doc.dr.sc. Dalibor Broznić dipl.ing.

Medicinski fakultet Katedra za kemiju i biokemiju
Medicinski fakultet Katedra za kemiju i biokemiju

e-pošta : dalibor.broznic@medri.uniri.hr
telefon : 051/651271

RESEARCHERID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
GOOGLE ZNALAC 85 6 4
ORCID

Obrazovanje

1.1.2010. - Doktorat znanosti Poslijediplomski znanstveni doktorski studij/Inženjerska kemija/ Analitička kemija Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
1.1.2002. - 1.1.2007. Magisterij znanosti Poslijediplomski znanstveni magistarski studij/Inženjerska kemija/ Analitička kemija Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
1.1.1991. - 1.1.1996. VSS/dipl.san.ing. Studij sanitarnog inženjerstva Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.1987. - 1.1.1991. SSS/Elektronika/Opća elektronika Elektrotehnika/Elektrotehničar CUO Elektrotehničkih kadrova, Rijeka

Radno iskustvo

1.1.2013. - 1.1.2016. docent Voditeljstvo kolegija Analitičke tehnike I; Predavanja, seminari , vježbe Suradnik na kolegiju Analitičke tehnike II; Predavanja, vježbe Fakultet zdravstvenih studija/Sveučilište u Rijeci
1.1.2013. - docent Suradnik na kolegiju Medicinska kemija i biokemija I; Seminari i laboratorijske vježbe Voditeljstvo kolegija Instrumentalne metode; Predavanja, seminari i laboratorijske vježbe Voditeljstvo kolegija Analitička kemija I; Predavanja, seminari i laboratorijske vježbe Suradnik na kolegiju Organska kemija II; Predavanja Suradnik na kolegiju Kemija za Dentalnu medicinu; Predavanja Suradnik na kolegiju Analitička kemija II; Predavanja Voditeljstvo kolegija Matematičko i računalno modeliranje u ekološkim sustavima na poslijediplomskom studiju Zdravstveno i ekološko inženjerstvo; Predavanja, seminari i vježbe Voditeljstvo kolegija Uzorkovanje i priprava uzoraka za kemijsku analizu na poslijediplomskom studiju Zdravstveno i ekološko inženjerstvo; Predavanja, seminari i vježbe Suradnik na kolegiju Primjena tekućinske kromatografije u analizi pesticida na poslijediplomskom studiju Zdravstveno i ekološko inženjerstvo; Predavanja i vježbe Voditeljstvo kolegija Uzorkovanje i priprema uzoraka na poslijediplomskom studiju Biomedicina; Predavanja i seminari Suradnik na kolegiju Separacijske tehnike na poslijediplomskom studiju Biomedicina; Predavanja i vježbe Medicinski fakultet/Sveučilište u Rijeci
1.1.2012. - Znanstveni suradnik Stručni i znanstveni radovi o ponašanju pesticida u tlu, vodi te u životinjskim organima. Medicinski fakultet /Sveučilište u Rijeci
1.1.2010. - 1.1.2013. Znanstveni novak/viši asistent Seminari i laboratorijske vježbe (Medicinska kemija i biokemija), Predavanja, seminari i laboratorijske vježbe (Instrumentalne metode), Seminari i vježbe na postdiplomskom studiju (Matematičko i računalno modeliranje u ekološkim sustavima). Medicinski fakultet /Sveučilište u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2010. Znanstveni novak/asistent Seminari i laboratorijske vježbe (Medicinska kemija i biokemija), Predavanja, seminari i laboratorijske vježbe (Instrumentalne metode),Sudjelovanje u izvođenju nastave iz kolegija,Sudjelovanje u izvođenju nastave (Biokatalizatori i enzimska tehnologija) Medicinski fakultet /Sveučilište u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2004. Poslovi iz područja zaštite okoliša/Voditelj odjela zaštite okoliša Zaštita okoliša (zrak,voda i tlo), briga o otpadnom materijalu Brodogradilište Kraljevica, Kraljevica
1.1.1998. - 1.1.1999. Poslovi iz područja zaštite okoliša/Pripravnik u odjelu ekologije Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, fumigacije Dezinsekcija, Rijeka

Članstva

1.1.2010. - Član Upravnog odbora Hrvatske udruge za sanitarno inženjerstvo-Komore sanitarnih inženjera i tehničara
1.1.2010. - Predsjednik Znanstvenog povjerenstva za odabir najboljeg diplomskog rada iz područja sanitarnog inženjerstva
1.1.2004. - Član Hrvatskog kemijskog društva i kemijskih inženjera
1.1.2004. - Član Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju
1.1.2001. - Hrvatske udruge za sanitarno inženjerstvo-Komore sanitarnih inženjera i tehničara

Nastavna djelatnost

Kolegiji

26.2.2018. - Analitička kemija
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
2.10.2017. - Napredna primjena računala u ekosustavima
Diplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati:
1.1.2016. - Matematičko i računalno modeliranje u ekološkim sustavima
Poslijediplomski studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Medicnski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2016. - Analitička kemija II
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2016. - Kemija
Dentalna medicina
Medicnski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2016. - Uzorkovanje i priprava uzoraka za kemijsku analizu
Poslijediplomski studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Medicnski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2016. - Primjena tekućinske kromatografije u analizi pesticida
Poslijediplomski studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Medicnski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2016. - Uzorkovanje i priprema uzoraka
Poslijediplomski studij Biomedicina
Medicnski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2016. - Separacijske tehnike I
Poslijediplomski studij Biomedicina
Medicnski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2015. - Organska kemija II
Prediplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicnski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2014. - Instrumentalne metode
Prediplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet/Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2014. - Analitička kemija I
Prediplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2013. - 1.1.2016. Analitičke tehnike I
Diplomski studij Medicnsko laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2013. - 1.1.2016. Analitičke tehnike II
Diplomski studij Medicnsko laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2013. - Kemija
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2016. Matematičko i računalno modeliranje u ekološkim sustavima
Poslijediplomski doktorski studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2010. Biokatalizatori i enzimska tehnologija
Diplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2006. Fizikalna kemija
Prediplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2004. - 1.1.2014. Instrumentalne metode
Prediplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2004. - Medicinska kemija i biokemija I
Integrirani prediplomski i diplomski studij Medicine
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

20.9.2017. - Utjecaj uklanjanja i termičkog tretmana ulja na antioksidacijski kapacitet djevičanskog maslinovog ulja sorte Leccino
Ena Kovačević
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
27.9.2016. - Antioksidativna aktivnost vitamina E ekstrahiranog iz ulja sjemenki grožđa Cabernet Sauvignon i Cabernet Franc (Vitis vinifera L.) (Vitis vinifera L.)
Dina Butković
Diplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
13.9.2016. - Uključenost ?-, ?-, ?-tokoferola u bifazni mehanizam kinetike nestanka DPPH radikala
Anja Iskra
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
22.7.2016. - Sinergističko – antagonistički utjecaj izomera vitamina E na kinetiku nestanka DPPH radikala u uljima ekstrahiranim iz koštica grožđa (Cabernet Sauvignon i Cabernet Franc)
Lidija Šimić
Diplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
29.9.2015. - Antioksidativno djelovanje ulja ekstrahiranih iz sjemenki Cabernet Sauvignon i Cabernet Franc (Vitis vinifera L.)
Roberta Ogrizović
Diplomski studij Medicnsko laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
19.9.2014. - Utjecaj karaktera humusa na sorpcijsko ponašanje dimetoata u tlima istarskih maslinika
Lidija Šimić
Prediplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicnski fakultet, Sveučilište u Rijeci
19.9.2014. - Ispitivanje utjecaja karakteristika tla na sorpcijsko ponašanje dimetoata primjenom metode kolonskog ispiranja
Vladimir Rimac
Diplomski studij snitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
18.7.2014. - Utjecaj temperature na kinetiku nestanka DPPH• radikala u uzorcima medljikovca Gorskog kotara
Dina Butković
Preddiplomskistudij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
24.9.2013. - HPLC i UV/VIS analiza askorbinske kiseline u šumećim tabletama
Martina Jurčić
Prediplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
21.9.2012. - Fizikalno-kemijski pokazatelji plodnosti tala maslinika otoka Raba
Vladimir Rimac
Prediplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Osobni razvoj

16.10.2015. - "(U)HPLC Method Development" Phenomenex Seminar - seminar za korisnike tekućinske kromatografije


Norma sati: 10
27.10.2014. - Osposobljenost osoba koje provode pokuse na životinjama (kategorija C)


Norma sati: 60
1.1.2013. - Program o vođenju zakonom propisane dokumentacije o otpadu


Norma sati: 10
1.1.2011. - Agilent Tecnologies, Agilent seminar: “Just Enough Sample Prep-Tips and tricks for lower detection limits and increased productivity”, Zagreb, Hrvatska


Norma sati:
1.1.2011. - tromjesečno usavršavanje omogućeno stipendijom TRANSMEDRI-a


Norma sati:
1.1.2010. - NATO SfP 982590 project workshop: “Characterisation of hazardous chemical contamination-from environmental chemistry and toxicology to risk assesment”, Dubrovnik, Hrvatska


Norma sati:
1.1.2009. - Summer school: “Developing a network for monitoring the impact of environmental and nutritional factors on fertility and neonatal health”, Brasov, Romania


Norma sati:
1.1.2007. - “2nd Summer Course on Mass Spectrometry in Biotechnology and Medicine”, Dubrovnik, Hrvatska


Norma sati:
1.1.2006. - „Statistička metodologija znanstvenog istraživanja“ Zagreb, Hrvatska


Norma sati:
1.1.2005. - Seminar za uporabnike tekočinske kromatografije Ljubljana, Slovenia


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2014. - Osnove organske kemije

Financiranje: Zrinski d.d.
1.1.2012. - Priručnik za seminare i vježbe iz medicinske kemije i biokemije I


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=595144
Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za kemiju i biokemiju

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Potočnjak, Iva; Broznić, Dalibor; Kindl, Marija; Kropek, Matija; Vladimir-Knežević, Sanda; Domitrović, Robert
Stevia and stevioside protect against cisplatin nephrotoxicity through inhibition of ERK1/2, STAT3, and NF-?B activation
Food and chemical toxicology 107 215-225 - 2017.

2. Broznić, Dalibor ; Čanadi Jurešić, Gordana ; Milin Čedomila
Involvement of ?-, ?-, and ?-Tocopherol Isomers from Pumpkin (Cucurbita pepo L.) Seed Oil or Oil Mixtures in the Biphasic DPPH? Disappearance Kinetics
Food technology and biotechnology 54 200-210 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824942

WOS

3. Marinić, Jelena ; Broznić, Dalibor ; Milin, Čedomila
Preexposure to Olive Oil Polyphenols Extract Increases Oxidative Load and Improves Liver Mass Restoration after Hepatectomy in Mice via Stress-Sensitive Genes
Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2016 1-14 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821170

WOS

4. Malenica Staver, Mladenka ; Ratkaj, Ivana ; Broznić, Dalibor ; Jerković, Igor ; Marijanović, Zvonimir ; Željezić, Davor ; Kraljević Pavelić, Sandra
Bioactivity of Satureja montana L. honey extracts and their profile screening
RSC Advances 4 47329-47340 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=727568

WOS

5. Grebić, Damir ; Tota, Marin ; Jakovac, Hrvoje ; Broznić, Dalibor ; Marinić, Jelena ; Čanadi, Gordana ; Milin, Čedomila ; Radošević-Stašić, Biserka
Metallothioneins and trace elements dyshomeostasis induced by exposure to gasoline vapor in mice
Histology and histopathology 29 407-416 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=652311

WOS

6. Broznić, Dalibor ; Milin, Čedomila
Mathematical prediction of imidacloprid persistence in two Croatian soils with different texture, organic matter content and acidity under laboratory conditions
Journal of Environmental Science and Health, Part B: Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes 48 906-918 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612109

WOS

7. Broznić, Dalibor ; Marinić, Jelena ; Tota, Marin ; Čanadi Jurešić, Gordana ; Milin, Čedomila
Soil sorption characteristics of imidacloprid in different Croatian regions
International Journal of Environmental Engineering 4 324-336 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=441559

8. Broznić, Dalibor ; Marinić, Jelena ; Tota, Marin ; Čanadi Jurešić, Gordana ; Petković, Orjen ; Milin, Čedomila
Hysteretic Behavior of Imidacloprid Sorption-Desorption in Soils of Croatian Coastal Regions
Soil & sediment contamination 21 850-871 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=496566

WOS

9. Broznić, Dalibor ; Milin, Čedomila
Effects of Temperature on Sorption-Desorption Processes of Imidacloprid in Soils of Croatian Coastal Regions
Journal of Environmental Science and Health. Part B : Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes 47 779-794 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=530168

WOS

10. Tota, Marin ; Jakovac, Hrvoje ; Grebić, Damir ; Marinić, Jelena ; Broznić, Dalibor ; Čanadi-Jurešić, Gordana ; Milin, Čedomila ; Radošević-Stašić, Biserka
Kinetics of tissue iron in experimental autoimmune encephalomyelitis in rats
Biological trace element research 143 332-343 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=451218

WOS

11. Broznić, Dalibor ; Milin, Čedomila
Imidakloprid – “ čuvar” maslinika
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 45 119-126 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=423618

12. Broznić, Dalibor ; Marinić, Jelena ; Tota, Marin ; Čanadi Jurešić, Gordana ; Milin, Čedomila
Kinetic Evaluation of Imidacloprid Degradation in Mice Organs Treated with Olive Oil Polyphenols Extract
Croatica chemica acta 81 203-209 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=344516

WOS

13. Broznić, Dalibor; Milin, Čedomila
Neonikotinoidi - Agonisti nikotinskih acetilkolinskih receptora
Zbornik radova Stručnog seminara "Kontrola štetnika-Pest Control" / Lesar ; Andrija (ur.). - Rijeka : Komora sanitarnih inženjera i tehničara 2-9 - 2008.

14. Broznić, Dalibor; Milin, Čedomila.
Sorpcija i razgradnja imidakloprida u tlima maslinika Istre i Kvarnera
bornik radova 2. Međunarodnog stručno znanstvenog simpozija - Sanitarno inženjerstvo - Sanitary Engineering / Lesar, Andrija (ur.). 17-23 - 2007.

15. Jakovac, Hrvoje ; Grebić, Damir ; Mrakovčić-Šutić, Ines ; Tota, Marin ; Broznić, Dalibor ; Marinić, Jelena ; Tomac, Jelena ; Milin, Čedomila ; Radošević-Stašić, Biserka
Metallothionein Expression and Tissue Metal Kinetics After Partial Hepatectomy in Mice
Biological Trace Element Research 114 249-268 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=243804

WOS

16. Broznić, Dalibor; Ivana, Ratkaj; Malenica Staver, Mladenka; Kraljević Pavelić, Sandra; Žurga, Paula; Bubalo, Dragan; Gobin, Ivana
Evaluation of the Antioxidant Capacity, Antimicrobial and Antiproliferative Potential of Fir (Abies alba Mill.) honeydew honey collected from Gorski kotar (Croatia)
Food technology and biotechnology

17. Peruč, Dolores; Gobin, Ivana; Abram, Maja, Broznić, Dalibor; Svalina, Tomislav; Štifter, Sanja; Malenica Staver, Mladenka; Tićac, Brigita
Antimycobacterial potential of the juniper berry essential oil in tap water
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 69 46-54

18. Peruč, Dolores; Gobin, Ivana; Broznić, Dalibor; Malenica Staver, Mladenka; Tićac, Brigita
Influence of essential oil Helichrysum italicum (Roth) G. Don on the formation of non-tuberculous mycobacterial biofilm
Medicina Fluminensis 54 282-289

19. Malenica Staver, Mladenka; Gobin, Ivana; Ratkaj, Ivana; Petrović, Marinko; Vulinović, Andrea; Dinarina-Sablić, Marija; Broznić, Dalibor
In vitro antiproliferative and antimicrobial activity of the essential oil from the flowers and leaves of Helichrysum italicum (Roth) G. Don growing in Central Dalmatia (Croatia)
Journal of Essential Oil Bearing Plants

20. Čanadi Jurešić, Gordana; Percan, Ksenija; Broznić Dalibor
Effect of dietary fatty acid variation on mice adipose tissue lipid content and phospholipid composition
Croatian Journal of Food Technology, Biotechnology and Nutrition 11 128-137

Znanstvene knjige

1.
Broznić, Dalibor; Marinić, Jelena; Milin, Čedomila
Behavior and Fate of Imidacloprid in Croatian Olive Orchard Soils under Laboratory Conditions
Intech

Pozvana predavanja

1. Broznić, Dalibor; Milin, Čedomila
Neonikotinoidi - Agonisti nikotinskih acetilkolinskih receptora (Neonicotinoids - Agonists of the nicotinic acetylcholine receptors )
Opatija
2. Broznić, Dalibor; Milin, Čedomila
Sorpcija i razgradnja imidakloprida u tlima maslinika Istre i Kvarnera( Imidacloprid sorption and degradation in Istrian and Kvarner olive orchard soils )
Opatija

Kongresna priopćenja

1.
Marinić, Jelena ; Broznić, Dalibor ; Čanadi Jurešić, Gordana ; Tota, Marin ; Milin, Čedomila
Olive Oil Polyphenols Preconditioning Improves Liver Regeneration Induced By Partial Hepatectomy In Mice Poster Taste the Mediterranean-First International Conference Šibenik, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=700772
2.
Marinić, Jelena ; Broznić, Dalibor ; Čanadi Jurešić, Gordana ; Tota, Marin ; Milin, Čedomila
Pre-exposure to olive oil polyphenols extract stimulates liver regeneration in mice via stress sensitive genes Poster Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology Zadar, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=727326
3.
Čanadi Jurešić, Gordana ; Broznić, Dalibor ; Milin, Čedomila
Application of Mathematical Models in Simulation of DPPH Disappearance kinetics in Croatian Pumpkin (Cucurbita pepo L.) Seed Oils Poster 8th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Opatija, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767154
4.
Jelena Marinić, Dalibor Broznić, Gordana Čanadi Jurešić, Marin Tota, Čedomila Milin
Modulacija gena stresnog odgovora polifenolima tijekom regeneracije jetre u miša Poster International Scientific and Professional Conference 15th Ružička days: "Today Science- Tomorrow Industry". Vukovar, Croatia - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=715868
5.
Milin, Čedomila ; Tota, Marin ; Grebić, Damir ; Jakovac, Hrvoje ; Broznić, Dalibor ; Marinić, Jelena ; Čanadi Jurešić, Gordana ; Radošević-Stašić, Biserka
TRACE ELEMENTS DYSHOMEOSTASIS INDUCED BY EXPOSURE OF MICE TO GASOLINE VAPOR AND STRESS Poster 21st Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation Budva, Crna Gora - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=644285
6.
Milin, Čedomila ; Tota, Marin ; Grebić, Damir ; Jakovac, Hrvoje ; Broznić, Dalibor ; Marinić, Jelena ; Čanadi Jurešić, Gordana ; Radošević-Stašić, Biserka
TRACE ELEMENTS DYSHOMEOSTASIS INDUCED BY EXPOSURE OF MICE TO GASOLINE VAPOR AND STRESS Poster 21st Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation Budva, Crna Gora - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=644285
7.
Čanadi Jurešić, Gordana ; Broznić, Dalibor ; Marinić, Jelena ; Tota, Marin ; Čedomila, Milin
Effect of diets enriched with pumpkin-seed, olive and fish oil or lard on mice liver nonpolar lipids and expression of lipin and PPAR? after partial hepatectomy Poster From molecules to life and back ; FEBS3+ Meeting ; Opatija, Hrvatska - 13.6.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=584394
8.
Tota, Marin ; Broznić, Dalibor ; Grubić-Kezele, Tanja ; Jakovac, Hrvoje ; Barac-Latas, Vesna ; Milin, Čedomila ; Radošević-Stašić, Biserka
DISTRIBUTION OF TISSUE METALS IN THE BRAIN OF RAT STRAINS WITH GENETICALLY DIFFERENT SUSCEPTIBILITY TO EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE ENCEPHALOMYELITIS Poster "From molecules to life and back" FEBS 3+ Meeting Opatija, Hrvatska - 1.1.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=584397
9.
Tota, Marin ; Broznić, Dalibor ; Grubić-Kezele, Tanja ; Jakovac, Hrvoje ; Barac-Latas, Vesna ; Milin, Čedomila ; Radošević-Stašić, Biserka
DISTRIBUTION OF TISSUE METALS IN THE BRAIN OF RAT STRAINS WITH GENETICALLY DIFFERENT SUSCEPTIBILITY TO EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE ENCEPHALOMYELITIS Poster "From molecules to life and back" FEBS 3+ Meeting Opatija, Hrvatska - 1.1.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=584397
10.
Marinić, Jelena ; Broznić, Dalibor ; Čanadi Jurešić, Gordana ; Tota, Marin ; Milin, Čedomila
Polyphenols: modulating the antioxidant status in support of the liver regeneration in mice Poster From molecules to life and back" FEBS 3+ Meeting Opatija, Hrvatska - 1.1.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=604981
11.
Čanadi Jurešić, Gordana ; Broznić, Dalibor ; Marinić, Jelena ; Tota, Marin ; Čedomila, Milin
Effect of diets enriched with pumpkin-seed, olive and fish oil or lard on mice liver regeneration Poster 7th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Opatija, Hrvatska - 21.9.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=527342
12.
Čanadi Jurešić, Gordana ; Broznić, Dalibor ; Marinić, Jelena ; Tota, Marin ; Čedomila, Milin
Relationship between dietary fat and mice adipose tissue lipid content and composition Poster 7th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Opatija, Hrvatska - 21.9.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=527348
13.
Marinić, Jelena ; Broznić, Dalibor ; Tota, Marin ; Čanadi Jurešić, Gordana ; Milin, Čedomila
Olive Oil Polyphenols Induced Changes in Glutathione Level Enhance Liver Regenerative Capacity in Mice Poster 5th International Conference on Polyphenols and Health Sitges, Španjolska - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=534390
14.
Broznić, Dalibor ; Milin, Čedomila
Dinamika razgradnje Imidakloprida korištenog u kontroli Bactrocera oleae u dvije Hrvatske sorte maslina Poster 3. Međunarodni stručno-znanstveni simpozij "Sanitarno Inženjerstvo" Opatija, Hrvatska - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=544476
15.
Tota, Marin ; Jakovac Hrvoje ; Grebić, Damir ; Marinić, Jelena ; Broznić, Dalibor ; Čanadi Jurešić, Gordana ; Milin, Čedomila ; Radošević-Stašić, Biserka.
Kinetics of tissue iron in experimental autoimmune encephalomyelitis in rats Poster Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology with International Participation (10 ; 2010) Opatija, Hrvatska - 15.9.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=482775
16.
Tota, Marin ; Jakovac Hrvoje ; Grebić, Damir ; Marinić, Jelena ; Broznić, Dalibor ; Čanadi Jurešić, Gordana ; Milin, Čedomila ; Radošević-Stašić, Biserka.
Kinetics of tissue iron in experimental autoimmune encephalomyelitis in rats Poster Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology with International Participation (10 ; 2010) Opatija, Hrvatska - 15.9.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=482775
17.
Broznić, Dalibor ; Milin, Čedomila
Mathematical Description of Imidacloprid Degradation in Two Coastal Croatian Soils Predavanje XV International scientific congress CNIC 2010 Havana, Kuba - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=475480
18.
Broznić, Dalibor ; Milin, Čedomila
Sorption/Desorption Equilibrium and Thermodynamics of Imidacloprid in Croatian Coastal Region Soils Poster 10th Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology, HDBMB 2010 Opatija, Hrvatska - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=483347
19.
Grubić-Kezele, Tanja ; Jakovac, Hrvoje ; Tota, Marin ; Broznić, Dalibor ; Barac-Latas, Vesna ; Milin, Čedomila ; Radošević-Stašić, Biserka
Distribution of labile zinc and metallothioneins I+II in preclical phase of chronic relapsing experimental autoimmune encephalomyelitis in rats Poster 10th Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology with International Participation Opatija, Hrvatska - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=487044
20.
Grubić-Kezele, Tanja ; Jakovac, Hrvoje ; Tota, Marin ; Broznić, Dalibor ; Barac-Latas, Vesna ; Milin, Čedomila ; Radošević-Stašić, Biserka
Distribution of labile zinc and metallothioneins I+II in preclical phase of chronic relapsing experimental autoimmune encephalomyelitis in rats Poster 10th Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology with International Participation Opatija, Hrvatska - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=487044
21.
Čanadi Jurešić, Gordana ; Broznić, Dalibor ; Marinić, Jelena ; Tota, Marin ; Čedomila, Milin
Different effects of dietary n-6/n-3 ratio on mice liver, brain and epididymal adipose tissue lipid content and composition Poster 3rd International SMBBM Congress of Biochemistry and Molecular Biology ; IUBMB Special Meeting on Plant Stresses and 6th FASBMB Congress Marrakesh, Maroko - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=390307
22.
Broznić, Dalibor ; Marinić, Jelena ; Tota Marin ; Čanadi Jurešić, Gordana ; Milin, Čedomila
Imidacloprid degradation in Istrian and Kvarner olive orchard soils Poster XXI. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera Trogir, Hrvatska - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=390320
23.
Jakovac, Hrvoje ; Tota, Marin ; Grebić, Damir ; Marinić, Jelena ; Broznić, Dalibor ; Grubić Kezele, Tanja ; Barac-Latas, Vesna ; Milin, Čedomila ; Radošević-Stašić, Biserka
Hepatic metallothioneins expression and tissue metals kinetics in chronic relapsing form of experimental autoimmune encephalomyelitis in rats Predavanje 2009 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society Starigrad Paklenica - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=430824
24.
Jakovac, Hrvoje ; Tota, Marin ; Grebić, Damir ; Marinić, Jelena ; Broznić, Dalibor ; Grubić Kezele, Tanja ; Barac-Latas, Vesna ; Milin, Čedomila ; Radošević-Stašić, Biserka
Hepatic metallothioneins expression and tissue metals kinetics in chronic relapsing form of experimental autoimmune encephalomyelitis in rats Predavanje 2009 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society Starigrad Paklenica - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=430824
25.
Broznić, Dalibor ; Milin, Čedomila
Soil Sorption-Desorption Characteristics of Imidacloprid in Croatian Coastal Regions Poster The 8th International Symposium “PROSPECTS FOR THE 3rd MILLENNIUM AGRICULTURE” Cluj-Napoca, Rumunjska - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=434557
26.
Marinić, Jelena ; Broznić, Dalibor ; Čanadi Jurešić, Gordana ; Milin, Čedomila
Antioxidative effect of olive oil polyphenolic extract on liver regeneration in mice Poster 4th International Conference on Polyphenols and Health Harrogate, Engleska - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=441571
27.
Čanadi Jurešić, Gordana ; Broznić, Dalibor ; Marinić, Jelena ; Tota, Marin ; Milin, Čedomila
Differential effect of dietary fatty acids on lipid content and fatty acid profiles of mice liver, brain and adipose tissue Poster Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular biology Osijek, Hrvatska - 17.9.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=366558
28.
Broznić, Dalibor ; Marinić, Jelena ; Tota, Marin ; Čanadi Jurešić, Gordana ; Milin, Čedomila
Soil Sorption Characteristics of Imidacloprid in Different Croatian Regions Poster 14. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SEPARATION SCIENCES, NEW ACHIEVEMENTS IN CHROMATOGRAPHY Primošten , Hrvatska - 1.1.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367495
29.
Marinić, Jelena ; Broznić, Dalibor ; Tota, Marin ; Čanadi Jurešić, Gordana ; Milin, Čedomila
Attenuation of lipid peroxidation during mice liver regeneration by polyphenols extracted from olive oil Predavanje Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology with international participation Osijek, Hrvatska - 1.1.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=368589
30.
Broznić, Dalibor ; Milin, Čedomila
Neonikotinoidi - Agonisti nikotinskih acetilkolinskih receptora Predavanje Kontrola štetnika - Pest Control Opatija, Hrvatska - 1.1.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=370924
31.
Broznić, Dalibor ; Milin, Čedomila
Sorpcija i razgradnja imidakloprida u tlima maslinika Istre i Kvarnera Predavanje 2. Međunarodni stručno znanstveni simpozij - Sanitarno inženjerstvo - Sanitary Engineering Opatija, Hrvatska - 1.1.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=309449
32.
Broznić, Dalibor ; Marinić, Jelena ; Tota, Marin ; Čanadi Jurešić, Gordana ; Milin, Čedomila
Protective effects of polyphenols extracted from olive oil on toxicity of imidacloprid Poster Kongres hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju prigodom 30. obljetnice osnutka uz međunarodno sudjelovanje Vodice, Hrvatska - 3.10.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=261265
33.
Marinić, Jelena ; Tota, Marin ; Čanadi Jurešić, Gordana ; Broznić, Dalibor ; Grebić, Damir ; Jakovac, Hrvoje ; Mrakovčić-Šutić, Ines ; Radošević-Stašić, Biserka ; Milin, Čedomila
Tissue metal content and metallothionein I + II protein expression in mouse brain, lungs and kidney after exposure to gasoline vapor Poster Kongres hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju prigodom 30. obljetnice osnutka uz međunarodno sudjelovanje Vodice, Hrvatska - 3.10.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=261299
34.
Marinić, Jelena ; Tota, Marin ; Čanadi Jurešić, Gordana ; Broznić, Dalibor ; Grebić, Damir ; Jakovac, Hrvoje ; Mrakovčić-Šutić, Ines ; Radošević-Stašić, Biserka ; Milin, Čedomila
Tissue metal content and metallothionein I + II protein expression in mouse brain, lungs and kidney after exposure to gasoline vapor Poster Kongres hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju prigodom 30. obljetnice osnutka uz međunarodno sudjelovanje Vodice, Hrvatska - 3.10.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=261299
35.
Jakovac, Hrvoje ; Grebić, Damir ; Mrakovčić-Šutić, Ines ; Tota, Marin ; Broznić, Dalibor ; Marinić, Jelena ; Tomac, Jelena ; Gobin, Ivana ; Milin, Čedomila ; Radošević-Stašić, Biserka
Metallothionein expression and tissue metal kinetics after partial hepatectomy in mice Poster 1st Joint Meeting of European National Societies of Immunology ; 16th European Congress of Immunology Pariz, Francuska - 1.1.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=255550
36.
Jakovac, Hrvoje ; Grebić, Damir ; Mrakovčić-Šutić, Ines ; Tota, Marin ; Broznić, Dalibor ; Marinić, Jelena ; Tomac, Jelena ; Gobin, Ivana ; Milin, Čedomila ; Radošević-Stašić, Biserka
Metallothionein expression and tissue metal kinetics after partial hepatectomy in mice Poster 1st Joint Meeting of European National Societies of Immunology ; 16th European Congress of Immunology Pariz, Francuska - 1.1.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=255550

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Čimbenici rizika izloženosti neonikotinoidnim insekticidima u bio- i ekosustavima; Istraživač na znanstvenom projektu - voditeljica: prof. dr. sc. Čedomila Milin/prof.dr.sc. Branka Blagović; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2010. - 1.1.2014.
Masne kiseline i polifenoli u regeneraciji i reparaciji tkiva ; Istraživač na projektu MZOŠ - voditeljica: prof. dr. sc. Čedomila Milin; MZOŠ; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2010.
Masne kiseline i polifenoli u regeneraciji i reparaciji tkiva; Znanstveni novak na projektu MZOŠ - voditeljica: prof. dr. sc. Čedomila Milin; MZOŠ; ;
4. 1.1.2004. - 1.1.2007.
Nutritivni učinci biljnih ulja na proces regeneracije jetre; Znanstveni novak na projektu MZOŠ - voditeljica: prof. dr. sc. Čedomila Milin; MZOŠ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2016. -
Davor Ćiković; Doktorat Nije još definiran naslov disertacije; Doktorski sveučilišni studij Medicinska kemija, Sveučilišni odjel biotehnologije, Sveučilište u Rijeci; 2020;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2011. -
The 3rd International scientific symposium - Sanitary engineering, Opatija, 2011 Opatija član znanstvenog odbora
2. 1.1.2010. -
The 10th Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology with International Participation - HDBMB Opatija član organizacijskog odbora
3. 1.1.2007. -
Professional seminar with international participation - Pest Control, Opatija član organizacijskog odbora
4. 1.1.2007. -
The 2nd International scientific symposium - Sanitary engineering, Opatija član znanstvenog odbora

Recenzije

1. 2014. Recenzent u međunarodnom časopisu The Chemical Society of Ethiopia
2. 2014. Recenzent u međunarodnom časopisu JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
3. 2012. Recenzent u međunarodnom časopisu International Journal of Environmental Analytical Chemistry
4. 2011. Recenzent u međunarodnom časopisu „Soil and sediment contamination“
5. 2011. Recenzent u međunarodnom časopisu „Hazardous materials“

Stručna djelatnost