802

305. Peršić, Milena ; Turk, Hrvoje
Voraussetzung der Entwicklung des Gesund-und Kurtourismus im donaugebiet Kroatiens
1093-1100 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=30273

306. Peršić, Milena
Pretpostavke uspješne analize i racionalizacije troškova u hoteljerstvu
187-208 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29802

307. Peršić, Milena ; Turk, Hrvoje
Voraussetzung der Entwicklung des Gesund-und Kurtourismus im donaugebiet Kroatiens
1093-1100 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=30273

308. Peršić, Milena
Pretpostavke uspješne analize i racionalizacije troškova u hoteljerstvu
187-208 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29802

309. Peršić, Milena ; Turk, Hrvoje
Voraussetzung der Entwicklung des Gesund-und Kurtourismus im donaugebiet Kroatiens
1093-1100 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=30273

310. Milena Peršić
Ausbildung und Wessenschaft in der Entwicklung des Kurtourismus Kroatiens
Tourism and Hospitality Management 2 307-324 - 1997. http://hrcak.srce.hr/thm

A1

311. Peršić, Milena
Jedinstveni računovodstveni sustav kao standard pri izvješćivanju
UT : ugostiteljstvo i turizam 45 42-46 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7850

312. Peršić, Milena
Usporedni pregled rezultata poslovanja austrijskog ugostiteljstva
UT : ugostiteljstvo i turizam 45 53-56 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7831

313. Peršić, Milena
Obrazovni sustav u unapređenju selektivne turističke ponude
Hotel 4 4-8 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7836

314. Peršić, Milena
Inportance of the Budget for the Hotel Management
Ekonomické rozhľady 26 53-67 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7790

315. Peršić, Milena
Inportance of the Budget for the Hotel Management
Ekonomické rozhľady 26 53-67 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7790

316. Peršić, Milena
Usporedni pregled rezultata poslovanja austrijskog ugostiteljstva
UT : ugostiteljstvo i turizam 45 53-56 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7831

317. Peršić, Milena
Obrazovni sustav u unapređenju selektivne turističke ponude
Hotel 4 4-8 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7836

318. Peršić, Milena
Jedinstveni računovodstveni sustav kao standard pri izvješćivanju
UT : ugostiteljstvo i turizam 45 42-46 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7850

319. Peršić, Milena
Inportance of the Budget for the Hotel Management
Ekonomické rozhľady 26 53-67 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7790

320. Peršić, Milena
Usporedni pregled rezultata poslovanja austrijskog ugostiteljstva
UT : ugostiteljstvo i turizam 45 53-56 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7831

321. Peršić, Milena
Obrazovni sustav u unapređenju selektivne turističke ponude
Hotel 4 4-8 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7836

322. Peršić, Milena
Jedinstveni računovodstveni sustav kao standard pri izvješćivanju
UT : ugostiteljstvo i turizam 45 42-46 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7850

323. Peršić Milena
Controlling in der Hotel- und Tourismuswirtschaft
Tourism and Hospitality Management 2 81 - 99 - 1996. http://hrcak.srce.hr/thm

A1

324. Peršić, Milena
Obnova obrazovnog sustava u funkciji razvoja hotelijersko-turističkog gospodarstva
541-549 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4950

325. Peršić, Milena
Obnova obrazovnog sustava u funkciji razvoja hotelijersko-turističkog gospodarstva
541-549 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4950

326. Peršić, Milena
Das kroatische Hotelwesen im CARNet-Internet-Gopher Raum
ÖGAF tourismus MEMO 5 4-12 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7776

327. Peršić, Milena
Controlling in der Hotel-und Tourismuswirtschaft
Tourism and hospitality management 2 81-99 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7970

328. Peršić, Milena
Obnova obrazovnog sustava u funkciji razvoja hotelijerstva Hrvatske
Hotel 2 13-18 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7827

329. Peršić, Milena ; Ilić, Sandra
Hotelijerstvo Hrvatske u međunarodnom informacijskom prostoru
355-372 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4951

330. Peršić, Milena
Das kroatische Hotelwesen im CARNet-Internet-Gopher Raum
ÖGAF tourismus MEMO 5 4-12 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7776

331. Peršić, Milena
Controlling in der Hotel-und Tourismuswirtschaft
Tourism and hospitality management 2 81-99 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7970

332. Peršić, Milena
Obnova obrazovnog sustava u funkciji razvoja hotelijerstva Hrvatske
Hotel 2 13-18 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7827

333. Peršić, Milena ; Ilić, Sandra
Hotelijerstvo Hrvatske u međunarodnom informacijskom prostoru
355-372 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4951

334. Peršić, Milena
Das kroatische Hotelwesen im CARNet-Internet-Gopher Raum
ÖGAF tourismus MEMO 5 4-12 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7776

335. Peršić, Milena
Controlling in der Hotel-und Tourismuswirtschaft
Tourism and hospitality management 2 81-99 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7970

336. Peršić, Milena
Obnova obrazovnog sustava u funkciji razvoja hotelijerstva Hrvatske
Hotel 2 13-18 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7827

337. Peršić, Milena
Obnova obrazovnog sustava u funkciji razvoja hotelijersko-turističkog gospodarstva
541-549 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4950

338. Peršić, Milena ; Ilić, Sandra
Hotelijerstvo Hrvatske u međunarodnom informacijskom prostoru
355-372 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4951

339. Ivanka Avelini Holjevac, Milena Peršić
Incorporation of Croatian hotel trade in the standard system of monitorig business results in the world hotel industriy
Tourism and Hospitality Management 1 239-251 - 1995. http://hrcak.srce.hr/thm

A1

340. Milena Peršić
Sustav obrazovanja kadrova za hotelsko-turističko gospodarstvo
Tourism and Hospitality Management 1 163-176 - 1995. http://hrcak.srce.hr/thm

A1

341. Peršić, Milena
Ocjenjivanje radnog učinka i motiviranje zaposlenika u hotelijerstvu
313-313 - 1966.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4949

342. Peršić, Milena
Ocjenjivanje radnog učinka i motiviranje zaposlenika u hotelijerstvu
313-313 - 1966.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4949

343. Peršić, Milena
Ocjenjivanje radnog učinka i motiviranje zaposlenika u hotelijerstvu
313-313 - 1966.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4949

344. Peršić, Milena
Sustav izvješćivanja po standardima sustava USALI u hotelijerstvu

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276658

345. Peršić, Milena
Sustav izvješćivanja po standardima sustava USALI u hotelijerstvu

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276658

346. Peršić, Milena
Sustav izvješćivanja po standardima sustava USALI u hotelijerstvu

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276658

347. Peršić, Milena
Sustav izvješćivanja po standardima sustava USALI u hotelijerstvu

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276658

348. Peršić, Milena
Sustav izvješćivanja po standardima sustava USALI u hotelijerstvu

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276658

349. Peršić, Milena
Harmonizacija u sustavu izvješćivanja po segmentima - ED 8

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276723

350. Peršić, Milena
Harmonizacija u sustavu izvješćivanja po segmentima - ED 8

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276723

351. Peršić, Milena
Harmonizacija u sustavu izvješćivanja po segmentima - ED 8

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276723

352. Peršić, Milena
Harmonizacija u sustavu izvješćivanja po segmentima - ED 8

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276723

353. Peršić, Milena
Harmonizacija u sustavu izvješćivanja po segmentima - ED 8

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276723

354. Peršić, Milena
Harmonizacija u sustavu izvješćivanja po segmentima - ED 8

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276723

355. Peršić, Milena
Obrazovanje i kadrovski potencijali u razvoju turizma PGŽ

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276713

356. Peršić, Milena
Obrazovanje i kadrovski potencijali u razvoju turizma PGŽ

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276713

357. Peršić, Milena
Obrazovanje i kadrovski potencijali u razvoju turizma PGŽ

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276713

358. Peršić, Milena
Obrazovanje i kadrovski potencijali u razvoju turizma PGŽ

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276713

359. Peršić, Milena
Obrazovanje i kadrovski potencijali u razvoju turizma PGŽ

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276713

360.


361.


Znanstvene knjige

1.
Smolčić Jurdana, Dora ; Peršić, Milena ; Soldić Frleta, Daniela ; Vlašić, Dubravka
Croatia
Vodenska, Maria Cambridge Scholars Publishing - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956878
2.
Peršić, Milena ; Vlašić, Dubravka
Health tourism Development - Specifics of Croatian Health / SPas / Healing Resorts and Special Hospitals - State and Possibilities
Marinov, Vasil ; Vodenska, Maria ; Assenova, Maria Cambridge Scholars Publishing - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956863
3.
Peršić, Milena ; Vlašić, Dubravka
Health tourism Development - Specifics of Croatian Health / SPas / Healing Resorts and Special Hospitals - State and Possibilities
Marinov, Vasil ; Vodenska, Maria ; Assenova, Maria Cambridge Scholars Publishing - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956863
4.
Smolčić Jurdana, Dora ; Peršić, Milena ; Soldić Frleta, Daniela ; Vlašić, Dubravka
Croatia
Vodenska, Maria Cambridge Scholars Publishing - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956878
5. Poglavle u knjizi
Peršić, M., Janković, S., Krivačić, D.
Sustainability Accounting – Upgrading Corporate Social Responsibility
The Dynamics of Corporate Social Responsibility - A Critical Approach to Theory and Practice Aluchna, M, Idowu, S. Springer,International Publishing Geneva - 2017. http://www.springer.com/us/book/9783319390888
6.
Peršić, Milena, Janković, Sandra, Krivačić, Dubravka
Sustainability Accounting – Upgrading Corporate Social Responsibility
Aluchna, Maria, Idowu, Samuel O. Springer, International Publishing, Switzerland - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850086
7.
Peršić, Milena, Janković, Sandra, Krivačić, Dubravka
Sustainability Accounting – Upgrading Corporate Social Responsibility
Aluchna, Maria, Idowu, Samuel O. Springer, International Publishing, Switzerland - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850086
8. Poglavlje u knjizi
Milena Peršić
Informacijska podloga za poslovodenje hotelov s ponudbo wellness in spa storitev (str. 29 - 66) // Informacijska osnovica upravljanja hotelima sa wellness i spa ponudom (str. 143 - 182)
Spremljanje in primerjava dosežkov hrvaških in slovenskih hotelov // Praćenje i usporedba rezultata hrvatskih i slovenskih hotela Gordana Ivankovič, Mateja Jerman Založba Univerze na Primorskem Koper - 2015. ISBN 978-961-6963-47-3 pdf; ISBN 978-961-6963-48-0 index.html; ISBN 978-961-6963-49-7 tisak; CIP Narodna univerzitetna knjižnica Ljubljana 640.412(497.4/.5)(082);
9.
Broz Tominac, Sanja ; Budimir, Verica ; Dragija, Martina ; Dražić Lutilsky, Ivana ; Hladika, Mirjana ; Mrša, Josipa ; Peršić, Milena ; Roje, Gorana ; Sohora Bukovac, Marina ; Vašiček, Davor ; Vašiček, Vesna
Harmonizacija proračunskog računovodstva u Republici Hrvatskoj s Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor
TIM4PIN d.o.o za savjetovanje - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=758598
10.
Blažević, Branko ; Peršić, Milena ; Smolčić Jurdana, Dora ; Perić, Jože ; Maškarin Ribarić, Helga ; Bašan, Lorena ; Jelušić, Adriana ; Krstinić Nižić, Marinela ; Šverko Grdić, Zvonimira ; Jurišević Brčić, Živa
Strategija razvoja Grada Opatije
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782845
11.

Priručnik za benchmarking u hrvatskom i slovenskom hotelijerstvu = Priročnik za benchmarking u hrvaškom in slovenskom hotelierstvu
Janković, Sandra ; Peršić, Milena Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=942006
12.
Peršić, Milena
Informacijska podloga za poslovodenje hotelov z ponudbo wellness ina spa storitev // Informacijska osnovica upravljanja hotelima sa wellness i spa ponudom
Ivankovič, Gordana ; Jerman, Mateja ; Založba Univerze na Primorskem - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798516
13.
Broz Tominac, Sanja ; Budimir, Verica ; Dragija, Martina ; Dražić Lutilsky, Ivana ; Hladika, Mirjana ; Mrša, Josipa ; Peršić, Milena ; Roje, Gorana ; Sohora Bukovac, Marina ; Vašiček, Davor ; Vašiček, Vesna
Harmonizacija proračunskog računovodstva u Republici Hrvatskoj s Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor
TIM4PIN d.o.o za savjetovanje - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=758598
14.
Blažević, Branko ; Peršić, Milena ; Smolčić Jurdana, Dora ; Perić, Jože ; Maškarin Ribarić, Helga ; Bašan, Lorena ; Jelušić, Adriana ; Krstinić Nižić, Marinela ; Šverko Grdić, Zvonimira ; Jurišević Brčić, Živa
Strategija razvoja Grada Opatije
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782845
15.

Priručnik za benchmarking u hrvatskom i slovenskom hotelijerstvu = Priročnik za benchmarking u hrvaškom in slovenskom hotelierstvu
Janković, Sandra ; Peršić, Milena Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=942006
16.
Peršić, Milena
Informacijska podloga za poslovodenje hotelov z ponudbo wellness ina spa storitev // Informacijska osnovica upravljanja hotelima sa wellness i spa ponudom
Ivankovič, Gordana ; Jerman, Mateja ; Založba Univerze na Primorskem - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798516
17. Redaktor i autor
Brako Blažević, Milena Peršić, Suzana Marković, Dora Smolčić Jurdana, Cristian Stipanović, Romina Alier Radnić, Adriana Jelušić, Marinela Krstinić Nižić, Elena Rudan, Daniela Soldić Frleta, Jelena Komšić
Istraživanje turizma destinacije
Istraživanje turizma destinacije Blažević, Branko; Peršić, Milena Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija - 2012. CIP Sveučilišne knjižnice Rijeka 130105016; ISBN 978-953-7842-12-3
18. Poglavlje u knjizi
Danimir Gulin; Milena Peršić; Ivan Čevizović; Lajoš Žager; Sanja Sever Mališ; Katarina Bakija
Upravljačko računovodstvo (str. 22-54)
Računovodstvo u poslovanju turističkih agencija Željko Trezner UHPA - Udruga hrvatskih putničkih agencija Zagreb - 2012. http://www.uhpa.hr/publikacija/racunovodstvo-u-poslovanju-turistickih-agencija
19. Poglavlje u knjizi
Vanja Vejzagić, Sandra Janković, Milena Peršić
Challenges of Environmental Accounting in Tourism Destination as a Trend of Sustainable Development Chapter 11 (pp. 231 - 243)
Business Strategy and Sustainability // Book Series: Developments in Corporate Governance and Responsibility Aras, Güler, Crowther, David EMERALD UK - 2012. ISBN: 978-1-78052-736-9 eISBN: 978-1-78052-737-6; http://www.emeraldinsight.com/doi/book/10.1108/S2043-0523(2012)3
20. Poglavlje u knjizi
Danimir Gulin; Milena Peršić; Ivan Čevizović; Lajoš Žager; Sanja Sever Mališ; Katarina Bakija
Upravljačko računovodstvo (str. 22-54)
Računovodstvo u poslovanju turističkih agencija Željko Trezner UHPA - Udruga hrvatskih putničkih agencija Zagreb - 2012. http://www.uhpa.hr/publikacija/racunovodstvo-u-poslovanju-turistickih-agencija
21.
Blažević, Branko ; Peršić, Milena ; Marković, Suzana ; Smolčić Jurdana, Dora ; Stipanović Christian ; Alkier Radnić, Romina ; Jelušić, Adriana ; Krstinić, Nižić, Marinela ; Rudan, Elena ; Soldić Frleta, Daniela ; Komšić, Jelena ;
Istraživanje turizma destinacije
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=855308
22.
Peršić, Milena
Upravljačko računovodstvo
Trezner, Željko UHPA - Udruga hrvatskih putničkih agencija - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663888
23.
Peršić, Milena
Upravljačko računovodstvo
Trezner, Željko UHPA - Udruga hrvatskih putničkih agencija - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663888
24.
Blažević, Branko ; Peršić, Milena ; Marković, Suzana ; Smolčić Jurdana, Dora ; Stipanović Christian ; Alkier Radnić, Romina ; Jelušić, Adriana ; Krstinić, Nižić, Marinela ; Rudan, Elena ; Soldić Frleta, Daniela ; Komšić, Jelena ;
Istraživanje turizma destinacije
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=855308
25.
Peršić, Milena
Upravljačko računovodstvo
Trezner, Željko UHPA - Udruga hrvatskih putničkih agencija - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663888
26.
Peršić, Milena
Upravljačko računovodstvo
Trezner, Željko UHPA - Udruga hrvatskih putničkih agencija - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663888
27.
Peršić, Milena ; Rudan, Elena
Stavovi turistističkog menadžmenta o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija
Blažević, Branko ; Peršić, Milena Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=856192
28.

Istraživanje turizma destinacije = Tourism destination research
Blažević, Branko ; Peršić, Milena Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci = Faculty of Tourism and hospitality Management, University of Rijeka - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=651728
29.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra
Superbike World Championship in Tourism Offer
Novacka, Ludmila University of Economics - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663887
30.
(Vejzagić, Vanja ; Janković, Sandra ; Peršić, Milena)
Challenges of Environmental Accounting in Tourism Destination as a Trend of Sustainable Development
Aras, Gűler ; Crowther, David EMERALD BOOKS - Emerald Group Publishing Limited - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663903
31.

Istraživanje turizma destinacije = Tourism destination research
Blažević, Branko ; Peršić, Milena Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci = Faculty of Tourism and hospitality Management, University of Rijeka - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=651728
32.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra
Superbike World Championship in Tourism Offer
Novacka, Ludmila University of Economics - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663887
33.
(Vejzagić, Vanja ; Janković, Sandra ; Peršić, Milena)
Challenges of Environmental Accounting in Tourism Destination as a Trend of Sustainable Development
Aras, Gűler ; Crowther, David EMERALD BOOKS - Emerald Group Publishing Limited - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663903
34.
Peršić, Milena ; Rudan, Elena
Stavovi turistističkog menadžmenta o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija
Blažević, Branko ; Peršić, Milena Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=856192
35. Poglavlje u knjizi / udžbeniku
Milena Peršić
Interni obračun i izvještavanje po segmentima, pog. 3 (str. 83 - 136)
Upravljačko računovodstvo i računovodstvo troškova u javnom sektoru (Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu) Vesna Vašiček Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika – Računovodstvo i financije Zagreb - 2011. http://www.rif.hr/knjige/nove-publikacije/narudzba/56/upravljacko-racunovodstvo-i-rac-troskova-u-javnom-sektoru--izabrane-teme
36. Poglavlje u knjizi
Sandra Janković, Milena Peršić
Environmental Costs in the Hotel Industry of Croatia (str. 113 - 132)
Tourism Management: Perspectives and Opportunities Brezovec, Aleksandra & Lazanski- Jere Tadeja Univerza na Primorskem - Fakulteta za turistične studije Portorož - TURISTICA Portorož - 2011. ISBN 978-961-6469-57-9
37. Urednička knjiga, autorica poglavlja
Danimir Gulin, Hrvoje Perčević, Sandra Janković, Ivana Dražić-Lutilsky, Milena Peršić, Vesna Vašiček
Upravljačko računovodstvo: autorica poglavlja I/2-3 (str. 18-45); autorica poglavlja II/1 (str. 47 - 56); II/3-4 (str. 100 - 107; 121-155; 166-171; 223-240); autorica poglavlja III / 2-5 (str. 302-318; 326-347; 434-438); autorica poglavlja IV / 1 - 2 str. 457- 481; 530-593; te koautorica poglavlja IV/2.7. (str. 601 - 636)
Upravljačko računovodstvo (Udžbenik Sveučiliša u Zagrebu) Danimir Gulin, Milena Peršić Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika Zagreb - 2011. http://www.rif.hr/uploads/knjige/upravljacko.pdf
38.
Gulin, Danimir ; Janković, Sandra ; Dražić Lutilsky, Ivana ; Perčević, Perčević, Hrvoje ; Peršić, Milena ; Vašiček, Vesna
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika - RIF - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=507394
39.
Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Environmental Costs in the Hotel Industry of Croatia
Brezovec, Aleksandra ; Lazanski Jere Tadeja Fakulteta za turistične študije - Turistica - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=558797
40.
Gulin, Danimir ; Janković, Sandra ; Dražić Lutilsky, Ivana ; Perčević, Perčević, Hrvoje ; Peršić, Milena ; Vašiček, Vesna
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika - RIF - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=507394
41.
Janković, Sandra ; Peršić, Milena
Environmental Costs in the Hotel Industry of Croatia
Brezovec, Aleksandra ; Lazanski Jere Tadeja Fakulteta za turistične študije - Turistica - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=558797
42.
Blažević, Branko ; Mlinarević, Mladen ; Peršić, Milena ; Smolčić Jurdana, Dora ; Bačić, Katarina ; Jelušić, Adriana ; Krstinić Nižić, Marinela ; Bagarić, Lidija ; Šverko Grdić, Zvonimira ; Bilić, Michelle ; Blažević, Ognjen ; Jukić, Milan ; Klanac, Anita ; Kuzmić, Marica ; Magaš, Damir ; Nikić, Daniel ; Perić, Ivan ; Palić, Filomena.
Strategija razvoja grada Pule
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=538943
43.
Peršić, Milena
Interni obračun i izvještavanje po segmentima u javnom sektoru
Vašiček, Vesna Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663883
44.
Blažević, Branko ; Mlinarević, Mladen ; Peršić, Milena ; Smolčić Jurdana, Dora ; Bačić, Katarina ; Jelušić, Adriana ; Krstinić Nižić, Marinela ; Bagarić, Lidija ; Šverko Grdić, Zvonimira ; Bilić, Michelle ; Blažević, Ognjen ; Jukić, Milan ; Klanac, Anita ; Kuzmić, Marica ; Magaš, Damir ; Nikić, Daniel ; Perić, Ivan ; Palić, Filomena.
Strategija razvoja grada Pule
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=538943
45.
Peršić, Milena
Interni obračun i izvještavanje po segmentima u javnom sektoru
Vašiček, Vesna Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663883
46.
Peršić, Milena
Međunarodni standard financijskog izvještavanja 8 (MSFI 8)
Gulin, Danimir Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663869
47.
Peršić, Milena
Međunarodni standard financijskog izvještavanja 8 (MSFI 8)
Gulin, Danimir Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663869
48. Urednik, autor u knjizi / udžbeniku
Branko Blažević, Vinka Cetinski, Danijel Drgičević, Vanja Ivanović, Zoran Ivanović, Adriana Jelušić, Goran Karanović, Rade Knežević, Dragan Magaš, Suzana Marković, Suzana Bareša, Jože Perić, Milena Peršić. Romina Alkier Radnić, Dora Smolčić Jurdana, Cjristian Stipanović
24. Strategijsko računovodstvo kao izvor informacija za destinacijski menadžment - poglavlje 9 (str. 343 – 433)
Turistička regionalizacija u globalnim procesima (Udžbenik Sveučilišta u Rijeci) Blažević Branko, Peršić Milena Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci Opatija - 2009. https://books.google.hr/books/about/Turisti%C4%8Dka_regionalizacija_u_globalnim.html?id=o_juSAAACAAJ&redir_esc=y
49.
Peršić, Milena ; Karanović, Goran
Strategijsko računovodstvo kao izvor informacija za destinacijski menadžment
Blažević, Branko ; Peršić, Milena Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilišta u Rijeci - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396341
50.
Peršić, Milena ; Karanović, Goran
Strategijsko računovodstvo kao izvor informacija za destinacijski menadžment
Blažević, Branko ; Peršić, Milena Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilišta u Rijeci - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396341
51.
Blažević, Branko ; Ivanović, Zoran ; Bareša, Suzana ; Peršić, Milena
Istraživanje kvalitete ponude turističke destinacije Kvarner
Blažević, Branko ; Peršić, Milena Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilišta u Rijeci - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396336
52.
Blažević, Branko ; Ivanović, Zoran ; Bareša, Suzana ; Peršić, Milena
Istraživanje kvalitete ponude turističke destinacije Kvarner
Blažević, Branko ; Peršić, Milena Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilišta u Rijeci - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396336
53.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Valšić, Dubravka
Eco Hotels - Philosophy of the 21st Century
Novacka, Ludmila University of Economics in Bratislava - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=380017
54.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Valšić, Dubravka
Eco Hotels - Philosophy of the 21st Century
Novacka, Ludmila University of Economics in Bratislava - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=380017
55.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Valšić, Dubravka
Eco Hotels - Philosophy of the 21st Century
Novacka, Ludmila University of Economics in Bratislava - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=380017
56.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Valšić, Dubravka
Eco Hotels - Philosophy of the 21st Century
Novacka, Ludmila University of Economics in Bratislava - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=380017
57. Poglavlje u knjizi / udžbeniku
Milena Peršić, Dragan Magaš
Integrated Destination Management in Tourism Ch. 5 (str. 40-49) // Integrirani destinacijski menadžment u turizmu pog. 5. (str. 280-289)
Tourism and Sport - Aspects of Development // Turizam i sport - razvojni aspekti (Udžbenik, temeljem odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu, broj 02-943/6-2006 od 11.07. 2006. Čavlek Nevenka; Bartoluci Mato Školska knjiga Zagreb - 2007. https://www.vbz.hr/knjiga/bartoluci-mato-turizam-i-sport--razvojni-aspekti ; http://www.ljevak.hr/knjige/knjiga-10482
58.
Peršić, Milena
Partnerstvo i ekobilanca turističke destinacije
Perić, Jože Fintrade & tours d.o.o. Rijeka - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=353880
59.
Peršić, Milena
Partnerstvo i ekobilanca turističke destinacije
Perić, Jože Fintrade & tours d.o.o. Rijeka - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=353880
60.
Peršić, Milena
Partnerstvo i ekobilanca turističke destinacije
Perić, Jože Fintrade & tours d.o.o. Rijeka - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=353880
61.
Peršić, Milena
Partnerstvo i ekobilanca turističke destinacije
Perić, Jože Fintrade & tours d.o.o. Rijeka - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=353880
62.
Peršić, Milena
Integrirani destinacijski menadžment u turizmu i Integrated destination management in tourism
Vuk, Blaženka Školska knjiga - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343491
63.
Peršić, Milena
Integrirani destinacijski menadžment u turizmu i Integrated destination management in tourism
Vuk, Blaženka Školska knjiga - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343491
64.
Peršić, Milena
Integrirani destinacijski menadžment u turizmu i Integrated destination management in tourism
Vuk, Blaženka Školska knjiga - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343491
65.
Peršić, Milena
Integrirani destinacijski menadžment u turizmu i Integrated destination management in tourism
Vuk, Blaženka Školska knjiga - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343491
66. Autor, Urednik u knjizi / udžbeniku
Milena Peršić, Sandra Janković
Menadžersko računovodstvo hotela
Menadžersko računovodstvo hotela Milena Peršić Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu; Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika Zagreb / Opatija - 2006. http://www.rif.hr/knjige/nove-publikacije/narudzba/21/menadzersko-racunovodstvo-hotela
67.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra
Menadžersko računovodstvo hotela
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika ; Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=222393
68.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra
Menadžersko računovodstvo hotela
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika ; Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=222393
69.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra
Menadžersko računovodstvo hotela
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika ; Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=222393
70.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra
Menadžersko računovodstvo hotela
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika ; Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=222393
71.
Peršić, Milena
Računovodstvo okoliša i održivi razvoj turizma
Blažević, Branko ; Vujić, Vidoje Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=272994
72.
Peršić, Milena
Računovodstvo okoliša i održivi razvoj turizma
Blažević, Branko ; Vujić, Vidoje Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=272994
73.
Peršić, Milena
Računovodstvo okoliša i održivi razvoj turizma
Blažević, Branko ; Vujić, Vidoje Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=272994
74.
Peršić, Milena
Računovodstvo okoliša i održivi razvoj turizma
Blažević, Branko ; Vujić, Vidoje Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=272994
75. Poglavlje u knjizi / udžbeniku
Milena Perršić
Managing Sports Profit Centre in Tourism / / Upravljanje sportskim profitnim centrima u turizmu pog. 3.8. (str. 227-239)
Menedžment u sportu i turizmu // Management in Sport and Tourism Mato Bartoluci Kineziološki fakultet; Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu Zagreb - 2004. http://katalog.kgz.hr/pagesResults/bibliografskiZapis.aspx?&currentPage=1&searchById=10&sort=0&spid0=10&spv0=Bartoluci%2c+Mato&xm0=1&selectedId=92001464
76.
Peršić, Milena
Managing Sports Profit Centres in Tourism
Bartoluci, Mato Faculty od Kinesiology : Graduate School of Edonomics & Business - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=222368
77.
Peršić, Milena
Managing Sports Profit Centres in Tourism
Bartoluci, Mato Faculty od Kinesiology : Graduate School of Edonomics & Business - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=222368
78.
Peršić, Milena
Internationales Rechnungswesen in Tourismus
Zafarpour, Shapour Zentrum fuer Auslandsstudien, Wirtschaftsuniversitaets Wien - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172213
79.
Peršić, Milena
Internationales Rechnungswesen in Tourismus
Zafarpour, Shapour Zentrum fuer Auslandsstudien, Wirtschaftsuniversitaets Wien - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172213
80.
Peršić, Milena
Međunarodni ekološki centar Parka prirode "UČKA"
Vujić, Vidoje Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=130279
81.
Peršić, Milena
Međunarodni ekološki centar Parka prirode "UČKA"
Vujić, Vidoje Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=130279
82.
Peršić, Milena
Međunarodni ekološki centar Parka prirode "UČKA"
Vujić, Vidoje Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=130279
83.
Peršić, Milena
Međunarodni ekološki centar Parka prirode "UČKA"
Vujić, Vidoje Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=130279
84.
Peršić, Milena ; Mozetić, Jagoda
Aktivnosti Grada Opatije u području obrazovanja i znanosti
Rosić, Vladimir Prelik, Opatija - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=96780
85.
Peršić, Milena ; Mozetić, Jagoda
Aktivnosti Grada Opatije u području obrazovanja i znanosti
Rosić, Vladimir Prelik, Opatija - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=96780
86.
Peršić, Milena
Troškovi kvalitete
Avelini Holjevac, Ivanka Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43336
87.
Peršić, Milena
Poslovno računovodstvo
Vujić, Vidoje GEA College PIC, d.o.o. - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43598
88.
Peršić, Milena
Troškovi kvalitete
Avelini Holjevac, Ivanka Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43336
89.
Peršić, Milena
Poslovno računovodstvo
Vujić, Vidoje GEA College PIC, d.o.o. - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43598
90. Urednik / autor
Mirna Andrijašević; Mato Bartoluci; Zdenko Cerović; Vinka Cetinski; Radovan Čepelak, John Fox; Goran Ivanišević; Vlatko Jadrešić; Predrag Keros; Milena Peršić; Radoslava Ravkin
Model ekonomske valorizacje učinaka sportske rekreacije i animacije u turizmu (187 - 206)
Animacija u hotelijersko-turističkoj ponudi Milena Peršić HUH - Hrvatska udruga hotelijera i restoratera RH Opatija - 1999. https://books.google.hr/books/about/Animacija.html?id=mZnYNQAACAAJ&redir_esc=y
91.
Peršić, Milena
ANIMACIJA U TURIZMU
Hrvatska udruga hotelijera i restoratera - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=61579
92.
Peršić, Milena
ANIMACIJA U TURIZMU
Hrvatska udruga hotelijera i restoratera - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=61579
93. Urednik / autor
Peter Jordan, Milena Peršić, Werner Opitz,Andreas Gottsmann, Helene Mihajlović, Ivanka Avelini Holjevac, Branka Berc Radišić, Mirjana Mogorović, Sandra Ilić, suzana Marković, Mustafa Prohić, Zoran Curiž, Zlatko Pepeonik, Vesna Mikačić, Tomislav Hitrec
Oesterreich und der Tourismus von Opatija (Abbazia) vor dem Ersten Weltkrieg und zur Mitte der 1990er Jahre
Oesterreich und der Tourismus von Opatija (Abbazia) vor dem Ersten Weltkrieg und zur Mitte der 1990er Jahre - BAND 8 Peter Jordan, Milena Peršić Peter Lang, EU Verlag der Wissenschaften & Wiener Osteuropa Studein - Oesterreichischen Ost- und Suedoseurpa Institut Frankfurt am Main, Berlin, New York, Paris, Wien - 1998. https://www.amazon.co.uk/Oesterreich-Tourismus-Opatija-Weltkrieg-Osteuropa/dp/3631304498
94.
Peršić, Milena
Metode valorizacije ekonomskih učinaka sporta u turizmu
Bartoluci, Mato ; Čavlek, Nevenka Fakultet za fizičku kulturu, Ekonomski fakultet - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=22140
95.
Avelini Holjevac, Ivanka ; Peršić, Milena ; Mogorović, Mirjana
Die Bewertung der Akkumulationsfaehigkeit in der Hotellerie von Opatija
Jordan, Peter ; Peršić, Milena Peter Lang GmbH - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=31150
96.
Opitz, Werner ; Peršić, Milena
Opatijas und Kroatiens Entwicklung im Kur-und Gesundheitstourismus- Ausbildung ind Wissenschaft
Peter, Lang Peter Lang, GmbH - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=31559
97.
Peršić, Milena
Metode valorizacije ekonomskih učinaka sporta u turizmu
Bartoluci, Mato ; Čavlek, Nevenka Fakultet za fizičku kulturu, Ekonomski fakultet - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=22140
98.
Avelini Holjevac, Ivanka ; Peršić, Milena ; Mogorović, Mirjana
Die Bewertung der Akkumulationsfaehigkeit in der Hotellerie von Opatija
Jordan, Peter ; Peršić, Milena Peter Lang GmbH - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=31150
99.
Opitz, Werner ; Peršić, Milena
Opatijas und Kroatiens Entwicklung im Kur-und Gesundheitstourismus- Ausbildung ind Wissenschaft
Peter, Lang Peter Lang, GmbH - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=31559
100.

Oesterreich und der Tourismus von Opatija (Abbazia)von dem Ersten Weltkrieg und zur Mitte der 1900er Jahre
Jordan, Peter ; Peršić, MIlena Oesterreichischen Ost-und Suedosteuropa-Institut - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=65767
101.

Hotel u turističkoj destinaciji
Persic, Milena Hotelijerski fakultet Opatija - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=65919
102.

Hotelska kuća '98: Hotel u turističkoj destinaciji
Peršić, Milena Hotelijerskii fakultet Opatija - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=66020
103.

Oesterreich und der Tourismus von Opatija (Abbazia)von dem Ersten Weltkrieg und zur Mitte der 1900er Jahre
Jordan, Peter ; Peršić, MIlena Oesterreichischen Ost-und Suedosteuropa-Institut - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=65767
104.

Hotel u turističkoj destinaciji
Persic, Milena Hotelijerski fakultet Opatija - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=65919
105.

Hotelska kuća '98: Hotel u turističkoj destinaciji
Peršić, Milena Hotelijerskii fakultet Opatija - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=66020
106. Poglavlje u knjizi /udžbeniku
Deželjin Jadranka, Džajić Ljubica, Mrša Josipa, Proklin Petar. Peršić Milena., Spremić Ivo
Konta (računi) kao metoda obuhvaćanja računovodstvenih promjena (69 - 81), Bilančne promjene na rashodima i prihodima (140 - 146); Rashodi i prihodi (147 - 219).
RAČUNOVODSTVO Dežaljin Jadranka Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu. Sveučilište u Osijeku, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb Zagreb - 1992. http://www.katalog.kgz.hr/pagesResults/bibliografskiZapis.aspx?&currentPage=1&searchById=10&sort=0&spid0=10&spv0=De%C5%BEeljin%2c+Jadranka&xm0=1&selectedId=264000313

Pozvana predavanja

1. Peršić, Milena
Obrazovanje i kadrovski potencijali u razvoju turizma Crikveničko-Vinodolske Rivijere
Novi Vinodolski, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=225774
2. Peršić, Milena
Upravljanje troškovima u globalnim procesima
Hotel Kolovare, Zadar, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=225720
3. Peršić, Milena
Naznake strategijskog računovodstva u knjizi "O umijeću trgovanja"
Dubrovnik, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=389081
4. Peršić, Milena
Naznake strategijskog računovodstva u knjizi "O umijeću trgovanja"
Dubrovnik, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=389081
5. Peršić, Milena ; janković, Sandra
Planiranje i analiza novčanog toka kao podloga za odlučivanje u slučaju hotelskog društva
Pula, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=365054
6. Peršić, Milena
Interni i eksterni obračun u javnom sektoru
Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343405
7. Peršić, Milena
Interni i eksterni obračun u javnom sektoru
Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343405
8. (Peršić, Milena)
Zdravstveni turizam u razvoju turističke destinacije
Zagreb
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664298
9. Peršić, Milena ; Vlašić, Dubravka ;
Upravljanje turističkom destinacijom
Hotel Histrija, Pula, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=225735
10. Peršić, Milena
Interni obračun i upravljanje troškovima u javnom sektoru
Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=389089
11. Peršić, Milena
Interni obračun i upravljanje troškovima u javnom sektoru
Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=389089

Kongresna priopćenja

1.
Peršić, Milena ; Vlašić, Dubravka
Health Tourism Development – Specifics of Croatian Health/Spas/Healing Resorts and Special Hospitals – State and Possibilities Predavanje Contemporary Tourism - Traditions and Innovations Sofia, Bugarska - 21.10.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=909042
2.
Peršić, Milena ; Vlašić, Dubravka
Health Tourism Development – Specifics of Croatian Health/Spas/Healing Resorts and Special Hospitals – State and Possibilities Predavanje Contemporary Tourism - Traditions and Innovations Sofia, Bugarska - 21.10.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=909042
3.
Peršić, Milena ; Halmi Lahorka
Meeting a Challenge of Non-Financial Reporting on Social Issues in Croatia Predavanje Future World by 2050 Pula, Hrvatska - 3.6.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=909040
4.
Peršić, Milena ; Halmi Lahorka
Meeting a Challenge of Non-Financial Reporting on Social Issues in Croatia Predavanje Future World by 2050 Pula, Hrvatska - 3.6.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=909040
5.
Peršić, Milena ; Halmi, Lahorka ; Severović, Kornelija
Measuring Qualitative Characteristics of Disclosed Non-Financial Reports in Croatia Predavanje Interdisciplinary Management Research XIII Opatija, Hrvatska - 21.5.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=909039
6.
Peršić, Milena ; Halmi, Lahorka ; Severović, Kornelija
Measuring Qualitative Characteristics of Disclosed Non-Financial Reports in Croatia Predavanje Interdisciplinary Management Research XIII Opatija, Hrvatska - 21.5.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=909039
7.
Peršić, Milena ; Vlašić, Dubravka
Quality of camping tourism business information, as the way for winning the game Predavanje Winning the Game in Hospitality, Tourism and Events Banja Luka, Bosna i Hercegovina - 13.5.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=909053
8.
Peršić, Milena; Vlašić, Dubravka; Janković, Sandra
Importance of Accounting Information for Increasing Competitiveness of Health Tourism – Case Study Croatia Full paper / PPP EuroCHRIE 2016 conference, What's Going Well in Hospitality, Tourism and Events?, Budapest - 27.10.2016. http://eurochriebudapest2016.org/
9.
Peršić, Milena, Halmi, Lahorka
Assessing the Quality of Non-financial Reporting in Croatia Full paper / PPP 7th Annual Global Business Conference – CBS Zagreb - 29.9.2016. https://inomics.com/7th-annual-global-business-conference-2016-zagreb-centar
10.
Peršić, Milena; Vlašić, Dubravka
Planning for Change in the Health-Tourism Industry Full paper / PPP XVIth International Conference of Partner Institutions, „Planning for Change“, Ohrid - 18.5.2016. http://www.lafondation.org/activities/conference
11.
Peršić, Milena; Vlašić, Dubravka
Professional Profile and Education Framework for Managers in the Croatian Health Tourism Sector Full paper // PPP Tourism and Hospitality Industry 2016, Biennial International Congress „THI 2016“ Opatija - 28.4.2016. http://www.fthm.uniri.hr/index.php/thi-home ; http://www.fthm.uniri.hr/index.php/thi-2014-congress-proceedings/2016
12.
Janković, Sandra; Peršić, Milena
Harmonizacija sustava financijskog i nefinancijskog izvještavanja za interne i eksterne korisnike Full paper // PPP 6. kontroling konferencija „Planiranje, analiziranje i izvještavanje - Izazovi planiranja, analiziranja i izvještavanja u poslovnoj praksi" Zagreb - 10.6.2015. http://www.poslovnaucinkovitost.eu/edukacije/aktualne-edukacije/1107-6-susret-kontrolera-2
13.
Peršić, Milena; Janković, Sandra; Bakija, Katarina
Sustainability and social responsibility of Croatian hotel companies Full paper / PPP 15th International Conference of Partner Institutions “Hospitality and Service Innovation” Portorož - 15.4.2015. http://www.lafondation.org/activities/ conference
14.
Peršić, Milena; Bakija Katarina; Vlašić, Dubravka
Sustainability reporting: Possible ways of rethinking hospitality accounting Full paper // PPP 9th International Scientific Conference„Economic and Social Development“, Istanbul - 9.4.2015. http://www.esd-conference.com
15.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra
Istraživanje pretpostavki za održivi razvoja zdravstveno-turističke destinacije Predavanje 5. znanstveno-stručni skup "Aktualnosti hrvatskog pomorskog prava, prava mora, prava u turizmu, građanskog i upravnog prava - In memoriam prof. dr. sc. Vjekoslav Šmid" Rab, Hrvatska - 25.9.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798639
16.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra
Istraživanje pretpostavki za održivi razvoj zdravstveno-turističke destinacije Predavanje 5. znanstveno-stručni skup "Aktualnosti hrvatskog pomorskog prava, prava mora, prava u turizmu, građanskog i upravnog prava - In memoriam prof. dr. sc. Vjekoslav Šmid" Rab, Hrvatska - 25.9.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798639
17.
Peršić,Milena; Janković,Sandra
Research of Precondition for Sustainable Development of Health Tourism Destination // Istraživanje pretpostavki za održivi razvoja zdravstveno-turističke destinacije Full paper // PPP 5. znanstveno-stručni skup “Aktualnosti hrvatskog pomorskog prava, prava mora, prava u turizmu, građanskog i upravnog prava “In memoriam prof. dr. sc. Vjekoslav Šmid” Grad Rab - 24.9.2014. http://www.rab.hr/grad-rab/najava/peti-znanstveno-struchni-skup-in-memoriam-prof.-dr.-sc.-vjekoslav-shmid
18.
Peršić, Milena; Janković, Sandra; Vlašić, Dubravka
Accounting Information for the Cross-cultural business communication in the Hospitality Industry Full paper // PPP XIV International Conference of Partner Institutions “Cultural Dimensions in Hospitality, Tourism and Events” Manchester - 8.7.2014. https://www2.mmu.ac.uk/hollings/conferences/
19.
Janković, Sandra; Peršić, Milena
Standardization of Health Tourism Reporting - Requirements for Successful Benchmarking // Standardizacija izvještavanja u zdravstvenom turizmu - pretpostavka za uspješan benchmarking Full paper // PPP HTI conference Zagreb - 13.3.2014. https://www.hgk.hr/sektor-centar/sektor-turizam/hgk-zapocela-s-radom-4-konferencije-industrije-zdravstvenog-turizma
20.
Milena Peršić
Sinergija znanja kao temelj razvoja zdravstvenog turizma Summary // PPP Turistički forum „Crikvenica - Rivijera zdravlja“, Crikvenica - 25.9.2013. http://www.mint.hr/default.aspx/print.aspx?id=10424;www.kvarner.hr/docs/kvarner2011HR/documents/688/1.../Original.doc; https://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=664328&table=zbornik&lang=EN%20Croatian%20Scientific%20Bib..&print=true;
21.
Peršić, Milena
Standardi pripreme i prezentiranja financijskih informacja u turizmu i zdravstvenom turizmu full paper // PPP 4. znanstveno-stručni skup „Im memoriam prof. dr. sc. Vjekoslav Šmid - Aktualnosti građanskog prava, prava u turizmu, pomorskog prava i prava mora te upravnog prava“ Grad Rab - 7.6.2013. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664322
22.
Peršić, Milena
Standardi pripreme i prezentiranja financijskih informacja u turizmu i zdravstvenom turizmu full paper // PPP 4. znanstveno-stručni skup „Im memoriam prof. dr. sc. Vjekoslav Šmid - Aktualnosti građanskog prava, prava u turizmu, pomorskog prava i prava mora te upravnog prava“ Grad Rab - 7.6.2013. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664322
23.
Peršić, Milena; Janković, Sandra; Vlašić, Dubravka
Segment reporting for shareholders: Myth or Reality PPP The 6th International Conference „The Changing Economic Landscape_ Issues, Implications and Policy Options - 31.5.2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=663917
24.
Peršić, Milena; Blažević, Branko
Challenges and Opportunities of Entrepreneurship for Developing Eco-Health Tourism Destinations Full paper // PPP 11th Asia Pacific CHRIE Conference Macau, Kina - 22.5.2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664324
25.
Peršić, Milena; Janković,Sandra; Bakija,Katarina; Poldrugovac,Katarina
Sustainability Reporting for Hotel Companies: A Toll for Overcoming the Crisis Full paper // PPP ToSEE - 2nd International Scientific Conference - Tourism in Southern and Eastern Europe 2013 Opatija - 16.5.2013. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2289869; http://www.fthm.uniri.hr/files/Kongresi/ToSEE/2013/papers/24%20Persic_Jankovic_Bakija_Poldrugovac.pdf;
26.
Peršić, Milena; Janković, Sandra; Poldrugovac,Katarina
Performance Measurement in the Croatian Hospitality Industry – a comparative study Full paper // PPP 30th EuroCHRIE Annual Conference "Hospitality for a Better World" Lausanne, Švicarska - 26.10.2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=664319
27.
Peršić, Milena
Zdravstveni turizam u razvoju turističke destinacije Full paper / PPP HTI Conference - Međunarodna konferencija industrije zdravastvenog turizma Zagreb - 4.6.2012. http://www.fthm.uniri.hr/files/PDS/ZT/Press/ZAGREB_Milena_Persic_Zdrav.tur.destinacije_04.06.pdf
28.
Janković, Sandra; Peršić, Milena; Zanini-Gavranić, Tatiana
Customer Profitability Approach: Measurement and Research Directions in the Hospitality Industry Full paper / PPP 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference Corfu iSLAND, gREECE - 1.6.2012. https://studylib.net/doc/8229660/customer-profitability-approach
29.
Peršić,Milena; Janković,Sandra; Poldrugovac Katarina
Implementation of Segment Reporting Standards in the Hospitality Industry - A Comparative Study Full paper // PPP Biennnial conference - THI 2012 - New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija - 6.5.2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=664305; http://connection.ebscohost.com/c/articles/92582326/implementation-segment-reporting-standards-hospitality-industry-comparative-study
30.
Milena Peršić; Adriana Jelušić
Eco-Health Tourism Offering In Regional Development Full paper // PPP 3rd International scientific conference "Knowledge and challenges of Globalisation in 2011" Celje, Slovenia - 17.11.2011. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=563387
31.
Peršić, Milena; Poldrugovac, Katarina
Accounting Information for Sustainability Management in the Hospitality Industry Full paper // PPP 3. international scientific conference "Knowledge and business challenge of globalisation in 2011" Celje, Slovenia - 17.11.2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=563400
32.
Peršić, Milena; Janković, Sandra; Zanini-Gavranić Tatiana
Environmental Management Accounting in Hospitality Industry – Empirical Evidence from Croatia Full paper // PPP International EuroCHRIE conference: Tourism and Hospitality, Drivers of Transition Dubrovnik - 20.10.2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=563420;
33.
Peršić,Milena
Europski okvir izgradnje menadžmenta i revizije okoliša - EMAS // European framework for environmental management and audit scheme - EMAS Full paper // PPP Interna revizija i kontrola Vodice - 28.9.2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=559541
34.
Peršić, Milena ; Jelušić, Adriana
The competitive eco-health tourism destination Predavanje 3rd Internationala conerence of Meical Tourisdm and Trevel Medicine Zagreb, Hrvatska - 17.9.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=562849
35.
Peršić, Milena ; Jelušić, Adriana
The competitive eco-health tourism destination Predavanje 3rd Internationala conerence of Meical Tourisdm and Trevel Medicine Zagreb, Hrvatska - 17.9.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=562849
36.
Peršić, Milena; Jelušić, Adriana
The competitive eco-health tourism destination Summary // PPP 3rd Internationala conerence of Meical Tourisdm and Trevel Medicine Zagreb - 15.9.2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=562849
37.
Muzur, Amir ; Peršić, Milena ; Bratović, Emil ; Peršić, Viktor
Okvir za pripremu Pravilnika o pružanju usluga u zdravstvenom turizmu za lječilišne destinacije u Hrvatskoj Predavanje Zdravstveno-lječilišne destinacije u Hrvatskoj Veli Lošinj, Hrvatska - 4.9.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664287
38.
Muzur, Amir ; Peršić, Milena ; Bratović, Emil ; Peršić, Viktor
Okvir za pripremu Pravilnika o pružanju usluga u zdravstvenom turizmu za lječilišne destinacije u Hrvatskoj Predavanje Zdravstveno-lječilišne destinacije u Hrvatskoj Veli Lošinj, Hrvatska - 4.9.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664287
39.
Muzur, Amir ; Peršić, Milena ; Bratović, Emil ; Peršić, Viktor
Okvir za pripremu pravilnika u pružanju usluga u zdravstvenom turizmu Predavanje Zdravstveno-lječilišne destinacije u Hrvatskoj Veli Lošinj, Hrvatska - 4.9.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559535
40.
Muzur, Amir ; Peršić, Milena ; Bratović, Emil ; Peršić, Viktor
Okvir za pripremu pravilnika u pružanju usluga u zdravstvenom turizmu Predavanje Zdravstveno-lječilišne destinacije u Hrvatskoj Veli Lošinj, Hrvatska - 4.9.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559535
41.
Muzur, Amir; Peršić, Milena; Bratović, Emil; Peršić, Viktor
Fremework for Drafting Regulations on Providing Services in Health Tourism for Croatian Health Resorts // Okvir za pripremu Pravilnika o pružanju usluga u zdravstvenom turizmu za lječilišne destinacije u Hrvatskoj Full paper // PPP Zdravstveno-lječilišne destinacije u Hrvatskoj (ISBN 978-953-6868-36-0) Veli Lošinj - 2.9.2011. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559535
42.
Janković, Sandra; Peršić, Milena; Zanini Gavranić, Tatiana
Framework for Development of Environmental Management Accounting (EMA) in Croatian Hospitality Industry Full paper // PPP ToSEE - Tourism in South East Europe Opatija - 6.5.2011. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2165300
43.
Jankovic, Sandra; Persic, Milena
Uniform System of Accounts for the Lodging Industry and Performance Benchmarking Full paper // PPP Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 // Knowladge and business challange of globalisation in 2010 Celje, Slovenia - 18.11.2010. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559714
44.
Janković, Sandra; Peršić, Milena
Performance Benchmarking Tool in the Croatian Hotel Industry Full paper // PPP EuroCHRIE Conference "Passion for Hospitality Excellence" Amsterdam, Nizozemska - 27.10.2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=560487
45.
Peršić, Milena; Vlašić, Dubravka; Poldrugovac, Katarina; Ivančić, Anastazija
Accounting Education Students on Faculties of Management full paper // PPP The 2010 European Applied business research Conference (EABR) & ETLC Conference Dublin, Ireland - 8.10.2010. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559863
46.
Peršić, Milena; Janković, Sandra: Vejzagić, Vanja
Measurement of eco-efficiency in tourism destination, Full paper // PPP Touris and Quolity of Life Portorož, Slovenija - 27.9.2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=560297
47.
Vejzagić, Vanja; Janković, Sandra; Peršić, Milena
Challenges of Environmental Accounting in Tourist Destination as a Trend of Sustainable Development Full paper // PPP 9 th International Conference on Corporate Social Responsibility: CSR and Global Governance Zagreb - 17.6.2010. http://www.davideacrowther.com/9csrhome.html; https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=476050
48.
Peršić, Milena
Nekateri aktualni vidiki ravnanja s okoljem // Neki aktualni pristupi upravljanja okolišem Full paper // PPP Knowledge and business challenge of globalisation; 1st international scientific conference, Znanje in poslovni izzivi globalizacije Celje, Slovenia - 12.11.2009. https://bib.irb.hr/datoteka/443532.ppp_prezentacija_MP_celje.pdf ; http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=443532
49.
Peršic, Milena; Poldrugovac, Katarina
Segment Reporting in Harmonization and Globalization Processes full paper // PPP Knowledge and business challenge of globalisation Celje, Slovenia - 12.11.2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=440951
50.
Milena Peršić
Interni obračun i upravljanje troškovima u javnom sektoru full paper // PPP Hrvatski javni sektor u aktualnim gospodarskim uvjerima Zagreb - 2.4.2009. https://bib.irb.hr/datoteka/389089.Persic_javni_sektor_2009.pdf; https://bs.scribd.com/document/170096901/Upravljanje-javnim-sektorom;
51.
Milena, Peršić
Naznake strategijskog računovodstva u knjizi «O umijeću trgovanja» Full paper // PPP Znanstveni skup «Benedikt Kotruljević 2008» Dubrovnik - 5.11.2008. http://katalog.efzg.hr/pagesResults/bibliografskiZapis.aspx?&currentPage=10&searchById=10&sort=0&spid0=10&spv0=%C5%BDager%2C+Katarina&xm0=1&selectedId=18002625
52.
Peršić, Milena ; Ivanović, Vanja
Ekonomski aspekti cjeloživotnog učenja za održivi razvoj turizma Predavanje Lifelong learninng for sustainable development // Cjeloživotno učenje za održivi razvoj Plitvice - 23.5.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=365056
53.
Peršić, Milena ; Ivanović, Vanja
Ekonomski aspekti cjeloživotnog učenja za održivi razvoj turizma Predavanje Lifelong learninng for sustainable development // Cjeloživotno učenje za održivi razvoj Plitvice - 23.5.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=365056
54.
Peršić, Milena ; Ivanović, Vanja
Ekonomski aspekti cjeloživotnog učenja za održivi razvoj turizma Predavanje Lifelong learninng for sustainable development // Cjeloživotno učenje za održivi razvoj Plitvice - 23.5.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=365056
55.
Peršić, Milena ; Ivanović, Vanja
Ekonomski aspekti cjeloživotnog učenja za održivi razvoj turizma Predavanje Lifelong learninng for sustainable development // Cjeloživotno učenje za održivi razvoj Plitvice - 23.5.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=365056
56.
Peršić, Milena
Računovodstvene pretpostavke izvješćivanja o okolišu Predavanje Hrvatski javni sektor - praksa i perspektive Opatija, Hrvatska - 14.3.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343436
57.
Peršić, Milena
Računovodstvene pretpostavke izvješćivanja o okolišu Predavanje Hrvatski javni sektor - praksa i perspektive Opatija, Hrvatska - 14.3.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343436
58.
Peršić, Milena
Računovodstvene pretpostavke izvješćivanja o okolišu Predavanje Hrvatski javni sektor - praksa i perspektive Opatija, Hrvatska - 14.3.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343436
59.
Peršić, Milena
Računovodstvene pretpostavke izvješćivanja o okolišu Predavanje Hrvatski javni sektor - praksa i perspektive Opatija, Hrvatska - 14.3.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343436
60.
Peršić, Milena
Metode obračuna proizvodnje - tradicionalni i suvremeni pristup Predavanje MSFI u Hrvatskoj Opatija, Hrvatska - 9.11.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343468
61.
Peršić, Milena
Metode obračuna proizvodnje - tradicionalni i suvremeni pristup Predavanje MSFI u Hrvatskoj Opatija, Hrvatska - 9.11.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343468
62.
Peršić, Milena
Metode obračuna proizvodnje - tradicionalni i suvremeni pristup Predavanje MSFI u Hrvatskoj Opatija, Hrvatska - 9.11.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343468
63.
Peršić, Milena
Metode obračuna proizvodnje - tradicionalni i suvremeni pristup Predavanje MSFI u Hrvatskoj Opatija, Hrvatska - 9.11.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343468
64.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Interna revizija u sustavu zaštite i unapređenja okoliša Predavanje Interna revizija i kontrola - X savjetovanje Poreč, Hrvatska - 13.10.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343201
65.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Interna revizija u sustavu zaštite i unapređenja okoliša Predavanje Interna revizija i kontrola - X savjetovanje Poreč, Hrvatska - 13.10.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343201
66.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Interna revizija u sustavu zaštite i unapređenja okoliša Predavanje Interna revizija i kontrola - X savjetovanje Poreč, Hrvatska - 13.10.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343201
67.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka
Interna revizija u sustavu zaštite i unapređenja okoliša Predavanje Interna revizija i kontrola - X savjetovanje Poreč, Hrvatska - 13.10.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343201
68.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra
Računovodstvene pretpostavke upravljanja životnim vijekom proizvoda Predavanje 42. simpozij Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika "Financije i računovodstvo u funkciji rasta hrvatskog gospodarstva" Pula, Hrvatska - 2.6.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343261
69.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra
Računovodstvene pretpostavke upravljanja životnim vijekom proizvoda Predavanje 42. simpozij Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika "Financije i računovodstvo u funkciji rasta hrvatskog gospodarstva" Pula, Hrvatska - 2.6.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343261
70.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra
Računovodstvene pretpostavke upravljanja životnim vijekom proizvoda Predavanje 42. simpozij Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika "Financije i računovodstvo u funkciji rasta hrvatskog gospodarstva" Pula, Hrvatska - 2.6.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343261
71.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra
Računovodstvene pretpostavke upravljanja životnim vijekom proizvoda Predavanje 42. simpozij Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika "Financije i računovodstvo u funkciji rasta hrvatskog gospodarstva" Pula, Hrvatska - 2.6.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343261
72.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka ; Vejzagić, Vanja
Internal audit and evironmental hotel managemnet requirements Predavanje 30th Annual Congress European Accounting Association Lisabon, Portugal - 27.4.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343161
73.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka ; Vejzagić, Vanja
Internal audit and evironmental hotel managemnet requirements Predavanje 30th Annual Congress European Accounting Association Lisabon, Portugal - 27.4.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343161
74.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka ; Vejzagić, Vanja
Internal audit and evironmental hotel managemnet requirements Predavanje 30th Annual Congress European Accounting Association Lisabon, Portugal - 27.4.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343161
75.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka ; Vejzagić, Vanja
Internal audit and evironmental hotel managemnet requirements Predavanje 30th Annual Congress European Accounting Association Lisabon, Portugal - 27.4.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343161
76.
Peršić, Milena
Interni i eksterni obračun u javnom sektoru Predavanje I Konferencija Hrvatski javni sektor Opatija, Hrvatska - 5.4.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=344224
77.
Peršić, Milena
Interni i eksterni obračun u javnom sektoru Predavanje I Konferencija Hrvatski javni sektor Opatija, Hrvatska - 5.4.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=344224
78.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra
Upravljanje troškovima i prihodima konceptom ciljnih troškova Predavanje VIII savjetovanje "Interna revizija i kontrola" Poreč, Hrvatska - 30.9.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=225823
79.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra
Upravljanje troškovima i prihodima konceptom ciljnih troškova Predavanje VIII savjetovanje "Interna revizija i kontrola" Poreč, Hrvatska - 30.9.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=225823
80.
Peršić, Milena
Informacije o troškovima okoliša u turizmu Predavanje Kvalitetom u Europske integracije Zadar, Hrvatska - 20.10.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172228
81.
Peršić, Milena
Informacije o troškovima okoliša u turizmu Predavanje Kvalitetom u Europske integracije Zadar, Hrvatska - 20.10.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172228
82.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka ;
Environmental Management Accounting Information for Hospitality Management Predavanje 17th biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2004 Opatija, Hrvatska - 16.4.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172182
83.
Peršić, Milena ; Janković, Sandra ; Vlašić, Dubravka ;
Environmental Management Accounting Information for Hospitality Management Predavanje 17th biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2004 Opatija, Hrvatska - 16.4.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172182
84.
Peršić, Milena
Primjena ABC metode u raspoređivanju troškova na nositelje Predavanje Financijski i računovodtveni aspekti korporativnog upravljanja u profitnim i neprofitnim subjektima Pula, Hrvatska - 22.3.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172364
85.
Peršić, Milena
Primjena ABC metode u raspoređivanju troškova na nositelje Predavanje Financijski i računovodtveni aspekti korporativnog upravljanja u profitnim i neprofitnim subjektima Pula, Hrvatska - 22.3.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172364
86.
Peršić, Milena
Prilagođavanje interne revizije zahtjevima menadžmenta kvalitete Predavanje Interna revizija i kontrola Poreč, Hrvatska - 3.10.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172335
87.
Peršić, Milena
Prilagođavanje interne revizije zahtjevima menadžmenta kvalitete Predavanje Interna revizija i kontrola Poreč, Hrvatska - 3.10.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172335
88.
Peršić, Milena
Obrazovanje kao pretpostavka razvoja zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj Predavanje Koncepcija razvoja zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj Stubičke Toplice, Hrvatska - 13.6.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172267
89.
Peršić, Milena
Obrazovanje kao pretpostavka razvoja zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj Predavanje Koncepcija razvoja zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj Stubičke Toplice, Hrvatska - 13.6.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172267
90.
Peršić, Milena ; Vlašić, Dubravka ; Ilić, Sandra ; Sauls, Eugen
A Comparasion of Croatian and U.S. Accounting Education Predavanje 37. Annual Meeting of Western Decision Sciences Institute Hawaii, SAD - 19.4.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=170133
91.
Peršić, Milena ; Vlašić, Dubravka ; Ilić, Sandra ; Sauls, Eugen
A Comparasion of Croatian and U.S. Accounting Education Predavanje 37. Annual Meeting of Western Decision Sciences Institute Hawaii, SAD - 19.4.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=170133
92.
Peršić, Milena
Informacije o troškovima kvalitete za upravljanje poslovnim procesima Predavanje Suvremena stremljenja u upravljanju kvalitetom Trogir, Hrvatska - 29.3.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172227
93.
Peršić, Milena
Informacije o troškovima kvalitete za upravljanje poslovnim procesima Predavanje Suvremena stremljenja u upravljanju kvalitetom Trogir, Hrvatska - 29.3.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172227
94.
Peršić, Milena ; Stojanović, Marijana
Quality of Croatian Hospitality Reporting System Poster Human Ccaapital, Culture and Quality in Tourism and Hospitality Industry Opatija, Hrvatska - 26.10.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=103826
95.
Peršić, Milena ; Stojanović, Marijana
Quality of Croatian Hospitality Reporting System Poster Human Ccaapital, Culture and Quality in Tourism and Hospitality Industry Opatija, Hrvatska - 26.10.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=103826
96.
Peršić, Milena ; Ilić, Sandra
Kontrola troškova kvalitete u internim procesima Demonstracija Interna revizija i kontrola Šibenik, Hrvatska - 27.9.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=130439
97.
Peršić, Milena ; Ilić, Sandra
Kontrola troškova kvalitete u internim procesima Demonstracija Interna revizija i kontrola Šibenik, Hrvatska - 27.9.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=130439
98.
Peršić, Milena ; Ilić, Sandra
Kontrola troškova kvalitete u internim procesima Demonstracija Interna revizija i kontrola Šibenik, Hrvatska - 27.9.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=130439
99.
Peršić, Milena ; Ilić, Sandra
Kontrola troškova kvalitete u internim procesima Demonstracija Interna revizija i kontrola Šibenik, Hrvatska - 27.9.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=130439
100.
Peršić, Milena ; Sauls, Eugen ; Vlašić, Dubravka ; Ilić, Sandra ;
Developing an Accounting Profession in a New Market Economy (Croatian Experience) Predavanje 37. Annual Meeting of Western Decision Sciences Institute Hawaii, USA - 19.4.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172112
101.
Peršić, Milena ; Sauls, Eugen ; Vlašić, Dubravka ; Ilić, Sandra ;
Developing an Accounting Profession in a New Market Economy (Croatian Experience) Predavanje 37. Annual Meeting of Western Decision Sciences Institute Hawaii, USA - 19.4.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172112
102.
Peršić, Milena
Računovodstvene informacije u sustavu upravljanja kvalitetom Ostalo 4. simpozij o kvaliteti Hrvatskog društvaaa menadžera kvalitete Vodice, Hrvatska - 30.10.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=96709
103.
Peršić, Milena
Računovodstvene informacije u sustavu upravljanja kvalitetom Ostalo 4. simpozij o kvaliteti Hrvatskog društvaaa menadžera kvalitete Vodice, Hrvatska - 30.10.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=96709
104.
Peršić, Milena ; Prohić, Mustafa ; Ilić, Sandra
Management accounting systems and hotel enterprise competitiveness Poster Fourth International Conference on Enterprise in Transition Hvar, Hrvatska - 26.5.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=103266
105.
Peršić, Milena ; Prohić, Mustafa ; Ilić, Sandra
Management accounting systems and hotel enterprise competitiveness Poster Fourth International Conference on Enterprise in Transition Hvar, Hrvatska - 26.5.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=103266
106.
Peršić, Milena ; Sauls, Eugene ; Ilić, Sandra
Hotel Financial Reporting to the Croatian Clearing Bank Poster 8th annual meeting of the American Society of business and Behavioral Sciences Las Vegas, Nevada, SAD - 26.2.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=103280
107.
Peršić, Milena ; Sauls, Eugene ; Ilić, Sandra
Hotel Financial Reporting to the Croatian Clearing Bank Poster 8th annual meeting of the American Society of business and Behavioral Sciences Las Vegas, Nevada, SAD - 26.2.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=103280
108.
Peršić, Milena
Interna revizija, kontrola i Total Quality Management Ostalo Interna ravizija i kontrola Opatija, Hrvatska - 2.10.1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=28711
109.
Peršić, Milena
Interna revizija, kontrola i Total Quality Management Ostalo Interna ravizija i kontrola Opatija, Hrvatska - 2.10.1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=28711
110.
Peršić, Milena
Training of Tourism Professionals in Croatia Ostalo Leisure, Culture and Tourism in Europe- The Challenge for Reconstruction and Modernization in Communities Dubrovnik, Hrvatska - 1.10.1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=23154
111.
Peršić, Milena
Training of Tourism Professionals in Croatia Ostalo Leisure, Culture and Tourism in Europe- The Challenge for Reconstruction and Modernization in Communities Dubrovnik, Hrvatska - 1.10.1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=23154
112.
Peršić, Milena ; Turčić, Marino
Informacije upravljackog racunovodstva u funkciji povecanje uspjesnosti u hotelijerstvu Poster XXXVI. Simpozij Racunovodstvo, revizija i financije u suvremenim gospodarskim uvjetima Pula, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=103264
113.
Peršić, Milena ; Turčić, Marino
Informacije upravljackog racunovodstva u funkciji povecanje uspjesnosti u hotelijerstvu Poster XXXVI. Simpozij Racunovodstvo, revizija i financije u suvremenim gospodarskim uvjetima Pula, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=103264
114.
Peršić Milena ; Ilić Sandra
Razina dostignuća upravljačkog računovodstva u Hrvatskoj Predavanje Simpozij Računovodstvo, financije i revizija u suvremenim gospodarskim uvjetiima: XXXIII, simpozij, Pula Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=21825
115.
Peršić Milena ; Ilić Sandra
Razina dostignuća upravljačkog računovodstva u Hrvatskoj Predavanje Simpozij Računovodstvo, financije i revizija u suvremenim gospodarskim uvjetiima: XXXIII, simpozij, Pula Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=21825
116.
Peršić, Milena ; Vlašić, Dubravka ; Poldrugovac, Katarina ; Ivančić, Anastazija
Accountig Education Students on Faculties of Management Predavanje The 2010 European Applied business research Conference (EABR) & ETLC Conference Proceedings Dublin, Ireland
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559863
117.
Peršić, Milena ; Vlašić, Dubravka ; Poldrugovac, Katarina ; Ivančić, Anastazija
Accountig Education Students on Faculties of Management Predavanje The 2010 European Applied business research Conference (EABR) & ETLC Conference Proceedings Dublin, Ireland
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559863
118.
Peršić, Milena ; Vlašić, Dubravka ; Poldrugovac, Katarina ; Ivančić, Anastazija
Accountig Education Students on Faculties of Management Predavanje The 2010 European Applied business research Conference (EABR) & ETLC Conference Proceedings Dublin, Ireland
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559863
119.
Peršić, Milena ; Vlašić, Dubravka ; Poldrugovac, Katarina ; Ivančić, Anastazija
Accountig Education Students on Faculties of Management Predavanje The 2010 European Applied business research Conference (EABR) & ETLC Conference Proceedings Dublin, Ireland
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559863
120.
Peršić, Milena
Europski okvir izgradnje menadžmenta i revizije okoliša - EMAS Predavanje Interna revizija i kontrola Vodice, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559541
121.
Peršić, Milena
Europski okvir izgradnje menadžmenta i revizije okoliša - EMAS Predavanje Interna revizija i kontrola Vodice, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559541
122.
Peršić, Milena
Europski okvir izgradnje menadžmenta i revizije okoliša - EMAS Predavanje Interna revizija i kontrola Vodice, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559541
123.
Peršić, Milena
Europski okvir izgradnje menadžmenta i revizije okoliša - EMAS Predavanje Interna revizija i kontrola Vodice, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=559541
124.
Peršić, Milena
Računovodstvo okoliša i održivi razvoj turizma Predavanje Održivi razvoj turizma - problemi i perspektive Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172351
125.
Peršić, Milena
Računovodstvo okoliša i održivi razvoj turizma Predavanje Održivi razvoj turizma - problemi i perspektive Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172351
126.
(Peršić, Milena)
Sinergija znanja kao temelj razvoja zdravstvenog turizma Predavanje Turistički forum „Crikvenica - Rivijera zdravlja“ Crikvenica, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664328
127.
(Peršić, Milena)
Sinergija znanja kao temelj razvoja zdravstvenog turizma Predavanje Turistički forum „Crikvenica - Rivijera zdravlja“ Crikvenica, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664328
128.
Peršić, Milena ; Ilić, Sandra ; Vlašić, Dubravka ;
Uniform System of Accounts for the Lodging Industry - A Part of Global Accounting Standards Poster International Conference Globalisation and Entrepreneurship: Fears, Challenges and Opportuities Pula, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172059
129.
Peršić, Milena ; Ilić, Sandra ; Vlašić, Dubravka ;
Uniform System of Accounts for the Lodging Industry - A Part of Global Accounting Standards Poster International Conference Globalisation and Entrepreneurship: Fears, Challenges and Opportuities Pula, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172059
130.
Peršić, Milena
IFRS/MSFI 8 - Operativni segmenti Predavanje Međunarodni standardi financijskog izvještavanja i Hrvatski stadradi financijskog izvještavanja Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=380014
131.
Peršić, Milena
IFRS/MSFI 8 - Operativni segmenti Predavanje Međunarodni standardi financijskog izvještavanja i Hrvatski stadradi financijskog izvještavanja Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=380014
132.
Peršić, Milena
IFRS/MSFI 8 - Operativni segmenti Predavanje Međunarodni standardi financijskog izvještavanja i Hrvatski stadradi financijskog izvještavanja Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=380014
133.
Peršić, Milena
IFRS/MSFI 8 - Operativni segmenti Predavanje Međunarodni standardi financijskog izvještavanja i Hrvatski stadradi financijskog izvještavanja Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=380014
134.
Peršić, Milena
Stanje, konkurentnost i mogućnosti unapeđenja turističke ponude Baške i Kvarnera Predavanje Okrugli stol "Turizam Baške - gospodarska orijentacija i sudbina" Baška, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=225814
135.
Peršić, Milena
Stanje, konkurentnost i mogućnosti unapeđenja turističke ponude Baške i Kvarnera Predavanje Okrugli stol "Turizam Baške - gospodarska orijentacija i sudbina" Baška, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=225814
136.
(Peršić, Milena)
Standardi pripreme i prezentiranja financijskih informacja u turizmu i zdravstvenom turizmu Predavanje 4.znanstveno-stručnog skupa„In memoriam prof.dr.sc.Vjekoslav Šmid-Aktualnosti građanskog prava, prava u turizmu, pomorskog prava i prava mora te upravnog prava“ Rab, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664322
137.
Peršić, Milena
Standardi pripreme i prezentiranja financijskih informacja u turizmu i zdravstvenom turizmu Predavanje 4.znanstveno-stručnog skupa„In memoriam prof.dr.sc.Vjekoslav Šmid-Aktualnosti građanskog prava, prava u turizmu, pomorskog prava i prava mora te upravnog prava“ Rab, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664322

Znanstveni projekti

1. 20.8.2014. - 19.8.2018.
Accounting and financial reporting reform as a means for strengthening the development of efficient public sector financial management in Croatia - ACCFORPSFMINCRO; istraživač; HRZZ ( šifra RH - IP-11-2013); 437.500,00 Kn; http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=1205&pid=8509&rok=2013-11
2. 1.6.2014. - 2.4.2015.
Strategija razvoja grada Opatije; istraživač; Grad Opatija; ; http://www.fthm.uniri.hr/index.php/e-izdanja-fmtu/3-e-izdanja-fmtu/12-strategija-razvoja-grada-opatije; http://www.opatija.hr/hr/vijesti/novosti/prihvacena-strategija-razvoja-grada-opatije-2014-2020,2265.html
3. 18.2.2014. - 17.6.2015.
CrossBench - Benchmarking hrvatskog i slovenskog hotelijerstva: instrument za povećanje kompetitivnosti i razvoj poduzetništva ; istraživač; EU IPA projekt financiran u okviru programa Europske teritorijalne suradnje Slovenija – Hrvatska; ; http://www.crossbench.eu/projekt-benchmarking-hrvatskog-slovenskog-hotelijerstva
4. 1.5.2011. - 15.9.2012.
Istraživanje turizma destinacije - Istraživanje turističke ponude Kvarnera; Istraživač; Turistička zajednica Kvarnera & 20 turisitčkih zajednica u PGŽ; ; https://books.google.hr/books/about/Istra%C5%BEivanje_turizma_destinacije.html?id=PEw5mwEACAAJ&redir_esc=y; http://www.fthm.uniri.hr/index.php/znanost-i-istrazivanje/izdavacka-djelatnost/fmtu-izdanja/2-fmtu-izdanja/7-istrazivanje-turizma-destinacije
5. 9.1.2007. - 1.11.2011.
Obnovljivi izvori energije za eko-hotel i eko-turističku destinaciju ; Istraživač; MZOS RH (šifra 116-2012298-2574); ; http://www.euni.de/tools/jobpopup.php?lang=en&option=showJobs&jobid=3663&jobtyp=15&university=Faculty+of+Management+in+Tourism+and+Hospitality%2C+University+of&country=HR&sid=58653 ; http://www.utm.hr/?pgid=36&cid=41;http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=
6. 15.4.2002. - 31.12.2006.
Turistička regionalizacija u globalnim procesima ; Istraživač; MZOS RH (šifra projekta 0116003); ; http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0116003
7. 1.10.2000. - 1.10.2001.
Analiza možnosti spremljanja uspješnosti poslovanja po metodologiji Horwath v Slovenskih hotelskih podjetjih; istraživač; Slovenska turistična organizacija - Turistično gostinska zbornica Slovenije; ; http://www.worldcat.org/title/analiza-moznosti-spremljanja-uspesnosti-poslovanja-po-metodologiji-horwath-v-slovenskih-hotelskih-podjetjih/oclc/456630996; https://books.google.hr/books/about/Analiza_mo%C5%BEnosti_spremljanja_uspe%C5%A1nost.html?id=Q2ZrNQAA
8. 1.6.1996. - 1.6.2002.
Hotelijerstvo Opatijske Rivijere 2010 ; voditeljica projekta; MZOS RH (šifra projekta 116002) ; ; http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=116002&period=1996
9. 1.3.1996. - 1.3.2002.
Programi sportsko rekreacijske i zdravstveno preventivne ponude u funkciji razvitka izvansezonskog turizma Hrvatske; istraživač; MZOS (šifra projekta 034002); ; http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=034002&period=1996; http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=6&lid=1
10. 1.4.1992. - 31.3.1996.
Istraživanje razvojnih resursa hospitality industrije Hrvatske; Istraživač; MZOS RH (šifra projekta 5-99-289); ; http://www.mzos.hr/svibor/5/99/289/rad_h.htm; http://www.mzos.hr/svibor/5/99/289/proj_h.htm
11. 1.2.1980. - 1.12.1980.
Koncepcija razvitka turizma u Zajednici općina Rijeka; istraživač; Zajednica općina Rijeka; ; http://www.worldcat.org/identities/lccn-n90617095/; http://biblioteka.iztzg.hr/WebCGI.exe?Tip=Listic&Jbmg=000910&Baza=1

Mentorstvo doktorandima

1. 1.10.2011. - 14.10.2014.
Katarina Bakija; Doktorat RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE ZA UPRAVLJANJE ODRŽIVIM RAZVOJEM KORPORACIJE, ; ; 14.10.2014.;
2. 15.1.2010. - 29.6.2012.
Vanja Vejzagić; Doktorat RAČUNOVODSTVENE PRETPOSTAVKE UPRAVLJANJA EKO-HOTELOM; ; 29.06.2012.;
3. 1.5.2008. - 3.6.2011.
Zanini Gavranić Tatiana; Doktorat RAČUNOVODSTVENE PRETPOSTAVKE PRIPREME INFORMACIJA ZA POSLOVNO ODLUČIVANJE U HOTELIJERSTVU; ; 03. 06. 2011.;
4. 1.10.2006. - 23.7.2012.
Dubravka Vlašić; Doktorat INTERNA REVIZIJA KAO POTPORA MENADŽMENTU OKOLIŠA U HOTELIJERSTVU; ; 23.07.2012.;
5. 1.10.2006. - 15.4.2010.
Davorka Peruško Stipić; Magisterij Informatička podrška računovodstvenom informacijskom sustavu u hotelijerstvu; ; 15.04.2010.;
6. 1.10.2006. - 22.12.2009.
Vanja Vejzagić; Magisterij Računovodstvo okoliša i eko-bilanca turističke destinacije ; ; 22.12.2009.;
7. 1.10.2006. - 15.4.2009.
Sanja Todorić Nekić; Magisterij Primjena suvremenih metoda obračuna troškova u malom poduzetništvu ; ; 15.04.2009.;
8. 1.10.2005. - 30.6.2008.
Zorica Brašnić; Magisterij Interni obračun i računovodstveno izvješćivanje menadžmenta u avio-kompaniji ; ; 30.06.2008.;
9. 1.10.2005. - 15.4.2008.
Silvija Puhar; Magisterij Primjena računovodstvenih standarda za upravljanje troškovima rada u turističkoj zajednici ; ; 15.04.2008.;
10. 1.5.2005. - 20.7.2012.
Iris Lončar; Doktorat PRILAGODBA RAČUNOVODSTVA POTREBAMA STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA U HOTELIJERSTVU; ; 20.07.2012.;
11. 1.10.2003. - 3.7.2006.
Suzana Vozila Blažina; Magisterij Uloga računovodstvenih informacija u unapređenju procesa nabave hotelskog poduzeća ; ; 03.07.2006.;
12. 1.10.2002. - 23.5.2005.
Dubravka Vlašić; Magisterij Računovodstveno obuhvaćanje lizinga u hotelijerstvu; ; 23. 05. 2005.;
13. 1.10.2001. - 28.6.2005.
Igor Novel; Magisterij Računovodstvene pretpostavke primjene metoda snižavanja troškova u hotelijerstvu; ; 28.06.2005.;
14. 1.10.2001. - 30.3.2004.
Tatiana Zanini Gavranić, ; Magisterij Menadžersko računovodstvo u sustavu upravljanja potpunom kvalitetom ; ; 30.03.2004.;
15. 1.10.2001. - 12.3.2004.
Majda Šale; Magisterij Računovodstvene informacije za menadžment turističke zajednice destinacije ; ; 12.03.2004.;
16. 1.10.2000. - 10.2.2003.
Marijana Mečulj Stojanović; Magisterij Standardizacija temeljnih financijskih izvjštaja u hotelskoj industriji Hrvatske ; ; 10.02.2003.;
17. 1.10.1998. - 20.4.2001.
Turčić, Marino; Magisterij Sustav računovodstvenog izvješćivanja menadžmenta hotela; ; 20.04.2001.;
18. 1.10.1994. - 2.7.1997.
Sandra Ilić; Magisterij Budžetiranje rezultata poslovanja hotela u sustavu kontrolinga; ; 02.07.1997.;
19. 1.10.1993. - 30.6.1997.
Damir Lovreković; Magisterij Food & Beverage Controlling u brodskom ugostiteljstvu; ; 30.06.1997.;
20. 1.10.1993. - 20.5.1996.
Cucančić, Nataša; Magisterij Standardizacija i ekonomska valorizacija pripreme i ponude usluga prehrane; ; 20.05.1996.;
21. 1.10.1991. - 30.7.1994.
Mirjana Mogorović; Magisterij Primjena međunarodnih standarda iskazivanja i ocjene rezultata poslovanja hotela,; ; 30.07.1994. ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.4.2016. - 15.12.2016.
Destinacijski akcijski plan Opatije
Grad Opatija  
Istraživač
2.
15.1.2016. - 31.10.2016.
Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. – 2020. godine (SITUACIJSKA ANALIZA; STRATEGIJA RAZVOJA; STRATEŠKI MARKETINŠKI PLAN; OPERATIVNI MARKETINŠKI PLAN)
Primorsko-Goranska Županija i Ministarstvo turizma RH  
Istraživač
3.
10.7.2015. - 15.1.2016.
Strategija razvoja općine Malinska – Dubašnica 2015 - 2010
Općina Malinska  
Istraživač
4.
15.4.2013. - 9.6.2014.
ZDRAVSTVENI TURIZAM GRADA RABA - I faza istraživanja
GRAD RAB   60 000 kn + PDV
voditeljica projekta
5.
1.4.2011. - 1.2.2012.
Izmjene i dopune Glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije (Kvarnera)
Primorsko-goranska županija, Turistička zajednica Primorsko-goranske županije  
Istraživač
6.
1.10.2010. - 1.9.2012.
EKONOMSKA I DRUŠTVENA OPRAVDANOST ORGANIZIRANJA SPORTSKE PRIREDBE «SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP - AUTOMOTODROM GROBNIK»
MK KVARNER   60 000 kn + PDV
voditeljica projekta
7.
1.3.2010. - 1.11.2011.
Strategija razvoja grada Pule
Grad Pula  
Istraživač
8.
1.3.2004. - 15.10.2005.
Glavni plan razvoja turizma Primorsko-Goranske Županije (Kvarnera)
Primorsko-goranska županija  
Istraživač
9.
15.4.2003. - 25.8.2003.
Internationales Business
Zentrum fuer Ausland Studije, Wuerschafts Universitaet Wien, Austria  
Istraživač
10.
1.10.2002. - 5.3.2003.
Nova znanja i razvoj menadžmenta u hrvatskom hotelijerstvu
Udruga poslodavaca  
Istraživač
11.
15.2.2002. - 1.11.2002.
Qualität im Hotelmanagement Aus- und Weiterbildung, als Voraussetzung der Entwicklung (Kvaliteta menadžmenta u hotelijerstvu, obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje kao pretpostavka razvoja)
ZAS, BWL - WU Wien & ÖOSI Wien, Austria  
Istraživač
12.
1.2.1996. - 30.10.1997.
Strategija razvoja Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci - Rektorat  
Istraživač
13.
1.3.1993. - 30.9.1993.
Inovirani nastavni plan i program Hotelijerskog fakulteta Opatija
Hotelijerski fakultet Opatija  
Voditelj projekta
14.
1.5.1992. - 31.3.1993.
Elaborat pretvorbe društvenog poduzeća "Liburnia Riviera Hoteli Opatija"
Liburnia Riviera Hoteli, Opatija  
Voditel projekta
15.
1.8.1991. - 31.5.1992.
Mreža sportskih objekata i program razvoja sporta općine Opatija
Slipština Općine Opatija  
Istraživač
16.
15.9.1988. - 15.12.1988.
Standardi, normativi i mjerila za utvrđivanje cijene usluga djelatnosti fizičke kulture
Zavod za fizičku kulturu Hrvatske, Zagreb  
Istraživač
17.
10.2.1988. - 30.7.1988.
Program izgradnje privatnih trgovina i njihovo uključivanje u turističku ponudu Pule
Općina Pula  
Istraživač
18.
1.11.1986. - 1.12.1987.
Informacijsko-komunikacijski sistem Kvarnerska rivijera (I dio - idejni projekt) Informacijsko-komunikacijski sistem Kvarnerska rivijera (II dio - glavni projekt)
Zajednica općina Rijeka  
Istraživač
19.
1.4.1986. - 20.12.1986.
Opatijski turistički potencijali
Općina Opatija  
Istraživač
20.
5.5.1985. - 25.2.1985.
Optimalizacija organizacije rada i poslovanja RO Thalassotherapie Crikvenica
Thalassotherapia, Crikvenica  
Istraživač
21.
1.10.1984. - 15.2.1985.
Razvoj kompjuterizacije privatnog smještaja u ROH "JADRAN" Crikvenica
Jadran, Crikvenica  
Istraživač
22.
1.3.1984. - 30.11.1985.
Dugoročni razvoj općine Rab do 1990 i do 2000-te godine
Općina Rab  
Istraživač
23.
15.6.1983. - 30.9.1984.
Mogućnost i opravdanost razvoja turizma kroz izgradnju turističkih kompleksa sa razradom sistema unapređenja produktivnosti rada
"Arenaturist" Pula  
Istraživač
24.
1.4.1981. - 20.10.1981.
Unapređenje organizacije računovodstvene i financijske funkcije RO „Transjug - međunarodna špedicija Rijeka", Rijeka
"Transjug" Rijeka  
Istraživač
25.
20.1.1979. - 30.11.1979.
Unapređenje financijsko-računovodstvene funkcije radne organizacije „Transjug“ Rijeka
„Transjug“ Rijeka  
Istraživač
26.
1.11.1977. - 30.6.1978.
Zajednički prihod i dohodak iz zajedničkog rada udruženih OOUR-a u radnim organizacijama "Elektromehanika" Rijeka
"Elektromehanika" Rijeka // Ekonomski zavod Rijeka, Rijeka  
Istraživač

Javno djelovanje

Volonterstvo

1. 15.6.2018. - Donatorski ručak LC Opatija u Crvenom križu / povodom Svjetskog dana darivaatelja krvi
Opatija
2. - Predsjednica Nadzornog odbora GD CK Opatija - Volonter
Opatija

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 27.11.2016. - - Voditeljica Katedre za Računovodstvo
FMTU
2. 7.11.2015. - 30.4.2009. - Predsjednica Etičkog povjerenstva
FMTU
3. 1.10.2012. - 30.9.2017. - Pomoćnica Dekana / Dekanice za cjeloživotno učenje
FMTU
4. 1.10.2009. - 30.9.2015. - Predstojnica Zavoda za Računovodstvo
FMTU
5. 1.10.2009. - 30.9.2015. - Predsjednica Odbora za međunarodnu suradnju
FMTU
6. 1.10.2007. - 30.9.2009. - Prodekanica za međunarodnu suradnju
FMTU
7. 1.10.2005. - 30.9.2007. - Predstojnica Zavoda za Računovodstvo
FMTU
8. 1.6.1998. - 3.10.2000. - Prorektorica za poslovne odnose
Rektorat Sveučilišta u Rijeci
9. 1.10.1994. - 30.5.1998. - Dekanica
FMTU
10. 1.10.1990. - 30.9.1994. - Prodekanica za nastavu
Hotelijerski fakultet Opatija (zatim Fakultet za hotelski i turistički menadžment, a danas Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu), Sveučilišta u Rijeci - u nastavku kratica: FMTU

Rukovođenje u državnoj upravi

1. - - Članica / potpredsjednica Matičnog odbora za Ekonomiju
Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH
2. - - Članica "Novčanog vijeća"
Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
3. - - Članica Prosudbene skupine za ocjenu ustroja sveučilišnih i veleučilišnih studijskih programa za područje turizma i hotelijerstva u RH
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH
4. - - "Alpe - Adria" - članica Međunarodne komisije za obrazovanje u turizmu
Ministarstvo turizma RH
5. - - Potpredsjednica Znanstvenog savjeta Referentnog centra za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor
Ministarstvo zdravstva RH
6. - - Članica Prosudbene skupine za ocjenu prijedloga znanstvenih projekata za područje društvenih znanosti - Skupina 5-01 EKONOMIJA
Hrvatska zaklada za znanost - Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH

Rukovođenje u lokalnoj upravi

1. 30.12.2015. - - Članica Upravnog odbora
Klaster Zdravstvenog turizma Kvarnera
2. 30.12.2014. - 30.12.2015. - Prva predsjednica Upravnog odbora novoosnovanog Klastera
Klaster Zdravstvenog turizma Kvarnera
3. 1.1.1994. - 1.1.2002. - Članica Poglavarstva Grada Opatija za područje Obrazovanja i znanosti
Grad Opatija, Primorsko-goranska županija
4. - - Članica Ocjenjivačkog suda za dodjelu Nagrade Grada Opatija
Grad Opatija, Primorsko-goranska županija
5. - - Članica Stručnog povjerenstva za prostorno planiranje Grada Opatija
Grad Opatija, Primorsko-goranska županija
6. - - Osnivačica i voditeljica KLUBA 4+ (KLJUB najboljih studenata koji žive na području Grada Opatija)
Grad Opatija, Primorsko - goranska županija

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2009. - 1.1.2013. - Predsjednica Odbora za međunarodnu suradnju
FMTU
2. 1.1.2008. - 30.9.2017. - Članica Odbora za cjeloživotno učenje
Sveučilište u Rijeci
3. 1.1.2008. - 30.9.2017. - Predsjednica Obora za cjeloživotno učenje
FMTU
4. 1.1.2004. - 1.1.2009. - Predsjednica Etičkog povjerenstva
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilišta u Rijeci (u nastavku kratica FMTU)
5. 1.1.1992. - 1.1.1993. - Povjerenstvo za izradu Strategije Sveučilišta u Rijeci (članica tima)
Sveučilište u Rijeci
6. - -

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 30.11.2013. - - Predsjednica Nadzornog odbora
Hrvatski Crveni Križ, Gradsko društvo Crvenog Križa, Opatija
2. 20.9.2010. - - Stalna članica, likvidatorica, blagajnica, Članica Upravnog odbora za organizaciju Svjetskog SKAL kongresa
SKAL klub Kvarner
3. 1.7.2002. - 30.6.2002. - Predsjednica Lions cluba Opatija
LIONS club Opatija
4. 1.1.2001. - 1.1.2012. - Utemeljiteljica i voditeljica LEO cluba Opatija
LEO club Opatija
5. - - Aktivna članica sa više priznanja
LIONS CLUB Opatija