Dr.sc. Viktor Dragičević dipl.ing.str.


prostorija : 3-46
e-pošta : viktor.dragicevic@riteh.hr
mobitel :

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 2 1 0

Obrazovanje

1.1.2006. - 1.1.2012. Doktor znanosti Poslijediplomski studij strojarstva Tehnički fakultet Rijeka
1.1.2002. - 1.1.2006. Magistar znanosti Poslijediplomski studij strojarstva Tehnički fakultet Rijeka
1.1.1995. - 1.1.2001. Diplomirani inženjer strojarstva Sveučilišni studij strojarstva - smjer termoenergetika Tehnički fakultet Rijeka

Radno iskustvo

1.1.2012. - Viši asistent suradnik na znanstvenim i stučnim projektima, sudjelovanje u izvođenju nastave Tehnički fakultet Rijeka
1.1.2007. - direktor, voditelj projekata vođenje poslovanja, operativno i financijsko vođenje projekata Toplane d.o.o. - Rijeka
1.1.2006. - 1.1.2009. konzultant sudjelovanje u projektima implementacije čistije proizvodnje za područje energetike za naručitelje Clean Production Centre Rijeka (CPCR) - University of Rijeka
1.1.2001. - 1.1.2012. Asistent suradnik na znanstvenim i stručnim projektima, sudjelovanje u izvođenju nastave Tehnički fakultet Rijeka

Članstva

1.1.2008. - 1.1.2010. Hrvatska akreditacijska agencija - ocjenitelj za područje zaštite zraka
1.1.2007. - Hrvatska komora ovlaštenih inženjera strojarstva za stručne smjerove: grijanja, ventilacije, klimatizacije, rashladne tehnike, pripreme i obrade vode

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2010. - Termoenergetska postrojenja
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 15
1.1.2010. - Energetska postrojenja
Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2006. - Inženjerstvo zaštite okoliša
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2006. - Zaštita okoliša i radne sredine
Preddiplomski stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2006. - Energetski sustavi
Prediplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2001. - 1.1.2010. Brodski generatori pare
Diplomski sveučilištni studij strojarstva
Tehnički fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2001. - Energetski i procesni uređaji
Diplomski sveučilištni studij strojarstva
Tehnički fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 30

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Dragičević, V.
Optimizacija ložišta za izgaranje biomase
doktorska disertacija 173 - 2012.

2. Dragičević, V.; Prelec, Z.; Franković, B
Nitric oxide emissions from stationary oil-fired furnaces
Proceedings of 6th Biennial International Workshop Advances in Energy Studies 199-205 - 2008.

3. Dragičević, V., Prelec, Z., Franković, B.
Optimisation of a cogeneration plant using pinch method
Međunarodni kongres ENERGIJA I OKOLIŠ 2006 411-423 - 2006.

4. Dragičević, V.
Analiza utjecajnih parametara na emisiju dušikovih oksida iz ložišta
Magistarski rad - 2006.

5. Dragičević, V., Prelec, Z., Matković, N
Emisija lebdećih čestica iz stacionarnih izvora
Međunarodni znanstveni skup Zaštita zraka - 2005.

6. Prelec, Zmagoslav; Mrakovčić, Tomislav; Dragičević, Viktor
Tehnički i ekološki aspekti projektiranja brodskih spaljivača otpada
Pomorski zbornik ; Annals of Maritime Studies (0054-6397) 43 (2005); 207-217

7. Prelec, Zmagoslav; Dragičević, Viktor; Mrakovčić, Tomislav
Performance Study of Fuel Oil Additives in Real Power Plant Operating Conditions
Fuel processing technology (0378-3820) (2010)

8. Mrakovcic, Tomislav: Medica, Vladimir; Dragicevic, Viktor
Numerical modelling of power plants under dynamic working conditions
Energy and the Environment (Energija i okolis), Opatija, 2004. / Frankovic, Bernard (ur.). - Rijeka : Hrvatsko drustvo za suncevu energiju, Rijeka , 2004. 47 - 54.

9. Dragičević Viktor
Utjecaj sastava goriva na emisije dušikovih oksida (NOx) iz ložišta na tekuća goriva( Fuel composition influence on nitric oxides emissions from liquid fuel fired boilers )
Energy and the environment 2002

10. Dragičević, Viktor; Mrakovčić, Tomislav; Marković, Nada; Jugovac, Goran
MJERENJE EMISIJE ŠTETNIH SASTOJAKA IZ STACIONARNIH IZVORA( MEASUREMENT OF HARMFUL SUBSTANCES EMISSION FROM STATIONARY SOURCES )
ENERGETSKA I PROCESNA POSTROJENJA / Nikola Šerman (ur.). - Zagreb : Energetika-Marketing , 2002. Zbornik sažetaka str.31; Cjeloviti rad u Zborniku radova na CD.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2008. - 1.1.2009.
REGENER (Reducing Greenhouse Emissions by Networking of Enterprises and Researchers; sudionik projekta, autor marketing studije; ASO međunarodna zaklada; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2010.
Centar za čistiju proizvodnju pri Sveučilištu u Rijeci; konzultant; TEMPUS; ;
3. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Optimizacija energetskih sustava uz održive uvjete zaštite okoliša; Znanstveni novak - suradnik; MZOŠ; 220.000,00;
4. 1.1.2002. - 1.1.2004.
Novi pristup energetskog korištenja biomase; suradnik; MZOŠ; 200.000,00 kuna;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2013. -
Predinvesticijska studija o primjeni solarnih kolektora za grijanje PTV u učeničkim domovima PGŽ uz izradu izvedbenih projekata ugradnje solarnih kolektora za dva odabrana objekta
Primorsko-goranska županija   10.000
autor studije
2.
1.1.2012. -
Idejno-tehničko rješenje kotlovnice na biomasu OŠ Moravice
Primorsko-goranska županija   22.700
autor
3.
1.1.2012. -
Predinvesticijska studija o energetskoj strategiji objekata u vlasništvu Grada Buzeta – mogućnost i isplativost daljinskog grijanja
Grad Buzet   22.000
autor elaborata
4.
1.1.2010. -
Studija izvedivosti i analiza mogućnosti rekonstrukcije kotlovnica školskih objekata za korištenje drvne biomase kao goriva na području Gorskog Kotara s izradom idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za četiri odabrane škole
Primorsko-goranska županija   153.000,00
autor
5.
1.1.2009. -
Idejno rješenje-elaborat – rekonstrukcija kotlovnice PŠ Tršće za korištenje drvne biomase kao goriva
Primorsko-goranska županija   69.000,00
autor elaborata
6.
1.1.2007. -
ISPITIVANJE UČINKOVITOSTI ADITIVA U TE - SISAK
HEP d.d.   196.000,00
suradnik
7.
1.1.2007. -
ISPITIVANJE UČINKOVITOSTI ADITIVA U TE - RIJEKA
HEP d.d.   337.360,00
suradnik
8.
1.1.2006. -
ISPITIVANJE UČINKOVITOSTI ADITIVA U TE – TO OSIJEK
HEP d.d.   222.060
suradnik
9.
1.1.2005. -
UTVRĐIVANJE PERFORMANSI NOVIH PLAMENIKA U TE-RIJEKA
INA d.d.   165.400
suradnik
10.
1.1.2004. -
Elaborat: BRODSKI SPALJIVAČ OTPADA
3. MAJ TIBO   26.000,00 kn
suradnik

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 1.1.2013. - Detalji
Riječki energetski tjedan
Rijeka