Sandra Cuculić

Sveučilišna knjižnica Odjel rada s korisnicima

e-pošta : scuculic@svkri.hr

Obrazovanje

- Profesor hrvatskog jezika i književnosti Hrvatski jezik i književnost Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka (Hrvatska)
- Diplomirani bibliotekar Izvanredni studij bibliotekarstva Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb (Hrvatska)
- Stručni ispit za stjecanje zvanja diplomirani knjižničar Ministarstvo kulture

Radno iskustvo

1.5.2011. - 30.6.2019. Diplomirani knjižničar u Odjelu rada s korisnicima Sveučilišna knjižnica Rijeka Dolac 1, 51000 Rijeka (Hrvatska)
1.1.2011. - 1.4.2011. Knjižničar Gimnazija Eugena Kumičića Opatija Drage Gervaisa 2, 51410 Opatija (Hrvatska)
1.11.2009. - 1.1.2011. Knjižničar Javna ustanova i narodna knjižnica i čitaonica Halubajska Zora Vožišće 13, 51216 Viškovo (Hrvatska)
1.9.2009. - 10.9.2009. Knjižničar Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka Ivana Filipovića 2, 51000 Rijeka (Hrvatska)
- Predstojnica Podružnice Kampus Sveučilišna knjižnica Rijeka - Podružnica Kampus Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (Hrvatska)

Članstva

- Knjižničarsko društvo Rijeka

Nastavna djelatnost

Cjeloživotno obrazovanje

- Informacijski alati za istraživače
Alati za upravljanje znanstvenim informacijama
Sveučilišna knjižnica Rijeka
Predavač
Norma sati: 7
- Informacijski alati za istraživače
Alati za vrednovanje i postizanje vidljivosti i znanstvenog rada
Sveučilišna knjižnica Rijeka
Predavač
Norma sati: 7

Osobni razvoj

1.1.2015. - Mendeley Certification Program for Academic Librarians


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Jana Krišković Baždarić, Sandra Cuculić, Branka Pemper
Sveučilišna knjižnica Rijeka – Like us!: Sveučilišna knjižnica Rijeka na društvenim mrežama 2015 Kongresna priopćenja
Umreženi [elektornička građa]: društvene mreže i knjižnice u Hrvatskoj: zbornik radova

Kongresna priopćenja

1.
Cuculić, Sandra; Dorotić Malič, Ivana; Krišković Baždarić, Jana; Pemper, Branka; Turk, Branka
Informacijski alati za istraživače: program cjeloživotnog učenja Sveučilišne knjižnice Rijeka Izlaganje 16. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica Lovran
2.
Cuculić, Sandra; Krišković Baždarić, Jana; Pemper, Branka
Edukacijom do prevencije plagijarizma kod studenata Sveučilišta u Rijeci (doprinos knjižničara) Izlaganje 15. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica Lovran
3.
Arh, Evgenia; Cuculić, Sandra; Krišković Baždarić, Jana
Edukacijom do prevencije plagijarizma kod studenata Sveučilišta u Rijeci (doprinos knjižničara) Poster prezentacija 14. dani specijslnih i visokoškolskih knjižnica Lovran

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-