dr. sc. Vanja Slavuj

Odjel za informatiku Zavod za računarstvo

prostorija : O-423
konzultacije : srijedom, od 12 do 14h
e-pošta : vslavuj@uniri.hr
telefon : +385 51 584 723

Obrazovanje

29.10.2008. - 7.6.2011. Magistar edukacije engleskog jezika i književnosti i informatike Diplomski studij engleskog jezika i književnosti i informatike Filozofski fakultet u Rijeci
20.7.2005. - 16.10.2008. Prvostupnik engleskog jezika i književnosti i informatike Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti i informatike Filozofski fakultet u Rijeci
- - Informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
- Doktor (informacijskih i komunikacijskih) znanosti Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij "Informatika" Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

16.9.2017. - Vanjski suradnik Održavanje predavanja i seminara. Filozofski fakultet u Rijeci
1.7.2017. - Poslijedoktorand Održavanje predavanja i vježbi nekoliko kolegija. Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
27.11.2014. - 1.3.2016. Vanjski suradnik Održavanje vježbi. Pomorski fakultet u Rijeci
1.7.2011. - 30.6.2017. Znanstveni novak / Asistent Održavanje vježbi. Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
- Profesor engleskog jezika i književnosti Održavanje nastave (zamjena). Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci

Članstva

30.6.2014. - Bilingualism Matters@Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Teorija sustava
Preddiplomski studij informatike, Preddiplomski dvopredmetni studij informatike, Preddiplomski sveučilišni studij Matematika
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 60
- Operacijski sustavi 1
Preddiplomski studij informatike, Preddiplomski dvopredmetni studij informatike, Preddiplomski sveučilišni studij Matematika, Sveučilišni preddiplomski studij Fizika, Sveučilišni diplomski studij politehnike i informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 150
- Informatika
Preddiplomski sveučilišni studij "Biotehnologija i istraživanje lijekova"
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati: 20
- Operacijski sustavi 2
Preddiplomski studij informatike, Preddiplomski dvopredmetni studij informatike, Sveučilišni diplomski studij politehnike i informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 90
- Operacijski sustavi
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30
- Osnove informatike
Sveučilišni preddiplomski studij politehnike
Odsjek za politehniku u Rijeci
Predavač, asistent
Norma sati: 45
- Računalna potpora prevođenju
Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja
Filozofski fakultet u Rijeci
Predavač
Norma sati: 15
- Provjera i procjena znanja stranoga jezika
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti – nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
Predavač
Norma sati: 30

Osobni razvoj

10.11.2017. - 10.11.2017. Radionica o ishodima učenja


Norma sati:
1.3.2016. - 1.3.2016. Nastavničke kompetencije u visokom obrazovanju


Norma sati:
7.7.2013. - 21.7.2013. Personal & Shared Strategies for Teachers in Web 2.0


Norma sati: 5 ECTS

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Slavuj, Vanja ; Meštrović, Ana ; Kovačić, Božidar
Adaptivity in educational systems for language learning: a review
Computer Assisted Language Learning n/a 1-27 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=840648

WOS

2. Jugo, Igor ; Kovačić, Božidar ; Slavuj, Vanja
Increasing the adaptivity of an intelligent tutoring system with educational data mining: a system overview
International Journal of Emerging Technologies in Learning 11 67-70 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800570

3. Jugo, Igor ; Kovačić, Božidar ; Slavuj, Vanja
Guiding Students towards Frequent High-Utility Paths in an Ill-Defined Domain
599-600 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=826315

4. Slavuj, Vanja ; Kovačić, Božidar ; Jugo, Igor
Adaptive E-learning System for Language Learning: Architecture Overview
1056-1060 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=827026

5. Slavuj, Vanja ; Kovačić, Božidar ; Jugo, Igor
Intelligent Tutoring Systems for Language Learning
915-920 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767201

6. Jugo, Igor ; Kovačić, Božidar ; Slavuj, Vanja
Integrating a Web-based ITS with DM tools for Providing Learning Path Optimization and Visual Analytics
574-575 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767652

7. Jugo, Igor ; Kovačić, Božidar ; Slavuj, Vanja
Using Data Mining for Learning Path Recommendation and Visualization in an Intelligent Tutoring System
1042-1047 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=698597

8. Subotić, Danijela ; Poščić, Patrizia ; Slavuj, Vanja
OLAP TOOLS IN EDUCATION
Media, culture and public relations 4 34-44 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=654732

9. Jugo, Igor ; Kovačić, Božidar ; Slavuj, Vanja
A proposal for a web based educational data mining and visualization system
59-64 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659663

10. Slavuj, Vanja ; Kovačić, Božidar ; Jugo, Igor
Assessing user satisfaction with a system for e- learning based on dialogue
- - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662260

11. Subotić, Danijela ; Poščić, Patrizia ; Slavuj, Vanja
OLAP TOOLS IN EDUCATION
207-217 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=585711

12. Kovačić, Božidar ; Jugo, Igor ; Slavuj, Vanja
Improvement of system for distance learning based on dialogue by appliance of statistical analysis
1794-1797 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=597386

Kongresna priopćenja

1.
Slavuj, Vanja
A Proposal for the Model of an Intelligent Tutoring System for Language Learning – Language Perspective Prezentacija 6th Alpen Adria Anglistics Conference Alpen-Adria Universität Klagenfurt - 26.9.2015. https://conference.aau.at/event/25/page/6

Znanstveni projekti

1. 1.9.2014. - 31.8.2016.
Creative Classroom; Suradnik; Europska unija (Erasmus+); 160000€; <a href="http://www.bcskoolitus.ee/creativeclass/?page_id=79">http://www.bcskoolitus.ee/creativeclass/?page_id=79</a>
2. -
Sustav učenja na daljinu zasnovan na dijalogu za potrebe e-poslovanja; Suradnik; Ministarstvom znanosti obrazovanja i športa; ; http://zprojekti.mzos.hr/public/c-prikaz2_det.asp?psid=7&ID=619
3. -
Povećanje učinkovitosti sustava za e-učenje podržano dubinskom analizom podataka; Član istraživačkog tima (doktorand); Sveučilište u Rijeci; ; https://portal.uniri.hr/Projekti/522?controler=projekti

Znanstveni skupovi

1. 30.5.2016. - 3.6.2016.
39th International Convention MIPRO 2016 Opatija, Hrvatska Autor, predavač
2. 25.9.2015. - 27.9.2015.
6th Alpen Adria Anglistics Conference: Crossing Boreders and Challenging Boundaries Klagenfurt, Austrija Autor, predavač
3. 25.6.2015. - 26.6.2015.
CompSysTech '15 - International Conference on Computer Systems and Technologies Dublin, Irska Sudionik
4. 25.5.2015. - 29.5.2015.
38th International Convention MIPRO 2015 Opatija, Hrvatska Autor, predavač
5. 29.4.2013. - 30.4.2013.
Document numérique et société Zagreb, Hrvatska Autor, predavač
6. 28.6.2012. - 30.6.2012.
The 19th International Scientific Conference Society and Technology 2012 - Dr Juraj Plenković Lovran, Hrvatska Autor, sudionik
7. 21.5.2012. - 25.1.2012.
35th International Convention MIPRO 2012 Opatija, Hrvatska Autor, predavač

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Volonterstvo

1. - Webmaster Bilingualism Matters@Rijeka
Rijeka