Prof. dr. sc. Vidoje Vujić


prostorija : 201
e-pošta : vvujic@fthm.hr
mobitel :

Obrazovanje

1.1.2000. - Usavršavanje u području upravljanje znanjem i kadrovsko restrukturiranje gospodarstva u tranziciji Bled, Slovenija: Centar Brdo kod Kranja
1.1.1999. - Stečeno zvanje: Učitelj/trener poduzetnika i menadžera Program izobrazbe za učitelje/trenere poduzetništva za malo i srednje godpodarstvo Zagreb, Hrvatska; Ljubljana, Slovenija; Roterdam, Nizozemska: Ministarstvo gospodarstva RH, GEA koledž Ljubljana i Nizozemski Institut za održivi razvoj
1.1.1998. - Stečeno zvanje: Prosuditelj (auditor) kvalitete Usavršavanje u području projektnog menadžmenta, tehniak vođenja intervjua i razgovora, prosudbe kvalitete Österreichische Vereinigung für Qualitätssicherung
1.1.1998. - Stečeno zvanje: Menadžer kvalitete Usavršavanje u području sustava upravljanja kvalitetom, procesnog menadžmenta, upravljanja dokumentacijom sustava kvalitete i statističkih i drugih metoda za unapređivanje poslovne izvrsnosti Österreichische Vereinigung für Qualitätssicherung
1.1.1997. - Usavršavanje u području controllinga i razvoja kadrova Ljubljana, Slovenija, Centar za tehnološko osposobljavanje
1.1.1991. - Doktor društveno humanističkih znanosti- područje ekonomije Poslijediplomski doktorski studij Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
1.1.1990. - Usavršavanje u području "Poduzetništvo i participativni menadžment u socijalno - tržišnom gospodarstvu" Köeln Njemačka, Institut, Carl Düisburg Gesellschaft Köeln
1.1.1982. - Magistar ekonomskih znanosti Poslijediplomski magistarski studij Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
1.1.1978. - Diplomirani pedagog Pedagogija Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Radno iskustvo

1.10.2013. - Predsjednik HGK ŽK Rijeka Hrvstska gospodarska komora- Rijeka
1.1.2011. - Župan Primorsko - goranske županije Primorsko - goranska županija
1.1.2008. - 1.1.2013. Zamjenik župana Primorsko - goranske županije Primorsko - goranska županija
1.1.1998. - 1.1.2008. Redoviti profesor u trajnom zvanju i znanstveni savjetnik u području ekonomije, polje menadžment i upravljanje Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
1.1.1988. - 1.1.1998. Rukovoditelj službe za kadrove u privredi, Voditelj Poslovne škole, Stručni suradnik za poslovno obrazovanje i sustav kvalitete. Hrvatska gospodarska komora
1.1.1974. - 1.1.1987. Rukovoditelj sektora, Pomoćnik generalnog direktora za organizaciju i razvoj kadrova. Transjug -međunarodna špedicija, Rijeka,

Članstva

- Član redakcije Civitas časopis za društvena istraživanja, Fakultet za pravne i ekonomske studije dr. sc. Lazar Vrkatić, Novi Sad, Srbija
- Član redakcije Civitas časopis za društvena istraživanja, Fakultet za pravne i ekonomske studije dr. sc. Lazar Vrkatić, Novi Sad, Srbija
- Član uredništva časopisa Oeconomica Jadertina, Sveučilište u Zadru, Odjel za ekonomiju, Zadar, Hrvatska
- Član Hrvatske udruge menadžera kvalitete
- Predsjednik NO Hrvatske udruge menadžera CROMA
- Član Rotary kluba Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.1998. - Kadrovski menadžment, Menadžment ljudskog kapitala, Upravljanje ljudskim potencijalima, Poduzetništvo u uslužnim djelatnostima, Poslovna kultura i etika, Menadžment znanja, Poslovna kultura, Menadžment promjena, Menadžment ciljeva i vremena
Sveučilišni preddiplomski studij, Stručni studij, Diplomski studij, Specijalistički magistarski studij, Doktorski studij
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
suradnik
Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.1994. -

Financiranje:

Izdavaštvo

-

Financiranje: