Sandra Cuculić

Sveučilišna knjižnica Odjel rada s korisnicima

e-pošta : scuculic@svkri.hr

Obrazovanje

1.1.2012. - Stručni ispit za stjecanje zvanja diplomirani knjižničar
- Profesor hrvatskoga jezika i književnosti Hrvatski jezik i književnost Filozofski fakultet u Rijeci
- Diplomirani bibliotekar Izvanredni studij bibliotekarstva Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.1.2011. - Diplomirani knjižničar o Odjelu rada s korisnicima Sveučilišna knjižnica Rijeka

Članstva

- Knjižničarsko društvo Rijeka

Nastavna djelatnost

Osobni razvoj

1.1.2015. - Mendeley Certification Program for Academic Librarians


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Jana Krišković Baždarić, Sandra Cuculić, Branka Pemper
Sveučilišna knjižnica Rijeka – Like us!: Sveučilišna knjižnica Rijeka na društvenim mrežama 2015 Kongresna priopćenja
Umreženi [elektornička građa]: društvene mreže i knjižnice u Hrvatskoj: zbornik radova

Kongresna priopćenja

1.
Jana Krišković, Sandra Stupičić
Sveučilišna knjižnica Rijeka na društvenim mrežama postersko izlaganje Postersko izlaganje 12. okrugli stolu o slobodnom pristupu informacijama „Društvene mreže i knjižnice“ Zagreb
2.
Evgenia Arh, Jana Krišković Baždarić, Sandra Cuculić
Knjižnica a la cart: Koliko korisnici poznaju usluge Sveučilišne knjižnice Rijeka? Postersko izlaganje 14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica Lovran
3.
Sandra Cuculić, Jana Krišković Baždarić, Branka Pemper
Edukacijom do prevencije plagijarizma kod studenata Sveučilišta u Rijeci (doprinos knjižničara) Usmeno izlaganje 15. dani specijslnih i visokoškolskih knjižnica Lovran

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2012. - 1.1.2014.
Članica Upravnog odbora
Knjižničarsko društvo Rijeka