doc.dr.sc. Jasmina Dlačić

Ekonomski fakultet Katedra za marketing

prostorija : Kabinet 86
e-pošta : jasmina.dlacic@efri.hr
mobitel :

Google scholar

Obrazovanje

1.10.2010. - 17.7.2012. doktorica znanosti Doktorski program iz ekonomije i poslovne ekonomije, smjer marketing Ekonomski fakultet Ljubljana, Sveučilište u Ljubljani
1.1.2001. - 1.1.2005. magistrica znanosti znanstveni poslijediplomski program, smjer Menadžment i organizacija Ekonomski fakultet Ljubljana, Sveučilište u Ljubljani
1.1.1995. - 1.1.2001. diplomirani ekonomist dodiplomski studij, smjer međunarodna razmjena Ekonomski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

15.6.2015. - docent Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
1.1.2012. - 14.6.2015. viši asistent Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
1.1.2006. - 1.1.2012. asistent Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2005. znanstveni novak Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Nagrade i priznanja

Nagrada Društva za marketing Rijeka
Nagrada i brončana plaketa Slovenski dom KPD Bazovica Rijeka, Rijeka
Priznanje Slovenski dom KPD Bazovica Rijeka, Rijeka
Priznanje za znanstveni doprinos CROMAR – Hrvatska udruga za marketing
Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za najboljeg asistenta iz područja društvenih i humanističkih znanosti (ak.god. 2013/2014)
Priznanje za znanstveni doprinos CROMAR – Hrvatska udruga za marketing
Priznanje za osobiti doprinos razvoju CROMAR-a – Hrvatska udruga za marketing
Priznanje Slovenski dom KPD Bazovica Rijeka, Rijeka

Članstva

1.1.2012. - Zaslužni član Beta Gama Sigma society
1.1.2005. - Alumni Ekonomski fakultet Ljubljana
- Slovenski dom KPD Bazovica
- CROMAR-Hrvatska udruga za marketing, Društvo za marketing Rijeka
- Alumni Ekonomski fakultet Rijeka
- Udruga za razvoj visokog školstva «Universitas», Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Poslovni marketing
diplomski
Ekonomski fakultet u Rijeci
docent
Norma sati:
1.1.2016. - Metrika marketinga
poslijediplomski (doktorski) program Ekonomije i poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
docent
Norma sati:
1.1.2015. - Marketing
preddiplomski
Ekonomski fakultet u Rijeci
docent
Norma sati:
1.1.2015. - Međunarodni marketing
diplomski
Ekonomski fakultet u Rijeci
docent
Norma sati:
1.1.2015. - Ponašanje potrošača
diplomski
Ekonomski fakultet u Rijeci
docent
Norma sati:
1.1.2015. - Strateški marketing menadžment
diplomski
Ekonomski fakultet u Rijeci
docent
Norma sati:
1.1.2015. - Marketing (in english)
undergraduate, preddiplomski
Ekonomski fakultet u Rijeci
docent
Norma sati:
1.1.2015. - International marketing
graduate, diplomski
Ekonomski fakultet u Rijeci
docent
Norma sati:
1.1.2015. - Proces marketinga
poslijediplomski specijalistički studij Marketing menadžment
Ekonomski fakultet u Rijeci
docent
Norma sati:
1.1.2015. - Simulacija marketinga
poslijediplomski specijalistički studij Marketing menadžment
Ekonomski fakultet u Rijeci
docent
Norma sati:
1.1.2015. - Izabrane teme iz Poslovne ekonomije
poslijediplomski (doktorski) program Ekonomije i poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
su-nositelj, docent
Norma sati:
1.1.2011. - 1.1.2015. Poslovni marketing
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2011. - 1.1.2015. Marketing (in english)
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2015. Strateški marketing menadžment
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2015. Ponašanje potrošača
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2015. Međunarodni marketing
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2015. Marketing
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2007. Međunarodni marketing
dodiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2005. Marekting
dodiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

28.6.2016. - Usporedba karakteristika komunikacije licem u lice i komunikacije putem društvenih mreža
Rašeta, Borjan
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.6.2016. - Uloga tradicionalnih kanala promocije u motiviranju potrošača za online kupovinu: slučaj maloprodajnog lanca trgovina
Sentić, Ivana
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
11.3.2016. - Marketing u turizmu Šibensko-kninske županije
Lozančić, Matea
postdiplomski specijalistički studij Marketing menadžment
Ekonomski fakultet Rijeka
11.3.2016. - Nužnost i potreba primjene metrike marketinga u Republici Hrvatskoj
Nakić, Marino
postdiplomski specijalistički studij Marketing menadžment
Ekonomski fakultet Rijeka
29.9.2015. - Imidž hotelskog poduzeća
Čović, Jelena
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
29.9.2015. - Utjecaj percepcije atmosfere prostora na percepciju potrošača o kvaliteti usluge
Dragičević, Marija
diplomski/integralni studij
Ekonomski faklutet Rijeka
29.9.2015. - Koncept upravljanja odnosima s klijentima zasnovan na društvenim medijima
Ribić, Andrea
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2015. - Marketing društvenih mreža u hrvatskom hotelijerstvu
Pavletić, Ivona
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2015. - Pozicioniranje marki osobnih automobila
Pupić-Bakrač, Marta
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
23.9.2015. - Emocionalna inteligencija i održivi turizam
Blažina, Dea
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
23.9.2015. - Motivacija pojedinca za poduzetnički pothvat
Drobnjak, Ljiljana
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
21.9.2015. - Emocionalna inteligencija u specifičnim oblicima turizma
Radoš, Krešimir
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.9.2014. - Neprofitne organizacije i socijalna osvještenost mladih
Barić, Marko
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.9.2014. - Korištenje elektroničke usmene predaje pri donošenju kupovne odluke
Flegar, Sanja
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.9.2014. - Motivi pojedinaca za uključivanje u humanitarne aktivnosti
Hodžić, Rafaela
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.9.2014. - Marketing plan plasiranja proizvoda na tržište Bliskog istoka
Pajić, Karlo
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.9.2014. - Povezanost osobnosti marke i odanosti potrošača na primjeru mobilne industrije
Škrgulja, Renato
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.9.2014. - Komunikacija s potrošačima putem mobilnih telefona - budućnost interaktivnog marketinga
Topić, David
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
9.9.2014. - Utjecaj animiranih likova na dječje prehrambene navike
Klobučar, Barbara
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
9.9.2014. - Izgradnja ekološke osvještenosti mladih potrošača
Krbavac, Rahela
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet
21.7.2014. - Utjecaji i posljedice impulzivne kupovine
Trošić, Ivana
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
21.7.2014. - Stvaranje atmosfere u prodajnom prostoru: identifikacija utjecaja boje na potrošače
Varga, Anja
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
21.7.2014. - Elementi utjecaja na postkupovno ponašanje impulzivnih potrošača
Žakić, Lorena
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
23.6.2014. - Uloga modnog bloga u razvoju modnog marketinga
Palmić, Loreta
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet
24.9.2013. - Organizacija turnira
Berić, Martina
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
24.9.2013. - Marketinška komunikacija na turističkom tržištu
Dadić, Magdalena
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
24.9.2013. - Marketinške komunikacije putem društvenih medija
Franović, Martina
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
24.9.2013. - Izlazak inovacija na međunarodno tržište
Kresić, Matea
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
18.9.2013. - Analiza marketing miksa na primjeru ugostiteljskog objekta
Krišković, Tina
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
18.9.2013. - Upravljanje markom turističke destinacije
Oštrić, Tea
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
18.9.2013. - Utjecaj marke na odabir proizvoda
Prendivoj, Antonela
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
18.9.2013. - Povezanost imidža poslovnog subjekta i lojalnosti potrošača
Šoštarić, Ana
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
18.9.2013. - Ekološka osvještenost generacije Z: Mogu li postati zeleni potrošači?
Večerinović, Helga
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
18.9.2013. - Marketing miks i interni marketing u uslužnom poslovnom subjektu
Vukelić, Sandro
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
18.9.2013. - Istraživanje impulzivne kupovine kod mladih potrošača
Zec, Marina
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
10.9.2013. - Uloga emocija u marketinškoj komunikaciji
Lekavski, Mateja
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
10.9.2013. - Neverbalna komunikacija u oglašavanju
Pleše, Marija
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.7.2013. - Utjecaj prikrivenog oglašavanja na potrošače
Marinović, Sandra
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
19.7.2013. - Utjecaj naziva marke na percipiranu vrijednost marke
Babić, Anamarija
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
19.7.2013. - Povezanost osobina ličnosti i uređenja životnog prostora
Borić, Tina
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
19.7.2013. - Važnost percepcije u kreiranju promocijskih poruka
Ferenčić, Matea
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
10.7.2013. - Utjecaj čimbenika na ponašanje potrošača u procesu kupnje životnog osiguranja
Cecić, Irena
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
10.7.2013. - Marketing miks poduzeća za proizvodnju kave
Peričić, Marijana
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
10.7.2013. - Marketinške manifestacije
Radović Pevec, Alenka
dodiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
10.7.2013. - Planiranje marketinga u "Vrtovima lunjskih maslina"
Vidas, Ivana
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka

Gostujući nastavnik

1.5.2015. -
Diplomski studij
Fakultet organizacionih nauka, Sveučilište u Beogradu
nastavnik
Norma sati:
1.11.2013. - Marketing
Diplomski studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište Matej Bel, Banska bystrica, Slovačka

Norma sati:
1.11.2013. - MIS and market research
Diplomski studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište Matej Bel, Banska bystrica, Slovačka

Norma sati:
- Developing customer loyalty; Research seminar: Transition process in SEE countries and challenges on B2B markets

Ekonomski fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
gostujući nastavnik
Norma sati:
-

Fakultet organizacijskih znanosti, Sveučilište u Beogradu, Beograd, Srbija
gostujući nastavnik
Norma sati:
-
Ekonomsko-poslovni fakultet, Sveučilište u Mariboru, Maribor, Slovenija

gost predavač na stipendiji Involvement of visiting foreign experts and university teachers in the pedagogical process as a pillar of quality development process of internationalization of the University of Maribor
Norma sati:
-

Fakultet organizacijskih znanosti, Sveučilište u Beogradu, Beograd, Srbija
gost predavač
Norma sati:
-
International Full Time Master Programme in Business and Organization (IMB)
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
su-nositelj kolegija
Norma sati:

Osobni razvoj

1.10.2016. - 29.12.2013. Program stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika ak.god.2013/2014: Modul kvalitetno obrazovanje


Norma sati:
1.1.2014. - Program pedagoško-psihološkog didaktičko-metodičkog obrazovanja


Norma sati: 60
23.5.2013. - Third Annual conference of US Alumni Community of Croatia: Preventing Croatia's next brain drain


Norma sati:
1.8.2012. - 1.1.2013. European Enterprenurship Educators Programme, 3EP fellow


Norma sati:
1.4.2012. - Structural equation modeling usin PLS, doktorski seminar


Norma sati:
1.1.2012. - Consumer behaviour, doktorski seminar


Norma sati:
1.5.2010. - Radionica “Korištenje statističkih metoda u stručnom i znanstvenom radu visokoškolskih nastavnika – UniversiStat – Modul 1 i 2”


Norma sati:
1.11.2009. - Radionica “Primjena statističkih metoda u stručnom i znanstvenom radu visokoškolskih nastavnika – UniversiStat – Modul 3”


Norma sati:
1.3.2008. - Radionica "Društveno korisno učenje kao nova nastavna metoda"


Norma sati:
1.6.2007. - Second Doctoral Summer School on Research Methods


Norma sati:
1.9.2006. - Radionica "Primjena statističkih metoda u stručnom i znanstvenom radu visokoškolskih nastavnika"


Norma sati:
1.5.2006. - Seminar "Utilizing Business Cases for Effective Teaching"


Norma sati:
1.12.2004. - On-line tečaj - Pretraživanje on-line baza podataka


Norma sati:
1.12.2004. - On-line tečaj - Izrada on-line tečaja pomoću WebCT-a


Norma sati:
1.11.2004. - Microsoft Approved Course: 1846 Microsoft Solution Framework Essentials


Norma sati:
1.7.2004. - The Case Method for Management Education Seminar


Norma sati:
1.1.2004. - INIOS - Program inicijalnog osposobljavanja visokoškolskih nastavnika za rad u nastavi


Norma sati:
1.4.2003. - Bez alata nema zanata: Izrada on-line tečaja pomoću alata WebCT, Radionica u okviru Carnetovih tečajeva


Norma sati:
1.3.2003. - Diskusija kao nastavna metoda u visokom obrazovanju, radionica u sklopu programa Unapređenje kvalitete visokoškolske nastave; Korištenje informacijskih tehnologija u obrazovanju, radionica u sklopu programa Unapređenje kvalitete visokoškolske nastave


Norma sati:
1.11.2002. - Okrenite novu stranicu: Izrada i publiciranje web stranica pomoću FrontPagea, radionica u okviru CARNet-ovih tečajeva


Norma sati:
1.4.2001. - Procesi i tehnike u poučavanju, radionica u sklopu dio programa Training the Trainers Carnetovog programa za edukaciju predavača; Tečaj "Training The Trainers" za Ovlaštenog CARNet-ovog predavača


Norma sati:
- 1.12.2012. On-line tečaj - E-tečaj za e-mentore (Moodle platforma)


Norma sati:
- 1.3.2008. Tečaj "Kako koristiti e-learning u nastavnoj praksi?" (Modul 1. Zašto e-learning i kako ga primjeniti? Modul 2. Multimedijalni alati, Modul 3. Korištenje LMS-a (Moodle) i dizajniranje online nastavnog okruženja)


Norma sati:
- 1.6.2006. Edukacijski program "Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi"


Norma sati:
- Principi prezentacijske komunikacije i korištenje suvremenih prezentacijskih tehnologija, radionica u sklopu programa Training the Trainers Carnetovog programa za edukaciju predavača


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2008. - Trendovi marketinga

Financiranje: Ekonomski fakultet u Rijeci, Solutio

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Lončarić, Dina ; Dlačić, Jasmina ; Perišić Prodan, Marina
WHAT MAKES SUMMER VACATION EXPERIENCE MEMORABLE? AN EMPIRICAL STUDY FROM CROATIA
Zbornik Veleučilišta u Rijeci / Journal of the Polytechnic of Rijeka 6 67-80 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=941997

2. Lončarić, Dina ; Dlačić, Jasmina ; Kos Kavran, Andrijana
Improving quality of life through co-creating tourist experience – What does experience marketing have to do with it?
Ekonomska misao i praksa 13 103-121 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=945102

3. Lončarić, Dina ; Perišić Prodan, Marina ; Dlačić, Jasmina
EXPLORING MILLENNIALS’ MEMORIES: SETTING THE COURSE FOR DESTINATIONS’ ATTRACTIVENESS
202-213 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=952099

4. Dlačić, Jasmina ; Črnjar, Kristina ; Lazarić, Marin
Linking internal marketing and employee engagement in the hospitality industry
785-794 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=959466

5. Dlačić, Jasmina ; Damnjanović, Vesna ; Ribarić, Iva
Improving learning through case study competitions: Challenges for teachers and students
Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku 30 99-113 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=884188

6. Dlačić, Jasmina
Book review: The Routledge Handbook of Consumer Behaviour in Hospitality and Tourism (Edited by Saurabh Kumar Dixit)
Tourism and hospitality management 23 297-299 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=936701

7. Lončarić, Dina ; Perišić Prodan, Marina ; Dlačić, Jasmina
Co-creating tourist experiences to enhance customer loyalty and travel satisfaction
321-334 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=904666

8. Pap, Ana ; Dlačić, Jasmina ; Ham, Marija
What makes the theatre audience return? The role of engagement in predicting future behavior.
423-435 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=905475

9. Dlačić, Jasmina ; Ribarić, Iva ; Barna, Mateja
Pobuđivanje emocija kod potrošača: utjecaj kategorije proizvoda
Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku XXV 47-72 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824301

10. Anić, Ivan-Damir ; Dlačić, Jasmina ; Jelenc, Lara
Odrednice kompulzivne kupnje : slučaj trgovačkog centra u Hrvatskoj
Privredna kretanja i ekonomska politika 25 7-36 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=826124

11. Pisnik, Aleksandra ; Dlačić, Jasmina ; Milfelner, Borut
The Importance of Perceived Service Value in Retail Banking Services
Tržište : časopis za tržišnu teoriju i praksu 28 191-212 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=852087

12. Pisnik, Aleksandra ; Dlačić, Jasmina ; Gaube, Tomaž
Pametni telefoni: novi mejnik v naprednih programih zvestobe?
Akademija MM 13 39-56 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=852095

13. Kos Kavran, Andrijana ; Lončarić, Dina ; Dlačić, Jasmina
Augmented reality experiential marketing in tourism
224-233 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824712

14. Dlačić, Jasmina; Ribarić, Iva; Barna, Mateja
Pobuđivanje emocija kod potrošača: utjecaj kategorije proizvoda
Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku 25 47-72 - 2016.

15. Kos Kavran, Andrijana; Lončarić, Dina; Dlačić, Jasmina
Augmented reality experiential marketing in tourism
5th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - vision and growth" 224-233 - 2016.

16. Anić, Ivan-Damir; Dlačić, Jasmina; Jelenc, Lara
Odrednice kompulzivne kupnje: slučaj trgovačkog centra u Hrvatskoj
Privredna kretanja i ekonomska politika 25 7-36 - 2016.

Exc

17. Pleše, Marija ; Dlačić, Jasmina
Creating a promotional message: Exploring the role of nonverbal communication in advertising
Zbornik Veleučilišta u Rijeci 3 41-54 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=765467

18. Dlačić, Jasmina
Grbac, B.: B2B Marketing
Tržište : časopis za tržišnu teoriju i praksu 27 137-138 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=768006

19. Dlačić, Jasmina ; Hlača, Daria ; Jelenc, Lara
Generation Y Perceiving Ethics - Implications for Marketing and Management Education
1-15 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=753743

20. Grbac, Bruno ; Dlačić, Jasmina ; Lončarić, Dina
Transition Process in SEE Countries and Challenges on B2B Markets - Is Relationship Quality the Answer?
809-829 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=768010

21. Palmić, Loreta ; Dlačić, Jasmina
Fashion blogs – redefining fashion marketing
85-103 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783478

22. Damnjanović, Vesna ; Dlačić, Jasmina
Perceived Students' Benefits of Case Study Learning in Marketing: Comparative Analysis of Croatia and Serbia
252-268 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783491

23. Dlačić, J., Hlača, D. & Jelenc, L.
Generation Y Perceiving Ethics - Implications for Marketing and Management Education.
. In Mala, D., Minarova, M. (eds.) Proceedings of International Scientific Conference "Ethics in Management" - Results of the International project "V4 Lead - A Comparative study of leadership excellence and ethics in Central Eastern Europe" (pp. 1-15). Banská Bystrica, Slovakia : Ekonomicka Fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banski Bystrici. (27.10.2013., Banská Bystrica, Slovačka). ISBN 978-80-557-0797-6. 1-15 - 2015.

24. Grbac, B., Dlačić, J. & Lončarić, D.
Transition Process in SEE Countries and Challenges on B2B Markets - Is Relationship Quality the Answer?
In Shultz II, C., Benton, R., Kravets, O. (eds.). Proceedings of the 40th Annual Macromarketing Conference - Marketing as Provisioning Technology: Integrating Perspectives on Solutions for Sustainability, Prosperity, and Social Justice (pp. 809-829). The Macromarketing Society, Quinlan School of Business - Loyola University Chicago, Chicago, USA, 25-28.06.2015. 809-829 - 2015.

25. Palmić, L. & Dlačić, J.
Fashion blogs – redefining fashion marketing
In Mihić, M. (ed.), 24th CROMAR congress: Marketing Theory and Practice - Building Bridges and Fostering Collaboration (pp. 85-103). Faculty of Economics Split, CROMAR, Split. ISBN: 978-953-281-067-7. 85-103 - 2015.

26. Damnjanović, V. & Dlačić, J.
Perceived Students' Benefits of Case Study Learning in Marketing: Comparative Analysis of Croatia and Serbia
In Mihić, M. (ed.), 24th CROMAR congress: Marketing Theory and Practice - Building Bridges and Fostering Collaboration (pp. 252-268). Faculty of Economics Split, CROMAR, Split. ISBN: 978-953-281-067-7. 252-268 - 2015.

27. Dlačić, J., Micevski, M. & Kadić-Maglajlić, S.
Developing green attitudes among young consumers – Ensuring environmentally friendly behaviour
In Grbac, B., Lončarić, D., Dlačić, J., Žabkar, V., Grünhagen, M. (Eds.), Marketing Insights from a Changing Environment, Pearson, Harlow, str. 85-109. ISBN 978-1-78448-762-1. 85-109 - 2015. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=804558

28. Dlačić, Jasmina ; Kežman, Elvedina
Exploring relationship between brand equity and customer loyalty on pharmaceutical market
Economic and business review 16 121-131 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=656397

29. Varga, Anja ; Dlačić, Jasmina ; Vujičić, Maja
Repurchase intentions in a retail store – exploring the impact of colours
Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku 14 229-244 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=741378

30. Dlačić, Jasmina
Grbac, B.: Marketing dynamics – How to create value for customers
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu 32 431-433 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=744689

WOS

31. Črnjar, Kristina ; Dlačić, Jasmina
Critical success factors for knowledge management implementation in hotel enterprises
977-984 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=703504

32. Dlačić, Jasmina; Arslanagić, Maja; Kadić- Maglajlić, Selma; Marković, Suzana; Raspor, Sanja
Exploring perceived service quality, perceived value, and repurchase intention in higher education using structural equation modelling
Total quality management & business excellence 25 141-157 - 2014.

33. Dlačić, Jasmina; Kežman, Elvedina
Exploring relationship between brand equity and customer loyalty on pharmaceutical market
Economic and business review 16 121-133 - 2014.

34. Črnjar, K. & Dlačić, J.
Critical success factors for knowledge management implementation in hotel enterprises
Dermol, V., Smrkolj, M., Đaković, G. (Eds.) MakeLearn 2014: Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life. Bangkok, Celje, Lublin: ToKnowPress (June, 25-27, Portorož, Slovenia). ISBN: 978-961-6914-09-3. 977-984 - 2014.

35. Varga, A., Dlačić, J. & Vujičić, M.
Repurchase intentions in a retail store – exploring the impact of colours
Ekonomski vjesnik/Econviews 14 229-244 - 2014.

36. Dlačić, Jasmina ; Arslanagić, Maja ; Kadić- Maglajlić, Selma ; Marković, Suzana ; Raspor, Sanja
Exploring perceived service quality, perceived value, and repurchase intention in higher education using structural equation modelling
Total quality management & business excellence 25 141-157 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=653018

WOS

37. Bašan, Lorena ; Dlačić, Jasmina ; Trezner, Željko
Communication with market segments – travel agencies’ perspective
Tourism and hospitality management 19 49-64 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=636269

38. Dlačić, Jasmina ; Kadić-Maglajlić, Selma
The role of gender and situational factors in wine consumption of generation Y
South East European Journal of Economics and Business 8 48-56 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=717172

39. Jelenc, Lara ; Dlačić, Jasmina ; Ančić, Ana
The pulse of the impulsive buying behaviour: New strategic perspective
595-610 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=656405

40. Ferenčić, Matea ; Dlačić, Jasmina
Do subliminal messages have any influence on customer perception?
568-579 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=656407

41. Kadić-Maglajlić, Selma ; Dlačić, Jasmina ; Micevski, Milena
Generation Z: Generation of Green Consumer Values
188-202 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=656409

42. Dlačić, J. & Kadić-Maglajlić, S.
The role of gender and situational factors in wine consumption of generation Y
South East European Journal of Economics and Business (SEEJ) 8 48-56 - 2013.

43. Dlačić, Jasmina ; Žabkar, Vesna
Relationship commitment, relational equity and company image in customer loyalty development
Ekonomska Istrazivanja-Economic Research 25 503-524 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=598408

WOS

44. Kadić-Maglajlić, Selma ; Dlačić, Jasmina
Macinnis, D.J., Folkes, V.S.: The disciplinary status of consumer behaviour: A sociology of science perspective on key controversies
Tržište : časopis za tržišnu teoriju i praksu 24 301-304 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=616356

45. Lončarić, Dina ; Tonković Pražić, Ivana ; Dlačić, Jasmina
Personal values influence on the environmentally friendly behaviour of consumers
600-609 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=582900

46. Kadić-Maglajlić, Selma ; Dlačić, Jasmina
Generation Y wine consumption motivators – do they differ across situations and gender?
806-821 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612369

47. Dlačić, Jasmina
Ponašanje potrošača na tržištu krajnje i poslovne potrošnje: osobitosti, reakcije, izazovi, ograničenja (autori: Bruno Grbac, Dina Lončarić)
Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku 24 231-233 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=544673

48. Grbac, Bruno ; Dlačić, Jasmina
New relationships on the business-to-business market
1-11 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=536558

49. Dlačić, Jasmina ; Kadić-Maglajlić, Selma ; Vranić, Franko
Attitudes towards wine consumption: a comparative study of two countires
229-249 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=536629

50. Golik Klanac, Nataša ; Ćuković, Ksenija ; Dlačić, Jasmina
Conflicts in user perceptions of value of websites in the shipping industry
1-9 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=536601

51. Dlačić, Jasmina; Vranić, Franko
Marketinške mogućnosti tržišnih subjekata za pristup Net generaciji( Marketing possibilities for approaching Net generation )
Marketing i održivi razvitak / Marketing and sustainable development 343-353 - 2010.

52. Bašan, Lorena ; Dlačić, Jasmina
Impact of business environment factors on tourist enterprises
100-108 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=394594

53. Bašan, Lorena ; Dlačić, Jasmina
Impact of business environment factors on tourist enterprises
100-108 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=394594

54. Lončarić, Dina ; Dlačić, Jasmina ; Tonković, Ivana
The Impact of Personality Traits on Environmentalism: Evidence From Croatia
353-366 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=394602

55. Dlačić, Jasmina ; Vranić, Franko
Međuovisnost ponašanja Net generacije i razvoja internet oglašavanja u Hrvatskoj
1-9 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=432606

56. Črnjar, Kristina ; Dlačić, Jasmina ; Fatur Krmpotić, Irena
Importance of Knowledge Management and Employees in Achieving a Customer-Oriented Organization
59-68 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=434217

57. Črnjar, Kristina ; Dlačić, Jasmina ; Fatur Krmpotić, Irena
Importance of Knowledge Management and Employees in Achieving a Customer-Oriented Organization
59-68 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=434217

58. Črnjar, Kristina ; Dlačić, Jasmina ; Fatur Krmpotić, Irena
Importance of Knowledge Management and Employees in Achieving a Customer-Oriented Organization
59-68 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=434217

59. Vranić, Franko; Dlačić, Jasmina
Konzistentnost izgradnje Hrvatske kao marke ( Consistency of Building Croatia as a Brand )
Vrijednost za potrošače u dinamičnom okruženju = Customer value in a dynamic environment 241-260 - 2008.

60. Dlačić, Jasmina ; Žabkar, Vesna
Customer orientation, customer satisfaction and performance : The case of Croatia
1-18 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=298632

61. Dlačić, Jasmina ; Fatur Krmpotić, Irena
Consumer Loyalty in the Concept of Intellectual Capital
832-838 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=190369

62. Dlačić, Jasmina ; Fatur Krmpotić, Irena
Consumer Loyalty in the Concept of Intellectual Capital
832-838 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=190369

63. Dlačić, Jasmina ; Fatur, Irena
Employee Loyalty as a Factor of Improving Human Capital
64-68 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148437

64. Dlačić, Jasmina ; Fatur, Irena
Employee Loyalty as a Factor of Improving Human Capital
64-68 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148437

65. Grbac, Bruno ; Jardas, Darko ; Renko, Nataša ; First, Ivana ; Dlačić, Jasmina
Croatian Cases in Enterprenurship and Implications for Development
- - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=90412

66. Grbac, Bruno ; Dlačić, Jasmina ; First, Ivana
Employee Impact on Customer Loyalty
241-248 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=120553

67. Dlačić, Jasmina; Fatur Krmpotić, Irena
Consumer Loyalty in the Concept of Intellectual Capital
Zbornik 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti Sinergija metodologij = proceedings of the 24th International Conference on Organizational Science Development Synergy of methodologies / Kaluža, Jindřich ; Kljajić, M. ; Rajkovič, V. ; Paape, B. ; Šikula, M. (ur.). - Kranj : Moderna organizacija , 2005. 832-838 (ISBN: 961-232-175-2).

68. Bašan, Lorena; Dlačić, Jasmina
Impact of business environment factors on tourist enterprises
Conference proceedings of the 28th international conference on organizational science development, New technologies, new challenges = Nove tehnolgije, novi izzivi / Rajkovič, V. ; Ferjan. M. ; Kern, T. ; Paape, B. (ur.). - Kranj : Modrena organizacija - University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences , 2009. 100-108 (ISBN: 978-961-232-230-4).

69. Lončarić, Dina; Tonković Pražić, Ivana; Dlačić, Jasmina
Personal values influence on the environmentally friendly behaviour of consumers
Proceedings of the 31st International Conference on Organizational Science Development - Quality. Innovation. Future. / Ferjan, Marko ; Kljajić Borštnar, Mirjana ; Marič, Miha ; Pucihar, Andreja (ur.). - Portorož : Moderna organizacija - University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences , 2012. 600-609 (ISBN: 978-961-232-254-0).

70. Kadić-Maglajlić, Selma; Dlačić, Jasmina; Micevski, Milena
Generation Z: Generation of Green Consumer Values
23rd Cromar congress: Marketing in a dynamic environment - academic and practical insights, Congress proceedings / Grbac, Bruno ; Lončarić, Dina ; Dlačić, Jasmina (ur.). - Lovran : Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija, University of Rijeka ; CROMAR , 2013. 1-16 (ISBN: 978-953-7842-18-5).

71. Ferenčić, Matea; Dlačić, Jasmina
Do subliminal messages have any influence on customer perception?
23rd Cromar congress: Marketing in a dynamic environment - academic and practical insights, Congress proceedings / Grbac, Bruno ; Lončarić, Dina ; Dlačić, Jasmina (ur.). - Lovran : Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija, University of Rijeka ; CROMAR , 2013. 1-16 (ISBN: 978-953-7842-18-5).

72. Dlačić, Jasmina; Žabkar, Vesna
Relationship commitment, relational equity and company image in customer loyalty development
Ekonomska Istrazivanja-Economic Research (1331-677X) 25 (2012), 2; 503-524

73. Grbac, Bruno; First, Ivana; Dlačić, Jasmina
Marketing i grad( Marketing and City )
Znanstveni simpozij na temu "Razvojna strategija i marketing grada i županije" : zbornik / Rocco, Fedor ; Borš, Vanja (ur.). - Zagreb : Hrvatska zajednica udruga za marketing , 2002. 91-104 (ISBN: 953-98717-1-9).

74. Grbac, Bruno; Dlačić, Jasmina; First, Ivana
Employee Impact on Customer Loyalty
Transition in Central and Eastern Europe : Challenges of 21st Century (ICES 2002) : proceedings / Čičić, Muris ; Brkić, Nenad (ur.). - Sarajevo : Faculty of Economics , 2002. 241-248.

75. Dlačić, Jasmina; Fatur, Irena
Employee Loyalty as a Factor of Improving Human Capital
Proceedings of the 23rd International Scientific Conference on Organizational Science Development : Management, knowledge and EU / Florjančič, Jože ; Jesenko, J. ; Drakulić, M. ; Paape, B. ; Kaluža, J. ; Ljubič, T. ; Leskovar, R. (ur.). - Kranj : Moderna organizacija , 2004. 64-68 (ISBN: 961-232-166-3).

76. Dlačić, Jasmina; Žabkar, Vesna
Customer orientation, customer satisfaction and performance : The case of Croatia
7th International Conference Enterprise in Transition : Conference Proceedings / Buble, Marin (ur.). - Split ; Wien : Faculty of Economics ; DAAAM International , 2007. 1-18.

77. Lončarić, Dina; Dlačić, Jasmina; Tonković, Ivana
The Impact of Personality Traits on Environmentalism: Evidence From Croatia
8th International conference: Challenges of Europe: financial crisis and climate change / Reić, Zlatan ; Šimić, Vladimir (ur.). - Split : Faculty of Economics Split , 2009. 353-366.

78. Dlačić, Jasmina; Vranić, Franko
Međuovisnost ponašanja Net generacije i razvoja internet oglašavanja u Hrvatskoj( Interdependence Between Net Generation Behavior and the Development of Internet Advertising in Croatia )
Marketing – a factor of sustainable development, XXI. CROMAR Congress / Leko Šimić, Mirna (ur.). - Osijek : Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek ; CROMAR , 2009. 1-9 (ISBN: 978-953-253-065-0).

79. Črnjar, Kristina; Dlačić, Jasmina; Fatur Krmpotić, Irena
Importance of Knowledge Management and Employees in Achieving a Customer-Oriented Organization
Knowledge and business challenge of globalization: proceedings of the 1st international scientific conference / Merkač Skok, Marjana ; Cingula, Marijan (ur.). - Celje, Slovenija : Fakulteta za komercijalne in poslovne vede , 2009. 59-68 (ISBN: 978-961-6603-94-2).

80. Golik Klanac, Nataša; Ćuković, Ksenija; Dlačić, Jasmina
Conflicts in user perceptions of value of websites in the shipping industry
26th IMP Conference: Business networks - Globality, Regionality, LocalityBudapest : Corvinus University of Budapest, Hungary ; IMP Group , 2010. 1-9.

81. Grbac, Bruno; Dlačić, Jasmina
New relationships on the business-to-business market
Advances in Business-Related Scientific Research Conference (ABSRC) 2011 Conference Proceedings / Antončič, Boštjan (ur.). - Koper : Edukator , 2011. 1-11 (ISBN: 978-961-92917-2-6).

82. Dlačić, Jasmina; Kadić-Maglajlić, Selma; Vranić, Franko
Attitudes towards wine consumption: a comparative study of two countires
Proceedings - 22nd CROMAR Congress: Marketing challenges in New Economy / Križman Pavlović, Danijela ; Benazić, Dragan (ur.). - Pula : Sveučilište Jurja Dobrila u Puli, Odijel za ekonomiju i turizam ; CROMAR , 2011. 229-249 (ISBN: 978-953-7498-45-0).

83. Kadić-Maglajlić, Selma; Dlačić, Jasmina
Generation Y wine consumption motivators – do they differ across situations and gender?
Proceedings of the 6th International Conference of the School of Economics and Business "Beyond the Economic Crisis: Lessons Learned and Challenges Ahead" / Mehić, Eldin (ur.). - Sarajevo : University of Sarajevo, School of Economics and Business , 2012. 806-821 (ISBN: 978-9958-25-077-4).

84. Jelenc, Lara; Dlačić, Jasmina; Ančić, Ana
The pulse of the impulsive buying behaviour: New strategic perspective
23rd Cromar congress: Marketing in a dynamic environment - academic and practical insights, Congress proceedings / Grbac, Bruno ; Lončarić, Dina ; Dlačić, Jasmina (ur.). - Lovran : Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija, University of Rijeka ; CROMAR , 2013. 1-16 (ISBN: 978-953-7842-18-5).

85. Bašan, Lorena; Dlačić, Jasmina; Trezner, Željko
Communication with market segments – travel agencies’ perspective
Tourism and hospitality management (1330-7533) 19 (2013), 1; 49-64

86. Dlačić, Jasmina
Koncept zadovoljstva i odanosti : istraživanje dvaju različitih proizvoda u Rijeci( Satisfaction and Loyalty Concept : Survey of Two Products in City of Rijeka )
Međunarodni marketing forum 2002 : zbornik radova / Grbac, Bruno (ur.). - Rijeka : Ekonomski fakultet Rijeka ; Društvo za marketing Rijeka , 2002. 41-64 (ISBN: 953-97741-4-4).

87. Črnjar, Kristina; Dlačić, Jasmina
Critical success factors for knowledge management implementation in hotel enterprises
MakeLearn 2014: Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life / Dermol, Valerij ; Smrkolj, Marko ; ?aković, Goran (ur.). - Bangkok, Celje, Lublin : ToKnowPress , 2014. 977-984 (ISBN: 978-961-6914-09-3).

88. Pleše, M. & Dlačić, J.
Creating a promotional message: Exploring the role of nonverbal communication in advertising
Zbornik Veleučilišta u Rijeci [Journal of the Polytechnic of Rijeka] 3 41-54

89. Lončarić, Dina; Dlačić, Jasmina; Kos Kavran, Andrijana
Improving quality of life through co-creating tourist experience – What does experience marketing have to do with it?
Ekonomska misao i praksa (1330-1039) 13 (2018), 1; 103-121

90. Lončarić, Dina; Dlačić, Jasmina; Perišić Prodan, Marina
WHAT MAKES SUMMER VACATION EXPERIENCE MEMORABLE? AN EMPIRICAL STUDY FROM CROATIA
Zbornik Veleučilišta u Rijeci / Journal of the Polytechnic of Rijeka (1848-1299) 6 (2018), 1; 67-80

91. Dlačić, Jasmina; Damnjanović, Vesna; Ribarić, Iva.
Improving learning through case study competitions: Challenges for teachers and students.
Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku. 30 (2017) , 1; 99-113

92. Dlačić, Jasmina; Črnjar, Kristina; Lazarić, Marin.
Linking internal marketing and employee engagement in the hospitality industry
Proceedings of 7th International Scientific Symposium „Economy of eastern Croatia – vision and growth” / Mašek Tonković, Anka ; Crnković, Boris (ur.). Osijek : University of J.J. Strossmayer in Osijek, Faculty of Economics, 2018. 785-794

93. Lončarić, Dina; Perišić Prodan, Marina; Dlačić, Jasmina
EXPLORING MILLENNIALS’ MEMORIES: SETTING THE COURSE FOR DESTINATIONS’ ATTRACTIVENESS
Congress Proceedings of the 24th Biennial International Congress "Tourism & Hospitality Industry 2018: Trends and Challenges" / Milohnić, Ines ; Smolčić Jurdana, Dora (ur.). - Opatija : University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management , 2018. 202-213.

94. Lončarić, Dina; Perišić Prodan, Marina; Dlačić, Jasmina.
Co-creating tourist experiences to enhance customer loyalty and travel satisfaction
Proceedings of 4th International Scientific Conference ToSEE - Tourism in Southern and Eastern Europe 2017: "Tourism and Creative Industries: Trends and Challenges" / Marković, Suzana ; Smolčić Jurdana, Dora (ur.). Opatija : University of Rijeka, Faculty of tourism and hospitality management, 2017. 321-334

95. Pap, Ana; Dlačić, Jasmina; Ham, Marija.
What makes the theatre audience return? The role of engagement in predicting future behavior.
Proceedings of 4th International Scientific Conference ToSEE - Tourism in Southern and Eastern Europe 2017: "Tourism and Creative Industries: Trends and Challenges" / Marković, Suzana ; Smolčić Jurdana, Dora (ur.). Opatija : University of Rijeka, Faculty of tourism and hospitality management, 2017. 423-435

Znanstvene knjige

1.
Lončarić, Dina ; Dlačić, Jasmina
Planiranje i kupovina putovanja - proces odlučivanja na primjeru obiteljskog odmora
Slivar, Iva ; Alerić, Dražen ; Stankov, Uglješa Sveučilište Jurja Dobrile, Fakultet ekonomije i turizma - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=904662
2.

Marketing insights from a changing environment
Grbac, Bruno ; Lončarić, Dina ; Dlačić, Jasmina ; Žabkar, Vesna ; Grünhagen, Marko Pearson Education Limited - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=817295
3.
Dlačić, Jasmina ; Micevski, Milena ; Kadić- Maglajlić, Selma
Developing green attitudes among young consumers – Ensuring environmentally friendly behaviour
Grbac, Bruno ; Lončarić, Dina ; Dlačić, Jasmina ; Žabkar, Vesna ; Grünhagen, Marko Pearson Education Limited - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=804558
4.

23rd Cromar congress: Marketing in a dynamic environment - academic and practical insights, Congress proceedings
Grbac, Bruno ; Lončarić, Dina ; Dlačić, Jasmina Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ; CROMAR - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664178
5.
Dlačić, Jasmina ; Vranić, Franko
Marketinške mogućnosti tržišnih subjekata za pristup Net generaciji
Leko Šimić, Mirna Ekonomski fakultet u Osijeku - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=468636
6.
Grbac, Bruno ; Dlačić, Jasmina ; First, Ivana
Trendovi marketinga
Ekonomski fakultet u Rijeci, Solutio - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=328103
7.
Vranić, Franko ; Dlačić, Jasmina
Konzistentnost izgradnje Hrvatske kao marke
Grbac, Bruno ; Meler, Marcel Ekonomski fakultet ; CROMAR - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310368
8.
Grbac, Bruno; Dlačić, Jasmina; First, Ivana
Trendovi marketinga( Marketing trends )
Ekonomski fakultet u Rijeci, Solutio - 2008.

Kongresna priopćenja

1.
Pleše, M. & Dlačić, J.
Nonverbal Communication in Advertising predavanje 3rd Economic and business review conference. Ljubljana: University of Ljubljana, Facutly of economics (Ljubljana, November 28, 2014). Ljubljana, Slovenija - 28.11.2014.
2.
Grbac, Bruno; Jardas, Darko; Renko, Nataša; First, Ivana; Dlačić, Jasmina
Croatian Cases in Enterprenurship and Implications for Development
3.
Dlačić, Jasmina; Žabkar, Vesna
Measuring customer orientation: applying customers' approach

Znanstveni projekti

1. 1.10.2016. - 30.9.2018.
Utjecaj sukreiranja turističkoga doživljaja na zadovoljstvo i percipiranu kvalitetu života turista; Istraživač; Sveučilište u Rijeci; ; https://www.fthm.uniri.hr/index.php/projekti-uniri-2016/zp-uniri-2-16
2. 1.1.2014. - 1.1.2014.
Decision Making in Value Co-Creation: Marketing Approach (DECOVAL) (broj IP-2013-11-5231); istraživač; Hrvatska zaklada za znanost; ;
3. 1.1.2013. - 1.1.2014.
Strateški marketing – stvaranje identiteta konkurentnog gospodarstva; istraživač; Sveučilište u Rijeci; ;
4. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Strateški marketing – stvaranje identiteta konkurentnog gospodarstva (081-1151212-1454); istraživač; MZOS; ;
5. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Transformacija marketing menadžmentom (0081008); znanstveni novak, istraživač; MZOS; ;
6. 1.1.2001. - 1.1.2002.
Tržišna orijentacija MSP – odgovor dinamičnom okružju (081003); znanstveni novak; MZOS; ;
7. -
sukreiranje vrijednosti kao nova paradigma poslovnih orijentacija; voditelj projekta; UNIRI; ; https://www.efri.uniri.hr/hr/novi_znanstveni_projekti_uniri_2017/760/200

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2016. -
Andrijana Kos Kavran; Doktorat ; Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije; ;
2. 1.1.2016. -
Martina Ferenčić; Doktorat ; Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije; ;
3. -
Željka Marčinko-Trkulja; Doktorat ; Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2012. - 1.1.2013.
23rd CROMAR congress: Marketing in a dynamic environment - academic and practical insights Lovran Tajnica kongresa
2. 1.1.2007. - 1.1.2008.
Organizacija XX. Kongresa CROMAR-a „Marketing u društvu znanja i suvremenoj poslovnoj stvarnosti“ Rijeka tajnica ogranizacijskog odbora
3. 1.1.2002. -
Međunarodni marketing forum 2002 Rijeka član organizacijskog odbora
4. 1.1.2000. -
Marketing i razvoj Rijeka član organizacijskog odbora
5. 1.1.1999. -
Marketing forum 99 Rijeka član organizacijskog odbora
6. 1.1.1998. -
Marketing forum 98 Rijeka član organizacijskog odbora

Recenzije

1. 2015. Recenzija 1 rada za Total quality management & business excellence
2. 2015. Recenzija 1 rada za Tržište: časopis za tržišnu teoriju i praksu [Market: Review for Marketing Theory and Practice
3. 2015. Recenzija 1 rada za for International Journal of Management Science and Engineering Management
4. 2015. Recenzija 1 rada za Economic research
5. 2015. Recenzija 1 rada za international scientific conference ToSEE: Sustainable Tourism, Economic Development and Quality of Life
6. 2015. Recenzija 1 rada za Zbornik radova Veleučilišta u Rijeci [Proceedings of Polytechnic of Rijeka], volume 3, number 1, 2015
7. 2015. Recenzija 1 rada za Journal of Services marketing
8. 2015. Recenzija 5 radova za 40th Annual Macromarketing Conference - Marketing as Provisioning Technology: Integrating Perspectives on Solutions for Sustainability, Prosperity, and Social Justice, The Macromarketing Society, Quinlan School of Business - Loyola University Chicago, Chicago, USA
9. 2015. Recenzija 5 radova za 40th Annual Macromarketing Conference - Marketing as Provisioning Technology: Integrating Perspectives on Solutions for Sustainability, Prosperity, and Social Justice, The Macromarketing Society, Quinlan School of Business - Loyola University Chicago, Chicago, USA
10. 2014. Recenzija1 rada za Ekonomski vjesnik / Econviews - Review of contemporary business, entrepreneurship and economic issues
11. 2014. Recenzija 2 rada za Zbornik radova Veleučilišta u Rijeci [Proceedings of Polytechnic of Rijeka], volume 2, number 1, 2014
12. 2014. Recenzija 1 rada za South-East European Journal
13. 2013. Recenziran 1 znanstveni rad za Zbornik radova Veleučilišta u Rijeci, volumen 1, broj 1.
14. 2013. Recenzija 8 znanstvenih članaka na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji 23rd CROMAR CONGRESS: MARKETING IN A DYNAMIC ENVIRONMENT - ACADEMIC AND PRACTICAL INSIGHTS (Lovran, Croatia, October, 24-26, 2013).