Prof.dr.sc. Ines Mrakovčić-Šutić dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju
Medicinski fakultet Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju
Fakultet zdravstvenih studija Katedrea za temeljne medicinske znanosti

e-pošta : ines.mrakovcic.sutic@medri.uniri.hrMEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Prof.dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić, dr.med. 153 7 3

Obrazovanje

1.1.2014. - specijalista laboratorijske imunologije Ministarstvo zdravlja
1.1.2014. - POTVRDA O OSPOSOBLJENOSTI osoba koje provode pokuse na životinjama (kategorija C) TEČAJ O OSPOSOBLJENOSTI osoba koje provode pokuse na životinjama VETERINARSKI FAKULTET Sveučilište u Zagrebu
1.1.2002. - Doktorat znanosti iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana Imunologija i imunohematologija Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1986. - 1.1.1992. magistar biomedicinskih znanosti Poslijediplomski znanstveni studij Klinička patofiziologija; smjer Opća klinička patofiziologija Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1986. - Tečaj urgentne medicine KBC Rijeka
1.1.1986. - instruktor prve pomoći tečaj za instruktora prve pomoći Crveni križ Rijeka
1.1.1980. - 1.1.1986. doktor medicine Studij medicine Medicinski fakultet Rijeka

Radno iskustvo

1.1.2012. - redovni profesor redovni profesor na Zavodu za fiziologiju, imunologiju, neurofiziologiju i patofiziologiju Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2007. - 1.1.2012. izvanredni profesor izvanredni profesor na Zavodu za fiziologiju, imunologiju, neurofiziologiju i patofiziologiju Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2003. - 1.1.2007. docent docent na Zavodu za fiziologiju, imunologiju, neurofiziologiju i patofiziologiju Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2002. - 1.1.2003. viši asistent viši asistent na Zavodu za fiziologiju, imunologiju, neurofiziologiju i patofiziologiju Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1998. - 1.1.2002. asistent asistent na Zavodu za fiziologiju, imunologiju, neurofiziologiju i patofiziologiju Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1987. - 1.1.1998. dr.med. stručni suradnik doktor medicine na Zavodu za fiziologiju, imunologiju, neurofiziologiju i patofiziologiju Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1986. - 1.1.1987. dr.med.-staž Obavezan liječnički staž. 24.09.1987. položen državni stručni ispit za doktora medicine Dom zdravlja Rijeka

Nagrade i priznanja

Rektorova nagrada za najbolji studentski rad Sveučilišta u Rijeci
nagrada za najbolji poster na Prvom kongresu Hrvatskog onkološkog društva
nagrada za najbolji poster na 39.Europskom toksikološkom kongresu (Istanbul-Turska)

Članstva

1.1.2014. - HDIR (Hrvatsko društvo za istraživanje raka)
1.1.2008. - HDAKI (Hrvatsko drštvo za alergologiju i kliničku imunologiju)
1.1.2008. - HDBMB (Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju)
1.1.2001. - 1.1.2007. AASIR (Alps-Adria Society for Immunology of Reproduction)
1.1.2000. - HDME (Hrvatsko društvo za medicinsku edukaciju)
1.1.1998. - Universitas
1.1.1989. - Hrvatsko društvo fiziologa (HDF) Od 2008. član Upravnog odbora HDf-a; Od 2012. dopredsjednica HDF-a
1.1.1989. - Hrvatsko imunološko društvo (HID); Od 2006.-član Malog vijeća HID-a
- Hrvatsko drušvo za biokemiju i meolekularnu biologiju (HDBMB)
- Hrvatski liječnički zbor
- Hrvatska liječnička komora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2012. - Promjene urođene i stečene imunosti uzrokovane čimbenicima okoliša
Doktorski studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 48
1.1.2012. - Sportska aktivnost i okolišno zdravlje
Doktorski studij zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 48
1.1.2012. - Tjelesna aktivnost i imunološki sustav
Diplomski studij fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2012. - Mjerenje i procjena boli
Diplomski studij Sestrinstvo u mentalnom zdravlju
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 52,5
1.1.2012. - Tjelesna aktivnost i imunološki sustav
Diplomski studij Sestrinstvo u mentalnom zdravlju
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2012. - Imunologija razvojne dobi
Poslijediplomskom specijalističkom studiju Pedijatrija razvojne dobi
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - Mjerenje i procjena boli
Diplomski studij fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 52,5
1.1.2009. - Patofiziologija
Dislocirani studij sestrinstva u Karlovcu
Medicinski fakultet Rijeka i Veleučilište u Karlovcu
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2008. - Fiziologija i patofiziologija I
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 86
1.1.2008. - Hematoonkologija
Poslijediplomski specijalistički studiju Pedijatrija razvojne dobi
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2006. - Čimbenici okoliša i imunološki poremećaji
Doktorski studij Zdravstveno i ekološko Inženjerstvo
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 36
1.1.2006. - Patogeneza toplinskih ozljeda
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 37,5
1.1.2005. - Sportska fiziologija
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 37,5
1.1.2005. - Uloga NKT stanica u tumorskoj imunologiji, autoimunim bolestima i regeneraciji
Doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 36
1.1.2005. - Imunopatogeneza diabetes mellitusa tipa I
Doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 24
1.1.2005. - Imunoterapija zloćudnih bolesti
Doktorski studij Biomedicina
medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - Klinička tumorska imunologija
Doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - Odabrana poglavlja iz sportske fiziologije
Stručni studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2005. - Patogeneza šećerne bolesti
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2004. - 1.1.2008. Fiziologija i patofiziologija I
Integrorani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 99
1.1.1998. - Neuroimunomodulacija
Doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1997. - 1.1.2008. Patofiziologija
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 60
1.1.1997. - Fiziologija s patofiziologijom
Stručni studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 125
1.1.1987. - Fiziologija i patofiziologija II
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1987. - Fiziologija i patofiziologija III
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1987. - Imunologija
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1987. - Neurofiziologija
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Mjerenje i procjena boli
Diplomski studij Menadžment u sestrinstvu
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52,5
- Tjelesna aktivnost i imunološki sustav
Diplomski studij Menadžment u sestrinstvu
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
- Patofiziologija prehrane
Diplomski studij Klinički nutricionizam
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5

Mentor u završnim radovima

17.6.2015. - RANO OTKRIVANJE ADOLESCENTNIH IDIOPATSKIH SKOLIOZA I UTJECAJ SPORTA NA NJIHOVU POJAVNOST- DVOGODIŠNJA LONGITUDINALNA STUDIJA
Anđelka Knezović Svetec
DIPLOMSKI STUDIJ FIZIOTERAPIJA
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
1.10.2014. - TERAPIJA LASEROM VISOKOG INTENZITETA U LIJEČENJU GONARTROZE
Jelena Picco
Diplomski studij Fizioterapije,
Mediciniski fakultet Rijeka
1.9.2014. - IMUNOLOŠKE OSOBINE ATEROSKLEROTSKOG PROCESA
Mario Mandušić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
1.9.2014. - ČIMBENICI RIZIKA KOD NEDONOŠČADI I POTREBA ZA FIZIOTERAPIJOM U NAJRANIJOJ DOBI
Marin Barić
Diplomski studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
1.9.2014. - PROCJENA FUNKCIONALNE STABILNOSTI, PROPRIOCEPCIJE I OPTEREĆENJA KOLJENA, MINIMALNO GODINU DANA OD REKONSTRUKCIJE PREDNJEG KRIŽNOG LIGAMENTA POSLIJE PRIMJENE STANDARDNIH POSTUPAKA FIZIOTERAPIJSKOG PROCESA
Saša Pović
Diplomski studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
1.9.2014. - UTJECAJ KOMORBIDITETNIH BOLESTI NA ISHOD RANE REHABILITACIJE KOD BOLESNIKA SA PRIJELOMOM TROHANTERNE REGIJE FEMURA OPERIRANIH „GAMMA NAIL“ METODOM
Mario Talan
Diplomski studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
1.9.2014. - POVEZIVOST SPOLI, DOBI I INDEKSA TJELESNE MASE S RANIM FUNKCIONALNIM OPORAVKOM NAKON UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KOLJENA.
Ivan Pribanić
Diplomski studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
1.9.2014. - UTJECAJ PREOPERATIVNE FIZIOTERAPIJE NA POSTOPERATIVNE SPIROMETRIJSKE VRIJEDNOSTI KOD SKOLIOZA
Damir Radišić
Diplomski studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
18.7.2014. - FUNKCIONALNA PROCJENA MALIGNIH KOŠTANIH TUMORA DJECE PREMA UPITNICIMA ZA MIŠIĆNO KOŠTANE TUMORE
Kata Jurić Abramović
Diplomski studij Fizioterapije,
Medicinski fakultet Rijeka
18.7.2014. - Čimbenici rizika u radnom procesu fizioterapeuta i njihovo djelovanje na zdravlje fizioterapeuta.
Mirjana Berković-Šubić
Diplomski studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
11.7.2014. - Analiza razlika u pružanju fizioterapeutskih usluga između privatnog i društvenog sektora.
Gordana Poščić
Diplomski studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
26.6.2014. - Učinak primjene respiratorne fizioterapije na respiratorni indeks u djece s respiratornim oboljenjima u Thalassotherapiji Crikvenica
Ana-Kristina Perasz
stručni studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
18.6.2014. - „Ishod originalnog „ruka-ruci“ fizioterapeutskog pristupa na stabilnost ramena izražen kroz propriocepcijski indeks straha“.
Cipčić Željko
Diplomski studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
18.6.2014. - Učinak procesa fizioterapije na funkcionalni indeks donjih ekstremiteta, termografski nalaz i ponderirani globalni indeks stabilnosti nakon uganuća nožnog zgloba
Anton Jurinić
Diplomski studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2013. - Promjene imunološkog odgovora u sportaša
Pavelić Hrvoje
Preddiplomski stručni studij fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Kronična obstruktivna bolest pluća
Trupković Aleksandra
Dislocirani studij sestrinstva u Karlovcu
Medicinski fakultet Rijeka i Veleučilište u Karlovcu
1.1.2011. - Promjene stanične imunosti u bolesnika s karcinomom prostate
Tulić Vera
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2007. - Epidemiološke karakteristike pojavljivanja karcinoma dojke u Primorsko-goranskoj županiji u prvom trimestru 2007. godine
Ban Dijana
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Rijeka
- UTJECAJ REDOVITE TJELESNE AKTIVNOSTI U ŽENA SA OSTEOARTRITISOM KOLJENA
Andreja Lebar Bašić
Diplomski sveučilišni sudij fizioterapije
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
- Osobitosti boli nakon kardiokirurških operacija i rani fizioterapeutski postupci
Marina Deucht
Diplomski sveučilišni sudij fizioterapije
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
- PRIMJENA PRAKSE TEMELJENE NA DOKAZIMA U FIZIOTERAPEUTSKOJ PRAKSI U REPUBLICI HRVATSKOJ
Kristijan Zulle
Diplomski sveučilišni sudij fizioterapije
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
- RANE PROMJENE BIOKEMIJSKIH I HEMATOLOŠKIH NALAZA KOD OPERIRANIH BOLESNIKA S DVA RAZLIČITA KIRURŠKA PRISTUPA PRI UGRADNJI ENDOPROTEZE KUKA
Robert Babić
Stručni studij fizioterapije
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
- PROMJENE FUGL – MEYEROVE SKALE PROCJENE U BOLESNIKA S PREBOLJELIM CEREBROVASKULARNIM INZULTOM NAKON FIZIOTERAPEUTSKOG LIJEČENJA
Ana – Kristina Perasz
Diplomski sveučilišni sudij fizioterapije
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
- UTJECAJ OSTEOPATSKOG PRISTUPA U LIJEČENJU BOLESNIKA S CERVIKOBRAHIJALNIM SINDROMOM
Dubravko Boranić
Diplomski sveučilišni sudij fizioterapije
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
- ANALIZA I USPOREDBA DISTALNE MOTORNE LATENCIJE N. MEDIANUSA KOD PACIJENATA SA SINDROMOM KARPALNOG TUNELA PRIJE I NAKON FIZIOTERAPIJE TE PRIJE I NAKON OPERATIVNE DEKOMPRESIJE
Vedran Tomašković
Diplomski sveučilišni sudij fizioterapije
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
- PROCJENA STAVOVA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA, MEDICINSKIH SESTARA I FIZIOTERAPEUTA O VAŽNOSTI TIMSKOG RADA
Gordana Turković
Diplomski sveučilišni sudij fizioterapije
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
- ISPITIVANJE TJELESNE AKTIVNOSTI KOD TRUDNICA U DRUGOM I TREĆEM TROMJESEČJU TRUDNOĆE
Tanja Babeli Vičević
Diplomski sveučilišni sudij fizioterapije
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
- UTJECAJ OSTEOPATSKOG PRISTUPA U LIJEČENJU BOLESNIKA S CERVIKOBRAHIJALNIM SINDROMOM
Marin Hitrec
Diplomski sveučilišni sudij fizioterapije
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
- UTJECAJ NEURORAZVOJNE TERAPIJE NA PROMJENE MOBILNOSTI VELIKIH ZGLOBOVA KOD DJECE S CEREBRALNOM PARALIZOM U CENTRU ZA REHABILITACIJU FORTICA – KRALJEVICA
Robert Đukić
Diplomski sveučilišni sudij fizioterapije
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
- UTJECAJ FIZIOTERAPIJSKOG PROCESA NA OPORAVAK NAKON OPERACIJE KARPALNOG TUNELA
Kristina Ivas Lazić
Diplomski sveučilišni sudij fizioterapije
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
- Prevencija u fizioterapiji
Mirjana Grubišić
Diplomski sveučilišni sudij fizioterapije
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
- Utjecaj kontinuirane tjelesna aktivnosti na oporavak bolesnika nakon operacije raka debelog crijeva
Suzana Jukić Vlajčić
Diplomski sveučilišni sudij fizioterapije
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka

Cjeloživotno obrazovanje

- Utjecaj okolišnih čimbenika na zdravlje
Diplomski studij fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 60
- Utjecaj okolišnih čimbenika na zdravlje
Diplomski studij sestrinstvo u mentalnom zdravlju
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 60
- Utjecaj okolišnih čimbenika na zdravlje
Diplomski studij medicinsko laboratorijske dijagnostike
medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 60

Gostujući nastavnik

- Patofiziologija
Sestrinstvo
Veleučilište u Karlovcu
voditelj
Norma sati: 60

Izdavaštvo

- Umijeće medicinske nastave

Financiranje: Medicinska naklada
- Priručnik za vježbe iz fiziologije, neurofiziologije i imunologije

Financiranje: Medicinski fakultet Rijeka
- Priručnik za vježbe iz fiziologije I

Financiranje: Zavod za fiziologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Rijeka
- Klinička patofiziologija-Etiopatogenetski čvorovi (I-IV)

Financiranje: Medicinska naklada Zagreb
- Guyton i Hall “Medicinska fiziologija” izdanje 11

Financiranje: Medicinska naklada Zagreb
- Guyton i Hall “Medicinska fiziologija”, izdanje 12,

Financiranje: Medicinska naklada Zagreb
- Guyton i Hall “Medicinska fiziologija”, izdanje 13

Financiranje: Medicinska naklaa Zagreb

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Lekic A, Brekalo Z, Kvesic A, Kovacevic M, Baricev-Novakovic Z, Sutic I, Bulog A, Sutic I, Pavisic V, Mrakovcic-Sutic I.
Crosstalk Between Enzyme Matrix Metalloproteinases 2 and 9 and Regulatory T Cell Immunity in the Global Burden of Atherosclerosis
Scand J Immunol 86 65-71 - 2017.

Q2

2. Lekic A, Brekalo Z, Kvesic A, Kovacevic M, Baricev-Novakovic Z, Sutic I, Bulog A, Sutic I, Pavisic V, Mrakovcic-Sutic I.
Crosstalk Between Enzyme Matrix Metalloproteinases 2 and 9 and Regulatory T Cell Immunity in the Global Burden of Atherosclerosis.
Scand J Immunol. 86 65-71 - 2017.

Q2

3. Petretic Majnaric, Silvana; Smiljan Severinski, Neda; Grbac Ivankovic, Svjetlana; Mrakovcic-Sutic, Ines; Buric, Maja; Bogovic Crncic, Tatjana; Majnaric, Tea
Hormoni štitnjače i antitireoidna protutijela utječu na liječenje neplodnosti, reprodukcijski ishod i potrebu za liječenjem postupcima medicinski pomognute oplodnje
Medicina Fluminensis, Vol.52 No.1 Ožujak 2016. 52 95-101 - 2016. http://portal.uniri.hr/portfelj/1615

4. 28. Jakovac H, Ćuk M, Trobonjača Z, Mrakovčić-Šutić I, Radošević-Stašić B
Thymic alterations induced by partial hepatectomy: Upregulation of glycoprotein 96, CD91 and TLR2 and generation of regulatory T cells
Histol Histopathol. 2015 Feb 19 30 931-943 - 2015.

Q1

5. Jakovac, Hrvoje; Ćuk, Mira; Trobonjača, Zlatko; Mrakovčić-Šutić, Ines; Radošević-Stašić, Biserka.
Thymic alterations induced by partial hepatectomy: Upregulation of glycoprotein 96, CD91 and TLR2 and generation of regulatory T cells
Histology and histopathology 30 (0213-3911) 931-945 - 2015. http://www.hh.um.es/2015/HH_30_8_2015.htm

Q1

6. Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Mrakovčić-Šutić, Ines; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka
Expression of metallothioneins in placental and fetal tissues in undisturbed and PGM-Zn treated syngeneic pregnancy
American Journal of BioScience 3 6-12 - 2015. http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.ajbio.s.2015030202.12.pdf

WOS

7. Mrakovčić-Šutić, Ines; Sotošek-Tokmadžić, Vlatka; Ilić Tomaš, Maja; Sotošek, Stanislav; Tuić, Vera; Šutić, Ivana; Pavišić, Valentino; Petković, Marija
Cross talk between NKT and regulatory T cells (Tregs) in prostatic tissue of patients with benign prostatic hyperplasia and prostate cancer.
Periodicum biologorum 116 409-415 - 2014. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=203900

Q3

8. Mrakovčić-Šutić I, Sotošek Tokmadžić V, Ilić Tomaš M, Sotošek S, Tulić V, Šutić I, Pavišić V, Petković M.
Cross talk between NKT and regulatory T cells (Tregs) in prostatic tissue of patients with benign prostatic hyperplasia and prostate cancer.
Periodicum biologorum 116 409-415 - 2013.

Q3

9. Golubovic S, Golubovic V, Sutic I, Pavisic V, Sustic A, Mrakovcic-Sutic I.
Early immunological events in postoperative epidural/intravenous analgesia after colorectal cancer resection.
Periodicum biologorum 115 231-233 - 2013.

Q3

10. Ines Mrakovčić-Šutić, Verner Marijančić, Hrvoje Vlahović i Zdenka Barićev-Novaković
Fizioterapija u unapređenju tjelesne aktivnosti i sprječavanju pretilosti u cilju očuvanja imunološkog statusa( Physiotherapy in health improvement and obesity prevention for protection of immune response )
Zbornik radova FIZIOTERAPIJA-VJEŠTINA I KREATIVNOST, Prvog kongresa studija fizioterapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu s međunarodnim sudjelovanjem - 2009.

11. Rožmanić, V; Marić, L; Dobravac, D; Mihelči, A; Kotri, I; Barićev-Novaković, Z; Mrakovčić-Šutić, I
PROMJENE HUMORALNOG I STANIČNOG IMUNOLOŠKOG ODGOVORA UZROKOVANE SMANJENJEM TJELESNE AKTIVNOSTI( CHANGES IN HUMORAL AND CELLULAR IMMUNE RESPONSE FOLLOWING DECREASING PHYSICAL ACTIVITIES )
Zbornik radova 6. kongresa fizioterapeuta Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem - 2009.

12. Vlahović, H,; Marijančić, V; Mrakovčić-Šutić, I,
Ozljede u plivanju osoba sa invaliditetom( Injuries of Swimmers with Disabilities )
Zbornik radova FIZIOTERAPIJA-VJEŠTINA I KREATIVNOST, Prvog kongresa studija fizioterapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu s međunarodnim sudjelovanjem - 2009.

13.
Uloga jetrenih limfatičkih stanica u eksperimentalnim autoimunim bolestima( The role of intrahepatic lymphatic cells in experimental autoimmune diseases )
- 2002.

14.
Protektivni učinci peptidoglkana i indometacina u imunosuprimiranih miševa( Protective effects of peptidoglycan-monomer in immunosuppressed mice )
- 1992.

15. Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Tota, Marin; Barac-Latas, Vesna; Mrakovčić-Šutić, Ines; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka
Time-course expression of metallothioneins and tissue metals in chronic relapsing experimental autoimmune encephalomyelitis in DA rats
Histology and histopathology (0213-3911) 26 (2011), 2; 233-245 http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr

16. Mihelčić, Aleksandra; Dundović, Dolores; Mrakovčić-Šutić, Ines;
SUVREMENO LIJEČENJE PRIJELOMA VRATA BEDRENE KOSTI( RECENT DEVELOPMENTS IN TREATMENT OF HIP FRACTURES )
Zbornik radova 6. kongresa fizioterapeuta Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem / Grubišić, Mirjana ; Šćepanović, Darija ; Mrakovčić-Šutić, Ines (ur.). - Zagreb : Skaner studio , 2009. 72-76 (ISBN: 978-953-55914-0-5).

17. Sotošek-Tokmadžić, Vlatka, Laškarin, Gordan, Mahmutefendić, Hana, Lučin, Pero, Mrakovčić-Šutić, Ines, Župan, Željko, Šustić, Alan
Expression of cytolytic protein – perforin – in peripheral blood lymphocytes in severe traumatic brain injured patients
Injury (0020-1383) 43 (2012); 624-631 http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr

18. Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Grubić-Kezele, Tanja; Mrakovčić-Šutić, Ines; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka.
Endoplasmic reticulum resident heat shock protein-gp96 as morphogenetic and immunoregulatory factor in syngeneic pregnancy
Histology and histopathology (0213-3911) 28 (2013), 10; 1285-1298 http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr

19. Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Mrakovčić-Šutić, Ines; Barac-Latas, Vesna; Muhvić, Damir; Lučin, Pero; Petković, Marija; Rukavina, Daniel
Immunosupressive properties of halothane anesthesia and/or surgical stress in experimental conditions
International journal of neuroscience (0020-7454) 51 (1990), 3-4; 235-236

20. Kenđel Jovanović, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Malatestinić, Đulija; Mrakovčić Šutić, Ines; Nadarević Štefanac, Vesna; Dorčić, Fedor
Diet Quality of Middle Age and Older Women from Primorsko-goranska County Evaluated by Healthy Eating Index and Association with Body Mass Index
Collegium antropologicum (0350-6134) 34 (2010), S2; 155-160

21. Sotošek-Tokmadžić, Vlatka; Ilić Tomas, Maja; Sotošek, Stanislav; Laškarin, Gordana; Dominović, Marin; Tulić, Vera; Dordević, Gordana; Šustić, Alan; Mrakovčić Šutić, Ines
Different perforin expression in peripheral blood and prostate tissue in patients with benign prostatic hyperplasia and prostate cancer
Scandinavian journal of immunology (0300-9475) 74 (2011), 4; 368-376 http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr

22. Troskot, Rosana; Šimurina, Tatjana; Žižak, Mirza; Majstorović, Karolina; Marinac, Ivana; Mrakovčić-Šutić, Ines;
Prognostic Value of Venoarterial Carbon Dioxide Gradient in Patients with Severe Sepsis and Septic Shock
Croatian medical journal (0353-9504) 51 (2010), 6; 501-508 http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr

23. Mrakovčić-Šutić, Ines; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Laškarin, Gordana; Mahmutefendić, Hana; Lučin, Pero; Župan, Željko; Šustić, Alan
Early changes in frequency of peripheral blood lymphocyte subpopulations in severe traumatic brain-injured patients
Scandinavian journal of immunology (0300-9475) 72 (2010), 1; 57-65 http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr

24. Mrakovčić-Šutić, Ines; Bačić, Đordano; Golubović, Snježana; Bačić, Roberta; Marinović, Marin
Cross-talk between NKT and regulatory T cells (Tregs) in modulation of immune response in patients with colorectal cancer following different pain management techniques
Collegium antropologicum (0350-6134) 35 (2011), S2; 57-60 http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr

25. Grebić, Damir; Jakovac, Hrvoje; Mrakovčić-Šutić, Ines; Tomac, Jelena; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Radošević-Stašić, Biserka
Short-term exposure of mice to gasoline vapor increases the metallothionein expression in the brain, lungs and kidney
Histology and Histopathology (0213-3911) 22 (2007), 6; 593-601

26. Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Mrakovčić-Šutić, Ines; Trobonjača, Zlatko; Salamon, Ratko; Stojanov, Lovorka; Rukavina, Daniel; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Immulogical consequences of lesions of nucleus basalis in rats
International journal of neuroscience (0020-7454) 51 (1990); 325-327

27. Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Mrakovčić-Šutić, Ines; Petković, Marija; Lučin, Pero; Barac-Latas, Vesna; Muhvić, Damir; Rukavina, Daniel
Disturbance of lymphoid morphostasis provoked by halothane anesthesia in mice
Periodicum biologorum (0031-5362) 92 (1990), 1; 86-87

28. Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Mrakovčić-Šutić, Ines; Tota, Marin; Broznić, Dalibor; Marinić, Jelena; Tomac, Jelena; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka
Metallothionein Expression and Tissue Metal Kinetics After Partial Hepatectomy in Mice
Biological Trace Element Research (0163-4984) 114 (2006), 1-3; 249-268

29. Milin, Čedomila; Marin, Tota; Domitrović, Robert; Giacometti, Jasminka; Pantović, Radojka; Ćuk, Mira; Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Radošević-Stašić, Biserka
Metal tissue kinetics in regenerating liver, thymus, spleen and submandibular gland after partial hepatectomy in mice
Biological trace element research (0163-4984) 108 (2005); 225-243

30. Grbas, Harry; Mrakovčić-Šutić, Ines; Depolo, Arsen; Radošević-Stašić, Biserka
Perforin expression in peripheral blood lymphatic cells of patients subjected to laparoscopic or open cholecystectomy
Mediators of inflammation (0962-9351) 2009 (2009); 1-11 http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr

31. Jakovac, Hrvoje; Tota, Marin; Grebić, Damir; Grubić-Kezele, Tanja; Barac-Latas, Vesna; Mrakovčić-Šutić, Ines; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka.
Metallothionein I+II as an early sing of chronic relapsing experimental autoimmune encephalomyelitis in rats
Current Aging Science (1874-6098) 6 (2013), 1; 37-44 http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr

32. Milin, Čedomila; Tota, Marin; Domitrović, Robert; Pantović, Radojka; Giacometti, Jasminka; Ćuk, Mira; Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Radošević-Stašić, Biserka.
Olive and corn-oil enriched diets as modulators of mineral content in submandibular gland during liver regeneration
Croatica chemica acta (0011-1643) 78 (2005), 3; 441-446

33. Petković, Marija; Muhvić, Damir; Zamolo, Gordana; Jonjić, Nives; Mustać, Elvira; Mrakovčić-Šutić, Ines; Seili-Bekafigo, Irena
Metatarsal metastasis from transitional cell cancer of the urinary bladder
Collegium antropologicum (0350-6134) 28 (2004), 1; 337-341

34. Mrakovčić-Šutić, Ines; Petković, Marija; Zamolo, Gordana; Belac-Lovasić, Ingrid; Radošević-Stašić, Biserka, Rukavina, Daniel
Modulatory effect of chemotherapy on cytotoxic T lymphocytes and natural killer cells of colon carcinoma patients
Medicinski razgledi (0025-8121) suppl 5 (2004), 43; 187-188

35. Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjača, Zlatko; Ravlić-Gulan, Jagoda; Ćuk, Mira; Mrakovčić-Šutić, Ines; Rukavina, Daniel
On the role of natural killer cell in liver regeneration
Periodicum biologorum (0031-5362) 100 (1998), 4; 429-434

36. Mićović, Vladimir; Vojniković, Božidar; Bulog, Aleksandar; Čoklo, Miran; Malatestinić, Đulija; Mrakovčić-Šutić, Ines
Regulatory T cells (Tregs) Monitoring in Environmental Diseases
Collegium Antropologicum (0350-6134) 33 (2009), 3; 743-746

37. Mrakovčić-Šutić, Ines; Radošević-Stašić, Biserka; Šimin, Marija; Muhvić, Damir; Rukavina, Daniel
Augmentation of NKT and NK cell-mediated cytotoxicity by peptidoglycan monomer linked with zinc
Mediators of Inflammation (0962-9351) 11 (2002), 2; 129-135

38. Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Milin, Čedomila; Mrakovčić-Šutić, Ines; Barac-Latas, Vesna; Petković, Marija; Muhvić, Damir; Verbanac, Donatella; Rukavina, Daniel
Changes of lymphoid homeostasis and inhibition of liver regeneration provoked by sandostatin in mice
Periodicum biologorum (0031-5362) 92 (1990), 1; 38-39

39. Radošević-Stašić, Biserka; Polić, Lovorka; Mrakovčić, Ines; Pahor, Đana; Rukavina, Daniel
Modulation of circadian rhythms in antibody and cell-mediated immunity by chemical sympathectomy
Annals of the New York Academy of Sciences (0077-8923) 496 (1987); 388-394

40. Mrakovčić-Šutić, Ines; Šimin, Marija; Radić, Davor; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka
Syngeneic pregnancy induces overexpression of NKT cells in maternal liver
Scandinavian Journal of Immunology (300-9475) 58 (2003); 358-366 http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr

41. Rački, Sanjin; Vujičić, Božidar; Bubić, Ivan; Mrakovčić-Šutić, Ines; Kes, Petar; Dvornik, Štefica; Mavrić, Žarko; Zaputović, Luka
Kliničko značenje sindroma pothranjenosti, upale i ateroskleroze u bolesnika na redovitoj hemodijalizi( Clinical significance of the malnutrition-inflammation-atherosclerosis syndrome in the patients on maintenance hemodialysis )
Medicina fluminensis (1847-6864) 46 (2010), 4; 519-532

42. Golubović, Vesna; Golubović, Snježana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Mrakovčić-Šutić, Ines
IMMUNE RESPONSE IN PATIENTS WITH CANCER PAIN
Periodicum biologorum (0031-5362) 111 (2009), 2; 1-3

43. Radošević-Stašić, Biserka; Mrakovčić-Šutić, Ines; Šimin, Marija; Rukavina, Daniel
Antitumor efficancy of intrahepatic natural killer T cells in animal models
Medicinski razgledi (0025-8121) Suppl 5 (2004), 43; 159-165

44. Dobravac, D; Mrakovčić-Šutić, I;
ULOGA FIZIOTERAPEUTA KOD PRIMJENE NEINVAZIVNE RESPIRATORNE POTPORE( PHYSIOTHERAPEUTIST ROLE IN CASES OF NON-INVASIVE RESPIRATORY SUPPORT )
Zbornik radova 6. kongresa fizioterapeuta Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem / Grubišić, Mirjana ; Šćepanović, Darija ; Mrakovčić-Šutić, Ines (ur.). - Zagreb : Skaner studio , 2009. 162-166 (ISBN: 978-953-55914-0-5).

45. Kotri, I; Posavec, Tina; Schnurrer Luke-Vrbanić, Tea; Mrakovčić-Šutić, Ines;
PROMJENA KVALITETE ŽIVOTA OSOBE I NJENE OBITELJI U SREDNJOJ FAZI POSTOPERATIVNOG OPORAVKA NAKON REKONSTRUKCIJE PREDNJE UKRIŽENE SVEZE( THE CHANGE IN THE QUALITYOF LIFE OF PERSON AND THEIR FAMILY IN THE MIDDLE POSTPOPERATIVE PHASE AFTER ANTERIOR CURCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION )
Zbornik radova 6. kongresa fizioterapeuta Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem / Grubišić, Mirjana ; Šćepanović, Darija ; Mrakovčić-Šutić, Ines (ur.). - Zagreb : Skaner studio , 2009. 93-102 (ISBN: 978-953-55914-0-5).

46. RICHTER, IVICA; MIĆOVIĆ, VLADIMIR; BULOG, ALEKSANDAR; BARIĆEV-NOVAKOVIĆ, ZDENKA; ŠTEFANEC-NADAREVIĆ, VESNA; MUHVIĆ, DAMIR; SESAR, ŽELJKO; MRAKOVČIĆ-ŠUTIĆ, INES;
The influence of living conditions on the occurrence of symptoms of xerostomia
Collegium antropologicum (0350-6134) (2012) http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr

47. Marić, Lidija; Međimurec, Slaven; Porobić-Kosanović, Jasmina; Mrakovčić-Šutić, Ines;
UTJECAJ NEURORAZVOJNE TERAPIJE KOD NOVOROĐENČADI PORODNE MASE DO 2000 GRAMA( IMPACT OF NEURODEVELOPING TREATMENT ON THE NEWBORNES WITH BIRTH WEIGHT LESS THAN 2000 GRAM )
Zbornik radova 6. kongresa fizioterapeuta Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem / Grubišić, Mirjana ; Šćepanović, Darija ; Mrakovčić-Šutić, Ines (ur.). - Zagreb : Skaner studio , 2009. 118-123 (ISBN: 978-953-55914-0-5).

48. Grebić, Damir; Jakovac, Hrvoje; Tota, Marin; Barac-Latas, Vesna; Milin, Čedomila; Mrakovčić-Šutić, Ines; Radošević-Stašić, Biserka
Hepatic metallothioneins and tissue metals in chronic relapsing form of experimental autoimmune encephalomyelitis in rats
2nd European Congress of Immunology / Reinhold E. Schmidt (ur.). - Bologna : Medimond Monduzzi Editore , 2009. 291-297 (ISBN: 978-88-7587-522-0).

49. Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Mrakovčić-Šutić, Ines; Radošević-Stašić, Biserka
Stress protein gp96 as a regulator of fetal organogenesis
2nd European Congress of Immunology / Reinhold E. Schmidt (ur.). - Bologna : Medimond Monduzzi Editore , 2009. 231-235 (ISBN: 978-88-7587-522-0).

50. Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Mrakovčić-Šutić, Ines; Tomac, Jelena; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka
Endoplasmic reticulum-resident heat shock protein gp96 as an innate sensor of damage induced by tissue remodelling, stress and bacterial peptidoglycan
8th International Congress of Neuroimmunology Free Papers ; Nagoya (Japan), October 15-19, 2006. / Takashi Tabira ; Takashi Yamamura and Junichi Kira (ur.). - Bologna, Italy : Monduzzi Editore-Medimond S.r.l. ; International Proceedings Division , 2006. 317-321 (ISBN: 978-88-7587-324-0).

51. Mrakovčić-Šutić, Ines; Grebić, Damir; Jakovac, Hrvoje; Radošević-Stašić, Biserka
Enhancing effects of gasoline and diesel vapor on intrahepatic natural killer T cells
8th International Congress of Neuroimmunology Free Papers ; Nagoya (Japan), October 15-19, 2006. / Takashi Tabira ; Takashi Yamamura and Junichi Kira (ur.). - Bologna, Italy : Monduzzi Editore S.p.A. - Medimond Inc., International Proceedings Division , 2006. 85-88 (ISBN: 978-88-7587-324-0).

52. Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjača, Zlatko; Ćuk, Mira; Ravlić-Gulan, Jagoda; Mrakovčić-Šutić, Ines; Rukavina, Daniel
Liver regeneration in MHC class I deficient mice : Relationship to NK1.1. cells
4th International Congress on the Immune Consequences of Trauma, Shock and Sepsis : Mechanisms and Therapeutic Approaches : Abstracts. / Faist E (ur.). - Bologna : Monduzzi Editore, S.p.A. , 1997. 521-526.

53. Brekalo, Zdrinko; Kvesić, Ante; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Bukvić, Nado; Kovačević, MIljenko; Mrakovčić-Šutić, Ines;
THE INFLUENCE OF ENZYME MATRIX METALLOPROTEINASE-9 IN THE PATHOGENESIS OF ATHEROSCLEROSIS OF CAROTID ARTERIES
Collegium antropologicum (0350-6134) (2012) http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr

54. Bogović Crnčić, Tatjana; Grbac-Ivanković, Svjetlana; Štefanac-Nadarević, Vesna; Šutić, Ivana; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Sesar, Željko; Mrakovčić-Šutić, Ines;
Clinical significance of NKT cells in autoimmune thyroid disease during pregnancy
Collegium antropologicum (0350-6134) (2012) http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr

55. Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Barac-Latas, Vesna; Mrakovčić-Šutić, Ines; Radošević-Stašić, Biserka
Expression pattern of the endoplasmic reticulum stress protein gp96 in monophasic and chronic relapsing form of experimental autoimmune encephalomyelitis in rats
Histology and histopathology (0213-3911) 28 (2013), 1; 61-78 http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr

56. Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Šimin, Marija; Grebić, Damir; Ćuk, Mira; Trobonjača, Zlatko; Radošević-Stašić, Biserka
Heat shock protein GP96 as an innate sensor of damage and activator of autorective NKT and regulatory T cells during liver regeneration
Histology Histopathology (0213-3911) 23 (2008), 9; 1111-1126 http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr

57. Sotošek, Stanislav; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Mrakovčić-Šutić, Ines; Ilić Tomaš, Maja; Dominović, Marin; Tulić, Vera; Šutić, Ivana; Maričić, Antun; Sokolić, Jadranko; Šustić, Alan
Comparative study of frequency of different lymphocytes subpopulation in peripheral blood of patients with prostate cancer and benign prostatic hyperplasia
Wiener klinische Wochenschrift (0043-5325) 123 (2011), 23/24; 718-727 http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr

58. Golubović, Snježana; Golubović, Vesna; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Šustić Alan; Petković, Marija; Bačić, Đordano; Mrakovčić-Šutić, Ines
The proposed mechanism of action during different pain management techniques on expression of cytolytic molecule perforin in patients after colorectal cancer surgery
Medical hypotheses (0306-9877) 76 (2011), 3; 450-452 http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr

59. Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Šuljić, Petra; Mrakovčić-Šutić, Ines
Determination of enzyme matrix metalloproteinases-9 and immune status as indicators of development of the environmental diseases
Collegium antropologicum (0350-6134) 35 (2011), S2; 153-156 http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr

60. Radošević-Stašić, Biserka; Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Trobonjača, Zlatko; Mrakovčić-Šutić, Ines; Ćuk, Mira
Heat shock protein gp96 as potential regulator of morphostasis after partial hepatectomy in mice
Current Aging Science (1874-6128) 5 (2012), 3; 254-262 http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
M. Petković, I. Belac-Lovasić, I.Mrakovčić-Šutić, F. Lovasić, G. Zamolo
Novi pristup djelomičnom zračenju dojke u liječenju raka – ciljana intraoperacijska radioterapija
24. Znanstveni simpozij HAZU: Bolesti dojke. Zagreb 11.09.2014. HAZU HAZU Zagreb - 2014. http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
2. Autor poglavlja u knjizi
F. Lovasić, I. Belac-Lovasić, D. Grebić, N. Ružak, M. Petković, I. Mrakovčić-Šutić, I. Šutić, E. Mustač, N. Jonjić, R. Dobrila-Dintinjana, J. Perić, S. Pavlović, L. Bolf
Kako liječiti rak muške dojke-je li rak muške dojke sličan raku ženske dojke ili je različit od njega?
? 24. Znanstveni simpozij HAZU: Bolesti dojke. Zagreb 11.09.2014. HAZU HAZU Zagreb - 2014. http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
3.
Lovasic, F; Belac-Lovasic, I; Jonjic, N; Mustac, E; Petkovic, M; Mrakovcic-Sutic, I; Lukanovic, M; Grebic, D; Juranic, D; Dobrila-Dintinjana, R; Peric, J; Pavlovic, S; Bolf, L
Otkrivanje i kirurško liječenje lokalnih i regionalnih recidiva poslije liječenja karcinoma s očuvanjem dojke( Detection and surgical treatment of local and regional recurrence after treatment of breast cancer with conservation )
HAZU-Razred za medicinske znanosti - 2013. http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
4.
Petkovic, M; Belac-Lovasic, I; Lovasic, F; Mrakovcic-Sutic, I; Zamolo, G; Mustac, E; Štemberger, C
Dileme u adjuvantnoj radioterapiji raka dojke u trudnoći( Dilemmas of adjuvant radiotherapy for breast cancer in pregnancy )
HAZU-Razred za medicinske znanosti - 2012. http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
5.
Petković, Marija; Belac-Lovasić, Ingrid; Lovasić, Franjo; Mrakovčić-Šutić, Ines; Zamolo, Gordana;
Translacijska istraživanja u području radioterapije raka dojke
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za medicinske znanosti, Odbor za tumore, - 2011. http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
6.
Petković, Marija; Mrakovčić-Šutić, Ines; Belac-Lovasić, Ingrid; Lovasić, Franjo; Trivanović, Dragan; Cini tešar, Eleonora; Redžović, Arnela; Pavlović, Sanje; Škrobonja, Jasna
Dileme u izboru ajuvantnog sustavnog liječenja raka dojke u starijih bolesnica( Dilemmas in choice of adjuvant systemic therapy of breast cancer in elderly patients )
HAZU - 2010. http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
7.
Petković, Marija; Belac-Lovasić, Ingrid; Mrakovčić-Šutić, Ines; Trivanović, Dragan; Lovasić, Franjo;
MOLEKULARNA PODLOGA REZISTENCIJE RAKA DOJKE NA RADIOTERAPIJU( The molecular basis of resistance in the radiotherapy of breast cancer )
HAZU - 2009.
8.
Ines Mrakovčić-Šutić, Vladimir Mićović, Aleksandar Bulog, Đulija Malatestinić, Zdenka Barićev-Novaković
THE ROLE OF REGULATORY T CELLS (Tregs) IN ENVIRONMENTAL DISEASES
MEDIMOND S. r.I. - 2008. http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
9.
Petković, M, :Belac-Lovasić, I,; Mihaljević-Ferrari, A,; Pavlović-Ružić, I,; Mrakovčić-Šutić, I,
Posljedice radioterapije raka dojke na kvalitetu života
HAZU - 2008.
10.
Aleksandar Bulog, Ines Mrakovčić-Šutić, Đulija Malatestinić, Zdenka Barićev-Novaković, Vladimir Mićović
INDUSTRIAL EMISSIONS AS RISK FACTORS FOR RESPIRATORY AND ALLERGIC EFFECTS
MEDIMOND, S.r.I. - 2008.
11.
Aleksandar Bulog, Ines Mrakovčić-Šutić, Đulija Malatestinić, Zdenka Barićev-Novaković, Vladimir Mićović
INDUSTRIAL EMISSIONS AS RISK FACTORS FOR RESPIRATORY AND ALLERGIC EFFECTS
MEDIMOND, S.r.I. - 2008.
12.
Marija Petković, Ingrid Belac-Lovasić, Ines Mrakovčić-Šutić
ULOGA ADJUVANTNOG SUSTAVNOG LIJEČENJA I RADIOTERAPIJE KOD DUKTALNOG KARCINOMA IN SITU (DCIS) DOJKE( The role of adjuvant systemic treatment and radiotherapy in patients with breast ductal carcinoma in situ (DCIS) )
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za medicinske znanosti, Odbor za tumore, 2007 - 2007.
13.
Vladimir Mićović, Aleksandar Bulog, Ines Mrakovčić-Šutić
MODERATE ACTIVITIES OF REGULATORY T (Treg) AND NKT CELLS ON INNATE IMMUNITY IN CHRONIC EXPOSURE TO VAPORS
Medimond S.r.I. - 2007. http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
14.
Vladimir Mićović, Aleksandar Bulog, Ines Mrakovčić-Šutić
THE ROLE OF CHRONIC EXPOSURE TO GASOLINE AND DIESEL ON CELL MEDIATED IMMUNITY OF PEOPLE SITUATED NEAR GASOLINE INDUSTRY
Medimond S. r. I. - 2007.
15.
Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjača, Zlatko; Ćuk, Mira; Ravlić-Gulan, Jagoda; Mrakovčić-Šutić, Ines; Rukavina, Daniel
Liver regeneration in MHC class I deficient mice. Relationship to NK.1.1. cells
Monduzzi Editore - 1996.

Pozvana predavanja

1. Mrakovčić-Šutić Ines
Utjecaj promijenjene crijevne mikrobiote na karcinogenezu kolorektalnog karcinoma
Banja Luka - 31.3.2017.
2. Mrakovčić-Šutić Ines
Mozak kreira prostor
Rijeka-Tjedan mozga 2017. - 13.3.2017.
3. Mrakovčić-Šutić Ines
Uloga crijevne mikrobiote na etiopatogenezu karcinoma probavnog sustava.
Mostar - 16.12.2016.
4. Mrakovčić-Šutić Ines
Prognostički biomarkeri, signalni putevi i novi ciljevi u imunoterapiji hepatocelularnog karcinoma
Banja Luka - 25.11.2016.
5. Mrakovčić-Šutić Ines
Regulatory network of T regs and NKT cells in inhabitants living near gasoline industry
Opatija - 4.11.2016.
6. Mrakovčić-Šutić Ines
The influence of enzyme matrix metalloproteinase-9 and innate immune cells in the pathogenesis of tumor immune response
Zagreb - 17.9.2016.
7. Ines Mrakovčić-Šutić
The ineraction of innate adaptiv immunity in prostatic tissue of patients with benign prostatic hyperplasia and prostate cancer
Mostar - 27.5.2016. http://portal.uniri.hr/portfelj/1615
8. Ines Mrakovčić-Šutić
The ineraction of innate adaptiv immunity in prostatic tissue of patients with benign prostatic hyperplasia and prostate cancer
Mostar - 27.5.2016. http://portal.uniri.hr/portfelj/1615
9. Ines Mrakovčić-Šutić
Noviji aspekti imunoterapije
Zagreb - 28.4.2016. http://portal.uniri.hr/portfelj/1615
10. Ines Mrakovčić-Šutić
Molekularne i imunološke osobitosti karcinoma želuca i intracelularni onkogeni putevi kao mogući terapeutski ciljevi
Banja Luka - 15.4.2016. http://portal.uniri.hr/portfelj/1615
11. Ines Mrakovčić-Šutić
Neuroedukacija
Rijeka - 14.3.2016. http://portal.uniri.hr/portfelj/1615
12. Ines Mrakovčić-Šutić
Prognostička vrijednost stanica urođene i stečene imunosti u razvoju karcinoma rektuma
Mostar - 16.12.2015. http://portal.uniri.hr/portfelj/1615
13. Ines Mrakovčić-Šutić
The effect of intensive physical activity on neuroimmunoendocrine modulation
Lovran - 1.10.2015. http://portal.uniri.hr/portfelj/1615
14. Marija Petković, Ingrid Belac-Lovasić, Franjo Lovasić, Ines Mrakovčić-Šutić
Razvoj adjuvantne radioterapije raka dojke u Hrvatskoj tijekom dvadesetpetogodišnjeg razdoblja
Zagreb - 23.9.2015. http://portal.uniri.hr/portfelj/1615
15. Ines Mrakovčić-Šutić
The influence of different pain management techniques on immunological status of patients underwent colorectal cancer surgery
Osijek - 19.9.2015. http://portal.uniri.hr/portfelj/1615
16. Ines Mrakovčić-Šutić
Intestinal flora and inflammatory rheumatic diseases
Zagreb - 22.5.2015.
17. Ines Mrakovčić-Šutić
Imunopatogeneza kronične i postoperativne boli
Ortopedska bolnica Lovran Simpozij Rame - 8.5.2015.
18. Ines Mrakovčić-Šutić
Utjecaj tjelesne aktivnosti na funkciju imunološkog i živčanog sustava
Osijek - 27.4.2015.
19. Ines Mrakovčić-Šutić
Tjelesna aktivnost i funkcija živčanog sustava
Tjedan mozga 2015 Medicinski fakultet Rijeka - 16.3.2015.
20. Ines Mrakovčić-Šutić
Cross-talk between regulatory T cells (Tregs) and NKT cells in peripheral blood and prostatic tissue of patients with prostatic cancer and benign prostatic hyperplasia
3. međunarodni kongres Hrvatskog društva za istraživanje raka s međunarodnim sudjelovanjem.-Zagreb - 6.11.2014. http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
21. Ines Mrakovčić-Šutić
Transplantational immunology-from bench to bedside
Mostar - 24.10.2014. http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
22. Ines Mrakovčić-Šutić
Imunološki odgovor nakon cijepljenja
Rijeka - 15.4.2014. http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
23. Ines Mrakovčić-Šutić
Načini učenja-mentalne mape, brzo čitanje
Rijeka - 10.3.2014. http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
24. Ines Mrakovčić-Šutić
Changes in innate immunity and cytolitic potential of peripheral blood mononuclear cells following intensive physical activity.
65th Congress of Italian Physiological Society. Anacapri http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
25. Ines Mrakovčić-Šutić, Tatjana Bogović-Crnčić
Evaluation of thyrotropin values during pregnancy
Godišnji simpozij Hrvatskog društva fiziologa s međunarodnim sudjelovanjem. Split, „Homeostaza - od stanice do organizma“. http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
26. Mrakovčić-Šutić, Ines
Sveučilišni diplomski studij fizioterapije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
27. Mrakovcic-Sutic, I,; Bulog, A,; Micovic, V,
IMMUNE RESPONSE IN THE POPULATION OF INDUSTRIAL AREAS AT RISK
http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
28. Petković, Marija; Belac-Lovasić, Ingrid; Mrakovčić-Šutić, Ines; Trivanović, Dragan; Lovasić, Franjo;
MOLEKULARNA PODLOGA REZISTENCIJE RAKA DOJKE NA RADIOTERAPIJU( The molecular basis of resistance in the radiotherapy of breast cancer )
http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
29. Mrakovčić-Šutić, Ines
Physiotherapy: yesterday, today, tomorrow
http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
30. Mrakovčić-Šutić, Ines,; Jakovac, Hrvoje,; Grebić, Damir
The role of regulatory t cells (tregs) in pregnancy
http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
31. Mrakovčić-Šutić, Ines
Uloga T regulacijskih stanica u pojavljivanju bolesti okoliša( The role of Tregs in environmental diseases appearance )
http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
32. Petković, Marija; Belac-Lovasić, Ingrid; Mihaljević-Ferrari, Ani; Pavlović-Ružić, Ira; Mrakovčić-Šutić, Ines
Posljedice radioterapije raka dojke na kvalitetu života bolesnica( Consequences of radiotherapy of breast cancer on quality of life )
http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
33. Petković, M,; Belac-Lovasić, I,; Mrakovčić-Šutić, I,
Uloga adjuvantnog sustavnog liječenja i radioterapije kod duktalnog karcinoma in situ (DCIS) dojke( The role of adjuvant systemic treatment and radiotherapy in patients with breast ductal carcinoma in situ (DCIS) )
http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
34. Mrakovcic-Sutic, I,; Bulog, A,; Micovic, V,
OVEREXPRESSION OF NKT CELLS INCREASES THE CELL-MEDIATED CYTOTOXICITY AGAINST TUMOR CELL LINES IN PATIENTS WITH ENVIRONMENTAL DISEASES
http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
35. Mrakovčić-Šutić, Ines
Fizioterapija u prevenciji: PROMJENE HUMORALNOG I STANIČNOG IMUNOLOŠKOG ODGOVORA UZROKOVANE SMANJENJEM TJELESNE AKTIVNOSTI( PHYSIOTHERAPY AS PREVENTION:CHANGES IN HUMORAL AND CELLULAR IMMUNE RESPONSE FOLLOWING DECREASING PHYSICAL ACTIVITIES )
http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
36. Mrakovcic-Sutic, I; Bulog, A; Micovic, V; Kovacevic, M; Brekalo, Z
Cross talk between the concentration of enzyme matrix metallopro teinase-9 (MMP) and immune status in atherosclerosis
http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
37. Mrakovčić-Šutić, Ines; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Kovačević, Miljenko; Brekalo, Zdrinko
Cross talk between the concentration of enzyme matrix metalloproteinase-9 (MMP) and immune status in atherosclerosis
http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr

Kongresna priopćenja

1.
Ines Mrakovčić-Šutić, Tatjana Bogović Crnčić, Svjetlana Grbac Ivanković, Zdenka Barićev-Novaković , Ivana Šutić, Valentino Pavišić
Pregnancy induced changes in innate immuniy during autoimmune thireoid disease poster 2. Congress of the Croatian society of Allergology and Clinical immunology CMA with international participation Zagreb - 22.5.2015.
2.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Mićović, Vladimir; Kovačević, Miljenko; Lekić, Andrica; Barićev-Novaković, Zdenka; Bulog, Aleksandar; Šutić, Ivana; Pavišić, Valentino
The role of regulatory T cell immunity and enzymes matrix metalloproteinases 2 and 9 in the pathogenesis of atherosclerosis. poster 2. Congress of the Croatian society of Allergology and Clinical immunology CMA with international participation Zagreb - 22.5.2015.
3.
Ines Mrakovčić-Šutić, Aleksandar Bulog, Vladimir Mićović, Andrica Lekić, David Gobić and Miljenko Kovačević
The contribution of enzymes matrix metalloproteinases 2 and 9 in the pathogenesis of atherosclerosis. poster 2014 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society“ with international participants Krk - 17.10.2014. http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
4.
Ines Mrakovčić-Šutić, Aleksandar Bulog, Vladimir Mićović¸ Andrica Lekić, David Gobić, and Miljenko Kovačević
The analysis of enzymes matrix metalloproteinases-2 and 9 in atherosclerosis poster 6th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Malinska - 27.6.2014. http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
5.
Andrica Lekić, Aleksandar Bulog,Vladimir Mićović, David Gobić, Miljenko Kovačević and Ines Mrakovčić-Šutić
MATRIX-METALLOPROTEINASES AND REGULATORY T-CELL IMMUNITY IN ATHEROSCLEROSIS usmeno predavanje 6th International Congress of Croatian Association for Protection of Non-ionizing Radiation „Albert Einstein“ Opatija - 27.4.2014. http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
6.
Denis Dobravac, Zdenka Barićev-Novaković, Tin Nadarević, Margita Belušić-Gobić, Vesna Štefanac-Nadarević and Ines Mrakovčić-Šutić
INTENSIVE PHYSICAL ACTIVITIY-INDUCED CHANGES IN REGULATORY T CELLS AND PERFORIN POSSITIVE CELLS IN PROFFESIONAL ATHLETES usmeno predavanje 6th International Congress of Croatian Association for Protection of Non-ionizing Radiation „Albert Einstein“ Opatija - 27.4.2014. http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
7.
Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjača, Zlatko; Ravlić-Gulan, Jagoda; Ćuk, Mira; Mrakovčić-Šutić, Ines; Rukavina, Daniel
Liver regeneration in perforin-deficient mice
8.
Šimin, Marija; Trobonjača, Zlatko; Radošević-Stašić, Biserka; Mrakovčić-Šutić, Ines; Ravlić-Gulan, Jagoda; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel;
Regulatory role of intrahepatic natural killer T cells in liver regeneration.
9.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Šimin, Marija; Radić, Davor; Radošević-Stašić, Biserka; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Peptidoglycan-monomer as a regulator of cytotoxic activity of lymphatic cells in pregnancy
10.
Čuka, Smiljana; Dvornik, Štefica; Mrakovčić-Šutić, Ines; Radošević-Stašić, Biserka
Bile acid damaging potential on human erythrocytes
11.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Šimin, Marija; Radošević-Stašić, Biserka; Laškarin, Gordana; Čupurdija, Kristijan; Radić, Davor; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Peptidoglycan as a modulator of cytotoxic activities of extrathymic lymphatic cells
12.
Radošević-Stašić, Biserka; Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel
Morphogenetic and immunomodulatory functions of endoplasmic reticulum resident heat shock protein gp96
13.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Čuka-Husnjak, Smiljana; Dvornik, Štefica; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel
Cell-mediated cytotoxicity in experimental cholestasis
14.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Radošević-Stašić, Biserka
Immunotherapeutic potential of peptidoglycan-monomer linked with zinc in old mice
15.
Detel, Dijana; Batičić, Lara; Mrakovčić-Šutić, Ines; Varljen, Jadranka
Phenotypic Analysis of Lymphatic Organs in CD26 Deficient Mice
16.
Grebić, Damir; Jakovac, Hrvoje; Stašić, Nikola; Pugel, Ester; Jonjić, Nives; Krašević, Maja; Mrakovčić-Šutić, Ines; Radošević-Stašić, Biserka
Altered expression of metallothioneins I/II and HLA-DR in uterine squamous lesions
17.
Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Mrakovčić-Šutić, Ines; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka
Enhanced expression of metallothioneins I/II in placenta and maternal liver, induced by syngeneic pregnancy and by peptidoglycan-monomer linked with zinc in mice
18.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Šimin, Marija; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka
Modulating activity of peptidoglycan monomer linked with zinc on hepatic NKT cells and cell-mediated cytotoxicity in syngeneic pregnancy
19.
Radošević-Stašić, Biserka; Mrakovčić-Šutić, Ines; Šimin, Marija; Rukavina, Daniel
Overexpression of intrahepatic NKT cell increases the cell-mediated cytotoxicity against tumor cell lines
20.
Radošević-Stašić, Biserka; Jakovac, Hrvoje; Mrakovčić-Šutić, Ines; Rukavina, Daniel
Endoplasmic reticulum resident heat shock protein Gp96 as morphogenetic and immunoregulatory factor in syngeneic pregnancy
21.
Bulog, Aleksandar; Mrakovčić-Šutić, Ines; Mićović, Vladimir
Industrial Emissions as Risk Factors for Respiratory and Allergic Effects
22.
Ines Mrakovčić-Šutić, Aleksandar Bulog, Vladimir Mićović
THE ROLE OF REGULATORY T CELLS (Tregs) IN ENVIRONMENTAL DISEASES
23.
Rački, Sanjin; Zaputović, Luka; Mavrić, Žarko; Kes, Petar; Vujičić, Božidar; Mrakovčić-Šutić, Ines
Clinical Significance Of The Malnutrition-Inflammation-Atherosclerosis Syndrome In The Patients On Maintenance Hemodialysis
24.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir
Cross-talk between regulatory T and NKT cells during syngeneic pregnancy after treatment with peptidoglycan monomer linked with zinc
25.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Radošević-Stašić, Biserka
Enhancing effects of syngeneic pregnancy and peptidoglycan-monomer linked with zinc on regulatory T cells in the maternal liver
26.
Snježana Golubović, Ines Mrakovčić-Šutić, Vesna Golubović Vlatka Sotošek-Tokmadžić, Marija Petković
THE ROLE OF NATURAL KILLER T CELLS SUBSETS (NKT) DURING EPIDURAL ANESTHESIA IN COLON CARCINOMA PATIENTS
27.
Trobonjača, Zlatko; Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Mrakovčić-Šutić, Ines; Barac-Latas, Vesna; Muhvić, Damir; Petković, Marija; Rubeša, Gordana; Lučin, Ksenija; Jonjić, Nives; Rukavina, Daniel;
Correction of halothane and operative stress induced immunosuppression by IGF-I, indomethacin and peptidoglycan monomers
28.
Bulog, A,; Mrakovcic-Sutic, I,; Micovic, V,
THE ROLE OF PERFORIN CYTOLITIC PATHWAY IN PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE AND RESTRICTIVE SPIROMETRY’ S CHANGES
29.
Radošević-Stašić, Biserka; Mrakovčić-Šutić, Ines; Šimin, Marija; Ćuk, Mira; Trobonjača, Zlatko; Ravlić-Gulan, Jagoda; Rukavina, Daniel
Immune aspects of liver regeneration induced in mice by partial hepatectomy
30.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Petković, Marija; Zamolo, Gordana; Belac-Lovasić, Ingrid; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel
Chemotherapy-induced changes of perforin expression in cytotoxic T lymphocytes and natural killer cells of colon carcinoma patients http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
31.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Bogović-Crnčić, Tatjana
THE ROLE OF REGULATORY T CELLS IN AUTOIMMUNE THYROID DISEASE DURING PREGNANCY http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr
32.
Mrakovcic-Sutic, I; Bogovic-Crncic, T; Baricev-Novakovic, Z; Sutic, I; Pavisic, V; Bulog, A; Micovic, V
Pregnancy-induced changes in regulatory network of NKT and T regulatory cells (Tregs) in autoimmune thyreoid disease http://portal.uniri.hr/portfelj/ines.mrakovcic.sutic@uniri.hr

Znanstveni projekti

1. 23.2.2014. -
Regulacijski mehanitmi NKT i T regulacijskih stanica u tumorima, upali i autoimunosti.; voditelj projekta; Sveučilište u Rijeci; 56000kn;
2. 2.1.2007. - 31.12.2013.
Regulacijske T i NKT stanice u kontroli tumorskog rasta, opeklina i autoimunosti; voditelj projekta; MZOŠ; 40000kn/god do 23. srpnja 2010.god; od tada 28000kn/god;
3. -
Fenotipska i funkcijska obilježja hepatičnog limfoidnog sustava; suradnik; MZOŠ; ;
4. -
Međuodnosi između neuro- endokrinog i limfatičkog sustava; suradnik na projektu; MZOŠ; ;
5. -
Kontrola normalnog i patološkog rasta; suradnik na projektu; MZOŠ; ;
6. -
Upgrading the capacities for research in translational medicine at the Faculty of Medicine, University of Rijeka“ (TransMedRi) ; suradnik; EU; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2012. -
Bogovičić Crnčić, Tatjana.; Imuno-endokrine osobitosti autoimune bolesti štitnjače tijekom trudnoće i u ranom postporođajnom razdoblju; Doktorski studij Biomedicina; 27.07. 2012;
2. 1.1.2012. -
Brekalo, Zdrinko.; MEĐUDJELOVANJE STANICA UROĐENE IMUNOSTI, ENZIMA MATRIX METALOPROTEINAZE-9 I PROTEINA TOPLINSKOG ŠOKA 70 U ATEROSKLEROTSKOJ BOLESTI KAROTIDNIH ARTERIJA; Doktorski studij Biomedicina; 19.07. 2012;
3. 1.1.2011. -
Bačić, Đordano; Uloga regulacijskih T i NKT stanica na lokalnoj i stemskoj razini u bolesnika s kolorektalnim karcinomom; Doktorski studij Biomedicina; 15.07. 2011;
4. 1.1.2011. -
Bulog Aleksandar; Određivanje hlapljivih aromatskih ugljikovodika, enzima matriks metaloproteinaze-9 i imunološkog statusa kao pokazatelja razvoja bolesti okoliša ; Doktorski studij Biomedicina; 11.05. 2011;
5. 1.1.2011. -
Damir Grebić; Uloga stresnih proteina metalotioneina i proteina toplinskog šoka u različitim modelima tkivnog oštećenja ; Doktorski studij Biomedicina; 10.06.2011.;
6. 1.1.2011. -
Stanislav Sotošek; Obilježja stanične imunosti u bolesnika s benignom prostatičnom hiperplazijom i karcinomom prostate; Doktorski studij Biomedicina; 30.08.2011.;
7. 1.1.2011. -
Rosana Troskot; Sustavni prijenos kisika i eliminacija ugljičnoga dioksida u bolesnika sa sepsom ; Doktorski studij biomedicina; 7.09.2011.;
8. 1.1.2010. -
Aleksandra Pirjavec-Mahić; Stanicama posredovana imunost i uloga citolitičke molekule perforina u bolesnika s opeklinama; Doktorski studij Biomedicina; 22.01.2010.;
9. 1.1.2007. -
Zdenka Barićev-Novaković; Epidemiološke karakteristike pretilosti u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji ; Doktorski studij Biomedicina; 20.03.2007.;

Znanstveni skupovi

1. 1.9.2012. -
2.kongresa Hrvatskog društva fiziologa s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb Član znanstvenog odbora
2. 1.9.2011. -
1.kongresa Hrvatskog društva fiziologa s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek Član znanstvenog odbora
3. 1.1.2011. -
kongres Hrvatskog imunološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Rabac Član znanstvenog odbora
4. 1.1.2010. -
kongres Hrvatskog imunološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Mali Lošinj Član znanstvenog odbora
5. 1.1.2009. -
kongres Hrvatskog imunološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Paklenica Član znanstvenog odbora
6. 1.1.2008. -
Kongres Hrvatskog imunološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem- Crveni otok Član organizacijskog odbora
7. - 21.9.2014.
Annual Congress of Croatian Physiological Society, Split član organizacijskog odbora
8. - 1.1.2014.
2014 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society“ with international participants Krk član organizacijskog odbora
9. - 13.10.2013.
2nd Meeting of Middle-European Societies for Immunology and Allergology Opatija Član organizacijskog odbora
10. - 15.9.2013.
3.kongresa Hrvatskog društva fiziologa s međunarodnim sudjelovanjem i 1. regionalnog kongresa fizioloških društava Rijeka Član organizacijskog odbora
11. - 9.10.2012.
kongres Hrvatskog imunološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Marija Bistrica Član znanstvenog odbora
12. - 21.4.2012.
1. kongresa Hrvatske komore zdravstvenih radnika s međunarodnim sudjelovanjem Baška Član znanstvenog odbora
13. - 6.7.2001.
VIIIth International Congress of Reproductive Immunology, ISIR Opatija Član organizacijskog odbora
14. - 19.9.1998.
Fourth International Meeting “Mechanisms in local immunity Opatija Član organizacijskog odbora
15. - 28.9.1996.
Third International Meeting "Mechanisms in local immunity Opatija Član organizacijskog odbora
16. - 28.9.1994.
1. Second Alps Adria Immunology and Allergology Meeting "Mechanisms in local immunity" Opatija Član znanstvenog/organizacijskog odbora

Recenzije

1. 2010. Medicina rada Autor: Hrvoje Lalić
2. 2008. Citokini i bolest-iz imunološke perspektive Autor: Zlatko Dembić

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 15.4.2014. - Detalji
SIMPOZIJ „AKTUALNOSTI O CIJEPLJENJU 2014. GODINE“ NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Popularizacija znanosti

1. 13.3.2017. - Mozak kreira prostor-predavanje
Tjedan mozga 2017.
Medicinski fakultet Rijeka
2. 13.3.2017. - Mozak kreira prostor
Predavanje Tjedan mozga 2017.
Rijeka
3. 14.3.2016. - Neuroedukacija kod djece-izazov 21. stoljeća-predavanje
Tjedan mozga 2016.
Gradska vijećnica Rijeka
4. 10.3.2014. - Detalji
Tjedan mozga Rijeka 10.-16.03.2014.
Medicinski fakultet Rijeka
5. 12.3.2012. - Detalji
11. Tjedan mozga
Medicinski fakultet Rijeka
6. 13.3.2007. - Detalji
6. Tjedan mozga u Hrvatskoj
Klub: Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom
7. 12.3.2007. - Detalji
6. Tjedan mozga
Prva sušačka hrvatska gimnazija
8. - Predavanje: Tjelesna aktivnost i funkcija živčanog sustava
Tjedan mozga 2015
Medicinski fakultet Rijeka

Novinski članci

1. 1.6.2009. - Detalji
časopis Vita, lipanj 2009; str. 36-39.
Zagreb

Medijski nastupi

1. - Gost emisije Akademskih kvarat: naslov Tjelesna aktivnost i živčani sustav
Radio Rijeka-Akademskih kvarat
Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2008. - - zamjenica predsjednika
Vijeće časti