dr.sc. Sandra Janković red.prof.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za računovodstvo
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za računovodstvo
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za računovodstvo

GOOGLE SCHOLAR

Obrazovanje

- Diplomirani ekonomist Hotelski menadžment Hotelijerski fakultet Opatija, Sveučilište u Rijeci
- Doktor ekonomskih znanosti ( Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Doctor rerum socialium oeconomicarumque - Dr.rer.soc.oec.) Doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften Ekonomsko sveučilište u Beču (Wirsschaftsuniversitaet Wien)
- Magistar znanosti Poslijediplomski studij Menadžment u suvremenom hotelijerstvu Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

- redoviti profesor pomoćnik dekana za međunarodne studije (listopad, 2014 - danas ) Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- izvanredni profesor prodekan za međunarodnu suradnju Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
- docent Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Sveučilište u Rijeci
- asistent Hotelijerski fakultet Opatija, Sveučilište u Rijeci
- mlađi asistent Hotelijerski fakultet Opatija, Sveučilište u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Menadžersko računovodstvo
Preddiplomski studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
FMTU, UNIRI
nositeljica kolegija
Norma sati:
- Upravljanje prihodima
Preddiplomski studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
FMTU, UNIRI
nositeljica kolegija
Norma sati:
- Cost Management
Diplomski studij
FMTU, UNIRI
nositeljica kolegija
Norma sati:
- Računovodstvo SME
Preddiplomski sveučilišni studij
FMTU, UNIRI
nositeljica kolegija
Norma sati:
- Management Accounting
Preddiplomski studij
FMTU, UNIRI
nositeljica kolegija
Norma sati:
- Suvremeni računovodstveni sustavi
Doktorski studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
FMTU, UNIRI
nositeljica kolegija
Norma sati:
- Računovodstvo i revizija okoliša
Doktorski studij Menadžment održivog razvoja
FMTU, UNIRI
su-nositeljica kolegija
Norma sati:
- Upravljanje prihodima
SPDS Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
FMTU, UNIRI
nositeljica kolegija
Norma sati:
- Upravljanje prihodima u zdravstvenom turizmu
SPDS Zdravstveni turizam
FMTU, UNIRI
nositeljica kolegija
Norma sati:
- Osnove menadžerskog računovodstva
SPDS Financijsko pravo trgovačkih društava
Pravni fakultet, UNIRI
su-nositeljica kolegija
Norma sati:
- Računovodstvo okoliša
SPDS Računovodstvo, revizija i analiza
Ekonomski fakultet Osijek
su-nositeljica kolegija
Norma sati:
- Računovodstv okoliša
Diplomski studiju Održivi razvoj turizma
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
su-nositeljica kolegija
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Menadžersko računovodstvo kao segment uspješnosti hotelskoga poduzeća - primjer Hotel Sheraton Zagreb
Mislav Buljan
Sveučilišni preddiplomski
FMTU
- Upravljanje prihodima u hotelijerstvu -studija slučaja luksuznih hotela u Zagrebu
Matea Dumančić
Sveučilišni peddiplomski
FMTU
- Izvještavanje u hotelijerstvu - studij slučaja Terme Tuhelj
Tea Glažar
Sveučilišni preddiplomski
FMTU
- Upravljanje prihodima u području hrane i pića
Andrea Miličević
Sveučilišni preddiplomski
FMTU
- Bilanca i račun dobiti i gubitka najuspješnijih hotelskih poduzeća u Hrvatskoj
Anamarija Prenc
Sveučilišni preddiplomski
FMTU
- Ocjena profitabilnosti i popularnosti u odjeljenju hrane i pića
Lucija Sudarević
Sveučilišni preddiplomski
FMTU
- upravljanje prihodima u hotelijerstvu - studij slučaja hoteli tri zvjezdice
Ivana Šimunić
Sveučilišni preddiplomski
FMTU
- Posebnosti praćenja troškova u području organizacije manifestacija
Mislav Šapacan
Sveučilišni preddiplomski
FMTU
- Upravljanje prihodima - studij slučaja Pulske rivijere
Antonia Žgomba
Sveučilišni preddiplomski
FMTU
- Izvještavanje o održivosti: studij slučaja Milenij hoteli d.o.o.
Andrija Zorić
Sveučilišni preddiplomski
FMTU
- Sustav internog izvještavanja u Radisson Blu Resort Split
Ana Žamić
Sveučilišni preddiplomski
FMTU
- Izvještavanje po segmentima: studij slučaja Stella Maris Resort
Kristina Ždravac
Sveučilišni preddiplomski
FMTU
- Izvještavanje po segmentima u hotelu: studij slučaja Novi SPA Hotels & Resort
Martina Gnjidić
Sveučilišni preddiplomski
FMTU
- Benchmarking - instrument za upravljanje u hotelijerstvu
Moreno Milenković
Sveučilišni preddiplomski
FMTU
- Prozesskostenrechnung und Zielkostenrechnung: Instrumente des strategischen Kostenmanagement
Matea Lacković
Sveučilišni diplomski
FMTU
- Financijsko izjveštavanje u Velikoj Britaniji
Veronika Kamenar
Sveučilišni preddiplomskiki
FMTU
- Upravljanje troškovima u području hrane i pića: studij slučaja Restoran Yacht Club Opatija
Sarah Šikić
Sveučilišni preddiplomskiki
FMTU
- Međunarodni aspekti revizije
Kristina Bajac
Sveučilišni preddiplomskiki
FMTU
- Uloga revizije u spriječavanju prijevara
Kristina Hrastović
Sveučilišni preddiplomskiki
FMTU
- Interno izvještavanje u hotelijerstvu: studij slučaja hotel Lovran
Dorotea Podobnik
Stručni preddiplomski
FMTU
- Etika u reviziji - studij slučaja udruga Hrvatski računovođa
Antonia Mihalić
Sveučilišni preddiplomskiski
FMTU
- Interna revizija u hotelskom poduzeću : primjer hoteli Jadran d.d.
Silvija Babić
Sveučilišni preddiplomski
FMTU
- Interna revizija: case study Zagrebačka banka d.d.
Robertino Antić
Sveučilišni diplomski
FMTU
- Interne kontrole u hotelijerstvu: studij slučaja Milenij Hoteli d.o.o
Andrija Zorić
Sveučilišni preddiplomski
FMTU
- Upravljanje troskovima - usporedba između hrvatskih i grčkih hotelskih poduzeća
Bojan Eskić
Sveučilišni preddiplomski
FMTU
- Organizacija računovodstva u malim poduzećima: studij slučaja
Andro Težački
Stručni preddiplomski
FMTU
- Računovodstvo neprofitnih organizacija
Denis Belec
Stručni preddiplomski
FMTU
- Organizacija interne revizije - studij slučaja Erste banka d.d.
Ivana Tomasović
Sveučilišni preddiplomski
FMTU
- Upravljanje troškovima u odjeljenju hrane i pića
Ivan Milovan
Sveučilišni diplomski
FMTU
- Izvještavanje o društveno odgovornom poslovanju
Irena Tovarloža
Sveučilišni preddiplomski
FMTU

Osobni razvoj

- 1.8.2011. Hotel Revenue Management Certificate


Norma sati: 50 sati

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. S. Janković, D. Vlašić
Developing a benchmarking methodology for marina business
Toursism in Marine Environments 13 https://doi.org/10.3727/154427318X15276699095970

Q3

2. D. Krivačić, S. Janković
Managerial Attitudes on Environmental Reporting: Evidence from Croatia
Journal of Environmental Accounting and Management 5(4) (2017) 1. DOI: 10.5890/JEAM.2017.12.005

WOS

3. K. Poldrugovac, M. Tekavčić, S. Janković
Efficiency in the hotel industry: an empirical examination of the most influential factors
Economic research – Ekonomska istraživanja, vol. 29 583-597 http://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2016.1177464

WOS

4. M. Peršić, S. Janković, D. Vlašić
Sustainability Reporting: Possible Ways of Rethinging Hospitality Accointin
Economic and Social Development – JESD, Vol. 2, No. 2 85-101 http://www.jesd-online.com/dokumenti/upload/full_paper/JESD_2015_02_02.pdf

A1

5. S. Janković, D.Krivačić
Environmental Accounting as perspective for hotel sustainability: literature review
Tourism and Hospitality Management, 2014, Vol 20 No 1 103-120 https://www.fthm.uniri.hr/files/Casopis/Vol20No1/8%20Jankovic%20Krivacic.pdf

Q4

6. M. Peršić, S. Janković
The assessment of opportunities and assumptions of the Croatian health tourism development
Journal of Business Management No 6, 2012, 88-104

A1

7. B. Ljutić, S. Janković, D. Vlašić
Impact of Notes to Financial Statements on the Quality of Financial Reporting: Evidence from Croatia and Serbia
Journal of Business Management, Vol 5, 2012 66-77

A1

8. S. Janković, M. Peršić
Performance Benchmarking Tool in the Croatian Hotel Industry
Advences in Food, Hospitality and Tourism, vol 1 no 4

A1

9. V. Vejzagić, S. Janković, D. Vlašić
Tourist Destination Integral Product Eco-Efficiency
International Business & Economics Research Journal (IBER) , Volume 10, Number 1 63-72

A1

Znanstvene knjige

1. ko-autor
M. Peršić, S. Janković, D. Krivačić
The Dynamics of Corporate Social Responsibility A Critical Approach to Theory and Practice
Sustainability Accounting: Upgrading Corporate Social Responsibility - pogavlje u znanstvenoj knjizi Aluchna Maria, Idowu Samuel O. Springer International Publishing Switzerland 10.1007/978-3-319-39089-5
2. ko-autor
S. Janković, K. Poldrugovac
Spremljanje in primerjava dosežkov hrvaških in slovenskih hotelov / Praćenje i usporedba rezultata hrvatskih i slovenskih hotel
Benchmarking: prepoznavanje najboljše prakse v hotelirstvu / Benchmarking: potraga za najboljom praksom u hotelijerstvu- poglavlje u znanstvenoj monografiji G. Ivankovič, M. Jerman Založba Univerze na Primorskem Kopar https://www.bib.irb.hr/855629
3. ko-autor
M. Peršić, S.Janković, V. Vejzagić
Business Strategy and Sustainability - Development in Corporate Governance and Responsibility
Challenges of Environmental Accounting in Tourism Destination as a Trend of Sustainable Development - poglavlje u znanstvenoj knjizi Aras,G., Crowther,D. EMERALD BOOKS - Emerald Group Publishing Limited Wagon Lane, Bingley, UK https://www.bib.irb.hr/663903
4. ko autor
M. Peršić, S. Janković
International tourism - Case Studies Text Book
Superbike World Championship in Tourism Offer - poglavlje u znanstvenoj knjizi Ludmila Novacka University of Economics Bratislava https://www.bib.irb.hr/663887
5. ko-autor
Gulin, Danimir; Janković, Sandra; Dražić Lutilsky, Ivana; Perčević, Perčević, Hrvoje; Peršić, Milena; Vašiček, Vesna
Upravljačko računovodstvo
pogalvja u sveučilišnom udžbeniku D. Gulin, M. Peršić Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika - RIF Zagreb http://www.rif.hr/knjige/nove-publikacije/narudzba/49/upravljacko-racunovodstvo
6. ko-autor
M. Peršić, S. Janković
Tourism Management: Perspectives and Opportunities
Environmental costs in the Hotel Industry of Croatia - poglavlje u znanstvenoj knjizi Brezovec, Aleksandra ; Lazanski Jere Tadeja Fakulteta za turistične študije - Turistica Portorož https://www.bib.irb.hr/558797
7. ko-autor
M. Peršić, S. Janković, D. Clašić
International Tourism
Eco Hotels - Philosophy of the 21st Century - poglavlje u znanstvenoj knjizi Ludmila Novacka University of Economics in Bratislava Bratislava https://www.bib.irb.hr/380017
8. ko-autor
M. Peršić, S. Janković
Menadžersko računovodstvo hotela
poglavlja u sveučilišnom udžbeniku Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika ; Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija Zagreb https://www.bib.irb.hr/222393

Znanstveni projekti

1. -
Benchmarking - izvor informacija za upravljanje prihodima; voditeljica projekta; UNII; 19.700; https://www.fthm.uniri.hr/index.php/projekti-uniri-2016/zp-uniri-1-16

Mentorstvo doktorandima

1. -
Dubravka Krivačić; Doktorat Izvještavanje o okolišu: Odgovornom poslovnom praksom do poslovne održivosti; Menadžment održivog razvoja; 02.12.2016.;