Prof. dr. Pavao Komadina


e-pošta : pavao.komadina@uniri.hr
e-pošta : komadina@pfri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
prof. dr. sc. Pavao Komadina

Obrazovanje

1.1.2002. - redoviti profesor tehničkih znanosti u trajnom zvanju Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.1998. - redoviti profesor iz područja tehničkih znanosti Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.1994. - Izvanredni profesor iz područja tehničkih znanosti Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.1991. - doktorat tehničkih znanosti Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.1991. - docent iz područja tehničkih znanosti Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.1985. - magistar tehničkih znanmosti Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.1985. - viši predavač (nautičke grupe predmeta) Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.1980. - dipl. ing. pomorskog prometa - nautičkog smjera Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.1970. - inžinjer pomorskog prometa Viša Pomorska škola u Rijeci
1.1.1970. - Zapovjednik broda od 3000 BT ili većem Lučka kapetanija Rijeka
1.1.1966. - Časnik plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem Lučka kapetanija Rijeka
1.1.1965. - pomorski nautičar Pomorska škola Bakar

Radno iskustvo

1.1.2013. - 30.9.2016. Predstojnik Zavoda za nautičke znanosti Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2010. - 1.1.2013. Prorektor za suradnju sa zajednicom i privredom te zapošljivost studenata Rektorat Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2010. Dekan Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2004. Zamjenik ministra pomorstva prometa i veza Ministarstvo pomorstva prometa i veza RH
1.1.1996. - 1.1.2000. Dekan Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.1986. - 1.1.1996. Ravnatelj, direktor te prodekan za poslovne odnose Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.1979. - 1.1.1986. Direktor SOUR-a za usmjereno obrazovanje Visokoškolsko obrazovanje
1.1.1975. - 1.1.1979. Profesor stručnih predmeta Pomorska škola Bakar
1.1.1970. - 1.1.1975. Zapovjednik broda od 3000 BT ili većem Otto, A. Muller, Hamburg, Njemačka
1.1.1965. - 1.1.1973. Časnik plovidbene straže na brodu od 500 BT ili veće, Jugolinija Rijeka

Nagrade i priznanja

1.1.2011. Nagrada grada Rijeke 2011. za doprinos pomorskoj znanosti, obrazovanju i razvitku pomorskog gospodarstva
1.1.2010. Nagrada „Zlatno jedro“ za doprinos razvoju sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša na Jadranu 2010., Međunarodni sajam nautike, Rijeka
1.1.2003. Nagrada predsjednika RH “Red Danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovića” (Posebne zasluge za izgradnju Autoceste Rijeka-Zagreb)

Članstva

- Počasni član (emeritus) Akademije tehničkih znanosti (HATZ)
- Počasni član Britanskog nautičkog instituta (Nautical Institute,UK)
- Predsjednik Nadzornog odbora TIC-a, Tehnologijski inovacijski Centar Sveučilišta u Rijeci
- Predsjednik Nadzornog odbora „Strip“ d.o.o., Studentska riječka poduzeća
- Predsjednik Upravnog Vijeća Sveučilišnog centra – Sveučilište u Rijeci
- Član Upravnog vijeća srednje pomorske škole Bakar
- Član Upravnog vijeća srednje obrtničke škole
- Član ocjenjivačkog suda „Plave vrpce“ izdavačke novinske kuče „Vjesnik“ koja se dodjeljuje za pojedinačne i skupne pothvate na moru u spašavanju ljudi i imovine
- Osnivač Udruge pomorskih učilišta Hrvatske (predsjednik u dva mandata)
- Član Zajednice pomorskih škola Jugoslavije (predsjednik u dva četverogodišnja mandata)
- Član Royal Institute of Navigation, Velika Britanija (profesor nautičke grupe predmeta)
- Član International Association of Maritime Lecturers IMLA, Malmö, Švedska
- Predsjednik Upravnog vijeća Sveučilišta u Rijeci
- Potpredsjednik društva za proučavanje i unapređenje pomorstva Hrvatske
- Predsjednik Znanstvenog savjeta za pomorstvo HAZU
- Član Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti – polje strojarstvo, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike, za izbor znanstvenika u znanstvena zvanja
- Redoviti član znanstvenog savjeta za pomorstvo HAZU
- Redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.
- Predstavnik Hrvatske u MAB (Memorandum Advisory Board) Pariškog memoranduma kao predstavnik zemalja nečlanica EU (Kanada i Hrvatska)
- Predsjednik Nadzornog odbora društva Autocesta Rijeka – Zagreb
- Predsjednik Nadzornog odbora Jadrolinija – Rijeka
- Predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka
- Predsjednik Nadzornog odbora Hrvatskog registra brodova Split
- Predsjednik skupština u ime Vlade RH: Hrvatskih željeznica, Deutsche Telecoma (HT-com), Hrvatske kontrole zračnog prometa, Croatia Airlines
- Član izvršnog odbora udruge pomorskih kapetana Sjevernog Jadrana „Kraljica mora“
- Član udruge inženjera pomorskog prometa i inženjera prometa na plovnim putovima unutarnjih voda i član Upravnog odbora Hrvatske Komore inženjera tehnologije prometa i transporta
- Stalni član ispitnih komisija Ministarstva mora prometa i infrastrukture pri Lučkoj kapetaniji Rijeka za stjecanje najviših zvanja u pomorstvu
- Vanjski član Saborskog odbora za pomorstvo, promet i veze kao priznati znanstvenik i stručnjak iz područja pomorskog prometa (2 četverogodišnja mandata).
- Predsjednik Županijskog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru PGŽ (3 četverogodišnja mandata).
- Predsjednik Županijskog Odbora za pomorstvo, promet i veze. (Dva mandata)
- Predsjednik Nadzornog odbora udruge diplomiranih studenata Pomorskog fakulteta u Rijeci „Alumni PFRI“,

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Mišković, Darijo ; Kurtela, Željko ; Komadina, Pavao
Mjere nadzora i sigurnost brodova u plovnom području dubrovačke luke
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo 63 53-60 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=817003

2. Ristov, Pančo ; Mrvica, Ante ; Komadina, Pavao ; Tomas, Vinko
Informacijski sustav podržan RFID tehnologijom u procesu prodaje i kontrole karata u brodskom putničkom prometu
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo 62 8-15 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=760848

3. Ristov, Pančo ; Mrvica, Ante ; Komadina, Pavao ; Tomas, Vinko
Informacijski sustav podržan RFID tehnologijom u procesu prodaje i kontrole karata u brodskom putničkom prometu
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo 62 8-15 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=760848

4. Ristov, Pančo ; Komadina, Pavao ; Tomas, Vinko
Model for the reliability, availability and safety of the control centers of the vessel traffic management and information systems
Promet - Traffic & TransportationTraffic&Transportation 25 395-403 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=638190

WOS

5. Ristov, Pančo ; Komadina, Pavao ; Tomas, Vinko
Pouzdanost i raspoloživost sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom
ToMS ~ Transactions on Maritime Science Vol.2 101-108 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659566

6. Komadina, Pavao ; Brčić, David ; Frančić, Vlado
VTMIS služba u funkciji unaprjeđenja sigurnosti pomorskog prometa i zaštite okoliša na Jadranu
Pomorski zbornik 47-48 27-40 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=695284

7. Ristov, Pančo ; Komadina, Pavao ; Tomas, Vinko ; Mrvica, Ante
Maintenance of computer equipment in vessel traffic management information system
121-127 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=629053

8. Rudan, Igor ; Komadina, Pavao ; Ivče, Renato
Officers' Subjective Near Miss Notion in Situation of Collision Avoidance at Sea
Promet - Traffic & Transportation 24 317-322 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605544

WOS

9. Ristov, Pančo ; Komadina, Pavao ; Tomas, Vinko ; Mrvica, Ante
SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE APPLICATION IN THE MARITIME SYSTEMS
134-142 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=637391

10. Komadina, Pavao ; Tomas, Vinko ; Valčić, Marko
Combinatorial Neural Networks Based Model for Identification of Marine Steam Turbine Clustered Parameters
Promet - Traffic & Transportation 23 1-9 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=505475

WOS

11. Komadina, Pavao ; Maglić, Lovro
Čimbenici utjecaja i metode određivanja radnog opterećenja VTS operatera
Pomorstvo : journal of maritime studies 25 343-369 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=567247

12. Koboević, Žarko ; Komadina, Pavao ; Kurtela, Željko
Protection of the seas from pollution by vessel’s sewage with reference to legal regulations
Promet - Traffic & Transportation 23 377-387 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=566456

WOS

13. Kurtela, Željko ; Komadina, Pavao
Application of Hydrocyclone and UV Radiation as a Ballast Water Treatment Method
Promet - Traffic & Transportation 22 183-191 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=481771

WOS

14. Kurtela, Željko ; Komadina, Pavao
Harmfulness Evaluation Method for On-Board Water Ballast Management
Promet - Traffic & Transportation 21 7-14 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=384127

WOS

15. Krasić, Davor ; Gatti, Petra ; Horak, Siniša ; Kušen, Eduard ; Komadina, Pavao ; Mohović, Robert ; Mohović, Đani ; Rudan, Igor
Studija dugoročnog razvoja luke Poreč
- 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=381840

16. Krasić, Davor ; Gatti, Petra ; Horak, Siniša ; Kušen, Eduard ; Komadina, Pavao ; Mohović, Robert ; Mohović, Đani ; Rudan, Igor
Studija dugoročnog razvoja luke Poreč
- 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=381840

17. Krasić, Davor ; Gatti, Petra ; Horak, Siniša ; Kušen, Eduard ; Komadina, Pavao ; Mohović, Robert ; Mohović, Đani ; Rudan, Igor
Studija dugoročnog razvoja luke Poreč
- 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=381840

18. Horak, Siniša ; Marušić, Zrinka ; Krasić, Davor ; Tomljenović, Renata ; Kušen, Eduard ; Telišman-Košuta, Neda ; Carić, Hrvoje ; Kesić, Blanka ; Komadina, Pavao ; Jugović, Alen ; Rudan, Igor ; Tijan, Edvard
Studija održivog razvoja kruzing turizma u Hrvatskoj
- 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=331218

19. Horak, Siniša ; Marušić, Zrinka ; Krasić, Davor ; Tomljenović, Renata ; Kušen, Eduard ; Telišman-Košuta, Neda ; Carić, Hrvoje ; Kesić, Blanka ; Komadina, Pavao ; Jugović, Alen ; Rudan, Igor ; Tijan, Edvard
Studija održivog razvoja kruzing turizma u Hrvatskoj
- 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=331218

20. Horak, Siniša ; Marušić, Zrinka ; Krasić, Davor ; Tomljenović, Renata ; Kušen, Eduard ; Telišman-Košuta, Neda ; Carić, Hrvoje ; Kesić, Blanka ; Komadina, Pavao ; Jugović, Alen ; Rudan, Igor ; Tijan, Edvard
Studija održivog razvoja kruzing turizma u Hrvatskoj
- 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=331218

21. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Hlača, Bojan
Network analysis of the mediterranean port supply chain structures
Pomorstvo : journal of maritime studies 21 211-220 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310646

22. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Hlača, Bojan
Network analysis of the mediterranean port supply chain structures
Pomorstvo : journal of maritime studies 21 211-220 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310646

23. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Kardum , Zdravko
Maritime Safety and Security in the Alpe Adria Region - Concept for LivingLab
Organizacija, Journal of Management, Informatics and Human resources 40 118-121 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=348771

24. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Kardum , Zdravko
Maritime Safety and Security in the Alpe Adria Region - Concept for LivingLab
Organizacija, Journal of Management, Informatics and Human resources 40 118-121 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=348771

25. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Hlača, Bojan
Network Analysis Applied to Mediterranean Liner Transport System
- - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=348796

26. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Hlača, Bojan
Network Analysis Applied to Mediterranean Liner Transport System
- - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=348796

27. Pritchard, Boris ; Zec, Damir ; Komadina, Pavao
On recent developments in maritime education and training in Croatia
- - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=346018

28. Komadina, Pavao ; Rudan, Igor ; Frančić, Vlado
A proposal for vessel trafic systems in the traffic lane leading to the port of Rijeka
- - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281197

29. Komadina, Pavao ; Rudan, Igor ; Frančić, Vlado
A proposal for structuring monitoring and control systems of navigation in the traffic lane next to the port of Split
Promet - Traffic & Transportation 18 67-72 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281182

WOS

30. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Hlača, Bojan
Using Networks to Measure Mediterranean Liner Transportation System
Pomorski zbornik 43 15-19 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=348874

31. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Hlača, Bojan
Using Networks to Measure Mediterranean Liner Transportation System
Pomorski zbornik 43 15-19 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=348874

32. Komadina, Pavao ; Čišić, Dragan ; Hlača , Bojan
GLOBALIZATION IN MARITIME TRANSPORT INDUSTRY
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo 53 183-189 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=348776

33. Komadina, Pavao ; Čišić, Dragan ; Hlača, Bojan
GLOBALIZATION IN MARITIME TRANSPORT INDUSTRY
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo 53 183-189 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=353184

34. Komadina, Pavao ; Zec, Damir
Recent changes in European MET systems - Influence on the Accident Prevention at Sea
- - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=282550

35. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Poletan Jugović, Tanja ; Jugović, Alen ; Rudan, Igor ; Kitarović, Jakov ; Perić, Ana ; Kurek, Ana ; Draščić, Biserka ; Ogrizović, Dario
Detailed user trial concept
- 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=280490

36. Komadina, Pavao ; Rudan, Igor ; Frančić, Vlado
Prijedlog ustroja sustava nadzora i upravljanja plovidbom na plovnom putu do luke Zadar
Pomorstvo (Journal of Maritime Studies) 19 125-134 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=229112

37. Komadina, Pavao ; Rudan, Igor ; Frančić, Vlado
Hrvatsko visoko pomorsko školstvo u svjetlu Bolonjske deklaracije
Pomorski zbornik 43 183-198 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=229113

38. Mohović, Robert ; Komadina, Pavao ; Mohović, Đani
Komparativna analiza poprečne stabilnosti brodova različitih tehnologija za stanje brod potpuno nakrcan homogenim teretom
Pomorstvo : journal of maritime studies 19 207-214 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=569456

39. Čišić, Dragan ; Perić, Jože ; Komadina, Pavao
TRANSACTION COSTS IN DIGITAL ECONOMY
59-63 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=163228

40. Markovčić Kostelac, Maja ; Komadina, Pavao
Prikaz međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima, 2004.
Pomorski zbornik 41 293-300 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=179386

41. Komadina, Pavao ; Mrakovčić Kostelac, Maja
Coast Guard of Republic of Croatia
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=284488

42. Komadina, Pavao ; Markovčić Kostelac, Maja ; Kiperaš, Željko
Primjena međunarodnih standarda sigurnosti na moru i zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj
Pomorski zbornik 40 23-34 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=139935

43. Komadina, Pavao ; Markovčić-Kostelac, Maja ; Kiperaš, Željko
Primjena međunarodnih standarda sigurnosti na moru i zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj
Pomorski zbornik 40 23-34 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=121486

44. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Kesić, Blanka
Towards the Unified Theory of the Port Gravitation Areas - Introduction Information Centrality
- - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114853

45. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Počuča, Milojka
Transaction Costs And Optimal Number Of Suppliers For Transport Logistics Using Electronic Commerce Technologies
Suvremeni promet 20 359-363 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=58071

46. Komadina, Pavao ; Čišić, Dragan ; Kesić, Blanka
Impact of the telecommunications and information technologies on transport
Suvremeni promet 20 351-354 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=58080

47. Baričević, Hrvoje ; Komadina, Pavao ; Čišić, Dragan
Search costs in the electronic marketplaces
Suvremeni promet 20 373-375 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=58092

48. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Baričević, Hrvoje
Electronic data commerce techniques for process change in an integrated supply chain
Transporti Europei IV 33-39 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=58094

49. Zec, Damir ; Komadina, Pavao ; Pritchard, Boris
Mogućnost uspostave standardnog svjetskog sustava obrazovanja pomoraca
Pomorstvo : journal of maritime studies 14 181-187 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=346002

50. Čišić, Dragan ; Tireli, Enco ; Komadina, Pavao
Investigating the Freigt Transport Communication Network Structure
61-65 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=296648

51. Čišić, Dragan ; Kesić, Blanka ; Komadina, Pavao
Redesigning International Logistic Structures
76-79 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=58747

52. Zec, Damir ; Komadina, Pavao ; Pritchard, Boris
Toward a global standard MET system ? An analysis of the strengths and weaknesses of present MET systems
140-146 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=50082

53. Zec, Damir ; Pritchard, Boris ; Komadina, Pavao
MET – Academic approach vs. STCW 95
47-54 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=346043

54. Kesić, Blanka ; Komadina, Pavao ; Čišić, Dragan
Impact of the telecommunications and informations techologies on transport
- 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=115164

55. Kesić, Blanka ; Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao
Implication of electronic commerce technologies on transport logistics
445 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114825

56. Čišić, Dragan ; Tireli, E. ; Komadina, Pavao
Investigating the freight transport communication network structure
- - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114847

57. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Počuča, Milojka
Transaction Costs And Optimal Number Of Suppliers For Transport Logistics Using Electronic Commerce Technologies
359 - 363 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114854

58. Kesić, Blanka ; Komadina, Pavao ; Čišić, Dragan
Cost benefit analysis of the usage of the electronic documents in transport
588 - 593 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=58921

59. Čišić, Dragan ; Vranić, Duško ; Komadina Pavao
Belief networks in analyzing accidents
1-11 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=59462

60. Baričević, Hrvoje ; Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao
Information technology for freight transportation coordination
515-519 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=59407

61. Komadina, Pavao ; Čišić, Dragan ; Počuča, Milojka
Port cooperation and transaction cost
582 - 587 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=58953

62. Kesić, Blanka ; Komadina, Pavao ; Čišić, Dragan
Cost benefit analysis of the usage of the electronic documents in transport
588 - 593 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=58910

63. Čišić, Dragan ; Kylaheiko, Kalevi ; Komadina, Pavao
Origins of bargaining power in logistic supply chains
588 - 593 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=58897

64. Zec, Damir ; Pritchard, Boris ; Komadina, Pavao
MET ? Academic approach vs. STCW 95
47-54 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=50085

65. Komadina, Pavao ; Čišić, Dragan ; Kesić, Blanka
Uporaba elektroničke razmjene podataka u pomorstvu
Naše More 46 141-150 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=58104

66. Komadina, Pavao ; Vranić, Duško ; Mohović Robert
Komparativna analiza poprečne stabilnosti brodova različitih tehnologija u balastu
Pomorstvo 13 229-236 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=60277

67. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Kesić, Blanka
Investigating the power in freight transport communication network structure
Promet-Traffic-Traffico 11 89-93 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=58114

68. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Zec, Damir
Implication of electronic commerce techologies on transport logistics
Promet - 85-87 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114369

69. Kylaheiko, Kalevi ; Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao
Application of transaction costs to choice of transport corridors
Promet-Traffic-Traffico 11 85 -87 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=58110

70. Komadina, Pavao ; Kos, Serđo ; Mohović, Robert
Uporaba sustava "ECDIS" kod nekih odabranih korisnika u pomorskoj navigaciji
Naše more 46 45-48 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=35576

71. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao
Vessel System Electronic Task Allocation Using Herman Situation Cube
209-224 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=59527

72. Komadina, Pavao ; Čišić, Dragan ; Zec, Damir
Using baesian network for vessel situation task allocation
235-421 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114811

73. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Kesić, Blanka
Reasearch of the transport supply chain: results of the simulation experiments
- 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114804

74. Komadina, Pavao ; Zec, Damir ; Čišić, Dragan
Towards the cost - benefit analysis of the usage of the electronic documents in transport
- - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114807

75. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Kesić, Blanka
Using computer mediated communications for longlife learning
136-143 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=35492

76. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Vranić, Duško
Analysis of safety levels for an intelligent automatic controlled vessel
199-208 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=59421

77. Zec, Damir ; Komadina, Pavao ; Vranić, Duško
Teorija traganja - primjena u arhipelaškim morima
Naše more 45 181-184 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=35361

78. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Sušanj, Josip
Analysis of safety levels for an intelligent automatic controlles vessel
105-107 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114735

79. Kesić, Blanka ; Komadina, Pavao ; Stražičić, Pavao
Jadransko more: vrata Srednje Europe
129-141 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=115183

80. Tićac, Ante ; Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao
INMARSAT Communications Network as Trusted Third party in Open Electronic Commerce
19-26 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=35365

81. Komadina, Pavao ; Sušanj, Josip ; Čišić, Dragan
Analysis of safety levels for an inteligent automatic controlled vessel
105-107 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=35366

82. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Tićac, Ante
INMARSAT Communications Network as Trusted Third party in Open Electronic Commerce
19-25 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114670

83. Kesić, Blanka ; Komadina, Pavao ; Čišić, Dragan
Towards the unified theory of the port gravitational areas: introduction information centrality factors
67-71 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114818

84. Čišić, Dragan ; Mrnjavac, Edna ; Komadina, Pavao
Self governing global virtual supply chain
121-126 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114675

85. Mrnjavac, Edna ; Komadina, Pavao ; Dundović, Čedomir
Yard gantry cranes in the optimization of the stacking area tehnological process of the port container terminal
123-131 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4876

86. Kesić, Blanka ; Komadina, Pavao ; Vranić, Duško
Macrologistic approach to the organization and effectiveness of a port system
147-155 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4877

87. Mrnjavac, Edna ; Komadina, Pavao ; Kesić, Blanka
Containerisation in croatian ports: necessities and possibilities of development
Transporti Europei 27 42-47 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4870

88. komadina, Pavao ; Zec, Damir
Strategic development of maritime traffic organization on the Adriatic Sea
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo 44 15-21 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=347102

89. Martinović, Dragan ; Komadina, Pavao ; Tireli, Enco
Automatic Ship Power Bridge Control
11-16 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=296647

90. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Kos, Serđo
Implication of electronic commerce on transport logistics
213-214 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114725

91. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Kos Serđo
Integrating electronic commerce and lean logistic reasearch framework
233-236 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114742

92. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao
Metode i alati za projektiranje informacijskih sustava
269 - 274 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114837

93. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao
Electronic commerce on the Internet
164-166 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114836

94. Mrnjavac, Edna ; Kesić, Blanka ; Komadina, Pavao
The influence of Feeder Service development in Mediteranean on the Containerisation in Croatian Ports
17-22 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=115145

95. Komadina, pavao ; Zec, Damir
Proposal for a Routeing System on the Adriatic Sea
Trasporti europei 1 15-21 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=347144

96. Komadina, Pavao ; Zec, Damir
The Adriatic Sea - A particularly sensitive area
Trasporti europei 3 42-46 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=347129

97. Kirinčić, Josip ; Komadina, Pavao ; Mrnjavac, Edna ; Kesić, Blanka
Resursi hrvatskih morskih luka u kontekstu prometnih zbivanja u Europi
110-114 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=115180

98. Komadina, Pavao ; Zec, Damir
ADRIA VTS - Information and communication support of routing system in the Adriatic Sea
- 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=347555

99. Komadina, Pavao ; Zec, Damir ; Bičanić, Z
O načelima usmjeravanja pomorske plovidbe
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo 42 225-229 - 1995.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=347165

100. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Mrak, Zoran ; Sušanj Josip
Captain´s interface: information engineering for ship operation
183-185 - 1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114728

101. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Mrak, Zoran ; Sušanj Josip
Expert system based computerised ship navigational system
193-197 - 1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114717

102. Komadina, Pavao ; Luzer, Josip ; Matković, Milan
The education and training of ship engineers at the Faculty of maritime and transport studies - Rijeka
I.M.L.A. Newsletter. 15 1-11 - 1990.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=295938

103. Čišić, Dragan ; Kesić, Blanka ; Komadina, Pavao
Simulation Of The Transport Supply Chain Document Flow
u tisku (in print)
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114655

104. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Počuča, Milojka
Modeling the dokumentation flow in transport supply chain
u tisku (in print)
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114662

105. Šestan, Anton ; Dundović, Čedomir ; Komadina, Pavao
Effects of the process of rust removal with hand grinding machines in closed spaces on board
-
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=294526

Znanstvene knjige

1.
Kovačić, Mirjana ; Komadina, Pavao
Upravljanje obalnim područjem i održivi razvoj
Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560485
2.
Rukavina, Daniel ; Lučin, Pero ; Kalogjera, Goran ; Lenac, Zdravko ; Perić, Jože ; Bezinović, Petar ; Bezić, Heri ; Hlača-Mlinar, Roberta ; Štimac, Goran ; Kandžija, Vinko ; Ivanović, Zoran ; Bacarini, Elvio ; Ožanić, Nevenka ; Kapović, Miljenko ; Komadina, Pavao ; Grozdanić, Velinka ; Mikac, Tonči ; Pejčić, Aleksandra ; Albrecht, Želimir ; Tomljanović, Senka ; Jugović, Alen ; Čengić, Tomislav ; Dobrović, Ivan ; Tomić, Ana ; Stolac, Diana
Sveučilište u Rijeci – Strategija 2007-2013 / University of Rijeka – Strategy 2007-2013
Sveučilište u Rijeci - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=608161
3.
Komadina Pavao
Stabilnost broda
Milošević, Miodrag Pomorski fakultet u Rijeci - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=295943
4.
Komadina, Pavao ; Bonefačić, Branko ; Zec, Damir
Optimalizacija veličine tankera matematičkim modeliranjem
Fakultet za pomorstvo i saobraćaj - 1992.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=347309
5.
Komadina, Pavao
Pomorski leksikon
Simović, Anton Jugoslovenski leksikografski zavod - 1990.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=295941

Pozvana predavanja

1. Kesić, Blanka ; Komadina, Pavao ; Dundović, Čedomir
Utjecaj prometnih koridora na razvoj luke Ploče
Sarajevo, Bosna i Hercegovina - 1.4.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=247562
2. Martinović, Dragan ; Komadina, Pavao ; Tirelli, Enco
Automatsko upravljanje brodskim strojnim kompleksom sa zapovjedničkog mosta
Ljubljana, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4881
3. Novak, Andrej ; Komadina, Pavao ; Zec, Damir
The GMDSS System ? An Application In The Archipelagic Sea
Ljubljana, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=35362
4. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Hlača, Bojan
Network measures of mediteranean network system
Napulj, Italija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=417101
5. Komadina , Pavao ; Kos , Serđo , Rudan , Igor
Obalna straža u funkciji održivoga pomorskog razvoja
Zagreb , Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=503910

Kongresna priopćenja

1.
Komadina, Pavao ; Mrakovčić-Kostelac, Maja ; Kiperaš, Željko
Janaf- jučer, danas, sutra i mjere zaštite Jadrana Predavanje Okrugli stol "Znanost o zaštiti Jadrana" Rijeka, Hrvatska - 25.4.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=140006
2.
Komadina, Pavao ; Markovčić-Kostelac, Maja ; Kiperaš, Željko
JANAF - jučer, danas, sutra i mjere zaštite Jadrana Predavanje Okrugli stol 'Znanost o zaštiti Jadrana' Rijeka, Hrvatska - 25.4.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=121453
3.
Čišić, Dragan ; Tirelli, Enco ; Komadina, Pavao
Investigating the freight transport communication network structure Predavanje 23 International MIPRO Conference Opatija, Hrvatska - 23.5.2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=59337
4.
Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Tićac, Ante
Global Virtual transport Logistic Organisation Ostalo 42th International Symposium electronic in Maritime Zadar, Hrvatska - 1.1.2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114846
5.
Komadina, Pavao ; Čišić, Dragan ; Mrnjavac, Edna
Computer aided logistics : an economic dimension Poster 4th International Symposium on Logistics Florence, Italija - 1.1.1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=35363
6.
Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Vranić, Duško
Analysis For Establishing Safgety Levels For Automatic Controlled Vessel Poster Mednarodno znanstveno-strokovno posvetovanje o prometni znanosti ICTS '98 Trst, Italija - 1.1.1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=115315
7.
Kesić, Blanka ; Komadina, Pavao ; Vranić, Duško
Macrologistic approach to the organization and effectiveness of the port system Poster ICTS '97 : Mednarodno znanstveno-strokovno posvetovanje o prometni znanosti Portorož, Slovenija - 20.11.1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=115127
8.
Kesić, Blanka ; Komadina, Pavao ; Stražičić, Nikola
Sjevernojadranske luke: vrata srednje Europe Ostalo - -
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=115283

Znanstveni projekti

1. 1.1.2004. - 1.1.2010.
Model ustroja obalne straže Jadranskih zemalja; Glavni istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ; ;
2. 1.1.2002. - 1.1.2004.
Short Sea Shipping; Voditelj projekta u ime Vlade Republike Hrvatske „Short Sea Shipping“; EU; ;
3. -
Sigurnost plovidbe i zaštita morskog okoliša u Hrvatskoj; Glavni istraživač; MMPI; ;
4. -
Sigurnost plovidbe i zaštita morskog okoliša, pomorski prometni tokovi i sustav pomorskog obrazovanja u Hrvatskoj do 2020. godine; Glavni istraživač; MMPI; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Robert Mohović; Magisterij Komparativna analiza poprečne stabilnosti kod brodova različitih tehnologija; ; 1995. godina;
2. -
Darko Glažar ; Magisterij Feeder servis brodova za prijevoz automobila i ostalih vozila; ; 1995. godine ;
3. -
Želimir Papković; Magisterij Čimbenici sigurnosti plovidbe u zaštiti mora i priobalja; ; 2004. godine ;
4. -
Igor Rudan; Magisterij Prilog ustroja sustava nadzora i upravljanja plovidbom Jadranskim morem i prilaznim plovnim putevima do hrvatskih luka; ; 2005. godina ;
5. -
Maja Jurasić; Magisterij Prilog integralnom upravljanju pomorskim dobrom na otočnom području; ; 2011. godine ;
6. -
Dragan Čišić; Doktorat Analiza upliva tehnologije elektroničkog gospodarstva na logistiku transportnog sustava; ; 1999. godine ;
7. -
Robert Mohović; Doktorat Model manevriranja brodom u ograničenim plovnim područjima u funkciji sigurnosti i zaštite morskog okoliša; ; 2002. godine ;
8. -
Maksim Klarin; Doktorat Prilog istraživanju zbrinjavanja balastnih voda tankera; ; 2006. godine ;
9. -
Željko Kurtela ; Doktorat Metodologija postupanja vodenim balastom na brodu; ; 2006. godina;
10. -
Igor Rudan ; Doktorat Model ranog otkrivanja opasnosti – doprinos sustavu nadzora i upravljanja; ; 2005. godina ;
11. -
Pančo Ristov ; Doktorat Doprinos pouzdanosti i raspoloživosti sustava nadzora i upravljanja pomorskim prometom na Jadranu; ; 2012. godina ;
12. -
Ante Mrvica ; Doktorat Racionalizacija pomorskog povezivanja kopna i otoka međusobno u Republici Hrvatskoj; ; 2015. godina ;
13. -
Srđan Žuškin ; Doktorat Optimizacija rasporeda tereta na kontejnerskim brodovima u funkciji skraćenja prekrcajnoga procesa; ; 2015. godina ;

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-
U funkciji predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka donio odluku o gradnji novog kontejnerskog terminala „Zagrebačka obala“ kapaciteta 600.000 TEU-a sa dubinom mora od 20 metara gdje mogu pristati Post-panamax kontejnerski brodovi (završetak gradnje 2018. godine).
Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka   Istraživač - projekt Zagrebačka obala
2.
-
Osigurao sredstva za nabavu prvih kompjuteriziranih simulatora na jadranskim učilištima – RADAR navigacijski simulator s ARPA sustavom i simulator brodske strojarnice od tvrtke NOR-control, a u skladu STCW konvencijom.
Pomorski fakultet u Rijeci  
3.
-
Nabavio školske brodove i veslačke čamce tipa lifeboat za tradicionalne regate
Pomorski fakultet u Rijeci  
4.
-
Nabavio prvu informatičku radionicu sa 25 stolnih računalima (MD TRADE)
Pomorski fakultet u Rijeci  
5.
-
Ugradio prvu radionicu sa računalim tipa “Commodore” i “Spectrum”
Pomorski fakultet u Rijeci  
6.
-
Nabavio i osigurao sredstva za 2. generacije nautičkih simulatora (Data bridge 2000)
Pomorski fakultet u Rijeci  
7.
-
Nabavio i osigurao u svojim mandatima kao dekan dva simulatora za navigaciju, brodsko strojarstvo, simulatore za krcanje i slaganje tereta, te GMDSS simulator od tvrtke TRANSAS (model 4000) sa kompletnim zapovjedničkim mostom i vizualizacijom stvarnih radarskih slika i mogućnosti valjanja i posrtanja matematičkih modela brodova za vrijeme uvježbavanja plovidbe
Pomorski fakultet u Rijeci  
8.
-
Pribavio sredstva od pomorskog gospodarstva i ugradio prvi kompjuterizirani fono laboratorij za učenje stranih jezika
Pomorski fakultet u Rijeci  
9.
-
Jedan od osnivača Bakarske veslačke regate sa brodicama tipa „life-boat“, danas tradicionalne regate, te jedan od osnivača Riječke veslačke regate sa brodicama tipa „life-boat“ (danas 18. tradicionalna regata). U osnivanju su sudjelovali Marijan Los gradonačelnik Bakra, prof. Vanda Copić, dr. sc. Dinko Zorović, prof. Albino Redžić i dr. sc. Milivoj Dujmović – pročelnik za Društvene djelatnosti PGŽ
 
10.
-
Sudski vještak za pomorske nezgode
RH  

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. - Gost prof. na Svjetskom pomorskom univerzitetu u Malmö-u Švedska, osnovanom od IMO- a, Ujedinjene nacije na poziv generalnog tajnika gospodina C. P. Srivastava

Malmö, Švedska
2. - Predavač na International Maritime Academy – Trieste (IMA) za naobrazbu i izobrazbu kadrova koji rade u državnim administracijama (Pokroviteljstvo IMO-UN)

Maritime Academy – Trieste (IMA)
3. - Održana predavanja na pomorskim fakultetima u Kotoru, Portorožu, Splitu, te sveučilišnim odjelima u Dubrovniku i Zadru, te na poslijediplomskim studijima u Splitu, Rijeci, Dubrovniku, Zadru

Političko djelovanje

1. 1.1.2005. - 1.1.2009. - Vijećnik Županijske skupštine PGŽ i predsjednik odbora za međunarodnu suradnju
2. 1.1.1990. - 1.1.1992. - Gradski Odbornik Vijeća mjesnih zajednica
3. - - Gradski vijećnik grada Rijeke