Prof.dr.sc. Sonja Pezelj-Ribarić DMD

Medicinski fakultet Katedra za oralnu medicinu i parodontologiju

e-pošta : sonja.pezelj-ribaric@medri.uni.hr

portal.uniri.hr/portfelj/sonja.pezelj.ribaric@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar

Obrazovanje

1.1.2005. -
26.11.1999. -
1.1.1996. -
1.1.1995. -
1.1.1993. - 1.1.1995.
1.1.1986. - 1.1.1992.

Radno iskustvo

1.1.2014. - Prodekan Studija dentalne medicine Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2011. - Redoviti profesor Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2011. - Pročelnik Katedre za oralnu medicinu i parodontologiju Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2009. - Znanstveni savjetnik Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2014. Voditelj studija stomatologije Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2008. - Pročelnik Kliničke jedinice za oralnu medicinu Klinike za stomatologiju KBC Rijeka
1.1.2007. - 1.1.2011. Pročelnik Katedre za oralnu medicinu i parodontologiju Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2006. - 1.1.2011. Izvanredni profesor,viši znanstveni suradnik Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2005. - 1.1.2007. Voditelj ustrojbene jedinice za oralnu patologiju Stomatološka poliklinika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - Stalni sudski vještak za područje dentalne medicine
1.1.2003. - 1.1.2007. Pročelnik Katedre za oralnu patologiju Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2002. - 1.1.2006. Docent Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2001. v.d.ravnatelj Stomatološke poliklinike u osnivanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1999. - 1.1.2002. Viši asistent Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.1997. - 1.1.1999. Asistent Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.1995. - 1.1.1997. Stručni suradnik Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.1995. Pripravnik Dom zdravlja Rijeka

Nagrade i priznanja

Priznanje Medicinskog fakulteta povodom 50. godišnjice djelovanja za značajan doprinos u nastavnom, znanstvenom, stručnom i organizacijskom unaprijeđenju djelatnosti fakulteta

Članstva

1.1.2016. - Povjerenstvo za izradu kurikuluma dentalne medicine Medicinski fakultet Sveučilište u Mariboru
1.1.2016. - Nacionalno povjerenstvo za djelatnost dentalne medicine
1.1.2006. - Član izvršnog odbora Hrvatskog endodontskog društva

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2002. - Oralna medicina
Inetgrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 495
1.1.2002. - Oralno zdravlje uvjet za opće zdravlje
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 22,5
1.1.2002. - Propedeutika i dijagnostika u dentalnoj medicini
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 150

Mentor u završnim radovima

3.12.2014. - Citotoksičnost bioaktivnih materijala za punjenje korijenskih kanala
Anja Baraba
Posliejdiplomski specijalistički studij
Stomatološki fakultet Zagreb
26.9.2013. - Krvne bolesti i pojavnosti na oralnoj sluznici-prikaz slučaja
Anja Povalec
Inetgrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
27.2.2013. - Etiologija i patogeneza sustavnih autoimunih bolesti s manifestacijama u usnoj šupljini
Milijana Zarubica
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
30.1.2013. - Utjecaj ukrasnog nakita na promjene u usnoj šupljini
Petra Zaverski
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
20.12.2012. - Utjecaj psihičkih stanja na sindrom pečenja usta
Anja Rojnič
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
20.12.2012. - Bolesti probavnog sustava i pojavnosti na oralnoj sluznici-prikaz slučaja
Jasmina Poseci
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
26.11.2012. - Učestalost gljivičnih infekcija kod nositelja mobilnih protetskih nadomjestaka
Maja Harbić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
3.11.2011. - Uloga biostimulativne laserske terapije liječenju kserostomije
Gržetić Nataša
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
6.7.2011. - Poremećaji prehrane i njihove posljedice na stomatognati sustav
Vanessa Zuber
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
13.5.2011. - Ispitivanje hermetičnosti zatvaranja korijenskog kanala zuba metodom propusnosti tekućeg medija i bakterijske prodornosti
Hrvoje Gazdik
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
5.11.2010. - Vezikulobulozne autoimune bolesti-oralne manifestacije
Tea Premate
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
4.11.2010. - Alergija na dentalne materijale
Rafaelo Vaccaro
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
11.5.2007. - Određivanje razine tumor nekrotizirajućeg faktora alfa u periapeksnom eksudatu
Karolina Magašić
Poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje magisterija znanosti
Stomatološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
5.2.2007. - Razina citokina u slini bolesnika s oralnim lihen planusom
Mirta Kučan Moraal
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
20.12.2006. - Razina salivarnih citokina u bolesnika s atipičnim bolnim stanjima
Daria Simčić
Poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje magisterija znanosti

17.10.2006. - In vitro antimikrobni učinak tri materijala za retrogradno punjenje korijenskih kanala
Irena Bonifačić
Poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje magisterija znanosti
Stomatološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
9.12.2005. - Osjetljivost roda Candida prema protugljivičnim lijekovima u bolesnika s oralnom kandidijazom
irena Glažar
Poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje magisterija znanosti
Stomatološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
1.1.1999. - Tecniche di preparazioni endodontiche
Cristina Cucich
Studij stomatologije
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Antonić Robert, Brumini Martina, Vidović Ivana, Muhvić Urek Miranda, Glažar Irena, Pezelj-Ribarić Sonja
The effects of low level laser therapy on the management of chronic idiopathic orofacial pain: trigeminal neuralgia, temporomandibular disorders and burning mouth syndrme
Medicina fluminesis 53 3 61-67 - - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=879525

WOS

2. Pezelj Ribarić, Sonja ; Brumini, Martina ; Prpić, Jelena ; Peršić, Romana ; Antonić, Robert ; Kovačević Pavičić, Daniela ; Lajnert, Vlatka
EVALUACIJA EFEKTA LASERSKE TERAPIJE NISKOG INTENZITETA KOD PACIJENATA SA MIOFASCIJALNOM BOLI
Bosnian journal of dental medicine 2 169-179 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=814626

3. Pezelj-Ribarić, Sonja ; Brekalo Pršo, Ivana ; Dadić Hero, Elizabeta ; Muhvić Urek Miranda, Glažar, Irena
Burning Mouth Syndrome and Treatment with Paroxetin: Case Report
Annals of cainical Case Reports 1:1011 1-2 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858258

4. Brekalo Pršo, Ivana ; Kuiš, Davor ; Prpić, Jelena ; Špalj, Stjepan ; Pezelj-Ribarić, Sonja
Određivanje upalnih medijatora PGE2 i TXB2 iz gingivne sulkularne tekućine u pacijenata s kroničnim parodontitisom
Medicina-Fluminesisi 52 257-261 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822398

5. Baraba, Anja ; Pezelj-Ribarić, Sonja ; Roguljić, Marija ; Miletić, Ivana
Citotoksičnost dvaju bioaktivnih materijala za punjenje korijenskih kanala
Acta stomatologica Croatica 50 8-13 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807125

6. Glažar, Irena ; Mrak, Bernarda ; Muhvić-Urek, Miranda ; Pezelj-Ribarić, Sonja
Razlika električnog potencijala u usnoj šupljini kod pacijenata sa sindromom pekućih usta
Medicina fluminensis 52 62-66 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=806872

7. Peršić Bukmir Romana, Jurčević Grgić Marija, Brumini Gordana, Spalj Stjepan, Pezelj- Ribaric Sonja, Brekalo Pršo, Ivana.
Influence of tobacco smoking on dental periapical condition in a sample of Croatian adults Wiener klinische Wochenschrift. 128 (2016) , 7-8; 260-265
Wiener klinische Wochenschrift. 128 260-265 - 2016.

8. Baraba, Anja; Pezelj-Ribarić, Sonja; Roguljić, Marija; Miletić,Ivana
Citotoksičnost dvaju bioaktivnih materijala za punjenje korijenskih kanala
Acta stomatologica Croatica 50 8-13 - 2016.

9. Glažar, Irena; Mrak, Bernarda; Muhvić-Urek, Miranda; Pezelj-Ribarić, Sonja
Razlika električnog potencijala u usnoj šupljini kod pacijenata sa sindromom pekućih usta
Medicina fluminensis 52 62-66 - 2016.

10. Brekalo Pršo Ivana, Kuiš Davor, Prpić Jelena, Špalj Stjepan, Pezelj-Ribarić Sonja
Određivanje upalnih medijatora PGE2 i TXB2 iz gingivne sulkularne tekućine u pacijenata s kroničnim parodontitisom
Medicina fluminesis 52 257-261 - 2016.

11. Brekalo Pršo Ivana, Kuiš Davor, Prpić Jelena, Špalj Stjepan, Pezelj-Ribarić Sonja
Određivanje upalnih medijatora PGE2 i TXB2 iz gingivne sulkularne tekućine u pacijenata s kroničnim parodontitisom
Medicina fluminesis 52 257-261 - 2016.

12. Pezelj-Ribarić Sonja, Prpić Jelena, Glažar Irena
Saliva as a diagnostic fluid
Sanamed 10 215-219 - 2016.

13. Pezelj-Ribarić, Sonja; Brekalo Pršo, Ivana; Dadić Hero, Elizabeta; Muhvić Urek Miranda, Glažar, Irena
Burning Mouth Syndrome and Treatment with Paroxetin: Case Report
Annals of clinical Case Reports 1 1-2 - 2015.

14. Glažar, Irena ; Pezelj-Ribarić, Sonja ; Abram, Maja
The effect of fluconazole and amphotericin B on macrophage functions
Sanamed 10 173-177 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=806861

15. Baraba, Anja ; Dukić, Walter ; Chieffi, Nicoletta ; Ferrari, Marco ; Pezelj Ribarić, Sonja ; Miletić, Ivana
Influence of air abrasion and sonic technique on microtensile bond strength of one-step self-etch adhesive on human dentin
The scientific world journal 368745-1-368745-6 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=727005

16. Baraba A, Dukić W, Chieffi N, Ferrari M, Pezelj-Ribarić S, Miletić I.
Influence of Air Abrasion and Sonic Technique on Microtensile Bond Strength of One-Step Self-Etch Adhesive on Human Dentin
The Scientific World Journal, vol. 2015, Article ID 368745, 6 pages, 2015. doi:10.1155/2015/368745. 2015 1-6 - 2015.

17. Muhvić Urek M, Braut A, Čulina D, Glažar I, Pezelj-Ribarić S
Oral lichenoid reaction caused by dental amalgam
Bosnian Journal of dental medicine 1 129-136 - 2015.

18. Peršić Bukmir R, Pezelj-Ribarić S, Jurčevć M, Glavičić S, Brekalo Pršo I
Comparison of periapical radiography and digital panoramic radiography in assessment of periapical status.
International Endodontic Journal 47 - 2014.

19. Uhač I, Kuiš D, Kavčič R, Lajnert V, Šimunović Šoškić M, Antonić R, Kovač Z.
Fiksni protetski nadomjestci i zdravlje parodonta.
Medicina Fluminensis 50 279-287 - 2014.

20. Glažar I, Ivančić Jokić N, Bakarčić D, Mišković I, Kuiš D
Probiotici u dentalnoj medicni
Medicina Fluminensis 50 301-310 - 2014.

21. Glavičić S, Jurčević M, Vidović I, Pezelj-Ribarić S, Peršić Bukmir I, Brekalo Pršo I, Anić I.
Vertical force and torque analysis durinf rotary Protaper technique after initial instrumentation with hand K-reamer.
International Endodontic Journal 47 - 2014.

22. Pezelj-Ribarić S, Vidas I, Peršić Bukmir R, Jurčević M, Brekalo Pršo I, Glavičić S.
The differenece in cytokine levels between odontogenic tumors and odontogenic cysts.
International Endodontic Journal 47 - 2014.

23. Prpić J, Mišković I, Muhvić Urek M, Glažar I, Bošnjak AQ, Pezelj-Ribarić S
povezanost između pretilosti i težine parodontitisa u odrasli. Medicina fluminesis
stručni rad 50 339-344 - 2014.

Q2

24. Miranda Muhvić Urek, Irena Glažar, Marko Jurčević, Davor Kuiš, Jelena Prpić, Ivana Mišković, Sonja Pezelj-Ribarić
Razlika električnog potencijala i pH sline u pacijenata s erozivnim i neerozivnim oralnim lihen planusom. Medicina fluminesis
znanstveni rad 50 317-324 - 2014.

25. Brumini M, Brumini G, Pezelj-Ribarić S
Povezanost lokalnih i sustavnih čimbenika u bolesnika sa sindromom pekućih usta. Medicina fluminesis
znanstveni rad 50 345-353 - 2014.

26. Prpić J, Mišković I, Lajnert V, Božić D, Plančak D, Pezelj-Ribarić S.
Kserostomija, stomatopiroza i infekcija Candidom albicans*– usporedba zdravih i oboljelih od koronarne bolesti srca.
Bosnian Journal of Dental Medicine (1) 7-16 - 2014.

27. Prpić Jelena, Kuiš Davor, Glažar Irena, Pezelj-Ribarić Sonja
Association of obesity with periodontitis, tooth loss and oral hygiene in non-smoking adults
Central European journal of publith health 21 196-201 - 2013. http://portal.uniri.hr/portfelj/sonja.pezelj.ribaric@uniri.hr

28. Juretic, Mirna; Cerović, Robert; Belušić Gobić, Margita; Brekalo Pršo, Ivana; Kqiku, L; Špalj, Stjepan; Pezelj Ribarić, Sonja
Salivary Levels of TNF-[Alpha] and IL-6 in Patients with Oral Premalignant and Malignant Lesions
Folia biologica (Praha) (0015-5500) 59 (2013); 99-102

29. Karlović, Zoran; Anić, Ivica; Miletić, Ivana; Prpić-Mehičić, Goranka; Pezelj-Ribarić, Sonja; Maršan, Teuta
Antibakterijsko djelovanje halotana, eukaliptola i narančina ulja( Antibacterial Activity of Halothane, Eucalyptol and Orange Oil )
Acta stomatologica Croatica (0001-7019) 34 (2000), 3; 303-306

30. Ivanković Buljan, Zorana; Pezelj Ribarić, Sonja; Abram, Maja; Ivanković, Ante; Špalj, Stjepan
In vitro oxidative stress induced by conventional and self-ligating brackets
Angle orthodontist (0003-3219) 82 (2012), 2; 340-345

31. Prpić, Jelena; Kuiš, Davor; Pezelj-Ribarić, Sonja
Obesity and Oral Health – Is There an Association?
Collegium antropologicum (0350-6134) 36 (2012), 3; 755-759

32. Peršić, Romana; Kqiku, Lumnije; Brumini, Gordana; Husetić, Medina; Pezelj-Ribarić, Sonja; Brekalo Pršo, Ivana; Stadtler, Peter
Difference in the periapical status of endodontically treated teeth between the samples of Croatian and Austrian adult patients
Croatian medical journal (0353-9504) 52 (2011), 6; 672-678

33. Glažar, Irena; Muhvić Urek, Miranda; Brumini, Gordana; Pezelj-Ribarić, Sonja
Oral sensorial complaints, salivary flow rate and mucosal lesions in the institutionalized elderly
Journal of oral rehabilitation (0305-182X) 37 (2010), 2; 93-99

34. Kuis, D; Sciran, I; Lajnert, V; Snjaric, D; Prpic, J; Pezelj-Ribaric, S; Bosnjak, A.
Coronally advanced flap alone or with connective tissue graft in the treatment of single gingival recession defects: a long-term randomized clinical trial
Journal of periodontology (0022-3492) 84 (2013), 11; 1576-1585

35. Pezelj-Ribarić, Sonja: Kqiku, Lumnije: Brumini, Gordana: Muhvić Urek, Miranda: Antonić, Robert: Kuiš, Davor: Glažar, Irena: Städtler, Peter
Proinflammatory cytokine levels in saliva in patients with burning mouth syndrome before and after treatment with low level laser therapy
Laser in medical science (0268-8921) 28 (2013), 1; 297-301

36. Šimunović Šoškić, Marica; Pezelj-Ribarić, Sonja; Brumini, Gordana; Glažar, Irena; Gržić, Renata; Miletić, Ivana
Salivary levels of TNF-alpha and IL-6 in patents with denture stomatitis before and after low-level laser therapy
Photomedicine and laser surgery (1549-5418) 28 (2010), 2; 189-193

37. Anić, Ivica; Miletić, Ivana; Jukić Krmek, Silvana; Borčić, Josipa; Pezelj-Ribarić, Sonja
Vibrations produced during erbium: yttrium-aluminum-garnet laser irradiation
Lasers in Medical Science (0268-8921) 24 (2009), 5; 697-701

38. Pezelj-Ribarić, Sonja; Prpić, Jelena; Miletić, Ivana; Brumini, Gordana; Šimunović-Šoškić, Marica; Anić, Ivica
Association between oral lichenoid reactions and amalgam restorations
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (0926-9959) 22 (2008), 10; 1163-1167

39. Brekalo, Ivana; Pezelj-Ribarić, Sonja; Abram, Maja; Ahel, Vladimir
Effect of Root Canal Sealers on Mouse Peritoneal Macrophage Functions
Folia microbiologica (0015-5632) 52 (2007), 1; 95-98

40. Pezelj-Ribarić, Sonja; Magašić, Karolina; Prpić, Jelena; Miletić, Ivana; Karlović, Zoran
Tumor Necrosis Factor-Alpha in Peripical Tissue Exudates of Teeth with Apical Periodontitis
Mediators of Inflammation (0962-9351) 2007 (2007), 69416; 1-4

41. Muhvić-Urek, Miranda; Bralić, Marina; Ćurić, Stipica; Pezelj-Ribarić, Sonja; Borčić, Josipa; Tomac, Jelena
Imbalance between Apoptosis and Proliferation causes late Radiation Damage of Salivary Gland in Mouse
Physiological research (0862-8408) 55 (2006), 1; 89-95

42. Borčić, Josipa; Anić, Ivica; Smojver, Ivica; Ćatić, Amir; Miletić, Ivana; Pezelj Ribarić, Sonja
3D finite element model and cervical lesion formation in normal occlusion and in malocclusion
Journal of Oral Rehabilitation (0305-182X) 32 (2005); 504-510

43. Karlović, Zoran; Pezelj-Ribarić, Sonja; Miletić, Ivana; Jukić, Silvana; Grgurević, Joško; Anić, Ivica
Erbium:YAG laser versus ultrasonic in preparation of root-end cavities
Journal of endodontics (0099-2399) 31 (2005), 11; 821-823

44. Pezelj-Ribarić, Sonja; Brekalo Pršo, Ivana; Abram, Maja; Glažar, Irena; Brumini, Gordana; Šimunović-Šoškić, Marica
Salivary levels of tumor necrosis factor-alpha in oral lichen planus
Mediators of Inflammation (0962-9351) 2 (2004), 13; 131-133

45. Pezelj-Ribarić, Sonja; Brekalo, Ivana; Abram, Maja; Dorčić, Miljenko; Miletić, Ivana; Karlović, Zoran
Influence of calcium hydroxide root-canal sealer on microbial growth in vitro
Folia microbiologica (0015-5632) 47 (2002), 4; 458-460

46. Miletić, Ivana; Anić, Ivica; Karlović, Zoran; Maršan, Teuta; Pezelj-Ribarić, Sonja; Osmak, Maja
Cytotoxic effects of four root filling materials
Endodontics and dental traumatology (1600-4469) 16 (2000), 6; 287-290

47. Rogić-Barbić, Marija; Šegović, Sanja; Pezelj-Ribarić, Sonja; Borčić, Josipa; Jukić, Silvana; Anić, Ivica
Microleakage along glassix glass fibre posts cemented with three different materials assessed using a fluid transport system
International Endodontic Journal (0143-2885) 39 (2006), 5; 363-367

48. Simčić, Daria; Pezelj-Ribarić, Sonja; Gržić, Renata; Horvat, Jelena; Brumini, Gordana; Muhvić-Urek, Miranda
Detection of salivary interleukin 2 and interleukin 6 in patients with burning mouth syndrome
Mediators of inflammation (0962-9351) 54632 (2006); 1-4

49. Pezelj-Ribarić, Sonja; Anić, Ivica; Brekalo, Ivana; Miletić, Ivana; Hasan, Milena; Šimunović-Šoškić, Marica
Detection of tumor necrosis factor alpha in normal and inflamed human dental pulps
Archives of Medical Research (0188-4409) 33 (2002), 5; 482-484

50. Miletić, Ivana; Anić, Ivica; Pezelj-Ribarić, Sonja; Jukić, Silvana
Leakage of five root canal sealers
International Endodontic Journal (0143-2885) 32 (1999), 5; 415-8

51. Brekalo Pršo, Ivana; Vidović, Ivana; Jurčević, Marija; Peršić, Romana; Glavičić, Snježana; Vodanović, Marin; Pezelj-Ribarić, Sonja
Učinkovitost uklanjanja zaostatnog sloja uporabom kelacijske otopine tijekom endodontskog liječenja( The effectiveness of removing the smear layer using solutions during endodontic treatment )
Medicina Fluminesis (0025-7729) 48 (2012), 2; 207-212

52. Pezelj-Ribarić, Sonja; Gržetić, Nataša; Muhvić Urek, Miranda; Glažar, Irena; Kuiš, Davor
Salivary flow rate before and after low level laser therapy
International magazine of laser dentistry (1616-6345) 2 (2010), 4; 6-8

53. Malić Ivan; Miletić Ivana; Pezelj Ribarić Sonja; Potočki Blažić Zita; Anić, Ivica
Propusnost punila Apexit Plus i GuttaFlow( The Leakage of Apexit Plus and GuttaFlow Sealers )
Acta Stomatologica Croatica (0001-7019) 42 (2008), 2; 140-146

54. Katić, Denis; Pezelj-Ribarić, Sonja; Miletić, Karlović, Ivana; Anić, Ivica
Fluid movement along the root fillings placed by three different gutta-percha techniques
Acta Stomatologica Croatica (1846-0410) 41 (2007), 2; 115-21

55. Devčić, Nevena; Miletić, Ivana; Pezelj-Ribarić, Sonja; Šegović, Sanja
Propusnost različitih tehnika punjenja korijenskog kanala( Microleakage of different root canal obturation techniques )
Acta stomatologica Croatica (0001-7019) 39 (2005), 1; 77-81

56. Karlović, Zoran; Pezelj-Ribarić, Sonja; Miletić, Ivana; Katanec, Davor; Anić, Ivica
Brtvljenje materijala za retrogradni ispun u ultrazvučno izrađenim kavitetima( Seal materials as a retrograde-fill in ultrasonically prepared cavities )
Acta stomatologica Croatica (0001-7019) 37 (2003), 4; 425-428

57. Brekalo, Ivana; Čulo, Filip; Aleksić, Joško; Pezelj-Ribarić, Sonja
Production of nitric oxide in saliva of adult periodontitis patients
Periodicum Biologorum (0031-5362) 103 (2001), 3; 251-254

58. Pezelj-Ribarić, Sonja; Brekalo, Ivana; Miletić, Ivana; Abram, Maja; Karlović, Zoran; Anić, Ivica
Antimikrobni učinak Apexita in vitro
Acta Stomatologica Croatica (0001-7019) 35 (2001), 4; 475-477

59. Pezelj-Ribarić, Sonja; Brekalo, Ivana; Abram, Maja; Miletić, Ivana; Anić, Ivica; Ferreri, Silvio; Foško-Glavaš, Laura
Antimikrobni učinak materijala za punjenje korijenskih kanala( Antimicrobial effect of root canal sealers )
Acta Stomatologica Croatica (0001-7019) 34 (2000), 34; 51-54

60. Vidović Ivana, Romana Peršić, Robert Antonic, Jelena Vidas, Ivana Brekalo Prso, SonjaPezelj Ribaric
Low-level Laser Therapy in the Management of Temporomandibular Disorders
Knjiga sažetaka 3050

61. Glavičić Valovičić S, Jurčević Grgić M, Brekalo Pršo I, Vidas J, Vidović I
Izbjeljivanje vitalnih zubi- usporedba dvije metode izbjeljivanja zubi- prikaz slučaja
Vijesnik dentalne medicine;

62.


Znanstvene knjige

1.
Antonić, Robert; Brekalo Pršo, Ivana; Glavičić, Snježana; Glažar, Irena; Ivančić Jokić, Nataša; Kuiš, Davor; Muhvić Urek, Miranda; Pezelj-Ribarić, Sonja; Šimunović-Šoškić, Marica
Oralno zdravlje uvjet za opće zdravlje( Oral health condition and general health )
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2013.
2.
Pezelj-Ribarić; Sonja i suautori
Stomatološka propedeutika i dijagnostika( Introduction and dignosis in dentistry )
Medicinski fakultet Rijeka - 2009.
3.
Morović, Miro; Trošelj-Vukić, Biserka; Pezelj-Ribarić, Sonja; Kuiš, Davor
Neodontogene infekcije usne šupljine( Neodontogenic infection of the oral cavity )
Medicinski fakultet - 2009.

Pozvana predavanja

1. Prof.dr.sc. Sonja Pezelj-Ribarić
Biostimulative laser therapy
Ljubljana - 24.10.2015.
2. Sonja Pezelj-Ribarić
Utjecaj lokalnih i sustavnih čimbenika na bolesti mekih tkiva usne šupljine i mogućnosti liječenja
Opatija - 24.4.2015.
3. prof.dr.sc. Sonja Pezelj-Ribarić
Jedinstven klinički sistem za rješenje problema gingivitisa i parodontitisa.
Zagreb - 11.12.2012.
4. Pezelj-Ribarić, Sonja
Kserostomija Endodontski kongres s međunarodnim sudjelovanjem
Zagreb, Hrvatska - 20.3.2010.
5. Sonja Pezelj-Ribarić
Poslovno Konferenco nacionalne tehnološke platforme I- TECHMED – inovativne in podporne tehnologije v medicini in nacionalne tehnološke platforme Fotonika 21
Dol pri Ljubljani - 28.9.2009.
6. Sonja Pezelj-Ribarić
9. radionica o patogenezi zaraznih bolesti s međunarodnim sudjelovanjem "Infekcije usne šupljine" Sonja Pezelj-Ribarić:Oralne infekcije u imunološko kompromitiranih pacijenata
Crikvenica, Hrvatska - 26.4.2003.
7. Sonja Pezelj-Ribarić
Biološki učinci stomatoloških materijala u sklopu tečaja "Novosti u stomatologiji" u organizaciji MTF Zagreb
Zagreb
8. prof.dr.sc. Sonja Pezelj-Ribarić
Jedinstven sustav koji klinički dokazano pomaže u borbi s gingivitisom 2015
Zagreb
9. Pezelj-Ribarić, Sonja
Antibiotska profilaksa 4. međunarodni kongres Hrvatskog stomatološkog društva i 1. Kongres Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju HLZ
Zagreb, Hrvatska
10. Sonja Pezelj-Ribarić
Biological effects of dental materials
Graz, Austrija
11. Sonja Pezelj-Ribarić
Low level lase therapy 3.regionalni Adriatic Laser Academy Simpozij
Opatija, Hrvatska

Kongresna priopćenja

1.
VidovicI, Persic R, Antonić R, Vidas J, Brekalo Prso I, S Pezelj Ribaric2
Low-level Laser Therapy in the Management of Temporomandibular Disorders Poster prezentacija IADR/AADR/CADR General Session Boston, Mass., USA - 1.1.2015.
2.
Kuiš D, Prpić J, Mišković I, Bošnjak A, Pezelj-Ribarić S.
(03. do o6.06.2015). Connective tissue graft versus acellular dermal matrix – 1 year follow-up, a case report. Poster prezentacija EuroPerio Congress (European Federation of Periodontology ) London - 1.1.2015.
3.
Prpić J, Kuiš D, Miskovic I, Bošnjak A, Pezelj-Ribarić S
Periodontal disease parameters in patients with coronary heart disease with emphasis on disease severity Poster prezentacija EuroPerio Congress (European Federation of Periodontology ) London - 1.1.2015.
4.
Mišković I, Plančak D, Bošnjak A, Pezelj-Ribarić S.
Endo-paro complications of generalized aggressive periodontitis – a case report. Poster prezentacija EuroPerio Congress (European Federation of Periodontology ) London - 1.1.2015.
5.
Mišković I, Plančak D, Bošnjak A, Pezelj-Ribarić S.
Endo-paro complications of generalized aggressive periodontitis – a case report. Poster prezentacija EuroPerio Congress (European Federation of Periodontology ) London - 1.1.2015.
6.
Pezelj-Ribarić Sonja, Brekalo Pršo Ivana, Baraba Anja, Peršić Romana, Brumini Gordana, Miletić Ivana
Release of IL-1 and IL-6 from macrophage during their exposure to mineral trioxide aggregate-based sealer Poster prezentacija Endobaltic 2014 Vilnius Lithiuania - 1.1.2014.
7.
Brekalo Pršo Ivana, Peršić Romana, Peršić Bukmir Romana, Vidas Jelena, Vidović Ivana, Pezelj-Ribarić Sonja
Root canala treatment of a three-roted mandibular first molar: a case report Poster prezentacija Endobaltic 2014 Vilnius Lithiuania - 1.1.2014.
8.
Muhvić Urek M, Belušić Gobić M, Zamolo G, Gažar I, Dekanić A, Prpić J, Pezelj-Ribarić S
Oralne manifestacije von reclinghauseove bolesti-Prikaz slučaja Poster prezentacija 9. Hrvatski međunarodni Quintensencs kongres Zagreb, Hrvatska - 1.1.2014.
9.
Brumini M, Glažar I, Muhvić Urek M, Brekalo Pršo I, Pezelj-Ribarić S
The effects of low level laser therapy depending the duration of burning moth syndrome symptoms-pilot study Poster prezentacija 9. Hrvatski međunarodni Quintensencs kongres Zagreb, Hrvatska - 1.1.2014.
10.
Mišković Ivana, Muhvić Urek Miranda, Glažar Irena, Mlacović Zrinski Magda, Prpić Jelena, KUiš Davor, Pezelj-Ribarić Sonja;
Soft Laser, Chewing Gum and Citric Acid Effects on Salivation poster prezentacija IADR/PER Congress 2014 Dubrovnik, Hrvatska, - 1.1.2014.
11.
Peršić Bukmir R, Pezelj-Ribarić S, Jurčević M, Glavičić S, Brekalo Pršo I.
Comparison of periapical radiography and digial panoramic radiography in assessment of periapical status. International Endodontic Journal, 47, 50-113, 2014 Poster prezentacija 16th Biennial Congress of the European society of endodontology Lisbon, Portugal - 1.1.2013.
12.
Vidović Ivana, Peršić Bukmir Romana, Glavičić Snježana, Pezelj-Ribarić Sonja, Brekalo Pršo Ivana
An in vitro study on the effectiveness of EDTA and sodiom hypoclorite on smear layer removal poster prezentacija 16th Biennial Congress of the European society of endodontology International Endodontic Journal, 47, 50-113, 2014, Lisbon, Portugal - 1.1.2013.
13.
Pezelj-Ribarić Sonja, Vidas Jelena, Peršić Bukmir Romana, Jurčević Marija, Glavičić Snježana
The differenece in cytokine leveels between odontogenic tumors and odontogenic cysts Poster prezentacija 16th Biennial Congress of the European society of endodontology International Endodontic Journal, 47, 50-113, 2014, Lisbon, Portugal - 1.1.2013. uniri
14.
Glavičić S, Jurčević M, Vidović I, Pezelj-Ribarić S, Peršić Bukmir R, Brekaslo Pršo I, Anić I
Vertical force and torque analysis during rotary ProTaper technique after initial instrumentation with hand K-reamer poster prezentacija 6th Biennial Congress of the European society of endodontology Lisbon, Portugal - 1.1.2013.
15.
Pezelj-Ribarić S, Peršić R, Muhvić Urek M, Glažar I, Brekalo I
Burnig mouth syndrome before and after treatment with low level laser therapy Poster prezentacija 27th International congress laser medicine Firenza, Italija - 9.10.2011.
16.
Peršić, Romana; Pezelj-Ribarić, Sonja; Brumini, Gordana; Glažar, Irena; Brekalo Pršo, Ivana
The potential association between smoking and dental periapical condition in a sample of Croatian adults Poster prezentacija 14th Biennial Congress of the European Society of Endodontology Edinburgh, Scotland - 1.1.2009.
17.
Pezelj-Ribaric S, Vidas J, Peršić Bukmir R, Brekalo Pršo I
Cytokine levels bettween odontogenic tumors and odontogenic cysts poster prezentacija Endobaltic Vilnius Litva
18.
Brekalo Pršo I, Vidas J, Vidovic I, Pezelj Ribaric S
The effectiveness of canal wall smear layer removal of EDTA and QMix irrigant: an in vitro study poster prezentacija Endobaltc Vilnius Litva
19.
Šegović, Sanja; Rogić, Marija; Pezelj-Ribarić, Sonja; Borčić, Josipa; Galić, Nada; Anić, Ivica
Microleakage along Glassix glass fibre posts
20.
Muhvić-Urek, Miranda; Mravak-Stipetić, Marinka; Blanuša, Maja; Glažar, Irena; Pezelj-Ribarić, Sonja
Salivary nickel and chromium in patients with burning mouth syndrome
21.
Miletić, Ivana; Devčić, Nevena; Pezelj-Ribarić, Sonja; Blažić-Potočki, Zita; Šutić, Igor; Anić, Ivica
The long-term sealing ability of two root canal sealers using different filling techniques
22.
Šegović, Sanja; Rogić-Barbić, Marija; Pezelj-Ribarić, Sonja; Galić, Nada; Njemirovskij, Vera; Anić, Ivica
Microleakage of root filled teeth after cyclic loading when restored with Glassix posts and metal crowns
23.
Brekalo-Pršo, Ivana; Pezelj-Ribarić, Sonja; Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina
Ageusia as a side effect of therapy with sertralin - a case report (zoloft)
24.
Pezelj-Ribarić, Sonja; Peršić, Romana; Muhvić Urek, Miranda; Glažar, Irena; Brekalo Pršo, Ivana
Burning mouth syndrome before and after treatmnet with low level laser therapy
25.
Pezelj-Ribarić, Sonja; Brekalo, Ivana; Karlović, Ivana; Glažar, Irena; Blašković, Marko; Božović, Vanja; Muhvić-Urek, Miranda
Salivary Levels of TNF-alpha Cytokine of Patients with Oral Lichen Planus-A Preliminary Study
26.
Glažar, Irena; Boltižar, Mateja; Muhvić Urek, Miranda; Jurčević, Marko; Antonić, Robert; Pezelj-Ribarić, Sonja
Role of electrical potential on OLP exacerbation: a pilot study
27.
Brzović, Valentina; Miletić, Ivana; Pezelj-Ribarić, Sonja; Malčić, Ana; Pažin, Boris; Anić, Ivica
Antibacterial activity of root canal sealers
28.
Muhvić Urek, Miranda; Glažar, Irena; Jurčević, Marko; Prpić, Jelena; Borčić, Josipa; Pezelj-Ribarić, Sonja
Burning mouth syndrome in patients with different metal alloys
29.
Baraba Anja; Miletić, Ivana; Želježić, Davor; Kopjar, Nevenka; Pezelj-Ribarić, Sonja; Anić, Ivica
Genotoxicity of resin-based root canal sealers
30.
Glažar, Irena; Pezelj-Ribarić, Sonja; Abram, Maja; Muhvić Urek, Miranda; Borčić, Josipa
Oral Candida species susceptibility to antimycotics in patients receiving head and neck radiotherapy
31.
Peršić, Romana; Jurčević, Marija; Brumini, Gordana; Pezelj-Ribarić, Sonja; Brekalo Pršo, Ivana
The status of periapical tissues of root filled teeth in Croatian adult subjects
32.
Prpić, Jelena; Kuiš, Davor; Bošnjak, Andrija; Ivić-Kardum, Marija; Šćiran, Ivana; Pezelj-Ribarić, Sonja
Oral hygiene habits in patients with coronary heart disease
33.
Pezelj-Ribarić, Sonja; Brekalo-Pršo, Ivana; Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina
Burning mouth syndrome and treatment with paroksetin: case report (seroxat)
34.
Persic, Romana; Jurcevic, Marija; Glazar, Irena; Brumini, Gordana; Pezelj-Ribarić, Sonja; Brekalo Prso, Ivana
The status of periapical tissues of root filled teeth in Croatian adult subjects
35.
Pezelj-Ribarić, Sonja
Prevencija oralnih komplikacija radioterapije i kemoterapije malignih procesa glave i vrata( Prevention of oral complications in patients under the raditherapy and chemotherapy )
36.
Karlović, Zoran; Pezelj-Ribarić, Sonja; Borčić, Josipa; Anić, Ivica
Comparison of sealing ability of three different root end filling materials
37.
Dadić-Hero, Elizabeta; Sabljić, Vladimir; Šepić-Grahovac, Dubravka; Pezelj-Ribarić, Sonja; Brekalo-Pršo, Ivana; Sarilar, Marijana
Nedostatak obiteljske podrške važan čimbenik u nastanku nuspojava( Lack of family support: an important factor in side- effects development )
38.
Muhvić Urek, Miranda; Glažar, Irena; Šimunović Šoškić, Marica; Antonić, Robert; Kovačević Pavičić, Daniela; Pezelj-Ribarić, Sonja
Oralni mukozitis uzrokovan zračenjem: prikaz slučaja( Radiation induced oral mucositis: case report )

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2013.
"Biološki učinci stomatoloških materijala" br. 062-0650444-0442; Voditelj projekta ; MZOS RH; 80,000.00 kn godišnje;
2. 1.1.2002. - 1.1.2005.
«Biološki učinci stomatoloških materijala» br. 0062058; Voditelj projekta ; MZOŠ RH; 60.000,00 kn godišnje;
3. 1.1.1998. - 1.1.2002.
«Eksperimentalna i klinička endodontologija” br.065005; suradnik na projektu ; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Jelena Prpić; Bolesti usne šupljine: prevalencija i povezanost s koronarnom bolesti srca; ; 20.02.2012;
2. -
Irena Glažar; Procjena oralnog zdravlja štićenika ustanova za njegu starijih osoba; ; 03.03.2010;

Znanstveni skupovi

1. 6.12.2013. -
1. međunarodni Kongres studenata dentalne medicine u Rijeci. Rijeka Organizacijski odbor
2. -
Međunarodni kongres Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a i 1. Međunarodni kongres Hrvatskog društva za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu HLZ-a Zagreb, Hrvatska poster prezentacija
3. -
Međunarodni kongres Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a i 1. Međunarodni kongres Hrvatskog društva za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu HLZ-a Zagreb, Hrvatska poster prezentacija

Uredništva časopisa

1. 1.1.2015. - Apexification of an immature permanent incisor with the use of calcium hydroxide: 15 years follow up of a case Case Reports in Dentistry

2. 1.1.2013. - ORAL FINDINGS of ROTHMUND-THOMSON SYNDROME: A Case Report Case reports in dentistry

Recenzije

1. 2016. Low Serum Ferritin And Recurrent Aphthous Stomatitis In Young Females; A Case Series
2. 2015. The efficacy of commercially available mouth ulcer film in denture induced mucosal injuries-anin vivo study. International Journal of Dentistry
3. 2015. Inflammatory Mediators of Leprosy Reactional Episodes and Dental Infections: A Systematic Review
4. 2014. Physical and Chemical Properties of New Endodontic Restorative Material in comparison with ProRoot MTA.
5. 2014. Technical aspects of endodontic treatment and influence on periapical tissue health in cross-sectional studies
6. 2014. FUNKCIJSKI OTISAK BEZUBE ČELJUSTI
7. 2014. Infection control at dental laboratories-survey on 124 dental techicians in Zagreb, Croatia
8. 2014. Teeth and skin disease - is there an association?
9. 2013. Osnove prevencije karijesa i parodontalnih bolesti
10. 2012. The influence of psyhological state on the oral lichen planus
11. 2011. Serum level of Interleukin-6 in patients with oral squamous cell carcinoma
12. 2011. The effect of a probiotic strain (Lactobacillus acidopholus) on the plaque formation of oral streptococci;
13. 2010. APPLICATION OF MODERN TOMOGRAPHIC METHODS IN THE DIAGNOSIS OF PATHOLOGICAL CHANGES OF THE JAW
14. 2010. Prostaglandin (PG) E2 stimulates interleukin (IL)-8 production through increased expression of PGE2 receptor EP4 in rheumatoid synoviocytes pretreated with IL-1ß
15. 2009. Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za preventivnu stomatologiju
16. 2006. Serum Interleukin-6 in Patients with BurningMouth Syndrome and Relationship with Depression and Perceived Pain
17. 2002. Parodontna bolest

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2006. -
Procjena stanja oralnog zdravlja i provođenje terapije kod starijih osoba
Grad Rijeka   25,000.00 kn
Voditelj

Stručna aktivnost

1.
1.1.2008. -
Liječnik specijalist oralne patologije
Klinički bolnički centar Rijeka   Pročelnik kliničke jedinice za oralnu medicinu
2.
1.1.2005. - 1.1.2008.
Liječnik specijalist oralne patologije
Stomatološka poliklinika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci   Voditelj ustrojbene jedinice za oralnu patologiju

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 9.2.2013. - Detalji
TEČAJ TRAJNE IZOBRAZBE DOKTORA DENTALNE MEDICINE NOVOSTI U PODRUČJU RESTAURATIVNE DENTALNE MEDICINE, ENDODONCIJE, PARODONTOLOGIJE I ORALNE MEDICINE
Rijeka
2. 24.2.2012. - Detalji
TEČAJ TRAJNE IZOBRAZBE DOKTORA DENTALNE MEDICINE DENTALNA MEDICINA ZA PRAKTIČARA
Rijeka
3. 1.1.2011. - Detalji
TEČAJ TRAJNE IZOBRAZBE DOKTORA DENTALNE MEDICINE DENTALNA MEDICINA ZA PRAKTIČARA
Rijeka
4. 31.10.2009. - Detalji
Tečaj stručnog usavršavanja doktora stomatologije
Rijeka
5. 19.4.2008. - Detalji
TEČAJ TRAJNE IZOBRAZBE DOKTORA STOMATOLOGIJE STOMATOLOIJA ZA PRAKTIČARA-NOVE SMJERNICE
Rijeka
6. 17.3.2007. - Detalji
Tečaj stručnog usavršavanja doktora stomatologije: NOVE SPOZNAJE U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI INFEKTIVNIH BOLESTI USNE ŠUPLJINE
Rijeka
7. 14.5.2005. - Detalji
TEČAJ STRUČNOG USAVRŠAVANJA DOKTORA STOMATOLOGIJE:DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA INFEKTIVNIH BOLESTI USNE ŠUPLJINE
Rijeka