Prof.dr.sc. Svjetlana Hess

Pomorski fakultet Zavod za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu

prostorija : 210
e-pošta : shess@pfri.hr
mobitel :

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 79 6 2
Scopus 34 4
Web of Science 23 3

Obrazovanje

1.1.2004. - Doktor tehničkih znanosti Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2001. - Magistar tehničkih znanosti Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1997. - Diplomirani inženjer prometa Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1993. - Matematički tehničar Gimnazija Andrije Mohorovičića

Radno iskustvo

1.1.2012. - Redoviti profesor Izvođenje nastave iz kolegija: Operacijska istraživanja, Planiranje prometne potražnje, Unutarnji transport i skladištenje, Tehnološki procesi u prometu i Teorija redova čekanja na preddiplomskom i diplomskom studiju te Tehnike odlučivanja u prometu na doktorskom studiju. Rad na znanstvenim i stručnim projektima te na EU istraživačkim projektima. Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - 1.1.2012. Izvanredni profesor Izvođenje nastave iz kolegija: Operacijska istraživanja, Planiranje prometne potražnje, Unutarnji transport i skladištenje, Tehnološki procesi u prometu i Teorija redova čekanja na preddiplomskom i diplomskom studiju te Tehnike odlučivanja u prometu na doktorskom studiju. Rad na znanstvenim i stručnim projektima te na EU istraživačkim projektima. Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2005. - 1.1.2009. Docent Izvođenje nastave iz kolegija polja tehnologije prometa i transporta: Unutarnji transport i skladištenje, Planiranje prometne potražnje, Tehnološki procesi u prometu na preddiplomskom i diplomskom studiju te Upravljanje prometnim sustavima na doktorskom studiju. Rad na znanstvenim i stručnim projektima. Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - 1.1.2005. Asistent Izvođenje vježbi iz tehnološke grupe kolegija: Operacijska istraživanja, Statistika, Tehnologija luka i terminala, Prekrcajna sredstva, Multimodalni prijevoz, Unutarnji transport i skladištenje te razni poslovi na Zavodu za tehnologiju i organizaciju prometa. Rad na znanstvenim i stručnim projektima. Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1997. - 1.1.2002. Znanstveni novak Rad na projektu "Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka" Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

1.1.2006. - Znanstveno vijeće za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - Sekcija za morske luke
1.1.2005. - Hrvatsko znanstveno društvo za promet

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2007. - Teorija redova čekanja
Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 90
1.1.2007. - Operacijska istraživanja
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 120
1.1.2007. - Tehnike odlučivanja u prometu
Doktorski studij Pomorstvo
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 8
1.1.2005. - Unutarnji transport i skladištenje
Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 90
1.1.2005. - Planiranje prometne potražnje
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 75
1.1.2005. - Tehnološki procesi u prometu
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 90

Mentor u završnim radovima

1.1.2016. - Informacijski sustavi u funkciji unapređenja tehnološlih procesa u prometu
Dalibor Tomić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2016. - Logistika rukovanja materijalom i upravljanje tehnološkim procesima u prometu
Ivona Puljić
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2016. - Inteligentni transportni sustavi u funkciji unapređenja tehnoloških procesa u prometu
Moreno Smokvina
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2016. - Tehnološki procesi prijevoza kontejnera u kopnenom prometu
Karla Margitić
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2016. - Optimizacija tehnoloških procesa na intermodalnim terminalima
Marin Paro
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2016. - Tehnološki procesi ispitivanja sigurnosti teretnih vozila
Goran Subotić
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Logistika rukovanja materijalom i upravljanje procesom unutarnjeg transporta
Edi Benčić
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Optimizacija lučkih tehnoloških procesa primjenom odabranih kvantitativnih metoda
Katarina Ivanić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Operativna evidencija u skladištu nomenklatura i šifriranje uskladištenih predmeta
Adela Cavrić
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Inteligentni transportni sustavi u funkciji unapređenja tehnoloških procesa u prometu
Aleksandar Perišić
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Unutarnji transport i skladištenje u luci Kopar
Sara Ristić
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Transportna sredstva i oprema za unutarnji transport i skladištenje
Kristina Tunjić
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Regresijski model prognoze svjetskog pomorskog prometa
Ivana Begonja
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Kvantitativne metode u optimizaciji skladišnog poslovanja
Valentina Delibegović
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Sustav masovnog opsluživanja vozila na naplatnim postajama
Karmen Mamula
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Prilog istraživanju planiranja lučkih kapaciteta luke Hamburg
Sandra Milinović
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Analiza potražnje za parkirališnim mjestima u gradu Rijeci
Beata Pindulić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Unutarnji transport i skladištenje u luci Rotterdam
Ivan Racan
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Analiza prometne potražnje kroz tunel Učka
Romina Tufekčić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Komparativna analiza transportnih sredstava i opreme u unutarnjem transportu lučkog sustava
Petar Žiković
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Uloga informacijskih sustava u upravljanju materijalima i zalihama
Ela Milošević
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Tehnološki procesi uskladištenja tereta s osvrtom na poduzeće TTT Thermotechnik d.o.o.
Kristina Veličić
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Organizacija skladišnog poslovanja
Roberto Venier
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Operativna evidencija u skladištu, nomenklatura i šifriranje uskladištenih predmeta
Ivona Puljić
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
završni rad
1.1.2014. - Eksploatacijski parametri distribucije kontejnera u kopnenom prometu
Iva Stipanović
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Tehnološki procesi ispitivanja sigurnosti teretnih vozila
Ivan Bagić
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Modernizacija tehnoloških procesa u transportu i skladištenju rashlađenoga tereta u luci Rijeka
Sandra Džido
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Upravljanje tehnološkim procesima u prometu u uvjetima sezonalne turističke potražnje
Iva Mrakovčić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Primjena teorije redova čekanja na linijski putnički promet
Tamara Rendić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Istraživanje korelacije prijevoza putnika u cestovnom prijevozu RH sa socio-ekonomskim pokazateljima
Doris Vičević
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Transportna sredstva i oprema za unutarnji transport i skladištenje
Matea Nenadić
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Tehnološki proces uskladištenja tereta i dokumentacija skladišnog poslovanja
Mislav Niessner
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Učinkovitost odvijanja tehnoloških procesa u luci
Mirela Trifković
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Tehnologija skladištenja robe u različitim vrstama skladišta
Silvio Buzak
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Tehnološki procesi prijevoza kontejnera u pomorskom prometu
Gordan Klarić
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Organizacija skladišnog poslovanja
Tamara Mršić
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Tehnološki procesi pri prijevozu kontejnera u multimodalnom transportu
Anja Belušić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Unutarnji transport i skladištenje lakopokvarljivog tereta
Helena Brajković
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Upravljanje tehnološkim procesima u pomorskom prometu kontejnera
Vladimir Mamuza
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Analiza pokazatelja funkcioniranja sustava usluživanja tereta na lučkoj operativnoj obali
Sara Volarić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Utjecaj rasporeda dolazaka brodova na tehnološke procese u morskoj luci
Draženka Jozičić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Analiza tehničkog pregleda vozila s primjenom teorije redova čekanja
Anamarija Marenić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Tehnologija i logistika prijevoza robe u željezničkom prometu
Tina Žiganto
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Optimizacija tehnoloških procesa na intermodalnim terminalima
Deni Antolos
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Informacijski sustavi u funkciji unapređenja tehnoloških procesa u prometu
Marino Klarić
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Organizacija rada u skladištu i skladišno poslovanje
David Novaković
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Unutarnji transport i skladištenje kontejnerskih terminala s posebnim osvrtom na terminal Gioia Tauro
Ivan Pahljina
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Optimizacija tehnoloških procesa u luci s aspekta potražnje za lučkim uslugama
Denis Šegulja
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Tehnološki proces uskladištenja tereta i dokumentacija skladišnog poslovanja
Filip Miljak
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Planiranje potražnje za lučkim uslugama u sjevernojadranskim lukama
Majda Šušak
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Analiza tehnoloških procesa pri prijevozu objedinjenih tereta
Tamara Ašenbrener
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Analiza tehnoloških procesa u željezničkom prometu s aspekta tehničke moći pruge
Gioia Gadža
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Tehnološki procesi ispitivanja sigurnosti testnih vozila
Tomislav Lončarić
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
15.11.2012. - Unutarnji transport poduzeća DHL
Siniša Dabić
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
12.10.2012. - Sustav upravljanja europskih željeznica s osvrtom na ETCS
Leo Kezić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
12.10.2012. - Sustav nadzora plovidbe u pomorskom i riječnom prometu
Iva Mahulja
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
12.10.2012. - Tehnološki procesi prijevoza lijekova s aspekta različitih grana prometa
Ines Matić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
12.10.2012. - "Safe sea net" uloga u tehnološkim procesima u pomorskom prometu
Mario-Matijas Šestan
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
11.10.2012. - Tehnološki procesi prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu
Mirela Čović
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
11.10.2012. - Tehnološki procesi prihvata i otpreme putnika u zračnom prometu
Nikolina Jurčić
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
26.9.2012. - Prognoza prometne potražnje zračne luke Pula
Karmen Mamumla
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
26.9.2012. - Poslovi i odgovornost upravitelja i osoblja skladišta
Kristina Veličić
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
19.9.2012. - Optimizacija tehnoloških procesa na kontejnerskom terminalu
Ivan Cvitanić
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
17.9.2012. - Tehnološki procesi u pomorskom prometu s posebnim osvrtom na luku Ploče
Teo Čikeš
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
17.9.2012. - Prognoza teretnog prometa luke Split u odnosu na vanjskotrgovinsku razmjenu RH
Irena Dujmović
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
17.9.2012. - Tehničko-tehnološke značajke ULD-a i njihova primjena u tehnološkom procesu zračnog prometa
Hrvoje Fabijanić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
17.9.2012. - Planiranje razvoja i iskoristivost kapaciteta sredstava za rad
Kristabel Kos
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
17.9.2012. - Primjena metoda prognoze u analizi prometne usluge
Sandra Milinović
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
17.9.2012. - Analiza zavisnosti prometne i uslužne djelatnosti s osvrtom na sezonske oscilacije
Iva Mrakovčić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
17.9.2012. - Analiza potražnje za javnim prijevozom u RH
Doris Vičević
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
5.7.2012. - Tehnološki procesi prijevoza kontejnera na relaciji pomorskog i cestovnog prometa
Borka Colić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
5.7.2012. - Tehnološki procesi uskladištenja tereta
Donatela Čekada
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
5.7.2012. - Prognoza prometa putnika u luci Gruž
Ksenija Čović
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
5.7.2012. - Tehnološki procesi na lučkim terminalima za tekuće terete
Dubravko Tadić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
5.7.2012. - Tehnološki procesi na unutarnjim plovnim putevima Europe
Tomislav Vukmanović
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
23.1.2012. - Optimizacija cestovnog transporta u sustavu opskrbe potrošača
Jelena Borščak
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
24.10.2011. - Integralna logistika u funkciji unapređenja sustava upravljanja lukom
Lidija Anić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
24.10.2011. - Implementacija automatskog upravljanja skladištima poslovanja s gledišta operativne učinkovitosti
Dražen Hajdin
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
19.10.2011. - Uloga i značaj održavanja transportnih sredstava u prometnom procesu
Ana Kos
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
19.10.2011. - Tehnološki procesi prijevoznog lanca u multimodalnom transportu
Erna Mehinović
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
29.9.2011. - Informacijski sustavi u unutarnjem transportu
Darko Majstorović
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
27.9.2011. - Unutarnji transport i skladištenje hladnog tereta u luci Rijeka
Sandra Džido
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
27.9.2011. - Inteligentni transportni sustavi u funkciji optimizacije tehničko-tehnoloških procesa u prometu
Igor Krivošija
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
22.9.2011. - Tehnološki procesi prijevoza kontejnera u kopnenom prometu
Bojan Ković
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
20.9.2011. - Analiza prometa na unutrašnjim vodnim putevima Republike Hrvatske i prognoza budućih kretanja
Alen Dokl
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
4.7.2011. - Inteligentni transportni sustavi u funkciji unapređenja tehnoloških procesa u prometu
Helena Krstaš
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
18.10.2010. - Analitička tehnika za strateško pozicioniranje pojedine luke
Martina Krmpotić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.10.2010. - Unutarnji transport i skladištenje u istarskoj tvornici vapna
Anja Belušić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
29.9.2010. - Prijem i otprema pošiljaka i skladištenje u poduzeću Atlantic grupe
Luka Šikić
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
27.9.2010. - Implementacija inteligentnih transportnih sustava u poslovanju morske luke
Anika Fabian
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
8.7.2010. - Planiranje prometne potražnje poduzeća Transpluss d.o.o.
Donatela Čekada
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
26.5.2010. - Ambalaža u pomorskom prometu
Nikolina Jurčić
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
21.4.2010. - Planiranje zaliha
Ivona Lovrić
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
24.11.2009. - Operativna evidencija u skladištu
Iva Mahulja
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
24.11.2009. - Proces rukovanja robom i tehnologija rada u poduzeću Medika d.d.
Ines Matić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
13.10.2009. - Troškovi skladištenja i praktične smjernice za njihovo smanjenje
Borka Colić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
13.10.2009. - Unutarnji transport i skladištenje poduzeća Špedtrans
Barbara Horvat
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
13.10.2009. - Organizacija skladišnog prostora
Andrea Novaković
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
30.9.2009. - Održavanje transportnih sredstava unutarnjeg transporta
Ana Kos
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
30.9.2009. - Informacijski sustavi u unutarnjem trasportu
Bojan Ković
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
30.9.2009. - Radiofrekvencijska identifikacija
Maja Prijević
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
28.9.2009. - Upravljanje skladišnim (prostornim) poslovanjem
Goran Funtak
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
28.9.2009. - Automatsko upravljanje skladišnim poslovanjem
Dražen Hajdin
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
28.9.2009. - Unutarnji transport i skladištenje u poduzeću "Liviociommerce"
Igor Krivošija
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
28.9.2009. - Tehnološki proces ukladištenja tereta
Helena Krstaš
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
13.11.2008. - Troškovi skladištenja i praktične smjernice za njihovo smanjenje
Nino Ćurko
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
13.11.2008. - Povezanost vanjskog i unutarnjeg transporta sa skladištem
Iva Klepac
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
13.11.2008. - Kontejner kao transportna jedinica u unutarnjem transportu
Dario Pivovarov
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
31.10.2008. - Rukovanje materijalom i projektiranje procesa unutarnjeg transporta
Helena Gabrić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
31.10.2008. - Sredstva za rad u unutrašnjem transportu kontejneriziranog tereta
Ana Pleteš
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
28.10.2008. - Transportna sredstva i oprema za unutarnji transport i skladištenje
Ivana Alilović
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
28.10.2008. - Poslovanje carinskih skladišta i usklađivanje s europskom unijom
Alen Dokl
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
28.10.2008. - Analiza procesa unutarnjeg transporta s osvrtom na metodu simulacije
Maja Dragičević
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
28.10.2008. - Teorija prometne potražnje
Aleksandra Gavranić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
28.10.2008. - Logistički pristup skladištenju
Nena Polić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
28.10.2008. - Odabir lokacije, izgradnja i oprema skladišta
Damir Silov
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
30.9.2008. - Perspektive razvitka paletizacije
Iva Devčić
Tehnologija i organizacija prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
30.9.2008. - Model prognoze sjevernojadranskih luka Rijeke, Kopra i Trsta
Anika Fabian
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2005. - Mentor pri izradi preko 100 studentskih radova

Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Osobni razvoj

1.1.2015. - Tečaj TP2T (Teaching Professionals to Teach), Sveučilište u Rijeci


Norma sati: 16
1.1.2001. - Stručno usavršavanje / praksa, Luka Rijeka


Norma sati: 4 mjeseca
1.1.1997. - 1.1.2001. Stručno usavršavanje / praksa, Uprava kontejnerskog terminala i Lučka uprava


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2010. - Planiranje prometne potražnje


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=475654
Financiranje: Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Unutarnji transport i skladištenje


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310413
Financiranje: Pomorski fakultet
1.1.2006. - Integracija i koordinacija lučkog i prometnog sustava Republike Hrvatske


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=274842
Financiranje: Pomorski fakultet u Rijeci i Glosa, Rijeka
1.1.2001. - Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310381
Financiranje: Visoka pomorska škola u Rijeci i Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Oblak, Renato ; Hess, Svjetlana ; Jugović, Alen
Inland Container Terminals in the Function of the Northern Adriatic Ports Enhanced Operation
Pomorski zbornik 51 85-102 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=804010

2. Ivanić, Katarina ; Hess, Svjetlana
Review of Technological Processes at the Container Terminal
Pomorski zbornik 51 67-83 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807005

3. Jurjević, Mia ; Hess, Svjetlana
The Operational Planning Model of Transhipment Processes in the Port
Promet - Traffic & Transportation 28 81-89 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822105

WOS

4. Jurjević, Mia ; Dundović, Čedomir ; Hess, Svjetlana
A model for determining the competitiveness of the ports and traffic routes
Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku 23 1489-1496 - 2016.
Preuzeto sa: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=845253

WOS

5. Hess, Mirano ; Hess, Svjetlana
Multi-objective Ship's Cargo Handling Model
Transport 30 55-60 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807102

WOS

6. Hess, Svjetlana ; Hess, Mirano
ST Model Implementation on Short Term Operations’ Planning at Bulk Terminals
117-122 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807022

7. Hess, Mirano ; Hess, Svjetlana
Sustav za potporu rukovodstvu za velike brodare
254-259 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807013

8. Grubišić, Neven ; Hess, Svjetlana ; Hess, Mirano
A Solution of Berth Allocation Problem in Inland Waterway Ports
Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku 21 1135-1141 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=529822

WOS

9. Krpan, Ljudevit ; Milković, Marin ; Hess, Svjetlana
Model for defining the transport desire lines grid in the physical plans of counties
Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku 21 1411-1421 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745153

WOS

10. Vičević, Doris ; Hess, Svjetlana
Analiza potražnje za javnim linijskim prijevozom u Republici Hrvatskoj
Pomorski zbornik 47-48 159-168 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745151

11. Hess, Svjetlana ; Hess, Mirano
Assessment of customer demand for public line transport in Croatia using multiple linear regression
TTEM - Technics Technologies Education Management 9 691-700 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745154

WOS

12. Hess, Mirano ; Hess, Svjetlana
Implementation and operation of the SafeSeaNet network
- - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745170

13. Hess, Mirano ; Grubišić, Neven ; Hess, Svjetlana
An approach in designing integrated management support system for ship operator
M8-M8 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=575378

14. Hess, Svjetlana ; Al Sudan, Hadi Saleh Shadhir ; Hess, Mirano
The flows of oil in function of supply and demand chain optimisation
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745202

15. Hess, Svjetlana ; Poletan Jugović, Tanja ; Al Sudan, Hadi Saleh Shadhir
Supply of the offshore terminals and oil platforms
106-112 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745203

16. Hess, Svjetlana ; Hess, Mirano ; Vukmanović, Tomislav
Sinergija prometnog sektora i gospodarskog razvitka Hrvatske
Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa 31 91-100 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=534153

17. Hess, Mirano ; Marulić, Sergej ; Hess, Svjetlana
Upravljanje flotom brodova za prijevoz rasutih tereta primjenom adaptivnog modela
Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa 31 44-49 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=534154

18. Jugović, Alen ; Hess, Svjetlana ; Poletan Jugović, Tanja
Traffic Demand Forecasting for Port Services
Promet - Traffic & Transportation 23 59-69 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=506082

WOS

19. Poletan Jugović, Tanja ; Hess, Svjetlana ; Al Sudan, Hadi Saleh Shadhir
Integracija iračkog lučkog sustava u svjetske pomorske tokove
Pomorstvo : journal of maritime studies 25 239-263 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=573909

20. Oblak, Renato ; Hess, Svjetlana
Utjecaj toka dolazaka brodova na opterećenje slagališta kontejnerskog terminala
Scientific Journal of Maritime Research 25 433-443 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745447

21. Hess, Mirano ; Hess, Svjetlana
Assignment of Stochastic Models for the Domain of Port Terminal Operations
Transport 26 149-157 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807120

WOS

22. Hess, Mirano ; Filipi, Dejan ; Hess, Svjetlana
Automation and human integration onboard ships
145-149 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=508279

23. Oblak, Renato ; Kolenc, Jurij ; Hess, Svjetlana
Impact of incompatible port container terminal capacity on the environment
- - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=534152

24. Hess, Svjetlana ; Hess, Mirano
Predictable Uncertainty about Terminal Operations in the Sea
Transport 25 148-154 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807121

WOS

25. Hess, Svjetlana ; Hess, Mirano ; Plazibat, Filip
Intermodal transport optimization of container service
29-35 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=492032

26. Hess, Svjetlana ; Hess, Mirano ; Tomas, Vinko
A way of modelling the port operations
Pomorstvo 23 137-154 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=427208

27. Hess, Svjetlana ; Hess, Mirano
Optimization of Ship's Operations by Genetic Algorithm
Promet - Traffic & Transportation 21 239-245 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=430770

WOS

28. Hess, Svjetlana ; Filipović, Zorica ; Hess, Mirano
Carinska skladišta i usklađivanje carinskog sustava Republike Hrvatske s Europskom unijom
Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa 29 108-113 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=431863

29. Jugović, Alen ; Mezak, Vlado ; Hess, Svjetlana
Prilog istraživanju planiranja lučkih kapaciteta luke Rijeka
Ekonomska istraživanja 21 75-85 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=360942

30. Hess, Svjetlana ; Fabian, Anika ; Hess, Mirano
O problemima modeliranja prometnih sustava u svrhu praćenja uspješnosti poslovanja
Pomorstvo 22 153-170 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=384064

31. Hess, Mirano ; Hess, Svjetlana ; Kos, Serđo
On Transportation System with Deterministic Service Time
Promet - Traffic & Transportation 20 283-290 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=372180

32. Kos, Serđo ; Hess, Mirano ; Hess, Svjetlana
Procedures Reducing the Impact of Risks on Shipping Company's Operations
Suvremeni promet 27 300-304 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310406

33. Hess, Mirano ; Kos, Serđo ; Hess, Svjetlana
Queueing System in Optimization Function of Port's Bulk Unloading Terminal
Promet - Traffic & Transportation 19 61-70 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310405

34. Kos, Serđo ; Hess, Mirano ; Hess, Svjetlana
Trends in Ship Routing and Scheduling
353-360 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310407

35. Hess, Svjetlana ; Hess, Mirano ; Kos, Serđo
Prilog definiranju upravljanja prometnim sustavima
Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa 26 50-54 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310396

36. Dundović, Čedomir ; Hess, Svjetlana ; Šantić, Livia
Proračun opterećenja i kapaciteta kontejnerskog terminala Ploče
Pomorstvo 20 79-95 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281857

37. Kos, Serđo ; Hess, Mirano ; Hess, Svjetlana
Simulation Method in Modelling Exploatation Factors of Sea Port Queuing Systems
Pomorstvo 20 67-85 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310398

38. Kos, Serđo ; Hess, Mirano ; Hess, Svjetlana
Trends in Ship Management System
- - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310399

39. Hess, Mirano ; Hess, Svjetlana
Stochastic Processes of Port's Bulk Loading Terminal
P1- - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310393

40. Dundović, Čedomir ; Hess, Svjetlana
Konkurentnost sjevernojadranskih luka za različite vrste roba na odabranim prometnim pravcima
Promet-Traffic-Traffico 17 205-216 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=206731

41. Dundović, Čedomir ; Hess, Svjetlana
Exploitabilita of the Port Container Terminal Stacking Area Capacity in the Circumstances of Increased Turnover
P4- - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=206743

42. Zenzerović, Zdenka ; Bešlić, Svjetlana
Contribution to the Optimization of the Cargo Transportation Problem
Promet-Traffic-Traffico 15 65-115 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=115603

43. Bešlić, Svjetlana
Fractional Programmiing in Optimization the Operation Efficiency of Shipowner
Pomorstvo 17 75-83 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310384

44. Bešlić, Svjetlana
The Model of Forecasting the North Adriatic Ports Traffic
9-36 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310391

45. Zenzerović, Zdenka ; Bešlić, Svjetlana
Optimization of Cargo Transport with a View to Cost Efficient Operation of Container Ship
531-536 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=115625

46. Hess, Mirano ; Bešlić, Svjetlana
O svjetskoj kontejnerskoj floti
Pomorstvo 16 37-50 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=138721

47. Zenzerović, Zdenka ; Bešlić, Svjetlana
Statističke metode analize utjecaja prometa na okoliš
Suvremeni promet 22 395-401 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=138735

48. Bešlić, Svjetlana
Dinamičko programiranje u optimizaciji prijevoza kontejnera morem
Pomorstvo 16 63-74 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=138717

49. Zenzerović, Zdenka ; Bešlić, Svjetlana
Pollution Index as Indicator of Environmental State and Quality
E11 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=115632

50. Pogany, Tibor ; Zenzerović, Zdenka ; Bešlić, Svjetlana
Markov model in planning the structure of the cargo handling equipment
Mathematical communications. Supplement 1 43-51 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=293929

51. Jugović, Alen ; Bešlić, Svjetlana
Maksimizacija rentabilnosti primjenom razlomljenoga linearnog programiranja
Pomorstvo 15 85-94 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=115568

52. Zenzerović, Zdenka ; Bešlić, Svjetlana
Markovljevi procesi u funkciji planiranja lučkih prekrcajnih sredstava
Pomorstvo 14 73-89 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=45131

53. Dundović, Čedomir ; Poletan, Tanja ; Bešlić, Svjetlana
Planing of port container terminal capacity by means of the total cost model
- - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=295187

54. Zenzerović, Zdenka ; Bešlić, Svjetlana ; Poletan, Tanja
Kvantitativne metode u planiranju optimalnog kapaciteta lučkoga kontejnerskog terminala
72-75 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=45165

55. Dundović, Čedomir ; Poletan, Tanja ; Bešlić, Svjetlana
Modern Concepts of Transhipment Process of the Port Container Terminal
297-300 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=45180

56. Dundović, Čedomir ; Poletan, Tanja ; Bešlić, Svjetlana
Theoretical principles for the time calculations of the port and mobile crane paths
133-135 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310380

57. Bešlić, Svjetlana ; Poletan, Tanja
Definiranje podsustava lučkog kontejnerskog terminala primjenom teorije općih sustava
Zbornik radova Pomorskog fakulteta 21-35 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29917

58. Mrnjavac, Edna ; Bešlić, Svjetlana ; Poletan, Tanja
Utjecaj V. prometnog koridora na razvitak kontejnerskog prometa luke Rijeka
- 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29949

59. Mrnjavac, Edna ; Poletan, Tanja ; Bešlić, Svjetlana
Dimenzioniranje kapaciteta lučkog kontejnerskog terminala
165-171 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29832

60. Mrnjavac, Edna ; Bešlić, Svjetlana
Analiza lučkog kontejnerskog terminala primjenom analitičke metode i metode simulacije
Zbornik radova Pomorskog fakulteta = Selected papers of the Faculty of Maritime Studies 11 83-96 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4871

61. Mrnjavac, Edna ; Bešlić, Svjetlana
Utjecaj prometnih koridora na razvitak hrvatskih luka
Pomorski zbornik 35 39-55 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29864

62. Bešlić, Svjetlana
Određivanje propusne moći pristana lučkoga kontejnerskog terminala
Zbornik radova Pomorskog fakulteta 10 179-192 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4869

Znanstvene knjige

1. Koautor
Dundović, Čedomir; Poletan-Jugović, Tanja; Jugović, Alen; Hess, Svjetlana
Integracija i koordinacija lučkog i prometnog sustava Republike Hrvatske
Urednik: Dundović, Čedomir; Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Glosa Rijeka - 2006.
2. Koautor
Mrnjavac, Edna; Bešlić, Svjetlana; Poletan, Tanja
Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka; poglavlje: Analiza slagališta kao podsustava lučkoga kontejnerskog terminala
Urednik: Mrnjavac, Edna; Visoka pomorska škola Rijeka i Fakultet za turistički i hotelski menadžment Rijeka, Opatija - 2001.
3. Koautor
Zenzerović, Zdenka; Bešlić, Svjetlana; Poletan, Tanja
Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka; poglavlje: Model ukupnih troškova lučkoga kontejnerskog terminala
Urednik: Mrnjavac, Edna; Visoka pomorska škola i Fakultet za turistički i hotelski menadžment Rijeka, Opatija - 2001.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2009. - 1.1.2012.
STARNETRegio: STARring a trans-regional network of REGIOnal research-driven marine cluster; Suradnik; EC funded project under FP7; ;
2. 1.1.2009. - 1.1.2011.
REACT: Supporting REseArch on Climate-friendly Transport Seventh Framework Programme – Theme [7] – TRANSPORT; Suradnik; EU; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2014.
Informacijsko-komunikacijske tehnologije u inteligentnim pomorskim sustavima; Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH; ;
4. 1.1.2007. - 1.1.2010.
Model prometne i logističke integracije hrvatskih morskih i riječnih luka ; Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH; ;
5. 1.1.1996. - 1.1.2002.
Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka ; Znanstveni novak; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Hadi Saleh Shadhir Al Sudan; Doktorat Integracija iračkog lučkog sustava u svjetske pomorske tokove; Polijediplomski sveučilišni studij "Pomorstvo"; 30.06.2011.;
2. -
Neven Grubišić; Doktorat Optimizacija raspodjele vezova i obalnih dizalica na lučkim kontejnerskim terminalima; Poslijediplomski sveučilišni studij "Pomorstvo"; 05.12.2013.;
3. -
Renato Oblak; Doktorat Prognostički model ocjene ovisnosti tehnološko-tržišnih pokazatelja u prometu kontejnera; Poslijediplomski sveučilišni studij "Pomorstvo"; 08.11.2016.;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2015. -
2nd Logistics International Conference, LOGIC, Beograd
2. 1.1.2015. -
V. međunarodni simpozijum saobraćaja i komunikacija, Novi horizonti, Doboj
3. 1.1.2014. -
9th International Scientific Conference – Ports and waterways, POWA, Sisak
4. 1.1.2012. -
19. međunarodni znanstveni simpozij PROMETNI SUSTAVI, HZDP, Opatija
5. 1.1.2012. -
10. znanstveno savjetovanje Znanost i razvitak prometa, ZIRP, Zagreb
6. 1.1.2012. -
20th International Symposium on Electronics in Transport, ISEP, Ljubljana
7. 1.1.2011. -
19th International Symposium on Electronics in Transport, ISEP, Ljubljana
8. 1.1.2011. -
18. međunarodni prometni simpozij PROMETNI SUSTAVI, HZDP, Opatija
9. 1.1.2011. -
14th International Conference on Transport Science, ICTS, Portorož
10. 1.1.2010. -
5th International Conference on Ports and Waterways, POWA, Zagreb
11. 1.1.2009. -
16. međunarodni prometni simpozij PROMETNI SUSTAVI, HZDP, Opatija
12. 1.1.2007. -
14. međunarodni prometni simpozij PROMETNI SUSTAVI, HZDP, Opatija
13. 1.1.2007. -
15th International Symposium on Electronics in Traffic: Applications of Intelligent Transport Systems, ISEP, Ljubljana
14. 1.1.2006. -
Međunarodno savjetovanje Znanost i razvitak prometa, ZIRP, Zagreb
15. 1.1.2006. -
14th International Symposium on Electronics in Traffic: Intelligent Transport Systems, ISEP, Ljubljana
16. 1.1.2006. -
13. međunarodni simpozij o temi PROMETNI SUSTAVI, HZDP, Opatija
17. 1.1.2006. -
10th International Conference on Traffic Science: Transportation and Globalization, ICTS, Portorož
18. 1.1.2005. -
Međunarodno savjetovanje Znanost i razvitak prometa, ZIRP, Zagreb
19. 1.1.2005. -
13th International Symposium on Electronics in Traffic, ISEP, Ljubljana
20. 1.1.2003. -
25th International Conference on Information Technology Interfaces, ITI, Cavtat
21. 1.1.2003. -
17. The 8th Meeting of the Austrian, Croatian, Hungarian, Italian, Slovenian Young Statisticians, Balatonföldvár
22. 1.1.2002. -
Promet i okoliš, HZDP, Opatija
23. 1.1.2002. -
11th International Symposium on Electronics in Traffic, ISEP, Ljubljana
24. 1.1.2000. -
8th International Conference on Operational Research, KOI, Rovinj
25. 1.1.2000. -
23. Saobrakaj i komunikacii, Transportation and communications 2000, Ohrid
26. 1.1.2000. -
The 2nd International Congres Transport-traffic-logistics, ICT, Portorož
27. 1.1.2000. -
20th Conference on Transportation Systems, Automatizacija u prometu, KOREMA, Zagreb
28. 1.1.1999. -
25. Transportation and Communications at the Beginning of the 21st Century, Ohrid
29. 1.1.1998. -
7th International Symposium on Electronics in Traffic, ISEP, Ljubljana
30. 1.1.1998. -
18th Conference on Transportation Systems, Automatizacija u prometu '98, KOREMA, Stubičke toplice

Uredništva časopisa

1. 1.1.2008. - Član uredničkog odbora časopisa Pomorstvo
http://hrcak.srce.hr/pomorstvo

Recenzije

1. 2016. Proračun i odabir parametara prekrcaja uporabom viljuškara, Zbornik Veleučilišta u Rijeci
2. 2015. Seaport–dry port system development: a product life cycle theory application, Pomorstvo
3. 2015. Road infrastructures linking to port – primarily or secondarily factor of successful hinterland interconnection, konferencija IAMU AGA2015
4. 2015. A contribution to berth allocation problem solution with draft restrictions, Pomorski zbornik
5. 2015. Ocjena i tendencije razvitka prekrcajnih kapaciteta kontejnerskih terminala luke Rijeka, Ploče i Kopar, Zbornik Veleučilišta u Rijeci
6. 2013. Pomorska i prometna politika, sveučilišni udžbenik autora Dundović, Č i Grubišić, N.
7. 2013. Cluster approach in organization of transportation in the Baltic sea region, Transport
8. 2013. Development of PSO algorithm to increase the operation of port attraction, Transport
9. 2013. A data mining approach to forecast vessels arrivals in a transhipment container terminal, Transport
10. 2012. Optimal utilisation of the terminal for bulk cargo unloading, Simulation Modelling Practice and Theory
11. 2012. Advantages and Disadvantages of Electronic Navigational Chartsfor the Safety of Navigation, PROMET-Traffic&Transportation
12. 2011. Analiza efikasnosti putničkih luka u Republici Hrvatskoj, Pomorstvo
13. 2011. Analiza kretanja kontejnerskog prometa luke Rijeka u usporedbi s lukom Kopar, Pomorstvo
14. 2011. Simulation-based Design of Large-Scale Intermodal Supply Chain Networks, Pomorstvo