dr.sc. Marko Perić izvanredni profesor

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za menadžment

prostorija : 103
e-pošta : markop@fthm.hr
mobitel : 385 91 523 1153
telefon : 385 51 294 191

Obrazovanje

1.1.2006. - 1.1.2009. Doktor ekonomskih znanosti Izvandoktorski studij Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2003. - 1.1.2007. Viši trener fizičke pripreme sportaša Stručni studij – viši trener fizičke pripreme sportaša Društveno veleučilište u Zagrebu, Odjel za izobrazbu trenera
1.1.2003. - 1.1.2005. Zvanje Magistar ekonomskih znanosti Poslijediplomski znanstveni magistarski studij ''Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu i turizmu'' Fakultet za turistički i hotelski menadžment
1.1.1994. - 1.1.1999. Diplomirani ekonomist Sveučilišni studij "Ekonomika poduzetništva" Ekonomski fakultet Rijeka

Radno iskustvo

1.10.2016. - Izvanredni profesor Voditelj Katedre za menadžment; Nositelj kolegija: Menadžment projekata u turizmu, Menadžment projekata u hotelijerstvu, Strateški menadžment u turizmu, Strateški menadžment u hotelijerstvu, Menadžment EU projekata, Menadžment institucija kulture i umjetnosti, Menadžment sporta u turizmu, Menadžment sportskih objekata i događaja Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
11.4.2011. - 30.9.2016. Docent Voditelj Katedre za menadžment; Nositelj kolegija: Menadžment projekata u turizmu, Menadžment projekata u hotelijerstvu, Strateški menadžment u turizmu, Strateški menadžment u hotelijerstvu, Menadžment EU projekata, Menadžment malih i srednjih poduzeća, Menadžment institucija kulture i umjetnosti, Menadžment sporta u turizmu, Menadžment sportskih objekata i događaja, Poslovne simulacije Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
9.10.2007. - 10.4.2011. Asistent Asistent na kolegijima: Menadžment malih i srednjih poduzeća, Menadžment projekta, Menadžment institucija kulture i umjetnosti, Poslovne simulacije Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
4.1.2007. - 8.10.2007. Investicijski konzultant Poslovni planovi, investicije Credo-co d.o.o. Rijeka
1.6.2006. - 3.1.2007. Stručni suradnik za kreditno garancijske poslove i komercijalno bankarstvo Poslovanje s pravnim osobama, kreditni poslovi Credobanka d.d. Split, Poslovnica Rijeka
1.1.2002. - 31.5.2006. Investicijski konzultant Poslovni planovi, investicije Credo-co d.o.o. Rijeka
15.9.2001. - 31.12.2001. Referent prodaje Prodaja raznih proizvoda (montažne kuće ...) E.P.Mljekara d.o.o. Rijeka
9.2.2001. - 14.9.2001. Stručni referent Prodaja raznih proizvoda (montažne kuće ...) Swift d.o.o. Rijeka

Članstva

1.1.2012. - Hrvatsko društvo ekonomista
1.1.2003. - Hrvatsko društvo investicijskih projektanata (HDIP)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2017. - Projekti u turizmu
Diplomski studij Turizam i zaštita okoliša
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru
Sunositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2017. - EU projekti
Diplomski studij Turizam i zaštita okoliša
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru
Sunositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2015. - Menadžment socijalnog poduzetništva u zajednici
Diplomski studij Klinički nutricionizam
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2014. - Menadžment projekata u hotelijerstvu
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Nositelj kolegija
Norma sati: 60 godišnje
1.1.2014. - Strateški menadžment u turizmu
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Nositelj kolegija
Norma sati: 60 godišnje
1.1.2014. - Menadžment sporta u turizmu
Preddiplomski sveučilišni sveučilišni
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Nositelj kolegija
Norma sati: 52,5 godišnje
1.1.2014. - Menadžment projekata u turizmu
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Nositelj kolegija
Norma sati: 60 godišnje
1.1.2014. - Strateški menadžment u hotelijerstvu
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Nositelj kolegija
Norma sati: 60 godišnje
1.10.2013. - 30.9.2017. Menadžment projekata EU
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru
Nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2013. - Menadžment sportskih objekata i događaja
Poslijediplomski specijalistički studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Nositelj kolegija
Norma sati: 42,5 godišnje
1.1.2013. - Menadžment projekata
Doktorski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Nositelj kolegija
Norma sati: 25 godišnje
1.1.2012. - Menadžment institucija kulture i umjetnosti
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Nositelj kolegija
Norma sati: 30 godišnje
1.1.2012. - Menadžment malih i srednjih poduzeća
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Nositelj kolegija
Norma sati: 30 godišnje
1.1.2011. - 1.1.2013. Menadžment projekata EU
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Nositelj kolegija
Norma sati: 52,2 godišnje
1.1.2011. - 1.1.2013. Osnove menadžmenta malih i srednjih poduzeća
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Nositelj kolegija
Norma sati: 52,5 godišnje
1.1.2011. - 1.1.2013. Poslovne simulacije
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Nositelj kolegija
Norma sati: 52,5 godišnje

Mentor u završnim radovima

1.10.2018. - 30.9.2019. Ispitivanje zadovoljstva lokalnoga stanovništva projektom Ljeto u Valamaru
Vlado Božanja
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2018. - 30.9.2019. Projektni pristup rješavanju problema prevelike opterećenosti turističkih destinacija na primjeru Dubrovnika
Ante Burum
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2018. - 30.9.2019. Potencijalne strategije privlačenja sportsko-rekreativnih turista na primjeru poduzeća Dacathlon
Antonia Hess
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2018. - 30.9.2019. Državni turistički portfelj i analiza realiziranih investicijskih projekata od 2012. do 2018. godine
Maja Jurdana
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2018. - 30.9.2019. Razvojna strategija te njezina primjena na primjeru poduzeća Maistra d.d.
Roberta Knapić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2018. - 30.9.2019. Zadovoljstvo ljudi u poslovnom okruženju kao ključ uspjeha
Dino Kurtović
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2018. - 30.9.2019. Umjetna inteligencija i transformacija poslovanja poduzeća
Irena Tovarloža
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2018. - 30.9.2019. Projekt inoviranja turističke ponude ? primjer općina Podstrana
Marija Žaper
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2018. - 30.9.2019. Disfunkcije u sportu i njihov utjecaj na razvoj sporta i sportskoga turizma
Ema Ančić
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2018. - 30.9.2019. Svjetsko nogometno prvenstvo 2018. i uspjeh hrvatske reprezentacije kao poticaj hrvatskom turizmu
Ela Brolich
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2018. - 30.9.2019. Organizacija i menadžment mega sportskih događaja
Helena Francetić
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2018. - 30.9.2019. Sport kao mogući nositelj turističke ponude u Primorsko-goranskoj županiji
Andreo Katić
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2018. - 30.9.2019. Sinergija sporta i turizma u marketinškim aktivnostima
Bruno Rojc
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2018. - 30.9.2019. Sportski turizam i zdrava prehrana kao poticaj produljenju turističke sezone
Mladena Stojčić
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2017. - 30.9.2018. Plesni turniri kao poticaj razvoja turizma
Matej Galonja
Sveučilišni preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2017. - 30.9.2018. Društvene mreže u promociji sportskoga događaja
Petra Lustig
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2017. - 30.9.2018. Dobro upravljanje, organizacija i utjecaj mega sportskih događaja ? ljetne olimpijske igre
Ines Glasnović
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2017. - 30.9.2018. Sportski trening kao dio sportskoga turizma
Filip Joskić
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2017. - 30.9.2018. Uloga i utjecaj sportskih događaja na turizam ? primjer Europsko prvenstvo u rukometu 2018.
Vlado Božanja
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2017. - 30.9.2018. Poslovni modeli u turizmu
Matej Orešković
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2017. - 30.9.2018. Fitness centri kao sadržaj gradskoga života i turizma
Karin Stijelja
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2017. - 30.9.2018. Mogućnosti financiranja turističkih projekata kroz EU fondove
Matea Bartolović
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2017. - 30.9.2018. Implementacija strategije pomoću organizacijske strukture na primjeru Solaris Beach Resorta Šibenik
Andrea Dikanović
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2017. - 30.9.2018. Strategija plavoga oceana u hrvatskim poduzećima
Martina Smodila
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2017. - 30.9.2018. Menadžment projekata u turizmu na primjeru Hotela Jadran
Ivan Maljevac
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2017. - 30.9.2018. Osvrt na elemente strateškog menadžmenta na primjeru poduzeća Hoteli Njivice d. o. o.
Lucija Stašić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2017. - 30.9.2018. Strategije privlačenja zaposlenika i brendiranje poslodavaca u suvremenom poduzetništvu
Marina Šimunić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2017. - 30.9.2018. Analiza učinaka turističkoga projekta na primjeru eko resorta Ecotel
Marina Šumelj
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2016. - 30.9.2017. Sportske manifestacije i njihov utjecaj na razvoj turizma
Nives Marija Grozaj
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2016. - 30.9.2017. Utjecaj sportskih događaja na lokalnu zajednicu
Martina Horvat
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2016. - 30.9.2017. Utjecaj sportskih dođaja na turizam - primjer "Sportske igre mladih"
Nikolina Hren
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2016. - 30.9.2017. Otvoreni sportski objekti grada Zagreba u funkciji turizma
Darija Hruškar
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2016. - 30.9.2017. Sport i etika - izazovi za sportski menadžment u turizmu
Katarina Pranjić
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2016. - 30.9.2017. Uloga promotivnih aktivnosti za planiranje i organizaciju Međunarodnoga atletskog mitinga Hanžekovićev memorijal
Suzana Rukavina
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2016. - 30.9.2017. Sportsko-rekreacijski sadržaji kao dio hotelske ponude
Dorotea Slukan
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2016. - 30.9.2017. Analiza projekata Virovitičko-podravske županije
Ana Blatančić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2016. - 30.9.2017. Korištenje internet influencera za marketing u turizmu
Lorena Franjić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2016. - 30.9.2017. Prijedlog projekta spiritualnoga turizma - Motovun u Istri
Nina Jankov
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2016. - 30.9.2017. Poslovni inkubatori i njihova važnost za razvoj malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Anabella Križanac
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2016. - 30.9.2017. Menadžment projekata na primjeru projekta "Westgate" u Splitu
Sara Šarić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2016. - 30.9.2017. Virtualni projektni timovi kao obilježje suvremenoga poslovanja
Renee Škulić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2015. - 30.9.2016. Izazovi spiritualnosti u projektnom menadžmentu
Valentina Šebalj
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2015. - 30.9.2016. Model poslovanja putem ugovora o franšizi u hotelijerstvu
Suzana Radoš
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2015. - 30.9.2016. Zaštita i revitalizacija kulturne baštine u Hrvatskoj i Poljskoj - prijedlog projekta Heritage hotel Kaštel
Emina Prprović
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2015. - 30.9.2016. Elementi strateškoga menadžmenta na primjeru tematiziranja plaža
Dinko Škunca
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2015. - 30.9.2016. Mogućnost osnivanja Muzeja filma u gradu Zagrebu
Leo Cvijanović
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2015. - 30.9.2016. Menadžment sportskog događaja na primjeru Red Bull air race u Rovinju
Ivan Maljevac
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2015. - 30.9.2016. Korištenje menadžerskih alata u projektima financiranima od strane Europske unije
Ana-Marija Grbus
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2015. - 30.9.2016. Faze životnog ciklusa projekta lječilišno- turističkoga kompleksa Šiler
Rose Marie Šturlić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2015. - 30.9.2016. Menadžment projekata na primjeru glamuroznoga kampa
Ivona Šuljić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2015. - 30.9.2016. Razvoj seoskog turizma u Hrvatskoj na primjeru kuće za iznajmljivanje u Nadinu
Irena Ivaneža
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2015. - 30.9.2016. Projektni pristup planiranju i izgradnji kongresnoga hotela
Ana Pavlović
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2015. - 30.9.2016. Sportski događaji u funkciji unapređenja turističke ponude gradova
Matej Orešković
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2015. - 30.9.2016. Menadžment sportskih objekata u funkciji razvoja turizma
Sara Šarić
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2015. - 30.9.2016. Utjecaj dvoranskih sportskih objekata na turizam grada Zagreba
Goran Marić
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2015. - 30.9.2016. Utjecaj sportskog događaja na turizam - primjer Europske sveučilišne igre Zagreb – Rijeka 2016.
Leon Svedrec
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2015. - 30.9.2016. Sportski objekti grada Krapine u funkciji turizma
Renato Rumbak
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2015. - 30.9.2016. Menadžment kongresnoga hotela na primjeru hotela Antunović
Sara Stašević
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2015. - 30.9.2016. Projekt prenamjene staroga grada zagrebačkog Susedgrada u kulturno- turističku atrakciju
Martina Dolanski
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2015. - Važnost sportskih događaja u turističkoj ponudi i promociji Grada Rijeke
Ana Iveljić
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2015. - Menadžment projekata na primjeru sport i welness hotel Wildwind
Andrijana Škrnički
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2015. - Uloga poslovnog modela kao dijela strategije poduzeća
Sanja Premec
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2015. - Analiza strategije LifeClass Terma Sveti Martin
Sara Lajtman
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2015. - Utjecaj zaštite okoliša na strategiju hotelskog poduzeća
Dina Jurčić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2015. - Razvoj projekta health & fitness hotela "Motus"
Lorena Medved
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2015. - Planiranje i ocjena projekta adventure hotela Lissa na otoku Pašmanu
Marija Koić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2015. - Planiranje i financijsko-tržišno opravdanost projekta kuće za odmor u Istri
Ivana Tijan
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2015. - Projekt konjičkog centra u funkciji razvoja grada Preloga
Martina Višnjić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2015. - Planiranje projekta izgradnje boutique hotela u Zagrebu
Sandra Valentić Boltužić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2015. - Menadžment projekta na primjeru izgradnje malog obiteljskog hotela u Koprivnici
Petra Peršin
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2015. - Menadžment projekata na primjeru izgradnje kongresnog centra u Zagrebu
Marina Barišić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2015. - Menadžment projekta na primjeru Horeca edukacijskog centra
Lori Brnčić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2015. - Projekti u kulturi i njihov doprinos turizmu grada Opatije
Petra Urbančić
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA KROZ STRUKTURNE FONDOVE EUROPSKE UNIJE
Martina Babić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - PROJEKTI PREKOGRANIČNE SURADNJE U FUNKCIJI RAZVOJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Ivana Bebek
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - MENADŽMENT PROJEKTA NA PRIMJERU WELLNESS HOTELA
Ivana Božić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - MENADŽMENT MALOG I SREDNJEG PODUZEĆA NA PRIMJERU HOTELA „ZAGORSKA HIŽA“
Marija Cvetko
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - LEADING ART HOTEL RIKARD BENČIĆ
Nikolina Klarica
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - PROJEKT RAZVOJA ETNO SELA NA PELJEŠCU
Manuela – Marija Žuhović
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - MENADŽMENT PROJEKTA: KONCEPT NAJBOLJE UPORABE VILLE OLEANDAR UGLJAN
Jelena Jerbić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - PROJEKTNI MENADŽMENT NA PRIMJERU HOTELA „DVORAC BELAJ“
Tajana Perčić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - MENADŽMENT PROJEKTA NA PRIMJERU HERITAGE RESORTA „VELIKA STANCIJA“
Mario Rožić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - MENADŽMENT PROJEKTA NA PRIMJERU SPA HOTELA "OAZA MIRA"
Mateja Sabljak
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - KARAKTERISTIKE MENADŽMENTA SOCIJALNIH PODUZEĆA
Nataša Tomašić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - MENADŽMENT PROJEKTA REVITALIZACIJE DVORCA ZRINSKO – FRANKOPANSKI U SEVERINU NA KUPI
Mirela Vukelić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - PROJEKTNI MENADŽMENT NA PRIMJERU CASINO HOTELA KATARINA
Jasmin Zlatić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - MENADŽMENT PODUZEĆA NA PRIMJERU HOTELA „LISSA“
Marija Koić
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - MENADŽMENT PROJEKTA NA PRIMJERU B&B HOTELA „SWEET HOME“
Maja Lovreković
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - MENADŽMENT PROJEKTA UNUTAR LOKALNIH JEDINICA SAMOUPRAVE: PRIMJER GRADA SAMOBORA
Marina Magovac
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - PROJEKTNI MENADŽMENT NA PRIMJERU PLAŽE BALUSTRADA CRIKVENICA
Goran Manestar
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - MENADŽMENT PROJEKTA NA PRMJERU PRENAMJENE VILLE MUNZ
Nina Nešić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2013. - UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA NA PRIMJERU MALOG HOTELSKOG PODUZEĆA
Ana Blagojević
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2013. - RAZVOJ I POSLOVANJE MALOG OBITELJSKOG HOTELA TRITONUS
Mateja Draganić
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2013. - MENADŽMENT SREDNJEG PODUZEĆA NA PRIMJERU ODMORIŠNOG RESORTA POREČ
Kristina Duvnjak
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2013. - ULOGA POSLOVNIH SIMULACIJA U PLANIRANJU POSLOVANJA HOTELSKOG PODUZEĆA
Mateja Poljanec
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2013. - MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA NA PRIMJERU WELLNESS HOTELA GARNI
Josipa Šandor
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2013. - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA NA PRIMJERU CENTRA ZDRAVSTVENOG I SPORTSKO-REKREACIJSKOG TURIZMA U NOVALJI
Dinka Škunca
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2013. - UVOĐENJE SELA TREBIŠĆE U TURISTIČKU FUNKCIJU UZ POMOĆ IPARD PROGRAMA
Luka Divjakinja
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2013. - MENADŽMENT EU PROJEKTA „ŽENE NA TRŽIŠTU RADA“
Martina Ferenčak
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2013. - SEDMI OKVIRNI PROGRAM (FP7) I SPECIFIČNI PROGRAM "SURADNJA" KAO POTICAJ RAZVOJU ODRŽIVOG TURIZMA U HRVATSKOJ
Dalibor Horvat
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2013. - PROJEKT BOLJEG ISKORIŠTAVANJA I VEĆE VIDLJIVOSTI KULTURNE BAŠTINE S TURISTIČKE TOČKE GLEDIŠTA
Zrinka Krijan
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2013. - RAZVOJ PROJEKTA ETNO-SELA VRNJAK KORIŠTENJEM SREDSTAVA IZ IPA PROGRAMA
Ivana Martić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2013. - MENADŽMENT PROJEKTA JAČANJA SURADNJE SA SUSJEDNIM ZEMLJAMA U ZATVARANJU RASCJEPA IZMEĐU ISTRAŽIVANJA I INOVACIJA
Matea Radić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2013. - MENADŽMENT EU PROJEKATA NA PRIMJERU EKO SELA
Bojan Stojaković
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2013. - ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA KARLOVAČKE MIKRODESTINACIJE KORANA UZ POMOĆ EU FONDOVA
Lea Kunić
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - AKTIVIRANJE TRADICIONALNIH ZANATA GRADA LUDBREGA U TURISTIČKE SVRHE KROZ IPARD PROGRAM
Ana Denačić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - MENADŽMENT EU PROJEKATA : PROMICANJE ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA
Edita Imamović
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI MLADIH NA TRŽIŠTU RADA KROZ IPA PROGRAM
Martina Katić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - PROŠIRENJE TURISTIČKE PONUDE OTOKA PAGA KORIŠTENJEM EU FONDOVA
Vanja Škunca
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA – PROJEKT USPOSTAVE PODRŠKE U ZAPOŠLJAVANJU
Mia Baotić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - MENADŽMENT EU PROJEKTA: UNAPRJEĐENJE ZAPOŠLJAVANJA DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH VISOKOOBRAZOVANIH OSOBA
Ivan Belašić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - KULTURNI TURIZAM KROZ FONDOVE EUROPSKE UNIJE
Jana Musulin
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - JAČANJE LJUDSKOG KAPITALA – PROJEKT EUROPSKE RAČUNALNE DIPLOME
Luka Čalović
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - REVITALIZACIJA I OBOGAĆIVANJE TURISTIČKE PONUDE POLUOTOKA PELJEŠCA KROZ IPA PROGRAM
Ana Kolenić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - PROMICANJE KULTURNE BAŠTINE U SVRHU RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA ODRŽIVE DESTINACIJE ISTRA KROZ EU FONDOVE
Iva Romčev
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - MENADŽMENT PRIRODNIH I KULTURNIH RESURSA NA PRIMJERU PREKOGRANIČNE SURADNJE
Matija Peranović
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - PROJEKT PROŠIRENJA TURISTIČKE SEZONE KORIŠTENJEM SREDSTAVA IZ EU PROGRAMA
Ines Prokopović
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - EU FONDOVI ZA POTICANJE RAZVOJA OTOČKOG TURIZMA: STUDIJ SLUČAJA OTOK RAB
Ivica Šajbić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - TURISTIČKA PROMOCIJA HRVATSKIH ŠUMA KROZ PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE
Irena Mišak
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - RAZVOJ KOMUNIKACIJSKE MREŽE U TURIZMU – PROJEKT FILMSKIH FESTIVALA
Lovro Nikolić
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - UNAPREĐENJE TRŽIŠNE KONKURENTNOSTI MLADIH OSOBA OBRAZOVANJEM O EU PROJEKTIMA
Ivana Menalo
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - RAZVOJ ODRŽIVOG TURIZMA KROZ IPA ADRIATIC CBC PROGRAM
Anica Merkaš
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - POSLOVNE SIMULACIJE KAO ALAT ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA
Alen Janći
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - UPRAVLJANJE SREDNJIM PODUZEĆEM NA PRIMJERU HOTELA "ZEUS" U ZADRU
Valerija Krajcar
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - MENADŽMENT MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PRIMJERU HOSTELA „CENTRAL ZAGREB“
Igor Magdić
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - RAZVOJ I POSLOVANJE GOLF HOTELA TORRE U MJESTU TAR
Tomislava Mioč
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - POSLOVNE SIMULACIJE U UPRAVLJANJU POSLOVNIM REZULTATOM
Ines Škrobot
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - POSLOVNE SIMULACIJE U MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA U UGOSTITELJSTVU
Sean Šturbej
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - PRIMJENA POSLOVNIH SIMULACIJA U EDUKACIJI PODUZETNIKA I MENADŽERA
Goran Vagan
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Gostujući nastavnik

1.1.2014. - Projektni management
Podiplomski študijski program 2. stopnje
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica
suradnik
Norma sati: 4 sata
1.1.2014. - Projektni management
Dodiplomski študijski program 1. stopnje
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica
suradnik
Norma sati: 4 sata
- 22.3.2013. predavanje: Business Simulations in Hotel industry (ERASMUS mobilnost)
Preddiplomski sveučilišni studij
University of Economics in Bratislava, Faculty of Commerce in Bratislava, Bratislava, Slovačka
suradnik
Norma sati: 12 sati
- 30.4.2012. EU Project Management (CEEPUS mobilnost)
Preddiplomski sveučilišni studij
University Luigj Gurakuqi Shkodra, Economic Faculty, Skadar, Albanija
suradnik
Norma sati: 28 sati

Osobni razvoj

1.6.2013. - Usavršavanje za izradu studije izvodljivosti i CBA analize (Open training on Feasibility Study and Cost Benefit Analysis of EU Funded Projects)


Norma sati: 24 sata
1.3.2012. - Trening za instruktora poslovnih simulacija


Norma sati: 14 sati
1.2.2011. - stručno usavršavanja u okviru programa ERASMUS


Norma sati: 5 dana
1.2.2010. - Radionica "Kako napisati EU projekt"


Norma sati:
1.12.2008. - Seminar ''Successful Project Management''


Norma sati:
1.1.2008. - Program edukacije za trenera seminara Certified European Project Manager, u okviru Tempus projekta "CROMEU"


Norma sati:
1.1.2003. - Položen ispit za ovlaštenog investicijskog projektanta (OIP)


Norma sati:
1.1.2003. - Ocjena boniteta poduzeća


Norma sati:
1.1.2002. - Priprema i ocjena investicijskih projekata


Norma sati:
1.1.2000. - Tečaj poslovnog engleskog jezika i položen ispit English for Business – Level 1


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2013. - Projektni menadžment, 2.izdanje

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - Menadžment institucija i destinacija kulture

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2009. - Menadžment malog i srednjeg ugostiteljskog poduzeća, 2. Izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2006. - Projektni menadžment

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Tovarloža, I., Perić, M., & Đurkin Badurina, J.
Strategija digitalne transformacije, umjetna inteligencija i izazovi za menadžere
Zbornik radova 27. tradicionalnog savjetovanja "Ekonomska politika Hrvatske u 2020." / Podrug, Najla - Zagreb : Hrvatsko društvo ekonomista, 2019 167-183 - 2019.

2. Perić, M., Vitezić, V.
Socio-Economic Impacts of Event Failure: The Case of a Cancelled International Cycling Race
Sustainability 11 1-15 - 2019. 10.3390/su11185028

Q2
WOS

3. Perić, M., Vitezić, V., & Đurkin Badurina, J.
Business models for active outdoor sport event tourism experiences
Tourism Management Perspectives 32 1-13 - 2019.

Q1
WOS

4. Perić, M., Dragičević, D. & Škorić, S.
Determinants of active sport event tourists’ expenditure – the case of mountain bikers and trail runners
Journal of Sport & Tourism 23 19-39 - 2019. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14775085.2019.1623064

Q2

5. Wise, N., Perić, M., & ?urkin, J.
Benchmarking service delivery for sports tourism and events: Lessons for Gorski Kotar, Croatia from Pokljuka, Slovenia
European Journal of Tourism Research 22 107-128 - 2019. http://ejtr.vumk.eu/index.php/volume22/668-v22rp107

Q3

6. Perić, M., Vitezić, V., Mekinc, J.
Comparing Business Models for Event Sport Tourism: Case Studies in Italy and Slovenia
Event Management 23 379-397 - 2019. https://www.ingentaconnect.com/content/cog/em/2019/00000023/00000003/art00007

Q2
A1

7. Smodila, M., Perić, M.
Strateško usmjerenje hrvatskih poduzeća – plavi ili crveni oceani?
Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru, Serija B: Društvene & humanističke nauke 2 46-55 - 2019.

A2

8. Perić, M., Slavić, N.
Event sport tourism business models: the case of trail running
Sport, Business and Management: An International Journal 9 164-184. - 2019. https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/SBM-05-2018-0039

Q3
A1
WOS

9. Đurkin Badurina, J., Perić, M., Kljaić Šebrek, J.
Hybrids by Choice or by Chance: Applying Hybrid Spectrum Typology in Croatian Tourism
Strategic Management 23 3-14 - 2018.

A1
WOS

10. Perić, M.
Estimating the Perceived Socio-Economic Impacts of Hosting Large-Scale Sport Tourism Events
Social Sciences 7 176 - 2018. https://www.mdpi.com/2076-0760/7/10/176

Q3

11. Vitezić, V., Srhoj, S., Perić, M.
Investigating industry dynamics in a recessionary transition economy
The South East European Journal of Economics and Business 13 43-67. - 2018.

WOS

12. Perić, M., Đurkin, J., & Vitezić, V.
Active event sport tourism experience: the role of the natural environment, safety and security in event business models
International Journal of Sustainable Development and Planning 13 758-772. - 2018.

Q4

13. Perić, M.
Investigating Business Models for Event Sport Tourism
9th International Conference “An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development”, Proceedings 606-613. - 2018.

A2

14. Šebalj, V., Perić, M., Đurkin, J.
Percepcija i implementacija spiritualnosti u projektnom okruženju
Zbornik radova (Journal of Economy and Business) Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru XXIII 67-83. - 2017.

A1

15. Perić, M., Vitezić, V., Đurkin, J.
Business Model Concept: An Integrative Framework Proposal
Managing Global Transitions 15 255-274. - 2017. http://www.hippocampus.si/ISSN/1854-6935/15.255-274.pdf

A1

16. Perić, M., Čuić Tanković, J., Đurkin, J.
Role of Brand Personality Traits in Creating an Umbrella Brand for Small-scale Events: Case of Corski kotar, Croatia
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 26 561-581. - 2017. https://doi.org/10.5559/di.26.4.06

WOS

17. Perić, M.
Inoviranje poslovnih modela poduzeća kao poticaj razvoju
Zbornik radova 25. tradicionalnog savjetovanja "Ekonomska politika Hrvatske u 2018.", Zagreb: Hrvatsko društvo ekonomista, str. 287-301. 287-301. - 2017.

18. Đurkin, J., Perić, M.
Organising for community-based tourism: Comparing attitudes of local residents and local tourism entrepreneurs in Ravna Gora, Croatia
Local Economy, The Journal of the Local Economy Policy Unit 32 678-691. - 2017.

Q1
WOS

19. Perić, M., Đurkin, J., Vitezić, V.
The Constructs of a Business Model Redefined: A Half-Century Journey
Sage Open 7 1-13. - 2017.

Q3
WOS

20. Perić, M., Đurkin, J.
The profile and motivations of active sport tourists – an investigation of trail running, sport fishing and cycling events
Conference Proceedings of the 8th International Scientific Conference on Kinesiology 474-479. - 2017.

21. Đurkin, J., Perić, M., Kljaić Šebrek, J.
Addressing organisational challenges of cultural tourism in rural areas through community-based tourism model
4th International Scientific Conference Tourism in Southern and Eastern Europe (ToSEE 2017) : Tourism and Creative Industries: Trends and Challenges : Conference Proceedings 4 145-157. - 2017.

WOS

22. Perić, M., Wise, N., Dragičević, D.
Suggesting a Service Research Agenda in Sport Tourism: Working Experience(s) into Business Models
Sport, Business and Management: an International Journal 7 58-76. - 2017.

Q3
WOS

23. Perić, M., Đurkin, J., Wise, N.
Leveraging Small-Scale Sport Events: Challenges of Organising, Delivering and Managing Sustainable Outcomes in Rural Communities, the Case of Gorski kotar, Croatia
Sustainability 8 1337 - 2016. http://www.mdpi.com/2071-1050/8/12/1337

WOS

24. Grbus, Ana-Marija; Perić, Marko
Uporaba menadžerskih alata u kontekstu projekata financiranih od strane Europske unije
Zbornik radova 24. tradicionalnog savjetovanja "Ekonomska politika Hrvatske u 2017." 227-243 - 2016.

A2

25. Perić, M., Vitezić, V.
Impact of Global Economic Crisis on Firm Growth
Small Business Economics – An Entrepreneurship Journal 46 1-12 - 2016. DOI: 10.1007/s11187-015-9671-z

WOS

26. Perić, M., Škorić, S., Jurčević, V.
Ponuda sportskog turizma u Gorskom kotaru (Hrvatska) - analiza i moguće preporuke za pružatelje usluga / Sport tourism supply in Gorsko kotar (Croatia) - analysis and possible recommendations for providers
Acta turistica 28 49-71 - 2016.

A1

27. Perić, M., Vitezić, V., Mekinc, J.
Conceptualizing innovative business models for sustainable sport tourism
International Journal of Sustainable Development and Planning 11 469-482 - 2016.

Q4

28. Perić, Marko
Managing Sports Experiences in the Context of Tourism
UTMS Journal of Economics 6 (1) 6 85-97 - 2015.

A1

29. Perić Hadžić, Ana; Jugović, Alen; Perić, Marko
Criteria for the management partnership model in Croatian seaports
Economic Research - Ekonomska Istraživanja 28 226-242 - 2015. DOI: 10.1080/1331677X.2015.1041775

WOS

30. Perić, M., Wise., N.
Understanding the delivery of experience: conceptualising business models and sports tourism, assessing two case studies in Istria, Croatia
Local Economy 30 1000-1016 - 2015. DOI: 10.1177/0269094215604131

Q2

31. Perić, M., Đurkin, J.
Determinants of investment decisions in a crisis: Perspective of Croatian small firms
Management – Journal of Contemporary Management Issues 20 115-133 - 2015.

Q3

32. Perić, M., Jurčić, D.
Zeleno poslovanje kao dio strateškog usmjerenja hotela
Zbornik radova 23. tradicionalnog savjetovanja „Ekonomska politika Hrvatske u 2016.“, Hrvatsko društvo ekonomista, 11.-13. studeni 2015., Opatija 222-233 - 2015.

A2

33. Perić, M., Premec, S.
Otvorena pitanja i izazovi poslovnih modela u turizmu
Peti interkatedarski skup katedri za menadžment zemalja jugoistočne Europe (5th South-East European (SEE) meeting & scientific conference of management departments); Entrepreneurial Society: Current Trends and Future Prospects in Entrepreneurship, Organization and Management, Book of Full Papers, Varaždin, 25th - 26th September 2015 221-227 - 2015.

A2

34. Perić, M., Puškarić Radun, N.
Sports facility management – Case study: Multi-purpose hall / Ice rink in Delnice
Conference Proceedings: 7th International Scientific Conference on Kinesiology - Fundamental and Applied Kinesiology – Steps Forward 469-472 - 2014.

A1

35. Perić, M., Đurkin, J., Lamot, I.
Importance of stakeholder management in tourism project: Case study of the Istra Inspirit project
Conference Proceedings 22. Biennial International Congress: Tourism & Hospitality Industry 2014: Trends in Tourism and Hospitality Industry 273-286. - 2014.

A1

36. Perić, M., Đurkin, J., Vitezić, V.
The system of experiences: forgotten management tool?
Zbornik radova3. Međunarodna konferencija Menadžment turizma i sporta 139-143 - 2014.

A2

37. Perić, M., Đurkin, J.
Systems thinking and alternative business model for responsible tourist destination
Kybernetes 43 480-496 - 2014.

WOS

38. Perić. M., Đurkin, J.
Cooperative Based Organisational Structures: Implications for Croatian Tourism
Conference proceedings: 2nd International Conference: Tourism in Southern and Eastern Europe 2013, Crisis – a Chalenge of Sustainable Tourism development? 2 305-317 - 2013.

A1

39. Perić, M., Martić, I.
Karakteristike menadžmenta tijekom životnog ciklusa EU projekata
Conference proceedings: 3rd International Conference on Entrepreneurial Learning 2013 – ICEL3 170-178 - 2013.

A2

40. Perić, M.
Implementation of Project Management in the BOT Model of Public-Private Partnership in Croatian Tourism
Ekonomski pregled 63 518-540 - 2012.

Q4
A1

41. Perić, M., Ravnić, M.
Project management solution: Remodelling of sacral object for tourism purposes
Conference proceedings: 21. Biennial International Conference: Tourism & Hospitality Industry 2012: New Trends in Tourism and Hospitality Management 21-29 - 2012.

A1

42. Perić, M., Đurkin, J.
Primjena poslovnih simulacija u visokoškolskom obrazovanju budućih menadžera u turizmu i ugostiteljstvu
Zbornik radova 2. Međunarodne konferencije „Učenje za poduzetništvo“ 159-167 - 2012.

A2

43. Maškarin Ribarić, H., Smolčić Jurdana, D., Perić, M.
Statistika turizma i hotelske industrije zemalja Jadranske regije
Zbornik radova „In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid“ 403-413 - 2012.

A2

44. Perić, M., Blažević, B
Ekonomske koristi u novom pristupu osiguranja zdravog i ugodnog boravišnog prostora čistim kondicioniranim zrakom – porast povjerenja gostiju (primjer hotela)
Zbornik radova, Zdrava klimatizacija – uspješan turizam 71-85 - 2012.

A2

45. Perić, M.
Profiles, sport habits and tourism motives of fitness centers’ visitors
Conference proceedings: 6th International Scientific Conference on Kinesiology 644-647 - 2011.

A1

46. Perić, M.
EU Project Management Knowledge Transfer – Case Study UNIRI (Croatia)
Conference proceedings: Management, Knowledge and Learning International Conference 2011: Knowledge as Business Opportunity 103-112 - 2011.

A2

47. Perić, M., Dragičević, D.
Public and private sector partnership – exit opportunity from the global crisis?
Conference proceedings: 5th International Conference “Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil” 1174-1190 - 2011.

A1

48. Perić, M.
Public-Private Partnerships (PPPs) in Croatian Tourism – Possible Problems and Dilemmas on Establishment of Partnership
Conference proceedings: 20. Biennial International Conference: Tourism & Hospitality Industry 2010: New Trends in Tourism and Hospitality Management 1129-1141 - 2010.

A1

49. Perić, M.
Sports Tourism and System of Experiences
Tourism and Hospitality Management 16 197-206 - 2010.

A1

50. Nikšić Radić, M., Perić, M.
Izravne inozemne investicije u turističkom sektoru Republike Hrvatske
Zbornik radova: ICTE 2010 International Conference on Tourism and Environment 317-332 - 2010.

A2

51. Cetinski, V., Perić, M., Šugar, V.
The European Dimension of Public-Private Partnership and Experiences in Tourism of the Republic of Croatia
Tourism and Hospitality Management 15 85-100 - 2009.

A1

52. Perić, M.
Criteria for setting up the PPP in Croatian tourism and selection of optimal PPP model
Poslovna izvrsnost 3 111-126 - 2009.

A1

53. Perić, M.
EU Project Management – Distinction from Traditional Project Management
Zbornik radova Tempus projekta: Know-How Transfer and Capacity Building for participation in EU Community Programmes in Croatia by using Certified EU Project Manager Skills Scheme (CROMEU) JEP-40032-2005 32-52 - 2009.

A1

54. Cetinski, V., Perić, M.
Public and private sector synergy in tourism and partnership models
Conference proceedings: 19th Biennial International Conference: Tourism & Hospitality Industry 2008.: New Trends in Tourism and Hospitality Management 361-375 - 2008.

A1

55. Perić, M., Nikšić, M.
PPP in Croatian Tourism: Chance for Croatian Family Hotels
Tourism and Hospitality Management 13 651-664 - 2007.

A1

56. Cetinski, V., Perić, M.
Destination as a Business System and Optimization of Development
Conference proceedings: 18. Biennial International Conference: Tourism & Hospitality Industry: New Trends in Tourism and Hospitality Management 532-546 - 2006.

A1

57. Nikšić, M., Perić, M.
The Public Sector Contribution to Enhance the Exellence of Tourist Destination Kvarner (Croatia)
Conference proceedings: 24th EuroCHRIE Congress 'In Search for Excellence for Tomorrow's Tourism, Travel and Hospitality' - 2006.

A1

58. Nikšić, M., Perić, M.
Customer centric orientation and tourist destination Kvarner (Croatia)
Zbornik radova: Technika-Informatyka-Edukacja 6 76-88 - 2006.

A2

59. Dragičević, D., Perić, M.
Decision Support Systems
Conference proceedings: MIPRO 2005 XXVIII. International Convention 50-55 - 2005.

A2

60. Perić, A., Perić, M
Location Analysis in Management Decision Making
Conference proceedings: Third International Conference for Young Researchers 2 175-183 - 2004.

A2

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Wise, N. Perić, M., Armenski, T.
The role of sports tourism and events to regenerate and sustain off-season tourism in Istria, Croatia: Addressing perspectives from industry managers and planners
Sport, Events, Tourism and Regeneration Wise, N., Harris, J. Routledge Oxon, New York, - 2017. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=903904
2. Autor poglavlja u knjizi
Wise, N., Perić, M.
Developing a research agenda to assess local social impacts of sports tourism regeneration in Medulin, Croatia
Urban Transformations ; Geographies of Renewal and Creative Change Wise, N., Clark, J. Routledge Oxon, New York - 2017. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=903905
3. Autor poglavlja u knjizi
Wise, N., Perić, M.
Sports tourism, regeneration and social impacts: New opportunities and directions for research, the case of Medulin, Croatia
Tourism in the City ; Towards an Integrative Agenda on Urban Tourism Bellini, N., Pasquinelli, C. Springer International Publishing Berlin - 2017.
4. Autor poglavlja u knjizi
Perić, Marko ; Krstinić Nižić, Marinela
Introduction
Zero Waste Guidelines for Events and Festivals Perić, Marko ; Krstinić Nižić, Marinela University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Primorska, Faculty of Tourism Studies – Turistica Opatija, Portorož - 2015. http://www.turistica.si/downloads/ZeroWaste/ZeroWaste.pdf
5. Autor poglavlja u knjizi
Perić, Marko; Krstinić Nižić, Marinela; Fabjan, Daša
Legislative platforms, Standards and Best Practices
Zero Waste Guidelines for Events and Festivals Perić, Marko ; Krstinić Nižić, Marinela University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Primorska, Faculty of Tourism Studies – Turistica Opatija, Portorož - 2015. http://www.turistica.si/downloads/ZeroWaste/ZeroWaste.pdf
6. Autor poglavlja u knjizi
Perić, Marko; Krstinić Nižić, Marinela; Sikošek, Marijana
Guidance notes – setting out the seven steps to sustainable event and festival management
Zero Waste Guidelines for Events and Festivals Perić, Marko ; Krstinić Nižić, Marinela University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Primorska, Faculty of Tourism Studies – Turistica Opatija, Portorož - 2015. http://www.turistica.si/downloads/ZeroWaste/ZeroWaste.pdf
7. Urednik knjige
Perić, Marko; Krstinić Nižić, Marinela; et al.
Zero Waste Guidelines for Events and Festivals
Zero Waste Guidelines for Events and Festivals Perić, Marko ; Krstinić Nižić, Marinela University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Primorska, Faculty of Tourism Studies – Turistica Opatija, Portorož - 2015. http://www.turistica.si/downloads/ZeroWaste/ZeroWaste.pdf
8. Autor knjige
Cetinski, V., Šugar, V., Perić, M.
Menadžment institucija i destinacija kulture
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija - 2012.
9. Autor knjige
Cetinski, Vinka; Perić, Marko; Jovanović, Dalibor
Poslovne simulacije
Fintrade & Tours d.o.o. Rijeka - 2009.

Kongresna priopćenja

1.
Perić, M., Škorić, S., Jurčević, V.
Sport tourism supply in Gorski kotar (Croatia) – analysis and possible recommendations for providers usmeno (objavljeno u časopisu Acta Turistica 28(1)) 3rd Sport Tourism Conference – STC’16: Red, green and blue strategies Zagreb, Hrvatska - 1.1.2016.
2.
Perić, M., Vitezić, V., Mekinc, J.
Conceptualizing innovative business models for sustainable sport tourism usmeno (objavljeno u časopisu International Journal of Sustainable Development and Planning 11(3)) 7th International Conference on Sustainable Tourism – Sustainable Tourism 2016 Valéncia, Spain - 1.1.2016.
3.
Perić, M., Premec, S.
Otvorena pitanja i izazovi poslovnih modela u turizmu usmeno (objavljeno u Zborniku radova) Peti interkatedarski skup katedri za menadžment zemalja jugoistočne Europe Varaždin, Hrvatska - 1.1.2015.
4.
Perić, M., Đurkin, J., Lamot, I.
Importance of stakeholder management in tourism project: Case study of the Istra Inspirit project usmeno, objavljeno u Zborniku radova 22. Biennial International Congress: Tourism & Hospitality Industry 2014: Trends in Tourism and Hospitality Industry Opatija, Hrvatska - 1.1.2014.
5.
Perić, Marko; Puškarić Radun, Nensi
Sports facility management - Case study: Multi-purpose hall / Ice rink in Delnice usmeno, objavljeno u Zborniku radova 7th International Scientific Conference on Kinesiology Opatija, Hrvatska - 1.1.2014.
6.
Perić, M., Đurkin, J., Vitezić, V.
The system of experiences: forgotten management tool? usmeno, objavljeno u Zborniku radova 3. Međunarodna konferencija Menadžment turizma i sporta Sv. Martin na Muri, Hrvatska - 1.1.2014.
7.
Perić, Marko; Martić, Ivana
Karakteristike menadžmenta tijekom životnog ciklusa EU projekata usmeno, objavljeno u Zborniku radova , 3rd International Conference on Entrepreneurial Learning 2013 – ICEL3 Zagreb, Hrvatska - 1.1.2013.
8.
Perić, M., Đurkin, J.
Cooperative Based Organisational Structures: Implications for Croatian Tourism usmeno, objavljeno u Zborniku radova 2nd International Conference: Tourism in Southern and Eastern Europe 2013, Crisis – a Chalenge of Sustainable Tourism development? Opatija, Croatia - 1.1.2013.
9.
Perić, Marko; Đurkin, Jelena
Primjena poslovnih simulacija u visokoškolskom obrazovanju budućih menadžera u turizmu i ugostiteljstvu usmeno, objavljeno u Zborniku radova 2. Međunarodna konferencija „Učenje za poduzetništvo“ Novi Sad, Srbija - 28.6.2012.
10.
Perić, M., Ravnić, M.
Project management solution: Remodelling of sacral object for tourism purposes usmeno (plenarno predavanje), objavljeno u Zborniku radova 21. Biennial International Conference: Tourism & Hospitality Industry 2012: New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija, Croatia - 1.1.2012.
11.
Maškarin Ribarić, Helga; Smolčić Jurdana, Dora; Perić, Marko
Statistika turizma i hotelske industrije zemalja Jadranske regije( Statistics of tourism and hotel industry in the Adriatic region ) usmeno, objavljeno u Zborniku radova „In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid“ Rab, Hrvatska - 1.1.2012.
12.
Perić, M.
Profiles, sport habits and tourism motives of fitness centers’ visitors usmeno, objavljeno u Zborniku radova 6th International Scientific Konference on Kinesiology Opatija, Croatia - 1.1.2011.
13.
Perić, Marko; Dragičević, Daniel
Public and private sector partnership – exit opportunity from the global crisis? usmeno, objavljeno u Zborniku radova 5th International Conference “Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil” Pula, Hrvatska - 1.1.2011.
14.
Perić, M.
EU Project Management Knowledge Transfer – Case Study UNIRI (Croatia) usmeno, objavljeno u Zborniku radova Management, Knowledge and Learning International Conference 2011: Knowledge as Business Opportunity Celje, Slovenija - 1.1.2011.
15.
Perić, Marko
Public-private partnerships (PPPs) in croatian tourism – possible problems and dilemmas on establishment of partnership usmeno, objavljeno u Zborniku radova 20. Biennial International Conference: Tourism & Hospitality Industry 2010: New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija, Hrvatska - 1.1.2010.
16.
Nikšić Radić, Maja; Perić, Marko
Izravne inozemne investicije u turističkom sektoru Republike Hrvatske usmeno, objavljeno u Zborniku radova ICTE 2010 International Conference on Tourism and Environment Sarajevo, BiH - 1.1.2010.
17.
Cetinski, Vinka; Perić, Marko
Public and Private Sector Synergy in Tourism and Partnership Models usmeno, objavljeno u Zborniku radova 19th Biennial International Conference: Tourism & Hospitality Industry 2008.: New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija, Hrvatska - 1.1.2008.
18.
Cetinski, V, Perić, M
Criteria for setting up partnership and the BOT model in Croatian tourism usmeno, sažetak objavljen u Programu konferencije 14th International PPP Conference – “Public and Private Sector Partnerships: The Collaborating Paradigm” London, UK - 1.1.2008.
19.
Nikšić, M., Perić, M.
The Public Sector Contribution to Enhance the Exellence of Tourist Destination Kvarner (Croatia) usmeno, objavljeno u Zborniku radova 24th EuroCHRIE Congress 'In Search for Excellence for Tomorrow's Tourism Thessaloniki, Greece - 1.1.2006.
20.
Cetinski, Vinka; Perić, Marko
The Destination as a Business System and Development Optimisation usmeno, objavljeno u Zborniku radova 18. Biennial International Conference: Tourism & Hospitality Industry: New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija, Hrvatska - 1.1.2006.
21.
Dragičević, D., Perić, M.
Decision Support Systems usmeno, objavljeno u Zborniku radova MIPRO 2005 XXVIII. International Convention Opatija, Croatia - 1.1.2005.
22.
Perić, M., Dragičević, D.
PPP and Master Plan for Tourist Destination Kvarner – Croatia usmeno, sažetak objavljen u Zborniku sažetaka 11th International PPP Conference 'Public and Private Sector Partnerships: Enhancing Sustainable Development' FEAA-University ''Al.I.Cuza'' Iaşi, Romania - 1.1.2005.
23.
Perić, A., Perić, M.
Location Analysis in Management Decision Making usmeno, objavljeno u Zborniku radova Third International Conference for Young Researchers Gödölo, Hungary - 1.1.2004.
24.
Grbus, A.-M., Perić, M.
Uporaba menadžerskih alata u kontekstu projekata financiranih od strane Europske unije objavljeno u Zborniku radova 24. tradicionalnog savjetovanja "Ekonomska politika Hrvatske u 2017." Opatija, Hrvatska http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=851915
25.
Perić, M.
Inoviranje poslovnih modela poduzeća kao poticaj razvoju objavljeno u Zborniku radova 25. tradicionalno savjetovanje "Ekonomska politika Hrvatske u 2018." Opatija, Hrvatska http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=905725
26.
Perić, M., Vitezić, V., & Đurkin, J.
Business Model Concept: An Integrative Framework Proposal usmeno (Extended Abstract objavljen u zborniku radova) Management International Conference (MIC) 2017: Managing the Global Economy Monastier di Treviso, Italy http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=903912
27.
Perić, M., & Đurkin, J.
The profile and motivations of active sport tourists – an investigation of trail running, sport fishing and cycling events usmeno (objavljeno u Zborniku radova) 8th International Scientific Conference on Kinesiology Opatija, Croatia http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=903897

Znanstveni projekti

1. 15.10.2019. - 14.10.2021.
The carbon footprint of active sport event tourists: The case of trail runners; Istraživač suradnik; Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu; 19.000,00 HRK;
2. 1.3.2019. - 28.2.2022.
Učinci i strateški ishodi velikih sportsko-turističkih događaja – perspektiva lokalnih stanovnika; voditelj projekta; Sveučilište u Rijeci; 46.572,27 HRK; https://www.fmtu.uniri.hr/istrazivacke-potpore-uniri/uniri-drustv-18-103
3. 1.10.2016. - 1.10.2018.
Potencijali osnivanja turističkih poduzeća zasnovanih na potrebama lokalne zajednice (ZP UNIRI 6/16); Istraživač suradnik; Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu; 17.750,00 HRK; https://www.fthm.uniri.hr/znanstveni-projekti-uniri/projekti-zp-uniri-6-16
4. 1.6.2015. - 30.5.2018.
Menadžment sportskih doživljaja u funkciji oblikovanja učinkovitih poslovnih modela u slabije razvijenim turističkim destinacijama ; Voditelj projekta; Hrvatska zaklada za znanost, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu; 346.266,00 HRK; https://www.fthm.uniri.hr/projekti-sportbizmodel
5. 1.1.2006. - 1.1.2013.
Modeli kvalitete i javno privatno partnerstvo u turizmu Hrvatske, projekt br. 116-1162459-2456 ; Istraživač suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ; ; http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=116-1162459-2456&print=true

Mentorstvo doktorandima

1. 20.11.2017. -
Korana Radović Nimac; Doktorat Poslovni modeli i uspješnost poduzeća u djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića; Poslijediplomski doktorski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"; u tijeku;
2. 20.11.2017. -
Mateja Gorše; Doktorat Menadžment zaštite okoliša kao dio strateškog usmjerenja hotela i njegov utjecaj na poslovni rezultat ; Poslijediplomski doktorski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"; u tijeku;
3. 1.1.2012. - 15.7.2017.
Vanja Vitezić; Doktorat Inovacijski menadžment i efikasnost poduzeća s niskom i srednje niskom tehnološkom razinom; Poslijediplomski doktorski studij „Menadžment održivog razvoja“; 15.7.2017.;
4. 1.1.2012. - 16.7.2015.
Jelena Đurkin; Doktorat Organizacijski aspekti turizma zasnovanog na potrebama lokalne zajednice ; Poslijediplomski doktorski studij „Menadžment održivog razvoja“; 16.7.2015.;

Uredništva časopisa

1. 1.7.2018. - Ekonomski pregled, ISSN 0424-7558 (Tisak), ISSN 1848-9494 (Online) - član užeg uredništva

2. 1.10.2016. - Tourism and Hospitality Management, ISSN 1330-7533 (Tisak), ISSN 1847-3377 (Online)
https://thm.fthm.hr/index.php/about-the-journal/advisory-and-editorial-board
3. 1.1.2013. - UTMS Journal of Economics, Print ISSN: 1857-6974, Electronic ISSN: 1857-6982
http://www.utmsjoe.mk/index.php/editorial-board

Recenzije

1. 2017. recenzija članka za časopis: Zbornika radova (Journal of Economy and Business) Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
2. 2017. recenzija članka za časopis: Sustainability
3. 2017. recenzija članka za časopis: Tourism and Hospitality Management
4. 2017. recenzija članka za časopis: Ekonomska misao i praksa
5. 2017. recenzija članka za časopis: International Journal of Public Administration
6. 2017. recenzija članka za časopis: Kybernetes
7. 2017. recenzija članka za časopis: Scientific Journal of the Polish Economic Society in Zielona Góra
8. 2016. recenzija članka za časopis: Ekonomska misao i praksa
9. 2016. recenzija članka za časopis: Ekonomska misao i praksa
10. 2016. recenzija članka za časopis: Zbornik Veleučilišta u Rijeci
11. 2015. recenzija članka za časopis: Ekonomska misao i praksa
12. 2015. recenzija članka za časopis: Tourism and Hospitality Management
13. 2014. recenzija članka za časopis: Ekonomski pregled
14. 2014. recenzija članka za časopis: Zbornik Veleučilišta u Rijeci
15. 2014. recenzija članka za časopis: Zbornik Veleučilišta u Rijeci
16. 2014. recenzija članka za: 22nd Biennial International Congress - Tourism & Hospitality Industry 2014: Trends in Tourism and Hospitality Mangement
17. 2013. recenzija članka za časopis: Ekonomska misao i praksa
18. 2013. recenzija članka za časopis: Ekonomska misao i praksa
19. 2013. recenzija članka za časopis: Ekonomski pregled
20. 2013. recenzija članka za časopis: Ekonomski pregled
21. 2013. recenzija članka za časopis: Zbornik Veleučilišta u Rijeci
22. 2012. recenzija članka za časopis: Management

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.11.2017. - 30.4.2018.
Strategija razvoja turizma općine Brdovec
Općina Brdovec  
Suradnik
2.
1.1.2015. -
Studija izvedivosti, analize troškova i koristi i studija opcija i rizika za Volonterski centar u Crnom lugu – Rekonstrukcija i opremanje Volonterskog centra u Crnom lugu
Javna ustanova Nacionalni park Risnjak  
Suradnik
3.
1.1.2015. -
Studija opravdanosti projekta Requiestis
GP KRK d.d.  
Suradnik
4.
1.1.2014. -
Projekt izgradnje i prodaje rezidencijalnih objekata u Istri
Arhitektura moderna d.o.o. Pula  
Koautor
5.
1.12.2013. - 1.2.2014.
Studija izvodljivosti: Poslovna zona Zapad – Novi Vinodolski (dijelovi Financijska analiza, Ekonomska analiza, Procjena rizika)
Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o. Novi Vinodolski  
Autor
6.
1.1.2012. - 1.1.2015.
Zero Waste Adriatic net for events and festivals (ZERO WASTE)
IPA Adriatic CBC projekt   1.288.003,58 €
Koordinator projekta (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu je glavni partner projekta)
7.
1.1.2012. - 1.1.2013.
Elaborat investicijske opravdanosti ulaganja u projekt: Medicinski rehabilitacijski centar – rekonstrukcija i nadogradnja objekta „H“ Thalassotherapia Crikvenica
Thalassotherapia Crikvenica  
Voditelj projekta
8.
1.1.2012. -
Studija pred-izvodljivosti – Uređenje (rekonstrukcija) postojeće i izgradnja novih zgrada Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučiliste u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  
Suradnik
9.
1.1.2011. - 1.1.2014.
Statistical networks in Tourism sector of Adriatic Region (S.T.A.R.)
IPA Adriatic CBC projekt  
Član Technical Commettee
10.
1.1.2011. -
Programski sadržaj izgradnje sportsko-rekreacijsko-komercijalne zone Ika i turističke zone Ičići – Triestina
Grad Opatija  
Suradnik – istraživač
11.
1.1.2011. -
Predinvesticijska studija: Ekonomska opravdanost kupnje i uređenja Hotela «Lišanj» i pripadajućih objekata u Novom Vinodolskom
Odvjetničko društvo Klaić & Klaić  
Voditelj projekta
12.
1.1.2011. -
Investicijska studija projekta: Ekonomska i društvena opravdanost organiziranja sportske priredbe ''Superbike World Championship – Automotodrom Grobnik''
Motociklistički klub ''Kvarner'' Rijeka  
Suradnik – istraživač
13.
1.1.2010. -
SQE tehnologija (istraživačko – razvojni), II dio: FINANCIJSKA ANALIZA
Pjer d.o.o. Zagreb (u okviru Programa na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM; BICRO d.o.o.)  
Autor
14.
1.1.2010. -
MaxyTransparency (istraživačko – razvojni), II dio: FINANCIJSKA ANALIZA
Ris d.o.o. (u okviru Programa na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM; BICRO d.o.o.)  
Autor
15.
1.1.2010. -
1000 hrvatskih plaža
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, studeni 2010. Projekt sufinanciran od Ministarstva turizma (Plava brazda)  
Suradnik – istraživač
16.
1.1.2010. -
Strategija razvoja autokampova Lošinjske plovidbe – turizam d.o.o.
Lošinjska plovidba – turizam d.o.o.  
Suradnik – istraživač
17.
1.1.2010. -
Studija ekonomske opravdanosti ulaganja u turistički i sportsko-rekreacijski centar ''Jezero Vode''
Grad Čabar  
Suradnik – istraživač
18.
1.1.2009. -
Projekt: Kvarner Family
Primorsko-goranska županija  
Suradnik – istraživač
19.
1.1.2009. -
Akcijski plan razvoja turizma Općine Matulji
Općina Matulji  
Suradnik – istraživač
20.
1.1.2008. -
Alati za automatsko modeliranje motora s unutarnjim izgaranjem (istraživačko – razvojni), II dio: FINANCIJSKA ANALIZA
AVL-AST d.o.o. Zagreb (u okviru Programa na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM; BICRO d.o.o.)  
Autor
21.
1.1.2008. -
Razvoj plovila REFUL 30 Premijere (istraživačko – razvojni), II dio: FINANCIJSKA ANALIZA
Reful marine d.o.o. Gvozd; (u okviru Programa na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM; BICRO d.o.o.)  
Autor
22.
1.1.2008. -
Strategija razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008.-2018.
Bosna i Hercegovina: Federacija Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma  
Suradnik – istraživač
23.
1.1.2007. -
Prijedlog vizije i pozicioniranje destinacije - Turistički Resort Aenona – (Republika Hrvatska – Grad Nin – vojni kompleks Šepurine)
Tankerska plovidba d.d. Zadar  
Suradnik – istraživač
24.
1.1.2006. - 1.1.2009.
Know-How Transfer and Capacity Building for participation in EU Community Programmes in Croatia by using Certified EU Project Manager Skills Scheme (CROMEU, 2006.-2009.)
TEMPUS projekt  
Član projektnog tima
25.
1.1.2005. -
Glavni plan razvoja turizma turističke destinacije otok Cres (separat – Prijedlog vizije i pozicioniranje destinacije otok Cres)
 
Suradnik – istraživač
26.
1.1.2005. -
Business Plan AROMATEK
natječaj poslovnih planova Udine Start Cup 2005  
Koautor studije
27.
-
Analitičko programska studija razvoja Platka - Radna podloga
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije  
Član projektnog tima
28.
-
Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. – 2020. godine
Primorsko – goranska županija  
Suradnik na projektu/član projektnog tima

Javno djelovanje

Volonterstvo

1. 1.1.2010. - Dobrovoljni pripadnik županijskih postrojbi civilne zaštite - Logistika, Primorsko-goranska županija
Primorsko-goranska županija

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2014. - - član stručnog povjerenstva za ocjenu prijava pristiglih na Natječaj za sufinanciranje sudjelovanja na skupovima
Zaklada Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2009. - 1.1.2014. - Član Povjerenstva za međunarodnu suradnju
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu