mr. sc. Katica Jurasić viši predavač

Tehnički fakultet Zavod za mat,fiziku,str.jezike i kineziologiju

Obrazovanje

1.1.1982. - 1.1.1986. magistar prirodnih znanosti iz područja matetmatike / diploma Program postdiplomskig obrazovanja za znanstveno usavršavanje iz područja Matematike Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, OOUR Matematički odjel
1.1.1971. - 1.1.1976. profesor matematike i fizike/diploma Studij matematike i fizike Fakultet industrijske pedagogije u Rijeci
1.1.1967. - 1.1.1971. / svjedodžba Pedagoška gimnazija u Rijeci
1.1.1959. - 1.1.1967. /svjedodžba osnovna škola Osnovna škola "Centar" u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2007. - 1.1.2012. viši predavač u dopunskom radnom odnosu izvođenje nastave iz kolegija Matematika na Stručnom studiju sigurnosti na radu Veleučilište u Rijeci
1.1.1999. - viši predavač u dopunskom radnom odnosu izvođenje nastave iz kolegija Matematika na Preddiplomskom sveučilišnom studiju sanitarno inženjerstvo Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.2009. viši predavač u dopunskom radnom odnosu izvođenje nastave iz kolegija Uvod u diferencijalnu geometriju, Linearna algebra I i pvremeno Linearna algebra II Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1997. - viši predavač izvođenje nastave na preddiplomskom sveučilišnom i stručnom studiju, Inženjerska matematika ET, Matematika III, Matematika IV Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1986. - 1.1.1998. asistent u dopunskom radnom odnosu izvođenje nastave iz kolegija Diferencijalna geometrija Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1985. - 1.1.1986. asistent u dopunskom radnom odnosu izvođenje nastave iz kolegija Matematika I i Matematika II Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1978. - 1.1.1997. asistent za matematiku izvođenje nastave iz kolegija Matemetika I, Matematika II Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1977. - 1.1.1977. profesor matematike izvođenje nastav iz matematike Osnovna škola "Centar" Rijeka
1.1.1976. - 1.1.1977. profesor matematike izvođenje nastav iz matematike Trgovačkio- tekstilni školski centar u Rijeci
- profesor matematike izvođenje nastav iz matematike Srednjoškolski centar Delnice
- asistent u dopunskom radnom odnosu izvođenje nastave iz kolegija Matematika I i Matematika II Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Dražić, Ivan; Barišić, Branimir; Jurasić, Katica
Modeling of orthoptic curve associated to couple of circles
Progressive Methods in Manufacturing Technologies / Stančekova, Dana (ur.). - Žilina : Scientific-technical society by University of Zilina and Department of Machining and Manufacturing Engineering , 2009. 21-24 (ISBN: 978-80-89276-22-6).

2. Domandžić, Dražen; Jurasić, Katica
Modificirana prijelazna krivulja s neprekinutom funkcijom bočnog udara( Transition curve with continued funktion of lateral impact )
1. kongres Transport promet logistika / Lipičnik, Martin (ur.). - MAribor : Univerza v Mariboru, Fakulteta za promet in logistiko , 1998. 571-576.

3. Dražić, Ivan; Barišić, Branimir; Jurasić, Katica
Modeling of orthoptic curve associated to couple of circles
Technological engineering (1336-5967) 6 (2009), 2; 13-16

4. Domandžić, Dražen; Jurasić, Katica; Prager, Andrija
Die Cosinusoide als naturliche Gleichung des Uebergangsbogens( Cosinusoidal function as a natural equation for transfer curve )
Strasse und Verkehr (0039-2189) 84 (1998), 4; 124-126