izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković dipl. ing


e-pošta : mujakovic@inet.hr; nmujakovic@math.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 288 11 13

Obrazovanje

1.1.1994. - 1.1.1998. Doktor matematičkih znanosti Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1983. - 1.1.1988. Magistar matematičkih znanosti Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1969. - 1.1.1974. Diplomirani inženjer matematike Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.1.2011. - Predstojnik Zavoda za matematičku analizu Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Izvanredni profesor Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - 1.1.2010. Predstojnik Katedre za diferencijalne jednadžbe i diferencijalnu geometriju Filozofski fakulet u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.2010. Docent Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.2002. Pročelnik Odsjeka za matematiku Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.1998. Asistent Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1992. - 1.1.1994. Nastavnik matematike i informatike Srednjoškolski centar u Rovinju
1.1.1988. - 1.1.1992. Viši asistent Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, BiH
1.1.1976. - 1.1.1988. Asistent Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, BiH
1.1.1974. - 1.1.1976. Nastavnik matematike Tehnička škola, Banja Luka, BiH

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2010. - Matematičke metode i modeli II
poslijediplomski studij
PMF - Sveučilšte u Zagrebu
voditelj
Norma sati: 135
1.1.2010. - Matematika sa statistikom
mediteranska poljoprivreda
Veleučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2007. - Odabrana poglavlja više matematike
poslijediplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2007. - Numeričke metode u inženjerstvu
poslijediplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2006. - Parcijalne diferencijalne jednadžbe
matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci/Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2006. - Matematička analiza 3
matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci/Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.1994. - 1.1.2008. Diferencijalne jednadžbe
matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci/Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.1994. - Matematička analiza 1
matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci/Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.1994. - Matematička analiza 2
matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci/Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.1994. - Uvod u numeričku matematiku
matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci/Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

1.9.2014. - Primjena računala u rješavanju jednadžbi
Elen Markovčić
matematika-informatika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
1.9.2014. - Valna jednadžba
Tin Zrinski
preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
18.10.2012. - Izračunavanje Riemanovog integrala po definiciji i primjena
Senić Gordana
matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
19.9.2012. - Problem najmanjih kvadrata
Marija Antolović
matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
17.9.2012. - Aproksimativno rješavanje nelinearnih jednadžbi
Slavić Sanja
matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
14.9.2011. - Gaussove integracijske formule
Ana Mihalić
matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
13.10.2010. - Laplaceove transformacije
Sanja Slavić
matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
6.10.2010. - Numeričke metoda za izračunavanje svojstvenih vrijednosti i svojstvenih vektora matrice
Sabina Lukšić
matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
11.5.2010. - Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi
Bojana Jovetić
matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
23.9.2009. - Funkcije u polarnom sustavu
Barbara Francetić
matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
23.9.2009. - Skalarna i vektorska polja. Derivacija polja u danom smjeru.
Sandra Nasić
matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
14.10.2008. - Neprekidne funkcije višeg reda na euklidskom prostoru s kodomenom u euklidskom prostoru
Nada Matanić
matematika
Filozofski fakultet u Rijeci
29.3.2006. - Normirani prostori funkcija
Jergović Kristina
matematika
Filozofski fakultet u Rijeci
7.9.2004. - Distribucije i diferencijalne jednadžbe na prostoru distribucija
Ivan Dražić
matematika
Filozofski fakultet u Rijeci
16.7.2004. - Runge-Kutta metode
Dean Tauzer
matematika
FIlozofski fakultet u Rijeci
3.6.2003. - Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi
Biserka Draščić
matematika
Filozofski fakultet u Rijeci
28.5.2003. - Primjena diferencijalnih jednadžbi u fizici
Bambić Martina
matematika
Filozofski fakultet u Rijeci
9.7.2002. - Funkcional i dualni prostori
Ana Skračić
matematika
Filozofski fakultet u Rijeci
9.7.2002. - Paraboličke jednadžbe drugog reda
Biljana Jukić
matematika
Filozofski fakultet u Rijeci

Obrazovni projekti

1.1.2013. - Upotpunjavanje kompetencija prije početka studija potrebnih za uspješnije savladavanje studija

Financiranje: Sveučilište u Rijeci
1.1.2013. - Upotpunjavanje kompetencija tijekom studija u cilju uspješnijeg studiranja: dodatna edukacija i pojačane demonstrature za akademsku godinu 2013./2014

Financiranje: Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Dražić, Ivan ; Mujaković, Nermina ; Črnjarić-Žic Nelida
Three-dimensional compressible viscous micropolar fluid with cylinder symmetry – derivation of the model and a numerical solution
Mathematics and computers in simulation 140 107-124 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=765132

WOS

2. Mujaković, Nermina ; Črnjarić-Žic, Nelida
Global solution to 3D problem of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry and a free boundary
Journal of mathematical analysis and applications 449 1637-1669 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=838801

WOS

3. Mujaković, Nermina ; Simčić, Loredana ; Dražić, Ivan
3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with cylindrical symmetry: uniqueness of a generalized solution
Mathematical methods in the applied sciences 40 2686-2701 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823824

WOS

4. Dražić, Ivan ; Mujaković, Nermina ; Simčić, Loredana
3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: regularity of the solution
Journal of mathematical analysis and applications 438 162-183 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798189

Q1
WOS

5. Črnjarić-Žic, Nelida ; Mujaković, Nermina
Numerical analysis of the solutions for 1d compressible viscous micropolar fluid flow with different boundary conditions
Mathematics and computers in simulation 126 45-62 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=804880

WOS

6. Mujaković, Nermina ; Črnjarić-Žic, Nelida
Global solution to 1D model of a compressible viscous micropolar heat-conducting fluid with a free boundary
Acta Mathematica Scientia 36 1541-1576 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=765849

Q3
WOS

7. Mujaković, Nermina ; Črnjarić-Žic, Nelida
Convergence of a finite difference scheme for 3D flow of a compressible viscous micropolar heat-conducting fluid with spherical symmetry
International Journal of Numerical Analysis and Modeling 13 705-738 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=765856

Q2
WOS

8. Dražić, Ivan ; Mujaković Nermina
3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with cylindrical symmetry: a local existence theorem
Journal of Differential Equations (na recenziji) - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823823

Q1
WOS

9. Dražić, Ivan; Mujaković, Nermina
Some Properties of a Generalized Solution for 3-D Flow of a Compressible Viscous Micropolar Fluid Model with Spherical Symmetry
Differential and Difference Equations with Applications, edt by Pinelas, S. et al 197-205 - 2016.

10. Mujaković, Nermina; Črnjarić-Žic, Nelida
Finite Difference Formulation for the Model of a Compressible Viscous and Heat-Conducting Micropolar Fluid with Spherical Symmetry
Differential and Difference Equations with Applications, edt by Pinelas, S. et al 275-283 - 2016.

11. Dražić, Ivan; Mujaković, Nermina
3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: large time behavior of the solution
Journal of mathematical analysis and applications 431 545-568 - 2015. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022247X15005454

Q1
WOS

12. Dražić, Ivan; Mujaković, Nermina
3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: a global existence theorem
Boundary value problems 2015 1-21 - 2015. http://www.boundaryvalueproblems.com/content/pdf/s13661-015-0357-x.pdf

Q1
WOS

13. Mujaković, Nermina; Dražić, Ivan
3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: uniqueness of a generalized solution
Boundary value problems 2014 1-17 - 2014. http://link.springer.com/article/10.1186/s13661-014-0226-z

Q1
WOS

14. Mujaković, Nermina
The existence of global solution for one dimensional compressible viscous micropolar fluid with non-homogeneous boundary conditions for temperature
Nonlinear analysis: real world applications 19 19-30 - 2014. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1468121814000236

Q1
WOS
Exc

15. Mujaković, Nermina; Črnjarić-Žic, Nelida
Convergent finite difference scheme for 1D flow of compressible micropolar fluids
International journal of numerical analysis and modeling 12 94-124 - 2014. http://www.math.ualberta.ca/ijnam/Volume-12-2015/No-1-15/2015-01-05.pdf

Q2
WOS

16. Dražić, Ivan; Mujaković, Nermina
3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: a local existence theorem
Boundary value problems 2012 1-28 - 2012. http://www.boundaryvalueproblems.com/content/2012/1/69

Q1
WOS

17. Mujaković, Nermina
1-D compressible viscous micropolar fluid model with non-homogeneous boundary conditions for temperature : a local existence theorem
Nonlinear analysis: real world applications 13 1844-1853 - 2012. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1468121811003440

Q1
WOS
Exc

18. Mujaković, Nermina; Dražić, Ivan
The Cauchy problem for one-dimensional flow of a compressible viscous fluid: Stabilization of the solution
Glasnik matematički 46 215-231 - 2011. http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/46.1/46(1)-16.pdf

Q4
WOS

19. Mujaković, Nermina
One-dimensional compressible viscous micropolar fluid model: stabilization of the solution for the Cauchy problem
Boundary value problems 2010 1-21 - 2010. http://www.boundaryvalueproblems.com/content/2010/1/796065

Q1
WOS

20. Dražić, Ivan; Barišić, Branimir; Mujaković, Nermina; Čep, Robert
Implementation of Shishkin mesh in the modelling of spring-mass system
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada strojní LVI 49-52 - 2010.

21. Mujaković, Nermina
Non-homogeneous boundary value problem for one-dimensional compressible viscous micropolar fluid model: a global existence theorem
Mathematical inequalities & applications 12 651-662 - 2009. http://mia.ele-math.com/12-49/Non-homogeneous-boundary-value-problem-for-one-dimensional-compressible-viscous-micropolar-fluid-model-a-global-existence-theorem

Q3
WOS

22. Mujaković, Nermina
Non-homogeneous boundary value problem for one-dimensional compressible viscous micropolar fluid model: regularity of the solution
Boundary Value Problems 2008 1-15 - 2008. http://www.boundaryvalueproblems.com/content/2008/1/189748

Q1
WOS

23. Dražić, Ivan; Mujaković, Nermina
Approximate solution for 1-D compressible viscous micropolar fluid model in dependance of initial conditions
International Journal of Pure and Applied Mathematics 42 535-540 - 2008.

24. Dražić, Ivan; Barišić, Branimir; Mujaković, Nermina
The implementation of iterative outer approximation method for elasto-plastic torsion problem
Technological engineering 5 37-39 - 2008.

25. Mujaković, Nermina; Dražić, Ivan
Numerical approximations of the solution for one-dimensional compressible viscous micropolar fluid model
International Journal of Pure and Applied Mathematics 38 285-296 - 2007.

26. Mujakovć, Nermina
Non-homogeneous boundary value problem for one-dimensional compressible viscous micropolar fluid model: A local existence theorem
Annali dell'Universita di Ferrara 53 361-379 - 2007. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11565-007-0023-z

Q3

27. Mujaković, Nermina
Uniqueness of a solution of the Cauchy Problem for one dimensional compressible viscous micropolar fluid model
Applied Mathematics E-Notes 6 113-118 - 2006. http://www.math.nthu.edu.tw/~amen/2006/050304-1.pdf

Q3

28. Mujaković; Nermina
One-dimensional flow of a compressible viscous micropolar fluid: The Cauchy problem
Mathematical Communications 10 1-14 - 2005. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=1329

29. Mujaković, Nermina
Global in time estimates for one-dimensional compressible viscous micropolar fluid model
Glasnik matematički 40 103-120 - 2005. http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/40.1/40(1)-10.pdf

30. Mujaković, Nermina
One-dimensional flow of a compressible viscous micropolar fluid: stabilization of the solution
Proceedings of the Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing 253–262 - 2005. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F1-4020-3197-1_18

31. Mujaković, Nermina
One-dimensional flow of a compressible viscous micropolar fluid: regularity of the solution
Radovi matematički 10 181-193 - 2001.

32. Mujaković, Nermina
One-dimensional flow of a compressible viscous micropolar fluid: a local existence theorem
Glasnik Matematicki 33 71-91 - 1998. http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/33.1/33108.pdf

33. Mujaković, Nermina
One-dimensional flow of a compressible viscous micropolar fluid: a global existence theorem
Glasnik Matematicki 33 33 199-208 - 1998. http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/33.2/33206.pdf

34. Mujaković, Nermina
Micropolar fluid flow with rapidly variable initial conditions
Mathematical Communications 3 197-204 - 1998. http://hrcak.srce.hr/file/2803

Kongresna priopćenja

1.
Simčić, Loredana ; Mujaković, Nermina ; Dražić, Ivan
Hoelder continuous solution for spherically symmetric 3-D model of a compressible viscous micropolar fluid Poster 7th European Congress of Mathematics Berlin, Njemačka - 1.1.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823696
2.
Dražić, Ivan ; Črnjarić-Žic, Nelida ; Mujaković, Nermina
Numerical approximation of the solution for 3D compressible viscous micropolar fluid model with cylindrical symmetry Poster 7th European Congress of Mathematics Berlin, Njemačka - 1.1.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823839
3.
Črnjarić-Žic, Nelida ; Mujaković, Nermina
Convergent finite difference scheme for a compressible micropolar fluid flow with a free boundary Poster 6th Croatian Mathematical Congress Zagreb, Croatia - 1.1.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823798
4.
Simčić, Loredana ; Mujaković, Nermina ; Dražić, Ivan
3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with cylindrical symmetry: uniqueness of the solution Poster 6th Croatian Mathematical Congress Zagreb, Hrvatska - 1.1.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822410
5.
Dražić, Ivan; Mujaković, Nermina
3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: stabilization and regularity of the solution predavanje ICDDEA 2015 – International Conference on Differential & Difference Equations and Applications 2015 Lisabon, Portugal - 19.5.2015. https://sites.google.com/site/sandrapinelas/icddea-2015
6.
Črnjarić-Žic, Nelida; Mujaković, Nermina
Finite difference formulation for the model of a compressible viscous and heat-conducting micropolar fluid with spherical symmetry predavanje ICDDEA 2015 – International Conference on Differential & Difference Equations and Applications 2015 Lisabon, Portugal - 1.1.2015. https://sites.google.com/site/sandrapinelas/icddea-2015
7.
Dražić, Ivan; Mujaković, Nermina
3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with cylindrical symmetry: a local existence theorem poster Equadiff 2015 Lyon, Francuska - 1.1.2015. http://equadiff2015.sciencesconf.org/
8.
Črnjarić-Žic, Nelida; Mujaković, Nermina
The finite difference scheme for 1d flow of a compressible micropolar fluid with homogeneous boundary conditions: a global existence theorem predavanje PDEs, Continuum Mechanics and Numerical Analysis -A Conference in Honor of the 80th Anniversary of professor Ibrahim Aganovic Dubrovnik - 1.1.2014. http://web.math.pmf.unizg.hr/AganovicAnniversary/
9.
Dražić, Ivan; Mujaković, Nermina
Global existence and uniqueness of the solution for 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry predavanje PDEs, Continuum Mechanics and Numerical Analysis - A Conference in Honor of the 80th Anniversary of professor Ibrahim Aganovic Dubrovnik - 1.1.2014. http://web.math.pmf.unizg.hr/AganovicAnniversary/
10.
Dražić, Ivan; Mujaković, Nermina
The existence theorems for 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry predavanje 18th ÖMG Congress and Annual DMV Meeting Innsbruck, Austrija - 24.9.2013. https://math-oemg-dmv-2013.uibk.ac.at/cms/index.php/home
11.
Dražić, Ivan; Mujaković, Nermina
3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: a local existence theorem predavanje 5th Croatian Mathematical Congress Rijeka - 18.6.2012. http://www.math.uniri.hr/CroMC2012/
12.
Dražić, Ivan; Mujaković, Nermina
3D model for compressible viscous heat conducting micropolar fluid with symmetry and free boundary: a global existence theorem predavanje 7th Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing Trogir - 13.6.2011. http://applmath11.math.hr/
13.
Dražić, Ivan; Mujaković, Nermina; Barišić, Branimir
The Numerical Approximations of the Solution for the Piston Problem With Viscous Compressible Micropolar Fluid poster International Conference on Innovative Technologies Prag, Češka - 14.9.2010.
14.
Dražić, Ivan, Mujaković, Nermina
The Cauchy problem for one-dimensional flow of a compressible viscous fluid: Stabilization of the solution predavanje Sixth Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing Zadar - 14.9.2009. http://web.math.pmf.unizg.hr/~rogina/ApplMath09/first.html
15.
Dražić, Ivan; Mujaković Nermina
Non-homogeneous boundary value problem for one-dimensional micropolar fluid model with rapidly variable initial conditions poster 4th Croatian Mathematical Congress Osijek - 17.6.2008. http://www.mathos.unios.hr/congress2008/
16.
Dražić, Ivan; Mujaković, Nermina
Approximate solution for 1-D compressible viscous micropolar fluid model in dependence of initial conditions predavanje Fourth International Conference of Applied Mathematics and Computing Plovdiv, Bugarska - 2.8.2007. http://books.google.hr/books/about/Fourth_International_Conference_of_Appli.html?id=VMNmMwEACAAJ&redir_esc=y
17.
Mujaković, Nermina
Non-homogeneous boundary value problem for one-dimensional compressible viscous micropolar fluid model: regularity of the solution predavanje Fifth Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing Brijuni - 9.7.2007. http://applmath.math.pmf.unizg.hr/
18.
Mujaković, Nermina; Dražić, Ivan
Numerical approximations of the solution for one-dimensional compressible viscous micropolar fluid model poster Colloquium on Differential and Difference Equations Brno, Češka - 5.9.2006.
19.
Mujaković, Nermina
Non-homogeneous boundary value problem for one-dimensional compressible viscous micropolar fluid model predavanje Fourth Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing Brijuni - 20.6.2005. http://applmath05.math.hr/
20.
Mujaković, Nermina
One-dimensional flow of a compressible viscous micropolar fluid: The Cauchy problem predavanje Third Croatian Congress of Mathematics Split - 16.6.2004.
21.
Mujaković, Nermina
One-dimensional flow of a compressible viscous micropolar fluid: Stabilization of the solution predavanje Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing, ApplMath03 Bijuni - 24.6.2003. http://web.math.pmf.unizg.hr/~rogina/ApplMath03/index.html
22.
Mujaković, Nermina
1-D flow of a compressible viscous micropolar fluid: Existence and regularity of the solution predavanje Bosnian-Croatian Analysis Meeting Bihać, Bosna i Hercegovina - 10.5.2001.
23.
Mujaković, Nermina
1D flow of a compressible viscous micropolar fluid: regularity of the solution predavanje Second Croatian Mathematical Congress Zagreb - 15.6.2000. http://web.math.pmf.unizg.hr/congress/
24.
Mujaković, Nermina
Homogenization of 1D-flow of a micropolar compressible fluid predavanje 7th International Conference on Operational Research Rovinj - 1.10.1998.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2006. - 1.1.2014.
Matematička analiza kompozitnih i tankih struktura; istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ; http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=037-0693014-2765&print=true
2. 1.1.2002. - 1.1.2005.
Matematička analiza kompozitnih i tankih struktura; istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ; http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0037103

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2005. - 1.1.2014.
Ivan Dražić; Doktorat Sferno simetrično trodimenzionalno nestacionarno gibanje mikropolarnog kompresibilnog viskoznog fluida; zajednički poslijediplomski studij matematike svih hrvatskih sveučilišta; 01.12.2014.;

Znanstveni skupovi

1. - 21.6.2012.
5th Croatian Mathematical Congress Rijeka član organizacijskog odbora

Recenzije

1. 2014. Recenzent za časopis Communications on Pure and Applied Analysis
2. 2010. Recenzent za časopis Nonlinear Analysis Series B: Real Word Applications
3. 2009. Recenzent za časopis Engineering

Stručna djelatnost