doc.dr.sc. Adriana Jelušić

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

telefon : +385.51.294.758
e-pošta : adriana.jelusic@fmtu.uniri.hr