Prof.dr.sc. Ivana First Komen

Ekonomski fakultet Katedra za marketing

prostorija : 92/IV
e-pošta : ifirst@efri.hr
mobitel :

Ivana First Komen

Obrazovanje

1.1.2006. - 1.1.2009. Doktor ekonomskih znanosti Doctoral Programme in Multicultural management University of St. Gallen
1.1.2003. - 1.1.2005. Master in International Management CEMS Master of International Management University of St. Gallen; Stockholm School of Economics, Silca-Unican-Elzett; Universita di Luigi Bocconi
1.1.2002. - 1.1.2004. Master of Science in Interational Management Master of Science in International Management University of St. Gallen (exchange semester Stockholm School of Economics)
1.1.1996. - 1.1.2001. Diplomirani ekonomist Dodiplomski studij: Međunarodna razmjena Ekonomski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2016. - Izvanredna profesorica Ekonomski fakultet u Rijeci
15.6.2011. - 30.9.2016. Docentica Ekonomski fakultet u Rijeci
1.8.2001. - 1.12.2001. Voditelj Silca-Unican-Elzett programa Beling
- Viša asistentica Ekonomski fakultet u Rijeci
- Znanstvena novakinja, asistentica Ekonomski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

18.5.2018. Rektorova nagradu za nastavnu izvrsnost
15.10.2015. . Za osobiti doprinos razvoju CROMAR-a je 2015. godine dobila priznanje udruge CROMAR
Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci u kategoriji asistenta na Riječkom sveučilištu za područje društvenih i humanističkih znanosti za 2009-2010.
AIESEC in Croatia Alumni Hall of Fame za doprinos razvoju AIESEC-a u Hrvatskoj
Dobitnica nagrade izdavačke kuće MATE za osvojeno drugo mjesto na upisnoj listi za dodiplomski studij Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Članstva

1.1.2010. - CROMAR-Hrvatska udruga za marketing
1.1.2005. - CEMS Alumni
1.1.2004. - Universitas
1.1.2001. - AIESEC Alumni
1.1.1998. - Društvo za marketing Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Marketing
Dodiplomski studij i preddiplomski studij Ekonomija i Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Međunarodni marketing
Dodiplomski, preddiplomski i diplomski studiji Ekonomije i Poslovne Ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Međunarodni marketing
Diplomski studij Poslovne Ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati:
- Marketing
Preddiplomski studij Ekonomija i Poslovna Ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati:
- Upravljanje markama
Preddiplomski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati:
- Strateški marketing menadžment
Diplomski studij Poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati:
- Strateški marketing menadžment
Diplomski studij Poslovna ekonomija
ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Marketing usluga
Diplomski studij Poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Marketing usluga
Diplomski studij Poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati:
- Ponašanje potrošača
diplomski studij Poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Strateški marketing
Doktorski studij Ekonomije i Poslovne Ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati:
- Strateško upravljanje markama
Poslijediplomski specijalistički studij Marketing menadžment
Ekonomski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati:
- International marketing
Diplomski studij International Business
Ekonomski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati:
- Marketinško odlučivanje
Poslijdiplomski specijalistički studij Uprvljanje poslovnim uspjehom
Ekonomski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati:
- Marketing menadžment u lokalnoj samoupravi
Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u javnom sektoru
Ekonomski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati:
- Strateški marketing menadžment
Poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje poslovnim uspjehom
Ekonomski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati:
- Simulacija marketinga
Poslijediplomski specijalistički studij Marketing menadžment
Ekonomski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati:
- Upravljanje markama
Diplomski studij Vizualne komunikacije i grafički dizajn
Akademija primjenjenih umjetnosti Rijeka
nositelj
Norma sati:
- Ponašanje potrošača
Diplomski studij Vizualne komunikacije i grafički dizajn
Akademija primjenjenih umjetnosti Rijeka
nositelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- 30.9.2017. Vrste čimbenika od utjecaja na kupnju nekretnine
Sara Maria Dilenardo-Zamlić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
- 26.9.2017. Utjecaj karakteristika turističke destinacije i profila potrošača na korištenje prijevoznih električnih sharing sustava
Karlo Pernuš
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
- 18.9.2017. Utjecaj karakteristika proizvoda i promocije na imidž autohtonih proizvoda i odluku o kupnji
Dora Perčić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
- 18.9.2017. Ponašanje potrošača tijekom odlučivanja o online kupnji
Lea Delić-Ibukić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
- 17.7.2017. Istraživanje potreba inozemnih gostiju analizom Booking.com recenzija
Simona Gojtanić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
- 22.9.2014. Utjecaj negativnih postkupovnih emocija potrošača prema markama na njihove postkupovne reakcije
Irena Mihanić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
- 22.9.2014. Utjecaj smještaja na percepciju kvalitete studentske prakse
Dean Ivančević
Poslovna ekonomija
Ekonomsi fakultet u Rijeci
- 22.9.2014.
Sunčica Roknić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
- 22.9.2014. Utjecaj televizijskog oglašavanja na djecu : Analiza višestruke izloženosti oglasnim porukama
Mateja Marincel
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
- 21.7.2014. Utjecaj društveno odgovornog poslovanja na odanost potrošača u kozmetičkoj industriji
Nina Grgurić Čop
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
- 30.9.2013. Uloga analize konkurencije u uspjehu poduzeća
Goran Keserović
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
- 26.9.2013. Utjecaj imidža na izbor turističke destinacije
Dalija Duždagić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u RIjeci
- 26.9.2013. Upravljanje mirisom u marketingu i percepcija proizvoda pod utjecajem mirisa
Emina Kubura
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u RIjeci
- 24.9.2013. Analiza strategija ulaska na međunarodno tržište
Maja Gračan
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
- 24.9.2013. Strategije standardizacije i prilagođavanja marketinškog miksa na međunarodnom tržištu
Ivana Irsak
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
- 24.9.2013. Društveno odgovorno poslovanje kao element privlačnosti poslodavca
Nika Pavičić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
- 24.9.2013. Utjecaj SEO optimizacije na stvaranje online marke i poboljšanje uspješnosti poslovanja
Martina Petrović
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u RIjeci
- 20.9.2013. Oblikovanje zdravstvene usluge na temelju utjecaja fizičkog i nefizičkog okruženja
Mirela Đedović
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u RIjeci
- 20.9.2013. Postkupovna komunikacija u osiguravajućim društvima
Bruno Fabo
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
- 20.9.2013. Boja kao bitan element identiteta marke
Marina Ivandić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
- 20.9.2013. Internacionalizacija hrvatskih poduzeća
Patricia Pavletić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
- 20.9.2013. Korištenje oglasnih apela u Google oglasima
Marinela Sučevac
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u RIjeci
- 20.9.2013. Utjecaj glazbe i emocija na percepciju kvalitete usluge
Marija Šepac
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u RIjeci
- 20.9.2013. Stvaranje marke prodajnog prostora
Ivana Validžić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u RIjeci
- 20.9.2013. Promocija nisko popularnih sportova
Tanja Zorman
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
- 20.9.2013. Program vjernosti - Tower center Rijeka d.o.o.
Tea Višo
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u RIjeci
- 15.9.2013. Sklonost hrvatskih potrošača potrošnji privatnih maraka
Ivana Sablić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u RIjeci
- 12.9.2013. Utjecaj sportskog marketinga na ponašanje sportskih potrošača
Dejan Jakovljević
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u RIjeci
- 12.9.2013. Marketing mototurizam
Ante Mikulić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u RIjeci
- 12.9.2013. Utjecaj pojedinih demografskih varijabli na kupovno ponašanje "zelenih" potrošača
Aleksandar Kovačević
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u RIjeci
- 12.9.2013. Međuovisnost cijene i lojalnosti
Magdalena Šimunić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u RIjeci
- 19.7.2013. Stvaranje marke turističkog proizvoda
Marko Berić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u RIjeci
- 19.7.2013. Vizualni identitet marke neprofitnih organizacija
Nikolina Kirinčić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
- 19.7.2013. Odnos marketinga i potreba potrošača
Dubravka Mirić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
- 11.7.2013. Stvaranje marke kroz primjer igračke "Meeedo"
Sara Đeverlija
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u RIjeci
- 7.5.2013. Barijere u internoj komunikaciji tržišno orijentiranih poslovnih subjekata
Neva Rukonić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
- 20.3.2013. Utjecaj logotipa na percepciju tvrtke kod potrošača
Matej Gržeta
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
- 6.3.2013. Upravljanje markom hotela za obiteljski odmor
Ingrid Valković
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u RIjeci

Cjeloživotno obrazovanje

- Online marketing
Online marketing
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj i predavač
Norma sati:
- Cross-cultural branding in International marketing
Erasmus IP Cross cultural management
TEI of Crete
suradnik
Norma sati:
- International marketing in (single?) EU market
Međunarodno okruženje i europske integracije
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Upravljanje markama
Osnovni moduli: Marketing za poduzetnike 1
Ekonomski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati:
-Norma sati:

Gostujući nastavnik

29.9.2014. - 17.10.2014. International Marketing
International Business and Communication
ISM University, Vilnius, Lithuania
voditelj
Norma sati: 91

Obrazovni projekti

1.1.2013. - Istraživačka radionica za studente poslijediplomskih studija iz marketinga

Financiranje:
1.1.2010. - Ciklus radionica za doktorande: Iskustva u znanstveno istraživačkom radu i pisanju doktorske disertacije u području društvenih znanosti

Financiranje:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. First Komen, Ivana; Šepac, Marija; Vujičić, Maja
Music, emotions and first impression perceptions of a healthcare institutions' quality: An experimental investigation
Ekonomski vjesnik 28 71-90 - 2015.

2. Roknić, Sunčica; First Komen, Ivana
Primjena internog marketinga i njeni učinci na korporativnu kulturu u djelatnosti trgovine u Republici Hrvatskoj
Zbornik Veleučilišta u Rijeci 3 55-68 - 2015.

3. First Komen, Ivana.
Brand loyalty in Consumer Durable Goods
7th EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business - CONFERENCE READINGS BOOK PROCEEDINGS 604-616 - 2015.

4. Marincel, Mateja; First Komen, Ivana.
TV advertising to children: Single, multiple repeated and multiple diverse ad exposure
Marketing Insights from A changing Environment London 255-273 - 2015.

5. First, Ivana; Brozina, Staša
Cultural influences on motives for organic food consumption
EuroMed Journal of Business (1450-2194) 4 185-199 - 2009.

6. Bašić, Maša; First, Ivana
Pozicioniranje marke na poslovnom tržištu( Brand Positioning in the Business Market )
Vrijednost za potrošače u dinamičnom okruženju - 2008.

7. First, Ivana
Informacijska osnova marketinških odluka: Slučaj Silca-Unican-Elzett
Međunarodni marketing forum 2002 125-144 - 2002.

8. Grbac, Bruno; First, Ivana; Dlačić, Jasmina
Marketing i grad( Marketing and City )
Znanstveni simpozij na temu "Razvojna strategija i marketing grada i županije" : zbornik / Rocco, Fedor ; Borš, Vanja (ur.). - Zagreb : Hrvatska zajednica udruga za marketing , 2002. 91-104 (ISBN: 953-98717-1-9).

9. First, Ivana; Brozina, Staša
Motivation for Healthy Food Consumption and the Role of Brands in the Organic Food Market
XXI. Kongres CROMAR-a: Marketing kao čimbenik održivog razvitka / Leko-Šimić, Mirna (ur.). - Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku i CROMAR , 2009. 1-9 (ISBN: 978-953-253-065-0).

10. First, Ivana
The Creation of Brand Meaning
4th International Conference An Enterprise Odyssey : Tourism - Governance and Entrepreneurship : Proceedings / Galetić, Lovorka ; Čavlek, Nevenka (ur.). - Zagreb : Faculty of Economics and Business , 2008. 1439-1447 (ISBN: 978-953-6025-23-7).

11. Sinha Khetriwal, Deepali; First, Ivana
Enabling Closed Resource Loops in Electronics: Understanding Consumer Disposal Behaviour Using Insights from Diffusion Models
Economic Research (1331-6818x) special edition (2012), 2; 47-68

12. First, Ivana
Interrelationship between a brand's environmental embeddedness, brand awareness and company performance
Tržište (0353-4790) 19 (2007), 1; 73-84

13. First, Ivana; Grbac, Bruno
Brand Preference: Effects of Country of Origin and Brand's Personality Traits
Papers from Thought Leaders International Conference on Brand ManagamentBirmingham : Birmingham Business School, University of Birmingham , 2007. 1-14 (ISBN: 9780704426146).

14. First, Ivana; Sinha Khetriwal, Deepali
Exploring the Relationship Between Environmental Orientation and Brand Value : Is There Fire or Only Smoke?
Business Strategy and the Environment (0964-4733) 19 (2010), 2; 90-103

15. Muškinja, Andrea; First Komen, Ivana
Kruške i jabuke prikrivenog oglašavanja: Razlučenje i terminološko određenje korištenja marki u programskim sadržajima( Apples and Oranges in Disguised Advertising: Differentiation and Terminological Determination of Brand Usage in Program Contents )
Tržište (0353-4790) 25 (2013), 1; 51-62

16. First, Ivana; Tomić Marija
Formal and informal communication channels in creating corporate brand image and preference
Tržište : časopis za tržišnu teoriju i praksu (0353-4790) 23 (2011), 1; 45-61

17. Grbac, Bruno; First, Ivana
Dynamics of market orientation in Croatian economy
Zbornik radova EF u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu/The Proceedings of Rijeka Faculty of Economics - Journal of Economics and Business (1331-8004) 29 (2011), 2; 373-394

18. Grbac, Bruno; Dlačić, Jasmina; First, Ivana
Employee Impact on Customer Loyalty
Transition in Central and Eastern Europe : Challenges of 21st Century (ICES 2002) : proceedings / Čičić, Muris ; Brkić, Nenad (ur.). - Sarajevo : Faculty of Economics , 2002. 241-248.

19. First, Ivana
Cultural Influence on Brand Meaning
2010 Thought Leaders in Brand Management / de Chernatony, Leslie (ur.). - Lugano : Universita della Svizzera italijana Lugano , 2010. 463-473 (ISBN: 978-88-6101-006-2).

20. First, Ivana; Gržinčić, Filip
Relationship between consumer needs and brand benefits as predictor of ad preference
3rd EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business: Business developments across Countries and Cultures / Demetris, V ; Weber, Y ; Kaufmann, R ; Tarba, S (ur.). - Nicosia : EuroMed Press , 2010. 373-386 (ISBN: 978-9963-634-83-5).

21. First, Ivana
What a Brand Means to a Consumer?
5th Though Leaders International Conference on Brand Management / Veloutsou, Cleopatra ; DeChernatony, Leslie (ur.). - Atena : The University of Glasgow Business School ; The Centre for Research in Brand Marketing at University of Birmingham ; The Athens Institute of Education and Research (ATINER) , 2009. (ISBN: 978-960-6672-47-7).

22. Rukonić, Neva; First Komen, Ivana
Barriers of Internal Communication
23rd Cromar congress: Marketing in a dynamic environment - academic and practical insights, congress proceedings / Grbac, B., Lončarić, D., Dlačić, J. (ur.). - Lovran : Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija, University of Rijeka, CROMAR , 2013. 149-159 (ISBN: 978-953-7842-18-5).

Znanstvene knjige

1.
Grbac, Bruno; Dlačić, Jasmina; First, Ivana
Trendovi marketinga( Marketing trends )
Ekonomski fakultet u Rijeci, Solutio - 2008.

Kongresna priopćenja

1.
Marko Grünhagen, Richard Flight, Ivana First Komen, and Jasmina Dlačić
Intrinsic vs. Extrinsic Motivations in Collaborative Consumption: Goal Alignment of Consumers and Service Providers prezentacija 9th International Research Symposium in Service Management Ljubljana, Slovenia - 25.9.2018.
2.
First Komen, Ivana
Brand loyalty in Consumer Durable Goods prezentacija 7th EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business Kristiansand, Norveška - 16.9.2014.
3.
Rukonić, Neva; First Komen, Ivana
Barriers of Internal Communication prezentacija XXIII CROMAR Congress: Marketing in a Dynamic Environment: Academic and Practical Insights Lovran - 1.1.2013.
4.
Grbac, Bruno; First, Ivana
Dinamika tržišne orjentacije hrvatskog gospodarstva prezentacija Znanstveni okrugli stol: Gospodarsko-socijalni razvitak hrvatskog društva tijekom proteklih 20 godina samostalnosti: Uspjesi zablude i pogreške Rijeka - 16.12.2011.
5.
Sinha Khetriwal, Deepali; First, Ivana
Enabling Closed Resource Loops in Electronics: Understanding Consumer Disposal Behaviour Using Insights from Diffusion Models prezentacija XXII. Kongres CROMAR-a: Marketing challenges in new economy Pula - 6.10.2011.
6.
First, Ivana
Cultural Influence on Brand Meaning prezentacija rada 6th Thought Leaders International Conference in Brand Management Lugano, Švicarska - 18.4.2010.
7.
First, Ivana; Gržinčić, Filip
Relationship between consumer needs and brand benefits as predictor of ad preference 3rd Annual EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business: Business Developments across Countries and Cultures Nicosia, Cipar - 1.1.2010.
8.
First, Ivana; Brozina, Staša
Motivation for Healthy Food Consumption and the Role of Brands in the Organic Food Market prezentacija XXI. Kongres CROMAR-a: Marketing kao čimbenik održivog razvitka Osijek - 1.1.2009.
9.
First, Ivana
What a Brand Means to a Consumer? prezentacija 5th Though Leaders International Conference on Brand Managemen Atena, Grčka - 1.1.2009.
10.
First, Ivana: Brozina, Staša
Cultural Influences on Motives for Consumption of Organic Food prezentacija 1st EuroMed Academy of Business 2008 Annual Conference Marseilles, Francuska - 17.11.2008.
11.
First, Ivana
The Creation of Brand Meaning prezentacija 4th International Conference An Enterprise Odyssey: Tourism - Governance and Entrepreneurship Cavtat - 11.6.2008.
12.
Bašić, Maša; First, Ivana
Pozicioniranje marke na poslovnom tržištu prezentacija 8. XX. Kongres CROMAR-a: Marketing u društvu znanja i suvremenoj poslovnoj stvarnosti Rijeka - 26.10.2007.
13.
First, Ivana: Grbac, Bruno
Brand Preference: Effects of Country of Origin and Brand's Personality Traits, prezentacija 3rd Thought Leaders International Conference on Brand Management Birmingham, UK - 25.4.2007.
14.
First, Ivana; Sinha Khetriwal, Deepali
The Influence of Environmental Orientation on Brand Value: a Case of the Electronic & Electrical Equipment Industry prezentacija 2nd IIMA Conference on Research in Marketing Ahmedabad, India - 3.1.2007.
15.
First, Ivana
Informacijska osnova marketinških odluka: Slučaj Silca-Unican-Elzett, Budimpešta prezentacija Međunarodni marketing forum 2002 Rijeka - 14.5.2002.
16.
Grbac, Bruno; Jardas, Darko; Renko, Nataša; First, Ivana; Dlačić, Jasmina
Croatian Cases in Entrepreneurship and Implications for Development prezentacija Agribusiness and Economic Development Symposium Phoenix, USA - 13.2.2002.
17.
Grbac, Bruno; First, Ivana; Dlačić, Jasmina
Marketing i grad prezentacija Znanstveni simpozij na temu “Razvojna strategija i marketing grada i županije” Sisak - 1.1.2002.

Znanstveni projekti

1. 10.11.2017. - 10.11.2019.
Sukreiranje vrijednosti kao nova paradigma poslovnih orijentacija; istraživač; EFRI; ;
2. 1.1.2014. - 31.12.2014.
Decision-making in value co-creation – marketing approach (DECOVAL); istraživač; HRZZ; ;
3. 1.1.2013. - 31.12.2014.
Strateški marketing - stvaranje identiteta konkurentnog gospodarstva; istraživač; UNIRI; ;
4. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Strateški marketing - stvaranje identiteta konkurentnog gospodarstva (081-1151212- 1454); znanstveni novak, istraživač; MZOS; ;
5. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Transformacija marketing upravljanjem (0081008); znanstveni novak; MZOS; ;
6. 1.1.2001. - 1.1.2002.
Tržišna orijentacija malih i srednjih poduzeća - odgovor dinamičnom okružju (081003); znanstveni novak; MZT; ;

Znanstveni skupovi

1. - 26.10.2013.
23 Kongres CROMARa: Marketing in a Dynamic Environment - Academic and Practical Insights Lovran Članica programskog odbora
2. - 27.10.2007.
8. XX. Kongres CROMAR-a: Marketing u društvu znanja i suvremenoj poslovnoj stvarnosti Rijeka Tajnica organizacijskog odbora

Recenzije

1. 2013. CROMAR Congress
2. 2013. ToSEE conference
3. 2013. Journal of Small Business Management
4. 2011. Economic Research
5. 2010. Business Strategy and the Environment
6. Tourism and hospitality management
7. Market
8. EuroMed Annual Conference
9. Thought Leaders Conference in Brand Management
10. Managing Global Transitions

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2011. - 1.1.2013.
Repozicioniranje Ekonomskog fakulteta u Rijeci
Ekonomski fakultet u Rijeci  
Voditelj projekta
2.
1.1.2010. -
Izrada marketinškog i PR plana te strategije razvoja Klastera Zlatna Posavina
IBCC  
Autor a) Marketinškog i PR plana te b) Strategije razvoja Klasterea

Stručna aktivnost

1.
1.1.2018. -
Orgnizacija stručnog skupa Future ft. Marketing
Ekonomski fakultet u Rijeci   Voditeljica projekta
2.
1.1.2013. -
Prijava projekta Decisions na ERAChair Pilot natječaj
Ekonomski fakultet u Rijeci   Koordinator i suautor prijave projekta
3.
1.1.2013. -
Prijava projekta flexGEP na Progres Pares natječaj
Ekonomski fakultet u Rijeci   Suautor prijave projekta
4.
1.1.2013. -
Prijava projekta flexGEP na Progres Pares natječaj
Ekonomski fakultet u Rijeci   Suautor prijave projekta
5.
1.1.2013. -
Prijava projekta Decisions na ERAChair Pilot natječaj
Ekonomski fakultet u Rijeci   Koordinator i suautor prijave projekta
6.
1.1.2012. -
Predavanje u sklopu IPA projekta Olive gardens of Lun
Turistička zajednica Novalje   Predavanje na temu Marketing i Prodaja
7.
1.1.2009. -
Predavanje na Danima otvorenih vrata Udruge obrtnika
Udruga obrtnika   Predavanje: Stvaranje marke - odrednica uspjeha
8.
1.1.2008. - 1.1.2009.
Popularizacija ženske odbojke i stvaranje marke ŽOK Kvarner VIG Rijeka
Kvarner VIG Rijeka   Voditeljica projekta
9.
1.1.2003. -
Izrada poslovnog plana za promociju Francuske u inozemstvu
Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France, Zurich   Suautor plana (fokus na marketinški dio plana)
10.
1.1.2003. -
Analiza konkurentnosti i održivosti partnerske strukture tvrtke
Abegglen consulting, Zurich   članica internacionalnog tima
11.
1.1.2003. -
Analiza glavnih klijenata banke i prijedlog unaprijeđenja KAM poslovanja
UBS bank for banks., Zurich   Članica tima
12.
1.1.2003. -
Analiza proizvodnog asortimana i vlasničkog modela Mercato dućana
Apenzeller Bahnen, Herisau   Članica tima

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 1.1.2007. - Detalji
Šalji dalje u organizaciji AIESEC Rijeke
Rijeka
2. 1.1.2004. - Detalji
Big Brand u organizaciji Društva za marketing Rijeka
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - Pročelnica Katedre za marketing
Ekonomski fakultet u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2016. - - članica
Ured za karijere
2. 1.1.2013. - 1.1.2014. - Predsjednica
Ekonomski fakultet u Rijeci, Povjerenstvo za međunarodnu suradnju
3. 1.1.2010. - - Članica
Ekonomski fakultet u Rijeci, Povjerenstvo za međunarodnu suradnju
4. 1.1.2006. - - Članica
Sveučilište u Rijeci, Povjerenstvo za izradu marketinške strategije Sveučilišta u Rijeci