Doc.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević mag.ing.aedif.

Građevinski fakultet Katedra za geotehniku

prostorija : G-222
e-pošta : sanja.dugonjic@uniri.hr
telefon : +385 51 265 934

ResearchGate
Google Scholar

Obrazovanje

19.9.2019. - 20.9.2019. Potvrda o završenoj radionici Radionica popularizacije i komunikacije znanosti British Council u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci
9.3.2018. - 10.12.2018. Potvrda o završetku programa cjeloživotnog obrazovanja Nastavničke kompetencije u visokom obrazovanju: Učenje i poučavanje Centra za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta u Rijeci
1.3.2016. - potvrda o sudjelovanju Radionica ISRM „Rock Mechanics and Rock Engineering- THEORETICAL ADVANCES, INVESTIGATION TECHNIQUES, DESIGN“ Organizacija ISRM i Hrvatsko geotehničko društvo
1.1.2016. - Potvrda o pohađanju radionice Napredna razina u sustavu za upravljanje učenjem Moodle CARNet
1.1.2014. - potvrda o sudjelovanju Course Teaching Professionals to Teach (TP2T) Faculty of Medicine University of Rijeka
1.1.2010. - Potvrda o završenom programu cijeloživotnog obrazovanja E-učenje u nastavnom procesu IT akademija Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Dvomjesečno usavršavanje u sklopu poslijediplomskog studija na japanskim sveučilištima Niigata University, Tohoku Gakuin University, Kyoto University i ICL, Shizuoka University.
1.1.2010. - Potvrda o završenom programu Specijalistički tečaj za održivi razvoj, potvrda o završenom tečaju „Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš“ Arhitektonski fakultet Sveučilišta IUAV iz Venecije i Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - Svjedodžba o završenoj školi LARAM (Landslide Risk assessment and Mitigation) WORKSHOP 2009 University of Salerno
1.1.2009. - Certifikat o položenom ispitu za Certificiranog menadžera projekata EU EU Project Manager Competencies Sveučilište u Rijeci, Centar za prijenos znanja o projektima EU
1.1.2006. - 1.1.2013. Doktor tehničkih znanosti POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ, Smjer- geotehnika GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI
1.1.2000. - 1.1.2005. Diplomirani inženjer građevinarstva DIPLOMSKI STUDIJ, Smjer- Konstrukterstvo GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI
1.1.1996. - 1.1.2000. Svjedodžba o završenom srednjoškolskom obrazovanju OPĆA GIMNAZIJA SREDNJA ŠKOLA „DR. ANTUNA BARCA“, CRIKVENICA

Radno iskustvo

1.4.2015. - 1.10.2013. Docent Nositelj kolegija INŽENJERSKA MEHANIKA STIJENA i PODZEMNE GRAĐEVINE I TUNELI (Diplomski sveučilišni studij) i GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO (Stručni studij); suradnik u nastavi na kolegijima: STABILNOST KOSINA, MEHANIKA TLA I STIJENA (Diplomski sveučilišni studij ), GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO (Preddiplomski sveučilišni studij). Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Katedra za Geotehniku
1.10.2013. - 1.4.2015. Postdoktorand Suradnik na kolegijima: STABILNOST KOSINA, GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO, ISPITIVANJE I OPAŽANJE U GEOTEHNICI, OJAČANJE TLA I STIJENA Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Katedra za geotehniku
1.11.2006. - 1.10.2013. Znanstveni novak - asistent Nositelj kolegija INŽENJERSKA MEHANIKA STIJENA i PODZEMNE GRAĐEVINE I TUNELI (Diplomski sveučilišni studij) i GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO (Stručni studij); suradnik u nastavi na kolegijima: STABILNOST KOSINA, MEHANIKA TLA I STIJENA (Diplomski sveučilišni studij ), GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO (Preddiplomski sveučilišni studij). GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, Katedra za geotehniku
1.1.2006. - 1.10.2006. Voditelj objekta komunalne infrastrukture Suradnja na izvedbi manjih objekata komunalne infrastrukture, provedba pilot projekta prikupljanja otpada i izrade reciklažnih dvorišta na području Grada Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske, suradnja na izradi tehničke dokumentacije za javnu nabavu GKTD Ivanj, Novi Vinodolski
-

Nagrade i priznanja

2.6.2017. Croatian Landslide Group has been approved and entiteled by The International Programme on Landslides (IPL), Global Promotion Committee as WORLD CENTRE OF EXCELLENCE ON LANDSLIDE DISASTER REDUCTION 2017-2020
2.6.2014. Croatian Landslide Group has been approved and entiteled by The International Programme on Landslides (IPL), Global Promotion Committee as WORLD CENTRE OF EXCELLENCE ON LANDSLIDE DISASTER REDUCTION 2014-2017
Državna stipendija

Članstva

1.1.2016. - 31.12.2019. International Society for Rock Mechanics-ISRM
1.1.2006. - 31.12.2019. Hrvatsko geotehničko društvo
1.1.2006. - 1.1.2011. International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering - ISSMGE

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Mehanika tla i temeljenje
Dodiplomski studij
Građevinski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Temeljenje I
Dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Temeljenje II
Dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Primijenjena geologija
Dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Zaštita okoliša
Dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci:
Asistent
Norma sati:
- Mehanika tla i stijena
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Geotehničko inženjerstvo
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Stabilnost kosina
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Temeljenje
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Ojačanje tla i stijena
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Ispitivanje i opažanje u geotehnici
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Geotehničko inženjerstvo
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati:
- Inženjerska mehanika stijena
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati:
- Podzemne građevine i tuneli
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati:
- Zaštita okoliša
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet u Rijeci
Nositelj
Norma sati:
- Zaštita okoliša
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati:
- Geohazardi
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet u Rijeci
Nositelj
Norma sati:
- Hazard u geotehničkom inženjerstvu
Poslijediplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
Nositelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Proračun potporne konstrukcije prometnice
Marko Stepić
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Sanacija klizišta Gradišće, Samobor
Zvjezdana Mitrić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet
- Utjecaj opterećenja građevine na temeljno tlo
Lea Počekaj
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Tragovi klizanja na prometnici Cerovlje- Buzet u Istr
Matija Zidarić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet
- Pojave nestabilnosti na prometnicama na području Grada Čabra
Kristina Tomac
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet
- Povratne analize u stijenskom inženjerstvu
Elena budak
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet
- Primjena klasifikacijskih sustava na stijenskim pokosima povijesne Lujzijanske ceste
Katarina Filipović
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet
- Obrada uzorka stijene za laboratorijska ispitivanja
Tea Sulovsky
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Usporedba vrijednosti jednoosne tlačne čvrstoće stijenske mase dobivenih različitim laboratorijskim ispitivanjima
Marko Hodanić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Značaj pojedinih parametara u klasifikacijskim sustavima za stijensku masu
Dinko Klarić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Eurocode 7 u stijenskom inženjerstvu
Ivana Blagdan
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Ispitivanje tla i stijenske mase prema Eurocode-u 7
Bore Guerieri
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Analiza nestabilnosti u Dolini Rječine
Kristina Plazibat
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet
- Analiza rizika na širem području klizišta Grohovo
Dinko Klarić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet
- Studije utjecaja na okoliš u postupku zatvaranja odlagališta
Luka Ukotić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Tipovi sloma u stijenskoj masi
Sabrina Ahmičić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Odlagališta otpada: Drenaža i filtriranje procjednih voda
Mirela Smolčić
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Iskustva u projektiranju i izvedbi građevnih jama
Martin Benc
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Određivanje mehaničkih značajki vapnenaca
Doris Vračević
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Integralni pristup upravljanja geohazardom na području kontakta fliša i krša
Sandra Štajdohar
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet

Cjeloživotno obrazovanje

9.3.2018. - 10.12.2018. Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi
Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje
Filozofski faklutet u Rijeci
student
Norma sati:
- Planiranje i programiranje nastaveNorma sati:

Gostujući nastavnik

6.5.2019. - 11.5.2019. Geotehničko inženjerstvo
Diplomski studij (Master in Civil engineering)
University of Salerno
Teaching
Norma sati: 4

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Ružić, Igor ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Benac, Čedomir ; Krvavica, Nino
Assessment of the Coastal Vulnerability Index in an Area of Complex Geological Conditions on the Krk Island, Northeast Adriatic Sea
Geosciences 9 1-17 - 2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1001065

2. Arbanas, Željko ; Vivoda, Martina ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Peranić, Josip ; Udovič, Dalibor ; Bernat Gazibara, Sanja ; Krkač, Martin ; Sečanj, Marin ; Mihalić Arbanas, Snježana
Rockfall Modelling and Rockfall Protection at the Slopes above the City of Omiš, Croatia
121-126 - 2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=996031

3. Dugonjić Jovančević, Sanja ; Arbanas, Željko
Influence of the runout potential on landslide-susceptible areas along the flysch–karst contact in Istria, Croatia
Natural hazards 85 1347-1362 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=856695

WOS
Q1

4. Mihalić Arbanas, Snježana ; Arbanas, Željko ; Krkač, Martin ; Bernat Gazibara, Sanja ; Vivoda Prodan, Martina ; Đomlija, Petra ; Jagodnik, Vedran ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Sečanj, Marin ; Peranić, Josip
Landslide Risk Reduction in Croatia: Scientific research in the framework of the WCoE 2014- 2017, IPL 173, IPL 184, ICL ABN
301-312 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=879316

5. Ružić, Igor ; Benac, Čedomir ; Dugonjić Jovančević, Sanja
Coastal Erosion and Instability Phenomena on the Coast of Krk Island (NE Adriatic Sea)
361-367 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=879457

6. Cuomo, Sabatino ; De Chiara, Vincenzo ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Vivoda Prodan, Martina ; Arbanas, Željko
Insights from LS-RAPID Modeling of Montaguto Earthflow (Italy)
611-619 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881248

7. Peternel, Tina ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Mikoš, Matjaž ; Đomlija, Petra ; Arbanas, Željko
Geological conditions of landslides in flysch deposits in Slovenia and Croatia
215-220 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881546

8. Dugonjić Jovančević, Sanja ; Arbanas, Željko ; Vivoda, Martina ; Peranić, Josip ; Đomlija, Petra
Landslide hazard and risk assessment in Istria, Croatia
117-121 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=898913

9. Dugonjić Jovančević, Sanja ; Peranić, Josip ; Ružić, Igor ; Arbanas, Željko
Analysis of a historical landslide in the Rječina River Valley, Croatia
Geoenvironmental Disasters 3 1-9 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=857022

10. Dugonjić Jovančević, Sanja ; Vivoda Prodan, Martina ; Arbanas, Željko ; Mitrić, Zvjezdana
Varijantna rješenja sanacije klizišta Gradišće kraj Samobora
Zbornik radova Sveučilišta u Rijeci KNJIGA XVIII 129-142 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=833728

11. Benac, Čedomir ; Oštrić, Maja ; Dugonjić Jovančević, Sanja
Geotechnical properties in relation to grain-size and mineral composition: The Grohovo landslide case study (Croatia)
Geologia Croatica : journal of the Croatian Geological Survey and the Croatian Geological Society 67 127-136 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704300

12. Vivoda, Martina ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Arbanas, Željko
Landslide Occurrence Prediction in the Rječina River Valley as a Base for an Early Warning System
85-90 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659851

13. Arbanas, Željko ; Jagodnik, Vedran ; Ljutić, Kristijan ; Vivoda, Martina ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Peranić, Josip
Remote monitoring of a landslide using an integration of GPS, TPS and conventional geotechnical monitoring methods
39-44 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=660267

14. Ljutić, Kristijan ; Jagodnik, Vedran ; Vivoda, Martina ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Arbanas, Željko
The Grohovo Landslide Monitoring System - Experiences from 18 months period of monitoring system operating
45-50 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=660275

15. Dugonjić Jovančević, Sanja ; Nagai, O. ; Sassa, Kyoji ; Arbanas, Željko
Deterministic landslide susceptibility analyses using LS Rapid software
73-77 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=660277

16. Arbanas, Željko ; Sassa, Kyoji ; Nagai, Osamu ; Jagodnik, Vedran ; Vivoda, Martina ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Peranić, Josip ; Ljutić, Kristijan
A landslide monitoring and early warning system using integration of GPS, TPS and conventional geotechnical monitoring methods
631-636 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=701654

17. Benac, Čedomir ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Ružić, Igor ; Vivoda, Martina ; Peranić, Josip
Marine erosion and slope movements: SE coast of the Krk Island
563-567 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=701658

18. Arbanas, Željko ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Vivoda, Martina ; Mihalić Arbanas, Snježana
Study of landslides in flysch deposits of North Istria, Croatia: Landslide data collection and recent landslide occurrences
89-94 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=701659

19. Dugonjić Jovančević, Sanja ; Vivoda, Martina ; Arbanas, Željko
Landslide susceptibility assessment on slopes in flysch deposits: A deterministic approach
1615-1618 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=716448

20. Dugonjić Jovančević, Sanja ; Arbanas, Željko
Recent landslides on the Istrian Peninsula, Croatia
Natural hazards 62 1323-1338 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=616340

WOS
Q1

21. Vivoda, Martina ; Benac, Čedomir ; Žic, Elvis ; Đomlija, Petra ; Dugonjić Jovančević, Sanja
Geohazard u dolini Rječine u prošlosti i sadašnjosti
Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo 20 105-116 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605169

22. Arbanas, Željko ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Ljutić, Kristijan ; Vivoda, Martina ; Jagodnik, Vedran
Initial results of the Grohovo Landslide monitoring
33-36 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=567106

23. Vivoda, Martina ; Đomlija, Petra ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Podolzski, Lazslo ; Benac, Čedomir
The hazard of floods and mass movements in the Rjecina Valley (Croatia) during last 160 years
114-117 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=598690

24. Dugonjić Jovančević, Sanja ; Arbanas, Željko ; Benac, Čedomir ; Mihalić Arbanas, Snježana
Landslide susceptibility analyses in flysch areas in the north-eastern part of the Adriatic coast
237-248 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=600498

25. Arbanas, Željko ; Vivoda, Martina ; Jagodnik, Vedran ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Ljutić, Kristijan
Consideration of early warning system on the Grohovo Landslide
51-54 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605185

26. Arbanas, Željko ; Jagodnik, Vedran ; Ljutić, Kristijan ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Vivoda, Martina
Establishment of the Grohovo Landslide monitoring system
29-32 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605188

27. Benac, Čedomir ; Dugonjić, Sanja ; Vivoda, Martina ; Oštrić, Maja ; Arbanas, Željko
A complex landslide in the Rječina Valley: results of monitoring 1998-2010
Geologia Croatica : journal of the Croatian Geological Survey and the Croatian Geological Society 64 239-249 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540944

28. Mihalić, Snježana ; Arbanas, Željko ; Krkač, Martin ; Dugonjić, Sanja
Analysis of sliding hazard in wider area of Brus landslide
1377-1382 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=514456

29. Arbanas, Željko ; Dugonjić, Sanja ; Vivoda, Martina ; Jagodnik, Vedran
Landslide affected with an open pit excavation in flysch deposit
1319-1324 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=536153

30. Arbanas, Željko ; Mihalić, Snježana ; Grošić, Mirko ; Dugonjić, Sanja ; Vivoda, Martina
Brus Landslide, translational block sliding in flysch rock mass
635-638 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450491

31. Arbanas, Željko ; Dugonjić, Sanja
Landslide risk increasing caused by highway construction
333-343 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=470416

32. Arbanas, Ž., Benac, Č., Dugonjić, S., Kovačević, S. M., Jurić-Kaćunić, D.
Investigation of landslide in complex geological conditions
1625-1632 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=489367

33. Arbanas, Željko ; Jagodnik, Vedran ; Dugonjić Sanja
Analysis of foundation solution of new building in build-up area
601-606 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=498001

34. Arbanas, Željko ; Benac, Čedomir ; Dugonjić, Sanja ; Kovačević, Meho-Saša ; Marčić, Danijela
Investigation of landslide in complex geological conditions
1625-1632 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=536266

35. Arbanas, Željko ; Jagodnik, Vedran ; Dugonjić, Sanja
Analysis of foundation solution of new building in built-up area
601-606 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=536412

36. Benac, Čedomir ; Dugonjić, Sanja ; Arbanas, Željko ; Oštrić, Maja ; Jurak, Vladimir
The origine of instability phenomena along the karst-flysch contacts
757-762 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=437357

37. Dugonjić, Sanja ; Vivoda, Martina ; Jagodnik, Vedran
Glissement de terrain du a l’excavation d’une fouille de construction
143-146 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=438739

38. Dugonjić, Sanja ; Arbanas, Željko ; Benac, Čedomir
Assessment of landslide hazard on flysch slopes
263-272 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=362747

39. Arbanas, Željko ; Grošić, Mirko ; Dugonjić, Sanja
Behaviour of the reinforced cuts in flysch rock mass
283-291 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=377971

40. Grošić, Mirko ; Dugonjić, Sanja ; Udovič, Dalibor
Designing, constructing and monitoring of slopes in rock mass in Croatia
463-470 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=378670

Znanstvene knjige

1.

Monografija zavoda za hidrotehniku i geotehniku 2008. - 2018.
Dragičević, Nevena Sveučilište u Rijeci - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=951965
2.
Arbanas, Željko ; Mihalić Arbanas, Snježana ; Vivoda Prodan, Martina ; Peranić, Josip ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Jagodnik, Vedran
TXT-tool 2.385-1.2: Landslide Comprehensive Monitoring System: The Grohovo Landslide Case Study, Croatia
Sassa, Kyoji ; Guzzetti, Fausto ; Yamagishi, Hiromitsu ; Arbanas, Željko ; Casagli, Nicola ; McSaveney, Mauri ; Dang, Khang Springer - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=916459
3.
Dugonjić Jovančević, Sanja ; Nagai, Osamu ; Sassa, Kyoji ; Arbanas, Željko
TXT-tool 3.385-1.2: Deterministic Landslide Susceptibility Analyses Using LS-Rapid Software
Sassa, Kyoji ; Tiwari, Binod ; Liu, Ko-Fei ; McSaveney, Eileen ; Strom, Alexander ; Setiawan, Hendy Springer - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=925646
4.
Vivoda Prodan, Martina ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Arbanas, Željko
TXT-tool 3.385-1.3: Landslide Occurrence Prediction in the Rječina River Valley as a Base for an Early Warning System
Sassa, Kyoji ; Tiwari, Binod ; Liu, Ko-Fei ; McSaveney, Eileen ; Strom, Alexander ; Setiawan, Hendy Springer - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=925651
5.

Monografija zavoda za hidrotehniku i geotehniku 2008. - 2018.
Dragičević, Nevena Sveučilište u Rijeci - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=951965
6.
Arbanas, Željko ; Mihalić Arbanas, Snježana ; Vivoda Prodan, Martina ; Peranić, Josip ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Jagodnik, Vedran
TXT-tool 2.385-1.2: Landslide Comprehensive Monitoring System: The Grohovo Landslide Case Study, Croatia
Sassa, Kyoji ; Guzzetti, Fausto ; Yamagishi, Hiromitsu ; Arbanas, Željko ; Casagli, Nicola ; McSaveney, Mauri ; Dang, Khang Springer - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=916459
7.
Dugonjić Jovančević, Sanja ; Nagai, Osamu ; Sassa, Kyoji ; Arbanas, Željko
TXT-tool 3.385-1.2: Deterministic Landslide Susceptibility Analyses Using LS-Rapid Software
Sassa, Kyoji ; Tiwari, Binod ; Liu, Ko-Fei ; McSaveney, Eileen ; Strom, Alexander ; Setiawan, Hendy Springer - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=925646
8.
Vivoda Prodan, Martina ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Arbanas, Željko
TXT-tool 3.385-1.3: Landslide Occurrence Prediction in the Rječina River Valley as a Base for an Early Warning System
Sassa, Kyoji ; Tiwari, Binod ; Liu, Ko-Fei ; McSaveney, Eileen ; Strom, Alexander ; Setiawan, Hendy Springer - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=925651
9. Autor poglavlja u knjizi
Dugonjić Jovančević, Sanja; Nagai, Osamu; Sassa, Kyoji; Arbanas, Željko
Landslide Dynamics: ISDR-ICL Landslide Interactive Teaching Tools, TXT-tool 3.385-1.3: Landslide Occurrence Prediction in the Rječina River Valley as a Base for an Early Warning System
Knjiga Sassa, Kyoji ; Tiwari, Binod ; Liu, Ko-Fei ; McSaveney, Eileen ; Strom, Alexander ; Setiawan, Hendy Springer Cham https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-57777-7_13
10. Autor poglavlja u knjizi
Vivoda Prodan, Martina ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Arbanas, Željko
Landslide Dynamics: ISDR-ICL Landslide Interactive Teaching Tools, TXT-tool 3.385-1.3: Landslide Occurrence Prediction in the Rječina River Valley as a Base for an Early Warning System
Knjiga Sassa, Kyoji ; Tiwari, Binod ; Liu, Ko-Fei ; McSaveney, Eileen ; Strom, Alexander ; Setiawan, Hendy Springer Cham https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-57777-7_13
11. Autor poglavlja u knjizi
Arbanas, Željko ; Mihalić Arbanas, Snježana ; Vivoda Prodan, Martina ; Peranić, Josip ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Jagodnik, Vedran
Landslide Dynamics: ISDR-ICL Landslide Interactive Teaching Tools. Volume 1: Fundamentals, Mapping and Monitoring, TXT-tool 2.385-1.2: Landslide Comprehensive Monitoring System: The Grohovo Landslide Case Study, Croatia
Knjiga Sassa, Kyoji ; Guzzetti, Fausto ; Yamagishi, Hiromitsu ; Arbanas, Željko ; Casagli, Nicola ; McSaveney, Mauri ; Dang, Khang Springer Cham https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-57774-6_35

Pozvana predavanja

1. Sanja Dugonjić jovančević
INVESTIGATION OF LANDSLIDES ON FLYSCH SLOPES IN NORTH ISTRIA AND RJEČINA RIVER VALLEY IN CROATIA
Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Ljubljana - 12.12.2014.
2. Sanja Dugonjić Jovančević
INVESTIGATION OF LANDSLIDES ON FLYSCH SLOPES IN NORTH ISTRIA AND RJEČINA RIVER VALLEY IN CROATIA
Georeks- Ohrid, Makedonija

Kongresna priopćenja

1.
Karleuša, Barbara ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Ožanić, Nevenka ; Dragičević, Nevena ; Sušanj Čule, Ivana
Pregled postupaka procjene utjecaja hidrotehničkih zahvata na okoliš u Hrvatskoj od 2013. godine Predavanje Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem: HIDROLOGIJA U SLUŽBI ZAŠTITE I KORIŠTENJA VODA, TE SMANJIVANJA POPLAVNIH RIZIKA – SUVREMENI TRENDOVI I PRISTUPI Brela, Hrvatska - 20.10.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=961892
2.
Dugonjić Jovančević, Sanja ; Peranić, Josip ; Ružić, Igor ; Arbanas, Željko ; Kalajžić, Duje ; Benac, Čedomir
Use of Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) in the analysis of historical landslide occurred in 1885 in the Rječina River Valley, Croatia Poster EGU General Assembly 2016 Wien, Austria - 22.4.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=814189
3.
Zidarić, Matija ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Benac, Čedomir
Landslide marks on the road Cerovlje – Buzet in Istria, Croatia Predavanje GEOREKS 2015 Sofija, Bulgaria - 13.7.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=814192
4.
Peternel, Tina ; Mikoš, Matjaž ; Đomlija, Petra ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Arbanas, Željko
Geological conditions of landslides in flysch deposits in Slovenia and Croatia Ostalo 2nd Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region Beograd, Srbija - 16.5.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764689
5.
Arbanas, Željko ; Mihalić Arbanas, Snježana ; Vivoda, Martina ; Peranić, Josip ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Jagodnik, Vedran
Identification, monitoring and simulation of landslides in the Rječina River Valley, Croatia Predavanje SATREPS Workshop on Landslide Risk Assessment Technology Hanoi, Vietnam - 30.7.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=708925
6.
Ružić, Igor ; Marović, Ivan ; Vivoda, Martina ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Kalajžić, Duje ; Benac, Čedomir ; Ožanić, Nevenka
Application of ‘Structure-from-Motion’ photogrammetry for erosion processes monitoring, Mošćenička Draga example Predavanje Workshop of the Japanese-Croatian Project on "Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia" (4 ; 2013) Split, Hrvatska - 14.12.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=665149
7.
Peranić, Josip ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Jagodnik, Vedran ; Vivoda, Martina ; Osamu, Nagai ; Sassa, Kyoji ; Arbanas, Željko
Two years observation results of the Grohovo Landslide using integrated remote monitoring Predavanje 4th Workshop of the Japanese- Croatian Project on Risk Identification and Land- Use Planing for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia Split, Hrvatska - 14.12.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=688589
8.
Vivoda, Martina ; Sassa, Kyoji ; Arbanas, Željko ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Jagodnik, Vedran ; Peranić, Josip
Shear strength properties of soil materials from the Grohovo Landslide Predavanje 4th Workshop of the Japanese- Croatian Project on Risk Identification and Land- Use Planing for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia Split, Hrvatska - 14.12.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=694355
9.
Benac, Čedomir ; Ružić, Igor ; Vivoda, Martina ; Dugonjić jovančević, Sanja ; Đomlija, Petra
Podložnost obalnih padina marinskoj eroziji i klizanju (jugozapadna obala otoka Krka) Poster 6. savjetovanje Hrvatskog geotehničkog društva Zadar, Hrvatska - 19.10.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=651178
10.
Arbanas, Željko ; Dugonjić, Sanja ; Benac, Čedomir
Causes of small scale landslides in flysch deposits of Istria, Croatia Predavanje Secong world landslides forum Rim, Italija - 9.10.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=536242
11.
Arbanas, Željko ; Benac, Čedomir ; Dugonjić, Sanja
Dynamic and behaviour prediction of the grohovo landslide Predavanje 1st Croatian-Japanese Project workshop, International experience Dubrovnik, Hrvatska - 24.11.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=537347
12.
Mihalić, Snježana ; Arbanas, Željko ; Krkač, Martin ; Dugonjić, Sanja
Japansko-hrvatski bilateralni projekt 'Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje rizika klizanja i bujica u Hrvatskoj' - pilot područja Predavanje 4. Hrvatski geološki kongres Šibenik, Hrvatska - 15.10.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=486915
13.
Mihalić, Snježana ; Arbanas, Željko ; Krkač, Martin ; Dugonjić, Sanja ; Ferić, Pavle
Karte hazarda klizanja i sustavi ranog upozoravanja u funkciji ublažavanja rizika klizanja Predavanje II. Konferencija Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa Zagreb, Hrvatska - 15.10.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=483937
14.
Benac, Čedomir ; Ružić, Igor ; Dugonjić, Sanja ; Jardas, Branka ; Jagodnik Vedran
Podizanje morske razine i stabilnost obala u području Kvarnera Poster 5. Savjetovanje: Izvori rizika u geotehničkim zahvatima Osijek, Hrvatska - 21.5.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=394120
15.
Dugonjić Jovančević, Sanja ; Rubinić, Josip ; Arbanas Željko
Procjena utjecaja klimatskih promjena na povećanje broja klizišta Ostalo Sabor hrvatskih graditelja 2016 Cavtat, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=842041
16.
Arbanas, Željko ; Jagodnik, Vedran ; Ljutić, Kristijan ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Vivoda, Martina
Establishment of the Grohovo Landslide monitoring system Predavanje Second Workshop on the Monitoring and Analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods Rijeka, Croatia
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=567102
17.
Arbanas, Željko ; Vivoda, Martina ; Jagodnik, Vedran ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Ljutić, Kristijan
Consideration of early warning system on the Grohovo Landslide Predavanje Second Workshop on the Monitoring and Analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods Rijeka, Croatia
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=567108
18.
Arbanas, Željko ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Ljutić, Kristijan ; Vivoda, Martina ; Jagodnik, Vedran
Initial results of the Grohovo Landslide monitoring Predavanje Second Workshop on the Monitoring and Analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods Rijeka, Croatia
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605192
19.
Dugonjić Jovančević, Sanja ; Arbanas, Željko ; Vivoda, Martina ; Peranić, Josip ; Đomlija, Petra
Landslide hazard and risk assessment in Istria, Croatia Poster Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region (2 ; 2015) Beograd, Srbija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=761964
20.
Ružić, Igor; Marović, Ivan; Vivoda, Martina; Dugonjić Jovančević, Sanja; Kalajžić, Duje; Benac, Čedomir, Ožanić Nevenka
Application of ‘Structure-from-Motion’ photogrammetry for erosion processes monitoring, Mošćenička Draga example
21.
Vivoda, Martina; Sassa, Kyoji; Arbanas, Željko; Dugonjić Jovančević, Sanja; Jagodnik, Vedran; Peranić, Josip
Shear strength properties of soil materials from the Grohovo Landslide
22.
Dugonjić Jovančević, Sanja; Nagai, O; Sassa, Kyoji; Arbanas, Željko
Deterministic landslide susceptibility analyses using LS Rapid software
23.
Arbanas, Željko; Jagodnik, Vedran; Ljutić, Kristijan; Vivoda, Martina; Dugonjić Jovančević, Sanja
Remote monitoring of a landslide using anintegration of GPS, TPS and conventional geotechnical monitoring methods
24.
Vivoda, Martina; Dugonjić Jovančević, Sanja; Arbanas, Željko
Landslide Occurrence Prediction in the Rječina River Valley as a Base for an Early Warning System
25.
Ljutić, Kristijan; Jagodnik, Vedran; Vivoda, Martina; Dugonjić Jovančević, Sanja; Arbanas, Željko
The Grohovo Landslide Monitoring System - Experiences from 18 months period of monitoring system operating
26.
Benac, Čedomir; Dugonjić, Sanja; Oštrić, Maja; Arbanas, Željko; Đomlija, Petra
Složeno klizište u dolini Rječine: rezultati monitoringa( Complex landslide in the Rječina valley: results of monitoring )

Znanstveni projekti

1. 1.1.2016. - 1.1.2017.
Laboratorijska ispitivanja i numeričko modeliranje ponašanja klizišta u flišu Hrvatske i Slovenije; Suradnik; ; ;
2. 1.1.2014. - 1.1.2015.
„Study of landslides in flysch deposits: sliding mechanisms and geotechnical properties for landslide modeling and mitigation” ; suradnik; ; ;
3. 1.1.2014. -
Razvoj sustava monitoringa klizišta i ranog upozoravanja za potrebe umanjenja hazarda od klizanja tla; suradnik; Sveučilište u Rijeci; 50,000kn;
4. 1.1.2012. - 1.1.2016.
IPL-184: „Study of landslides in flysch deposits of North Istria, Croatia: sliding mechanisms, geotechnical properties, landslide modeling and landslide susceptibility“; suradnik; IPL (International Programme on Landslides); ;
5. 1.1.2009. - 1.1.2013.
Hrvatsko-japanski bilateralni znanstvenom projekt „Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia“; suradnik; ; ;
6. -
IPL-219 „Rockfall Hazard Identification and Rockfall Protection in The Coastal Zone of Croatia“; suradnik; IPL (International Programme on Landslides); ;
7. -
Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta u uvjetima statičkih i seizmičkih djelovanja; Suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; ; https://modland.uniri.hr/?lang=hr
8. -
Analiza stijenske mase i pojava nestabilnosti na kontaktu krša i fliša ; Voditelj; Sveučilište u Rijeci; 28.000,00kn;
9. -
Research of rockfall processes and rockfall hazard assessment ; Suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;

Znanstveni skupovi

1. 23.10.2015. -
SLOGED 2015- 16. Šukljetovi dnevi Ljubljana Sudionik
2. - 10.6.2016.
Konferencija o zaštiti okoliša „Vizije gospodarenja otpadom" Opatija Sudionik
3. - 22.4.2016.
EGU General Assembly 2016 Vienna, Austria izlaganje rada
4. - 19.9.2014.
XII IAEG Congress: Engineering Geology for Society and Territory Torino, Italija Prezentacija rada-poster
5. - 1.1.2013.
6. Savjetovanje Hrvatskog geotehničkog društva: Sanacija, tehničko praćenje i održavanje u geotehnici Zadar, Croatia poster prezentacija
6. - 1.1.2013.
1st Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region/ 3rd Workshop of the croatian-Japanese Project "Risk Identification and Land-use Planing for disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia" Zagreb, Croatia oralna prezentacija
7. - 1.1.2011.
2nd World Landslides Forum Rome, Italy znanstveni rad (oralna prezentacija koautora)
8. - 1.1.2011.
2nd Croatian-Japanese Project Workshop: Monitoring and Analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods Rijeka, Croatia oralna prezentacija
9. - 1.1.2010.
7th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering Trondheim, Norway poster prezentacija
10. - 1.1.2009.
ISRM International Symposium EUROCK 2009: Rock engineering in difficult ground conditions soft rock and karst Cavtat, Croatia oralna prezentacija
11. - 1.1.2009.
InterCES - International Civil Engineering Students Congress Rijeka, Croatia oralna prezentacija
12. - 1.1.2009.
5th Conference of the Croatian Geotechnical Society: Origin of risk in geotechnical interventions Osijek, Croatia poster prezentacija
13. - 1.1.2008.
1st ISSMGE International Conference on Transportation Geotechnics Nottingham, England poster prezentacija
14. - 1.1.2008.
5th Conference of Slovenian geotechnics, 9th Šuklje day Nova Gorica, Slovenia oralna prezentacija
15. -
3rd regional symposium on Lasndslides, Landslides in the Adriatic-Balkan Region –ReSyLAB Ljubljana, Slovenija Sudionik
16. -
Znanstveno stručni skup Hrvatskog hidrološkog društva, Hrvatskog društva za zaštitu voda i Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje „Hidrologija u službi zaštite i korištenja voda te smanjenja poplavnih rizika - suvremeni trendovi i pristupi“ Brela, Hrvatska Oralna prezentacija rada
17. -
ISRM Specialised Conference i 8. Savjetovanje Hrvatskog geotehničkog društva „Geotechnical challenges in karst“ Omiš, Hrvatska Oralna prezentacija koautora

Uredništva časopisa

1. - Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Rijeci
http://zr.gradri.uniri.hr/index.php/zr
2. - Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Knjiga XX
http://www.gradri.uniri.hr/hr/izdavacka-djelatnost/zbornik-radova.html

Recenzije

1. 2015. Engineering Review
2. MDPI journals (Geoscience,Sensors, Applied Sciences, Water)
3. Acta Geotechnica Slovenica
4. Geologia Croatica
5. Časopis Građevinar (Journal CIVIL ENGINEER)
6. Landslides- Journal of the International Consortium on Landslides

Umjetničko djelovanje

1. - Sudjelovanje na izložbi „Živjeti s klizištima“ u sklopu 3. radionice hrvatsko-japanskog bilateralnog projekta (Zagreb, 2013.); Sveučilišta u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet ; ;
2. - Sudjelovanje na izložbi fotografija u dobrotvorne svrhe na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2010.; Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.2.2016. -
KLIZIŠTE MAROVIĆI U NASELJU RAKOV POTOK (GRAD SAMOBOR, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA), Glavni geotehnički projekt sanacije
GRAD SAMOBOR, Upravni odjel za komunalne poslove, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor  
Suradnik
2.
1.12.2015. -
POTPORNI ZID OD STACIONAŽE KM 7+70 DO KM 8+05 NA DRŽAVNOJ CESTI D201, DIONICA BUZET-GP POŽANE, Glavni građevinski projekt potpornog zida
GP Krk d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk  
Suradnik
3.
1.3.2015. -
Glavni građevinski projekt sanacije klizišta na prilaznoj cesti brani Valići , Faza 1
HEP PROIZVODNJA d.o.o., PROIZVODNO PODRUČJE HE ZAPAD, Kumičićeva 13, 51000 Rijeka  
Suradnik
4.
1.7.2014. -
STIJENSKI POKOS U HAVIŠĆU U JADRANOVU
GRAD CRIKVENICA  
Suradnik
5.
1.11.2011. -
Glavni projekt sanacije: KLIZIŠTE NA LOKALNOJ CESTI L 50075 ŠAJKOVIĆI-GRDOSELO-LOVRIN; LOKALITET: GRDOSELO 3
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE  
Suradnik
6.
1.10.2011. -
Geotehnički elaborat: KLIZIŠTE NA LOKALNOJ CESTI L 50084 LUPOGLAV-VRANJA;LOKALITET: MIKULIČIĆI
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE  
Suradnik
7.
1.10.2011. -
Glavni projekt sanacije: KLIZIŠTE NA LOKALNOJ CESTI L 50084 LUPOGLAV-VRANJA; LOKALITET: MIKULIČIĆI
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE  
Suradnik
8.
1.6.2011. -
Geotehnički projekt: Arheološki park i okolni javni prostori, Stari grad, Rijeka
Grad Rijeka  
Suradnik
9.
1.2.2011. -
Geotehnički elaborat: KLIZIŠTE NA ŽUPANIJSKOJ CESTI BROJ 5017; LOKALITET: GROHOVO
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE  
Suradnik
10.
1.2.2011. -
Glavni projekt sanacije: KLIZIŠTE NA ŽUPANIJSKOJ CESTI BROJ 5017; LOKALITET: GROHOVO
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE  
Suradnik
11.
1.1.2011. -
Idejni građevinski projekt sanacije: KLIZIŠTE JURADI ; faza II
Grad Buzet  
Suradnik
12.
1.9.2010. -
Geotehnički elaborat: POSLOVNI KOMPLEKS U PODUZETNIČKOJ ZONI BUIĆI-ŽBANDAJ, POREČ
VALOR d.o.o., Poreč  
Suradnik
13.
1.9.2010. -
Geotehnički izvještaj: državna cesta D 404 (GMC 105)
GP Krk d.d., Krk  
Suradnik
14.
1.5.2010. -
Geotehnički izvještaj: Poslovni objekt sa samoposlužnom autopraonicom na dijelu K.Č. 348/2, 358/19, 355/2, K.O. ZAMET, ČESTICA K2-4.
PARKOVI PLUS d.o.o., Rijeka  
Suradnik
15.
1.12.2009. -
Geotehnički elaborat za šire područje Delte u Rijeci
Lučka uprava Rijeka  
Suradnik
16.
1.3.2009. -
Dopunski geotehnički izvještaj: VIŠESTAMBENA ZGRADA BRAJDI U CRESU
URBANISTIČKI STUDIO RIJEKA d.o.o., Rijeka  
Suradnik
17.
1.11.2008. -
Geotehnički elaborat: sanacija kosine uz pristupnu cestu za kaštel kod Drivenika
OPĆINA VINODOLSKA  
Suradnik
18.
1.7.2008. -
Geotehnički izvještaj: VIŠESTAMBENA ZGRADA BRAJDI U CRESU
URBANISTIČKI STUDIO RIJEKA d.o.o., Rijeka  
Suradnik
19.
1.6.2008. -
Izvedbeni projekt: Temeljenje zaštite od buke; građevina: Zaobilaznica Rijeke
AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d.  
Suradnik
20.
1.4.2008. -
Geotehničko zoniranje: IZMJENE I DOPUNE PLANA PROSTORNOG UREĐENJA
OPĆINA VINODOLSKA  
Suradnik
21.
1.2.2008. -
Izvedbeni građevinski projekt osiguranja građševne jame: GRA?EVINA ZA SEZONSKE RADNIKE, NOVI RESORT
HOTELI NOVI d.o.o.  
Suradnik
22.
-
Sanacija stijenske mase iznad Grada Omiša, Izvedbeni projekt
SWIETELSKY B.m.b.H., Podružnica Zagreb, Nova cesta 192, 10 000 Zagreb  
Suradnik
23.
-
Projekt izvedenog stanja sanacije stijenske mase iznad Grada Omiša
SWIETELSKY B.m.b.H., Podružnica Zagreb, Nova cesta 192, 10 000 Zagreb  
Suradnik

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - 13.6.2018. - Članica
Građevinski fakultet/odbor za doktorski studij
2. - - Članica
Građevinski fakultet/Odbor za doktorski studij
3. - - Prodekanica za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju
Građevinski fakultet

Povjerenstva na sveučilištu

1. 29.10.2015. - - Zamjenica predsjednice žalbenog stegovnog povjerenstva
Građevinski fakultet
2. - - Član Odbora za kvalitetu
Sveučilište u Rijeci
3. - - Predsjednica
Građevinski fakultet/Žalbeno stegovno povjerenstvo

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2016. - - član znanstvenog odbora u skupini za Zaštitu okoliša
Odbora Sabora hrvatskih graditelja 2016
2. - - član radne skupine za Geotehniku
Razvoj i primjena hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera