Doc.dr.sc. Margita Belušić-Gobić dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za maksilofacijalnu kirurgiju
Medicinski fakultet Katedra za maksilofacijalnu kirurgiju

prostorija : KBC Rijeka, Klinika za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju
e-pošta : dadoma3@yahoo.com
mobitel :