dr.sc. Dolores Miškulin docentica

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za multidisciplinarna područja

prostorija : 306
e-pošta : doloresm@fthm.hr

Obrazovanje

1.1.2008. - Doktor znanosti, znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana romanistika Filozofski fakultet Zadar
1.1.1994. - 1.1.1996. Magistar humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost o književnosti Filozofski fakultet Zagreb
1.1.1977. - 1.1.1982. profesor engleskoga i talijanskoga jezika i književnosti Filozofski fakultet Zagreb
- 24.9.2015. Izvanredni profesor

Radno iskustvo

24.9.2015. - Izvanredni profesor
30.11.2009. - 23.9.2015. docentica, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika od 2012. do 2014. obnaša funkciju prodekanice za nastavu FMTU
1.1.1997. - 1.1.2009. viša predavačica 1997. do 2012. pročelnica je Katedre za poslovne strane jezike na istom Fakultetu FTHM
1.1.1991. - 1.1.1997. predavačica talijanskog i engleskog jezika FTHM
1.1.1983. - 1.1.1991. profesor engleskog i talijanskog jezika 1983. do 1991. predavala engleski jezik i talijanski jezik na tečajevima za odrasle i djecu pri Narodnom sveučilištu u Rijeci. Narodno sveučilište u Rijeci
- od 2016. voditeljica Katedre za kulturno-povijesnu baštinu. FMTU

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2000. - 1.1.2013. Turističke destinacije u Hrvatskoj (engleski)
Stručni studij


Norma sati:
1.1.2000. - 1.1.2013. Hrvatska kao turistička destinacija (Engleski)
Sveučilišni studij


Norma sati:
1.1.1991. - Poslovno dopisivanje na talijanskome jeziku
Sveučilišni studij


Norma sati:
1.1.1991. - Poslovni talijanski jezik
Sveučilišni studij/ Stručni studij


Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2000. -Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2013. - Poslovni talijanski jezik
Magistarski studij / stručni
FMTU
voditelj
Norma sati:

Gostujući nastavnik

1.1.2007. - 1.1.2008. Prevođenje i poslovna komunikacija na stranom jeziku (talijanski)
Prevoditeljski studij
Filozofski fakultet Zadar
voditelj
Norma sati:

Osobni razvoj

- Corso di alta cultura


Norma sati:
- Teacher training course


Norma sati:
- Teacher training course


Norma sati:

Obrazovni projekti

- “N.Tommaseo i tisak”

Financiranje:

Izdavaštvo

1.1.2013. - Enrico Morovich

Financiranje: FMTU, Opatija
1.1.2007. - Talijanski za hotelijerstvo i turizam

Financiranje: FTHM, Opatija
1.1.2006. - L’italiano per il turismo e l’industria alberghiera 2

Financiranje: Školska knjiga, Zagreb
1.1.2004. - L’italiano per il turismo e l’industria alberghiera 2

Financiranje: Školska knjiga, Zagreb
1.1.2003. - L’italiano per il turismo e l’industria alberghiera 1

Financiranje: Školska knjiga, Zagreb
1.1.2003. - L’italiano per il turismo e l’industria alberghiera 1

Financiranje: Školska knjiga, Zagreb
1.1.2002. - TALIJANSKO POSLOVNO DOPISIVANJE U HOTELIJERSTVU I TURIZMU / CORRISPONDENZA COMMERCIALE TURISTICO-ALBERGHIERA ITALIANA,

Financiranje: HoReBa, Pula
1.1.2002. - "L'ITALIANO PER L'OPERATORE TURISTICO E ALBERGHIERO"

Financiranje: Školska knjiga, Zagreb
1.1.2001. - TALIJANSKI U RESTORANU / L’ITALIANO AL RISTORANTE, HoReBa, Pula,2001.

Financiranje: HoReBa, Pula
1.1.2001. - "L'ITALIANO PER L'OPERATORE TURISTICO E ALBERGHIERO"

Financiranje: Školska knjiga, Zagreb

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2012. - 1.1.2014. -
Prodekanica za nastavu na FMTU Opatija / Članica Stručnoga Vijeća CS Sveučilišta u Rijeci