Prof.dr.sc Zoran Ivanović


prostorija : kabinet 205
e-pošta : zorani@fthm.hr

Obrazovanje

- diplomirani ekonomist Ekonomski fakultet Rijeka
- magistar ekonomskih znanosti Poslijediplomski znanstveni studij Ekonomski fakultet Zagreb
- doktor ekonomskih znanosti Doktorski znanstveni studij Ekonomski fakultet u Subotici

Radno iskustvo

- docent Hotelijerski fakultet Opatija
- izvanredni profesor Hotelijerski fakultet Opatija
- redoviti profesor Hotelijerski fakultet Opatija
- redoviti profesor u trajnom zvanju Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Financijski menadžment
Sveučilišni preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
nositelj kolegija
Norma sati:
- Metodologija znanstvenog istraživanja
Diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
nositelj kolegija
Norma sati:
- Financijska tražišta i institucije
Diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
nositelj kolegija
Norma sati:
- Financijska efikasnost razvojnog programa
Sveučilišni preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostteljstvu, Opatija
nositelj kolegija
Norma sati:
- Poslovne kombinacije
Diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizumu i ugostiteljstvu, Opatija
nositelj kolegija
Norma sati:
- Monetarna ekonomija
Sveučilišni preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
nositelj kolegija
Norma sati:
- Osnove izrade pisanog djela
Sveučilišni preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
nositelj kolegija
Norma sati:
- Financijski menadžment
Preddiplomski sveučilišni studij
Pomorski fakultet Rijeka
nositelj kolegija
Norma sati:
- Poslovne financije
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
nositelj kolegija
Norma sati:
- Financijska analiza i planiranje
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
nositelj kolegija
Norma sati:
- Financijska efikasnost programa
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
nositelj kolegija
Norma sati:
- Financijsko restrukturiranje
Stručni studij
Fakultet za meadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
nositelj kolegija
Norma sati:
- Financijski menadžment
Stručni studij
Pravni fakultet Rijeka
nositelj kolegija
Norma sati:
- Metodologija znanstvenog istraživanja
Poslijediplomski doktorski studij
Fakultet za meadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
nositelj kolegija
Norma sati:
- Korporativne financije
Poslijediplomski doktorski studij
Fakultet za meadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
nositelj kolegija
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Suzana Bareša, Siniša Bogdan, and Zoran Ivanović
Specific Form of Short-term Financing
UTMS Journal of Economics 8 119–129

2. Zoran Ivanović, Siniša Bogdan, and Suzana Bareša
Modeling and Estimating Shadow Sovereign Ratings
Contemporary Economics 9 367–384

3. Zoran Ivanović, Siniša Bogdan, and Suzana Bareša
Impact of foreign direct investments on Croatian financial growth
UTMS Journal of Economics 5 141–150

4. Zoran Ivanović, Suzana Bareša, and Siniša Bogdan
Portfolio optimization on Croatian capital market
UTMS Journal of Economics 4 269–282