prof.dr.sc. Helga Maškarin Ribarić

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Prodekanica / Zavod za menadžment
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Prodekanica / Zavod za menadžment

e-pošta : helgam@fthm.hr

Obrazovanje

1.1.2004. - DR.RER.SOC.OEC. Wirtschaftsuniversitaet, Wien
1.1.2003. - DR.SC. Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2014. - redoviti profesor FMTU, UNIRI
1.1.2009. - 1.1.2014. izvanredni profesor FMTU, UNIRI
1.1.2004. - 1.1.2009. docent FMTU, UNIRI
1.1.1995. - 1.1.2004. asistent i viši asistent FMTU, UNIRI
1.1.1992. - 1.1.1995. viši samostalni referent plana i analize Liburnia Riviera Hoteli d.d.

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- KONTROLING
preddiplomski studij
FMTU, UNIRI
nositeljica kolegija
Norma sati:
- POSLOVNO PLANIRANJE
preddiplomski studij
FMTU, UNIRI
nositeljica kolegija
Norma sati:
- MENADŽMENT NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
preddiplomski studij
FMTU, UNIRI
nositeljica kolegija
Norma sati:
- SUSTAVI STRATEŠKOG MJERENJA I UPRAVLJANJA REZULTATIMA TVRTKE
poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Menadžment održivog razvoja
FMTU, UNIRI
nositeljica kolegija
Norma sati:
- PLANIRANJE U HOTELIJERSTVU
diplomski studij
FMTU, UNIRI
nositeljica kolegija
Norma sati:

Gostujući nastavnik

1.1.2008. - 1.1.2011. Turizam
preddiplomski studij
EFZG, UNIZG
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

1.6.2013. - Feasibilty Study and CBA of EU Funded Projects


Norma sati: 20 sati
1.4.2010. - E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati: 3 ECTS
1.2.2010. - Kako napisati EU projekt


Norma sati: 40 sati
1.3.2008. - Društveno korisno učenje kao nova nastavna metoda


Norma sati: 3 sata
1.9.2007. - Primjena statističkih metoda u stručnom i znanstvenom radu visokoškolskih nastavnika


Norma sati: 20 sati
1.9.2004. - 1.5.2006. Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi


Norma sati: 60 sati

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Dadić, Lorena, Maškarin Ribarić, Helga
Identifying the Impacts of NPOs on Tourism in Order to Increase their Financial Sustainability
4th International Scientific Conference "Tourism in Southern and Eastern Europe (ToSEE 2017) ; Tourism and Creative Industries : Trends and Challenges" : proceedings / Marković, Suzana ; Smolčić Jurdana, Dora - Opatija : Faculty of Tourism and Hospitality Management, 2017 115-132 - 2017. https://www.fthm.uniri.hr/files/Kongresi/ToSEE/2017/papers/9_Dadic_MaskarinRibaric.pdf

WOS

2. Blažević, B., Maškarin Ribarić, H., Smolčić Jurdana, D.
Analitička podloga upravljanja održivim turizmom
Ekonomski pregled 64 143.-158. - 2013.

Q4

3. Miroslav, D., Maškarin Ribarić, H.
Labour Productivity Model for the Hotel Industry
Ekonomski pregled 64 351-375 - 2013.

Q4

4. Avelini Holjevac, I., Maškarin, H.,
The Future and Leisure Time: Wellness Offer in Hotels – Croatian Experience
Weiermair, K., Pechlaner, H., Bieger, Th. (Eds.), Time Shift, Leisure and Tourism: Impacts of Time Allocation on Successful Products and Services, Erich Schmidt Verlag, Berlin - 195.-201. - 2006.

A1

5. Avelini Holjevac, I., Maškarin, H.
Potpuno upravljanje kvalitetom i upravljanje znanjem u turizmu
Informatologia 38 231.-236. - 2005.

A1

6. Maškarin, H.
Mjerenje utjecaja zadovoljstva zaposlenika poslom na rezultate poslovanja hotela
Tourism and Hospitality Management 11 313.-324. - 2005.

A1

7. Maškarin, H.
Analiza postojećeg stanja praćenja i vrednovanja poslovnog rezultata hrvatske hotelske industrije
Tourism and Hospitality Management 11 69.-82. - 2005.

A1

8. Avelini Holjevac, I., Maškarin, H.
The Integration of Croatian Hotel Industry into the Standard European and International Performance Measurement System
Tourism and Hospitality Management 9 49.-56. - 2003.

A1

9. Maškarin, H.
Zadovoljstvo poslom zaposlenika u hotelskoj industriji Hrvatske
Tourism and Hospitality Management 11 193.-206.

A1

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2011.
Modeli i standardi kvalitete i poslovne izvrsnosti za hotelsku industriju; član istraživačkog tima; MZOŠ RH; ;
2. 1.1.2002. - 1.1.2007.
Upravljanje poslovnim rezultatom hotelske industrije Hrvatske; član istraživačkog tima; MZOŠ RH; ;
3. -
Apsentizam i produktivnost rada u hotelskoj industriji; voditeljica projekta ; UNIRI, FMTU; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2010. - 1.1.2012.
Damira Miroslav; Doktorat Mjerenje i ocjenjivanje produktivnosti rada u turizmu ; Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu; 27. 02. 2012.;
2. -
Lorena Dadić; Doktorat Turizam kao izvor financiranja udruga u turističkim destinacijama; Menadžment održivog razvoja; ;
3. -
Vedrana Čikeš; Doktorat Utjecaj stavova zaposlenika prema radu na apsentizam u hotelskoj industriji; Menadžment održivog razvoja; ;

Znanstveni skupovi

1. - 18.5.2013.
ToSEE 2013 – 2nd International Scientific Conference: Crisis – a challenge of sustainable tourism development? Opatija sudjelovanje s radom: Maškarin Ribarić, H., Radović Nimac, K., Nađ, M., Volunteering and competitiveness on the labor market in times of crisis: students’ attitudes. T

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2016. -
Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom
PGŽ, TZ Kvarnera  
član istraživačkog tima
2.
1.1.2015. - 1.1.2016.
Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomije - ECONQUAL
ESF: MZOŠ RH, Agencija za strukovno obrazovanje odraslih  
član istraživačkog tima
3.
1.1.2015. -
Strategija razvoja Grada Opatije
Grad Opatija  
član istraživačkog tima
4.
17.2.2014. - 17.6.2015.
HISTUR - Turizam kao zajednička kulturna baština obalnog dijela istarskog poluotoka
IPA SLO-HR  
voditeljica projeka za FMTU
5.
1.1.2014. -
Zdravstveni turizam Grada Raba
Grad Rab  
član istraživačkog tima
6.
1.1.2012. - 1.1.2015.
IPA Adriatic CBC - Zero Waste projekt
 
communication manager za FMTU
7.
1.1.2011. - 1.1.2014.
IPA Adriatic S.T.A.R. projekt
 
član upravnog i tehničkog odbora za FMTU
8.
-
Local Partnership for Transparent Management of Natural Resources
IPA I  
voditeljica projekta za FMTU (pridruženi partner)
9.
-
i@blue - Investing in sustainable blue growth and competitiveness through 3-Pillar Business Model
INTERREG V-B Mediteran 2014. - 2020.  
voditeljica projekta za FMTU (pridruženi partner)
10.
-
FOST INNO - Fostering tourism innovation system in Adriatic-Ionian Region
INTERREG V-B Adrion 2014. - 2020.  
voditeljica projekta (FMTU vodeći partner)

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2014. - - prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
2. 1.1.2014. - - članica
Savjet za znanost
3. - - članica
Stručno vijeće za financijsko poslovanje Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2014. - - član
Savjet za znanost