Prof.dr.sc. Jadranka Varljen


prostorija : Zavod za kemiju i biokemiju
e-pošta : jadranka.varljen@medri.uniri.hr

UNIRI

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 563 13 14
Scopus 376 11 10
Web of Science 347 10 10

Obrazovanje

1.1.1988. - Doktor prirodnih znanosti iz područja kemije Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1.1.1982. - Magistar kemijskih znanosti iz područja biokemije Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1.1.1976. - Diplomirani inženjer kemije Tehnološki fakultet-biotehnološki odjel, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

1.10.2015. - Pročelnica Zavoda za kemiju i biokemiju Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Zavod za kemiju i biokemiju, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2008. - Redoviti profesor u trajnom zvanju Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Zavod za kemiju i biokemiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2003. - 1.1.2008. Redoviti profesor Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Zavod za kemiju i biokemiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.2003. Izvanredni profesor Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Zavod za kemiju i biokemiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1995. - 1.1.1998. Docent Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Zavod za kemiju i biokemiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1986. - 1.1.1995. Znanstveni suradnik Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Zavod za kemiju i biokemiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1982. - 1.1.1988. Znanstveni asistent Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Zavod za kemiju i biokemiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1976. - 1.1.1982. Mlađi asistent Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Zavod za kemiju i biokemiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Priznanje Hrvatskog biokemijskog društva
Priznanje Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa Rijeka
HDBMB - Nagrada za iznimni doprinos razvoju molekularnih znanosti o životu

Članstva

1.1.1996. - 1.1.2000. Član Upravnog odbora Hrvatskog kemijskog društva (HKD)
1.1.1996. - Tajnik HKDI - Rijeka
1.1.1996. - Član Upravnog odbora Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI)
1.1.1989. - Član Hrvatskog društva farmakologa
1.1.1977. - Član Hrvatskog biokemijskog društva (HBD)
1.1.1976. - Član Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa
1.1.1976. - Član Hrvatskog kemijskog društva (HKD)
- Predsjednica Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2016. - Biokemija II
Integrirani preddiplomski i diplomski studij opće medicine
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Voditelj
Norma sati:
1.10.2016. - Biokemija hrane
Diplomski studij Kliničkog Nutricionizma
Fakultet zdravstvenih studija
voditelj
Norma sati:
1.10.2016. - Osnove biokemije
Diplomski studij Kliničkog nutricionizma
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.10.2007. - 1.10.2014. Prehrana i zdravlje
Diplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza
1.10.1998. - 1.10.2007. Instrumentalne metode
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza
1.10.1998. - Prehrana-izvor zdravlja i bolesti
Poslijediplomski znanstveni studij – Upravljanje kvalitetom u hoteljerstvu i turizmu Hrvatske
Fakultet za hotelski i turistički menandžment, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza
1.10.1995. - 1.10.2015. Biokemija
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza
1.10.1995. - Biokemija
Integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza
1.10.1993. - 1.10.2014. Poremećaji metabolizma ugljikohidrata
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza
1.10.1991. - 1.10.1996. Hiperenergoze
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza
1.10.1991. - Prehrana - izvor zdravlja i bolesti
Integrirani preddiplomski i diplomski studij opće medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza
1.10.1990. - Biokemija
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza
1.10.1988. - 1.10.1993. Poremećaji u metabolizmu
Poslijediplomski studij Klinička patofiziologija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza
1.10.1987. - 1.10.1995. Biokemija
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza
1.10.1987. - 1.10.1995. Biokemija
Integrrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza
1.10.1987. - 1.10.1993. Medicinska kemija i medicinska biokemija
Studij stomatologije za strane državljane (na talijanskom jeziku)
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza
1.10.1976. - Medicinska kemija i biokemija
Integrirani preddiplomski i diplomski studij opće medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza
1.10.1976. - Kemija
Integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza

Mentor u završnim radovima

28.6.2016. - Uloga dipeptidil-peptidaza 8 i 9 u pokusnom modelu Crohnove bolesti u CD26 deficijentnom mišu
Sunčica Buljević
Doktorski studij "Biomedicina"
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.7.2015. - Utjecaj nedostatka molekule CD26 na proces cijeljenja rana u pokusnom modelu dijabetesa u miša
Natalia Jug
Razvoj i istraživanje lijekova
Odjel za Biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci
20.7.2015. - Utjecaj nedostatka dipeptidil-peptidaze IV (DPP IV/CD26) na proces cijeljenja rana u miša
Antonijo Grčić
Preddiplomski studij sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.7.2015. - Uspostava eksperimentalnog modela dijabetesa u CD26 deficijentnim miševima
Nikolina Branković
preddiplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija
1.1.2011. - Aktivnost dipeptidil-peptidaze IV/CD26 (DPP IV/CD26) u osoba s metaboličkim sindromom
Jadranka Komadina Gačić
Poslijediplomski znanstveni studij Nutricionizam, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
1.1.2011. - Utjecaj pretilosti i starenja na aktivnost serumske dipeptidil-peptidaze IV
Mirjana Zečević Rutar
Poslijediplomski studij Nutricionizam, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
22.10.2010. - Neuroimunomodulacijska svojstva dipeptidil-peptidaze IV u modelu upalne bolesti crijeva u miša
Lara Batičić
Poslijediplomski znanstveni studij "Biomedicina"
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.8.2009. - Uloga molekule CD26 u razvoju kolitisa u miša
Dijana Detel
Poslijediplomski znanstveni studij "Biomedicina"
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Klinička značajnost određivanja aktivnosti serumske dipeptidil-peptidaze IV (DPP IV/CD26) u oboljelih od upalnih bolesti crijeva
Lara Batičić
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - Potencijali autentične enogastronomije Istre u kreiranju kvalitetne turističke ponude
Vlasta Radosavljević
Poslijediplomski znanstveni studij, Fakultet za turistički i hotelski menadžment
Fakultet za turistički i hotelski menadžment
1.1.2005. - Aktivnost dipeptidilpeptidaze IV, disaharidaza i alkalne fosfataze sluznice tankoga crijeva djece s celijakijom
Dijana Detel
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - Utjecaj godišnjeg doba na sastav masnih kiselina u lipidima mesa fratra (Diplodus vulgaris, L.)
Lara Batičić
Studij za diplomirane sanitarne inženjere
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - Aktivnost alkalne fosfataze kod patoloških prijeloma
Tihana Volarić
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - Utjecaj opstruktivne žutice na aktivnost alkalne fosfataze u probavnom traktu i jetri BALB/C miševa
Ivana Čarić
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1997. - Utjecaj dobi na aktivnost disaharidaza i sadržaj cinka u probavnom traktu BALB/C miševa
Sandra Pavičić
Studij za diplomirane sanitarne inženjere
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1997. - Sastav masnih kiselina u fosfolipidima nekih riba Kvarnerskog zaljeva
Jasminka Bešlić
Studij za diplomirane sanitarne inženjere
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1997. - Sastav masnih kiselina u tracilglicerolima nekih riba Kvarnerskog zaljeva
Sanda Šulić
Studij za diplomirane sanitarne inženjere
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1996. - Utjecaj dobi na aktivnost alkalne fosfataze i sadržaj cinka u probavnom traktu BALB/C miševa
Nataša Štrbo
Opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1996. - Utjecaj opstruktivne žutice na aktivnost disaharidaza u probavnom traktu BALB/C miševa
Tihomir Jureša
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1996. - Izolacija i sastav urinarnih sijaliloligosaharida
Radojka Pantović
Poslijediplomski studij prirodnih znanosti (kemija)
Sveučilište u Zagrebu
1.1.1995. - Utjecaj blokatora kalcijskih kanala na razinu slobodnih masnih kiselina mozga u eksperimentalnim modelima cerebralne hipoksije i epilepsije u štakora
Vesna Eraković
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1993. - Utjecaj hepatektomije na aktivnost intestinalnih disaharidaza
Linda Caser
Opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1991. - Biokemijske osnove sindroma deficita neuraminidaze
Sanja Zoričić
Opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1990. - Klinička slika i dijagnostika glutenske enteropatije u djece
Vesna Eraković
Opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1988. - Parcijalna struktura sijaliloligosaharida iz urina oboljelih od sijalidoze tipa I
Davor Mucić
Opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1988. - Aktivnost disaharidaza u sluznici jejunuma u djece
Ada Komen
Opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

1.1.1998. - Prehrana-izvor zdravlja i bolesti
Poslijediplomski studij, Upravljanje kvalitetom u hoteljerstvu i turizmu Hrvatske
Fakultet za turistički i hotelski menadžment
voditelj
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza

Izdavaštvo

1.1.2012. - Milin, Čedomila; Domitrović Robert; Tota, Marin; Laginja, Josip; Detel, Dijana; Marinić, Jelena; Varljen, Jadranka; Rupčić, Jasminka. Priručnik za seminare i vježbe iz biokemije II

Financiranje: Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Domitrović, Robert; Milin, Čedomila; Tota, Marin; Laginja, Josip; Varljen, Jadranka; Rupčić, Jasminka. Priručnik za predavanja i vježbe iz laboratorijske dijagnostike

Financiranje: Fintrade & tours, Rijeka
1.1.2010. - Detel, Dijana; Varljen Jadranka; Tota, Marin; Marinić Jelena; Laginja, Josip; Domitrović, Robert; Rupčić, Jasminka, Čedomila, Milin. Priručnik za vježbe iz biokemije za studente preddiplomskog studija dentalne medicine

Financiranje: Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Čanadi Jurešić, Gordana; Varljen, Jadranka; Milin, Čedomila; Domitrović Robert; Tota, Marin; Rupčić, Jasminka. Priručnik za vježbe iz biokemije za stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike

Financiranje: Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - Milin, Čedomila; Domitrović Robert; Tota, Marin; Laginja, Josip; Detel, Dijana; Varljen, Jadranka; Rupčić, Jasminka. Priručnik za seminare i vježbe iz biokemije II

Financiranje: Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - Milin, Čedomila; Domitrović, Robert; Tota, Marin; Laginja, Josip; Detel, Dijana; Varljen, Jadranka; Rupčić, Jasminka. Priručnik za seminare i vježbe iz biokemije za studente opće medicine

Financiranje: Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
1.1.1999. - Milin Č., Laginja J., (suradnici: Rupčić J., Varljen J., Tota M.): Enzimi u dijagnostici

Financiranje: Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - Milin Č.,Domitrović R.,Varljen J.,Rupčić J.,Laginja J., Tota M.: Praktikum iz biokemije za studente Studija diplomiranih sanitarnih inženjera.

Financiranje: Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - Milin Č.,Domitrović R.,Varljen J.,Rupčić J.,Laginja J., Tota M.: Praktikum iz biokemije za studente medicine.

Financiranje: Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - Milin Č.,Domitrović R.,Varljen J.,Rupčić J.,Laginja J., Tota M.: Praktikum iz biokemije za studente stomatologije

Financiranje: Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
1.1.1992. - Milin, Č., Laginja, J., Rupčić, J., Varljen, J., Verbanac, D.: Praktikum iz biokemije

Financiranje: Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Batičić Pučar, Lara; Grčić, Antonijo; Pernjak-Pugel, Ester; Detel, Dijana; Varljen, Jadranka.
Proces cijeljenja rana i dipeptidil-peptidaza IV
Medicina Fluminensis 53 4.-15. - 2017.

2. Baticic Pucar, Lara ; Pernjak Pugel, Ester ; Detel, Dijana ; Varljen, Jadranka
Involvement of DPP IV/CD26 in cutaneous wound healing process in mice
25 25-40 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821715

Q1

3. Detel, Dijana; Buljevic, Suncica; Baticic Pucar, Lara; Kucic, Natalia; Pernjak Pugel, Ester; Varljen, Jadranka.
Influence of CD26/dipeptidyl peptidase IV deficiency on immunophenotypic changes during colitis development and resolution
Journal of Physiology and Biochemistry 1-15 - 2016.

Q2

4. Čulić, Ognjen; Cordero, Mario D; Žanić- Grubišić, Tihana; Somborac-Bačura, Anita; Batičić Pučar, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Jadranka; Barišić, Karmela
Serum activities of adenosine deaminase, dipeptidyl peptidase IV and prolyl endopeptidase in patients with fibromyalgia: diagnostic implications
Izvorni znanstveni rad 35 0770-3198 - 2016.

Q2

5. Milin, Čedomila; Varljen, Jadranka; Kujundžić Nikola
Suradnja Vladimira Preloga s Eugenom Cerkovnikovim na području farmaceutske kemije( Collaboration between Vladimir Prelog and Eugen Cerkovnikov in the field of pharmaceutical chemistry )
Farmaceutski glasnik : glasilo Hrvatskog farmaceutskog društva (0014-8202) 70 (2014); 323-333

6. Buljević, Sunčica; Detel, Dijana; Batičić Pucar, Lara; Mihelić, Radovan; Madarević, Tomislav; Sestan, Branko; Varljen, Jadranka
Levels of dipeptidyl peptidase IV/CD26 substrates neuropeptide Y and vasoactive intestinal peptide in rheumatoid arthritis patients
Rheumatology International (0172-8172) 33 (2013), 11; 2867-2874

7. Batičić Pučar, Lara; Detel, Dijana; Buljević, Sunčica; Kučić, Natalia; Varljen, Jadranka
Impact of DPP IV/CD26 Deficiency on Neuropeptide Y among the Gut-brain Axis in Experimental Colitis
Abstracts of the 22th IUBMB & 37th FEBS Congress ; u: The FEBS Journal 279 (2012) (1)Wiley-Blackwell , 2012. P16-P16.

8. Detel, Dijana; Kehler, Tatjana; Buljević, Sunčica; Pavačić, Irena; Batičić Pučar, Lara; Varljen, Neven; Varljen, Jadranka
Is Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV) Associated with Inflammation Present in Human Spondyloarthritides and Rheumatoid Arthritis?
Croatica chemica acta (0011-1643) 85 (2012), 2; 231-238

9. Somborac Bačura, Anita; Buljević, Sunčica; Rumora, Lada; Čulić, Ognjen; Detel, Dijana; Pancirov, Dolores; Popović-Grle, Sanja; Varljen, Jadranka; Čepelak, Ivana; Žanić Grubišić, Tihana
Decreased soluble dipeptidyl peptidase IV activity as a potential serum biomarker for COPD
Clinical biochemistry (0009-9120) 45 (2012), 15; 1245-1250

10. Detel, Dijana; Pernjak Pugel, Ester; Batičić Pucar, Lara; Buljević, Sunčica; Varljen, Jadranka
Development and resolution of colitis in mice with target deletion of dipeptidyl peptidase IV
Experimental physiology (0958-0670) 97 (2012), 4; 486-496

11. Batičić Pučar, Lara; Detel, Dijana; Buljević, Sunčica; Pernjak Pugel, Ester; Kučić, Natalia; Varljen, Jadranka
Relevance of DPP IV/CD26 among the Gut-brain Axis during Experimental Colitis
Croatica chemica acta (0011-1643) 85 (2012), 2; 201-208

12. Batičić Pučar, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Jadranka
Dipeptidil-peptidaza IV (DPP IV/CD26) i upalne bolesti crijeva
ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU (0004-1254) 63 (2012), 1; 75-100

13. Batičić, Lara; Detel, Dijana; Kučić, Natalia; Buljević, Sunčica; Pernjak Pugel, Ester; Varljen, Jadranka
Neuroimmunomodulative Properties of Dipeptidyl Peptidase IV/CD26 in a TNBS-induced Model of Colitis in Mice
Journal of cellular biochemistry (0730-2312) 112 (2011), 11; 3322-3333

14. Batičić, Lara; Varljen, Neven; Žuvić-Butorac, Marta; Kapović, Miljenko; Varljen, Jadranka
Potential Value of Hepatic Lipids from White Sea Bream (Diplodus sargus, L.) as a Good Source of Biomedical Components : Seasonal Variations
Food technology and biotechnology (1330-9862) 47 (2009), 3; 260-268

15. Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Jadranka
Age Dependent Changes in Activity of Intestinal Disaccharidases and Alkaline Phosphatase Activity in CD26 Deficient Mice
Croatica Chemica Acta (0011-1643) 81 (2008), 1; 59-65

16. Detel, Dijana; Batičić, Lara; Varljen, Jadranka
The Influence of Age on Intestinal Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26), Disaccharidases and Alkaline Phosphatase Enzyme Activity in C57Bl/6 Mice
Experimental Aging Research (0361-073X) 34 (2008); 49-62

17. Detel, Dijana; Peršić, Mladen; Varljen, Jadranka
Serum and intestinal dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in children with celiac disease
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition (0277-2116) 45 (2007), 1; 65-70

18. Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Neven; Mijandrušić-Sinčić, Brankica; Varljen, Jadranka
Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) Activity in Patients with Inflammatory Bowel Diseases
Abstract book of the 9th CEEPUS-Biomedicine Students' Council Summer University on Inflammation, Multidisciplinary Approach / Juretić, Dubravka (ur.). - Zagreb : Students' Council, Faculty of Pharmacy and Biochemistry, University of Zagreb , 2006. 41-41.

19. Varljen, Jadranka; Batičić, Lara; Sinčić-Modrić, Gordana; Varljen, Neven; Kapović, Miljenko
Liver and Muscle Tisue Fatty Acid Composition of the Lipid Fractions of Diplodus vulgaris from the North Adriatic Sea, Croatia
Journal of food lipids (1065-7258) 12 (2005), 4; 286-298

20. Varljen, Jadranka; Detel, Dijana; Batičić, Lara; Eraković, Vesna; Štrbo, Nataša; Ćuk, Mira; Milin, Čedomila
Age dependent activity of brush-border enzymes in BALB/c mice
Croatica chemica acta (0011-1643) 78 (2005), 3; 379-432

21. Varljen, Jadranka; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Batičić, Lara; Varljen, Neven; Detel, Dijana; Lekić, Andrica
Clinical relevance of the serum dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in adult patients with Crohn's disease and ulcerative colitis
Croatica chemica acta (0011-1643) 78 (2005), 3; 427-432

22. Varljen, Jadranka; Batičić, Lara; Varljen, Neven; Detel, Dijana; Mijandrušić-Sinčić, Brankica
Clinical relevance of the serum dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in patients with inflammatory bowel diseases
Canadian journal of gastroenterology (0835-7900) 19 (2005), Suppl. C; R0428-R0428

23. Varljen, Jadranka; Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Neven; Mijandrušić Sinčić, Brankica
Clinical relevance of the serum dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in adult patients with Crohn's disease and ulcerative colitis
The FEBS journal (1742-464X) 272 (2005), S2; 492-492

24. Varljen, Jadranka; Batičić, Lara; Sinčić-Modrić, Gordana; Obersnel, Vojko; Kapović, Miljenko
Composition and Seasonal Variation of Fatty Acids of Diplodus vulgaris L. from the Adriatic Sea
Journal of the American Oil Chemists' Society (0003-021X) 81 (2004), 8; 759-763

25. Batičić, Lara; Varljen, Jadranka; Sinčić-Modrić, Gordana; Obersnel, Vojko; Kapović, Miljenko
Influence of Pollution on Lipid Content and Fatty Acid Composition of Diplodus vulgaris, L. from the Adriatic Sea
Chemistry and physics of lipids (0009-3084) 130 (2004), 1; 54-54

26. Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Varljen, Jadranka; Simonić, Ante
Pentylenetetrazol-induced seizures and kindling: changes in free fatty acids, superoxide dismutase, and glutathione peroxidase activity
Neurochemistry International (0197-0186) 42 (2003), 2; 173-178

27. Varljen, Jadranka; Šulić, Sanda; Brmalj, Jasminka; Batičić, Lara; Obersnel, Vojko; Kapović, Miljenko
Lipid Classes and Fatty Acid Composition of Diplodus vulgaris and Conger conger Originating from the Adriatic Sea
Food Tehnology and Biotehnology (1330-9862) 41 (2003), 2; 149-156

28. Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Varljen, Jadranka; Simonić, Ante
The influence of calcium channel blockers on the brain free fatty acid level and glutathione peroxidase activity in rats with lithium and pilocarpine-induced status epilepticus
Neuroscience Research Communications (0893-6609) 30 (2002), 2; 111-119

29. Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Varljen, Jadranka; Laginja, Josip; Simonić, Ante
Altered activities of rat brain metabolic enzymes caused by pentylenetetrazol kindling and pentylenetetrazol - induced seizures
Epilepsy Research (0920-1211) 43 (2001); 165-173

30. Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Varljen, Jadranka; Laginja, Josip; Simonić, Ante
Altered activities of rat brain metabolic enzymes in electroconvulsive shock - induced seizures
Epilepsia (0013-9580) 42 (2001), 2; 181-189

31. Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Varljen, Jadranka; Laginja, Josip; Simonić, Ante
Lithium plus pilocarpine induced status epilepticus - biochemical changes
Neuroscience Research (0168-0102) 36 (2000); 157-166

32. Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Varljen, Jadranka; Radošević, Senka; Simonić, Ante
Electroconvulsive shock in rats: changes in superoxide dismutase and glutathione peroxidase activity
Molecular Brain Research (0169-328X) 76 (2000); 266-274

33. Župan, Gordana; Eraković, Vesna; Simonić, Ante; Križ, Jasna; Varljen, Jadranka
The influence of nimodipine, nicardipine and amlodipine on the brain free fatty acid level in rats with penicillin-induced seizures
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry (0278-5846) 23 (1999); 951-961

34. Mršić, Jasenka; Župan, Gordana; Eraković, Vesna; Simonić, Ante; Varljen, Jadranka
The influence of nimodipine and MK-801 on the brain free arachidonic acid level and the learning ability in hypoxia-exposed rats
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry (0278-5846) 21 (1997); 345-358

35. Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Mršić, Jasenka; Simonić, Ante; Varljen, Jadranka
The influence of nicardipine and ifenprodil on the brain free arachidonic acid level and behavior in hypoxia-exposed rats
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry (0278-5846) 21 (1997), 4; 633-647

36. Župan, Gordana; Eraković, Vesna; Mršić, Jasenka; Varljen, Jadranka; Simonić, Ante; Milin, Čedomila
Effect of nicardipine and amlodipine on the brain free arachidonic acid level in hypoxic rats
Periodicum biologorum (0031-5362) 98 (1996), 1; 107-110

37. Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka; Verbanac, Donatella; Domitrović, Robert; Petković, Marija; Trobonjača, Zlatko; Ravlić-Gulan, Jagoda; Ćuk, Mira; Varljen, Jadranka; Rukavina, Daniel
Activation of Zinc-Dependent Hepato-Thymic Axis During Liver Regeneration in Hepatectomized Mice
Croatica chemica acta (0011-1643) 68 (1995), 3; 559-567

38. Župan, Gordana; Varljen, Jadranka; Eraković, Vesna; Mršić, Jasenka; Križ, Jasna; Simonić, Ante; Milin, Čedomila
Accumulation Dynamics of the Brain Total Free Fatty Acids and Free Arachidonic Acid in the Models of Cerebral Hypoxia and Epilepsy in Rats
Croatica chemica acta (0011-1643) 68 (1995), 3; 485-490

39. Milin, Čedomila; Verbanac, Donatella; Ćuk, Mira; Varljen, Jadranka; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka
Indomethacin-induced changes on liver regeneration in mice
Acta pharmaceutica (1330-0075) 45 (1995), 1; 1-8

40. Varljen, Jadranka; Milin, Čedomila; Caser, Linda; Eraković, Vesna; Verbanac, Donatella; Peršić, Mladen
Influence of hepatectomy and Sandostatin on disaccharidase activities in mice
Acta pharmaceutica (1330-0075) 44 (1994); 11-17

41. Varljen, Jadranka; Peršić, Mladen; Milin, Čedomila; Eraković, Vesna
Intestinal alkaline phosphatase and disaccharidases in children with gluten enteropathy
Acta pharmaceutica (1330-0075) 44 (1994); 319-324

42. Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Križ, Jasna; Mršić, Jasenka; Simonić, Ante; Varljen, Jadranka
Influence of nicardipine on the brain free fatty acids level in penicillin-induced seizures in rats
Acta Facultatis Medicae Fluminensis (0065-1206) 19 (1994); 19-22

43. Peršić, Mladen; Varljen, Jadranka; Eraković, Vesna; Kovačić, Dolores; Laginja, Josip
Disaharidaze sluznice tankog crijeva u djece s glutenskom enteropatijom i postenteritičnim sindromom( Disaccharidases of small intestine mucosa in children with gluten enteropathy and postenteritic syndrome )
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka (0025-7729) 28 (1992); 151-156

44. Škrobonja, Ante; Bobinac, Dragica; Varljen, Jadranka; SImonić, Ante; Linić Vlahović, Vlasta
Rijeka Medical School: Development of Higher Education and Medicine in Rijeka
Croatian medical journal (0353-9504) 33 (1992), 2-3; 126-133

45. Peršić, Mladen; Varljen, Jadranka; Eraković, Vesna; Kapović, Miljenko; Kovačić, Dolores; Laginja, Josip
The disaccharidases in the mice's gastrointestinal tract
Acta Medica Croatica (1330-0164) 46 (1992); 199-203

46. Peršić, Mladen; Milin, Čedomila; Varljen, Jadranka; Verbanac, Donatella; Vukanović, Jasminka
Intestinal mucosa alkaline phosphatase in coeliac disease
Periodicum biologorum (0031-5362) 94 (1992), 2; 121-126

47. Peršić, Mladen; Milin, Čedomila; Varljen, Jadranka; Verbanac, Donatella; Vukanović, Jasminka
Intestinal-mucosa alkaline-phosphatase in celiac-disease
Periodicum biologorum (0353-9164) 92 (1992), 2; 121-126

48. Varljen, Jadranka; Liptak, Andras; Wagner, Hildebert
Structural Analysis of rhamnoarabinogalactan and arabinogalactans with imuno-stimulating activity from Calendula officinalis
Phytochemistry (0031-9422) 28 (1989), 9; 2379-2383

49. Milin, Čedomila; Kirigin, Marinka; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Danijel; Hinić, Višnja; Varljen, Jadranka
Hormonski učinci na proteine, lipide i fosfolipide u tkivu regenerirajuće jetre štakora( Hormonal influences on the protein, lipid and phospholipid content of the regenerated liver in rats )
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka (0025-7729) 19 (1983), 1; 5-10

50. Wagner, Hildebert; Schwarting, Gerhard; Varljen, Jadranka; Bauer, Rudolf; Hamdard, M.E.; El-Faer, M.Z.; Beal, J.
Die Chemische Zusammensetzung der Convulvulaceen Harze IV. Die Glykosidsauren von Ipomoea quamoclit, I. lacunosa, I. pandurata und Convulvulus al-sirensis( Cmemical Constituents of the Convulvulaceae-Resins IV. The Glycosidic Acids of Ipomoea quamoclit, I. lacunosa, I. pandurata and Convulvulus al-sirensis )
Planta medica (0032-0943) 49 (1983), 3; 154-157

Znanstvene knjige

1.

Osnove organske kemije
Zrinski d.d. - 2014.
2.
Autori prijevoda: Nicoletta Burger, Ivančica Delaš, Robert Domitrović, Irena Drmić Hofman, Blaženka Foretić, Ljubica Glavaš-Obrovac, Nikola Habuzin, Svjetlana Kalanj Bognar, Jasna Lovrić, Jelena Marinić, Anita Markotić, Milan Mesić, Čedomila Milin, Daria Pašalić, Maja Pavela-Vrančič, Jasminka Rupčić, Jadranka Sertić, Marin Tota, Jadranka Varljen, Željka Vukelić
Harpers Illustrated Biochemistry
Medicinska naklada - 2011.
3.
Batičić, Lara; Varljen, Neven; Varljen, Jadranka
Fish Lipids as a Source of Healthy Components: Fatty Acids from Mediterranean Fish
InTech - 2011.
4.
Detel, Dijana; Batičić Pučar, Lara; Pernjak Pugel, Ester; Kučić, Natalia; Buljević, Sunčica; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Peršić, Mladen; Varljen, Jadranka
Role of Dipeptidyl Peptidase IV/CD26 in Inflammatory Bowel Disease
InTech - 2011.
5.
Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Jadranka
CD26/dipeptidyl peptidase IV and chronic inflammatory diseases
Research Signpost - 2008.
6.
Milin, Čedomila; Laginja, Josip; Rupčić, Jasminka; Varljen, Jadranka; Tota, Marin
Enzimi u dijagnostici( Diagnostic Enzymes )
Medicinski fakultet, Rijeka - 1999.

Pozvana predavanja

1. Giacometti, Jasminka ; Milin, Čedomila ; Varljen, Jadranka
Kakvoća maslinova ulja u Primorsko-goranskoj županiji i zdravstveni turizam
Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=38949
2. Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Varljen, Jadranka
Kakvoća maslinova ulja u Primorsko-goranskoj županiji i zdravstveni turizam( Olive Oil Quality in Primorsko-goranska County and Health Tourism )

Kongresna priopćenja

1.
Batičić Pučar, Lara ; Pernjak Pugel, Ester ; Detel, Dijana ; Varljen, Jadranka
Influence of Dipeptidyl-peptidase IV Deficiency on the Process of Cutaneous Wound Healing in a Streptozotocine-induced Model of Diabetes in Mice Poster HDBMB2016 Split, Hrvatska - 4.6.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821888
2.
Batičić Pučar, Lara ; Pernjak Pugel, Ester ; Detel, Dijana ; Varljen, Jadranka
Influence of Dipeptidyl-peptidase IV Deficiency on the Process of Cutaneous Wound Healing in a Streptozotocine-induced Model of Diabetes in Mice Poster HDBMB2016 Split, Hrvatska - 1.6.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821888
3.
Detel, Dijana; Batičić Pučar, Lara; Pernjak Pugel, Ester; Buljević, Sunčica; Varljen, Jadranka
Immunomodulatory properties of dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) in an experimental model of ulcerative colitis The Interplay of Biomolecules, HDBMB2014 Zadar, Croatia - 25.9.2014.
4.
Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Verbanac, Donatella; Milin, Čedomila; Varljen, Jadranka; Kirigin, Mladena; Rukavina, Daniel
Temporal variations in the kinetics of compensatory liver growth in mice
5.
Varljen, Jadranka; Marković, Dubravko; Sepčić, Juraj; Kirigin, Mladenka; Milin, Čedomila
Sialidosis type I - biochemical and medical aspects
6.
Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Varljen, Jadranka; Simonić, Ante
Calcium channel blockers and the brain free fatty acid level in rats with status epilepticus induced by lithium and pilocarpine administration
7.
Varljen, Jadranka; Detel, Dijana; Lupis, Tamara; Peršić, Mladen
Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) Activity in Children with Inflammatory Bowel Disease
8.
Varljen, Jadranka; Eraković, Vesna; Milin, Čedomila; Peršić, Mladen; Kapović, Miljenko
Disaccharidases in Mice's Gastrointestinal Tract
9.
Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka; Verbanac, Donatella; Ćuk, Mira; Varljen, Jadranka; Rukavina, Daniel; Kirigin, Mladena
Indomethacin induced changes of hepatic nucleic acids and proteins during the liver regeneration in mice
10.
Varljen, Jadranka; Marković, Dubravko; Milin, Čedomila; Kirigin, M; Sepčić, Juraj
Važnost određivanja sijalioligosaharida kod pacijenata s nedostatkom alfa-neuraminidaze( The analysis of the sialyloligosaccharides in the patients with alfa-neuraminidase deficite )
11.
Batičić Pučar, Lara; Detel, Dijana; Buljević, Sunčica; Kučić, Natalia; Varljen, Jadranka
Impact of DPP IV/CD26 Deficiency on Neuropeptide Y among the Gut-brain Axis in Experimental Colitis
12.
Varljen, Jadranka; Laginja, Josip; Caser, LInda; Eraković, Vesna; Pantović, Radojka; Milin, Čedomila
Utjecaj sandostatina na disaharidaze u tankom crijvu parcijalno hepatektomiranih miševa( Influence os sandostatine on disaccahridases of gastrointestinal tract in mice )
13.
Kirigin, Mladena; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka; Varljen, Jadranka; Ćuk, Mira; Vrebanac, Donatella; Rukavina, Daniel
Somatostatin as a modificator of hepatic tissue components and serum proteins in partially hepatectomized mice
14.
Verbanac, Donatella; Radošević-Stašić, Biserka; Milin, Čedomila; Ćuk, Mira; Varljen, Jadranka; Laginja, Josip; Rukavina, Daniel; Kirigin, Mladena
Changes of serum proteins in partially hepatectomized and intact mice induced by prostaglandins synthesis inhibition
15.
Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka; Varljen, Jadranka; Verbanac, Donatella; Laginja, Josip; Ćuk, Mira; Kirigin, Mladena, Rukavina, Daniel
Circadian fluctuation in plasma proteins and albumins during compensatory liver growth in mice
16.
Šulić, Sanda; Bešlić, Jasminka; Varljen, Jadranka; Rupčić, Jasminka; Kapović, Miljenko; Obersnel, Vojko
Sastav masnih kiselina u triacilglicerolima pet vrsta riba Kvarnerskog zaljeva( Fatty acid composition of triacylglycerols of five fish species from the Kvarner Bay )
17.
Varljen, Jadranka; Eraković, Vesna; Vojsković, Nensi; Peršić, Mladen; Pantović, Radojka; Čedomila, Milin
Alkalna fosfataza u probavnom traktu miševa( Alkaline Phosphatase in Gastrointestinal Tract of Mice )
18.
Milin, Čedomila; Dvornik Dušanek, Štefica; Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Verbanec, Donatella; Trobonjača, Zlatko; Varljen, Jadranka; Kirigin, Mladena; Rukavina, Daniel
Metabolic aspects of T-dependent antibody response and their modulation by in vivo treatment with a monoclonal anti-CD4 antibody
19.
Verbanac, Donatella; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Varljen, Jadranka; Pantović, Radojka; Rukavina, Daniel; Kirigin, Mladena
Effect of indomethacin on compensatory liver growth in mice
20.
Somborac, Anita; Pancirov, Dolores; Ostojić, Sunčica; Detel, Dijana; Varljen, Jadranka; Čepelak, Ivana; Žanić Grubišić, Tihana
Proinflammatory role of dipeptidyl peptidase IV in patients with chronic obstructive pulmonary disease
21.
Varljen, Jadranka; Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Neven; Mijandrušić Sinčić, Brankica
Correlation of Age and Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) Activity in Patients with Inflammatory Bowel Diseases
22.
Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Neven; Kehler, Tatjana; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Varljen, Jadranka
Evaluation of Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) Activity in Patients with Chronic Diseases
23.
Batičić, Lara; Detel, Dijana; Kehler, Tatjana; Varljen, Neven; Varljen, Jadranka
Enzyme Activity of Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) in Rheumatoid Arthritis
24.
Detel, Dijana; Batičić, Lara; Mrakovčić-Šutić, Ines; Varljen, Jadranka
Phenotypic Analysis of Lymphatic Organs in CD26 Deficient Mice
25.
Župan, Gordana; Eraković, Vesna; Varljen, Jadranka; Simonić, Ante
The influence of nimodipine and nicardipine on the brain free fatty acid level in rats with electroconvulsive shock-induced seizures
26.
Batičić, Lara; Detel, Dijana; Ostojić, Sunčica; Kučić, Natalia; Varljen, Jadranka
Could vasoactive intestinal peptide be a VIP substrate of dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) involved in experimental murine colitis?
27.
Somborac, Anita; Ostojić, Sunčica; Detel, Dijana; Pancirov, Dolores; Varljen, Jadranka; Čepelak, Ivana
Aktivnost dipeptidil peptidaze IV kod bolesnika s kroničnom opstrukcijskom plućnom bolesti( Dipeptidyl peptidase IV activity in patients with chronic obstructive pulmonary disease )
28.
Avelini Holjevac, Ivanka; Varljen, Jadranka
Prehrana, zdravlje i turizam( Nutrition, health and tourism )
29.
Milin, Čedomila; Varljen, Jadranka; Kujundžić, Nikola
VLADIMIR PRELOG I EUGEN CERKOVNIKOV( VLADIMIR PRELOG I EUGEN CERKOVNIKOV )
30.
Buljević, Sunčica; Batičić Pučar, Lara; Detel, Dijana; Mihelić Radovan; Kučić, Natalia; Varljen, Jadranka
Dipeptidyl peptidase IV affects neruopeptide Y levels in inflammatory events
31.
Varljen, Jadranka; Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Neven; Mijandrušić Sinčić, Brankica
Correlation of age and serum dipetidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in patients with inflammatory bowel diseases
32.
Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Neven; Peršić, Mladen; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Varljen, Jadranka
Correlation of Age and Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) Activity in Patients with Inflammatory Bowel Diseases
33.
Detel, Dijana; Kehler, Tatjana; Ostojić, Sunčica; Pavačić, Irena; Batičić, Lara; Varljen, Neven; Varljen, Jadranka
Is dipeptidyl peptidase IV activity associated with inflammation present in human rheumatoid arthritis and spondyloarthropaties?
34.
Varljen, Jadranka; Eraković, Vesna
How to fight against free radicals
35.
Župan, Gordana; Eraković, Vesna; Mršić, Jasenka; Simonić, Ante; Varljen, Jadranka
Effect of Nimodipine on the Brain Free Arachidonic Acid Level in Hypoxia-Exposed Rats
36.
Detel, Dijana; Peršić, Mladen; Batičić, Lara; Varljen, Jadranka
Serum and intestinal dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in children with celiac disease
37.
Varljen, Jadranka; Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Neven; Mijandrušić Sinčić, Brankica
The serum dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in patients with Crohn's disease
38.
Varljen, Jadranka; Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Neven; Mijandrušić Sinčić, Brankica
Age-related changes in the serum dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in patients with inflammatory bowel diseases
39.
Varljen, Jadranka; Batičić, Lara; Sinčić-Modrić, Gordana; Varljen, Neven; Kapović, Miljenko
Neutral and polar lipid fractions fatty acid compositions of Diplodus vulgaris liver and muscle tissue
40.
Varljen, Jadranka; Batičić, Lara; Sinčić-Modrić, Gordana; Varljen, Neven; Kapović, Miljenko
Fatty Acid Compositions of Neutral and Polar Lipid Fractions from the Liver of the White Seabream, Diplodus sargus, L.
41.
Varljen, Jadranka; Batičić, Lara; Sinčić-Modrić, Gordana; Obersnel, Vojko; Kapović, Miljenko
Fatty Acid Composition of Diplodus vulgaris L. from the Kvarner Bay, North Adriatic Sea
42.
Detel Bisić, Dijana; Volarević Siniša; Peršić Mladen; Varljen Jadranka
Potential role of CD26 in coeliac disease
43.
Detel, Dijana; Kučić, Natalia; Batičić, Lara; Ostojić Sunčica; Varljen, Jadranka
Activation of NK and NKT cells during experimental colitis in CD26 deficient mice
44.
Detel, Dijana; Kučić, Natalia; Batičić, Lara; Ostojić, Sunčica; Varljen, Jadranka
Activation of NK and NKT Cells during Experimental Colitis in CD26 Deficient Mice
45.
Ostojić, Sunčica; Batičić, Lara; Varljen, Neven; Kapović, Miljenko; Varljen, Jadranka
Fatty Acid Composition of Diplodus Vulgaris, L. from the Kvarner Bay
46.
Batičić, Lara; Detel, Dijana; Pavačić, Irena; Varljen, Neven; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Varljen, Jadranka
Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) Activity in Patients With Inflammatory Bowel Diseases – A New Diagnostic Marker?
47.
Batičić, Lara; Varljen, Neven; Žuvić Butorac, Marta; Kapović, Miljenko; Varljen, Jadranka
Seasonal Variations in the Hepatic Fatty Acid Compositions of Diplodus Sargus Captured in the North Adriatic Sea, Croatia
48.
Detel, Dijana; Kučić, Natalia; Batičić, Lara; Varljen, Jadranka
Possible Modulating Role of CD26 in Immune Response During Colitis Development in Mice
49.
Batičić, Lara; Detel, Dijana; Kehler, Tatjana; Varljen, Neven; Jadranka Varljen
Enzyme Activity of Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) in Rheumatoid Arthritis
50.
Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Neven; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Varljen, Jadranka
Age-related Changes in the Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) Activity in Patients with Inflammatory Bowel Diseases
51.
Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Jadranka
The influence of age on intestinal dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26), disaccharidases and alkaline phosphatase enzyme activity in C57Bl/6 mice
52.
Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Neven; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Varljen, Jadranka
Age-related changes in serum dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in patients with inflammatory bowel diseases
53.
Detel, Dijana; Peršić, Mladen; Lupis, Tamara; Varljen, Jadranka
Serum dipeptidyl peptidase IV (DPPIV/CD 26) and alkaline phosphatase activities in children with Crohn's disease
54.
Peršić, Mladen; Varljen, Jadranka; Detel, Dijana; Pavletić, Martina; Frleta, Neven
Intestinal Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) Activity in the Celiac Disease
55.
Varljen, Jadranka; Detel, Dijana; Batičić, Lara; Eraković, Vesna; Štrbo, Nataša; Ćuk, Mira; Milin, Čedomila
Age Dependent Activity of Brush-border Enyzmes in BALB/c Mice
56.
Varljen, Jadranka; Peršić, Mladen; Detel, Dijana; Lupis, Tamara
Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) Activity in Children with Inflammatory Bowel Disease
57.
Varljen, Jadranka; Detel, Dijana; Pavletić, Martina; Frleta, Neven; Peršić, Mladen
Intestinal activity of dipeptidyl peptidase IV(DPPIV, CD 26)in patients with coeliac disease
58.
Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Laginja, Josip; Varljen, Jadranka; Simonić, Ante
Electroconvulsive schock induced seizures: Changes in GPX and SOD activity
59.
Varljen, Jadranka; Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Brain free fatty acid accumulation pattern in rats with experimentally induced seizures
60.
Bešlić, Jasminka; Šulić, Sanda; Varljen, Jadranka; Rupčić, Jasminka; Kapović, Miljenko; Obersnel, Vojko
Sastav masnih kiselina u fosfolipidima pet vrsta riba Kvarnerskog zaljeva( Fatty acid composition of phospholipids of five fish species from the Kvarner Bay )
61.
Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Varljen, Jadranka; Simonić, Ante
NMDA blockers and the brain free fatty acid level in rats with status epilepticus induced by lithium and pilocarpine administration
62.
Varljen, Jadranka; Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Electroconvulsive shock-induced seizures in rats : the influence of ethanol on the brain free fatty acid level and GPX activity
63.
Varljen, Jadranka; Milin, Čedomila; Eraković, Vesna; Ravlić-Gulan, Jagoda; Petković, Marija; Ćuk, Mira; Dvornik, Štefica; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel
Hepatic and intestinal alkaline phosphatase activity in murine obstructive jaundice
64.
Rupčić, Jasminka; Blagović, Branka; Varljen, Jadranka; Marić, Vladimir
Chemical composition of ceramides in the yeast Candida lipolytica
65.
Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Varljen, Jadranka; Križ, Jasna; Simonić, Ante
Brain Free Fatty Acid Accumulation in Rats with Penicillin-Induced Seizures
66.
Montana, Vedrana; Verbanac, Donatella; Pavelić, Krešimir; Milin, Čedomila; Petković, Marija; Radošević-Stašić, Biserka; Varljen, Jadranka
Promjena ekspresije nekih onkogena tijekom regeneracijskog rasta jetrenog tkiva( Changes in expression of some oncogenes during liver tissue regeneration )
67.
Varljen, Jadranka; Rupčić, Jasminka; Šulić, Sanda; Bešlić, Jasminka; Eraković, Vesna; Obersnel, Vojko; Kapović, Miljenko
Određivanje sastava lipida nekih riba Jadranskog mora = Determination of lipid composition of some Adriatic fishes( Determination of lipid composition of some Adriatic fishes )
68.
Župan, Gordana; Varljen, Jadranka; Eraković, Vesna; Mršić, Jasenka; Križ, Jasna; Simonić, Ante; Milin, Čedomila
Brain free fatty acid accumulation in hypoxia and epilepsy
69.
Montana, Vedrana; Verbanac, Donatella; Pavelić, Krešimir; Milin, Čedomila; Petković Marija; Radošević-Stašić, Biserka; Varljen, Jadranka
Dinamika ekspresije protoonkogena c-myc i c-erbB-2 za vrijeme kompenzacijskog rasta jetre miševa
70.
Štrbo, Nataša; Eraković, Vesna; Rupčić, Jasminka; Blagović, Branka; Kovačić, Dolores; Milin, Čedomila; Varljen, Jadranka
Age dependent alkaline phosphatase activity and zinc and magnesium content in gastrointestinal tract of BALB/c mice
71.
Varljen, Jadranka; Pleše, Ivana; Eraković, Vesna; Štrbo, Nataša; Rupčić, Jasminka; Blagović, Branka; Radošević-Stašić, Biserka; Milin, Čedomila
Utjecaj opstruktivne žutice na aktivnost alkalne fosfataze u jetri i gastrointestinalnom sustavu( The effect of on the activity of alkaline phosphatase in liver and gastrointestinal tract )
72.
Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Mršić, Jasenka; Varljen, Jadranka; Simonić, Ante
The effects of calcium channel blockers on the brain free fatty acids level in experimental model of cerebral hypoxia in rats
73.
Mršić, Jasenka; Župan, Gordana; Eraković, Vesna; Varljen, Jadranka; Sinonić, Ante; Križ, Jasna
Nimodipine Prevents the Rise in the Brain Free Arachidonic Acid Level in Hypoxia Exposed Rats
74.
Verbanac, Donatella; Milin, Čedomila; Domitrović, Robert; Giacometti, Jasminka; Pantović, Radojka; Varljen, Jadranka; Montana, Vedrana; Laginja, Josip; Radošević-Stašić, Biserka
Koncentracija cinka u različitim organima tijekom inducirane HvG reakcije( Zinc concentration in different organs during induced HvG reaction )
75.
Eraković, Vesna; Križ, Jasna; Mršić, Jasenka; Župan, Gordana; Varljen, Jadranka; Milin, Čedomila; Simonić, Ante
Dynamics of Brain Free Fatty Acid Pool in Penicillin-Induced Seizures
76.
Eraković, Vesna; Varljen, Jadranka; Mršić, Jasenka; Križ, Jasna; Župan, Gordana; Sinonić, Ante
Changes in Brain Free Fatty Acid Level Induced by Hypoxia and Epilepsy in Rats
77.
Križ, Jasna; Eraković, Vesna; Varljen, Jadranka; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Effect of Nimodipine on the Brain Free Arachidonic Acid Level in Penicillin-Induced Epileptic Seizures in Rats
78.
Križ, Jasna; Župan, Gordana; Varljen, Jadranka; Eraković, Vesna; Simonić, Ante; Mršić, Jasenka
Effect of Nimodipine on the Brain Free Fatty Acid Level in Rats with Penicillin-Induced Seizures
79.
Milin, Čedomila; Verbanac, Donatella; Domitrović, Robert; Petković, Marija; Ćuk, Mira; Varljen, Jadranka; Radošević-Stašić, Biserka
The role of zinc in liver regeneration
80.
Varljen, Jadranka; Montana, Vedrana; Eraković, Vesna; Laginja, Josip; Pantović, Radojka; Milin, Čedomila; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka
Modulation of gastro-intestinal alkaline phosphatase activity by peptidoglycan monomer linked with zinc
81.
Župan, Gordana; Mršić, Jasenka; Eraković, Vesna; Simonić, Ante; Varljen, Jadranka
The Influence of Nimodipine and Amlodipine on Brain Free Arachidonic Acid Level and Behaviour in Hypoxia-Exposed Rats
82.
Varljen, Jadranka; Eraković, Vesna; Caser, Linda; Pantović, Radojka; Milin, Čedomila
Activity of Alkaline Phosphatase and Disaccaridases of Gastrointestinal Tract Mucosa in Mice
83.
Varljen, Jadranka; Eraković, Vesna; Mršić, Jasenka; Župan, Gordana; Simonić, Ante; Milin, Čedomila
Effects of Hypoxia on Free Fatty Acid Pool in the Brain
84.
Detel, Dijana; Kehler, Tatjana; Buljević, Sunčica; Pavačić, Irena; Batičić, Lara; Varljen, Neven; Varljen, Jadranka
Postoji li povezanost aktivnosti dipeptidil-peptidaze IV i upale prisutne u reumatoidnom artritisu i spondiloartropatijama?( Is dipeptidyl peptidase IV activity associated with inflammation present in human rheumatoid arthritis and spondyloarthropaties? )
85.
Batičić Pučar, Lara; Detel, Dijana; Kučić, Natalia; Buljević, Sunčica; Varljen, Jadranka
CD26 deficiency alters VIP and NPY levels in murine Crohn-like colitis
86.
Batičić Pučar, Lara; Detel, Dijana; Buljević, Sunčica; Kučić, Natalia; Jadranka Varljen
Deficiency of DPP IV/CD26 Impacts Vasoactive Intestinal Peptide Levels among the Gut-brain Axis in Acute Inflammation

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. -
Uloga proteina obitelji DPP IV u kroničnim bolestima; Voditelj; Sveučilište u Rijeci; ; https://portal.uniri.hr/project/519
2. 1.1.2012. - 1.1.2013.
Mycoplasma involvement in autoimmune processes of rheumatoid arthritis and evaluation of new possible diagnostic markers; Voditelj; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt; ;
3. 1.1.2006. - 1.1.2013.
“Uloga dipeptidil-peptidaze IV (CD26/DPP IV) u kroničnim bolestima”; Glavni istraživač-voditelj projekta; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; 90 000 kn godisnje; http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=062-0061245-0213&print=true
4. 1.1.2002. - 1.1.2006.
“Uloga CD26 molekule u patološkim i fiziološkim procesima”; Glavni istraživač - voditelj projekta; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; 110 000 kn godisnje; http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0062045

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2016. -
Sunčica Buljević; Doktorat Uloga dipeptidil-peptidaze 8 i 9 u pokusnom modelu Crohnove bolesti u CD26 deficijentnom mišu; Poslijediplomski studij "Biomedicina"; 28.06.2016.;
2. 1.1.2011. -
Mirjana Zečević Rutar; Magisterij Utjecaj pretilosti i starenja na aktivnost serumske dipeptidil-peptidaze IV; Poslijediplomski znanstveni studij "Nutricionizam", Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2011.;
3. 1.1.2011. -
Jadranka Komadina-Gačić; Magisterij Aktivnost dipeptidil-peptidaze IV(DPP IV/CD26) u osoba s metaboličkim sindromom; Poslijediplomski znanstveni studij "Nutricionizam", Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2011.;
4. 1.1.2010. -
Lara Batičić; Doktorat Neuroimunomodulacijska svojstva dipeptidil-peptidaze IV u modelu upalne bolesti crijeva u miša ; Poslijediplomski znanstveni studij "Biomedicina"; 22.10.2010.;
5. 1.1.2009. -
Dijana Detel; Doktorat Uloga molekule CD26 u razvoju kolitisa u miša; Poslijediplomski znanstveni studij "Biomedicina"; 26.08.2009.;
6. 1.1.2008. -
Lara Batičić; Magisterij Klinička značajnost određivanja aktivnosti serumske dipeptidil-peptidaze IV (DPP IV/CD26) u oboljelih od upalnih bolesti crijeva; Poslijediplomski znanstveni studij "Biomedicina"; 15.04.2008.;
7. 1.1.2006. -
Vlasta Radosavljević; Magisterij Potencijali autentične enogastronomije Istre u kreiranju kvalitetne turističke ponude.; Poslijediplomski znanstveni studij ; 2006.;
8. 1.1.2005. -
Dijana Detel; Magisterij Aktivnost dipeptidil-peptidaze IV, disaharidaza i alkalne fosfataze sluznice tankoga crijeva u djece s celijakijom ; Poslijediplomski znanstveni studij "Biomedicina" Sveučilišta u Rijeci; 2005.;
9. 1.1.1998. -
Vesna Eraković; Doktorat Eksperimentalne konvulzije u štakora: Učinci blokatora kanala kalcija na biokemijske pokazatelje oštećenja moždanih stanica; Poslijediplomski znanstveni studij "Biomedicina"; 26.03.1998.;
10. 1.1.1996. -
Radojka Pantović; Magisterij Izolacija i sastav urinarnih sijaliloligosaharida; Poslijediplomski studij prirodnih znanosti (kemija), Sveučilište u Zagrebu; 1996.;
11. 1.1.1995. -
Vesna Eraković; Magisterij Utjecaj blokatora kalcijskih kanala na razinu slobodnih masnih kiselina mozga u eksperimentalnim modelima cerebralne hipoksije i epilepsije u štakora; ; 1995.;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2014. -
"The Interplay of Biomolecules", Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology -HDBMB2014 Zadar Član organizacijskog odbora
2. 1.1.2012. -
"From Molecules and life and back" FEBS3+ Meeting Opatija Predsjednica lokalnog organizacijskog odbora
3. 1.1.2010. -
"The secret life of Biomolecules" Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology -HDBMB2010 Opatija Predsjednica organizacijskog odbora
4. 1.1.2008. -
Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology -HDBMB2008 Osijek Član znanstvenog i organizacijskog odbora
5. 8.10.1999. -
”Hrvatski prirodoslovci 8” Rijeka Član organizacijskog odbora znanstvenog skupa
6. - 4.6.2016.
The Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biolog Split Član znanstvenog odbora skupa
7. - 7.10.2006.
Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology -HDBMB2006 Vodice Predsjednica znanstvenog i organizacijskog odbora
8. - 13.6.2002.
“1st Croatian Congress on Molecular Life Sciences” Opatija Član Organizacijskog odbora skupa:
9. - 21.9.2001.
“III. Hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem" Zagreb Član Znanstvenog odbora skupa
10. - 13.9.1997.
“Drugi Hrvatski kongres farmakologa s međunarodnim učešćem” Rijeka Član Organizacijskog odbora znanstvenog skupa
11. - 26.3.1997.
“XV. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera” Opatija Član Organizacijskog odbora znanstvenog skupa
12. - 15.10.1994.
“Godišnji sastanak hrvatskih biokemičara HB 94 s međunarodnim učešćem” Opatija Predsjednica Organizacijskog odbora znanstvenog skupa
13. - 30.5.1990.
“9th Regional meeting of biochemists, biophysicists, biotechnologists” Opatija Član Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa

Uredništva časopisa

1. 1.1.2012. - Book of Abstracts, FEBS 3+Meeting "From Molecules to Life and Back"

2. 1.1.2010. - Book of Abstracts of the 10th Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology with international participation "The secret life of biomolecules"

3. 1.1.2008. - Biochemistry and Immunology Intersections

4. 1.1.2007. - 30. obljetnica Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju( 30th Anniversary of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology )

5. - Foreword

Recenzije

1. 2013. J.M.Berg, J.L.Tymoczko, L.STryer: "Biokemija", Školska knjiga, šesto izdanje, Zagreb, 2013.

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 11.9.2014. - Detalji
Booksa, knjižni klub
Zagreb
2. 24.3.2014. - Detalji
Pozvano predavanje Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Zagreb
3. 19.2.2014. - Detalji
Klub sveučilišnih nastavnika, Sveučilište u Zagrebu
Zagreb
4. 11.11.2013. - Detalji
Lions klub Opatija
Opatija
5. 1.1.1996. - Detalji
Državni susret i natjecanje mladih kemičara Hrvatske
Opatija

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2015. - - Pročelnica
Zavod za kemiju i biokemiju
2. 1.1.2001. - 1.1.2003. - Prodekan
Studij diplomiranih sanitarnih inženjera, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3. 1.1.1994. - 1.1.2001. - Voditelj
Studij diplomiranih sanitarnih inženjera, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2003. - - Član povjerenstva
Povjerenstvo za izradu novog kurikuluma Studija medicine, te izmjenu Nastavnog plana i programa Studija diplomiranih sanitarnih inženera na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci