Doc.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević mag.ing.aedif.

Građevinski fakultet Katedra za geotehniku

prostorija : G-222
e-pošta : sanja.dugonjic@uniri.hr
telefon : +385 51 265 934

ResearchGate
Google Scholar

Obrazovanje

9.3.2018. - 10.12.2018. Potvrda o završetku programa cjeloživotnog obrazovanja Nastavničke kompetencije u visokom obrazovanju: Učenje i poučavanje Centra za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta u Rijeci
1.3.2016. - potvrda o sudjelovanju Radionica ISRM „Rock Mechanics and Rock Engineering- THEORETICAL ADVANCES, INVESTIGATION TECHNIQUES, DESIGN“ Organizacija ISRM i Hrvatsko geotehničko društvo
1.1.2016. - Potvrda o pohađanju radionice Napredna razina u sustavu za upravljanje učenjem Moodle CARNet
1.1.2014. - potvrda o sudjelovanju Course Teaching Professionals to Teach (TP2T) Faculty of Medicine University of Rijeka
1.1.2010. - Potvrda o završenom programu cijeloživotnog obrazovanja E-učenje u nastavnom procesu IT akademija Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Dvomjesečno usavršavanje u sklopu poslijediplomskog studija na japanskim sveučilištima Niigata University, Tohoku Gakuin University, Kyoto University i ICL, Shizuoka University.
1.1.2010. - Potvrda o završenom programu Specijalistički tečaj za održivi razvoj, potvrda o završenom tečaju „Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš“ Arhitektonski fakultet Sveučilišta IUAV iz Venecije i Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - Svjedodžba o završenoj školi LARAM (Landslide Risk assessment and Mitigation) WORKSHOP 2009 University of Salerno
1.1.2009. - Certifikat o položenom ispitu za Certificiranog menadžera projekata EU EU Project Manager Competencies Sveučilište u Rijeci, Centar za prijenos znanja o projektima EU
1.1.2006. - 1.1.2013. Doktor tehničkih znanosti POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ, Smjer- geotehnika GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI
1.1.2000. - 1.1.2005. Diplomirani inženjer građevinarstva DIPLOMSKI STUDIJ, Smjer- Konstrukterstvo GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI
1.1.1996. - 1.1.2000. Svjedodžba o završenom srednjoškolskom obrazovanju OPĆA GIMNAZIJA SREDNJA ŠKOLA „DR. ANTUNA BARCA“, CRIKVENICA

Radno iskustvo

1.4.2015. - 1.10.2013. Docent Nositelj kolegija INŽENJERSKA MEHANIKA STIJENA i PODZEMNE GRAĐEVINE I TUNELI (Diplomski sveučilišni studij) i GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO (Stručni studij); suradnik u nastavi na kolegijima: STABILNOST KOSINA, MEHANIKA TLA I STIJENA (Diplomski sveučilišni studij ), GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO (Preddiplomski sveučilišni studij). Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Katedra za Geotehniku
1.10.2013. - 1.4.2015. Postdoktorand Suradnik na kolegijima: STABILNOST KOSINA, GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO, ISPITIVANJE I OPAŽANJE U GEOTEHNICI, OJAČANJE TLA I STIJENA Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Katedra za geotehniku
1.11.2006. - 1.10.2013. Znanstveni novak - asistent Nositelj kolegija INŽENJERSKA MEHANIKA STIJENA i PODZEMNE GRAĐEVINE I TUNELI (Diplomski sveučilišni studij) i GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO (Stručni studij); suradnik u nastavi na kolegijima: STABILNOST KOSINA, MEHANIKA TLA I STIJENA (Diplomski sveučilišni studij ), GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO (Preddiplomski sveučilišni studij). GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, Katedra za geotehniku
1.1.2006. - 1.10.2006. Voditelj objekta komunalne infrastrukture Suradnja na izvedbi manjih objekata komunalne infrastrukture, provedba pilot projekta prikupljanja otpada i izrade reciklažnih dvorišta na području Grada Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske, suradnja na izradi tehničke dokumentacije za javnu nabavu GKTD Ivanj, Novi Vinodolski
-

Nagrade i priznanja

2.6.2017. Croatian Landslide Group has been approved and entiteled by The International Programme on Landslides (IPL), Global Promotion Committee as WORLD CENTRE OF EXCELLENCE ON LANDSLIDE DISASTER REDUCTION 2017-2020
2.6.2014. Croatian Landslide Group has been approved and entiteled by The International Programme on Landslides (IPL), Global Promotion Committee as WORLD CENTRE OF EXCELLENCE ON LANDSLIDE DISASTER REDUCTION 2014-2017
Državna stipendija

Članstva

1.1.2016. - 31.12.2019. International Society for Rock Mechanics-ISRM
1.1.2006. - 31.12.2019. Hrvatsko geotehničko društvo
1.1.2006. - 1.1.2011. International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering - ISSMGE

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Mehanika tla i temeljenje
Dodiplomski studij
Građevinski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Temeljenje I
Dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Temeljenje II
Dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Primijenjena geologija
Dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Zaštita okoliša
Dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci:
Asistent
Norma sati:
- Mehanika tla i stijena
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Geotehničko inženjerstvo
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Stabilnost kosina
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Temeljenje
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Ojačanje tla i stijena
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Ispitivanje i opažanje u geotehnici
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Geotehničko inženjerstvo
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati:
- Inženjerska mehanika stijena
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati:
- Podzemne građevine i tuneli
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati:
- Zaštita okoliša
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet u Rijeci
Nositelj
Norma sati:
- Zaštita okoliša
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati:
- Geohazardi
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet u Rijeci
Nositelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Proračun potporne konstrukcije prometnice
Marko Stepić
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Sanacija klizišta Gradišće, Samobor
Zvjezdana Mitrić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet
- Utjecaj opterećenja građevine na temeljno tlo
Lea Počekaj
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Tragovi klizanja na prometnici Cerovlje- Buzet u Istr
Matija Zidarić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet
- Pojave nestabilnosti na prometnicama na području Grada Čabra
Kristina Tomac
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet
- Povratne analize u stijenskom inženjerstvu
Elena budak
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet
- Primjena klasifikacijskih sustava na stijenskim pokosima povijesne Lujzijanske ceste
Katarina Filipović
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet
- Obrada uzorka stijene za laboratorijska ispitivanja
Tea Sulovsky
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Usporedba vrijednosti jednoosne tlačne čvrstoće stijenske mase dobivenih različitim laboratorijskim ispitivanjima
Marko Hodanić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Značaj pojedinih parametara u klasifikacijskim sustavima za stijensku masu
Dinko Klarić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Eurocode 7 u stijenskom inženjerstvu
Ivana Blagdan
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Ispitivanje tla i stijenske mase prema Eurocode-u 7
Bore Guerieri
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Analiza nestabilnosti u Dolini Rječine
Kristina Plazibat
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet
- Analiza rizika na širem području klizišta Grohovo
Dinko Klarić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet
- Studije utjecaja na okoliš u postupku zatvaranja odlagališta
Luka Ukotić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Tipovi sloma u stijenskoj masi
Sabrina Ahmičić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Odlagališta otpada: Drenaža i filtriranje procjednih voda
Mirela Smolčić
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Iskustva u projektiranju i izvedbi građevnih jama
Martin Benc
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Određivanje mehaničkih značajki vapnenaca
Doris Vračević
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
- Integralni pristup upravljanja geohazardom na području kontakta fliša i krša
Sandra Štajdohar
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet

Cjeloživotno obrazovanje

9.3.2018. - 10.12.2018. Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi
Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje
Filozofski faklutet u Rijeci
student
Norma sati:
- Planiranje i programiranje nastaveNorma sati:

Gostujući nastavnik

6.5.2019. - 11.5.2019. Geotehničko inženjerstvo
Diplomski studij (Master in Civil engineering)
University of Salerno
Teaching
Norma sati: 4

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Dugonjić Jovančević, Sanja ; Peranić, Josip ; Ružić, Igor ; Arbanas, Željko
Analysis of a historical landslide in the Rječina River Valley, Croatia
Geoenvironmental Disasters 1-9 - 2016. https://link.springer.com/article/10.1186/s40677-016-0061-x

2. Dugonjić Jovančević, Sanja ; Rubinić, Josip ; Arbanas Željko
Procjena utjecaja klimatskih promjena na povećanje broja klizišta (Assessment of the climate changes influence on the increase of the landslide number)
Sabor hrvatskih graditelja 2016: EU i hrvatsko graditeljstvo / Stjepan Lakušić - Zagreb, 2016., Sabor hrvatskih graditelja 2016., Cavtat, Hrvatska, 17. i 18. listopada 2016. 61-61 - 2016.

3. Sanja Dugonjić Jovančević, Martina Vivoda Prodan , Željko Arbanas, Zvjezdana Mitrić
Varijantna rješenja sanacije klizišta Gradišće kraj Samobora
XVIII Zbornik radova građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 2016.

4. Sanja Dugonjić Jovančević, Josip Peranić, Željko Arbanas, Igor Ružić, Čedomir Benac, Duje Kalajžić
The use of Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) in the analysis of landslide from 1885 in the Rječina River Valley, Croatia
Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU2016-PREVIEW, 2016, EGU General Assembly 2016, Vienna, Austria, 17–22 April 2016 - 2016.

5. Zidarić, Matija; Dugonjić Jovančević, Sanja; Benac, Čedomir
Landslide marks on the road Cerovlje – Buzet in Istria, Croatia
Proceedings of the 9th International Conference of Students froma Geotechnical Faculties. Bulgaria, 2015 57-62 - 2015.

6. Tina Peternel, Matjaž Mikoš, Petra Đomlija, Sanja Dugonjić Jovančević, Željko Arbanas
Geological conditions of landslides in flysch deposits in Slovenia and Croatia
2nd Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region, Belgrade (Serbia), 14-16 May 2015 - 2015.

7. Sanja Dugonjić Jovančević, Željko Arbanas, Martina Vivoda, Josip Peranić Petra Đomlija
Landslide hazard and risk assessment in Istria, Croatia
2nd Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region, Belgrade (Serbia), 14-16 May 2015 - 2015.

8. Arbanas, Željko; Sassa, Kyoji; Nagai, Osamu; Jagodnik, Vedran; Vivoda, Martina; Dugonjić Jovančević, Sanja; Peranić, Josip; Ljutić, Kristijan
A landslide monitoring and early warning system using integration of GPS, TPS and conventional geotechnical monitoring methods
Landslide Science for a Safer Geoenvironment, Volume 2: Methods of Landslide Studies / Sassa, Kyoji ; Canuti, Paolo ; Yin, Yueping (ur.). - Switzerland : Springer International Publishing , 2014. (ISBN: 978-3-319-05049-2). 631-636 - 2014.

9. Arbanas, Željko; Dugonjić Jovančević, Sanja; Vivoda, Martina; Mihalić Arbanas, Snježana
Study of landslides in flysch deposits of North Istria, Croatia: Landslide data collection and recent landslide occurrences
Landslide Science for a Safer Geoenvironment, Volume 1: The International Programme on Landslides (IPL) / Sassa, Kyoji ; Canuti, Paolo ; Yin, Yueping (ur.). - Switzerland : Springer International Publishing , 2014. (ISBN: 978-3-319-04998-4). 89-94 - 2014.

10. Benac, Čedomir; Dugonjić Jovančević, Sanja; Ružić, Igor; Vivoda, Martina; Peranić, Josip
Marine erosion and slope movements: SE coast of the Krk Island
Landslide Science for a Safer Geoenvironment, Volume 3: Targeted Landslides / Sassa, Kyoji ; Canuti, Paolo ; Yin, Yueping (ur.). - Switzerland : Springer International Publishing , 2014. (ISBN: 978-3-319-04995-3). 563-567 - 2014.

11. Dugonjić Jovančević, Sanja; Vivoda, Martina; Arbanas, Željko
Landslide susceptibility assessment on slopes in flysch deposits: A deterministic approach
Engineering Geology for Society and Territory – Volume 2 / Lollino G., Giordan D., Crosta G.B., Corominas J., Azzam R., Wasowski J., Sciarra N. (ur.). - Springer International Publishing , 2014. (ISBN: 978-3-319-09056-6). 1615-1618 - 2014.

12. Benac, Čedomir; Oštrić, Maja; Dugonjić Jovančević, Sanja
Geotechnical properties in relation to grain-size and mineral composition: The Grohovo landslide case study (Croatia)
Geologia Croatica : Journal of the Croatian Geological Survey and the Croatian Geological Society 67 127-136 - 2014.

Q4

13. Arbanas, Željko; Mihalić Arbanas, Snježana; Vivoda, Martina; Peranić, Josip; Dugonjić Jovančević, Sanja; Jagodnik, Vedran
Identification, monitoring and simulation of landslides in the Rječina River Valley, Croatia
Proceedings of the SATREPS Workshop on Landslide Risk Assessment Technology / Sassa, Kyoji ; Dang, Khang Q. (ur.). - Kyoto : International Consortium on Landslides , 2014. (ISBN: 978-4-9903382-2-0). 200-213 - 2014.

14. Arbanas, Željko; Jagodnik, Vedran; Ljutić, Kristijan; Vivoda, Martina; Dugonjić Jovančević, Sanja; Peranić, Josip
Remote monitoring of a landslide using an integration of GPS, TPS and conventional geotechnical monitoring methods
Landslide and Flood Hazard Assessment, Proceedings of the 1st Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region / Mihalić Arbanas, Snježana ; Arbanas, Željko (ur.). - Zagreb, : Hrvatska grupa za klizišta , 2014. (ISBN: 978-953-6953-43-1). 39-44 - 2014.

15. Peranić, Josip; Dugonjić Jovančević, Sanja; Jagodnik, Vedran; Vivoda, Martina; Osamu, Nagai; Sassa, Kyoji; Arbanas, Željko
Two years observation results of the Grohovo Landslide using integrated remote monitoring
Book of Abstracts / Vlastelica, G. ; Andrić, I. ; Salvezani, D. (ur.). - Split : Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije , 2013. (ISBN: 978-953-6119-46-1). 21 - 2013.

16. Sanja Dugonjić Jovančević
Procjena hazarda pojave klizanja u flišu( Landslide hazard assessment on flysch slopes )
Disertacija - 2013.

17. Benac, Čedomir; Ružić, Igor; Vivoda, Martina; Dugonjić jovančević, Sanja; Đomlija, Petra
Podložnost obalnih padina marinskoj eroziji i klizanju (jugozapadna obala otoka Krka)( Susceptibility of coastal slopes to erosion and sliding (south-western coast of Krk Island) )
Sanacija, tehničko praćenje i održavanje u geotehnici / Matešić, L. ; Sokolić, I. (ur.). - Zagreb : Kerschoffset Zagreb d.o.o. , 2013. 114-115 (ISBN: 978-953-95486-3-4). 114-115 - 2013.

18. Arbanas, Željko; Jagodnik, Vedran; Ljutić, Kristijan; Dugonjić Jovančević, Sanja; Vivoda, Martina
Establishment of the Grohovo Landslide monitoring system
2nd Project Workshop: Monitoring and Analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods. Book of Proceedings / Ožanić, Nevenka ; Arbanas, Željko ; Mihalić, Snježana ; Marui, Hideaki ; Dragičević, Nevena (ur.). - Rijeka, Croatia : University of Rijeka , 2012. 29-32 (ISBN: 978-953-6953-30-1). 29-32 - 2012.

19. Arbanas, Željko; Vivoda, Martina; Jagodnik, Vedran; Dugonjić Jovančević, Sanja; Ljutić, Kristijan
Consideration of early warning system on the Grohovo Landslide
2nd Project Workshop: Monitoring and Analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods. Book of Proceedings / Ožanić, Nevenka ; Arbanas, Željko ; Mihalić, Snježana ; Marui, Hideaki ; Dragičević, Nevena (ur.). - Rijeka, Croatia : University of Rijeka , 2012. 51-54 (ISBN: 978-953-6953-30-1). 51-54 - 2012.

20. Dugonjić Jovančević, Sanja; Arbanas, Željko; Benac, Čedomir; Mihalić Arbanas, Snježana
Landslide susceptibility analyses in flysch areas in the north-eastern part of the Adriatic coast
Risk Analysis VIII / Brebbia, Carlos (ur.). - Southampton : WIT Press, doi:10.2495/RISK120211 , 2012. 237-248 (ISBN: 978-1-84564-620-2). 237-248 - 2012.

21. Vivoda, Martina; Đomlija, Petra; Dugonjić Jovančević, Sanja; Podolzski, Lazslo; Benac, Čedomir
The hazard of floods and mass movements in the Rjecina Valley (Croatia) during last 160 years
2nd Project Workshop of the Croatia - Japan Project on Risk Identification and Land-use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia "Monitoring and analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods" : book of proceedings / Ožanić, Nevenka ; Arbanas, Željko ; Mihalić, Snježana ; Marui, Hideaki ; Dragičević, Nevena (ur.). - Rijeka : University of Rijeka , 2012. 114-117 (ISBN: 978-953-6953-30-1). 114-117 - 2012.

22. Dugonjić Jovančević, Sanja; Arbanas, Željko
Recent landslides on the Istrian Peninsula, Croatia
NATURAL HAZARDS (0921-030X) 62 (2012), 3; 1323-1338 62 1323-1338 - 2012.

Q1

23. Arbanas, Željko; Dugonjić Jovančević, Sanja; Ljutić, Kristijan; Vivoda, Martina; Jagodnik, Vedran
Initial results of the Grohovo Landslide monitoring
2nd Project Workshop: Monitoring and Analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods. Book of Abstracts / Ožanić, Nevenka ; Arbanas, Željko ; Mihalić, Snježana ; Marui, Hideaki (ur.). - Rijeka, Croatia : University of Rijeka , 2011. 10-10 (ISBN: 978-953-6953-26-4). 33-36 - 2012.

24. Arbanas, Željko; Dugonjić Jovančević, Sanja; Ljutić, Kristijan; Vivoda, Martina; Jagodnik, Vedran
Initial results of the Grohovo Landslide monitoring
2nd Project Workshop: Monitoring and Analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods. Book of Proceedings / Ožanić, Nevenka ; Arbanas, Željko ; Mihalić, Snježana ; Marui, Hideaki ; Dragičević, Nevena (ur.). - Rijeka : University of RIjeka , 2012. 33-36 (ISBN: 978-953-6953-30-1). 33-36 - 2012.

25. Vivoda, Martina; Benac, Čedomir; Žic, Elvis; Đomlija, Petra; Dugonjić Jovančević, Sanja
Geohazard u dolini Rječine u prošlosti i sadašnjosti( Geohazards in the Rječina Valley in the past and present )
Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo (1330-1144) 20 (2012), 81; 105-116 20 105-116 - 2012.

Q3

26. Arbanas, Željko; Dugonjić, Sanja; Vivoda, Martina; Jagodnik, Vedran
Landslide affected with an open pit excavation in flysch deposit
Proceedings of the 15th European conference on soil mechanics and geotechnical engineering / Anagnostopoulos, Andreas ; Pachakis, Michael ; Tsatsanifos, Christos (ur.). - Amsterdam : IOS Press BV , 2011. 1319-1324 (ISBN: 978-1-60750-800-7). 1319-1324 - 2011.

27. Mihalić Snježana; Arbanas, Željko; Krkač Martin; Dugonjić Sanja
Analysis of sliding hazard in wider area of Brus landslide
XV European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 1377-1382 - 2011.

28. Arbanas, Željko; Dugonjić, Sanja; Benac, Čedomir
Causes of small scale landslides in flysch deposits of Istria, Croatia
Proceedings of the secong world landslides forum: Landslide Science and Practice 1 221-226 - 2011.

29. Benac, Čedomir; Dugonjić, Sanja; Vivoda, Martina; Oštrić, Maja; Arbanas, Željko;
A complex landslide in the Rječina Valley: results of monitoring 1998-2010
Geologia Croatica 64 239-249 - 2011.

Q4

30. Arbanas, Željko; Jagodnik, Vedran; Dugonjić Sanja
Analysis of foundation solution of new building in build-up area
Numerical Methods in Geotechnical Engineering NUMGE 2010 / Benz, Thomas ; Nordal, Steinar (ur.). - Trondheim : CRC Press , 2010. (ISBN: 0-415-59239-0). 601-606 - 2010.

31. Arbanas, Ž., Benac, Č., Dugonjić, S., Kovačević, S. M., Jurić-Kaćunić, D.
Investigation of landslide in complex geological conditions
Geologically Active: Proceedings of 11th IAEG Congress / Williams, A. L. ; Pinches, G. M. ; Chin, C. Y. ; Mcmorran, T. J. ; Massey, C. I (ur.). - London : CRC Press, TAYLOR & FRANCIS GROUP , 2010. 1625-1632 (ISBN: 978-0-415-60034-7). 1625-1632 - 2010.

32. Arbanas, Željko; Dugonjić, Sanja
Landslide risk increasing caused by highway construction
INTERPRAEVENT 2010 / Su-Chin Chen (ur.). - Taipei : International Reasearch Society INTERPRAEVENT , 2010. 333-343 (ISBN: 978-3-901164-11-8). 333-343 - 2010.

33. Arbanas, Željko; Mihalić, Snježana; Grošić, Mirko; Dugonjić, Sanja; Vivoda, Martina
Brus Landslide, translational block sliding in flysch rock mass
Rock Mechanics in Civil and Environmental Engineering. Proceedings of the European Rock Mechanics Symposium (Eurock 2010) / Zhao, Jian ; Labiouse, Vincent ; Dudt, Jean-Paul ; Mathier, Jean-Francois (ur.). - London : CRC Press/Balkema , 2010. 635-638 (ISBN: 978-0-415-58654-2). 635-638 - 2010.

34. Arbanas, Željko; Benac, Čedomir; Dugonjić, Sanja
Dynamic and behaviour prediction of the Grohovo landslide
Abstract book: 1st Croatian-Japanese Project workshop, International experienceDubrovnik : 5-5 - 2010.

35. Benac, Čedomir; Dugonjić, Sanja; Oštrić, Maja; Arbanas, Željko; Đomlija, Petra
Složeno klizište u dolini Rječine: rezultati monitoringa (Complex landslide in the Rječina valley: results of monitoring )
4.Hrvatski geološki kongres: knjiga sažetaka / Horvat, Marija (ur.). - Zagreb : Hrvatski geološki institut, Zagreb , 2010. 157-158 (ISBN: 978-953-6907-23-6). 157-158 - 2010.

36. Mihalić, Snježana; Arbanas, Željko; Krkač, Martin; Dugonjić, Sanja
Japansko-hrvatski bilateralni projekt 'Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje rizika klizanja i bujica u Hrvatskoj' - pilot područja
Zbornik 4. Hrvatskog geološkog kongresa / Horvat, Marija (ur.). - Zagreb : Hrvatski geološki institut , 2010. 170-171 (ISBN: 978-953-6907-23-6). 170-171 - 2010.

37. Arbanas Željko, Jagodnik Vedran, Dugonjić Sanja
Analysis of foundation solution of new building in built-up area
Numerical methods in geotechnical engineering 601-606 - 2010.

38. Mihalić, Snježana; Arbanas, Željko; Krkač, Martin; Dugonjić, Sanja; Ferić, Pavle
Karte hazarda klizanja i sustavi ranog upozoravanja u funkciji ublažavanja rizika klizanja( Landslide hazard maps and early warning systems as a tool for landslide risk mitigation )
Zbornik II. Konferencije Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa / Trut, Damir (ur.). - Zagreb : Državna uprava za zaštitu i spašavanje , 2010. 18-22. 18-22 - 2010.

39. Benac, Čedomir; Dugonjić, Sanja; Arbanas, Željko; Oštrić, Maja; Jurak, Vladimir
The origine of instability phenomena along the karst-flysch contacts
Proceedings of the regional symposium of the International Society for Rock Mechanics, Eurock 2009, Rock Engineering in Difficult Ground Conditions - Soft Rock and Karst / Vrkljan, Ivan (ur.). - Leiden : CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group , 2009. 757-762 (ISBN: 978-0-415-80481-3). 757-762 - 2009.

40. Benac, Čedomir; Ružić, Igor; Dugonjić, Sanja; Jardas, Branka; Jagodnik Vedran
Podizanje morske razine i stabilnost obala u području Kvarnera( Sea level rise and coastal stability in the Kvarner area )
Hrvatsko geotehničko društvo, 5. Savjetovanje: Izvori rizika u geotehničkim zahvatima. / Mulabdić, Mensur (ur.). - Osijek : Hrvatsko geotehničko društvo , 2009. 1-8. 1-8 - 2009.

41. Dugonjić, Sanja; Vivoda, Martina; Jagodnik, Vedran
Glissement de terrain du a l’excavation d’une fouille de construction
Proceedings of the fourth international young geotechnical engineers conference / Baligh, F. ; Abdelmohsen, H. ; Abouseeda, H, ; Abdelghani, K. (ur.). - Alexandria : The Egyptian Geotechnical Society , 2009. 143-146. 143-146 - 2009.

42. Arbanas, Željko; Grošić, Mirko; Dugonjić, Sanja
Behaviour of the reinforced cuts in flysch rock mass
Proceedings of the 1st International Conference On Transportation Geotechnics, Advances in Transportation Geotechnics, Nottingham / Ellis, Ed ; Yu, Hai-Sui ; MCDowell, Glenn ; Dawson, Andrew ; Thom, Nick (ur.). - London : Taylor & Francis Group, CRC Press/Balkema , 2008. 283-291 (ISBN: 978-0-415-47590-7). 283-291 - 2008.

43. Dugonjić, Sanja; Arbanas, Željko; Benac, Čedomir
Assessment of landslide hazard on flysch slopes
Razprave petega posvetovanja slovenskih geotehnikov, Nova Gorica, SLOGED / Logar, Janko ; Petkovšek, Ana ; Klopčič, Jure (ur.). - Ljubljana : Slovensko geotehniško društvo , 2008. 263-272 (ISBN: 978-961-91809-4-5). 263-272 - 2008.

44. Grošić, Mirko; Dugonjić, Sanja; Udovič, Dalibor
Designing, constructing and monitoring of slopes in rock mass in Croatia
Proceedings of International young scholars' symposium on rock mechanics Boundaries of Rock Mechanics, Beijing, China / Meifeng Cai ; Jin'an Wang (ur.). - London : Taylor & Francis Group, Balkema , 2008. 463-470 (ISBN: 978-0-415-46934-0). 463-470 - 2008.

45. Ružić, Igor ; Benac, Čedomir ; Dugonjić-Jovančević, Sanja ; Matešić, Leo
Coastal erosion and instability phenomena at Stara Baška, Krk Island, Croatia
Coastal and Maritime Mediterranean Conference, EDITION 4 / - Split, 2017 171-176

46. Dugonjić Jovančević, Sanja ; Arbanas, Željko ; Vivoda, Martina ; Peranić, Josip ; Đomlija, Petra
Landslide hazard and risk assessment in Istria, Croatia
Proceedings of the 2nd Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region / Abolmasov, B. ; Marjanović, M. ; Đurić, U. - Beograd : University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, 2017 117-121

47. Peternel, Tina ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Mikoš, Matjaž ; Đomlija, Petra ; Arbanas, Željko
Geological conditions of landslides in flysch deposits in Slovenia and Croatia
Proceedings of the 2nd Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region / Abolmasov, B. ; Marjanović, M. ; Đurić, U. - Belgrade : Faculty of Mining and Geology, University of Belgrade, 2017. 215-220

48. Cuomo, Sabatino ; De Chiara, Vincenzo ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Vivoda Prodan, Martina ; Arbanas, Željko
Insights from LS-RAPID Modeling of Montaguto Earthflow (Italy)
Advancing culture of living with landslides, Advances in Landslide Science / Mikoš, Matjaž ; Tiwari, Binod ; Yin, Yueping ; Sassa, Kyoji - Cham : Springer, 2017. 2 2017, 611-619

49. Ružić, Igor ; Benac, Čedomir ; Dugonjić Jovančević, Sanja
Coastal Erosion and Instability Phenomena on the Coast of Krk Island (NE Adriatic Sea)
Advancing Culture of Living with Landslides / Mikoš M., Vilímek V., Yin Y., Sassa K. - Ljubljana : Springer, Cham, 2017, Workshop on World Landslide Forum - WLF 2017 5 361-367

50. Mihalić Arbanas, Snježana ; Arbanas, Željko ; Krkač, Martin ; Bernat Gazibara, Sanja ; Vivoda Prodan, Martina ; Đomlija, Petra ; Jagodnik, Vedran ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Sečanj, Marin ; Peranić, Josip
Landslide Risk Reduction in Croatia: Scientific research in the framework of the WCoE 2014- 2017, IPL 173, IPL 184, ICL ABN
Advancing Culture of Living with Landslides, 1 ISDR-ICL Sendai Partnership 2015-2025 / Sassa, Kyoji ; Mikoš, Matjaž ; Yin, Yueping - Cham : Springer, 2017. 1 301-312

51. Dugonjić Jovančević, Sanja ; Arbanas, Željko
Influence of the runout potential on landslide-susceptible areas along the flysch–karst contact in Istria, Croatia
Natural hazards (0921-030X) 1347-1362 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11069-016-2640-2#citeas

Q1

52. Peranić, Josip ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Jagodnik, Vedran ; Vivoda, Martina ; Osamu, Nagai ; Sassa, Kyoji ; Arbanas, Željko
Two years observation results of the Grohovo Landslide using integrated remote monitoring
Book of Abstracts / Vlastelica, G. ; Andrić, I. ; Salvezani, D. - Split : Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2013., 4th Workshop of the Japanese- Croatian Project on Risk Identification and Land- Use Planing for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia 21

53. Ružić, Igor ; Marović, Ivan ; Vivoda, Martina ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Kalajžić, Duje ; Benac, Čedomir ; Ožanić, Nevenka
Application of ‘Structure-from-Motion’ photogrammetry for erosion processes monitoring, Mošćenička Draga example
4th Workshop of the Japanese-Croatian Project on "Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia" : abstracts / Vlastelica, Goran ; Andrić, Ivo ; Salvezani, Daša - Split : University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, 2013 49-50

54. Vivoda, Martina ; Sassa, Kyoji ; Arbanas, Željko ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Jagodnik, Vedran ; Peranić, Josip
Shear strength properties of soil materials from the Grohovo Landslide
Book of Abstracts / Vlastelica, G. ; Andrić, I. ; Salvezani, D. - Split : Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2013., 4th Workshop of the Japanese- Croatian Project on Risk Identification and Land- Use Planing for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia 22

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Dugonjić Jovančević, Sanja; Nagai, Osamu; Sassa, Kyoji; Arbanas, Željko
Landslide Dynamics: ISDR-ICL Landslide Interactive Teaching Tools, TXT-tool 3.385-1.3: Landslide Occurrence Prediction in the Rječina River Valley as a Base for an Early Warning System
Knjiga Sassa, Kyoji ; Tiwari, Binod ; Liu, Ko-Fei ; McSaveney, Eileen ; Strom, Alexander ; Setiawan, Hendy Springer Cham https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-57777-7_13
2. Autor poglavlja u knjizi
Vivoda Prodan, Martina ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Arbanas, Željko
Landslide Dynamics: ISDR-ICL Landslide Interactive Teaching Tools, TXT-tool 3.385-1.3: Landslide Occurrence Prediction in the Rječina River Valley as a Base for an Early Warning System
Knjiga Sassa, Kyoji ; Tiwari, Binod ; Liu, Ko-Fei ; McSaveney, Eileen ; Strom, Alexander ; Setiawan, Hendy Springer Cham https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-57777-7_13
3. Autor poglavlja u knjizi
Arbanas, Željko ; Mihalić Arbanas, Snježana ; Vivoda Prodan, Martina ; Peranić, Josip ; Dugonjić Jovančević, Sanja ; Jagodnik, Vedran
Landslide Dynamics: ISDR-ICL Landslide Interactive Teaching Tools. Volume 1: Fundamentals, Mapping and Monitoring, TXT-tool 2.385-1.2: Landslide Comprehensive Monitoring System: The Grohovo Landslide Case Study, Croatia
Knjiga Sassa, Kyoji ; Guzzetti, Fausto ; Yamagishi, Hiromitsu ; Arbanas, Željko ; Casagli, Nicola ; McSaveney, Mauri ; Dang, Khang Springer Cham https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-57774-6_35

Pozvana predavanja

1. Sanja Dugonjić jovančević
INVESTIGATION OF LANDSLIDES ON FLYSCH SLOPES IN NORTH ISTRIA AND RJEČINA RIVER VALLEY IN CROATIA
Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Ljubljana - 12.12.2014.
2. Sanja Dugonjić Jovančević
INVESTIGATION OF LANDSLIDES ON FLYSCH SLOPES IN NORTH ISTRIA AND RJEČINA RIVER VALLEY IN CROATIA
Georeks- Ohrid, Makedonija

Kongresna priopćenja

1.
Ružić, Igor; Marović, Ivan; Vivoda, Martina; Dugonjić Jovančević, Sanja; Kalajžić, Duje; Benac, Čedomir, Ožanić Nevenka
Application of ‘Structure-from-Motion’ photogrammetry for erosion processes monitoring, Mošćenička Draga example
2.
Vivoda, Martina; Sassa, Kyoji; Arbanas, Željko; Dugonjić Jovančević, Sanja; Jagodnik, Vedran; Peranić, Josip
Shear strength properties of soil materials from the Grohovo Landslide
3.
Dugonjić Jovančević, Sanja; Nagai, O; Sassa, Kyoji; Arbanas, Željko
Deterministic landslide susceptibility analyses using LS Rapid software
4.
Arbanas, Željko; Jagodnik, Vedran; Ljutić, Kristijan; Vivoda, Martina; Dugonjić Jovančević, Sanja
Remote monitoring of a landslide using anintegration of GPS, TPS and conventional geotechnical monitoring methods
5.
Vivoda, Martina; Dugonjić Jovančević, Sanja; Arbanas, Željko
Landslide Occurrence Prediction in the Rječina River Valley as a Base for an Early Warning System
6.
Ljutić, Kristijan; Jagodnik, Vedran; Vivoda, Martina; Dugonjić Jovančević, Sanja; Arbanas, Željko
The Grohovo Landslide Monitoring System - Experiences from 18 months period of monitoring system operating
7.
Benac, Čedomir; Dugonjić, Sanja; Oštrić, Maja; Arbanas, Željko; Đomlija, Petra
Složeno klizište u dolini Rječine: rezultati monitoringa( Complex landslide in the Rječina valley: results of monitoring )

Znanstveni projekti

1. 1.1.2016. - 1.1.2017.
Laboratorijska ispitivanja i numeričko modeliranje ponašanja klizišta u flišu Hrvatske i Slovenije; Suradnik; ; ;
2. 1.1.2014. - 1.1.2015.
„Study of landslides in flysch deposits: sliding mechanisms and geotechnical properties for landslide modeling and mitigation” ; suradnik; ; ;
3. 1.1.2014. -
Razvoj sustava monitoringa klizišta i ranog upozoravanja za potrebe umanjenja hazarda od klizanja tla; suradnik; Sveučilište u Rijeci; 50,000kn;
4. 1.1.2012. - 1.1.2016.
IPL-184: „Study of landslides in flysch deposits of North Istria, Croatia: sliding mechanisms, geotechnical properties, landslide modeling and landslide susceptibility“; suradnik; IPL (International Programme on Landslides); ;
5. 1.1.2009. - 1.1.2013.
Hrvatsko-japanski bilateralni znanstvenom projekt „Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia“; suradnik; ; ;
6. -
IPL-219 „Rockfall Hazard Identification and Rockfall Protection in The Coastal Zone of Croatia“; suradnik; IPL (International Programme on Landslides); ;

Znanstveni skupovi

1. 23.10.2015. -
SLOGED 2015- 16. Šukljetovi dnevi Ljubljana Sudionik
2. - 10.6.2016.
Konferencija o zaštiti okoliša „Vizije gospodarenja otpadom" Opatija Sudionik
3. - 22.4.2016.
EGU General Assembly 2016 Vienna, Austria izlaganje rada
4. - 19.9.2014.
XII IAEG Congress: Engineering Geology for Society and Territory Torino, Italija Prezentacija rada-poster
5. - 1.1.2013.
6. Savjetovanje Hrvatskog geotehničkog društva: Sanacija, tehničko praćenje i održavanje u geotehnici Zadar, Croatia poster prezentacija
6. - 1.1.2013.
1st Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region/ 3rd Workshop of the croatian-Japanese Project "Risk Identification and Land-use Planing for disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia" Zagreb, Croatia oralna prezentacija
7. - 1.1.2011.
2nd World Landslides Forum Rome, Italy znanstveni rad (oralna prezentacija koautora)
8. - 1.1.2011.
2nd Croatian-Japanese Project Workshop: Monitoring and Analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods Rijeka, Croatia oralna prezentacija
9. - 1.1.2010.
7th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering Trondheim, Norway poster prezentacija
10. - 1.1.2009.
ISRM International Symposium EUROCK 2009: Rock engineering in difficult ground conditions soft rock and karst Cavtat, Croatia oralna prezentacija
11. - 1.1.2009.
InterCES - International Civil Engineering Students Congress Rijeka, Croatia oralna prezentacija
12. - 1.1.2009.
5th Conference of the Croatian Geotechnical Society: Origin of risk in geotechnical interventions Osijek, Croatia poster prezentacija
13. - 1.1.2008.
1st ISSMGE International Conference on Transportation Geotechnics Nottingham, England poster prezentacija
14. - 1.1.2008.
5th Conference of Slovenian geotechnics, 9th Šuklje day Nova Gorica, Slovenia oralna prezentacija

Uredništva časopisa

1. - Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Rijeci
http://zr.gradri.uniri.hr/index.php/zr
2. - Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Knjiga XX
http://www.gradri.uniri.hr/hr/izdavacka-djelatnost/zbornik-radova.html

Recenzije

1. 2015. Engineering Review
2. Časopis Građevinar (Journal CIVIL ENGINEER)
3. Landslides- Journal of the International Consortium on Landslides
4.

Umjetničko djelovanje

1. - Sudjelovanje na izložbi „Živjeti s klizištima“ u sklopu 3. radionice hrvatsko-japanskog bilateralnog projekta (Zagreb, 2013.); Sveučilišta u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet ; ;
2. - Sudjelovanje na izložbi fotografija u dobrotvorne svrhe na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2010.; Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.2.2016. -
KLIZIŠTE MAROVIĆI U NASELJU RAKOV POTOK (GRAD SAMOBOR, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA), Glavni geotehnički projekt sanacije
GRAD SAMOBOR, Upravni odjel za komunalne poslove, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor  
Suradnik
2.
1.12.2015. -
POTPORNI ZID OD STACIONAŽE KM 7+70 DO KM 8+05 NA DRŽAVNOJ CESTI D201, DIONICA BUZET-GP POŽANE, Glavni građevinski projekt potpornog zida
GP Krk d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk  
Suradnik
3.
1.3.2015. -
Glavni građevinski projekt sanacije klizišta na prilaznoj cesti brani Valići , Faza 1
HEP PROIZVODNJA d.o.o., PROIZVODNO PODRUČJE HE ZAPAD, Kumičićeva 13, 51000 Rijeka  
Suradnik
4.
1.7.2014. -
STIJENSKI POKOS U HAVIŠĆU U JADRANOVU
GRAD CRIKVENICA  
Suradnik
5.
1.11.2011. -
Glavni projekt sanacije: KLIZIŠTE NA LOKALNOJ CESTI L 50075 ŠAJKOVIĆI-GRDOSELO-LOVRIN; LOKALITET: GRDOSELO 3
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE  
Suradnik
6.
1.10.2011. -
Geotehnički elaborat: KLIZIŠTE NA LOKALNOJ CESTI L 50084 LUPOGLAV-VRANJA;LOKALITET: MIKULIČIĆI
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE  
Suradnik
7.
1.10.2011. -
Glavni projekt sanacije: KLIZIŠTE NA LOKALNOJ CESTI L 50084 LUPOGLAV-VRANJA; LOKALITET: MIKULIČIĆI
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE ŽUPANIJE  
Suradnik
8.
1.6.2011. -
Geotehnički projekt: Arheološki park i okolni javni prostori, Stari grad, Rijeka
Grad Rijeka  
Suradnik
9.
1.2.2011. -
Geotehnički elaborat: KLIZIŠTE NA ŽUPANIJSKOJ CESTI BROJ 5017; LOKALITET: GROHOVO
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE  
Suradnik
10.
1.2.2011. -
Glavni projekt sanacije: KLIZIŠTE NA ŽUPANIJSKOJ CESTI BROJ 5017; LOKALITET: GROHOVO
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE  
Suradnik
11.
1.1.2011. -
Idejni građevinski projekt sanacije: KLIZIŠTE JURADI ; faza II
Grad Buzet  
Suradnik
12.
1.9.2010. -
Geotehnički elaborat: POSLOVNI KOMPLEKS U PODUZETNIČKOJ ZONI BUIĆI-ŽBANDAJ, POREČ
VALOR d.o.o., Poreč  
Suradnik
13.
1.9.2010. -
Geotehnički izvještaj: državna cesta D 404 (GMC 105)
GP Krk d.d., Krk  
Suradnik
14.
1.5.2010. -
Geotehnički izvještaj: Poslovni objekt sa samoposlužnom autopraonicom na dijelu K.Č. 348/2, 358/19, 355/2, K.O. ZAMET, ČESTICA K2-4.
PARKOVI PLUS d.o.o., Rijeka  
Suradnik
15.
1.12.2009. -
Geotehnički elaborat za šire područje Delte u Rijeci
Lučka uprava Rijeka  
Suradnik
16.
1.3.2009. -
Dopunski geotehnički izvještaj: VIŠESTAMBENA ZGRADA BRAJDI U CRESU
URBANISTIČKI STUDIO RIJEKA d.o.o., Rijeka  
Suradnik
17.
1.11.2008. -
Geotehnički elaborat: sanacija kosine uz pristupnu cestu za kaštel kod Drivenika
OPĆINA VINODOLSKA  
Suradnik
18.
1.7.2008. -
Geotehnički izvještaj: VIŠESTAMBENA ZGRADA BRAJDI U CRESU
URBANISTIČKI STUDIO RIJEKA d.o.o., Rijeka  
Suradnik
19.
1.6.2008. -
Izvedbeni projekt: Temeljenje zaštite od buke; građevina: Zaobilaznica Rijeke
AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d.  
Suradnik
20.
1.4.2008. -
Geotehničko zoniranje: IZMJENE I DOPUNE PLANA PROSTORNOG UREĐENJA
OPĆINA VINODOLSKA  
Suradnik
21.
1.2.2008. -
Izvedbeni građevinski projekt osiguranja građševne jame: GRA?EVINA ZA SEZONSKE RADNIKE, NOVI RESORT
HOTELI NOVI d.o.o.  
Suradnik
22.
-
Sanacija stijenske mase iznad Grada Omiša, Izvedbeni projekt
SWIETELSKY B.m.b.H., Podružnica Zagreb, Nova cesta 192, 10 000 Zagreb  
Suradnik
23.
-
Projekt izvedenog stanja sanacije stijenske mase iznad Grada Omiša
SWIETELSKY B.m.b.H., Podružnica Zagreb, Nova cesta 192, 10 000 Zagreb  
Suradnik

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 29.10.2016. - - Članica Odbora za doktorski studij
Građevinski fakultet

Povjerenstva na sveučilištu

1. 29.10.2015. - - Zamjenica predsjednice žalbenog stegovnog povjerenstva
Građevinski fakultet
2. - - Član Odbora za kvalitetu
Sveučilište u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2016. - - član znanstvenog odbora u skupini za Zaštitu okoliša
Odbora Sabora hrvatskih graditelja 2016
2. - - član radne skupine za Geotehniku
Razvoj i primjena hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera