Davor Mijolović prof.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Služba za informatičku potporu

e-pošta : davor.mijolovic@fthm.hr

Obrazovanje

1.1.1985. - 1.1.1990. Profesor matematike i informatike Matematika i informatika Pedagoški fakultet u Rijeci