mr. sc. Edita Petronijević

Rektorat Centar za EU projekte

e-pošta : edita@uniri.hr
telefon : 385 51 584 845