izv.prof.dr.sc. Zvonimira Šverko Grdić

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

e-pošta : zgrdic@fthm.hr

Google scholar

Obrazovanje

1.1.2009. - 1.1.2012. Doktor ekonomskih znanosti Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.1999. - 1.1.2006. Magistar ekonomskih znanosti Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.1999. Diplomirani ekonomist Ekonomski fakultet Rijeka

Radno iskustvo

1.1.2018. - Izvanredni profesor Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2013. - 1.1.2014. Docent Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - 1.1.2013. Viši asistent Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2010. - 1.1.2012. Asistent Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2007. - 1.1.2010. Stručni suradnik - istraživač Sveučilište u Rijeci
1.1.2006. - 1.1.2007. Stručni suradnik na poslovima računovodstva, plana i analize Inženjerski biro revizija d.o.o. Rijeka
1.1.2000. - 1.1.2006. Financijski knjigovođa Bitechnique d.o.o. Rijeka

Članstva

1.1.2010. - Hrvatsko društvo ekonomista

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Ekonomika okoliša
Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
nositelj
Norma sati:
- Mikroekonomija
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
sunositelj
Norma sati:
- Turizam i klima
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
nositelj
Norma sati:
- Sustainable development management
Erasmus
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
nositelj
Norma sati:

Osobni razvoj

30.6.2016. - 1.7.2011. Uvod u govorništvo - radionica za visokoškolske nastavnike; Procjenjivanje i ocjenjivanje eseja - radionica za visokoškolske nastavnike


Norma sati:
1.4.2016. - 25.4.2016. Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Vrednovanje znanja


Norma sati: 7 ECTS
28.2.2016. - 1.3.2013. Certificirani menadžer projekata EU


Norma sati:
1.5.2014. - Razlike u pripremi i provedbi projekata u IPA i Strukturnim fondovima EU


Norma sati:
1.4.2014. - Strukturni fondovi EU


Norma sati:
1.1.2014. - Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje


Norma sati: 10 ECTS
1.11.2013. - Developing hotel operations, tactics and strategies


Norma sati:
1.3.2012. - Kvantitativne metode istraživanja u turizmu


Norma sati:
15.10.2011. - Procjena vrijednosti poduzeća


Norma sati:
- 9.2.2013. Stretegic Goals and Performance Measurement


Norma sati:
- 10.2.2011. Tržišno savjetovanje i istraživanje - nadogradnja metodologije istraživanja i korištenje alata nužnih za znanstveno istraživanje informatički tečaj SPSS


Norma sati:
- 4.2.2011. Osnove IBM SPSS Statistic


Norma sati:
- Izrada E-kolegija u sustavu Moodle


Norma sati:
- Applied econometrics Course – 8th generation


Norma sati:
- Introduction to numerical simulation techniques: Getting practical experience in building CGE model in GAMS


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Šverko Grdić, Zvonimira; Gregorić, Maja; Krstinić Nižić, Marinela
Investigating the Influence of Tourism on Economic Growth and Climate Change – The Case of Croatia
CONTEMPORARY ECONOMICS 13 111-122 - 2019. http://www.ce.vizja.pl/en/issues/volume/13/issue/2#art565

Q3

2. Krstinić Nižić, M., Šverko Grdić, Z.
Winter Tourism in Croatia: Is it Possible?
Sustainability 10 1-14 - 2018. https://doi.org/10.3390/su10103563

Q2

3. Šverko Grdić, Zvonimira Špoljarić, Tatjana
Utjecaj klimatskih promjena na turističke tijekove - Primjer Republike Hrvatske
Zbornik Veleučilišta u Rijeci 6 51-66 - 2018. https://hrcak.srce.hr/199870

A1
WOS

4. Šverko Grdić, Z., Krstinić Nižić, M., Mamula, M.
Insolvency in the Republic of Croatia
Economic Research – Ekononomska istraživanja 30 str. 1693-1704, - 2017.

WOS

5. Krstinić Nižić, Marinela; Šverko Grdić, Zvonimira; Endres, Renata
Energy Sustainability and Its Impacts on Croatian Tourism
Croatian Economic Survey 19 83-104 - 2017.

WOS

6. Krstinić Nižić, M., Šverko Grdić, Z., Endres, R.
The Advantages and Disadvantages of Renewable Energy in the Tourist Destination
6th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth, Osijek str. 626-638. - 2017.

7. Šverko Grdić, Z., Krstinić Nižić, M., Mamula, M.
Povezanost klimatskih promjena i turizma: multikriterijska analiza ocjenjivanja mjera prilagodbe
Ekonomska misao i praksa No.1 171-185 - 2017.

A1

8. Krstinić Nižić, Marinela; Šverko Grdić, Zvonimira; Hustić, Andreja
The Imporance of Energy for the Tourism Sector
Academica Turistica 9 77-83 - 2016.

A1

9. Krsinić Nižić, Marinela; Šverko Grdić, Zvonimira
Importance of Green Economy - Student's Perception
Conference "European Union Future Perspectives: Innovation, Entrepreneurship and Economic Policy" Juraj Dobriloa University of Pula 1 285-294 - 2016.

WOS

10. Šverko Grdić, Zvonimira; Krstinić Nižić, Marinela
Development of Tourist Demand in Correlation with Climate Change in the Republic of Croatia
Ekonomski pregled Vol. 67 27-73 - 2016.

Q3

11. Šverko Grdić, Zvonimira; Traub, Helena
Community supported agriculutre groups as a form of sustainable entrepreneurship
23 Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2016 1 470-479 - 2016.

A2

12. Šverko Grdić, Zvonimira
Politika prilagodbe klimatskim promjenama i njeno financiranje
Međunarodni kogres "Energy and environment 2016" 1 31-40 - 2016.

A2

13. Perić, Jože; Šverko Grdić, Zvonimira
Prilagodba klimatskim promjenama uz pomoć ekononskih istrumenata
Zbornik radova Ekonomska politika Hrvatske u 2017. 1 212-226 - 2016.

A2

14. Perić, Jože, Šverko Grdić, Zvonimira
Economic impacts of sea-level rise caused by climate change
3rd International Scientific Conference Tourism in South East Europe 2015 Vol.3 285-294 - 2015.

A1
WOS

15. Šverko Grdić Zvonimira, Arrigoni Sara
Financiranje ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj
Međunarodni kongres Energy and the environment 281-291 - 2014.

A2

16. Gračan Danijela, Šverko Grdić Zvonimira
Suvremeni turistički trendovi u Svijetu i na Mediteranu
Znanstveno stručni skup "In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid" Aktualnosti hrvatskoj pomorskog prava, prava mora, prava u turizmu i građanskog upravnog prava 385-398 - 2013.

A2

17. Perić Jože, Smolčić Jurdana Dora, Šverko Grdić Zvonimira
Croatian tourism sector's adjustment to climate change
Tourism Management Perspecitves 6 23-27 - 2013.

A1

18. Krstinić Nižić Marinela, Šverko Grdić Zvonimira
The potential of economic instruments for reducing CO2 emission from energy sources
6th Internatioanl cinference An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy - path to sustainable future 19-20, Knjiga sažetaka - 2012.

A1

19. Šverko Grdić Zvonimira, Nikšić Radić Maja
Foreign direct investment and development of sustainable tourism
21st Biennal International Congress Tourism & Hospitality Industry 447-453 - 2012.

A1

20. Denona Bogović Nada, Črnjar Kristina, Šverko Grdić Zvonimira
Climate Change impact on Croatian tourism and possible alternatives of development
1st International Scientific Conference Tourism in South East Europe 29-39 - 2011.

A1
WOS

21. Šverko Miro, Šverko Grdić Zvonimira
Koncepcija dugoročnog razvitka Općine Klana
Zbornik Društva za povjesnicu Klana 479-515 - 2011.

A2

22. Perić Jože, Šverko Grdić Zvonimira, Dragičević Daniel
Menadžment destinacije u uvjetima klimatskih promjena
ICTE 2010, International Conference of tourism and environment, Sarajevo 333-344 - 2010.

A2

23. Radolović, Jasminka., Šverko Grdić, Zvonimira
Model predviđanja budućih novčanih tijekova primijenjen na proces akvizicija
Ekonomski pregled 60 490-506 - 2009.

A1
Q3

24. Šverko Grdić, Zvonimira, Radolović Jasminka, Bagarić Lidija
Solventnost poduzeća u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
Ekonomski pregled 60 250-266 - 2009.

A1
Q3

25. Perić Jože, Šverko Grdić Zvonimira
Turizam i klimatske promjene - dvosmjerna ulica - hijerarhijski model
Ekonomska politika Hrvatske u 2009. 490-506 - 2009.

A2

26. Šverko Miro, Črnjar Mladen, Šverko Grdić Zvonimira
Ekonomski instrumenti u zaštiti mora od onečišćenja s kopna
Ekonomski pregled 57 490-517 - 2006.

A1

27. Šverko Miro, Črnjar Mladen, Šverko Grdić Zvonimira
Ekonomski instrumenti u zaštiti okoliša
Međunarodni kongres Energy and the environment 125-138 - 2006.

A1
WOS

28. Šverko Grdić, Zvonimira
Obnovljiva energija i njena primjena u samoodrživoj solarnoj centrali
Međunarodni kongres "Energija i okoliš 2004." 1 293-303 - 2004.

WOS

Znanstvene knjige

1. Koautor
Perić, Jože; Šverko Grdić, Zvonimira
Klimatske promjene i turizam
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija - 2017.

Znanstveni projekti

1. 30.12.2016. - 29.12.2018.
Sustavno gospodarenje energijom u hotelskoj industriji ; Član znanstvenog projekta; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 30.12.2015. - 30.12.2017.
Ekonomske posljedice klimatskih promjena na turizam; Voditelj znanstvenog projekta; Sveučilište u Rijeci; ;
3. 1.1.2010. - 29.11.2014.
Obnovljivi izvori energije za eko-hotel i eko-turističku destinaciju; istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske; ;

Znanstveni skupovi

1. -
Greening the Minds 2009. Salzburg, Austrija sudionik
2. -
Znanstveni skup o energiji i zaštiti okoliša Opatija sudionik i izlagač znanstvenog rada
3. -
6th TourMIS Users Workshop and Internatioal Seminar od Demographic Change and Tourism Beč, Austrija sudionik
4. -
Znanstveni skup Istarsko gospodarstvo jučer i sutra Pazin sudionik i izlagač znanstvenog rada
5. -
In Memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid, Četvrti znanstveno stručni skup Aktualnosti građanskog prava, prava u turizmu, pomorskog prava i prava mora te upravnog prava Rab sudionik i izlagač znanstvenog rada
6. -
6th Interanational conferece An Enterprise Odyssey; Corporate governance and public polcy - path to sustainable future Šibenik sudionik i izlagač znanstvenog rada
7. -
21th Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry 2012. Opatija sudionik i izlagač znanstvenog rada
8. -
1st International Scientific Conference Tourism in South East Europe Opatija sudionik i izlagač znanstvenog rada
9. -
Energy and the environment XX Znanstveni skup o energiji i zaštiti okoliša Opatija sudionik i izlagač znanstvenog rada
10. -
Energy and the environment XIX Znanstveni skup o energiji i zaštiti okoliša Opatija sudionik
11. -
6th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth Osijek sudionik
12. -
8th International Conference "An Entreprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital" Zagreb sudionik
13. -
Conference "European Union Future Perspectives: Innovation, Entrepreneurship and Economic Policy" Pula sudionik i izlagač znanstvenog rada
14. -
3rd International Scientific Conference Tourism in South East Europe 2015 Opatija sudionik i izlagač znanstvenog rada
15. -
23st Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2016 Opatija sudionik i izlagač znanstvenog rada
16. -
Energy and the environment, Znanstveni skup o enegiji i zaštiti okoliša Opatija sudionik i izlagač znanstvenog rada

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Ekonomski utjecaji izgradnje i poslovanja Adria LNG d.o.o. na otoku Krku na okolno gospodarstvo
 
suradnik-istraživač
2.
-
Strategija razvoja turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2008-2018.
 
suradnik-istraživač
3.
-
Organizacija upravljanja destinacijom
 
suradnik-istraživač
4.
-
1000 hrvatskih plaža
Ministarstvo turizma  
suradnik-istraživač
5.
-
Akcijski plan razvoja turizma Općine Kostrena
Općina Kostrena  
suradnik-istraživač
6.
-
Elaborat o procijenjenoj vrijednosti društva LRH d.d.
 
suradnik-istraživač
7.
-
Master plan razvoja turizma općine Neum sa izradom vizualizacije 3D
 
suradnik-istraživač
8.
-
Master plan razvoja turizma za područje Kupresa
 
suradnik-istraživač
9.
-
Akcijski plan razvoja turizma općine Matulji
TZ Matulji  
suradnik-istraživač
10.
-
Gorski Kotar - Zeleno srce Hrvatske
Primorsko-goranska županija  
suradnik-istraživač
11.
-
Strategija razvoja grada Opatije
Grad Opatija  
suradnik-istraživač
12.
-
Analiza stanja turizma Općine Punat
Općina Punat  
suradnik-istraživač
13.
-
Strategija razvoja turizma grada Karlovca
TZ Karlovca  
suradnik-istraživač
14.
-
Izmjene i dopune Glavnog plana razvoja turizma PGŽ
PGŽ  
suradnik-istraživač
15.
-
Ekonomska i društvena opravdanost organiziranja sportske priredbe na automotodromu Grobnik
MK Kvarner  
suradnik-istraživač
16.
-
Problemska analiza stanja turizma na hrvatskoj strani - Riviera Opatija s naglaskom na kulturnom turizmu u okviru projekta 365 Dana Riviere
 
suradnik-istraživač
17.
-
Strategija razvoja grada Pule
Grad Pula  
suradnik-istraživač
18.
-
Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama na području PGŽ
Primorsko - goranska županija  
suradnik - istraživač
19.
-
Studija izvodljivosti s uključenom analizom troškova i koristi za Projekt rekonstrukcije postojeće zgrade vojarne u ustanovu za produženu zdravstvenu skrb „Sv. Jeronim“ – Klana
 
suradnik - Istraživač
20.
-
Jačanje kapaciteta Ministarstva zašite okoliša i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike  
suradink - istrživač
21.
-
Izvješće o stanju u prostoru općine Viškovo za razdoblje 2012-2016.
Općina Viškovo  
suradnik - istraživač
22.
-
Strategija razvoja općine Malinska Dubašnica 2015- 2020.
Općina Malinska - Dubašnica  
suradnik - istrraživač
23.
-
Strateški plan razvoja turizma Kvarnera za strateškim i operativnim marketing planom 2016-2020.
TZ Kvarnera  
suradnik - istraživač
24.
-
Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Cresa
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ  
suradnik - istraživač
25.
-
Društvena i ekonomska opravdanost izgradnje golf resorta „Matalda“ Cres
Grupa Jadranka d.d.  
suradnik - istraživač
26.
-
Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomija, ECONQUAL, 2015- 2016.
 
suradnik - istraživač