Red. prof. dr. sc. Bernard Franković dipl. ing.


prostorija : 2-103
e-pošta : bernardf@riteh.hr
mobitel :

Tko je tko - Institut Ruđer Bošković
Google Scholar

Obrazovanje

1.1.1990. - Doktorat tehničkih znanosti, znanstveno polje Strojarstvo Poslijediplomski doktorski studij Fakultet strojarstva i brodogradnje - Sveučilište u Zagrebu
1.1.1975. - 1.1.1978. Magistar tehničkih znanosti energetika i nuklearna tehnika Fakultet strojarstva i brodogradnje - Sveučilište u Zagrebu
1.1.1965. - 1.1.1971. Diplomirani inženjer strojarstva Sveučilišni studij strojarstvo Strojarski fakultet Rijeka - Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

1.1.2002. - Redoviti profesor Znanstvenoistraživačka, visokoobrazovna i stručna djelatnost Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.2002. Dekan Znanstvenoistraživačka, visokoobrazovna, stručna i administrativna djelatnost Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1993. - 1.1.1998. Izvanredni profesor Znanstvenoistraživačka, visokoobrazovna i stručna djelatnost Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1990. - 1.1.1993. Docent Znanstvenoistraživačka, visokoobrazovna i stručna djelatnost Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1972. - 1.1.1990. Asistent Znanstvenoistraživačka, visokoobrazovna i stručna djelatnost Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Godišnja nagrada Rikard Podhorsky/ Akademija tehničkih znanosti/ Za znanstveni doprinos u termodinamici i energetici.
Godišnja državna nagrada za znanost/ Republika Hrvatska - Sabor Republike Hrvatske/ U području tehničkih znanosti za značajno znanstveno dostignuće, za doprinos u području termodinamike i obnovljivih izvora energije
Godišnja nagrada Hrvoje Požar/ Hrvatsko energetsko društvo - Zaklada Hrvoje Požar/ Za stručni i znanstveni doprinos razvitku energetike
Nagrada Grada Rijeke/ Grad Rijeka/ Za izuzetan stvaralački rad i ostvarenja na području nauke o toplini primjenjenih u termoenergetskim sustavima
Priznanje Energetskog instituta Hrvoje Požar/ Energetski institut Hrvoje Požar/ Priznanje za doprinos u razvitku korištenja energije Sunca i izuzetan doprinos u izradi prve faze Nacionalnog energetskog programa korištenja sunčeve energije SUNEN
Dijeli drugu nagradu s više autora za dostignuća u području zaštite okoliša područje energetika/ Državna uprava za zaštitu okoliša/ Za publikaciju Renewable energy in Croatia
Posebno priznanje/ Organizacijski odbor II World Congress on Heating, Ventilating, Refrigerating and Air Conditioning, CLIMA2000, Sarajevo/ Priznanje za doprinos uspješnoj realizaciji Svjetskog kongresa CLIMA2000.

Članstva

1.1.2008. - 1.1.2012. Hrvatski inženjerski savez, član Upravnog odbora
1.1.2005. - Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez, član, predsjednik u tekućem mandatu
1.1.2004. - Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, redoviti član
1.1.2003. - 1.1.2006. Energetski institut Hrvoje Požar, član Upravnog vijeća
1.1.2003. - Energetski institut Hrvoje Požar, član Znanstvenog savjeta
1.1.2003. - Znanstveno vijeće za energetiku HAZU
1.1.2000. - Hrvatsko društvo za komunikacije, računalstvo, elektroniku, mjerenja i automatiku - KoREMA, član Upravnog odbora
1.1.2000. - International Institute of Refrigeration Paris, član komisije B1
1.1.1998. - 1.1.2004. Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Izvanredni član
1.1.1995. - Hrvatsko energetsko društvo, član od osnutka 1995., član Povjerenstva za Nagradu Zaklade Hrvoje Požar
1.1.1994. - Znanstveno vijeće za pomorstvo HAZU
1.1.1993. - International Solar Energy Society Europe (ISES Europe), član od 1993., član Governing Board (upravnog vijeća) od 2006., dopredsjednik 2009.-2011., predsjednik 2011.-2013.
1.1.1975. - Hrvatskog udruženje za sunčevu energiju, jedan od osnivača, predsjednik u tekućem mandatu
1.1.1975. - Društvo za sunčevu energiju Rijeka, član

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2010. - Izvori energije
Sveučilišni preddiplomski studij strojarstvo, brodogranja, elektrotehnika
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2008. - Termodinamika i energetika
Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnika
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2000. - Termodinamička analiza procesa
Poslijediplomski doktorski studij
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2000. - Izabrana poglavlja iz toplinskih znanosti
Poslijediplomski doktorski studij
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.1990. - Nauka o toplini 2
Diplomski sveučilišni studij strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.1990. - Nauka o toplini 1
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 120
1.1.1990. - Termodinamika smjesa
Diplomski sveučilišni studij strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.1990. - Plinska tehnika
Diplomski sveučilišni studij strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60

Osobni razvoj

1.1.1981. - 1.1.1982. Fulbrightova stipendija - Znanstveno usavršavanje


Norma sati:
1.1.1980. - Znanstveno usavršavanje


Norma sati:
1.1.1971. - Stručno usavršavanje


Norma sati:
1.1.1971. - Usavršavanje


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Pirš, Jože; Pomenić, Loreta; Franković, Bernard; Zalar, Anton
Analiza higroskopnog sloja višeslojnog materijala akumulacijske mase vlažnog rotirajućeg regeneratora
Strojarstvo (0562-1887) 32 (1990), 5; 375-384

2. Lenić, Kristian; Trp, Anica; Franković, Bernard
Transient two-dimensional model of frost formation on a fin-and-tube heat exchanger
International Journal of Heat and Mass Transfer (0017-9310) 52 (2009), 1-2; 22-32

3. Wolf, Igor; Franković, Bernard; Viličić, Ivan; Jurkowski, Romualad; Bailly, Andre
Analiza prijelaza topline na valovitom lamelnom orebrenju izmjenjivača topline( Analysis of heat transfer in a wavy Fin-and-tube heat exchanger )
Strojarstvo : časopis za teoriju i praksu u strojarstvu (0562-1887) 46 (2004), 4-6; 137-147

4. Ničeno, Bojan; Franković, Bernard
Slobodna konvekcija u prostoru omeđenom horizontalnim kanalom i cijevi( Free convection in an enclosure bounded by a horizontal duct and a ube )
Strojarstvo (0562-1887) 39 (1997), 1/2; 13-22

5. Franković, Bernard
Analiza izmjene topline u suhom rotirajućem regeneratoru topline( Heat transfer analysis in dry rotary heat exchanger )
Strojarstvo (0562-1887) 35 (1993), 3/ 4; 111-120

6. Franković, Bernard
Analiza izmjene topline u vlažnom regeneratoru topline s nehigroskopnom akumulacijskom masom( Heat transfer analysis in wet heat regenerator with non-hygroscopic storage matrix )
Strojarstvo (0562-1887) 34 (1992), 3-5; 121-131

7. Franković, Bernard; Črnjar, Mladen; Saršon, Miljenko
Energetski sustav za područje Općine Rijeka( Energy infrastructure for area of County Rijeka )
Sunčeva energija : znanstveni časopis za sunčevu i ostale alternativne izvore energije (0351-2797) 12 (1991), 2; 85-90

8. Franković, Bernard
Josef Ressel: 1793 - 1857
Strojarstvo (0562-1887) 53 (2011), 5; 338-340

9. Wolf, Igor; Franković, Bernard; Viličić, Ivan; Jurkowski, Romuald; Bailly, Andre; Navarro, Jean-Michel
Performances thermiques des échangeurs a tube et ailettes 2e partie: Résultats et comparaisons( Thermal Performances of Fin-and-tube Heat Exchangers 2nd part: Results and Comparison )
Revue Générale du Froid & du conditionnement d'air (0755-7868) 1065 (2006); 20-23

10. Franković, Bernard; Lenić, Kristian
Determination of Households Energy Consumption as a Part oif Regional Energy Planing
Strojniški vestnik (0039-2480) 46 (2000), 7; 475-482

11. Franković, Bernard
Obrada klima karakteristika područja kao preduvjet primjeni obnovljivih izvora energije u sustavima za zagrijavanje( Analysis of clima characteristics of region as condition for renewable energy usage )
Sunčeva energija : znanstveni časopis za sunčevu i ostale alternativne izvore energije (0351-2797) 13 (1992), 1/2; 121-131

12. Franković, Bernard; Viličić, Ivan
Termodinamička analiza toplinskog učina pločastog ogrijevnog tijela uz prisilnu konvekciju( Thermal analysis of heat efficiency of heating flat plate unit with forced heat convection )
Klimatizacija, grijanje i hlađenje (0350-1426) 6 (1985), 1; 79-85

13. Viličić, Ivan; Franković, Bernard; Milotić, Aldo
Zagrijavanje plastenika biomasom
Sunčeva energija : znanstveni časopis za sunčevu i ostale alternativne izvore energije (0351-2797) 12 (1991), 2; 85-90

14. Viličić, Ivan; Franković, Bernard
Mogućnosti pirolitičkog spaljivanja otpada, kao energetska i ekološka alternativa u turističkim objektima( Energy and ecology waste pirolitic incineration as alternative for tourism economy )
Sunčeva energija : znanstveni časopis za sunčevu i ostale alternativne izvore energije (0351-2797) 6 (1985), 1; 31-34

15. Franković, Bernard
Ekonomska rentabilnost primjene rotirajućeg regeneratora topline male akumulacijske mase( Application economy of rotary regenerator with small storage material )
Klinatizacija, grijanje i hlađenje (0350-1426) 7 (1978), 4; 25-29

16. Franković, Bernard
Ruđer Bošković (1711 - 1787) Scientist and Humanist( Ruđer Bošković (1711 - 1787) Scientist and Humanist )
Strojarstvo (0562-1887) 53 (2011), 3; 177-177

17. Franković, Bernard; Hrastnik, Branimir
Croatian National Energy Programme - SUNEN
Sun at work in Europe 14 (1999); 7-10

18. Dragičević, Viktor; Prelec, Zmagoslav; Franković, Bernard
Optimization of a cogeneration plant using pinch method
Strojarstvo-Časopis za teoriju i praksu u strojarstvu (0562-1887) (2007)

19. Franković, Bernard; Viličić, Ivan; Mastrović, Margita; Trp, Anica
Neki aspekti energetskog i ekološkog pristupa zbrinjavanju otpada priobalnog područja Sjevernog Jadrana( Some aspects of energetic and ecological approach to waste treatment in the Northern Adriatic coastal region )
Sunčeva energija (0351-2797) 12 (1991), 1; 19-26

20. Bonefačić, Igor; Viličić, Ivan; Franković, Bernard
Numeričko modeliranje polja strujanja i temperatura u zatvorenoj klimatiziranoj prostoriji( Numerical Modeling of Airflow and Temperature Fields in Enclosed Airconditioned Room )
Strojarstvo (2006)

21. Čarija, Zoran; Franković, Bernard; Perčić, Marko; Čavrak, Marko
Heat transfer analysis of fin-and-tube heat exchangers with flat and louvered fin geometries
International Journal of Refrigeration (0140-7007) 45 (2014); 160-167

22. Glažar, Vladimir; Franković, Bernard; Trp, Anica
Experimental and numerical study of the compact heat exchanger with different microchannel geometry
International journal of refrigeration-revue internationale du froid (0140-7007) 1 (2014), 1; 1-12

Znanstvene knjige

1.
Franković, Bernard
Termodinamka nadzvučnog strujanja
HAZU, Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci - 2011.
2.

Peter Salcher & Ernst Mach - A Successful Teamwork/Uspješna timska suradnja( Peter Salcher & Ernst Mach - A Successful Teamwork )
HAZU ; Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci - 2011.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2008. - 1.1.2013.
Istraživanje i razvoj komponenata i sustava obnovljivih izvora energije; Voditelj; MZOS; 565,000.00 HRK;
2. 1.1.2003. - 1.1.2008.
Primjena obnovljivih izvora energije u priobalnom području; Voditelj; MZOS; 395,977.00 HRK;
3. 1.1.2000. - 1.1.2003.
Obnovljivi izvori i racionalno korištenje energije; Voditelj; MZOS; ;
4. 1.1.1977. - 1.1.1981.
Interferometrijsko istraživanje prijelaza topline kod mješovite prisilne i slobodne konvekcije na horizontalnom cilindru u poprečnoj struji zraka; Suradnik; MZOS; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.10.2013. -
Marko Perčić; Doktorat Primjena nanofluida u termodinamici; Poslijediplomski doktorski studij strojarstvo/termoenergetika (područje: Tehničke znanosti); ;
2. 1.10.2013. -
Damir Žaja; Doktorat Termodinamička analiza adsorpcijskog rashladnog uređaja; Poslijediplomski doktorski studij strojarstvo/termoenergetika (područje: Tehničke znanosti); ;
3. 1.10.2013. -
Tamara Kamenar; ; Poslijediplomski doktorski studij strojarstvo/termoenergetika (područje: Tehničke znanosti); ;
4. 1.10.2012. -
Lino Kocijel; Doktorat ; Poslijediplomski doktorski studij strojarstvo/termoenergetika (područje: Tehničke znanosti); ;
5. 1.10.2010. -
Igor Poljak; Doktorat Termodinamička analiza parno-turbinskog postrojenja tankera na ukapljeni plin; Poslijediplomski doktorski studij strojarstvo/termoenergetika (područje: Tehničke znanosti); ;
6. 1.5.2009. -
Sanjin Fućak; Doktorat Sapnica promjenjive geometrije za vjetroturbine s horizontalnom osi; Poslijediplomski doktorski studij strojarstvo/termoenergetika (područje: Tehničke znanosti); Prva polovica 2015.;
7. 1.3.2009. - 14.11.2014.
Paolo Blecich; Doktorat Utjecaj raspodjele zraka na termohidraulička svojstva lamelnog izmjenjivača topline; Poslijediplomski doktorski studij strojarstvo/termoenergetika (područje: Tehničke znanosti); 14.11.2014.;
8. -
Lana Škopac; Doktorat ; Poslijediplomski doktorski studij strojarstvo/termoenergetika (područje: Tehničke znanosti); ;
9. -
Žarko Dubrović; Doktorat Analiza rada kogeneracijskog sustava malih snaga - radni naslov ; Poslijediplomski doktorski studij strojarstvo/termoenergetika (područje: Tehničke znanosti); ;
10. -
Bojan Jurdana; Analiza rada plinskog-kogeneracijskog sustava male snage - radni naslov ; Poslijediplomski doktorski studij strojarstvo/termoenergetika (područje: Tehničke znanosti); ;

Uredništva časopisa

1. - Interdisciplinarna istraživanja su nužnost daašnje znanosti

2. - Zlatna obljetnica - 50 godina časopisa Strojarstvo( The Golden Anniversary - 50 Years of the Journal Strojarstvo - Mechanical Engineering )

3. - Obnovljivi izvori energije u Hrvatskoj Energija i zaštita okoliša, Opatija 2006.( Renewable Energy Sources in Croatia Energy and the Environment Congress, Opatija 2006 )

4. - Nakon 25 godina nađena nova primjena Stirling-Kolinovog stroja( After 25 years found a new application of Stirling-Kolin machine )

5. - Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez - jučer, danas i sutra( Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects - Yesterday, Today and Tomorrow )

6. - Pedeset godina Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci( Fifty Years of Faculty of Engineering of the University of Rijeka )

7. - O četrdesetoj obljetnici Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci( On the 40th Anniversary of the Faculty of Engineering, University of Rijeka )


Stručna djelatnost