izv.prof.dr.sc. Sanja Skočić Mihić

Učiteljski fakultet Katedra za obrazovne znanosti

prostorija : 372
e-pošta : sskocic_m@uniri.hr
mobitel : 091 3336330

ResearchGate

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac 171 7 6
WOS 10 2

Obrazovanje

4.7.2012. - Doktorica znanosti (društvene znanosti, edukacijsko-rehabilitacijska znanost, inkluzivna edukacija i rehabilitacija Doktorski studij Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
1.10.1999. - 4.7.2012. Magistar znanosti (društvene znanosti, odgojne znanosti, defektologija) Magistarski studij Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
1.10.1991. - 24.10.1997. Profesor defektolog Rehablitacija Fakultet za defektologiju
1.1.1989. - 1.1.1991. Nastavnik razredne nastave Razredna nastava Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.3.2013. - Docent Inkluzivna edukacija Učiteljski fakultet u Rijeci
7.1.2007. - 1.3.2013. Asistent Inkluzivna edukacija Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2005. - 1.1.2007. defektolog- učitelj Rehabilitacijski i odgojno-obrazovni rad s učenicima s autizmom Centar za autizam Podružnica Rijeka
1.10.1997. - 1.9.2005. defektolog stručni suradnik podrška edukacijskoj uključenosti Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka

Članstva

1.1.2009. - 1.1.2011. Udruga za kibernetiku psihoerapije i organizacije
1.1.2009. - Udruga za razvoj visokog školstva Universitas
1.1.2008. - Udruga Okolo na okolo
1.1.2000. - 1.1.2011. Društvo za kibernetiku psihoterapije
1.1.2000. - 1.1.2004. Podružnice Hrvatske udruge za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama „IDEM“ u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2011. - Inkluzivni odgoj i obrazovanje
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.10.2011. - Inkluzivni odgoj i obrazovanje
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2011. Učenici s poremećajima u ponašanju
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2006. - Poremećaji u čitanju i pisanju
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2005. - Odgoj djece s posebnim potrebama
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2000. - Savjetovanje
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2015. - Povezanost odgajateljeve percepcije procesa savjetovanja s profesionalnim sagorijevanjem
Sara Brgić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Uvjerenja učitelja o disleksiji
Andreja Matošević
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Mišljenja učitelja o učenicima s deficitom pažnje / hiperaktivnim poremećajem (ADHD)
Selma Kehonjić
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Profesionalno sagorijevanje učitelja u inkluziji
Nikol Bogdanović
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Dobrobit inkluzije: roditeljska perspektiva
Elizabeta Barbiš
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Profesionalno sagorijevanje odgajatelja u inkluzivnim okruženjima
Martina Josipović
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Samoprocjenjene kompetencije učitelja za poučavanje učenika sa značajnim edukacijskim potrebama
Kristina Jurčić
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Etička pitanja odgajatelja u procesu savjetovanja roditelja
Kristina Mikelić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Mišljenja učitelja o inkluzivnom obrazovanju učenika sa značajnim edukacijskim potrebama
Iris Gabrić
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Roditeljska percepcija stručne podrške njihovoj potencijalno darovitoj djeci
Jelena Dragičević
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Roditeljska percepcija odgajateljeve stručne podrške
Ana Bošnjak
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Odgajateljeva percepcija inkluzije djece s autizmom
Petra Barać
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Komunikacijske vještine odgajatelja u savjetovanju roditelja
Kristina Kordić
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Neki aspekti savjetodavnog rada odgajatelja s samohranim roditeljima
Martina Košeto
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Neki aspekti savjetodavnog rada odgajatelja s roditeljima djece s teškoćama-prikaz slučaja
Ana Košković
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Razredno ozračju u inkluzivnim razredima
Kristina Konjić
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Tematske priče u promicanju inkluzivnih vrijednosti
Ana Japundžić
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Mišljenja učitelja o poučavanju darovite djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
Matea Galić
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Procjene studenata učiteljskog studija o utjecaju nekih aspekata na kompetencije za rad s učenicima s posebnim potrebama
Milena Nastić
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Stavovi učitelja o disleksiji i primjena pomažućih strategija
Antonija Puljar
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Neke značajke ponašanja djece uključene u program "Bistrići"
Maja Filipašić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Odgajatelji u savjetovanju: perspektiva roditelja
Suzana Srića
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Stavovi roditelja i odgajatelja kao prepreke u savjetovanju: perspektiva roditelja
Marica Tadić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - "Sagorijevanje" na poslu kod učitelja i inkluzija
Josipa Žgombić
Učiteljski studij
Učiteljsku fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Suradnja s odgajateljima pri savjetovanju roditelja: perspektiva stručnih suradnika
Irena Babić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2012. - Samoprocjenjena kompetencija učitelja u prevenciji i intervenciji pri nasilnom ponašanju
Ivana Gojević
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2012. - Intervencije učitelja u radu s djecom s poremećajem iz autističnog spektra
Minja Lakić
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2012. - Odgajateljeva percepcija suradnje sa stručnim suradnicima u savjetovanju roditelja
Nuša Srok
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2012. - Odgajateljeva percepcija potrebnih kompetencija za savjetovanje roditelja
Mirta Debelić
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2012. - Mišljenje odgajatelja o individualiziranim odgojno - obrazovnim programima
Marija Krsnik
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2012. - Mišljenje odgajatelja o socijalnim interakcijama u inkluzivnim skupinama
Maja Bosanac
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2012. - Slikovnice o djeci s teškoćama i inkluzivnim vrijednostima iz perspektive odgajatelja
Tijana Zoričić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2012. - Terapeutske priče u inkluzivni skupinama iz perspektive odgajatelja
Martina Klarić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2011. - Percepcija odgajatelja o potrebi primjene strategija u radu s djecom s teškoćama
Anamarija Maljevac
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2011. - Kompetencije odgajatelja u upravljanju ponašanjem u skupini
Dorotea Valenta
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2011. - Percepcija odgajatelja o radu s djecom s cerebralnom paralizom u inkluzivnim skupinama
Tina Zoretić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.4.2015. - Priča koja pomaže po Lessac metodi za inkluzivne zajednice
Program cjeloživotnog učenja
Centar za istraživanje djetinjstva, Učiteljski fakultet u Rijeci
Voditeljica
Norma sati: 138

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Skočić Mihić, S.;
Učiteljska osposobljenost za izvedbu individualizirane nastave u inkuzivnim razredima
Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije 139–156 - 2017.

2. Bošković, Sandra; Stošović, Danijela Ilić; Mihić, S Skočić;
Prilagodba na studij obzirom na opća i specifična obilježja studenata s invaliditetom
Revija za socijalnu politiku 24 - 2017.

3. Srića, Suzana ; Skočić Mihić, Sanja
Roditeljska percepcija izazovnih situacija u roditeljstvu i podrške
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 80/81 2-4 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823118

4. Mihic, Sanja Skocic; Gabric, Iris; Boskovic, Sandra;
Učiteljska uvjerenja o vrijednostima inkluzivnog obrazovanja
Hrvatska revija za rehabilitacijska istrazivanja 52 30-41 - 2016.
Preuzeto sa: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=827880

5. Beaudoin, K., Skočić Mihić, S. & Lončarić, D.
Frequeny of challenging behaviours perceived by Croatian preschool teachers
Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 391 - 400 - 2016.

6. Blanuša Trošelj, D.; Mikelić, K.; Skočić Mihić, S.
Dominantna etička pitanja odgojitelja pri savjetovanju roditelja
Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 193 - 207 - 2016.

7. Skočić Mihić, S.; Beaudoin, K.; Krsnik, M.
Mišljenje odgojitelja o individualiziranim odgojno - obrazovnim programima
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje - izazovi i perspektive 77 - 86 - 2016.

8. Skočić Mihić, S.; Riman, K.; Zoričić, T.
The role of problem picture books in the formation of inclusive values
Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 209 - 223 - 2016.

9. Tadić, M.; Skočić Mihić, S.; Srića, S.
Parenting support by preschool teachers and parental satisfaction with the cooperation
Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 247 - 264 - 2016.

10. Martan, V.; Skočić Mihić, S.; Puljar, A.
Nastavne strategije učitelja u poučavanju učenika sa specifičnim teškoćama učenja
Međunarodna znanstvena i stručna konferencija DIDAKTIČKI IZAZOVI II – JE LI NOVO STARO? 54 - 56 - 2016.

11. Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja
Considering Transversal Competences, Personality and Reputation in the Context of the Teachers’ Professional Development
International education studies 8 8-20 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752279

WOS

12. Skočić Mihić, Sanja ; Blanuša Trošelj, Danijela ; Katić, Vesna
Odgajatelji predškolske djece i savjetodavni rad s roditeljima
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 156 385-401 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=785640

13. Martan, Valentina ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko
Kompetencije učitelja za poticanje proaktivnih kauzalnih atribucija kod učenika sa specifičnim teškoćama u učenju
Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja – Zbornik radova: IV. simpozij 624-634 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=760538

14. Prović, Petra; Hrvatin, Valnea; Skočić Mihić, Sanja;
Odgajatelj u radu s djecom s kroničnim bolestima
Magistra Iadertina 10 103-113 - 2015.
Preuzeto sa: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=835874

15. Martan, V.; Skočić Mihić, S.; Lončarić, D.
Uvjerenja učitelja o disleksiji
5. kongres hrvatskih logopeda s međunarodnim sudjelovanjem "Multidisciplinarnost u području logopedske znanosti i prakse" 82 - 83 - 2015.

16. Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Kolombo, Marta ; Perger, Sandra ; Nastić, Milena ; Trgovčić, Ena
Samoprocijenjene kompetencije studenata učiteljskog studija za rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 155 303-322 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=726581

17. Skočić Mihić, Sanja ; Klarić, Martina
Biblioterapija u inkluzivnoj praksi
Dijete, škola, obitelj : časopis za odgoj i obrazovanje djece rane školske dobi namijenjen stručnjacima i roditeljima 20 30-31 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=703989

18. Beaudoin, Kathleen ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko
Behaviors of Concern to Croatian Primary School Teachers
Embracing Inclusive Approaches for Children and Youth with Special Education Needs Conference 747-752 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=726729

19. Beaudoin, K.; Lončarić, D.; Skočić Mihić, S.
Are teachers adequately prepared to manage difficult behavior in Croatian classrooms? Teacher preparation, strategy use and needed supports
Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2014 Conference: “Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice” : Book of abstracts 4 - 2014.

20. Galić, M.; Skočić Mihić, S.; Arrigoni, J.
Procjenjuju li se učitelji kompetentnima poučavati darovite učenike: identifikacija, stručna podrška i educiranost učitelja?
2. DANI OBRAZOVNIH ZNANOSTI “Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama”Zagreb 27 - 28 - 2014.

21. Martan, V.; Lončarić, D.; Skočić Mihić, S.
Atribucije školskog uspjeha i školskog neuspjeha kod učenika sa specifičnim teškoćama učenja
2. DANI OBRAZOVNIH ZNANOSTI “Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama”Zagreb 47 - 48 - 2014.

22. Srića, S; Skočić Mihić, S.
Učestalost i zadovoljstvo roditelja suradnjom s odgajateljima
2. DANI OBRAZOVNIH ZNANOSTI “Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama” 65 - 66 - 2014.

23. Tadić, M.; Skočić Mihić, S.
Doživljavaju li roditelji da im odgajatelji pružaju potrebnu podršku u roditeljstvu?
2. DANI OBRAZOVNIH ZNANOSTI “Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama” 68 - 69 - 2014.

24. Rudelić, Aileen ; Pinoza Kukurin, Zorina ; Skočić Mihić, Sanja
Stručna znanja i materijalni resursi u inkluziji: stanje i perspektive
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 154 131-148 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=660065

25. Srok, Nuša ; Skočić Mihić, Sanja
Odgajatelji i stručni suradnici u savjetodavnoj ulozi
Dijete, škola, obitelj : časopis za odgoj i obrazovanje djece rane školske dobi namijenjen stručnjacima i roditeljima 18 19-21 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=703983

26. Trnka, Vedrana ; Skočić Mihić, Sanja
Odgajatelj u radu s djetetom s poremećajima iz autističnog spektra – prikaz slučaja iz perspektive studenta
Magistra Iadertina 7 189-202 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=785718

27. Beaudoin, K.; Skočić Mihić, S.; Lončarić, D.
Preschool teacher’s perceived competence in managing challenging behaviors of children
Book of Abstracts of the 8th International Scientific Conference Research in Education and Rehabilitation Sciences 211 - 2012.

28. Japundžić, A.; Konjić, K.; Skočić Mihić, S.; Lončarić, D.
Metrijske karakteristike skale razredne klime u inkluzivnim razredima
1. Dani obrazovnih znanosti Kvaliteta obrazovanja - istraživačke perspektive : program i sažeci radova 32 - 33 - 2012.

29. Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Rudelić, Aileen
Volontiranje studenata s djecom i mladima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
Ljetopis socijalnog rada 18 579-600 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=537200

WOS

30. Skočić Mihić, Sanja
Spremnost odgajatelja i faktori podrške za uspješno uključivanje djece s teškoćama u rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Doktorski rad. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu - 2011.

31. Skočić Mihić, Sanja ; Kiš-Glavaš, Lelia
Radna i socijalna kompetencija osoba s intelektualnim teškoćama. Razlozi poslodavcima za njihovo nezapošljavanje
Revija za socijalnu politiku 17 387-399 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=503753

WOS

32. Sanja Skočić-Mihić ; Darko Lončarić ; Zorina Pinoza Kukurin
Mišljenja studenata predškolskog odgoja o edukacijskom uključivanju djece s posebnim potrebama
3. međunarodna konferencija Kurikulumi ranog odgoja i obveznog obrazovanja : zbornik radova 507-515 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=466568

33. Skočić Mihić, Sanja ; Pinoza Kukurin, Zorina
Teškoće pri zapošljavanju i radu osoba s oštećenjima vida percipirane od strane poslodavaca
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 45 51-61 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516748

34. Skočić Mihić, S.; Petris, B.
Experimental work employing psychotherapeutic (hypnotherapeutic) approach in regulating prolactin in hyperprolactinaemia
Neurologia Croatica 56 89 - 90 - 2007.

35. Skočić Mihić, Sanja ; Kiš-Glavaš, Lelia
Teškoće pri zapošljavanju i radu osoba s kroničnim bolestima percipirane od strane poslodavaca
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 41 59-70 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=537079

36. Skočić Mihić, Sanja ; Kiš-Glavaš, Lelia
Poticajne mjere kao motivirajući čimbenik zapošljavanja osoba s invaliditetom procjenjene od strane poslodavaca
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 41 105-114 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=537090

37. Skočić Mihić, Sanja
Teškoće pri zapošljavanju i radu osoba s invaliditetom percipirane od strane poslodavaca
Magistarski rad. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu - 2004.

38. Beaudoin, Kathleen Skočić Mihić, Sanja Lončarić, Darko
Behaviors of Concern to Croatian Primary School Teachers
Journal of International Special Needs Education 19 69-80 http://jisne.org/doi/abs/10.9782/2159-4341-19.2.69

Pozvana predavanja

1. Sanja Skočić Mihić
Studenti volonteri i djeca i mladi s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
Zadar - 5.12.2012.

Kongresna priopćenja

1.
Beaudoin, K., Skočić Mihić, S., Lončarić, D.
Behaviors of Concern to Croatian Primary School Teachers Usmeno izlaganje Embracing Inclusive Approaches Braga, Portugal - 14.7.2014.
2.
Srića, Suzana; Skočić Mihić, Sanja
Učestalost i zadovoljstvo roditelja suradnjom s odgajateljima( Frequency and parental satisfaction in collaborating with preschool teacher )
3.
Tadić, Marica; Skočić Mihić, Sanja
Doživljavaju li roditelji da im odgajatelji pružaju potrebnu podršku u roditeljstvu?( Do parents perceive that their preschool teachers provide the necessary support in parenting? )

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. -
Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije; suradnica u timu; Inicijalna potpora za mlade istraživače; Sveučilište u Rijeci; 85 000,00 kn;
2. 1.9.2012. - 30.8.2013.
Exploring Implementation of Positive Behavior Support Practices in Croatian Schools; suradnica u timu; ; 10 000,00 kn;
3. 1.10.2009. - 1.5.2010.
Challenging behaviours percieved by Croatian preschool teachers; suradnica u timu; ; 5 000,kn;
4. 1.1.2001. - 1.5.2004.
Teškoće pri zapošljavanju i radu osoba s invaliditetom pecipirane od strane poslodavaca; voditelj; Samofinanciranje; 10 000,00 HRK;
5. -
Volontiranje studenata s djecom i mladima s posebnim odgojno – obrazovnim potrebama; suradnica u timu; ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Anna Guino Modrušan ; Doktorat Kompetencije učitelja za promicanje inkluzivnih vrijednosti; POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ PEDAGOGIJE; ;
2. -
Valentina Martan; Doktorat Radna teme: Postupci učitelja u radu s učenicima sa specifičnim teškoćama u učenju; Doktorski studij pedagogije; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.12.2016. - 3.12.2016.
International Conference EDUvision 2016. Sodobni pristopi poučevanja pihodnjih generacij“ Ljubljana
2. 12.10.2016. - 14.10.2016.
11. međunarodna balkanska konferencija obrazovanja i znanosti – Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost Poreč
3. 18.5.2016. - 21.5.2016.
13th International Conference on Excellence & Inovation in Basic – Higher Education & Psychology Rijeka
4. 20.4.2016. - 22.4.2016.
Međunarodni stručno – znanstveni skup „Suvremeni modeli rada u dječjem vrtiću i kompetencije odgojitelja“ Medulin
5. 25.2.2016. - 27.2.2016.
Znanstveno – stručni skup Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika Zadar
6. 24.9.2015. - 26.9.2015.
5. kongres hrvatskih logopeda s međunarodnim sudjelovanjem "Multidisciplinarnost u području logopedske znanosti i prakse" Osijek
7. 5.11.2014. - 8.11.2014.
22. Godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem: Kako obrazovanju dodati boju? – uloga i izazovi za psihologe Rovinj
8. 16.10.2014. - 17.10.2014.
2. dani obrazovnih znanosti „Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama“ Zagreb
9. 14.7.2014. - 17.7.2014.
Embracing Inclusive Aprroaches for Children and Youth with Special Education Needs Braga
10. 15.5.2014. - 17.5.2014.
Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2014 conference “Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice” Zagreb
11. 25.10.2012. - 26.10.2012.
1.dani obrazovnih znanosti “Kvaliteta obrazovanja - istraživačke perspektve” Zagreb
12. 27.9.2012. - 29.9.2012.
8. međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima Zagreb
13. 12.11.2009. - 14.11.2009.
3rd Scientific research symposium: Curriculums of Early and Compulsory Education Zadar
14. 11.10.2007. - 14.10.2007.
Međunarodni kongres o Down sindromu i prvom EDSA kongresu u Hrvatskoj pod nazivom „Osobe s Down sindromom: prijateljski u Puli” Pula
15. 14.6.2007. - 16.6.2007.
7. međunarodni znanstveni skup Zagreb
16. 7.5.2007. - 10.5.2007.
Drugi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva Split
17. 13.9.2005. - 15.9.2005.
The 8th UKFIET International Conference on Education and Development Oxford Izlaganje

Recenzije

1. 2017. A Survey on the Readiness of Students – Future Teachers to include Children with Special Educational Needs in Motor Education
2. 2016. Creating global and intercultural engagement for faculty and students on the university campus: One institution’s journey and implementation
3. 2014. Students’ volunteer activities    

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
„Studenti i volontiranje“
Udruge za razvoj visokog školstva Universitas  
suradnica
2.
-
„PRIZMA“ - edukacijska i psihosocijalna podrška mladima s rizikom od školskog neuspjeha u prevenciji rizičnih ponašanja
Društvo za kibernetiku psihoterapije, Ministarstvo zdravstva i socijane skrbi  
voditeljica
3.
-
„3 PO“
Društvo za kibernetiku psihoterapije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo zdravstva i socijane skrbi  
suradnica
4.
-
„3 PO“
Društvo za kibernetiku psihoterapije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo zdravstva i socijane skrbi  
suradnica
5.
-
„Prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama u Gradu Kastvu“
Grad Kastav  
suradnica
6.
-
„Svima jednako“
Centar tehničke kulture Rijeka, Centar za socijalnu skrb; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa  
suradnica
7.
-
„Promicanje ljudskih vrijednosti“
OŠ Grivice  
suradnica
8.
-
„Rijeka-zdravi grad“
Grad Rijeka  
suradnica

Stručna aktivnost

1.
18.2.2013. - 24.2.2013.
Okrugli stol u organizaciji 6. tjedna psihologije u Hrvatskoj: Volontiranje na Sveučilištu u Rijeci: Gdje smo i kuda idemo?
Rijeka psihologije  
2.
5.12.2012. - 8.12.2012.
Okrugli stol "Razvoj volonterstva u prostoru hrvatskog visokog obrazovanja" na Susretu studenata - volontera s područja Republike Hrvatske: "Studenti volonteri i djeca i mladi s posebnim odgojno - obrazovnim potrebama"
Sveučilište u Zadru, Studentski zbor Sveučilišta u Zadru, Projekt "Volontiram"  
3.
21.10.2011. -
Stručno izlaganje na sjednici Odgajateljskog vijeća CPO Maestral: Izazovi predškolske inkluzije
Dječji vrtić Rijeka - CPO Maestral  
4.
28.8.2008. - 29.8.2008.
Suradnja u organizaciji konferencije "Otvoreni dani Centra tehničke kulture Rijeka" i održano predavanje na temu "Kako i koliko djeca trebaju koristiti kompjuter"
Centar tehničke kulture Rijeka  
5.
9.12.2006. -
Stručno predavanje na stručnom skupu "Otvorena kuća" na temu "Elementi kibernetike psihoterapije u radu s učenicima s PRP"
Centar za autizam Zagreb - podružnica Rijeka  
6.
13.5.2006. -
Stručno predavanje na stručnom skupu "Otvorena kuća"
Centar za autizam Zagreb - podružnica Rijeka  

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 7.5.2015. - Detalji
Okrugli stol
Gradska vijećnica
2. 29.1.2015. - Detalji
Okrugli stol
Atrij Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku
3. 29.8.2008. - Detalji
Otvoreni dani Centra tehničke kulture Rijeka
Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 31.1.2015. - Osobe s autizmom nisu bolesne, već drugačije
Okrugli stol na temu autizma
Rijeka
2. 4.12.2010. - Volonterske knjižice za 70 studentica učiteljskog studija i predškolskog odgoja: Pomagala u učenju i odgoju djece
Svečana podjela volonterskih knjižica u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana volontera
Rijeka
3. - Okrugli stol u organizaciji 6. tjedna psihologije u Hrvatskoj
Rijeka psihologije
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - Erasmus koordinator
Učiteljski fakultet u Rijeci
2. - - Koordinator volonterskih aktivnosti
Učiteljski fakultet u Rijeci
3. - - Koordinator za studente s invaliditetom
Učiteljski fakultet u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 27.3.2013. - - član Savjeta ureda za studente s invaliditetom
Sveučilišni savjetodavni centar
2. 13.2.2012. - - imenovanje i ovlasti u zaštiti dostojanstva radnika prema Zakonu o radu
Učiteljski fakultet u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 6.5.2013. - - član Povjerenstva za polaganje stručnih ispita
Centar za odgoj i obrazovanje