Marija Ivaniš

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za menadžment

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Ivaniš, Marija; Pavlović, Nebojša
Universal values and ethical behaviour of hotel managers in Croatia
11 677-690

A1

2. Ivaniš, Marija
Values and Ethical behaviour of hotel managers based on the Schwartz theory of personal values
1 58-74

A1

3. Ivaniš, Marija
Etički i duhovno odgovorni strateški menadžment u doba multikulturalizma
8-25

A1

Znanstvene knjige

1.
Vujić, Vidoje; Ivaniš, Marija; Bojić, Bruno
Poslovna etika i multukultura
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Hrvatska
2.
Vidoje, Vujić; Marija, Ivaniš; Bruno, Bojić
Utjecaj globalne krize i novih izazova na ljudski razvoj
Poglavlje u knjizi: Upravljanje znanjem i ljudskim razvojem u turizmu Vujić, Vidoje Sveučilište u Rijeci Rijeka, Hrvatska

Kongresna priopćenja

1.
Alkier, Radnić, Romina; Ivaniš, Marija; Milojica, Vedran
Lifelong learning of entrepreneurs in the tourism and hospitality industry of the Republic of Croatia within the EU perspective 3rd International Scientific Conference Encuentros 2010 TOURISM AND QUALITY OF LIFE Portorož, Slovenija
2.
Vujić, Vidoje; Ivaniš, Marija; Radosavljević, Dragana
Ethical behaviour and success of hotel managers in Croatia 4th International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambiance" LEMiMA 2015 Beograd, Srbija
3.
Vujić, Vidoje; Ivaniš, Marija
The concept of corporate social responsibility 6 th International conference An Entreprise Odyssey: Corporate Governance and Public Policy – Path to Sustainable Future Zagreb, Hrvatska
4.
Ivaniš, Marija; Črnjar, Kristina; Alkier Radnić, Romina
Tourist Clusterisation of Small Entrepreneurs in the Tourism of the Republic of Croatia in the Framework of the European Union Cluster Policy Proceedings of 8th International Conference «Economic Integration, Competition and Cooperation» Opatija, Hrvatska
5.
Marija, Ivaniš ; Rose Marie, Šturlić
Influence of managers personal values and ethical behaviour on Business sucess of hotel enterprises 23rd Biennial International Congress: Tourism and Hospitality Industry 2016- Trends and Challenges Opatija, Hrvatska

Stručna djelatnost