Izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda dipl. iur.

Pravni fakultet Katedra za međunarodno i europsko privatno pravo

e-pošta : ikunda@pravri.hr
mobitel :
prostorija : Pravni fakultet, kabinet br. 84

LinkedIn
Academia.edu
ORCID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 48 4 1
ResearcherID

Obrazovanje

20.11.2008. - doktorica pravnih znanosti Doktorat pravnih znanosti Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.10.1994. - 1.12.1999. diplomirana pravnica Sveučilišni diplomski studij prava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 14.1.2004. magistrica pravnih znanosti Pravo europskih integracija Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2017. - prodekanica za znanost Koordinacija znanstveno-istraživačkih djelatnosti na fakultetu, obavještavanje i poticanje na prijavu na natječaje za znanstvene projekte, izrada odgovarajućih općih pravnih akata iz resora znanosti, edukacija o raznim aspektima znanstveno-istraživačkog rada i objavljivanja rezultata toga istraživanja Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
7.6.2016. - voditeljica Doktorskoga studija Pravnoga fakulteta u Rijeci Upravljačke i organizacijske radnje, priprema natječaja, pregled prijava na natječaje, priprema odluka za Fakultetsko vijeće, koordinacija nastavnih i istraživačkih aktivnosti doktoranada i nastavnika i dr. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.1.2016. - izvanredna profesorica Znanstveno-istraživački rad, izvođenje nastave (predavanja, vježbi, seminara i konzultacija) te ispita, mentorski rad sa studentima te drugi poslovi u interesu Fakulteta i Sveučilišta Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.8.2009. - 19.1.2016. docentica Znanstveno-istraživački rad, izvođenje nastave (predavanja, vježbi, seminara i konzultacija) te ispita, mentorski rad sa studentima te drugi poslovi u interesu Fakulteta i Sveučilišta Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.6.2000. - 12.6.2002. sudska vježbenica - volonterka Sudjelovanje na ročištima Trgovački sud u Rijeci
7.6.2000. - 31.7.2009. Znanstvena novakinja - asistentica, a potom viša asistentica Znanstveno-istraživački rad, izvođenje nastave (predavanja, vježbi, seminara i konzultacija) te ispita, mentorski rad sa studentima i dr. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.7.1999. - 6.6.2000. odvjetnička vježbenica Sastavljanje tužbi, zahtjeva, prijedloga, podnesaka, ugovora, pravnih mišljenja i dr., zastupanje na ročištima pred sudovima i drugim tijelima, pribavljanje isprava itd. Odvjetnički ured Vukić, Jelušić & Šulina, Rijeka

Nagrade i priznanja

22.12.2008. Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za akademsku godinu 2006./2007. za područje društvenih i humanističkih znanosti zbog posebnih zasluga u znanstvenoistraživačkom i nastavnom radu te u javnoj djelatnosti koja je imala za cilj promociju, širenje i primjenu rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti

Članstva

1.1.2012. - International Law Association (ILA)
1.1.2008. - 1.1.2013. Žalbena vijeća za područje žiga, industrijskog dizajna i oznaka Republike Hrvatske, Zagreb
1.1.2008. - International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP)
1.1.2007. - Hrvatsko društvo za autorsko pravo (HDAP), Zagreb
1.1.2005. - Hrvatsko pravničko društvo (HPD), Rijeka
1.1.2005. - Hrvatska udruga za poredbeno pravo (HUPP), Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.9.2016. - Međunarodno i međunarodno privatno pravo intelektualnog vlasništva
Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij Intelektualno vlasništvo
Sveučilište u Zagrebu
voditelj
Norma sati:
1.1.2013. - Europsko pravo II
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 80
1.1.2013. - Internetsko pravo
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2013. - Europsko međunarodno privatno pravo
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2013. - Međunarodna trgovačka arbitraža
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2012. - European Private Law and Intellectual Property Law
Studij prava (Intellectual Property Summer Institute – Croatia Summer Program 2012)
Michigan State University College of Law
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2009. - Međunarodno privatno pravo
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 120
1.1.2009. - Pravo intelektualnog vlasništva
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.10.2008. - 30.9.2010. Pravna strana medija
Studij kulturologije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2005. - 1.1.2013. Europsko pravo II
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 80
1.1.2005. - 1.1.2009. Pravo intelektualnog vlasništva
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 90
1.1.2001. - 1.1.2009. Međunarodno privatno pravo
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 120

Gostujući nastavnik

1.9.2016. - 31.10.2010. European private international law
Studij prava
Universidad de Navarra, Španjolska
voditelj
Norma sati: 120

Osobni razvoj

9.7.2016. - 8.8.2000. Duke-Geneva Institute in Transnational Law


Norma sati:
12.4.2012. - Radnje javnopravnog tijela u upravnom sporu


Norma sati:
1.3.2010. - E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati:
1.1.2005. - Course in Intellectual Property DL 101


Norma sati:
- 10.5.2007. CARDS Projekta 2003 „Infrastruktura prava intelektualnog vlasništva za istraživačko-razvojni sektor u Hrvatskoj“ - Non-specialist Training Workshop


Norma sati:
- 23.11.2006. CARDS Projekt 2003 Infrastruktura prava intelektualnog vlasništva za istraživačko-razvojni sektor u Hrvatskoj – intenzivna devetodnevna radionica za obuku stručnjaka za intelektualno vlasništvo


Norma sati:
- 30.8.2005. The 2005 Munich Intellectual Property Summer Program


Norma sati:
- 23.7.2004. Summer Session on Private International Law


Norma sati:
- 20.7.2001. Summer Session on Private International Law


Norma sati:
- 22.9.2000. Analysing the European Union


Norma sati:
- 28.9.1998. Bancaja Euromediteranean Courses of International Law


Norma sati:
- 1.8.1996. Seminar in Democratic Processes


Norma sati:

Izdavaštvo

- Priručnik uz Uredbu Bruxelles IIa


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=918064
Financiranje: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kunda, Ivana
Pravo mjerodavno za povrede prava tržišnog natjecanja
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 39 183-211 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=949287

2. Butorac Malnar, Vlatka ; Kunda, Ivana
EU Competition law in the Digital Era: What to tell about Intel?
31-62 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=953068

3. Kunda, Ivana
Jurisdiction for Copyright Infringment over the Internet
Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo 13-14 75-99 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=861331

4. Kunda, Ivana
Law applicable to intellectual property rights in the European Union
Korea Private International Law Journal 22 451-472 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866333

5. Kunda, Ivana ; Vrbljanac Danijela
Jurisdiction in internet defamation cases and CJEU's policy choices
739-756 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858252

6. Kunda, Ivana
Jurisdiction and applicable law in crowdfunding
253-263 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858254

7. Vrbljanac, Danijela ; Kunda, Ivana
Consumer protection issues in crowdfunding
299-309 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858262

8. Kunda, Ivana, Lončar Dušanović, Darja
Certain aspects of the CJEU’s Google Spain judgment relative to lawfulness of data processing and liability of internet search engine operators
169-187 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=846147

9. Kunda, Ivana
Neke uobičajene pogreške u prijevodima propisa Europske unije
Prevoditelj 38 13-18 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=846146

10. Kunda, Ivana
Regional Challenges in the Filed of Patents - Croatia
Društveni ogledi. Časopis za pravnu teoriju i praksu 1 126-136 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=718374

11. Kunda, Ivana
Competencia judicial internacional sobre violaciones de derechos de autor y derechos conexos en internet
Anuario Espanol de Derecho Internacional Privado 13 457-485 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720444

12. Matanovac Vučković, Romana ; Kunda, Ivana ; Kuštrak Managić, Iva ; Jurić, Marko ; Katulić, Tihomir
Copyright and Related Rights in the “Cloud” Environment
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=683745

13. Kunda, Ivana ; Vrbljanac Danijela
Predmet C-281/02 Andrew Owusu protiv N. B. Jacksona koji posluje kao „Villa Holidays Bal-Inn Villas“ i drugih
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662810

14. Kunda, Ivana ; Vrbljanac, Danijela
Predmet C-4/03 Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG protiv Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungsa KG
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662815

15. Kunda, Ivana ; Vrbljanac, Danijela
Predmet C-220/88 Dumez France SA i Tracoba SARL protiv Hessische Landesbanke i drugih
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662784

16. Kunda, Ivana ; Vrbljanac, Danijela
Predmet C-116/02 Erich Gasser GmbH protiv MISAT-a SRL
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662804

17. Kunda, Ivana ; Vrbljanac, Danijela
Predmet C-104/03 St. Paul Dairy Industries NV protiv Unibela Exsera BVBA
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662832

18. Kunda, Ivana ; Vrbljanac Danijela
Predmet C-391/95 Van Uden Maritime BV, poslujući kao Van Uden Africa Line protiv Komanditgesellschafta in Firma Deco-Line i drugih
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662793

19. Matanovac Vučković, Romana ; Kunda, Ivana
Materijalnopravno i kolizijskopravno uređenje intelektualnog vlasništva nastalog u radnom odnosu
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 32 75-125 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=514793

20. Mutabžija, Jasmina ; Kunda, Ivana
Pravna ograničenja genetskih istraživanja na ljudima i komercijalizacije njihovih rezultata u hrvatskom pravu
Hrvatska pravna revija 8 71-81 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=332229

21. Mutabžija, Jasmina ; Kunda, Ivana
Legal Limitations on Genetic Research and the Commercialisation of its Results
Journal of International Biotechnology Law 4 21-35 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=296809

22. Kunda, Ivana
Uredba Rim II: ujednačena pravila o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze u Europskoj uniji
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 28 1269-1324 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=320027

23. Kunda, Ivana
Što donosi Nacrt Reformskog ugovora iz srpnja 2007. glede suradnje u građanskim stvarima u Europskoj uniji?
Hrvatska pravna revija 7 1-7 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=309240

24. Kunda, Ivana
Defining Internationally Mandatory Rules in European Private International Law of Contracts
Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 4 210-222 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=309475

25. Kunda, Ivana
Neuheiten im kroatischen Familienrecht
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 52 1628-1632 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=296807

26. Kunda, Ivana
Međunarodno prisilni propisi prema Europskom sudu pravde: Ingmar GB Ltd protiv Eaton Leonard Technologies Inc.
Pravo i porezi 14 79-83 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=214359

27. Kunda, Ivana ; Mutabžija, Jasmina
Odgovornost prodavatelja za pravo ili potraživanje trećih osoba s osnove intelektualnog vlasništva prema Bečkoj konvenciji o međunarodnoj prodaji robe
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 26 733-794 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=256183

28. Kunda, Ivana
ROMANA MATANOVAC (ur.): HRVATSKO PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U SVJETLU PRISTUPA EUROPSKOJ UNIJI, Narodne novine/Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH, 2006., 324. str.( ROMANA MATANOVAC (ed.): CROATIAN INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN LIGHT OF ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION, Narodne novine/Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH, 2006., 324. pp. )
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (0350-2058) 57 (2007), 2; 469-476

29. Kunda, Ivana
W. Laurence Craig, William W. Park, Jan Paulsson, International Chamber Of Commerce Arbitration, 3. izdanje, Oceana Publications, Inc./Dobbs Ferry, New York, 2000., str. xvi + 952( Craig, W. Laurence, Park, William W., Paulsson, Jan, INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE ARBITRATION, 3rd Edition, Oceana Publications, Inc./Dobbs Ferry, New York, 2000., pp. xvi + 952 )
Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 23 (2002), 2; 803-808

30. Kunda, Ivana
Tečaj &#8220 ; International Commercial Arbitration&#8221 ; , Inter-univerzitetski centar u Dubrovniku, 1.- 5. listopada 2001.( Course Review: &#8220 ; International Commercial Arbitration&#8221 ; , Inter-University Centre Dubrovnik, October 1- 5, 2001 )
Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 23 (2002), 2; 828-853

31. Kunda, Ivana; Matanovac-Vučković, Romana
Raspolaganje autorskim pravom na računalnom programu – materijalnopravni i kolizijskopravni aspekti (Transactions concerning the Copyright in Computer Programs: Substantive and Conflict of Laws Aspects)
Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci / Hlača, Nenad (ur.). - Rijeka : Pravni fakultet u Rijeci , 2010. 85-131. file:///D:/Users/Ivana/Downloads/04_Kunda_Raspolaganje_autorskim_pravima.pdf

Znanstvene knjige

1.
Kunda, Ivana
European Union legislation: how far does it reach beyond the EU border?
Sooksripaisarnkit, Poomintr ; Garimella, Sai Ramani Routlege - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=949284
2.
Kunda, Ivana
Law Applicable to Employment Contracts under the Rome I Regulation
Sander, Gerald G. ; Tomljenović, Vesna ; Bodiroga-Vukobrat, Nada Springer - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=949111
3.
Kunda, Ivana ; Mutabžija, Jasmina
Secondary Liability of Internet Intermediaries and Safe Harbours under Croatian Law
Dinwoodie, Graeme B. Springer - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=918031
4.
Kunda, Ivana
Croatia
Beaumont, Paul ; Danov, Mihail ; Trimmings, Katarina ; Yüksel, Burcu Hart Publishing - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=917900
5.
Kunda, Ivana ; Kunštek, Eduard
Potential jurisdictional bases for bringing corporate-related human rights abuse cases before Croatian courts
SEE/EU Cluster of Excellence in European and International Law Verlag Alma Mater - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=846140
6.

Obitelj i djeca: europska očekivanja i hrvatska stvarnost/Family and children:European expectations and national reality
Kunda, Ivana Pravni fakultet u Rijeci/Hrvatska udruga za poredbeno pravo - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=742828
7.
Kunda, Ivana
Intellectual Property Contracts in EU Conflict of Laws and the Interpretative Role of the CLIP Principles
Stamm, Jürgen Juris - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=622568
8.
Kunda, Ivana ; de Melo Marinho, Manuel Gonçalves
Practical Handbook on European Private International Law
Romanian Ministry of Justice/Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=606113
9.

Uredba Bruxelles I: izazovi hrvatskom pravosuđu
Tomljenović, Vesna ; Kunda, Ivana Pravni fakultet u Rijeci - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662851
10.
Šarčević, Petar ; Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor ; Hlača, Nenad ; Kunda, Ivana
Family and Succession Law
Kluwer Law International - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=690056
11.
Kunda, Ivana
Two Recent Croatian Decisions on Copyright Infringement: Conflict of Laws and More
Šarčević, Petar (osnivač. ur.) ; Bonomi, Andrea (ur.) ; Volken, Paul (ur.) Sellier European Law Publishers - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=388974
12.
Kunda, Ivana
Internationally Mandatory Rules of a Third Country in European Contract Conflict of Laws: The Rome Convention and the Proposed Rome I Regulation
Pravni fakultet u Rijeci - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=296802

Pozvana predavanja

1. Kunda, Ivana; Butorac Malnar, Vlatka
Internet Distribution of Luxury Products: Is there a Deluxe Version of EU Competition Law? Internetska distribucija luksuznih proizvoda: postoji li de luxe inačica prava tržišnog natjecanja EU-a?
Rijeka - 20.10.2018. http://pravri.uniri.hr/files/savjetovanja/korporativneakvizicije2018.pdf
2. Vlatka butorac Malnar, Ivana Kunda
EU Competition law in the Digital Era: What to tell about Intel?
Osijek - 15.6.2018.
3. Ivana Kunda
Compensation for Delayed Flights in EU: Where to Land Your Lawsuit?
Rijeka, Hrvatska - 22.5.2018.
4. Ivana Kunda
The EU Approach to the Protection of Cultural Heritage in the Western Balkan Countries
Trst, Italija - 18.5.2018.
5. Ivana Kunda
Pravo mjerodavno za povrede prava tržišnog natjecanja
Poreč, Hvatska - 13.4.2018.
6. Ivana Kunda
Brussels II Bis Recast – Something old, something new…
Split - 3.11.2017.
Preuzeto sa: https://www.bib.irb.hr/949119
7. Ivana Kunda
Povreda prava osobnosti i prava na zaštitu podataka u međunarodnom privatnom pravu [Violation of Personality Right and Right to Data Protection in Private International Law]
Opatija, Hrvatska - 6.10.2017.
8. Ivana Kunda, Igor Materljan
The EEA “Grey Market” in Trademarked Products: How Many Shades of Grey?
Barcelona, Španjolska - 23.5.2017.
9. Ivana Kunda, Igor Materljan
„Sivo tržište“ žigom označenih proizvoda u Europskoj uniji
Poreč, Hrvatska - 17.3.2017.
10. Ivana Kunda, Danijela Vrbljanac
Consumer Protection Issues in Crowdfunding
Zagreb, Hrvatska - 10.12.2016.
11. Ivana Kunda
Intellectual Property Issues in Medical Application of 3D Printing
Opatija, Hrvatska - 11.11.2016.
12. Ivana Kunda
Jurisdiction and applicable law in crowdfunding
Split, Hrvatska - 1.9.2016.
13. Ivana Kunda
National report on application of EU private itnernational law in Croatia
London School of Economics, London, UK - 17.6.2016.
14. Kunda, Ivana
Jurisdiction over Copyright Internet Infringement
Madrid, Universidad Complutense de Madrid (VIII seminario internacional de derecho internacional privado) - 8.5.2014. https://www.ucm.es/derinternacional/viii-seminario-internacional-de-derecho-internacional-privado
15. Kunda, Ivana
Studenti i intelektualno vlasništvo (Students and Intellectual Property) u okviru okruglog stola Intelektualno vlasništvo i sveučilište
Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - 23.5.2013.
16. Matanovac Vučković, Romana; Kunda, Ivana
Pravni status intelektualnih tvorevina stvorenih u radnom odnosu - materijalnopravni i kolizijskopravni aspekti( Legal Status of Intellectual Creations Created in the Employment Relationship – Substantive and Conflict of Laws Aspects )
Poreč, Hrvatska - 8.4.2011.
17. Kunda, Ivana
Međunarodna nadležnost u postupcima povodom povrede prava intelektualnog vlasništva u Europskoj uniji: priprema za izravnu primjenu acquisa( International Jurisdiction in the Proceedings Concerning Intellectual Property Rights Infringement in the European Union: Preparation for Direct Application of the Acquis )
Zagreb, Državni zavod za intelektualno vlasništvo - 7.11.2007.
18. Kunda, Ivana
Pravo mjerodavno za imovinske odnose u braku i izvanbračnoj zajednici( Law Applicable to Property Relations in Marriage and Extramarital Union )
Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu - 27.10.2006.
19. Kunda, Ivana ; Vrbljanac, Danijela
Pravo mjerodavno za ugovore o intelektualnom vlasništvu – od ZRSZ-a do Uredbe Rim I
Bihać, Bosna i Hercegovina
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=579556
20. Ivana Kunda
Kolizijskopravno uređenje ugovora o prijevozu stvari brodom prema Uredbi Rim I, u okviru znanstvenog skupa "Pomorsko pravo i pravo mora: jadranske zemlje u europskim okvirima"
Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti http://info.hazu.hr/upload/file/Mediji14/Jadranski%20pomorci%20program.pdf
21. Kunda, Ivana
Stvaranje Europskog pravosudnog područja u građanskim i trgovačkim stvarima: nadležnosti i ograničenja Europskog suda pravde
Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=307499
22. Kunda, Ivana
Policies underlying Conflict of Law Choices in Environmental Law
Ljubljana, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=585623
23. Kunda, Ivana
Croatia
Washington, D.C., SAD
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=588381
24. Kunda, Ivana
The Question of an Appropriate Method: Incorporation of the Brussels I Regulation, Invitation to Join the Lugano Convention or a New Convention?
Novi Sad, Srbija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=428369
25. Kunda, Ivana
Ništetnost prorogacijske i arbitražne klauzule u potrošačkim ugovorima u praksi Suda EU-a
Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=639224
26. Kunda, Ivana
Studenti i intelektualno vlasništvo
Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689936
27. Kunda, Ivana ; Vrbljanac Danijela
Jurisdiction in internet defamation cases and CJEU's policy choices
Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858252
28. Kunda, Ivana
Međunarodna nadležnost u postupcima povodom povrede prava intelektualnog vlasništva u Europskoj uniji – priprema za izravnu primjenu acquisa
Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=311817
29. Kunda, Ivana ; Matanovac, Romana
Žig Zajednice i dizajn Zajednice – osnovna obilježja i mjesto u novelama hrvatskih zakona iz 2007. godine
Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=311814
30. Tomljenović, Vesna ; Kunda, Ivana
Uredba Rim III: treba li Hrvatskoj?
Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=742835
31. Tomljenović, Vesna ; Kunda, Ivana
Uredba Rim III: treba li Hrvatskoj?
Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=742835
32. Kunda, Ivana
Međunarodno prisilna pravila : određenje pojma u europskom ugovornom međunarodnom privatnom pravu
Bečići, Crna Gora
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=309254
33. Kunda, Ivana
Ostvarivanje članskih prava u sustavu prekograničnog posrednog držanja dionica
Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=524100
34. Kunda, Ivana
Regionalna suradnja u području građanskog sudskog postupka s međunarodnim obilježjem: praksa hrvatskih sudova u primjeni Haških i dvostranih konvencija
Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=397331
35. Kunda, Ivana ; Matanovac-Vučković, Romana
Raspolaganje autorskim pravom na računalnom programu – materijalnopravni i kolizijskopravni aspekti
Poreč, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=478481
36. Tomljenović, Vesna ; Kunda, Ivana
Conflict of Laws Conventions and their Reception in National Legal Systems: The Croatian National Report
Mexico City, Mexico
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=478584
37. Kunda, Ivana
Međunarodna nadležnost za registrirana prava intelektualnog vlasništva u Uredbi Brisel I: odnos isključive i izberive nadležnosti
Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662871
38. Vrbljanac, Danijela ; Kunda, Ivana
Consumer protection issues in crowdfunding
Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858262
39. Kunda, Ivana
Jurisdiction and applicable law in crowdfunding
Split, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858254
40. Kunda, Ivana
Jurisdiction over Copyright Internet Infringement
Madrid, Španjolska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720425
41. Kunda, Ivana
Haška konvencija o pravu mjerodavnom za određena prava u pogledu vrijednosnih papira koje drže posrednici
Beograd, Srbija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=256192

Kongresna priopćenja

1.
Kunda, Ivana ; Vrbljanac, Danijela
Overview of Legal Remedies in Croatian Enforcement Proceedings Poster Corporate Entities at the Market and European Dimensions Portorož, Slovenija - 21.5.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=860980
2.
Kunda, Ivana
Hague Abduction Convention: The Case of X v. Latvia Pozvano 11th Regional PIL Conference: “Private International Law in the Jurisprudence of European Courts – Family at Focus” Osijek, Hrvatska - 12.6.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=761427
3.
Kunda, Ivana
Regional solutions in the field of patents usmeno izlaganje International Scientiffic Conference on Regional and EU Intellectual Property Challenges Sarajevo, BiH - 6.6.2014.

Znanstveni projekti

1. 1.11.2018. -
PSEFSL – Personalized Solutions in European Family and Succession Law; istraživačica; Europska komisija, Justice; 271.167,11 EUR;
2. 1.2.2016. - 30.6.2018.
Remedies concerning Enforcement of Foreign Judgements according to Brussels I Recast; istraživačica; Europska komisija; ; http://www.acj.si/en/pres-biare
3. 1.10.2015. - 30.9.2017.
EU Judiciary Training on Brussels IIa Regulation: From South to East (Grant Agreement No. JUST/2014/JTRA/AG/EJTR); istraživačica; Europska komisija; 250.000,00 EUR; http://brussels2family.eu/en/
4. 1.10.2015. - 30.9.2017.
EU Judiciary Training on Brussels IIa Regulation: From South to East; voditeljica tima PRAVRI; Europska komisija, Justice; ; http://www.brussels2family.eu/the-project/ http://pravri.uniri.hr/hr/znanost/znanstvenoistrazivacki-projekti/85-hr/znanost/projekti/1055-eu-2.html
5. 1.2.2015. - 31.10.2018.
Pravni aspekti korporativnih akvizicija i restrukturiranje trgovačkih društava utemeljeno na znanju; istraživačica; Hrvatska zaklada za znanost; ; www.croatiamergers.eu
6. 15.9.2014. - 14.9.2016.
Business & Human Rights challenges for cross border litigation in the European Union (Grant agreement No. JUST/2013/JCIV/AG/4661); istraživačica; Europska unija; 668.794,00 EUR ; http://globernance.org/presentacion-del-proyecto-europeo-human-rights-in-business/
7. 12.3.2014. -
Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga; istraživačica; Sveučilište u Rijeci; ; http://pravri.uniri.hr/hr/advancedmodules/znanost/znanstvenoistrazivacki-projekti/85-hr/znanost/projekti/578-zastita-korisnika-na-hrvatskom-i-europskom-trzistu-financijskih-usluga.html
8. 2.1.2007. - 31.8.2009.
Mehanizmi efikasnog rješavanja domaćih i međunarodnih potrošačkih sporova; znanstvena novakinja; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH; ; http://zprojekti.mzos.hr/public/c-prikaz_det.asp?psid=0&ID=2060
9. 7.6.2000. - 1.1.2007.
Međunarodno privatno pravo poslovnih (financijskih) transakcija; znanstvena novakinja; Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 6.9.2014. - 2.12.2016.
Danijela Vrbljanac; Doktorat Violation of the Personality Rights on the Internet –International Jurisdiction and Applicable Law; Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje prava, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci ; 2.12.2016.;
2. 1.1.2014. -
Igor Materljan; Doktorat Iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga u suvremenom europskom pravu; Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje prava, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci; ;
3. 1.1.2013. -
Darja Lončar Dušanović; Doktorat Pravne osnove prikupljanja i daljnje obrade osobnih podataka u digitalnom okruženju; Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje prava, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci; ;
4. 11.4.2012. - 30.9.2016.
Tomislav Strnišćak; Doktorat Internetsko rješavanje sporova; Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje prava, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci; -;

Znanstveni skupovi

1. 28.2.2014. -
Znanstvena konferencija "Povreda prava osobnosti u hrvatskom i europskom pravu" Rijeka voditeljica
2. - 21.9.2013.
Treća međunarodna znanstvena konferencija „Petar Šarčević“. Obitelj i djeca: europska očekivanja i nacionalna stvarnost Opatija voditeljica
3. - 1.1.2009.
Prva međunarodna znanstvena konferencija „Petar Šarčević“. Uredba Brisel I: izazovi hrvatskom pravosuđu Opatija suvoditeljica (uz prof. dr. sc. Vesnu Tomljenović)
4. -
Pride and Prejudice in Cross-Border Cases Rijeka, Hrvatska predsjednica Programskog odbora
5. -
Peta međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević. Infocrmacije i podaci: Pogled u budućnost/Fifth Petar Šarčević International Scientific Conference Information and Data: The Road Ahead Opatija, Hrvatska članica Programskog odbora i predsjednica Organizacijskog odbora
6. -
Korporativne akvizicije i pristup poduzetničkom financiranju nakon pristupanja EU-u/Corporate Acquisitions and Access to the Entrepreneurial Financing in the Post-Accession Period Opatija, Hrvatska Suvoditljica
7. -
Četvrta međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević. Pravila tržišnog natjecanja i državnih potpora u EU-u: odnos javnopravne i privatnopravne provedbe/Fourth Petar Šarčević International Scientific Conference EU Competition and state Aid Rules: Interaction between public and private enforcement Rovinj, Hrvatska Suvoditeljica

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
17.6.2014. -
Stručno izlaganje na temu "Pravno uređenje elektroničkih medija – problemi, rješenja, alternative" u okviru skupa "Pravo i mediji"
Hrvatski pravni centar   izlagačica
2.
20.6.2008. - 19.6.2013.
Odlučivanje u žalbenim predmetima
Žalbena vijeća za područje žiga, industrijskog dizajna i oznaka Republike Hrvatske   članica
3.
-
Mirenje – novosti iz Europskog prava
Općinski sud u Rijeci   predavačica
4.
-
Potrošački ugovori – odabrana pitanja hrvatske sudske prakse
Općinski sud u Rijeci, Parnični odjel   predavačica
5.
-
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka - Opće napomene i posebna pravila za tijela javne vlasti
Ured državne uprave PGŽ-a u suradnji s Pravnim fakultetom u Rijeci   predavačica

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 2.9.2018. - Drugo lice Facebooka
Baltazar na Gradini
Rijeka, Hrvatska
2. 20.4.2015. - DIntelektualno vlasništvo u poslovanju – vrste i načini zaštite
Tjedan intelektualnog vlasništva (u organizaciji Sveučilišta u Rijeci)
Rijeka, Hrvatska
3. 20.10.2014. - Detalji
Cyberbullying – nova vrsta nasilja - http://www.hadrijeka.hr/hr/news/1800/tribina-cyberbullying-nova-vrsta-nasilja/
Gradska vijećnica Grada Rijeke, Rijeka
4. 23.4.2014. - Detalji
Čitam u knjižnici noću, čitam odakle hoću! (ali ne i što hoću.) Okrugli stol na temu mogućnosti korištenja e-knjiga i časopisa u knjižnicama
Sveučilišna knjižnica, Rijeka
5. 1.1.2014. - Detalji
Tribina - Intelektualno vlasništvo u okviru 2. riječkog interdisciplinarnog kongresa "Tehnologija i društvo"
Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci, Kampus Sveučilišta u Rijeci
6. 26.10.2005. - Međunarodno prisilna pravila u međunarodnom privatnom pravu
Predavanje u Hrvatskom pravničkom društvu
Hrvatsko pravničko društvo, Rijeka

Popularizacija znanosti

1. - Baltazar na Gradini

Rijeka, Hrvastaka
2. - Tjedan potrošača

Zagreb, Hrvatska
3. - Noć istraživača

Rijeka, Hrvatska

Volonterstvo

1. - Sudska vježbenica - volonterka
Trgovački sud u Rijeci

Novinski članci

1. 28.6.2018. - Pet godina Hrvatske u Europskoj uniji – Pogled iz pravosuđa.
KanalRi
http://www.kanal-ri.hr/hr/pet_godina_hrvatske_u_europskoj_uniji__pogled_iz_pravosuda/8617/3
2. 19.3.2018. - Način određivanja cijena vodoopskrbe u Hrvatskoj usklađen s pravom EU-a
Novi list
Rijeka, Hrvatska

Uredništvo

1. 1.1.2008. - - Urednica međunarodnog bloga za međunarodno privatno pravo - Conflict of Laws
www.conflictoflaws.net

Medijski nastupi

1. 20.10.2014. - Detalji
Totalni FM - Rijeka i Primorje
Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - članica
Povjerenstvo za statutarna pitanja Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2011. - 1.1.2012. - članica
Povjerenstvo za akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci
3. 1.1.2010. - 1.1.2011. - članica
Povjerenstvo za izradu nacrta Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci
4. 1.1.2010. - 1.1.2011. - članica
Povjerenstvo za udruge Sveučilišta u Rijeci
5. 1.1.2008. - 1.1.2010. - članica
Povjerenstvo za izradu nacrta Pravilnika o intelektualnom vlasništvu Sveučilišta u Rijeci
6. - - voditeljica
projektni tim za usklađivanje s Uredbom o zatiti osobnih podataka
7. - - članica
Savjet za znanost
8. - - članica
Stručno vijeće za internacionalnizaciju i projekte Sveučilišta u rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2014. - - članica
Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o međunarodnom privatnom pravu
2. 1.1.2012. - - članica
Hrvatska skupina izvjestitelja za međunarodni kongres u organizaciji Association littéraire et artistique internationale (ALAI) pod nazivom „Copyright and Related Rights in the "Cloud" Environment“, Kyoto, Japan
3. 1.1.2010. - 1.1.2012. - članica
Radna skupina na temu „Interpretation of Commercial Contracts“ u okviru međunarodnog znanstvenog projekta europske skupine privatnog prava „Common Core of European Private Law“, Torino, Italija, voditelja prof.dr.sc. Mattei Ugo i prof.dr.sc. Bussani Mauro
4. - - članica
Povjeresntvo za besplatnu pravnu pomoć Ministarstva pravosuđa