Dr.sc. Neven Grubišić

Pomorski fakultet Zavod za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu

prostorija : 210
e-pošta : neven.grubisic@uniri.hr
konzultacije : Preko sustava za e-učenje (Merlin/SRCE)

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar

Obrazovanje

1.1.2008. - 1.1.2013. Doktor tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport Poslijediplomski studij Pomorstvo Pomorski fakultet Rijeka
1.1.1992. - 1.1.1998. Diplomirani inženjer pomorskog prometa Tehnologija prometa Pomorski fakultet Rijeka
1.1.1987. - 1.1.1990. Inženjer pomorskog prometa - pomorske komunikacije Pomorske komunikacije Pomorski fakultet Rijeka

Radno iskustvo

1.1.2015. - Docent Pomorski fakultet Rijeka
1.1.2009. - 1.1.2015. Asistent, Viši asistent Pomorski fakultet Rijeka
1.1.2008. - Voditelj projekata Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
1.1.1999. - 1.1.2008. Savjetnik za luke, Načelnik odjela Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
1.1.1990. - 1.1.1999. Pomorski časnik - radiokomunikacije Croatia Line d.d.
1.1.1985. - 1.1.1986. Asistent / pripravnik za pomorskog časnika Jugolinija Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Tehnologija riječnog prometa
Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2015. - Planiranje i projektiranje prometnih terminala
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Tehnologija i organizacija prometa, Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2015. - Upravljanje održavanjem prometnih sustava
Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2015. - Prometno inženjerstvo
Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2014. - 1.1.2015. Prometno inženjerstvo
Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2014. - 1.1.2015. Tehnologija riječnog prometa
Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2011. - 1.1.2015. Održavanje prometnih sustava
Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2015. Planiranje i projektiranje prometnih terminala
Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2014. Pomorska i prometna politika
Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2011. Tehnološki procesi u prometu
Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:

Izdavaštvo

1.9.2018. - Planiranje i projektiranje lučkih terminala

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
1.1.2013. - Pomorska i prometna politika

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Tomić-Badurina, Paola; Dundović, Čedomir; Grubišić, Neven
Selection of suitable locations for nautical tourisam ports in the Ličko-senjska County
Pomorski zbornik 52 133-149 - 2016.

2. Vojković, Goran; Grubišić, Neven; Vojković, Lea
Public and private ports in Croatian law
Promet - Traffic & Transportation 28 215-224 - 2015.

Q3
WOS

3. Grubišić, Neven; Dundović, Čedomir; Žuškin, Srdjan
A split task solution for quay crane scheduling problem in mid-size container terminals
Tehnički vjesnik 23 1723-1730 - 2015.

Q2
WOS

4. Žuškin, Srđan; Grubišić, Neven; Sumner, Matthew
Shipowner management in accordance with mutual agreement
Pomorstvo: Scientific Journal of Maritime Research 29 69-74 - 2015. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=206968

Q4

5. Grubišić, Neven; Vilke, Siniša; Barić, Mate
A Contribution to Berth Allocation Problem Solution with Draft Restrictions
Pomorski zbornik 49 127-142 - 2015. https://bib.irb.hr/datoteka/761303.09_Grubisic_Vilke_Baric_1.pdf

6. Grubišić, Neven; Hess, Svjetlana; Hess, Mirano
A Solution of Berth Allocation Problem in Inland Waterway Ports
Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku (1330-3651) 21 (2014), 5; 1135-1141 21 1135-1141 - 2014. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=190753

WOS
Q1

7. Vojković, Goran; Grubišić, Neven; Vojković, Lea
Ribarske luke u Republici Hrvatskoj – javne ili privatne luke( Fishing Ports in Croatia - Public or Private Ports )
Pomorski zbornik (0554-6397) 47-48 (2013), 1; 205-213 47-48 205-213 - 2013.

8. Žiljak, Nina; Grubišić, Neven
Evaluacija prometne infrastrukture komparacijom operativnih troškova vozila( Transport Infrastructure Evaluation by Comparing Vehicle Operating Costs )
Pomorski zbornik (0554-6397) 47-48 (2013); 169-178 47-48 169-178 - 2013.

9. Dundović, Čedomir; Grubišić, Neven
Osnove RIS sustava i njegova primjena u Hrvatskoj
Promet - Supplement (1332-070X) 14 (2002), 1; 151-157

10. Grubišić, Neven
Informacijski sustav na unutarnjim plovnim putevima - R.I.S.( River Information System )
Pomorski zbornik (0554-6397) 40 (2002), 1; 95-111

11. Dundović, Čedomir; Grubišić, Neven
Influence of Port Policy on the Development of Croatian Container Ports
Promet-Traffic-Traffico (0353-5320) 14 (2002); 93-96

Q4

12. Dundović, Čedomir; Kolanović, Ines; Grubišić, Neven
Integralni pristup planiranju riječkog lučkog sustava( Integral Approach to Rijeka Port System Planning )
Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa (0351-1898) 31 (2011), 5-6; 502-509

13. Grubišić, Neven
Specifičnosti tehnoloških procesa u riječnom prometu( Specific features of technological processes in river traffic )
Pomorski zbornik (0554-6397) 46 (2011), 1; 11-37

14. Vojković, Goran; Olujić, Iva; Grubišić, Neven
Lučka politika u lukama unutarnjih voda – regulacija ili deregulacija?( Port Policy in Inland Ports - Regulation or Deregulation? )
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (0584-9063) 47 (2010), 4; 887-902

15. Miloš, Ivan; Dujmović, Nenad; Grubišić, Neven
Intermodalna čvorišta u Republici Hrvatskoj kao ključni čimbenici za implementaciju projekta INTERIM Europske unije( Intermodal Transhipment Points in the Republic of Croatia as Key Factors in the implementation of the EU INTERIM Project )
Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa (0351-1898) 27 (2007), 6; 581-586

16. Šantić, Livia; Vilke, Siniša; Grubišić, Neven
Čimbenici štetnog djelovanja cruising- turizma na brodski okoliš( Harmful factors of cruise tourism on ship environment )
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo (0469-6255) 58 (2011), 5-6; 229-243

Q3

17. Grubišić, Neven; Dundović, Čedomir
Primjena sistemskog inženjeringa u planiranju lučkih terminala( Implementation of System Engineering in Port Terminal planning )
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) 25 (2011), 1; 189-207 http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=103846

Q3

18. Dundović, Čedomir; Grubišić, Neven
Luke nautičkog turizma : čimbenik turističkog i gospodarskog razvitka Hrvatske( Ports of Nautical Tourism : Factor in Croatian Tourist and Economic Development )
Suvremeni promet (0351-1898) 21 (2001), 5; 317-321

19. Dundović, Čedomir; Grubišić, Neven
Postojeća ograničenja razvitka kombiniranog prometa i mogućnosti budućeg razvoja( Existing Limitations of Combined Transport Development and Possibilities for Future Development )
Suvremeni promet (0351-1898) 20 (2000), 1/2; 167-171

20. Dundović, Čedomir; Grubišić, Neven
Tehničko-tehnološki parametri vrednovanja prekrcajnih sredstava na kontejnerskim terminalima( Technical and Technological Parametars in Evaluating Cargo Handling Equipments Located at Container Terminals )
Zbornik radova Pomorskog fakulteta (1330-0938) 12 (1998); 3-19

Pozvana predavanja

1. Dundović, Čedomir; Grubišić, Neven
Riječka luka - Razvojni potencijal Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske( Port of Rijeka - The Development potential of the County of Primorje and Gorski kotar and the Republic of Croatia )
2. Grubišić, Neven; Dundović, Čedomir
Osnove RIS sustava i njegova primjena u Hrvatskoj( Basic of River Information Service and its application in Croatia )
3. Dundović, Čedomir; Grubišić, Neven
Estimation of the Compatibility of Croatian and European Port Policy

Kongresna priopćenja

1.
Perić Hadžić, Ana; Grubišić, Neven; Tijan, Edvard
Development of qualifications and innovative methods of competence acquisition in Logistics and Maritime transport – KIKLOP Predavanje International Association of Maritime Universities 16th Annual General Assembly Opatija, Croatia - 1.1.2015.
2.
Dundović, Čedomir; Grubišić, Neven
Riječka luka - razvojni potencijal Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske( Port of Rijeka - The Development Potential of the County of Primorje and Gorski Kotar and the Republic of Croatia ) Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije - 1.1.2011.
3.
Grubišić, N., Maglić, L.
Optimization Process for Berth and Quay-Crane Assignment in Container Terminals with Separate Piers Prezentacija ATINER - 2nd Annual International Conference on Transportation Athens, Greece
4.
Grubišić, Neven; Dundović, Čedomir
A Solution for Container Terminal QC Scheduling Considering Grouped Tasks and Operative Zone Limits Prezentacija ICIL2014 International Conference of Industrial Logistics Bol, Croatia
5.
Herak, Darko; Obad, Damir; Grubišić, Neven
Single Window RIS Application Prezentacija 7th GNSS Vulerabilities and Solutions Conference Baška, Croatia
6.
Hess, Mirano; Grubišić, Neven; Hess, Svjetlana
An approach in designing integrated management support system for ship operator Prezentacija International Symposium on Electronics in Transport Ljubljana, Slovenia
7.
Grubišić, Neven; Perić Hadžić, Ana; Jardas, Mladen
Development o Standard of Occupations and Competences in Maritime Transport and Logistics Prezentacija 7th International Maritime Science Conference Solin, Croatia
8.
Dundović, Čedomir; Grubišić, Neven
Tehnološki procesi kontejnerskih terminala velikih brzina( Fast handling systems technology at container terminals )

Znanstveni projekti

1. 1.1.2016. - 30.4.2019.
EcoSUSTAIN - Ecological sustainable Governance of Mediterranean protected Areas; Voditelj projekta; EU, Interreg MED; 2.485.672,36 EUR;

Uredništva časopisa

1. 1.1.2014. - Član uredništva znanstvenog časopisa "Pomorski zbornik"
http://hrcak.srce.hr/upute/impressum_hr_POMORSKI_ZBORNIK.pdf

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.6.2017. - 31.7.2017.
Studija opravdanosti davanja koncesije za putnički terminal Gaženica (Zadar)
Lučka uprava Zadar  
Autor, član tima
2.
1.7.2016. - 31.12.2016.
Nacionalni plan razvoja županijskih luka RH
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture  
Autor, član tima
3.
1.2.2016. - 31.7.2016.
Master plan razvoja županijskih luka PGŽ
Primorsko-goranska županija  
Autor, član tima
4.
1.5.2013. - 30.11.2013.
Technical Assistance for Master plan of the Sisak New Port
Lučka uprava Sisak  
Ekspert
5.
1.3.2011. - 31.10.2011.
Pomorsko-prometna razvojna studija šireg područja grada Splita
Grad Split  
Autor, član tima
6.
1.4.2010. - 31.12.2010.
Technical Assistance for Review of Preliminary Documentation for the Reconstruction of the Port of Vukovar
Lučka uprava Vukovar  
Konzultant
7.
1.5.2009. - 28.2.2010.
Prostorno-prometna razvojna studija Primorsko-goranske županije i grada Rijeke – Pomorski i lučki sustav.
Primorsko-goranska županija  
Autor, član tima
8.
1.3.2009. - 31.8.2009.
Studija izvodljivosti izgradnje plovnog puta rijeke Save
Savska komisija  
Član tima
9.
1.9.2007. - 30.6.2008.
Srednjoročni plan razvoja unutarnjih vodnih putova i riječnih luka.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture  
Voditelj
10.
1.3.2006. - 30.12.2006.
Koncept razvoja RIS sustava u RH
Ministarstvo pomorstva  
Voditelj

Stručna aktivnost

1.
1.1.2007. - 31.12.2007.
Izrada nacionalne strategija razvoja riječnog prometa
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture   Voditelj
2.
1.1.2006. - 31.12.2006.
Koncept razvoja Riječnih informacijskih usluga u RH
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture   Voditelj
3.
1.3.2005. - 31.12.2007.
Priprema dokumentacije i sudjelovanje u pregovorima o pristupanju RH članstvu u EU za poglavlja "Prometna politika" i "TEN-T mrežu"
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture   Član stručne radne skupine
4.
1.6.2004. - 30.6.2005.
Osnivanje i uspostavljanje organizacijskog okvira Agencije za vodne putove RH
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture   Voditelj
5.
1.1.2004. - 30.9.2007.
Planiranje, koordinacija i upravljanje infrastrukturnim projektima razvoja unutarnjih vodnih putova i riječnih luka.
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture   Voditelj

Administrativna djelatnost

Rukovođenje u državnoj upravi

1. 1.1.2003. - 1.1.2008. - Načelnik odjela stručno-tehničkih poslova i gospodarstva
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.2.2017. - - Voditelj Centra za međunarodne projekte
Pomorski fakultet
2. 1.1.2009. - 1.1.2010. - Erasmus koordinator
Pomorski fakultet