dr. sc. Silvana Vranić red. prof.

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

prostorija : 706
prostorija : 051265682
e-pošta : silvana.vranic@ffri.uniri.hr

Hrvatska znanstvena bibliografija

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar ukupno 152, od 2013. 71 ukupno 6, od 2013. 4 ukupno 2, od 2013. 2

Obrazovanje

13.10.1993. - 12.10.1999. doktor znanosti, humanističke znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika Doktorat znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1988. - 12.2.1993. magistar znanosti, humanističke znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika Poslijediplomski studij lingvistike Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1980. - 1.3.1985. profesor hrvatskoga ili srpskoga jezika i književnosti Hrvatski ili srpski jezik i jugoslavenske književnosti Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

26.4.2016. - sveučilišni nastavnik, red. prof. u trajnom zvanju humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika gl. urednica časopisa Fluminensija do 1. 2. 2017., član Uredništva časopisa Fluminensija, suvoditeljica Poslijediplomskoga doktorskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika, članica Uredništva zbornika RFD-a i Organizacijskoga odbora RFD-a,u okviru programa Erazmus+ usavršavala se za poučavanje na daljinu na Sveučilištu Macquarie u Sydneyu (ožujak 2017.), suradnica Centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, suradnica projekta Općeslavenski lingvistički atlas HAZU, suvoditeljica Centra za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci do ožujka 2017., urednica Zbornika Znanstveno-stručnoga skupa Život, kultura i povijest Kostrene 6, predsjednica Organizacijskog odbora Znanstveno-stručnoga skupa Život, kultura i povijest Kostrene 7 Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.7.2011. - 26.4.2016. sveučilišni nastavnik, red. prof. humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika urednik časopisa Fluminensia od veljače 2013.; pročelnica Odsjeka za kroatistiku (do listopada 2012.); predstojnica Katedre za hrvatski jezik (do listopada 2011.); suvoditeljica Poslijediplomskoga doktorskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika; član Organizacijskoga odbora RFD-a od veljače 2002.; član Uredništva časopisa Fluminensia od 2010.; predsjednica Organizacijskoga odbora znanstvenoga skupa Šimun Kožičić Benja i njegova tiskara u Rijeci (1530. – 1531.) u organizaciji HAZU i Filozofskoga fakulteta u Rijeci; gostujući predavač na Harriman Institute (Columbia University, New York) u listopadu 2011.; član Znanstvenoga vijeća Augustinci u Rijeci - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 2015,; član Organizacijskoga odbora Prve znanstvene konferencije Centra za jezična istraživanja FF UNIRi - Rijeka suradnica Centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, suradnica projekta Općeslavenski lingvistički atlas HAZU, suvoditeljica Centra za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci,, urednica Zbornika Znanstveno-stručnoga skupa Život, kultura i povijest Kostrene (5 brojeva), predsjednica Organizacijskog odbora Znanstveno-stručnoga skupa Život, kultura i povijest Kostrene (6 skupova) Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.7.2006. - 19.7.2011. sveučilišni nastavnik, izv. prof. humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika predstojnica Katedre za hrvatski jezik (do listopada 2011.); suautor Poslijediplomskoga doktorskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika (dijalektološka komponenta); predsjednica Organizacijskoga odbora 8. Riječkih filoloških dana održanih u studenom 2009.; urednica jezičnoga dijela 6. i 7. zbornika Riječkih filoloških dana; član Uredništva časopisa Fluminensia od 2010. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.5.2001. - 17.7.2006. sveučilišni nastavnik, doc. humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika predstojnica Katedre za hrvatski jezik; autorica dijalektoloških kolegija programa studija Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni i dvopredmetni) prema ECTS sustavu; gostujući predavač na Odsjeku za slavistiku Filozofskoga fakulteta u Ljubljani u listopadu 2005. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.8.1998. - 1.5.2001. sveučilišni nastavnik, viši asistent humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.1994. - 26.2.1998. sveučilišni nastavnik, asistent humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika Filološki odjel Pedagoškoga fakulteta
12.10.1987. - 28.2.1994. profesor hrvatskoga jezika i književnosti Pomorska škola Bakar
1.9.1987. - 11.10.1987. profesor hrvatskoga jezika i književnosti OŠ Moše Albahari
1.9.1986. - 28.7.1987. profesor hrvatskoga jezika i književnosti OŠ Rade Vranić Petar
25.3.1985. - 7.8.1986. profesor hrvatskoga jezika i književnosti CUTTK u Rijeci
1.6.1980. - 31.8.1980. turistički vodič Kompas, Novalja

Nagrade i priznanja

5.5.2016. Zahvala Filozofskoga fakulteta za postignuća časopisa "Fluminensia" (poslovi gl. urednika)
26.3.2013. dobitnica Javnog priznanja Ličko-senjske županije za 2012.
12.5.2012. članica suradnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
6.12.2007. Godišnja nagrada Općine Kostrena
3.11.2006. dobitnica Nagrade J.J. Strossmayer za 2005. g. u području humanističkih znanosti

Članstva

11.11.2017. - Savjet Sveučilišta u Rijeci (zamjenica u dva mandata
22.10.2013. - 1.6.2016. Odbor za kulturu, odgoj i obrazovanje Općine Kostrena
1.1.2009. - Odbor za dijalektologiju Razreda za filološke znanosti HAZU
-
-
-

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2017. - 30.9.2018. Uvod u dijalektologiju hrvatskoga jezika, Čakavsko/kajkavsko/štokavsko narječje, Dijalektologija hrvatskoga jezika, Odabrane teme iz povijesti i dijalektologije hrvatskoga jezika (jednopredmetni i dvopredmetni studij)
Hrvatski jezik i književnost, jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet
nositelj kolegija
Norma sati: 345
1.10.2016. - 30.9.2017. Staroslavenski jezik, Čakavsko narječje, Uvod u dijalektologiju hrvatskoga jezika, Dijalektologija hrvatskoga jezika
Hrvatski jezik i književnost, jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 337,5
1.10.2015. - 1.10.2016. Staroslavenski jezik, Uvod u dijalektologiju hrvatskoga jezika, Čakavsko narječje, Dijalektogija hrvatskoga jezika, Odabrane teme iz povijesti i dijalektologije hrvatskoga jezika, Dijalektologija hrvatskoga jezika: terenska istraživanja
Hrvatski jezik i književnost, jednopredmetni idvopredmetni
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 453,75
1.10.2014. - Hrvatska narječja u dijalektalnoj književnosti
Knjižničarstvo diplomski
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 60
1.10.2014. - Odabrane teme povijesti i dijalektologije hrvatskoga jezika
HJK 2 diplomski
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 26,75
1.10.2011. - Čakavsko narječje
Poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.10.2010. - Dijalektologija hrvatskoga jezika
Hrvatski jezik i književnost-2P nastavnički
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 60
1.10.2007. - 30.9.2011. Čakavsko narječje
Poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.10.2007. - Teorijski pristupi istraživanjima u dijalektologiji i povijesti jezika
Poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.10.2007. - Terenska istraživanja
Poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati:
3.10.2006. - 30.9.2010. Uvod u dijalektologiju hrvatskoga jezika
Hrvatski jezik i književnost-2P nastavnički
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 60
3.10.2006. - 30.9.2010. Čakavsko/kajkavsko/štokavsko narječje (ciklički)
Hrvatski jezik i književnost-2P nastavnički
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 30
3.10.2006. - Čakavsko/kajkavsko/štokavsko narječje (ciklički)
Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 60
3.10.2006. - Dijalektologija hrvatskoga jezika: terenska istraživanja
Hrvatski jezik i književnost-1,2P nastavnički
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 30
3.10.2006. - Dijalektologija hrvatskoga jezika: terenska istraživanja
Hrvatski jezik i književnost-1,2P nastavnički
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 30
3.10.2006. - Dijalektologija hrvatskoga jezika: mofologija
Hrvatski jezik i književnost-1,2D nastavnički, opći
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 30
3.10.2006. - Dijalektologija hrvatskoga jezika: leksikologija i leksikografija
Hrvatski jezik i književnost - 1D opći
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 75
3.10.2006. - Njegovanje kulturne baštine: izrada školskih dijalekatnih rječnika
Hrvatski jezik i književnost-1,2D nastavnički
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 52,5
1.10.2006. - 30.9.2010. Razvoj i uspostava hrvatskih narječja
Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 52,5
1.10.2006. - Uvod u dijalektologiju hrvatskoga jezika
Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 60
1.10.1994. - 30.9.2000. Dijalektologija
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 90
1.10.1994. - 30.9.2000. Staroslavenski jezik
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 90
1.10.1994. - 30.9.2000. Dijalektologija: terenska istraživanja
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 90

Mentor u završnim radovima

26.9.2018. - Konceptualna analiza poredbenih frazema u mjesnome govoru Klane
Marina Bratović
HKJ, dvopredmetni, nastavnički
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
19.9.2018. - Murterska čakavština u poeziji Ive Šikića Balare
Antea Juraga
HJK-dvopredmetni
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
19.9.2018. - Tvorba umanjenica u govoru Tršća
Elena Rigler
HJK_dvopredmetni
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
19.9.2018. - Određivanje pripadnosti crnoluškoga govora kajkavskomu narječju i goranskomu dijalektu
Nikolina Knaus
HJK, jednopredmetni, preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
19.9.2018. - Pripadnost mjesnoga govora Rinkovca bednjansko-zagorskomu dijalektu kajkavskoga narječja
Filip Vrbanić
HJK, dvopredmetni, preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
19.9.2018. - Dijalektalna pripadnost dugoreškoga govora
Ana Polović
HJK, jednopredmetni, preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
15.9.2017. - Govor Letnice u odnosu na govor Janjeva
Petra Jozić
Hrvatski jezik i književnost, dvopredmetni studij
Filozofski fakultet
15.9.2017. - Pripadnost govora Tupljaka čakavskomu ikavsko-ekavskomu dijalektu
Sanja Stranić
Hrvatski jezik i književnost, jednopredmetni studij
Filozofski fakultet
15.9.2017. - Pripadnost govora Gomirja štokavskomu istočnohercegovačkomu dijalektu
Tanja Vrbanac
Hrvatski jezik i književnost, dvopredmetni studij
Filozofski fakultet
21.12.2016. - Fonologija govora Prodana
Prodan, Ida
Hrvatski jezik i književnost, nastavnički
Filozofski fakultet u Rijeci
22.11.2016. - Tvorba imenica obilježena značenja u mjesnom govoru Lopara
Matahlija, Martina
Hrvatski jezik i književnost, nastavnički
Filozofski fakultet u Rijeci
30.9.2016. - Tvorba umanjenica u govoru Krapine
Vorih, Leonarda
Hrvatski jezik i književnost, nastavnički
Filozofski fakultet u Rijeci
19.9.2016. - Derivacijska tvorba imenica u govoru Vranojelja
Kuzminski, Mateja
Hrvatski jezik i književnost, nastavnički
Filozofski fakultet u Rijeci
13.9.2016. - Strukturna analiza poredbenih frazema mjesnoga govora Klane
Bratović, Marina
Hrvatski jezik i književnost, dvopredmetni preddiplomski
Filozofski fakultet u Rijeci
13.9.2016. - Klasifikacija govora Ogulina
Daria Turković
Hrvatski jezik i književnost, jednopredmetni
Filozofski fakultet u Rijeci
15.7.2016. - Tvorba imenica u govoru Goričana
Ana Varošanec
Hrvatski jezik i književnost, nastavnički
Filozofski fakultet u Rijeci
17.9.2015. - Mjesni govor Čovića
Valentina Rupčić
HJK - preddiplomski
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2015. - Alijeteti i alteriteti draganićkoga govora
Krunoslav Šebetić
HJK- preddiplomski
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2015. - Tvorba umanjenica u govoru Podravskih Sesveta
Petra Šerbeđija
HJK-jednopredmetni nastavnički
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.7.2015. - Derivacijska tvorba imenica u mjesnom govoru Kompolja (prema građi u rječniku Ričnik gacke čakavšćine - Konpoljski divan Milana Kranjčevića)
Jelena Odorčić
HJK jednopredmetni- nastavnički
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.7.2015. - Sociolingvističko istraživanje leksika u suvremenome riječkom govoru (na čakavskom korpusu)
Yuliya Vazniak
DIPL-HJK-O
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.9.2014. - Derivacijska tvorba imenica u mjesnom govoru Orleca
Iva Stambolija
Hrvatski jezik i književnost -1P nastavnički
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.9.2014. - Mjesni govor sela Durlinci
Ivana Lukšić
Hrvatski jezik i književnost -1P nastavnički
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2014. - Pripadnost mjesnoga govora Lopara
Martina Matahlija
Hrvatski jezik i književnost, preddiplomski
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2014. - Određivanje pripadnosti govora Pušćina kajkavskom narječju
Ines Panić
Hrvatski jezik i književnost, preddiplomski
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2014. - Pripadnost mjesnoga govora Vranojelja bednjansko-zagorskomu dijalektu kajkavskoga narječja
Mateja Kuzminski
Hrvatski jezik i književnost, preddiplomski
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2014. - Određivanje pripadnosti govora Kunovca kajkavskomu narječju
Josipa Gal
Hrvatski jezik i književnost, preddiplomski
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2014. - Određivanje pripadnosti govora Goričana kajkavskomu narječju
Ana Varošanec
Hrvatski jezik i književnost, preddiplomski
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2014. - Određivanje pripadnosti govora Črečana kajkavskom narječju
Dijana Petran
Hrvatski jezik i književnost, preddiplomski
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.7.2014. - Morfološki opis imenica mjesnoga govora Donjega Konovčaka
Tamara Oletić
Hrvatski jezik i književnost -1P nastavnički
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2013. - Frazeologija mjesnoga govora Orleca (sintaktički i semantički aspekt i konceptualna analiza)
Deželić, Antonela
Hrvatski jezik i književno st - D nastavnički
Filozofski fakultet
23.9.2013. - Alijeteti i alteriteti mjesnoga govora Macinca
Hlapčić, Lea
Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički
Filozofski fakultet
12.9.2013. - Pripadnost govora Podravskih Sesveta kajkavskome narječju
Šerbeđija, Petra
Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički
Filozofski fakultet
3.9.2013. - Pripadnost govora Kompolja rubnom poddijalektu ikavsko-ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja
Odorčić, Jelena
Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički
Filozofski fakultet
20.9.2012. - Čakavske i južnonotranjske značajke mjesnoga govora Račica
Kinkela, Eugen
Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički
Filozofski fakultet
18.9.2012. - Alijeteti i alteriteti u govoru Donjega Koncovčaka
Oletić, Tamara
Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički
Filozofski fakultet
19.7.2012. - Govor Svetoga Bortula kraj Labina
Poldrugovac, Karla
Hrvatski jezik i književnost - D nastavnički
Filozofski fakultet
12.7.2012. - Dijalektološki opis govora Rukavca
Mohorovičić, Hani
Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički
Filozofski fakultet
20.10.2011. - Iz frazeologije govora Matulja
Sinčić, Ivona
Hrvatski jezik i književnost - D nastavnički
Filozofski fakultet
29.9.2011. - Frazemi u govirima Magić Male, Siča i Davora
Radičević, Jasmina
Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički
Filozofski fakultet
28.9.2011. - Tromi naglasak u kajkavskom govoru Dijankovca
Hendelja, Andrej
Hrvatski jezik i književnost - D nastavnički
Filozofski fakultet
28.9.2011. - Iz frazeologije mjesnoga govora Lubenica
Kukuljan, Ida
Hrvatski jezik i književnost - D nastavnički
Filozofski fakultet
20.9.2011. - Tvorba deminutiva u grobničkome govoru
Pavić, Lara
Hrvatski jezik i književno st - D nastavnički
Filozofski fakultet
24.10.2010. - Toponimija Lipe
Iskra, Vedran
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
27.9.2010. - Grobnička toponimija
Relja, Marin
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
14.7.2010. - Konceptualna klasifikacija frazema mjesnoga govora Vrha
Mrakovčić, Josipa
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
26.4.2010. - Fonologija govora Hrvatske Kostajnice
Tkalec, Dora
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
13.10.2009. - Mjesni govor Zlobina
Krebelj, Tamara
Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički
Filozofski fakultet
6.10.2009. - Mjesni govor Nerezina
Vešković, Doris
Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički
Filozofski fakultet
5.10.2009. - Mjesni govor Crikvenice
Vasilić, Tea
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
21.9.2009. - Sintaksa padeža mjesnoga govora Risike na otoku Krku
Peterlić, Saša
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
21.9.2009. - Dijalektološki pogled na govor Matulja
Sinčić, Ivona
Hrvatski jezik i književnost-1P nastavnički
Filozofski fakultet
26.5.2009. - Iz fonologije govora Tounja
Trdić, Marija
Hrvatski jezik i književnost - D nastavnički
Filozofski fakultet
21.10.2008. - Govor Kruševa
Čulina, Jelena
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
21.10.2008. - Fonologija govora Dragljana
Maras, Marijana
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
20.10.2008. - O govoru Barata
Paliska, Martina
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
24.6.2008. - Tvorba imenica s obilježenim značenjem u omišaljskom govoru
Karabaić, Kristina
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
25.2.2008. - Fonologija vinarskoga idioma
Blažević, Natalija
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
22.10.2007. - Sklonidba u mjesnom govoru Vozilića
Vozila, Silvia
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
21.5.2007. - Fonologija govora Brovinja
Repac, Ivana
Hrvatski jezik i književnost - 2 nastavnički
Filozofski fakultet
26.2.2007. - Fonologija govora Zartinja kraj Labina
Tenčić, Jelena
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
19.12.2006. - Govor Mrkoplja
Crnić, Mirjana
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
24.10.2006. - Mjesni govor Lokava
Petranović, Martina
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
24.10.2006. - Frazeologija mjesnoga govora Crikvenice
Car, Andrea
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
24.7.2006. - Fonologija govora Paladnjaka kraj Žminja
Miličić, Andrejina
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
20.3.2006. - Govor Karojbe (Močiboba)
Močibob, Iva
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
24.1.2006. - Iz sintakse prijevoda djela Emil i Lonneberga Astrid Lindgren sa švedskog na vrbničku čakavštinu
Valković Sokolić, Dina
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
23.11.2005. - Frazeologija ravnogorskoga govora
Burić, Majda
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
19.7.2005. - Mjesni govor Donjih Trpuca
Rafaelić, Sandra
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
15.3.2005. - Frazeologija mjesnoga govora Krcula
Barišić, marija
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
9.6.2003. - Mjesni govor Mandalenčića
Mijandrušić, Kristina
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
14.5.2002. - Dijalektološki opis mjesnoga govora Gornje Večeriske (Vitez)
Frljić, Andrijana
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet u Puli
5.6.2000. - Jezične značajke mjesnoga govora Lipe
Drpić, Irena
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet
-Gostujući nastavnik

1.10.2009. - 30.9.2010. Hrvatski jezik i zavičajnost u nastavi
učitelj
Učiteljski fakultet u Rijeci i Odjel u Gospiću
voditelj
Norma sati: 52,5
1.10.1994. - 30.9.1996. Staroslavenski jezik
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet u Puli
suradnik
Norma sati: 90
1.10.1994. - 30.9.1996. Dijalektologija
Hrvatski jezik i književnost - nastavnički
Filozofski fakultet u Puli
suradnik
Norma sati: 90

Osobni razvoj

26.9.2014. - Kako pokrenuti znanstveni časopis: od ideje do e-časopisa VII 3


Norma sati: 7 sati
22.5.2014. - Radionica o arhiviranju i dokumentiranju jezične građe (voditelj prof. Peter Austin, London)


Norma sati: 5
1.9.2011. - e-učenje u nastavi


Norma sati: 20

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vranić, Silvana
Načela izrade Rječnika kostrenskoga govora
Zbornik "Život, kultura i povijest Kostrene" 7 1 75-82 - 2018.
Preuzeto sa: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=962746

2. Vranić, Silvana
Refleksi *o u istarskim čakavskim govorima zastupljenim u dijalektološkim atlasima.
Hrvatski dijalektološki zbornik 21 283-297 - 2017.

A2

3. Vranić, Silvana ; Zubčić, Sanja
Dialects in and around small urban centres in the northern Čakavian area: The current situation
Language Varieties Between Norms and Attitudes - South Slavic Perspectives : Proceedings from the 2013 CALS Conference; Peter Lang Edition 49-68 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=755693

A1

4. Vranić, Silvana
Jezična arheologija govora Mrkoči u Istri Radoslava Runka, Radoslav Runko, Rječnik govora zaseoka Mrkoči u Istri
Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost LIX 202-205 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822293

5. Vranić, Silvana; Zubčić, Sanja
Turcizmi u frazemima hrvatskih govora
Filologija 1 103-146 - 2014. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=172850

A1

6. Vranić, Silvana
Skica za portret dijalektologa Petra Šimunovića
Časopis za filološka istraživanja Fluminensia 26 1-16 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=738532

A1
WOS

7. Vranić, Silvana
Riječ o rječniku „Čakavske besede moje i sih mojih z Šmrike i Kraljevice“ Ivanke Bralić
Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost LXIII 212-214 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721529

8. Vranić, Silvana
PARČIĆEV RUKOPISNI RJEČNIK HRVATSKOGA JEZIKA
Riječki filološki dani 9 319-328 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661927

9. Vranić, Silvana;
Pripadnost govora Račica čakavskomu ikavsko-ekavskomu dijalektu
Hrvatski dijalektološki zbornik 18., Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima 301-318 - 2013.

A2

10. Vranić, Silvana;
Klasifikacijske odrednice korčulanskoga govora u Rječniku govora grada Korčule
Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli održanog u Korčuli od 30. svibnja do 1. lipnja 2012. 1 221-230 - 2013.

11. Vranić, Silvana;
Zasebnosti čakavskoga buzetskoga dijalekta u odnosu na čakavski ekavski dijalekt
Od indoeuropeistike do kroatistike, Zbornik u čast Daliboru Brozoviću 519-536 - 2013.

12. Vranić, Silvana
Dijalektološki usmjerena i utemeljena povijest hrvatskoga jezika, uz knjigu "Zajednička povijest hrvatskih narječja, 1. Fonologija" Ive Lukežić
Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi XLI 209-213 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=657653

A2

13. Vranić, Silvana;
Naglasni tip b u imenica govora sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu
Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Peti hrvatski slavistički kongres 1 357-364 - 2012.

14. Vranić, Silvana ; Zubčić, Sanja
Strukturalna analiza turcizama u frazemima hrvatskih štokavskih govora
Bosanskohercegovački slavistički kongres : Zbornik radova. Knjiga 1 685-693 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540064

A1

15. Vranić, Silvana
Prilog klasifikaciji jugozapadnoga istarskog dijalekta čakavskoga narječja
Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost LX 278-280 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540745

16. Vranić, Silvana;
O paškim govorima
Toponimija otoka Paga 619-635 - 2011.

17. Vranić, Silvana
Naglasni tipovi imenica u govoru Novalje na Pagu
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 36 203-222 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=460942

A1
WOS

18. Nežić, Ivana ; Vranić, Silvana
Govori Lovranšćine u dosadašnjoj dijalektološkoj literaturi
Zbornik Lovranšćine 1 301-312 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=460875

19. Vranić, Silvana
Prva cjelovita sinteza čakavskoga narječja
Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost LIX 221-224 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=539673

20. Vranić, Silvana
Kriteriumi za klasifikacija na hrvatskite i makedonskite organski idiomi vo dijalektološkite trudovi / Klasifikacijski kriteriji hrvatskih i makedonskih organskih idioma u dijalektološkim raspravama
Makedonsko-hrvatski književni i kulturni vrski, Zbornik na trudovi 2 335-352 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=337243

A1

21. Vranić, Silvana
Prilog istraživanju govora Obrova
Obdobja 26 109-118 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334802

A1

22. Vranić, Silvana;
Hrastini prilozi o otočnim govorima sjevernoga hrvatskoga primorja
Hrvatski dijalektološki zbornik 15, XI. međunarodni znanstveni skup o hrvatskim dijalektima 125-141 - 2009.

A2

23. Vranić, Silvana
O jeziku hrvatskih pisaca u Bačkoj
Kolo : časopis Matice hrvatske 5-6 251-256 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=462987

24. Vranić, Silvana ; Nežić, Ivana
Fonološke napomene o govoru Brovinja u Istri
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 20 39-50 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334739

A1

25. Vranić, Silvana ; Crnić, Mirjana
Iz fonologije govora Mrkoplja
Čakavska rič, Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi XXXVI 119-132 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334720

A2

26. Vranić, Silvana
Škrljevski idiom kao primjer čakavske opstojnosti
Svitak 1 61-66 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=399071

27. Vranić, Silvana
Vrsna analiza i sinteza grobničkoga govora
Novi Kamov 27 80-84 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=399043

28. Vranić, Silvana
Prilog istraživanju govora Brgudca
Zbornik Riječki filološki dani 7 753-762 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334820

29. Vranić, Silvana;
Obradba glagola u samostalnim rječnicima čakavskih govora objavljenim u 21. st.
Hrvatski dijalektološki zbornik, 14, 4. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup: Dijalektna leksikografija 247-257 - 2008.

A2

30. Vranić, Silvana;
Čakavsko-štokavski odnosi u govorima jugoistočnoga makrosustava na otoku Pagu
Hrvatski dijalektološki zbornik 14, Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima: Hrvatski štokavski dijalekti 14 119-134 - 2008.

A2

31. Barišić, Marija; Vranić, Silvana;
Frazeologija mjesnoga govora Krcula
Libar žminjski 2 133-145 - 2008.

32. Vranić, Silvana ; Vulić, Sanja
Grobnički govori u svjetlu novih istraživanja
Čakavska rič, polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi XXXVI 145-158 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=399010

A2

33. Vranić, Silvana
O Kolanu i životu Kolanaca riječima
Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi XXXV 227-230 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334564

A2

34. Vranić, Silvana
O čakavskoj akcentuaciji u svjetlu nelinearnoga pristupa
Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi XXXV 219-226 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334516

A2

35. Vranić, Silvana
Novi čakavski libar
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 19 97-104 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334592

A1

36. Vranić, Silvana;
Kostrenska čakavština u pjesmama Katje Šepić Usmiani
Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene 2 141-154 - 2007.

37. Vranić, Silvana;
Rubnost kao kriterij u klasifikaciji čakavskoga ekavskoga dijalekta
U službi jezika. Zbornik u čast Ivi Lukežić 33-46 - 2007.

38. Vranić, Silvana;
Hammov prinos proučavanju paških govora
Zbornik Josip Hamm i njegovo djelo, Međunarodni znanstveni skup povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma 171-178 - 2007.

39. Vranić, Silvana
Riječka cakavica u Strohalovu djelu
Svjetlo, časopis z kulturu, umjetnost i društvena zbivanja 3-4 171-180 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=264355

40. Vranić, Silvana
Odnos infinitiva i prezenta u govorima sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu
Croatica et slavica Iadertina 2 57-72 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=264383

A2

41. Vranić, Silvana ; Močibob, Iva
Prilog istraživanju govora Karojbe
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 2 23-36 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334024

A1

42. Vranić, Silvana
Tragom istraživanja turnanskoga i delničkoga govora
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 18 208-213 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334631

A2

43. Vranić, Silvana
Čakavska akcentuacija u sinkroniji i dijakroniji
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32 417-420 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334080

A1
WOS

44. Vranić, Silvana;
Proučavanje čakavskih govora u XX. st.
Hrvatski jezik u XX. stoljeću, zbornik 185-208 - 2006.

45. Vranić, Silvana;
O mjesnome govoru Staroda
Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah, Logarjevi dnevi - 4th international dialectological symposium 124-130 - 2006.

A1

46. Vranić, Silvana;
Dijalektološke napomene o govoru Kolana na otoku Pagu
Oštarić, Ivo, Rječnik kolanjskoga govora ili Ričnik mista Kolana na otoku Pagu 9-21 - 2005.

47. Vranić, Silvana
O govorima čakavskoga ekavskoga dijalekta na području grada Rijeke
Sveti Vid 9 73-86 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=164550

48. Vranić, Silvana
Glagolski oblici u govoru Metajne na otoku Pagu
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30 203-241 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=177792

A1
WOS

49. Vranić, Silvana
Sinteza mozaika hrvatske štokavštine
Fluminensia - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=272650

A2

50. Vranić, Silvana;
Iz kostrenske frazeologije
Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene 1 139-152 - 2004.

51. Vranić, Silvana
O govorima čakavskoga ekavskoga dijalekta na području grada Rijeke
Sveti Vid 9 73-86 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=164550

52. Vranić, Silvana ; Drpić, Irena
O kontaktu hrvatskih čakavskih i slovenskih južnonotranjskih idioma u graničnome području
Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani 567-578 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=176544

53. Vranić, Silvana
Čakavsko u Parčićevoj književnojezičnoj koncepciji
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 1 25-42 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=164557

A2

54. Vranić, Silvana
Iz sintakse paških čakavskih govora
Hrvatski dijalektološki zbornik 12 149-166 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=164560

A2

55. Vranić, Silvana
O fonološkome sustavu mjesnoga govora Metajne
Čakavska rič 30 111-136 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=88616

A2

56. Vranić, Silvana
Prilog istraživanju ikavsko-ekavskih govora čepićkoga tipa
Fluminensia - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=272632

A2

57. Vranić, Silvana
Novi dijalekatni hrvatski rječnik
Fluminensia - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=272622

A2

58. Vranić, Silvana;
Općehrvatska jednadžba/o/>/V/</l/u govorima ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 4 555-569 - 2002.

59. Vranić, Silvana;
Podsustavi unutar ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja
Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova 1 651-658 - 2001.

60. Vranić, Silvana
O nekim ikavskim čakavskim govorima uz zapadnu granicu ekavskoga čakavskog dijalekta
Riječ 7 58-69 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=88607

61. Vranić, Silvana;
Čakavština riječkoga prigrađa u drugoj polovini 19. st. u odnosu na današnju
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 3 495-503 - 2000.

62. Drpić, Irena ; Vranić, Silvana
Jezične značajke mjesnoga govora Lipe
Fluminensia 12 17-36. - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=94463

A2

63. Vranić, Silvana;
Neke morfonološke (i morfološke) značajke sjeverozapadnočakavskih rubnih govora
Hrvatski dijalektološki zbornik 11, Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima 49-61 - 1999.

A2

64. Vranić, Silvana
O lokativu i instrumentalu jednine m. i s. r. zamjeničke deklinacije u čakavskim ekavskim govorima
Riječ 5 80-90 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43016

65. Vranić, Silvana
Nova klasifikacija govora otoka Krka
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 10 158-164 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659387

A2

66. Vranić, Silvana;
Idiom Breze - dio liburnijskoga podsustava ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja
Zbornik Društva za povjesnicu Klana 4 9-20 - 1998.

67. Vranić, Silvana;
Udio dijalektizama" iz srodnih razrječjah" u Šulekovim rječnicima
Zbornik o Bogoslavu Šuleku, Znanstveni skup o Bogoslavu Šuleku 191-205 - 1998.

68. Vranić, Silvana
Nova izdanja o glagoljici (Frane Paro, "Glagoljska početnica" ; Josip Bratulić, "Leksikon hrvatske glagoljice")
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 8 276-281 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659386

A2

69. Vranić, Silvana;
Mjesni govor Škalnice u jezičnomu okružju
Zbornik Društva za povjesnicu Klana 3 9-20 - 1996.

70. Vranić, Silvana;
Realizacija finalnoga slogovnoga /l/ u govorima čakavskoga narječja
Hrvati i Mađari u svjetlu prožimanja kultura i jezika, priopćenja hrvatskih sekcija III. međunarodnoga slavističkoga skupa "Teorija i praksa nastave slavenskih jezika" 2 275-291 - 1996.

A1

71. Vranić, Silvana;
Pokušaj utvrđivanja čakavskih značajki u Kurelčevim tekstovima
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 1 119-130 - 1996.

72. Vranić, Silvana;
Dijalektološki pogled na mjesni govor Lisca
Zbornik Društva za povjesnicu Klana 2, Kulturno-znanstveni skup II. dani dr. M. Laginje 55-67 - 1996.

73. Vranić, Silvana
Za dijalekatnu kartu čakavskih ikavsko-ekavskih govora u Istri
Riječ 1 71-82 - 1995.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29356

74. Vranić, Silvana
Koliko je fonološki sustav mjesnoga govora Lisca čakavski
Fluminensia 7 39-58 - 1995.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29247

A2

75. Vranić, Silvana
Opis fonološkog sustava mjesnoga govora Novalje na otoku Pagu
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 6 79-93 - 1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659379

A2

76. Vranić, Silvana
Naznake fonologije čakavskih govora otoka Paga
Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 5 109-124 - 1993.

A2

77. Vranić, Silvana
Prilog istraživanju leksičkih promjena u govoru Vrbnika na otoku Krku
Zbornik za narodni život i običaje 59 87-98

Znanstvene knjige

1. autor poglavlja
Vranić, Silvana; Zubčić, Sanja
Hrvatska narječja, dijalekti i govori u 20. st. ( Croatian Dialect Groups, Dialects and Vernaculars in the 20th Century ) u: Povijest hrvatskoga jezika, 5. knjiga: 20. stoljeće - prvi dio
Povijest hrvatskoga jezika Bičanić, Ante Croaticum Zagreb - 2018.
2. autor poglavlja
Vranić, Silvana
Višerječne strukture u novaljskom govoru, u: Od fonologije do leksikologije, Zbornik u čast Mariji Turk
Biblioteka Fluminensia Stolac, Diana Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku Rijeka - 2018.
3. autor poglavlja
Vranić, Silvana
Morfologija pridjeva u govoru Kostrene, u: Definitely Perfect, Festschrift for Janneke Kalsbeek
Pegasus Oost-Europese Studies 29 Genis, Rene ; de Haard, Eric ; Lučić, Radovan Uitgeverij Pegasus Amsterdam - 2017.
4. autor poglavlja
Vranić, Silvana
Romanizmi u rječnicima paških govora, str. 19-31.
Domaća rič 12 Paštar, Ivan Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Ogranak Matice hrvatske u Pagu Pag - Zadar - 2017.
5. autor poglavlja
Vranić, Silvana
Naglasni tipovi pridjeva u kostrenskom govoru, str. 413-420.
Šesti Hrvatski slavistički kongres Botica, Stipe, Davor Nikolić, Josipa Tomašić, Ivana Vidović Bolt Hrvatsko filološko društvo Zagreb - 2016.
6. autor poglavlja
Frančić, Anđela; Vranić, Silvana
Bibliografija radova akademika Petra Šimunovića, str. 32-72.
Spomenica preminulim akademicima, Petar Šimunović 1933. - 2014. August Kovačec HAZU Zagreb - 2016.
7. autor
Vranić, Silvana; Oštarić, Ivo
Rječnik govora Novalje na otoku Pagu
Denona d.o.o., Zagreb Crnić Novosel, Mirjana Grad Novalja, Ogranak Matice hrvatske u Novalji, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Novalja - 2016. http://www.novalja.hr/index.php?news=15062016f5e5
8. autor poglavlja
Vranić, Silvana
Omišaljska čakavština u poeziji Nikole Kraljića
Ines Srdoč-Konestra Filozofski fakultet u Rijeci - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822380
9. autor poglavlja
Vranić, Silvana
Zasebnosti čakavskoga buzetskoga dijalekta u odnosu na čakavski ekavski dijalekt
Matasović, Ranko Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=642214
10. autor poglavlja
Vranić, Silvana
O govoru Punte Križa
Gović, Vana Lošinjski muzej - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=539231
11. autor poglavlja
Vranić, Silvana
O paškim govorima
Skračić, Vladimir Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, projekt Onomastica adriatica - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=460936
12. autor
Vranić, Silvana
Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 2. Morfologija
Matica hrvatska, Ogranak Novalja ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=511468
13. autor poglavlja
Vranić, Silvana
Dijalektološke napomene o govorima naselja Općine Matulji
Surina, Vinko ; Matetić, Milovan Općina Matulji - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=460918
14. urednik

Riječnik filološki dani 7, Zbornik radova
Vranić, Silvana, Ines Srdoč-Konestra Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721087
15. autor poglavlja
Barišić, Marija ; Vranić, Silvana
Frazeologija mjesnoga govora Krcula
Krajcar, Slavko Katedra Čakavskog sabora Žminj - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=337137
16. urednik
Lukežić, Iva ; Zubčić, Sanja
Grobnički govor XX. stoljeća (gramatika i rječnik)
Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334769
17. urednik

U službi jezika. Zbornik u čast Ivi Lukežić
Vranić, Silvana Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=339672
18. autor poglavlja
Vranić, Silvana
Rubnost kao kriterij u klasifikaciji čakavskoga ekavskoga dijalekta
Vranić, Silvana Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=333629
19. urednik

Riječki filološki dani 6, Zbornik radova
Vranić, Silvana, Ines Srdoč-Konestra Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721085
20. autor
Vranić, Silvana
Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi
Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=222391
21. autor poglavlja
Vranić, Silvana
Dijalektološke napomene o govoru Kolana na otoku Pagu
Oštarić, Ivo Matica hrvatska - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=222321
22. autor
Vranić, Silvana
Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu. 1. Fonologija
Matica hrvatska, Ogranak ; Filozofski fakultet Sveučilišta - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=127394

Pozvana predavanja

1. Vranić, Silvana
Hrvatski jezik njim samim - Croatian language by itself (Incorporating the Diaspora in Contemporary Croatian Studies)
Harriman institute, New York - 26.10.2011. http://harriman.columbia.edu/event/incorporating-diaspora-contemporary-croatian-studies
2. Vranić, Silvana
Kostrenska čakavština u pjesmama Katje Šepić Usmiani
Kostrena, Republika Hrvatska - 4.5.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=333576
3. Vranić, Silvana
O mjesnome govoru Staroda
Maribor, R Slovenija - 25.2.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=264288
4. Vranić, Silvana
Čakavski ekavski dijalekt
Filofska fakulteta, Ljubljana - 1.10.2005.
5. Vranić, Silvana
Proučavanje čakavskih govora u 20. st.
Zagreb, Republika Hrvatska - 21.1.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=222351
6. Vranić, Silvana
Iz kostrenske frazeologije
Kostrena, R Hrvatska - 29.11.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=177715
7. Vranić, Silvana
Općehrvatska jednadžba /o/ &gt; /V/ &lt; /l/ u govorima ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja
Rijeka, Republika Hrvatska - 10.11.2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=88635
8. Vranić, Silvana
Podsustavi unutar ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja
Republika Hrvatska - 14.9.1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=88619
9. Vranić, Silvana
Čakavština riječkoga prigrađa u drugoj polovini 19. st. u odnosu na današnju
Rijeka, Republika Hrvatska - 30.5.1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42983
10. Vranić, Silvana
Općehrvatska jednadžba /o/ &gt; /V/ &lt; /l/ u govorima ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja
Rijeka, Republika Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=88635
11. Vranić, Silvana
Općehrvatska jednadžba /o/ &gt; /V/ &lt; /l/ u govorima ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja
Rijeka, Republika Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=88635
12. Vranić, Silvana
Kostrenska čakavština u pjesmama Katje Šepić Usmiani
Kostrena, Republika Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=333576
13. Vranić, Silvana
Kostrenska čakavština u pjesmama Katje Šepić Usmiani
Kostrena, Republika Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=333576
14. Vranić, Silvana
Čakavština riječkoga prigrađa u drugoj polovini 19. st. u odnosu na današnju
Rijeka, Republika Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42983
15. Vranić, Silvana
Čakavština riječkoga prigrađa u drugoj polovini 19. st. u odnosu na današnju
Rijeka, Republika Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42983
16. Vranić, Silvana
Iz kostrenske frazeologije
Kostrena, R Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=177715
17. Vranić, Silvana
Iz kostrenske frazeologije
Kostrena, R Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=177715
18. Vranić, Silvana
O mjesnome govoru Staroda
Maribor, R Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=264288
19. Vranić, Silvana
O mjesnome govoru Staroda
Maribor, R Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=264288
20. Vranić, Silvana
Proučavanje čakavskih govora u 20. st.
Zagreb, Republika Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=222351
21. Vranić, Silvana
Proučavanje čakavskih govora u 20. st.
Zagreb, Republika Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=222351
22. Vranić, Silvana
Podsustavi unutar ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja
Republika Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=88619
23. Vranić, Silvana
Podsustavi unutar ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja
Republika Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=88619

Kongresna priopćenja

1.
Silvana Vranić
Jezične značajke drugoga dijela Drugoga beramskoga (ljubljanskoga) brevijara s gledišta povijesne dijalektologije izlaganje Rimski brevijari Poreč - Pazin - 6.10.2018.
2.
Silvana Vranić
Jezična raznolikost kroz dijalektne karte hrvatskih narječja (u usporedbi s OLA kartama) izlaganje CLARC2018 Rijeka - 8.6.2018. http://cji.uniri.hr/clarc2018/CLARC2018Program.pdf
3.
Silvana Vranić, Sanja Zubčić
Norm in the language of Istrian Glagolitic breviaries izlaganje ASEEES 49th Annual Convention Chicago, IL - 11.12.2017.
4.
Vranić, Silvana
Načela izrade rječnika govora Kostrene Izlaganje Znanstveno-stručni skup "Život, kultura i povijest Kostrene" Kostrena - 24.11.2017.
5.
Silvana Vranić
Neke dijalektne značajke u Drugom beramskom (ljubljanskom) brevijaru izlaganje Sarajevski filološki susreti 4 Sarajevo - 23.9.2017. http://ff.unsa.ba/files/15-16/fakultet/4_sarajevski_filoloski_susreti-program.pdf
6.
Silvana Vranić
Kastavska čakavština u tekstu Naš stari grad Josipa Jurinčića izlaganje Znanstveni skup u povodu 150. obljetnice Čitalnice u Kastvu, prve hrvatske čitaonice u Istri Kastav - 28.10.2016. http://info.hazu.hr/upload/Image/2016/POZIVNICA-S-PROGRAMOM_%C4%8Citalnica-u-Kastvu.pdf
7.
Silvana Vranić
Karte Općeslavenskoga lingvističkoga atlasa sudjelovanje u izradi karata Općeslavenskoga lingvističkoga atlasa Općeslavesnki lingvistički atlas Beograd - 16.10.2016.
8.
Silvana Vranić
Refleksi *o u istarskim čakavskim govorima zastupljenim u dijalektološkim atlasima izlaganje Hrvatski dijalektološki skup Zagreb - 30.9.2016. http://info.hazu.hr/hr/za_medije/za_medije_2016/
9.
Silvana Vranić
The language of Čakavian literature written by the Mediterraneans from the North Croatian Littoral predavanje MSA Conferences 18th Annual Mediterranean Studies Congress University of Athens, Greece - 28.5.2015. https://www.mediterraneanstudies.org/MSA%202015%20PROGRAM%20Final--REVISED--for%20POSTING%205-7-2015.pdf
10.
Silvana Vranić
The language of Čakavian literature written by the Mediterraneans in the Ikavian-Ekavian dialect predavanje Prva konferencija Centra za jezična istraživanja Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 23.5.2015.
11.
Silvana Vranić
Romanizmi u rječnicima paških govora predavanje Domaća rič Pag - 24.4.2015.
12.
Vranić, Silvana
Morfologija pridjeva primorskoga poddijalekta ekavskoga čakavskoga dijalekta na primjeru govora Kostrene predavanje Riječki filološki dani 10 Rijeka - 28.11.2014.
13.
Vranić, Silvana
Naglasni tipovi pridjeva u govoru Kostrene predavanje Šesti hrvatski slavistički kongres Vukovar - Vinkovci - 11.9.2014.
14.
Vranić, Silvana
Prilog istraživanju leksičkih promjena u govoru Vrbnika na otoku Krku Predavanje Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. st. Rijeka - 12.10.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721079
15.
Vranić, Silvana
Prilog istraživanju jezičnih promjena u govoru Vrbnika na otoku Krku predavanje Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. st. Rijeka - 12.10.2013.
16.
Vranić, Silvana
Pripadnost govora Račica čakavskomu ikavsko- ekavskomu dijalektu Predavanje 12. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima Zagreb, Hrvatska - 18.10.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612393
17.
Vranić, Silvana
Klasifikacijske odrednice korčulanskoga govora u Rječniku govora grada Korčule Predavanje Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli Korčula, Republika Hrvatska - 30.6.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612460
18.
Vranić, Silvana
Klasifikacijske odrednice korčulanskoga govora u Rječniku govora grada Korčule Predavanje Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli Korčula, Republika Hrvatska - 1.6.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612460
19.
Vranić, Silvana
O gorskokotarskim kajkavskim govorima tragom istraživanja Josipa Lisca predavanje Znanstveno-stručni skup dr. Franje Račkoga Fužine - 4.12.2009.
20.
Vranić, Silvana
Hrastini prilozi o otočnim govorima sjevernoga hrvatskoga primorja Predavanje XI. međunarodni znanstveni skup o hrvatskim dijalektima Zagreb, Republika Hrvatska - 17.5.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=401130
21.
Vranić, Silvana
Hrastini prilozi o otočnim govorima sjevernoga hrvatskoga primorja Predavanje XI. međunarodni znanstveni skup o hrvatskim dijalektima Zagreb, Republika Hrvatska - 16.5.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=401130
22.
Vranić, Silvana
Obradba glagola u samostalnim rječnicima čakavskih govora objavljenim u 21. st. Predavanje 4. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup: Dijalektna leksikografija Zagreb, Republika Hrvatska - 2.12.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=398969
23.
Vranić, Silvana
Obradba glagola u samostalnim rječnicima čakavskih govora objavljenim u 21. st. Predavanje 4. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup: Dijalektna leksikografija Zagreb, Republika Hrvatska - 1.12.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=398969
24.
Vranić, Silvana
Hammov prinos proučavanju paških govora Predavanje Međunarodni znanstveni skup povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma "Josip Hamm i njegovo djelo" Zagreb, Hrvatska - 2.12.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334688
25.
Vranić, Silvana
Čakavsko-štokavski odnosi u govorima jugoistočnoga makrosustava na otoku Pagu Predavanje Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima: Hrvatski štokavski dijalekti (10 ; 2004) Zagreb, Republika Hrvatska - 12.11.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=398938
26.
Vranić, Silvana
Čakavsko-štokavski odnosi u govorima jugoistočnoga makrosustava na otoku Pagu Predavanje Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima: Hrvatski štokavski dijalekti (10 ; 2004) Zagreb, Republika Hrvatska - 11.11.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=398938
27.
Vranić, Silvana
Čakavski elementi u Parčićevu djelu "Vokabolario croato-italiano" predavanje Treći hrvatski slavistički kongres Zadar - 15.10.2002.
28.
Vranić, Silvana
Idiom Breze - dio liburnijskoga podsustava ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja Predavanje Kulturno-znanstveni skup IV. dani dr. M. Laginje Klana, Republika Hrvatska - 22.3.1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=25675
29.
Vranić, Silvana
Neke morfonološke (i morfološke) značajke sjeverozapadnočakavskih rubnih govora Predavanje Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima Zagreb, Republika Hrvatska - 17.5.1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42939
30.
Vranić, Silvana
Realizacija finalnoga slogovnoga /l/ u govorima čakavskoga narječja Predavanje III. međunarodni slavistički skup "Teorija i praksa nastave slavenskih jezika" Pečuh, Mađarska - 27.4.1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=30920
31.
Vranić, Silvana
Mjesni govor Škalnice u jezičnomu okružju Predavanje Kulturno-znanstveni skup III. dani dr. M. Laginje Klana, Republika Hrvatska - 16.3.1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29308
32.
Vranić, Silvana
Udio dijalektizama "iz srodnih razrječjah" u Šulekovim rječnicima Poster Znanstveni skup o Bogoslavu Šuleku Zagreb, Republika Hrvatska - 24.11.1995.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=25745
33.
Vranić, Silvana
Dijalektološki pogled na mjesni govor Lisca Predavanje Kulturno-znanzstveni skup II. dani dr. M. Laginje Klana, Republika Hrvatska - 18.3.1995.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=25706
34.
Vranić, Silvana
Pokušaj utvrđivanja čakavskih značajki u Kurelčevim tekstovima Predavanje Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani Rijeka, Republika Hrvatska - 1.12.1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=25724
35.
Silvana Vranić
Karte Općeslavenskoga lingvističkoga atlasa sudjelovanje u izradi karata Općeslavenskoga lingvističkoga atlasa Općeslavesnki lingvistički atlas Časta – Papirnička, Bratislava, Republika Slovačka
36.
Silvana Vranić
Karte Općeslavenskoga lingvističkoga atlasa sudjelovanje u izradi karata OLA Općeslavenski lingvistički atlas Beograd
37.
Vranić, Silvana
Realizacija finalnoga slogovnoga /l/ u govorima čakavskoga narječja Predavanje III. međunarodni slavistički skup "Teorija i praksa nastave slavenskih jezika" Pečuh, Mađarska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=30920
38.
Vranić, Silvana
Udio dijalektizama "iz srodnih razrječjah" u Šulekovim rječnicima Poster Znanstveni skup o Bogoslavu Šuleku Zagreb, Republika Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=25745
39.
Vranić, Silvana
Idiom Breze - dio liburnijskoga podsustava ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja Predavanje Kulturno-znanstveni skup IV. dani dr. M. Laginje Klana, Republika Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=25675
40.
Vranić, Silvana
Idiom Breze - dio liburnijskoga podsustava ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja Predavanje Kulturno-znanstveni skup IV. dani dr. M. Laginje Klana, Republika Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=25675
41.
Vranić, Silvana
Dijalektološki pogled na mjesni govor Lisca Predavanje Kulturno-znanzstveni skup II. dani dr. M. Laginje Klana, Republika Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=25706
42.
Vranić, Silvana
Dijalektološki pogled na mjesni govor Lisca Predavanje Kulturno-znanzstveni skup II. dani dr. M. Laginje Klana, Republika Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=25706
43.
Vranić, Silvana
Mjesni govor Škalnice u jezičnomu okružju Predavanje Kulturno-znanstveni skup III. dani dr. M. Laginje Klana, Republika Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29308
44.
Vranić, Silvana
Neke morfonološke (i morfološke) značajke sjeverozapadnočakavskih rubnih govora Predavanje Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima Zagreb, Republika Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42939
45.
Vranić, Silvana
Pokušaj utvrđivanja čakavskih značajki u Kurelčevim tekstovima Predavanje Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani Rijeka, Republika Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=25724

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo; suradnik; MZOS; ;
2. 1.1.2014. -
Općeslavenski lingvistički atlas i europski lingvistički atlas; suradnik; Hrvatska zaklada za znanost ; ;
3. 1.1.2013. - 30.12.2016.
Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske (Sveučilište u Rijeci); voditelj; MZOŠ; ;
4. 1.1.2009. - 30.12.2011.
Onomastica adriatica (voditelj dr. sc. Vladimir Skračić, Sveučilište u Zadru); suradnik; MZOS; ; https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=269-2120920-2639&period=2007
5. 1.1.2007. - 30.12.2013.
Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske (Filozofski fakultet u Rijeci); voditelj; MZOS; ; https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=009-1012647-0900&period=2007
6. 1.1.2007. - 30.12.2013.
Hrvatska dijalektologija (voditelj dr. sc. Josip Lisac, Sveučilište u Zadru); suradnik; MZOS; ; https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=269-0000000-2644&period=2007
7. 1.10.2002. - 1.12.2005.
Čakavsko narječje: sjeverni i središnji dijalekti (voditelj dr. sc. Iva Lukežić, Filozofski fakultet u Rijeci); suradnik; MZOS; ; https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0009014&period=2002
8. 1.1.2002. - 30.12.2006.
Hrvatski jezični atlas (voditelj dr. sc. Mijo Lončarić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb); suradnik; MZOS; ; https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0212003&period=2002
9. 1.1.1996. - 30.6.2002.
Dijalektološka istraživanja u sjeverozapadnome čakavskome arealu (voditelj dr. sc. Iva Lukežić, Filozofski fakultet u Rijeci) ; suradnik; MZOS; ; https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=009004&period=1996

Mentorstvo doktorandima

1. 1.10.2017. -
Andrea Car; Doktorat Govor Grižana; Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika; ;
2. 1.10.2016. - 5.2.2018.
Joža Horvat; Doktorat Toponimija ludbreške Podravine; Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika; 5.2.2018.;
3. 1.10.2015. -
Andrej Hendelja; Doktorat Govor Križevaca; Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika; ;
4. 1.10.2010. - 30.5.2015.
Mirjana Crnić Novosel; Doktorat Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru (fonološki i morfološki aspekt); Poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika; 8. 6. 2015.;
5. 1.10.2010. - 30.9.2013.
Ivana Nežić; Doktorat Fonologija i morfologija čakavskih ekavskih govora Labinštine; Poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika; 31. 10. 2013.;
6. 1.10.2008. - 30.9.2011.
Nada Peršić (magistar znanosti); Magisterij Jezične značajke južne skupine govora čepićkoga tipa (magistarska radnja); Lingvistika s osobitim obzirom na dijalektologiju; 7. 10. 2011.;

Znanstveni skupovi

1. 8.6.2018. - 10.6.2018.
CLARC 2018, PERSPEKTIVE JEZIČNE RAZNOLIKOSTI Rijeka član Organizacijskoga i Programskoga odbora
2. 24.11.2017. - 24.11.2017.
Znanstveno-stručni skup "Život, kultura i povijest Kostrene" Kostrena Predsjednica Organizacijskoga odbora
3. 28.11.2015. -
Znanstveno-stručni skup "Život, kultura i povijest Kostrene" 6 Kostrena predsjednica Organizacijskoga odbora
4. 23.10.2015. -
Sedam stoljeća augustinskoga samostana u Rijeci Rijeka član Znanstvenoga vijeća
5. 22.5.2015. - 23.5.2015.
Prva znanstvena konferencija Centra za jezična istraživanja FF UNIRi Rijeka članica Organizacijskoga odbora
6. 3.5.2013. -
5. Znanstveno-stručni skup Život, kultura i povijest Kostrene Kostrena Predsjednica Organizacijskoga odbora
7. 16.9.2011. -
Znanstveni skup Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530.–1531.) Rijeka Predsjednica Organizacijskoga odbora
8. 27.11.2010. -
4. Znanstveno-stručni skup Život, kultura i povijest Kostrene Kostrena Predsjednica Organizacijskoga odbora
9. 6.11.2009. - 8.11.2009.
Međunarodni znanstveni skup 8. Riječki filološki dani Rijeka Predsjednica Organizacijskoga odbora
10. 29.11.2008. -
3. Znanstveno-stručni skup Život, kultura i povijest Kostrene Kostrena Predsjednica Organizacijskoga odbora
11. 4.5.2006. -
2. Znanstveno-stručni skup Život, kultura i povijest Kostrene Kostrena Predsjednica Organizacijskoga odbora
12. 29.11.2003. -
1. Znanstveno-stručni skup Život, kultura i povijest Kostrene Kostrena Predsjednica Organizacijskoga odbora
13. 1.2.2002. - 1.1.2018.
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani Rijeka Član Organizacijskoga odbora

Uredništva časopisa

1. 1.7.2016. - 30.12.2016. Časopis za filološka istraživanja Fluminensia
http://hrcak.srce.hr/upute/impressum_hr_FLUMINENSIA__casopis_za_filoloska_istrazivanja.pdf, http://fluminensia.ffri.hr
2. 1.1.2016. - 30.6.2016. Časopis za filološka istraživanja Fluminensia
http://hrcak.srce.hr/upute/impressum_hr_FLUMINENSIA__casopis_za_filoloska_istrazivanja.pdf, http://fluminensia.ffri.hr
3. 1.7.2015. - 30.12.2015. Časopis za filološka istraživanja Fluminensia
http://hrcak.srce.hr/upute/impressum_hr_FLUMINENSIA.pdf
4. 1.1.2015. - 30.6.2015. Časopis za filološka istraživanja Fluminensia
http://hrcak.srce.hr/upute/impressum_hr_FLUMINENSIA__casopis_za_filoloska_istrazivanja.pdf, http://fluminensia.ffri.hr
5. 1.7.2014. - 30.12.2014. Časopis za filološka istraživanja Fluminensia
http://hrcak.srce.hr/upute/impressum_hr_FLUMINENSIA__casopis_za_filoloska_istrazivanja.pdf, http://fluminensia.ffri.hr
6. 1.1.2014. - 30.6.2014. Časopis za filološka istraživanja Fluminensia
http://hrcak.srce.hr/upute/impressum_hr_FLUMINENSIA__casopis_za_filoloska_istrazivanja.pdf,http://fluminensia.ffri.hr
7. 1.7.2013. - 30.12.2013. Časopis za filološka istraživanja Fluminensia
http://hrcak.srce.hr/upute/impressum_hr_FLUMINENSIA__casopis_za_filoloska_istrazivanja.pdf
8. 1.1.2013. - 30.6.2013. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja (glavna i odgovorna urednica)
http://hrcak.srce.hr/upute/impressum_hr_FLUMINENSIA__casopis_za_filoloska_istrazivanja.pdf
9. 30.6.2012. - 30.12.2012. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja (suurednica)
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=7048
10. 1.1.2008. - 20.11.2008. Zbornik Riječki filološki dani 7

11. 1.1.2007. - 20.11.2007. "U službi jezika", Zbornik u čast Ivi Lukežić

12. 1.1.2006. - 20.11.2006. Zbornik Riječki filološki dani 6

Recenzije

1. 2018. Zbornik "Život, kultura i povijest Kostrene 7"
2. 2018. Croatica et Slavica Iadertina
3. 2018. Zbornik u čast Mariji Turk
4. 2017. Grobnički zbornik
5. 2017. Tumač besed i izrazi hreljinskoga govora u tekstovima Marine Tijan Hajdinić objavljenim u Novom listu
6. 2017. Senjski zbornik
7. 2017. Kostrensko ča va žepiću, kostrenska čakavska početnica
8. 2017. Neocirkumfleks u čakavskom narječju Sanje Zubčić
9. 2017. Hrvatski dijalektološki zbornik
10. 2017. Hrvatski dijalektološki zbornik
11. 2016. Zbornik radova Filozofskoga fakulteta u Splitu
12. 2016. Recenziranje radova za Zbornik Zadarski filološki dani
13. 2016. Recenziranje radova Hrvatskoga dijalektološkoga zbornika za 2016.
14. 2016. Recenziranje izdanja HAZU
15. 2015. Recenziranje za časopis Croatica et Slavica Iadertina
16. 2015. Recenziranje radova za probleme sjevernoga Jadrana
17. 2015. Recenziranje za časopis Folia onomastica Croatica
18. 2015. Jezična arheologija govora Mrkoči u Istri Radoslava Runka (Radoslav Runko, Rječnik govora zaseoka Mrkoči u Istri, Naklada Kvarner, Rijeka, 2014.), Zadarska smotra, prikaz
19. 2014. Radovi Zbornika sa skupa "Dani Vjekoslava Babukića" u Požegi
20. 2014. Recenziranje radova Hrvatskoga dijalektološkoga zbornika
21. 2014. Rječnik »Čakavske besede moje i sih mojih z Šmrike i Kraljevice« Ivanke Bralić.
22. 2014. Recenziranje radova Hrvatskoga dijalektološkoga zbornika za 2015.
23. 2014. Recenziranje radova časopisa Čakavska rič
24. 2014. Riječ o rječniku Šmrike i Kraljevice Ivanke Bralić, Zadarska smotra, LXIII, 4, 212-214. (prikaz)
25. 2014. Rječnik boljunskoga govora Ivana Francetića, uredila Sandra Tamaro
26. 2013. Rječnik govora Mrkoči Radoslava Runka
27. 2013. Dijalektološki usmjerena i utemeljena povijest hrvatskoga jezika uz knjigu Zajednička povijest hrvatskih narječja, 1. Fonologija Ive Lukežić
28. 2013. Povijest hrvatskoga jezika, 3. knjiga: 17. i 18. st.
29. 2011. Prilog klasifikaciji jugozapadnoga istarskog dijalekta čakavskoga narječja, uz knjigu Govori općine Ližnjan Line Pliško i Davida Mandića
30. 2011. O govoru Punte Križa
31. 2011. Govori Općine Ližnjan (autori Lina Pliško i David Mandić)
32. 2010. Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH
33. 2010. Prva cjelovita sinteza čakavskoga narječja, uz knjigu Hrvatska dijalektologija 2, Čakavsko narječje Josipa Lisca
34. 2010. Dijalektološke napomene o govorima naselja Općine Matulji
35. 2009. O jeziku hrvatskih pisaca u Bačkoj, uz knjigu Vitezovi hrvatskog jezika u Bačkoj Sanje Vulić
36. 2009. Vitezovi hrvatskoga jezika u Bačkoj (autor Sanja Vulić)
37. 2009. Hrvatska dijalektologija 2, Čakavsko narječje (autor Josip Lisac)
38. 2008. Vrsna analiza i sinteza grobničkoga govora, uz knjigu Grobnički govor XX. st. (gramatika i rječnik) Ive Lukežić i Sanje Zubčić
39. 2008. Škrljevski idiom kao primjer čakavske opstojnosti
40. 2007. Grobnički govor XX. stoljeća (gramatika i rječnik) (autorice Iva Lukežić i Sanja Zubčić)
41. 2007. O Kolanu i životu Kolanjaca riječima, uz Rječnik kolanjskoga govora ili Ričnik mista Kolana na otoku Pagu Ive Oštarića (Matica hrvatska Zadar, Zadar, 2005.)
42. 2007. Novi čakavski libar, uz Rječnik bračkih čakavskih govora Petra Šimunovića (Biblioteka “Brački libar”–knjiga 18., Brevijar, Supetar, 2006.)
43. 2007. O čakavskoj akcentuaciji u svjetlu nelinearnoga pristupa, uz knjigu Čakavian Prozody, The Accentual Patterns of the Čakavian Dialects of Croatian Keitha Langstona (Slavica, Bloomington, Indiana, 2006., 314 str.)
44. 2006. Čakavska akcentuacija u sinkroniji i dijakroniji (Keith Langston: Čakavian Prozody, The Accentual Patterns of the Čakavian Dialects of Croatian)
45. 2006. Tragom istraživanja turnanskoga i delničkoga govora, uz knjigu Tragom zavičaja Josipa Lisca (Književni krug, Split, 2006.)
46. 2002. Novi dijalekatni hrvatski rječnik, uz Senjski rječnik Milana Moguša (HAZU, Matica hrvatska, Zagreb-Senj, 2002.)
47. 2002. Prilog istraživanju ikavsko-ekavskih govora čepićkoga tipa, uz knjigu Govor Kršana Nade Peršić (Graftrade, Rijeka, 2002.)
48. 2000. Vrijedan doprinos očuvanju moliškohrvatskoga idioma, uz Dizionario Croato Molisano di Acquaviva Collecroce W. Breu, G. Piccoli u suradnji sa Snježanom Marčec (Campobasso, 2000.)
49. 1998. Nova klasifikacija govora otoka Krka Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 10, 1-2, 158-164
50. 1996. Nova izdanja o glagoljici (Frane Paro, "Glagoljska početnica" ; Josip Bratulić, "Leksikon hrvatske glagoljice") Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 8 (1-2), 276-281

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.11.2016. -
Muzej bez zidova, Kostrena
Primorsko-goranska županija  
suradnik na prikupljanju i izradi multimedijane prezentacije semantičkoga polja pomorstva u govoru Kostrene
2.
1.10.2014. - 30.9.2015.
Bilingualism Matters Rijeka
Europska unija u okviru Sedmoga okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti na temelju ugovora br. 613465  
član tima
3.
1.1.2013. -
DARIAH, Hrvatska
Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, EU  
član hrvatskoga tima

Stručna aktivnost

1.
14.1.2016. -
Hrvatska narječja u dijalektalnoj književnosti - predavanje za osnovnoškolske učitelje hrvatskoga jezika s riječkoga područja
Filozofski fakultet - Podružnica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje   predavač
2.
1.8.1995. - 7.8.1995.
Škola hrvatskoga jezika za učitelje i studente hrvatskoga jezika iz dijaspore, Novi Vinolski
MZOS   predavač

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 20.10.2017. - Zavičaj se govorom prepoznaje
Međunarodna konferencija Kultura, baština i zavičaj, Udruga studenata kroatistike Idiom
Rijeka
2. 9.4.2016. - Pripadnost puntarskoga govora
Okrugli stol Puntarska beseda danas, http://otok-krk.org/krk/hrvatska/punat-puntarska-beseda-danas
Punat, otok Krk
3. 1.1.2013. - Detalji
Katedra Čakavskoga sabora Mošćenička Draga
Mošćenice
4. 27.10.2011. - Detalji
Susret s hrvatskom dijasporom
New York
5. 1.1.2008. - Detalji
Skupština Udruge Kaj, ča, što
Vrbnik
6. 1.1.2006. - Detalji
Dani hrvatskoga jezika
Katedra Čakavskoga sabora Ljubo Pavešić Škrljevo
7. 1.1.2005. - Detalji
Dani hrvatskoga jezika
Prva hrvatska sušačka gimnazija u Rijeci
8. 1.1.2004. - Detalji
Čakavski sabor
Čakavska kuća, Žminj
9. 1.1.2002. - Detalji
Dani hrvatskoga jezika
Novalja
10. 1.1.2001. - Detalji
Dani hrvatskoga jezika
Sveučilišna knjižnica u Rijeci, OŠ Vežica
11. 1.1.1994. - Detalji
Matica hrvatska Rijeka
Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 25.10.2018. - Predstavljanje knjige Moj svijet življenja od Kostrene do Kostrene Vjekoslava Bakašuna
Život i djelo Vjekoslava Bakašuna
Kostrena
2. 9.5.2018. - Predstavljanje 6. knjige Biblioteke časopisa Fluminensia Od fonologije do leksikologije – Zbornik u čast Mariji Turk
Predstavljanje Od fonologije do leksikologije – Zbornik u čast Mariji Turk
Rijeka
3. 25.4.2018. - Rječnik govora Novalje i Stani otoka Paga
Predstavljanje Rječnika govora Novalje na otoku Pagu Silvane Vranić i Ive Oštarića (autorsko sudjelovanje) u organizaciji Matice hrvatske u Zagrebu
Zagreb
4. 15.3.2018. - Predstavljanje zbornika radova "Definitely Perfect" - Zbornik u čast Janneke Kalsbeek
Predstavljanje zbornika radova "Definitely Perfect"
Rijeka
5. 5.3.2018. - Predstavljanje knjige Dragutina Antuna Parčića i Marcela Kušara IZABRANI RADOVI I PISMA biblioteke Stoljeća hrvatske književnosti
Predstavljanje studije i odabira reprezentativnih djela Parčićeva stvaralaštva (suautorsko sudjelovanje)
Rijeka
6. 24.11.2017. - Znanstveno-stručni skup "Život, kultura i povijest Kostrene"
Predsjedavanje Skupom
Kostrena
7. 19.5.2017. - Kostrensko ča va žepiću
Predstavljanje čakavske početnice Kostrensko ča va žepiću http://kostrena.hr/predstavljanjem-pocetnice-kostrensko-ca-va-zepicu-zavrsili-cakavski-susreti/
Kostrena
8. 24.4.2017. - Rječnik govora Novalje
Predstavljanje Rječnika govora Novalje na otoku Pagu Silvane Vranić i Ive Oštarića (autorsko sudjelovanje) u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Rijeci
Rijeka
9. 30.11.2016. - Zbornik "Život, kultura i povijest Kostrene", 6.
Predstavljanje Zbornika u okviru dana Općine Kostrene
Kostrena
10. 10.11.2016. - Predstavljanje projekta Muzej bez zidova u Kostreni
Predstavljanje dijela projekta o rječniku pomorstva i uloga konferansjera
Kostrena
11. 12.6.2016. - Predstavljanje Rječnika govora Novalje
Predstavljanje Rječnika govora Novalje na otoku Pagu Silvane Vranić i Ive Oštarića (autorsko sudjelovanje)
Novalja
12. 21.12.2015. - Dani Općine Kostrena
Predstavljane zvučne knjige poezije "Kad dojdes da najde" Branke Kržik-Longin http://www.novilist.hr/Kultura/Kad-dojdes-da-najdes-Predstavljena-zvucna-knjiga-poezije-Branke-Krzik-Longin
Kostrena
13. 27.11.2015. - Znanstveno-stručni skup "Život, kultura i povijest Kostrene"
Predsjedavanje Organizacijskim odborom Skupa
Kostrena
14. 18.5.2015. - Detalji
Noć muzeja Katedra Čakavskoga sabora Grobnišćine
Grobnik
15. 7.5.2015. - Detalji
Dan fakulteta FFRi
Rijeka
16. 18.12.2014. - Detalji
Predstavljanje zbirke pjesama Molitva duše Željke Brnić
Kostrena
17. 14.12.2014. - Detalji
Sajam knjiga
Pula
18. 27.11.2014. - Detalji
Predstavljanje 20 godina Riječkih filoloških dana
Rijeka
19. 12.7.2014. - Detalji
Predstavljanje rječnika Ivanke Bralić
Kraljevica, Dvorac Frankopan, Udruga u kulturi "Stol"
20. 29.5.2014. - Detalji
Svečanost u povodu dodjele Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2013. godinu u području filoloških znanosti
Zavod za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci
21. 3.5.2014. - Detalji
Obilježavanje 300. posvećenja crkve sv. Lucije u Kostreni
Kostrena
22. 24.3.2014. - Detalji
Obilježavanje 25. godišnjice časopisa Fluminensia
Rijeka, Filozofski fakultet
23. 23.2.2014. - Detalji
Predstavljanje Pažke pučke poetike Nikole Crnkovića
Rijeka, Vijećnica Grada Rijeke
24. 6.5.2013. - Detalji
Svečanost u povodu dodjele Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2012. godinu za područje filoloških znanosti prof. emeritus Ivi Lukežić
Zavod za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci
25. 18.5.2012. - Detalji
Predstavljanje knjige Zajednička povijest hrvatskih narječja.1. Fonologija Ive Lukežić
Grobnik, Kostrena
26. 1.1.2012. - Detalji
Predstavljanje 4. Zbornika Katedre Čakavskoga sabora Kostrene
Kostrena
27. 12.11.2011. -
Predstavljanje knjige Govori Općine Ližnjan Line Pliško i Davida Mandića
Ližnjan
28. 11.7.2010. - Detalji
Predstavljanje CD-a i zbirke meštri od sije Antona Šuljića
Novalja
29. 13.4.2010. - Detalji
Predstavljanje CD-a i zbirke meštri od sije Antona Šuljića
Rijeka, Circolo
30. 1.1.2010. - Detalji
Predstavljanje 3. Zbornika Katedre Čakavskoga sabora Kostrene
Kostrena
31. 13.12.2009. - Detalji
Predstavljanje knjige Vitezovi hrvatskoga jezika u Bačkoj Sanje Vulić
Zagreb
32. 1.1.2009. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka
33. 1.1.2008. - Detalji
Predstavljanje 8. Riječkih filoloških dana
Rijeka
34. 1.1.2008. - Detalji
Predstavljanje 2. Zbornika Katedre Čakavskoga sabora Kostrene
Kostrena
35. 1.1.2006. - Detalji
Predstavljanje 1. Zbornika Katedre Čakavskoga sabora Kostrene
Kostrena
36. 24.6.2005. - Detalji
Predstavljanje knjige Rječnik govora Kolana Ive Oštarića
Kolan
37. 24.11.2004. - Detalji
Predstavljanje knjige Ričnik gacke čakavštine Milana Kranjčevića
Otočac
38. 24.5.2002. - Detalji
Predstavljanje knjige Senjski rječnik Milana Moguša
Rijeka

Intervjui

1. 25.4.2018. -
Novi list
Zagreb
2. 1.9.2012. - Detalji
Naša Kostrena, glasilo Općine Kostrena
Kostrena
3. 30.6.2006. - Detalji
Novi list
Rijeka

Novinski članci

1. 1.10.2018. - Neke kostrenske besede(i) 2
Glasilo Općine Kostrena "Naša Kostrena", str. 25
Kostrena
2. 1.2.2018. - Neke kostrenske besede(i)
Glasilo Općine Kostrena "Naša Kostrena", str. 29.
Kostrena
3. 1.2.2005. - Detalji
Novi list, Rijeka info, str. 2.
Rijeka
4. 11.2.2004. - Detalji
Vjesnik 65, str. 16.
Zagreb
5. 1.9.1998. - Detalji
Novi list
Rijeka
6. 1.12.1996. - Detalji
Novi list, Mediteran, str. 6.
Rijeka
7. 1.3.1996. - Detalji
Naša Kostrena, glasilo Općine Kostrena, god. II., br. 2, ., str. 12., 13.
Kostrena
8. 22.12.1991. - Detalji
Novi list, str. 22
Rijeka

Uredništvo

1. 1.1.2018. - - Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene 7
Kostrena
2. 1.1.2016. - - Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene 6
Kostrena
3. 1.1.2014. - - Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene 5
Kostrena
4. 1.1.2011. - - Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene 4
Kostrena
5. 1.1.2009. - - Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene 3
Kostrena
6. 1.1.2007. - - Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene 2
Kostrena
7. 1.1.2005. - - Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene 1
Kostrena

Medijski nastupi

1. 10.9.2016. - Zagonetno putovanje - Putujmo Hrvatskom
Hrvatski radio prvi program
Novalja
2. 12.11.2013. - Detalji
Ri TV
Rijeka
3. 1.9.2013. - Detalji
HTV
Rijeka, Kastav
4. 1.1.2012. - Detalji
TVloki
Gospić
5. 1.9.1990. - Detalji
HTV
Rijeka
6. - O riječki čakavskim govorima
film E. Pavlekovića
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2014. - 1.3.2017. - zamjenica voditeljice Centra za jezična istraživanja
Filozofski fakultet
2. 1.10.2011. - 30.9.2012. - pročelnica
Filozofski fakultet / Odsjek za kroatistiku
3. 1.1.2009. - 1.3.2017. - voditeljica
Podružnica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Rijeci
4. 1.10.2008. - 30.9.2011. - predstojnica
Filozofski fakultet / Odsjek za kroatistiku / Katedra za jezik
5. 1.1.2008. - - Suvoditeljica Poslijediplomskoga doktorskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika
Filozofski fakultet
6. 1.10.2002. - 30.9.2006. - predstojnica
Filozofski fakultet / Odsjek za kroatistiku / Katedra za jezik

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.10.2014. - - član Etičkog povjerenstva za istraživački rad Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Filozofski fakultet
2. - - član Povjerenstva za dodjelu nagrada FFRi
Filozofski fakultet
3. - - član Povjerenstva za izdavaštvo
Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku
4. - - zamjenica predsjednika
Savjet Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. - - Predsjednica Etičkoga povjerenstva Općine Kostrena
Općina Kostrena