Dr.sc. Svjetlana Kolić Vehovec red.prof.

Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju

prostorija : F-365
e-pošta : skolic@ffri.hr
mobitel : 099 211 6583

Google znalac
ResearcherID
ORCID

Obrazovanje

1.1.1993. - Doktor društvenih znanosti polje psihologije Filozofski fakultet u Ljubljani
1.1.1984. - 1.1.1988. Magistar društvenih znanosti polje psihologije Poslijediplomski znanstveni studij psihologije Filozofski fakultet u Zagrebu
1.1.1979. - 1.1.1983. Diplomirani psiholog - profesor Dodiplomski studij psihologije Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2013. - redoviti profesor u trajnom zvanju Predmeti: Edukacijska psihologija, Psihološko-edukacijski treninzi u školi, Psihološko savjetovanje u školi, Metode učinkovitog učenja Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2013. Redoviti profesor Predmeti: Edukacijska psihologija, Psihološko-edukacijski treninzi u školi, Psihološko savjetovanje u školi Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2003. - 1.1.2008. Izvanredni profesor Predmeti: Psihologija učenja, Edukacijska psihologija, Psihološko-edukacijski treninzi u školi Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1997. - 1.1.2003. Docent Predmeti: Psihologija učenja, Pedagoška psihologija Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.1997. Viši asistent Predmeti: Psihologija učenja, Pedagoška psihologija Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1984. - 1.1.1994. Asistent Predmeti: Psihologijksi praktikum, Psihologija odgoja i obrazovanja, Pedagoška psihologija, Psihologija savjetovanja, Psihologija rada Pedagoški fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

10.11.2016. Priznanje Hrvatskog psihološkog društva "Marulić: Fiat psihologija" za osobiti doprinos u hrvatskoj primijenjenoj psihologiji
- Zlatna značka Ramiro Bujas za posebno vrijedan diplomski rad
Grupna godišnja nagrada grada Rijeke za izradu programa preddiplomskog studija Talijanskog jezika i književnosti i pokretanje studija na Filozofskom fakultetu u Rijeci

Članstva

1.1.2009. - 1.1.2012. Agencija za znanost RH, Matični odbor za polje psihologije
1.1.2005. - 1.1.2010. Vijeće časti Sveučilišta u Rijeci
1.1.2001. - 31.12.2018. European Association for Research on Learning and Instruction
1.12.1984. - 31.12.2018. Hrvatsko psihološko društvo
- 1.1.2011. Stručno vijeće Centra za studije Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2010. - Psihološko savjetovanje u školi
Psihologija - diplomski
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 37,5
1.1.2009. - 1.1.2010. Savjetovanje u školi
Specijalistički studij psihološko savjetovanje
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 20
1.1.2008. - Edukacijska psihologija
Psihologija
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2008. - Psihološko-edukacijski treninzi u školi
Psihologija - diplomski studij
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2007. - 1.1.2010. Uvod u edukacijsku psihologiju
Psihologija - preddiplomski studij
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2005. - Edukacijska psihologija
Pedagogija
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2002. - 1.1.2009. Psihologija učenja
Psihologija - preddiplomski studij
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2002. - 1.1.2008. Psihološko-edukacijski treninzi u školi
Psihologija - dodiplomski studij
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2000. - 1.1.2005. Pedagoška psihologija
Pedagogija
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 75
1.1.1999. - 1.1.2005. Pedagoška psihologija
Poslijediplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 10
1.1.1998. - 1.1.2008. Edukacijska psihologija
Psihologija
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 60
1.1.1994. - 1.1.2000. Pedagoška psihologija
Pedagogija
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 90
1.1.1994. - 1.1.1998. Pedagoška/Edukacijska psihologija
Psihologija
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 90
1.1.1990. - 1.1.1994. Psihologija rada
Psihologija
Pedagoški fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.1990. - 1.1.1992. Odabrana poglaclja iz sistematske psihologije
Psihologija
Pedagoški fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.1989. - 1.1.1990. Psihološko savjetovanje
Psihologija
Pedagoški fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.1987. - 1.1.1994. Pedagoška psihologija
Psihologija
Pedagoški fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.1984. - 1.1.1990. Psihologija odgoja i obrazovanja
Nastavnički studiji
Pedagoški fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 105
1.1.1984. - 1.1.1990. Pedagoška psihologija
Pedagogija
Pedagoški fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.1984. - 1.1.1987. Psihologijski praktikum
Psihologija
Pedagoški fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 75

Mentor u završnim radovima

1.1.2012. - Povezanost motivacijskih čimbenika i socio-obrazovnog statusa s razumijevanjem teksta kod učenika osnovnih škola
Sandra Kuharić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - Perfekcionizam, ciljne orijentacije i školski uspjeh kao prediktori dimenzija akademske samoefikasnosti
Marta Miletić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - Trening socijalnih vještina s djecom predadolescentnog uzrasta
Mia Kovačević
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2008. - Odnos inteligencije, samopoštovanja i anksioznosti sa školskim postignućem
Lorena Kovačičrek
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2008. - Točnost vokacijskog znanja učenika osmih razreda osnovne škole, socijalna okolina i proces odabira zanimanja
Tihana Dominić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2008. - Povezanost motivacijskih čimbenika s metakognitivnim znanjem o čitanju i razumijevanjem teksta kod učenika osnovnih škola
Renata Keres
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Različiti aspekti poznavanja rječnika i razumijevanje teksta kod osnovnoškolaca
Martina Didović
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Povezanost motivacije i atribucije s akademskim postignućem
Aleksandra Mijatović
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Početno čitanje i pisanje romske i neromske djece
Martina Radas Ivezić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2006. - Odnos agresivnog i hiperaktivnog ponašanja sa socijalnom prihvaćenošću u razredu, akademskim samopoimanjem i školskim postignućem
Kristina Kanis
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2005. - Razvoj različitih aspekata razumijevanja pri čitanju
Zoran Šuković
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2005. -
Željka Knežević-Šubić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2004. - Ciljevi, samohendikepiranje i samoefikasnost kod zadarskih srednjoškolaca
Ivana Rupčić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2003. - Pogreške pamćenja: Pogreške kauzalnog zaključivanja
Ivana Antić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2002. - Ispitivanje odnosa socijalnog statusa, socijalne kompetencije i asertivnosti kod srednjoškolaca
Helena Erceg
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - Trening fonološke svjesnosti: Prikaz slučaja
Miljana Kukić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2001. -
Emina Muranović
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2001. -
Šimić Sabina
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - Ispitna anksioznost, perfekcionizam i akademsko samopoimanje gimnazijalaca s obzirom na intelektualnu darovitost
Rončević Barbara
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - Povezanost fonološke svjesnosti i vještine čitanja u mlađim razredima osnovne škole
Bojana Matešin
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2000. - Samopoštovanje, atribucije i emocije učenika u situaciji postignuća
Kristina Burina
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2000. -
Zrinka Bravar
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1999. - Kognicije, suočavanje i ispitna anksioznost u odnosu na uradak djece u situaciji školskog ispitivanja.
Šepić Nataša
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1996. - Fonološka svjesnost i učenje čitanja
Višnja Šoškić
Psihologija
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1996. -
Stefanofski Nataša
Psihologija
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1995. - Mentalne sposobnosti i školske ocjene u odnosu na samopoštovanje
Tamara Stanta
Psihologija
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1995. -
Radošić Patricija
Psihologija
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1994. - Trening čitanja: prikaz slučaja
Željka friganović
Psihologija
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1993. - Utjecaj vježbi čitanja na točnost i brzinu čitanja, te motivaciju za čitanje djece s poteškoćama u čitanju
Biserka Padovan
Psihologija
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1993. - Evaluacija atribucijskog treninga, treninga žetoniranja i njihove kombinacije u unapređenju vještine i motivacije za čitanje i samopoimanje djece s poteškoćama u čitanju
Danijela Kirac
Psihologija
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1991. - Utjecaj socijalnog potkrepljenja i žetoniranja na vještinu čitanja i motivaciju za čitanje djece s poteškoćama u čitanju
Gordana Ujčić
Psihologija
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1990. - Strah od uspjeha i strah od neuspjeha u eksperimentalnoj situaciji
Badurina Jadranka
Psihologija
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1990. - Utjecaj socijalnog potkrepljenja na efikasnost tretmana poteškoća u čitanjunja
Mešiček Natali
Psihologija
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1990. - Atribucija uspjeha i neuspjeha, osjećaj vlastite kompetentnosti, te emocionalne reakcije kod akademskog postignuća
Anica Rašković
Psihologija
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1990. - Neke osobine ličnosti nadarenih učenika
Helena Sveško
Psihologija
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1989. -
Jelić Nevena
Psihologija
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1989. - Crta i stanje testne anksioznosti - povezanost s percepcijom vlastite efikasnosti
Škevin Anita
Psihologija
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1989. - Povezanost rezultata na Kettwigovom testu zrelosti za školu sa školskim postignućem
Meri Krbavčić
Psihologija
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1988. - Školski uspjeh, inteligencija i spolne razlike u atribuciji uzroka uspjeha i neuspjeha
Radinković Nikica
Psihologija
Pedagoški fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.10.2015. - 30.1.2016. Vrednovanje u visokoškolskoj nastavi
Program cjeloživotnog obrazovanja Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Vrednovanje znanja
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj programa; nositelj kolegija
Norma sati: 40
20.3.2014. - 30.9.2018. Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi
Program cjeloživotnog obrazovanja Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj programa; nositelj kolegija
Norma sati: 25
1.10.2009. - 30.9.2017. Edukacijska psihologija
Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 20
20.1.2008. - 20.1.2008. Izrada nastavnih programa prema ishodima učenja
Radionice za sveučilišne nastavnike
Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 3
15.1.1999. - 1.1.2007. Pedagoška psihologija
Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 20
- 1.1.2011. Psihologija darovitih učenika
Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 12

Gostujući nastavnik

1.1.2006. - 1.1.2013. Kognitivni pristupi učenju čitanja i pisanja
Doktorski studij psihologije
Filozofski fakultet u Zagrebu
voditelj
Norma sati: 15
1.1.1999. - 1.1.2006. Psihologija učenja i poučavanja
Poslijediplomski znanstveni studij psihologije
Filozofski fakultet u Zagrebu
suradnik
Norma sati: 10

Osobni razvoj

1.1.2011. - E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati: 3 ECTS
1.1.2002. - 1.1.2003. Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi


Norma sati: 60
1.1.1984. - 1.1.1988. Gestalt terapija


Norma sati: 800 sati
- Kognitivno-bihevioralna terapija


Norma sati: 30 sati

Izdavaštvo

8.5.2018. - 8.5.2018. Priručnik za unapređenje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju

Financiranje: Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
1.1.2009. - Kako lakše učiti fiziku: Mnemotehnike – pomoć pri učenju

Financiranje: Školska knjiga, Zagreb
1.1.2008. - Izrada nastavnih programa prema pristupu temeljenom na ishodima učenja

Financiranje: Sveučilište u Rijeci
1.1.1999. - Edukacijska psihologija

Financiranje: Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Pahljina-Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Average personal goal pursuit profile and contextual achievement goals: Effects on students' motivation, achievement emotions, and achievement
Learning and individual differences 56 167-174 - 2017. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608017300304

Q1
A1

2. Rončević Zubković, Barbara ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Predictors of ICT Use in Teaching in Different Educational Domains
European Journal of Social Sciences Education and Research 11 154-154 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=902975

3. Rončević Zubković, Barbara ; Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Kalebić Maglica, Barbara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Pahljina-Reinić, Rosanda
Attitudes of students and parents towards ICT with regard to the experience of using the iPad in classroom
Suvremena psihologija 19 37-47 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=855233

4. Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Kalebić Maglica, Barbara ; Martinac Dorčić, Tamara ; Miletić, Irena ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Sušanj, Zoran ; Takšić, Vladimir
Information and communication technologies (ICT) in education: A case study of two elementary schools
4949-4957 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=770701

5. Kolić-Vehovec, S., Kalebić Maglica, B., Martinac Dorčić, T., Miletić, I., Pahljina-Reinić, R., Rončević Zubković, B., Smojver-Ažić, S., Sušanj, Z. i Takšić, V.
Information and communication technologies (ICT) in education: A case study of two elementary schools
EDULEARN15 Proceedings: 7th International Conference on Education and New Learning Technologie. IATED Academy. 4949-4957 - 2015.

A1

6. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda
Development of Metacognitive Knowledge of Reading Strategies and Attitudes Toward Reading in Early Adolescence: The Effect on Reading Comprehension
Psihologijske teme/Psychological Topics (1332-0742) 23 77-98 - 2014.

Q4
A1

7. Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Perceptions of Contextual Achievement Goals: Contribution to high-school students' achievement goal orientation, strategy use and academic achievement
Studia psychologica (0039-3320) 56 137-153 - 2014.

Q3
A1
WOS

8. Pečjak, Sonja; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Podlesek, Anja
Models of Reading Comprehension for Primary School Students
Actis- Grosso, Rossana ; Galmonte, Alessandra (Eds.). Different Psychological Perspectives on Cognitive Processes: current research trends in Alps Adria region. Cambridge Scholars Publishing 307-332 - 2014.

A1

9. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević Zubković, Barbara
The role of reading strategies in scientific text comprehension and academic achievement of university students
Review of psychology 18 81-89 - 2011.

A1

10. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Bajšanski, Igor
Goal orientation patterns and the self-regulation of reading in high-school and university students
J. de la Fuente Arias & Mourad Ali Eissa (Eds.), International handbook on applying self-regulated learning in different settings 299-318 - 2010.

A1

11. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević Zubković, Barbara
Metacognition and reading comprehension: Age and gender differences
A. Efklides & P. Misailidi (Eds.). Trends and prospects in metacognition research 327-344 - 2010.

A1

12. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pečjak, Sonja; Rončević Zubković, Barbara
Spolne razlike u (meta)kognitivnim i motivacijskim čimbenicima razumijevanja teksta adolescenata u Hrvatskoj i Sloveniji
Suvremena psihologija (1331-9264) 12 229-242 - 2009.

Q4
A1

13. Didović, Martina; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Različiti aspekti poznavanja rječnika i razumijevanje teksta kod učenika osnovne škole
Psihologijske teme 18 99-117 - 2009.

Q4
A1

14. Pečjak, Sonja; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković Barbara; Ajdišek, Neža
(Meta)kognitivni i motivacijski prediktori razumijevanja teksta adolescenata u Hrvatskoj i Sloveniji
Suvremena psihologija 12 257-270 - 2009.

Q4
A1

15. Pečjak, Sonja; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković Barbara; Ajdišek, Neža
(Meta)kognitivni i motivacijski prediktori razumijevanja teksta adolescenata u Hrvatskoj i Sloveniji
Suvremena psihologija 12 257-270 - 2009.

Q4
A1

16. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević, Barbara
Motivational components of self-regulated learning and reading strategy use in university students: The role of goal orientation patterns
Learning and Individual Differences (1041-6080) 18 108-113 - 2008.

Q3
A1
WOS

17. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pečjak, Sonja; Ajdišek, Neža; Rončević, Barbara
Razlike med spoloma v (meta)kognitivnih in motivacijsko emocionalnih dejavnikih bralnega razumevanja( Gender differences in (meta)cognitive and motivational-emotional factors of reading comprehension )
Psihološka obzorja (1318-1874) 17 89-116 - 2008.

A1

18. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor
Relations among motivational components of strategic reading in university students
Review of Psychology 14 35-42 - 2007.

A1

19. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor
Comprehension monitoring and reading comprehension in bilingual students
Journal of Research in Reading 30 198-211 - 2007.

Q1
A1
WOS

20. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor
Metacognitive strategies and reading comprehension in elementary school students
European Journal of Psychology of Education 21 439-451 - 2006.

Q3
A1
WOS

21. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor
Dobne i spolne razlike u nekim vidovima metakognicije i razumijevanja pri čitanju
Društvena istraživanja 15 1005-1027 - 2006.

Q3
A1
WOS

22. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Arar, Ljiljana
Effects of Surname Familiarity on Recall
Studia psychologica (0039-3320) 47 35-50 - 2005.

Q3
A1
WOS

23. Rupčić, Ivana; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Ciljna orijentacija, samohendikepiranje i samoefikasnost srednjoškolaca
Psihologijske teme (1332-0742) 13 105-117 - 2004.

Q4
A1

24. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Muranović, Emina
Evaluacija treninga recipročnog podučavanja strategija čitanja
Suvremena psihologija (1331-9264) 7 95-108 - 2004.

Q4
A1

25. Jurdana-Šepić, Rajka; Milotić, Branka; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Uvodni pokus - u potrazi za motivacijom
Zbornik radova s Četvrtog simpozija HFD o nastavi fizike, HFD. - 2003.

A2

26. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara
Perfekcionizam, ispitna anksioznost i akademsko samopoimanje darovitih gimnazijalaca
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja 12 679-702 - 2003.

Q3
A1
WOS

27. Kolić-Vehovec, Svjetlana
Razvoj fonološke svjesnosti i učenje čitanja: trogodišnje praćenje
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 39 17-32 - 2003.

Q4
A1

28. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor
Childrens' metacognition as predictor of reading comprehension at different developmental levels
Other ways of seeing: Diversity in language and literacy / Shiel, Gerry ; Ni Dhalaigh, Ursula (Eds.). - Dublin : Readin Association of Ireland. 216-222 - 2003.

A1

29. Kolić-Vehovec, Svjetlana
Effects of self-monitoring training on reading accuracy and fluency of poor readers
European journal of psychology of education 17 29-138 - 2002.

Q3
A1
WOS

30. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor
Children's metacognition as predictor of reading comprehension at different developmental levels
ERIC database ED456 422 ED456 422 1-19 - 2002.

A1

31. Kolić-Vehovec, Svjetlana
Self-monitoring and attribution training with poor readers
Studia psychologica 44 57-68 - 2002.

Q3
A1
WOS

32. Takšić, Vladimir; Štokalo, Vesna; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Prognostička valjanost emocionalne inteligencije (kompetentnosti) za uspjeh u školi
Psihologijske teme 11 81-90 - 2002.

Q4
A1

33. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor
Konstrukcija upitnika strategijskog čitanja
Psihologijske teme 10 51-62 - 2001.

Q4
A2

34. Šepić, Nataša; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Kognicije, suočavanje i ispitna anksioznost u odnosu na uradak djece u situaciji školskog ispitivanja
Psihologijske teme (1332-0742) 9 79-94 - 2000.

Q4
A1

35. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Arar, Ljiljana
Do we remember surnames as words? In the search of the word-word paradox
Studia Psychologica (0039-3320) 40 187-196 - 1998.

Q3
A1
WOS

36. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Stefanovski, Nataša
Socijalni status hiperaktivne i agresivne djece
Psihologijske teme (1330-108X) 6-7 54-66 - 1998.

Q4
A1

37. Sušanj, Zoran; Kolić, Svjetlana; Tabaković, Đuro
Psiholozi u praksi: Poslovi i radni zadaci, zadovoljstvo poslom i mišljenje o studiju psihologije
Primijenjena psihologija (0351-2649) 8 241-255 - 1987.

A2

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Pečjak, Sonja; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Podlesek, Anja
Models of Reading Comprehension for Primary School Students
Different Psychological Perspectives on Cognitive Processes: current research trends in Alps Adria region (str. 307-332) Rossana Actis-Grosso and Alessandra Galmonte Cambridge Scholars Publishing Cambridge - 2014. http://www.cambridgescholars.com/different-psychological-perspectives-on-cognitive-processes
2. Autor poglavlja u knjizi
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević, Barbara
Metacognition and reading comprehension: age and gender differences.
Trends and prospects in metacognition research Anastasia Efklides & Plousia Misailidi Springer. New York - 2010. http://www.springer.com/us/book/9781441965455
3. Autor poglavlja u knjizi
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor
Goal orientation patterns and the self-regulation of reading in high-school and university students.
International handbook on applying self-regulated learning in different settings J. de la Fuente Arias & Mourad Ali Eissa Education & Psychology, Research, Innovation and Solutions On-line Almeria, Spain - 2010. http://www.mitienda.investigacion-psicopedagogica.org/english/seccion.php?idsec=13&idprod=5

Pozvana predavanja

1. Svjetlana Kolić-Vehovec
Kognitivni, metakognitivni i motivacijski aspekti poučavanja čitanja
Zagreb: 18. Dani Ramira i Zorana Bujasa
2. Svjetlana Kolić-Vehovec
Kako razumijemo tekst koji čitamo
Rijeka: Savjetovanje Pismenost - sposobnost bez koje se ne može
3. Kolić-Vehovec, Svjetlana
Kako pomoći učeniku da uključi svoj mozak
Makarska: Peti simpozij Hrvatskog fizikalnog društva o nastavi fizike
4. Jurdana-Šepić, Rajka; Milotić, Branka; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Uvodni pokus - u potrazi za motivacijom
Zagreb: 4. simpozij Hrvatskog fizikalnog društva o nastavi fizike
5. Kolić-Vehovec, S.
Combination for success: Metacognition and motivation
Rijeka

Kongresna priopćenja

1.
Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Dobne i spolne razlike u motivaciji i strategijama učenja matematike u periodu tranzicije iz osnovne u srednju školu usmeno izlaganje 21. dani psihologije u Zadru Zadar - 25.10.2018. http://www.unizd.hr/Portals/29/2016/2018/XXI.%20Dani%20psihologije-%20Knjiga%20sa%C5%BEetaka.pdf?ver=2018-09-07-111105-703
2.
Kolić-Vehovec, Svjetlana, Rončević Zubković, Barbara, Smojver-Ažić, Sanja, Martinac Dorčić, Tamara
The efficacy of the bullying prevention serious digital game constructed within eConfidence project (H2020) Predavanje 13th Alps-Adria Psychology conference Ljubljana, Slovenija - 29.9.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958713
3.
Rončević Zubković, Barbara ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Effects of informing students in individual and cooperative learning conditions about overconfidence Predavanje 8th International Biennial Conference of EARLI SIG 16 Metacognition Zurich, Švicarska - 30.8.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=961633
4.
Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Students’ math performance: The role of motivation, learning strategies and metacognitive judgment poster 16th International Conference on Motivation 2018: Design for Motivation and Emotion Aarhus, Danska - 16.8.2018.
5.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Martinac Dorčić, Tamara; Smojver-Ažić, Sanja; Catalina Ortega, Carlos Alberto.
Applying psychological principles in design of a serious anti-bullying game within eConfidence project usmeno izlaganje 10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies Palma de Mallorca - 3.7.2018. https://library.iated.org/view/KOLICVEHOVEC2018APP
6.
Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Mediating role of perceived benefits and risks of ICT use in relation between approaches to teaching and ICT teaching activities poster 10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies Palma de Mallorca - 3.7.2018. https://library.iated.org/view/PAHLJINAREINIC2018MED
7.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara; Rončević Zubković, Barbara
Promatrači u situacijama vršnjačkog nasilja: Što određuje pomaganje žrtvi? usmeno izlaganje 21. dani psihologije u Zadru Zadar - 25.5.2018. http://www.unizd.hr/Portals/29/2016/2018/XXI.%20Dani%20psihologije-%20Knjiga%20sa%C5%BEetaka.pdf?ver=2018-09-07-111105-703
8.
Svjetlana Kolić-Vehovec, Rosanda Pahljina-Reinić & Barbara Rončević Zubković
The determinants of business students' achievement and perceived learning-outcomes usmeno priopćenje 2015 International Symposium on Education and Psychology Kuala Lumpur, Malezija - 1.4.2015. http://tw-knowledge.org/isep2015/
9.
Kolić-Vehovec, S., Rončević Zubković, B., Pahljina-Reinić, R.
Razvoj metakognitivnog znanja o strategijama čitanja i stavova prema čitanju u ranoj adolescenciji: učinak na razumijevanje teksta usmena prezentacija 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa „Kako obrazovanju dodati boju? Uloga i izazovi za psihologe Rovinj - 5.11.2014.
10.
Pahljina-Reinić, R., Kolić-Vehovec, S.
Učinci osobnih i kontekstualnih ciljeva postignuća na emocije i postignuće u akademskom okruženju usmeno izlaganje 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa „Kako obrazovanju dodati boju? Uloga i izazovi za psihologe“ Rovinj - 5.11.2014.
11.
Kolić-Vehovec, S., Pahljina-Reinić, R., Rončević Zubković, B.
Osobine studenata i kvaliteta nastave kao odrednice uspješnosti na početku studija oralno izlaganje 2. Dani obrazovnih znanosti: „Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama“ 16.-17.10.2014. Zagreb - 16.10.2014.
12.
Barbara Rončević Zubković, Rosanda Pahljina-Reinić, Svjetlana Kolić-Vehovec
Students’ confidence in their misconceptions about operant conditioning concepts: Do they change following instruction? usmeno priopćenje SIG Metacognition Meeting Istambul - 3.9.2014.
13.
Barbara Rončević Zubković, Rosanda Pahljina-Reinić, Svjetlana Kolić-Vehovec
Konceptualne promjene u shvaćanju principa operantnog uvjetovanja kod studenata usmeno priopćenje 19. Dani psihologije Zadar - 30.5.2014. http://www.unizd.hr/Default.aspx?alias=www.unizd.hr/danipsih&
14.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda
Longitudinalno praćenje promjena u metakogniciji i razumijevanju teksta u ranoj adolescenciji usmeno priopćenje 18. Dani psihologije Zadar - 25.5.2012.
15.
Pečjak, Sonja; Kolić Vehovec, Svjetlana; Ajdišek, Neža; Rončević, Barbara; Podlesek, Anja
Models of reading comprehension for primary school students
16.
Pečjak, Sonja; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Ajdišek, Neža
Spolne razlike u (meta)kognitivnoim i motivacijsko-emocionalnim aspektima razumijevanja pri čitanju( Gender differences in (meta)cognitive and motivational-emotional factors of reading comprehension )
17.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pečjak, Sonja; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor
Čimbenici razumijevanja kod čitanja učenika osnovne škole u Hrvatskoj i Sloveniji( Factors of reading comprehension in elementary-school students in Croatia and Slovenia )
18.
Kolić-Vehovec, Svjetlana
Relation between self-assessment and performance measures of metacognition in reading during adolescence
19.
Pečjak, Sonja; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Ajdišek, Neža
Spolne razlike u (meta)kognitivnoim i motivacijsko-emocionalnim aspektima razumijevanja pri čitanju( Gender differences in (meta)cognitive and motivational-emotional factors of reading comprehension )
20.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pečjak, Sonja; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor
Čimbenici razumijevanja kod čitanja učenika osnovne škole u Hrvatskoj i Sloveniji( Factors of reading comprehension in elementary-school students in Croatia and Slovenia )
21.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara
Metacognitive knowledge, summarization and text comprehension: A follow up study
22.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor
Metacognitive strategies and reading comprehension in elementary-school students
23.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor
Self-monitoring as predictor of reading comprehension of bilingual children
24.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara
Razvojne promjene u metakogniciji i razumijevanju teksta u ranoj adolescenciji( Developmental changes in metacognition and text comprehension in early adolescence )
25.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara
Trening sažimanja narativnih i ekspozitornih tekstova u okviru redovne nastave( Training of summarization of narrative and expository text within regular curriculum )
26.
Pahljina Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara
Interest, learning and achievement in academic settings: The role of task values, achievement goals and learning strategies
27.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor
Goal Orientation Patterns, Self-Regulated Learning, and Academic Achievement in High-School Students: The Role of Perceived Parent Goal Orientation
28.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević, Barbara
Reading strategies and comprehension of scientific text
29.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor
Readers differing in reading comprehension level: metacognitive knowledge, summarization skill and academic achievement
30.
Pečjak, Sonja; Kolić Vehovec, Svjetlana; Ajdišek, Neža; Rončević, Barbara; Podlesek, Anja
Models of reading comprehension for primary school students
31.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda
Interes, učenje i postignuće u akademskom okruženju: uloga vrijednosti zadatka, ciljeva postignuća, i strategija učenja( Interest, learning and achievement in academic settings: The role of task values, achievement goals and learning strategies )
32.
Rijavec, Majda; Brdar, Ingrid; Kolić Vehovec, Svjetlana
Perfectionism, Coping with School Failure and Learning Strategies in High-School Students
33.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor
Povezanost ciljnih orijentacija srednjoškolaca i percipirane školske i roditeljske ciljne orijentacije sa strategijama učenja i školskim postignućem( Relation between Personal Goal Orientation, Perceived School and Parent Goal Orientation, Learning Strategies and School Achievement in High-School Students )
34.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević, Barbara
Samoregulacija čitanja u studenata( Self-regulated reading in university students )
35.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević, Barbara
Motivation and reading strategy use in university students
36.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Muranović, Emina
Evaluacija treninga recipročnog poučavanja strategija čitanja( Evaluation of reciprocal teaching training of reading strategies )
37.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda
Metacognitive knowledge, summarization skill and text comprehension in early adolescence: A longitudinal study
38.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara
Gender differences in individual and situational interest: relation to reading comprehension and academic achievement

Znanstveni projekti

1. 1.11.2016. - 31.10.2018.
Confidence in behaviour changes through serious games - eConfidence; voditeljica istraživačkog tima Filozofskog fakulteta kao partnera na projektu; Obzor 2020, Europska komisija; 115.000 Eura za Filozofski fakultet u Rijeci (ukupno financiranje 999.541 Eura); http://www.econfidence.eu/
2. 29.8.2016. - 28.8.2018.
Znanstveno istraživanje učinaka projekta "E-škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)"; ključni istraživač; CarNet; 3.800.000 kn; https://www.e-skole.hr/hr/
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Kognitivni, metakognitivni i motivacijski čimbenici čitanja i učenja; Voditeljica projekta; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; 178.000 kn;
4. 1.1.2007. - 1.1.2008.
Samovrednovanje škola u funkciji unapređivanja kvalitete; suradnik na projektu; Ministarstvo znanosti; ;
5. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Kognitivne strategije, metakognicija i razumijevanje pri čitanju; Voditeljica projekta; Ministarstvo znanosti; 165.000 kn;
6. 1.1.2001. - 1.1.2002.
Razvojni aspekti razumijevanja kod čitanja; Voditeljica projekta; Ministarstvo znanosti; ;
7. 1.1.1995. - 1.1.1999.
Psihološki aspekti čovjekove efikasnosti; suradnica na projektu; Ministarstvo znanosti; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2008. - 1.1.2011.
Rosanda Pahljina Reinić; Doktorat Osobni i kontekstualni ciljevi postignuća u samoreguliranom učenju.; Doktorski studij psihologije, Filozofski fakultet u Zagrebu; 2011;
2. 1.1.2004. - 1.1.2008.
Barbara Rončević Zubković; Doktorat Uloga radnog pamćenja i strategijskog procesiranja u razumijevanju pri čitanju kod djece; Doktorski studij psihologije, Filozofski fakultet u Zagrebu; prosinac 2008;
3. 1.1.2004. - 1.1.2008.
Igor Bajšanski; Doktorat Metakognitivne procjene i razumijevanje teksta; Doktorski studij psihologije, Filozofski fakultet u Zagrebu; 2008;
4. -
Tamara Sladoljev Agajev; Doktorat Kognitivna obrada ekspozitornoga teksta u drugome ili stranome jeziku; Jezik i kognitivna neuroznanost, Sveučilište u Zagrebu; 11.07.2018.;

Znanstveni skupovi

1. - 4.7.2008.
4th European Conference on Positive Psychology Opatija Članica Programskog odbora
2. - 13.11.2004.
12. godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Psiholog i zajednica" Opatija Predsjednica programskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2015. - European Journal of Psychology of Education
http://www.springer.com/psychology/journal/10212?detailsPage=editorialBoard
2. 1.1.2005. - 1.1.2010. Časopis Psihologijske teme, članica uredništva

3. 1.1.2000. - 1.1.2005. Časopis Psihologijske teme, glavna urednica

Recenzije

1. 2015. Recenzija dva članaka za časopis Metacognition and Learning, Springer
2. 2013. recenzija članka za časopis British Journal of Education, Society & Behavioral Sciences
3. 2005. recenzija znanstvene monografije urednice Vlaste Vizek-Vidović, Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika: Višestruke perspektive
4. 2005. recenzija znanstvene monografije urednice Vesne Vlahović-Štetić pod naslovom Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi. Institut za društvena istraživanja, Zagreb.
5. 1998. više od 10 recenziranih članaka za časopis Društvena istraživanja
6. 1994. više od 20 recenzija članaka za časopis Psihologijske teme
7. recenzija tri članka za časopis Journal of Educational Psychology (Q1-1)
8. recenzija dva članka za časopis Learning and Individual Diferences (Q2)
9. recenzija dva rada za časopis Reviw of Psychology

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2013. - 1.1.2015.
Analiza i evaluacija studijskih programa
Sveučilište u Rijeci   117.500
Voditeljica projekta
2.
1.1.1999. - 1.1.2000.
Evaluacija projekta Kvalitetna škola
Grad Rijeka, Odjel za odgoj i školstvo   10.000 kn
voditeljica projekta

Stručna aktivnost

1.
14.9.2017. - 16.9.2017.
Državni Stručni skup za školske psihologe i profesore psihologije
Agencija za odgoj i obrazovanje   Pozvano predavanje Vrednovanje i samovrednovanje postignuća u funkciji učenja učenika
2.
1.1.2013. -
Županijski stručni skup za profesore hrvatskoga jezika i književnosti, Rijeka, Pazin
Agencija za odgoj i obrazovanje   Pozvano predavanje Kognitivni i metakognitivni aspekti čitanja i radionica Recipročno poučavanje
3.
1.1.2012. -
Državni stručni skup za profesore hrvatskoga jezika, Vodice
Agencija za odgoj i obrazovanje   Pozvano predavanje Kognitivni i metakognitivni aspekti čitanja
4.
1.1.2011. -
Međužupanijski stručni skup za profesore psihologije, Zagreb
Agencija za odgoj i obrazovanje   Pozvano predavanje i radionica, Poučavanje strategija čitanja - recipročno poučavanje
5.
1.1.2010. -
Državni stručni skup za učitelje razredne nastave, Pula
Agencija za odgoj i obrazovanje   Pozvano predavanje Učiti kako učiti
6.
1.1.2009. -
Stručni aktivn učitelja razredne nastave, Rijeka
Agencija za odgoj i obrazovanje   Pozvano predavanje Kognitivne i metakognitivne strategije čitanja
7.
1.1.2008. -
Trening sažimanja - osnovne škole Rijeka
Agencija za odgoj i obrazovanje   Voditeljica projekta
8.
1.1.2008. -
Mežužupanijski stručni aktiv pedagoga i psihologa , Rijeka
Agencija za odgoj i obrazovanje   Pozvano predavanje Kognitivni, metakognitivni i motivacijski čimbenici čitanja
9.
1.1.2007. -
Savjetovanje za učitelje-mentore, Labin
Agencija za odgoj i obrazovanje   pozvano predavanje Kognitivne i metakognitivne strategije čitanja
10.
1.1.2007. -
Savjetovanje za profesore geografije, Crikvenica
Agencija za odgoj i obrazovanje   pozvano predavanje Kreativnost i vještine mišljenja u nastavi geografije
11.
1.1.2003. -
Savjetovanje profesora Medicinskih škola, Opatija
Međužupanijski aktiv profesora medicinskih škola   pozvano predavanje Ocjenjivanje
12.
1.1.2003. -
Stručni skup nastavnika veterinarskih predmeta, Zagreb
Međužupanijski stručni skup   pozvano predavanje Ocjenjivanje
13.
1.1.2002. -
Stručni skup RI KVAŠ-21 Svaki učenik može uspjeti
Grad Rijeka, Odjel za odgoj i školstvo   izlaganje Osobin e i motivacija učenika u kvalitetnoj školi
14.
1.1.2002. -
Stručno savjetovanje "Pismenost-sposobnost bez koje se ne može", Rijeka
Hrvatsko čitateljsko društvo   pozvano predavanje Kako razumijemo tekst koji čitamo
15.
1.1.2001. -
Peti hrvatski simpozij o nastavi fizike: Učenik- aktivni sudionik u nastavi fizike
Hrvatsko fizikalno društvo   pozvano predavanje

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 16.2.2015. - Moć metakognicije: Znamo li kada znamo, a kada ne znamo?
Rijeka psihologije
Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2006. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka

Intervjui

1. 29.4.2006. - Detalji
Glas Istre
Pula

Novinski članci

1. 1.1.2004. - Detalji
Novi list
Rijeka

Medijski nastupi

1. 1.3.2013. - Detalji
Radio Rijeka: Emisija Akademskih kvarat ure
Rijeka
2. 1.10.2012. - Detalji
Radio Rijeka: Emisija Akademskih kvarat ure
Rijeka
3. 1.9.2012. - Detalji
Hrvatska televizija_ Emisija Među nama
Zagreb
4. 1.1.2008. - Detalji
Radio Rijeka
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2014. - 30.9.2018. - Voditeljica Katedre za kognitivnu, razvojnu i edukacijsku psihologiju
Filozofski fakultet
2. 1.1.2012. - 1.1.2014. - Voditeljica Centra za obrazovanje nastavnika
Filozofski fakultet u Rijeci
3. 1.1.2010. - 1.1.2012. - Prodekan za studijske programe i cjeloživotno učenje
Filozofski fakultet u Rijeci
4. 1.1.2006. - 1.1.2010. - Voditeljica Katedre za kognitivnu. razvojnu i edukacijsku psihologiju
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju
5. 1.1.2000. - 1.1.2004. - Voditeljica Katedre za kognitivnu, razvojnu i edukacijsku psihologiju
Filozofski fakultet u Rijeci
6. 1.1.1994. - 1.1.1995. - pročelnica Odsjeka za psihologiju
Pedagočki fakultet u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2013. - 1.1.2015. - članica povjerenstva
Povjerenstvo za praćenje provedbe općih i posebnih ciljeva iz Programskog ugovora na Sveučilištu u Rijeci
2. 1.1.2005. - 1.1.2010. - 2005-2007 član; 2007-2010 voditeljica
Filozofski fakultet u Rijeci, Povjerenstvo za nastavnički modul
3. 1.1.2005. - 1.1.2006. - članica
Sveučilište u Rijeci, Povjerenstvo za cjeloživotno učenje

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2011. - - Članica povjerenstva za stručne ispite školskih psihologa i nastavnika psihologije srednjih škola
Agencija za odgoj i obrazovanje RH
2. 1.1.2001. - 1.1.2011. - Članica Povjerenstva za stipendiranje darovitih učenika i studenata
Grad Rijeka, Odjel za odgoj i školstvo