Prof.dr.sc. Branko Blažević


Obrazovanje

1.1.2011. - Redoviti profesor u trajnom zvanju Opća ekonomija Sveučilište u Rijeci
1.1.2006. - Redoviti profesor Opća ekonomija Fakultet za menadžmrnt u turizmu i ugostiteljstvu Seučilišta u Rijeci
1.1.2001. - Izvanredni profesor Opća ekonomija Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1995. - Docent Opća ekonomija Fakultet za menadžmrnt u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - Doktorat znanosti- Doktor ekonomskih znanosti Doktorskia disertacija: "Ekonomski računi plasmana kapitala u hrvatsko hotelijerstvo 1960.-1990." Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.1986. - 1.1.1989. Diploma-Magistra ekonomskih znanosti Organizacija i upravljanje Mag. rad: "Sistemski pristup dugoročnom razvoju općinskog sistema privrede" Institut za ekonomiju i organizaciju -Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.1971. - 1.1.1975. Diploma - Diplomirani ekonomist Ekonomski fakultet - smjer ugostiteljstvo i turizam Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.1967. - 1.1.1971. Svjedodžba o završenoj srednjoj stručnoj spremi (SSS) OPĆA GIMNAZIJA Gimnazija dr. Antuna Barca - Crikvenica

Radno iskustvo

1.1.2011. - 1.1.2014. Redoviti profesor u trajnom zvanju Gospdarstvo Hrvatske; Makroekonomija; Ekonomska politika; Regionalna politika i ekonomske integracije; Razvoj i prostorno planiranje; Urbana ekonomija; Turistička potrošnja; - Doktorski studij: Ekonomska politika i razvojni rizici Specijalistički studij: Prihvatni potencijal turističke destinacije; - Predstojnik zavoda za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju - Predsjednik povjerenstva za izdavačku djelatnost Fakulteta i član Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - 1.1.2011. Redoviti profesor Gospodarstvo Hrvatske; Makroekonomija; Regionalna politika i ekonomske integracije; Razvoj i prostorno planiranje; Urbana ekonomija; Turistička potrošnja; - Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2001. - 1.1.2006. Izvanredni profesor - Gospodarstvo Hrvatske; Makroekonomija; Razvoj i investicije - Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Fakultet za turistički i hotelski menadžment Sveučilišta u Rijeci
1.1.1995. - 1.1.2001. Docent - Gospdarstvo Hrvatske; Makroekonomija; Razvoj i investicije - Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Fakultet za turistički i hotelski menadžment Sveučilišta u ijeci
1.1.1989. - 1.1.1995. Glavni dsirektor HTP " Jadran" Crikvenica poslovi menadžmenta HTP "Jadrana" Crikvenica
1.1.1986. - 1.1.1989. Predsjednik Skupštine općine Crikvenica Javni poslovi Skupština općine Crikvenica
1.1.1978. - 1.1.1986. Financijski direktor Hotelskog turističkog poduzeća "Jadran" Crikvenica Poslovne financije HTP "Jadran" Crikvenica
1.1.1976. - 1.1.1978. šef rececije Marketing i prodaja HTP "Jadran" Crikvenica

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2006. - 1.1.2010. Razvoj i prostorno planiranje /III. godina/

FMTU
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - 1.1.2010. Razvoj ekonomske misli

FMTU
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - 1.1.2010. Prihvatni kapacitet turističke destinacije
poslijediplomski specijalistički studij
FMTU
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - 1.1.2010. Razvoj i prostorno planiranje u turizmu
poslijediplomski specijalistički studij
FMTU
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - Turistička potrošnja“
Veleučilišni stručni studij
FMTU
voditelj
Norma sati:
1.1.1995. - 1.1.2014. Gospodarstvo Hrvatske
Obvezni kolegij za sve studijske programe
FMTU
voditelj
Norma sati:
1.1.1995. - 1.1.2014. Makroekonomija
Obvezan kolegij za sve studijske programe
FMTU
voditelj
Norma sati:
1.1.1995. - 1.1.2010. „Sustav turističke potražnje i potrošnje"
PDS - Menaadžment u suvremenom hotelijerstvu
FMTU
voditelj
Norma sati:
1.1.1995. - 1.1.2006. „Planiranje, financiranje i izgradnja hotelskih objekata“
Poslijediplomski studij - Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu i turizmu
FMTU
voditelj
Norma sati:
-Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Perić, Jože ; Blažević, Branko ; Gračan, Daniela ; Dragičević, Daniel ; Nikšić Radić, Maja
Rijeka – polazna luka kruzing turizma
- 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841361

2. Blažević, Branko ; Peršić, Milena ; Smolčić Jurdana, Dora ; Jelušić Adriana ; Krstinić Nižić, Marinela ; Šverko Grdić, Zvonimira
Strategija razvoja općine Malinska - Dubašnica (2015 - 2020)
- 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=799951

3. Blažević, Branko ; Krstinić Nižić, Marinela
CITY ORGANIZATION AS URBAN CHALLENGE FOR TOURISM DESTINATIONS
19-33 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782839

4. Blažević, Branko
Razvitak Hrvatskje u uvjetima unutrašnje i vanjske neravnoteže
Ekonomiki pregled 66 404-426 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=786696

WOS

5. Blažević, Branko
Prilog istraživanju hotelijerstva na području Crikveničko-vinodolske rivijere
Vinodolski zbornik : Časopis za teme s područja humanističkih znanosti 15 39-86 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854895

6. Jože, Perić; Branko, Blažević; Daniel, Dragičević
„Utjecaj mjera ekonomske politike na ekonomski položaj i konkurentnost hotelskih poduzeća“
Časopis- Ekonomski pregled 65 416-452. - 2014.

A1

7. Blažević, Branko; Maškarin Ribarić, Helga; Smolčić Jurdana, Dora
“Analitička podloga upravljanja održivim turizmom”,
Časopis- Ekonomski pregled 64 143-158 - 2013.

A1

8. Branko Blažević
Sustainable development and the Keynes's model of macroeconomic crisis management(or the unsustainability of sustainable development)”
Zbornik- 2nd International Scientific Conference Tourism in Southern and Eastern Europe 2013 (ToSEE). 101-116 - 2013.

A1

9. Peršić Milena & Branko Blažević
”Challenges and Opportunities of Entrepreneurship for Developing Eco-Health Tourism Destinations”
Zbornik - 11th Asia Pacific CHRIE Conference (ApacchChrie), University of Macao, SAR, China / Chon, Kaye ; Fong, Davis ; So Jacky ; Timbang, E.Evangeline (ur.). 125-141 - 2013.

A1

10. Perić, Jože ; Smolčić Jurdana, Dora ; Blažević, Branko ; Cerović, Zdenko ; Magaš, Dragan ; Peršić, Milena ; Krstinić Nižić, Marinela ; Nikšić Radić, Maja ; Soldić Frleta, Daniela ; Šverko Grdić, Zvonimira ; Gračan, Daniela ; Jugović, Alen
Izmjene i dopune glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798804

11. Blažević, Branko ; Krstinić Nižić, Marinela
Economic mechanisms within the area of renewalbe energy sources in some European Countries
78-90 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605694

12. Blažević, Branko ; Peršić, Milena
Završno izvješće za projekt "Obnovljivi izvori energije za eko-hotel i eko-turističku destinaciju"
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798785

13. Bartoluci, Mato ; Blažević, Branko ; Črnjar Kristina ; Jelušić, Adriana ; Krstinić Nižić, Marinela ; Perić, Marko ; Šverko Grdić, Zvonimira ; Vejzagić, Vanja
EKONOMSKA I DRUŠTVENA OPRAVDANOST ORGANIZIRANJA SPORTSKE PRIREDBE «SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP - AUTOMOTODROM GROBNIK»
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=799947

14. Branko Blažević; Marinela Krstinić Nižić
„Ocjena investicijskog modela primjenom diskrecijske diskontne stope – slučaj obnovljivih izvora energije u turizmu”,
Časopis- Ekonomski pregled (ISSN 0424-7558, UDK 330) 636-661 - 2011.

A1

15. Blažević, Branko ; Jelušić, Adriana ; Krstinić Nižić, Marinela
Jedinstveni standard zaštite Degenia Velebitica
UT : ugostiteljstvo i turizam : stručna revija za turizam 09 257-269 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=546712

16. Blažević, Branko
Razvoj turizma u Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru 1945-1980.
Vinodolski zbornik : godišnjak za gospodarstvo-turizam, povijesnu i kulturnu baštinu, ekologiju i promicanje ljudskog stvaralaštva 13 13-44 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854902

17. Blažević, Branko ; Jelušić, Adriana ; Krstinić Nižić, Marinela
Higijena klima uređaja kao važan čimbenik kvalitete zraka u hotelima i ugostiteljskim objektima u Hrvatskoj
- 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=507466

18. Branko Blažević & Irena Peršić Živadinov
“Sustainable Hotels: Sustainable life cycle practice in croatian Hotels»
Zbornik- New Trends in Tourism and Hospitality Management, 20 th Biennial International Congress, Fakulty of Tourism and Hospitality Management, Opatija Abstracts str. 101 + CD str. 161-177 - 2010.

A1

19. Blažević Branko, Adriana Jelušić, Marinela Krstinić Nižić
«Air Qualityon of Hotel and Hospitality Objects Indoor Air-Conditioned Areas»
Zbornik- Internationl Congress, Energy and the Environment 2010. – Engineering for a Low-Carbon Future, Conference «Energy and Climate 2010», Opatija-Croatia 257-269 - 2010.

A1

20. Branko Blažević, Romina Alkier Radnić, Zrinka Zadel
«Culture tourism in the European Union in the time of globalization»
Zbornik- HOTELlink a hotel, restaurant and gastronomy business journal, Beograd Vol. 10 63-70 - 2009.

A1

21. Branko Blažević & Adriana Jelušić
«Importance of Town-planning Shemes for Revitalisation of Smail Historical Towns (Case Studies: Novi Vinodolski- Vrbnik-Lovran)
Zbornik - 2.International conference «Revitalisation of Historical Small Towns and Their Hinterland, Mošćenice (Croatia) 35-36 - 2009.

A1

22. Branko Blažević, Mladen Mlinarević, Jože Perić
«Ekonomska kriza i recesija kao izazov za turizam budućnosti»,
Zbornik- Zbornik radova 17. tradicionalno savjetovanje hrvatskih ekonomista “ Ekonomska politika Hrvatske u 2010.” Inženjerski biro, Zagreb 125-150 - 2009.

A2

23. Branko Blažević
“The Role of renewable Energy Sources in regional tourism Development”
Zbornik- New Trends in Tourism and Hospitality Management, 19 th Biennial International Congress, Fakulty of Tourism and Hospitality Management, Opatija Abstracts + CD str. 109 - 2008.

A1

24. Branko Blažević & Marinela Krstinić Nižić
„Model of optimal space managenent”
Zbornik- ) New Europe-New Tourist destination, Portorož Abstrackts str. 12-14 i CD str. 31-44 - 2008.

A1

25. Branko Blažević, Mladen Mlinarević
“Turistička regionalizacija u globalnim procesima”,
Zbornik- Zbornik radova 16. tradicionalno savjetovanje hrvatskih ekonomista “ Ekonomska politika Hrvatske u 2009.” Inženjerski biro, Zagreb 163-198 - 2008.

A2

26. Peršić, Milena ; Blažević, Branko ; Janković, Sandra ; Mihelić, Biljana
Rezultati empirijskog istraživanja stavova turističkog menadžmenta o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija
Tourism and Hospitality Management 13 159-248 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=395235

27. Peršić, Milena ; Blažević, Branko ; Ivanović, Vanja ; Jelušić, Adriana
Komparativna anliza elemenata turističke ponude
Tourism and Hospitality Management 13 251-294 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=395272

28. Blažević, Branko ; Alkier Radnić, Romina ; Fišter, Maja
European tourism competitiveness in world tourism trends
107-116 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=346383

29. Branko Blažević, Jože Perić
“Turizam u strategiji gospodarskog i društvenog razvoja”
Zbornik- Zbornik radova 14. tradicionalno savjetovanje hrvatskih ekonomista “ Ekonomska politika Hrvatske u 2007.” Inženjerski biro, Zagreb 301-331 - 2007.

A2

30. Blažević, Branko ; Alkier Radnić, Romina
EU Tourism Trends and the Outlook for Croatia
Tourism and hospitality management 12 83-92 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=346141

WOS

31. Branko Blažević
“System Aproach to sustainable Tourism Developmnet”
Zbornik- New Trends in Tourism and Hospitality Management, 18 th Biennial International Congress, Fakulty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, Abstracts CD - str. 74-75 - 2006.

A1

32. Branko Blažević, Joža Perić
“Model za otvorenu ekonomiju i gospodarski rast”,
Zbornik- ” Zbornik radova 13. tradicionalno savjetovanje hrvatskih ekonomista “ Ekonomska politika Hrvatske u 2006.” Inženjerski biro, Zagreb 170-193 - 2006.

A2

33. Perić, Jože ; Peršić, Milena ; Blažević, Branko ; Magaš, Dragan ; Smolčić-Jurdana, Dora ; Cetinski Vinka ; Cerović, Zdenko ; Vidoje, Vujić
Glavni plan razvoja turizma Primorsko-Goranske Županije
- 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=225906

34. Blažević, Branko
Glavni plan razvoja turizma PGŽ-a s osvrtom na Crikveničko-vinodolsku rivijeru
Vnodolski zbornik- godišnja za gospodarstvo-turizam, povijesnu i kulturnu baštinu, ekologiju i promociju ljudskog stvaralaštva 10 287-320 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854923

35. Blažević, Branko ; Alkier Radnić, Romina
Razvoj kongresnog turizma
166-169- - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=216438

36. Branko Blažević & Adriana Jelušić & Jože Perić
“Outward foreign direct Investment from Central and Eastern European Countries”
Zbornik- 6th International Conference Enterprise in transition, Faculty of Economics Split 221-223 - 2005.

A1

37. Branko Blažević
“Ekspanzivni turistički razvoj Crikveničko-vinodolskog kraja-prokletstvo ili blagoslov”
Zbornik- ”,(glavni referat), Vinodolski zbornik br. 10., Ustanova u kulturi “Dr. Ivan Kostrenčić” 29-51 - 2005.

A2

38. Branko Blažević
“Inicijalni izračun prihvatnog potencijala Baške"
Zbornik- Zbornik radova, Turizam Baške- gospodarska orijentacija i sudbina, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija 55-70 - 2005.

A2

39. Peršić, Milena ; Medved, Gordana ; Blažević, Branko ; Magaš, Dragan ; Alkier Radnić, Romina ; Jelušić, Adriana ;
Rezultati empirijskog istraživanja stavova turističkog menadžmenta o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija ; Komparativna analiza elemenata turističke ponude ; Zaključak
Tourism and Hospitality Management Vol. 10 156 - 260 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172225

40. Blažević, Branko ; Magaš, Dragan ; Marković, Suzana
Uvodni referat za istraživanje "Ocjena turističke ponude Kvarnera"
Tourism and Hospitality Management 10 1-7 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=174986

41. Blažević, Branko
Ocjena turističke ponude Opatije
Tourism and hospitality management 10 41-50 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=175874

42. Blažević, Branko ; Smolčić Jurdana, Dora
Rezultati empirijskog istraživanja stavova iznajmljivača soba i apartmana o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija
Tourism and Hospitality Management 10 107-155 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=175066

43. Blažević, Branko ; Perić, Jože ; Bezić, Heri ; Zrilić, Nataša ; Vučak, Ana
Urbo- ekonomski aspekt poželjnog scenarija razvoja grada Rijeke
- 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=179270

44. Branko Blažević
“Tourist Destination Carryng Capacity”,
Zbornik- Touris & Hospitality Industry 2004, New Trends in Tourism and Hospitality Management, 17 th Biennial International Congress, Fakulty of Tourism and Hospitality Management Vol 1., i Vol 2. 43-58 - 2004.

A1

45. Branko Blažević
„ Devastacija obale i uništavanje primorskog i mediteranskog identiteta”-
Zbornik- Vinodolski zbornik br. 9/2004., Adamić d.o.o Rijeka I Ustanova u kulturi “Dr. Marijan Kosternčić” Crikvenica 19-33 - 2004.

A2

46. Branko Blažević
“Spatial diversities as Starting Points in regional development and tourism Regionalisation”
Časopis- Tourism and Hospitality Management., - WIFI Osterreich- Wirtschaftskammer, Wien/Opatija Vol. 9 29-40 - 2003.

A1

47. Branko Blažević
Moglichkeiten und Risiken bei den tourismus Investitionen im Croatien
Zbornil- Evaluation of Business Environment for Tourist Services, University of Economics in Bratislava 137-141 - 2003.

A1

48. Branko Blažević & Adriana Jelušić
“Tourism in the croation Balance of Payment”
Zbornik-Evaluation of Business Environment for Tourist Services, University of Economics in Bratislava 25-29 - 2003.

A1

49. Branko Blažević; Adriana Jelušić
“Croatian Balance of Payment and Tourism”
Časopis- Tourism and Hospitality Management, WIFI Osterreich, Wirtschaftskammer, Wien-Opatija Vol. 8 127-142 - 2002.

A1

50. Branko Blažević; Jože Perić
“ Tourist Expenditure and Components of aggregate Expenditure in Croatia”
Zbornik- The role of Tourism in Economic Growth in Poland and Croatia, University of Gdansk, Poland 87-99 - 2002.

A1

51. Branko Blažević
“Tourist Expenditure and its Effects on the Economy"
Zbornik- Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption,3. International Scientific Coference, Faculty of Tourism and hospitalityManagement, Opatija 15-23 - 2002.

A1

52. Branko Blažević
“Stanje i budući razvoj hotelijerstva u gospodarskom sustavu Hrvatske”
Zbornik- Međunarodni znanstveno stručni susret stručnjaka za plin, Opatija - 2002.

A1

53. Branko Blažević
„ The Limits of human and spatial Resources in Tourism”
Zbornil- HOTEL & TOURISM 2002, 16th Biennial International Congres, Human Capital, Culture and Quality in Tourism and Hospitality Industry; - UDK: 338.48:711.2(497.5), Opatija 1-13 - 2002.

A1

54. Branko Blažević
“Investiranje u promet i gospodarski rast Hrvatske”
Časopis- Suvremeni promet (UDK 6565 ISSN 0351-1898) Vol. 22 343-346 - 2002.

A2

55. Branko Blažević
“Očuvani okoliš kao temeljni turistički resurs”
Zbornik- I. Znanstveno stručni skup; zbornik radova “ Turizam, vodno gospodarstvo i zaštita mora”Revelin d.o.o. Opatija, Zbornik radova 21-30 - 2002.

A2

56. Branko Blažević; Tanja Vuković
“The Opportunities of Tourism in Solving Unemployment”
Časopis- Tourism and Hospitality Management., .-WIFI Osterreich- Wirtschaftskammer, Wien/Opatija Vol. 7 21-36 - 2001.

A1

57. Branko Blažević
“Agregate Consumption in Croatia and Tourism
Časopis- Ekonomski pregled (UDK 300 ISSN 0424-7558) 339-353 - 2001.

A1

58. Branko Blažević
" Tourism as Function of Strategy of economic Development in Croatia"
Časopis- Tourism and Hospitality Management., - WIFI - Osterreich-Wirtschaftskammer, Wien/Opatija Vol. 5. 1-21 - 2000.

A1

59. Branko Blažević; Ivanka Avelini Holjevac; Milena Peršić
" Globalizacija sustava obrazovanja za turistieke i hotelske menadžere"
Časopis- Turizam 225-230 - 2000.

A1

60. Branko Blažević
"Exportorientierte Entwicklungsstrategie Kroatiens und der Tourismus"
Zbornik - International Conference, International Tourism in the 21st Century, Bratislava, Slovakia 67-74 - 2000.

A1

61. Branko Blažević; Jože Perić
"Croatien Hotel Industry and International Capital Market"
Zbornik- International Conference, International Tourisminthe 21st Century, Bratislava, Slovakia, 172-181 - 2000.

A1

62. Branko Blažević
"Foreign Tourist Expenditures and the Revitalization of the Croatian Domestic Market",
Zbornik- HOTEL 2000, 15th Biennial International Congress, Tourism and hospitality management: trends and challeges for the future 19-29 - 2000.

A1

63. Btanko Blažević
"Lokalne strategije u postizanju održivosti okoliša
Zbornik- , IV znanstveni i stručni skup -Hrvatski turizam na pragu XXI.stoljeća, knjiga odabranih radova, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč, 226-240 - 2000.

A2

64. Branko Blažević, martin Rubčić
"Prilog istraživanju novljanskog turizma"
Zbornik- Novljanski zbornik, knjiga IV, Narodna čitaonica Novi Vinodolski 249-265 - 2000.

A2

65. Branko Blažević, Nikola Blažević
"Technological Prerequisities of Health Tourism Development"
Zbornik- Zbornik radova "Zdrastveni turizam za 21. stoljeće",znanstveno stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem, ISBN 953-98179-0-0., Opatija 57-68 - 2000.

A1

66. Blažević, Branko
Izvozna orijentacija Hrvatske u uvjetima procesa privatizacije
Hotel 6 19-23 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43569

67. Branko Blažević
"The Development Procedure as a Prerequisite for a Faster Economic Growth",
Zbornik: Finančni rizeni podniku a finančnich instituci", Vysoka škola Banska- Techicka universita Ostrava- Fakulta Economicka, Ostrava, ISBN 80-7078-744-9. 14-19 - 1999.

A1

68. Branko Blažević
" Tourism as a national strategic Product ",
Zbornik:- Function of Tourism Development Faculty for Tourism and Hospitality Management – Opatija, Faculty of Comerce Institute of Service and Tourism 99-111 - 1999.

A1

69. Branko Blažević
"Investments into the Development of the Quality of sports Programmes"
Zbornik radova - Kineziologija za XXI. stoljeće, 2. međunarodna znanstvena konferencija , Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu 127-132 - 1999.

A1

70. Branko Blažević
"Kriteriji za strategiju gospodarskog razvoja Hrvatske"-
Časopis - Ekonomija/ Economics - Zagreb (UDK 33 ISSN 1330-0636 Vol. 6 169-193 - 1999.

A2

71. Branko Blažević
"Hrvatski turizam- model za otvorenu privredu"
Časopis- Hrvatska gospodarska revija, časopis za ekonomiju i pravo, Inženjerski biro Zagreb (UDK 338 ISSN 1330-9145 347) 91-97 - 1999.

A2

72. Avelini Holjevac, Ivanka ; Blažević, Branko
Kvaliteta kao strategija razvoja hrvatskih hotela
UT : ugostiteljstvo i turizam : stručna revija za turizam - 48-51 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=22223

73. Branko Blažević
" The strategy of destination development"
Časopis- Tourism and Hospitality Management., -WIFI-Osterreich Wirtschaftskammer, Wien/Opatija Vol.4. str. 263-272 - 1998.

A1

74. Branko Blažević
"Strategija razvoja destinacije"
Zbornik- Hotelska kuća 98. - Hotel u turističkoj destinaciji, Knjiga I, zbornik radova, Hotelijerski fakultet -Opatija,UDK: 338.48+64.024/(82), ISSN: 0352-0242 17-31 - 1998.

A2

75. Branko Blažević
"Investment Policy and Competitivveness of croatian Tourism”
Časopis- Tourism and Hospitality Management, WIFI Osterreich- Wirtschafts-kammer Wien/Opatija, Vo.3 str. 225-238. - 1998.

A1

76. Branko Blažević
"Efikasnost investicija i proces dezinvestiranja u hrvatskom hotelijerstvu
Časopis- Turizam vol. 45 str. 215.-232. - 1997.

A1

77. Branko Blažević
"Information of Investment Capital in the Hotel Industry”
Zbornik: Současny Management, Ekonomicka fakulta-Ostrava, 14-18 - 1997.

A1

78. Branko Blažević
"Effizienz des angelegten Kapitals in Hotelobjekte und die Rolle des Entwicklungsteams"
Zbornik - Tourism and Hotel Industry in Countries of Transformation, Faculty of Commerce, University of Economics, Bratislava, 143-149 - 1996.

A1

79. Branko Blažević
"Međunarodni poslovno-informacijski standardi u hotelskoj industriji Hrvatske",
Zbornik- Turizam u Hrvatskoj na prijelazu stoljeaa, Zbornik radova, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik, UDK 64.024(497.5) 385-401 - 1996.

A2

80. Branko Blažević
"Kontroling investicija u hotelijerstvu"
Zbornik- Hotelska kuća, 96. međunarodni kongres, zbornik radova, Opatija 193-203 - 1996.

A2

81. Branko Blažević
"Efikasno investiranje-uvjet gospodarskog razvoja Hrvatske",
Zbornik- Problemi obnove u funkciji razvoja republike Hrvatske, Znanstveni skup "Susreti na dragom kamenu", Zbornik radova, Pula 479-490 - 1996.

A2

82. Branko Blažević
"The hotel Compleks and its Identity During croatias Transition"
Časopis - Tourism and Hospitality Management, br.2.-WIFI Osterreich-Wirtschaftskamme, Wien/Opatija str. 267-279 - 1995.

A1

83. Branko Blažević
"Economic Justifiability of Invesments into Hotels",
časopis Tourism and Hospitality Management - WIFI Osterreich-Wirtschafts-kammer Wien/Opatija str. 49-58 - 1995.

A1

84. Branko Blažević; Ivanka Avelini Holjevac
"Das Internationale Standard Management- Informationssystem der Hotelindustrie"
Zbornik radova- Osterreichs Touismuswirtschaft auf dem Info-Highway-Internationale OGAF – Symposiums, Wien 8 25-26 - 1995.

A1

85. Branko Blažević
"Prostorno uređenje kao resurs razvoja jedne turističke općine"
Časopis - Tržište (UDK 351.71:711.2(-2) (497.5). 195-209 - 1995.

A2

86. Branko Blažević
"Prostorno uređenje kao resurs razvoja turizma na prostoru grada Novog Vinodolskog",
Zbornik- Novljanski zbornik, knjiga III, UDK 908(497.5 Novi Vinodolski) (082), Narodna čitaonica i knjižnica 133-145 - 1995.

A2

87. Branko Blažević
"Mjerenje učinkovitosti plasmana kapitala u hotelske objekte (1960-1990)"
Zbornik- Hotelska kuća 94 - me?unarodni znanstveni skup,Opatija, - 1994.

A2

88. Branko Blažević
"Mogući odnosi kapitala između hotelijera i turističke agencije"
Zbornik- Plasman hrvatske turistieke ponude- Zbornik hotelijerskog fakulteta Opatija, 97-105 - 1993.

A2

89. Branko Blažević
"O koncepciji i strategiji dugoročnog privrednog razvoja općine Crikvenica"
Zbornik- Vinodolski zbornik br.7, Crikvenica 101-108 - 1993.

A2

90. Branko Blažević
"Delphi metoda u odlučivanju o turistiekom razvoju"
Zbornik- Hotelska kuća 92.- međunarodni kongres, Opatija 35-42 - 1992.

A2

91. Branko Blažević
"Sustav parametara razvoja potrebnih za optimalizaciju odluka" (case study)
Zbornik- Godišnjak Hotelijerskog fakulteta-Opatija 161-171

A2

Znanstvene knjige

1.
Blažević, Branko ; Peršić, Milena ; Smolčić Jurdana, Dora ; Perić, Jože ; Maškarin Ribarić, Helga ; Bašan, Lorena ; Jelušić, Adriana ; Krstinić Nižić, Marinela ; Šverko Grdić, Zvonimira ; Jurišević Brčić, Živa
Strategija razvoja Grada Opatije
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782845
2.
Blažević, Branko ; Peršić, Milena ; Marković, Suzana ; Smolčić Jurdana, Dora ; Stipanović Christioan ; Alkier Radnić, Romina ; Jelušić, Adriana ; Krstinić, Nižić, Marinela ; Rudan, Elana ; Soldić Frleta, Daniela ; Komšić, Jelena ;
Istraživanje turizma destinacije
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=855308
3.

Polak običaja i navade stare - Masopusni običaji Novog Vinodolskog-usmena pučka drama
Blažević, Branko Katedra Čakavskog sabora - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854076
4. Urednik knjige

Istraživanje turističke destinacije
znanstvena monografija Branko Blažević i Milena Peršić (ur. i red.) Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija - 2012.
5. Autor poglavlja u knjizi
Branko, Blažević,
“Turizma - izvanredna uloga u razvoju nerazvijenoga jadranskog područja” u knjizi "Rijeka i regija u Titovo doba"
urednik Branimir, Strenja Glosa d.o.o. Rijeka, Rijeka - 2012. CROSBI
6. Autor poglavlja u knjizi
Branko, Blažević
«Strategija razvoja grada Pule»
znanstvena knjiga urednik i redaktor Branko Blažević Sveučilište u Rijeci i Inženjerski biro Zagreb Rijeka - 2011.
7.
Blažević, Branko ; Ivanović, Zoran ; Bareša, Suzana ; Peršić, Milena
Istraživanje kvalitete ponude turističke destinacije Kvarner
Blažević, Branko ; Peršić, Milena Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilišta u Rijeci - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396336
8. Urednik knjige
Branko Blažević i Milena Peršić (ur. i red.)
"Turistička regionalizacija u globalnim procesima"
Udžbenik Sveučilišta u Rijeci Fakultet za menadžmrnt u turizmu i ugostiteljstvu Opatija - 2009.
9. Autor poglavlja u knjizi
Branko, Blažević i Krešo Piškulić
“Karakteristike razvitka turizma i turističke politike u Hrvatskoj”, u knjizi "Titovo doba, Hrvatska prije, za vrijeme i poslije"
urednik Tomislav Badovinac Zagreb - 2008.
10. Autor knjige
Branko Blažević
Turizam u gospodarskom sustavu
Sveučilišni udžbenik Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - 2007.
11.
Blažević, Branko
Moj dragi profesor, mentor i recenzent
Vujić, Vidoje Sveučilište u Rijeci-Ekonomski fakultet Rijeka i Adamić, d.o.o. - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=856339
12. Autor poglavlja u knjizi
Branko Blažević
"Izračun prihvatnog potencijala turističke destinacije" u knjizi "Održivi razvoj turizma"
Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - 2005.
13. Autor poglavlja u knjizi
Branko, Blažević,
“Upravljanje investicijama u turizmu” u knjizi "Menadžment u sportu i turizmu"- Kineziološki fakultet Zagreb i Ekonomski fakultet Zagreb
Mato Bartoluci Kineziološki fakultet Zagreb i Ekonomski fakultet Zagreb Zagreb - 2004.
14. Autor poglavlja u knjizi
Branko Blažević
"Investicije i njihovo financiranje" u knjizi "Financije za poduzetnike i menedžere nefinancijaše"
Udžbenik za program poslijediplomskog obrazovanja -MBA program "Hrvtskog udruženja menadžera i poduzetnika str. 321-391. Franjo Butorac MBA M.E.P. Consulting Hita - Zagreb i i Adamić - Rijeka Rijeka-Zagreb - 2003.
15. Autor poglavlja u knjizi
Branko, Blažević, ,
“Koncepcija gospodarskog razvoja Parka prirode Učka”,u knjizi «Osnove dugoročnog razvoja Parka prirode Učka”,
Vidoje Vujić Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu opatija - 2002.
16. Autor poglavlja u knjizi
Branko, Blažević
:»"Investicije u sustavu razvoja kvalitete"u knjizi ,S ustav upravljanja potpunom kvalitetom"
Ivanka Avelini Holjevac Fakultet za hotelski i turistički menadžment Opatija - 2000.
17. Autor knjige
Branko Blažević
"Gospodarstvo Novog Vinodolskog u XX. stoljeću" (Prilog istraživanju gospodarskog i ukupnog razvoja)
Znanstvena monografija Franjo Butorac "Adamić"Rijeka; Turistička zajednica grada Novi Vinodolski Rijeka-Novi Vinodolski - 1998.
18.

Novljanski žitak 1862-1996
Blažević, Branko Mesopustarsko društvo i Grad Novi Vinodolski - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854957
19. Autor knjige
Branko Blažević
"Ekonomski računi plasmana kapitala u hrvatsko hotelijerstvo 1960.-1990."
znanstvena monografija Akademik Vladimir Stipetić Hotelijerski fakultet Opatija Opatija - 1995.

Pozvana predavanja

1. Blažević, Branko
Turizam -metoda gospodarskog i društvenog razvoja Hrvatske,
Šibenik, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854835

Kongresna priopćenja

1.
Blažević, Branko
Uloga obnovljivih izvora energije u regionalnom turističkom razvoju Predavanje Turizam i hotelska industrija 2008 Opatija, Hrvatska - 9.5.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=351614
2.
Perić, Marko ; Blažević, Branko
Ekonomske koristi u novom pristupu osiguranja zdravog i ugodnog boravišnog prostora čistim kondicioniranim zrakom - porast povjerenja gostiju (primjer hotela) Ostalo Zdrava klimatizacija - uspješan turizam Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=651765
3.
Blažević, Branko
Moglichkeiten und Risiken bei den tourismus Investitione in Croatien Predavanje Evaluation of Business Environmeent for Tourist Services Bratislava, Slovačka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=853382

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2013.
.«Obnovljivi izvori energije za eko-hotel i eko- turističku destinaciju» (Projekt MZT br. 116-2012298-2574) ; Glavni istraživač i voditelj projekta; MZT ; ;
2. 1.1.2003. - 1.1.2007.
„Turistička regionalizacija u globalnim procesima“ (projekt MZT br. 0116003); Glavni istraživač i voditelj projekta; MZOS br. 0116003; ;
3. -
. "Hotelijerstvo opatijske rivijere 2010." (Projekt br. 116002); Član istraživačkog tima; MZOS ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2012. -
Mladen Matošević; Doktorat «Učinci turizma na gospodarstvo Hrvatske s posebnim osvrtom na investicije i tehnološki progres» ; Doktorat nakon završenog PDS - magisterij znanost; 04. 07. 2012.;
2. 1.1.2010. -
Adriana Jelušić; Doktorat Izlazna inozemna izravna ulaganja ; nakon završenog posliojediplomskog magistarskog studija (magistar znanosti); 2010.;
3. 1.1.2010. -
Marinela Krstinić Nižić; Doktorat «Ekonomski učinci obnovljivih izvora energije u turističkoj destinaciji»; Doktorat nakon završenog Poslijediplomskog magisterskog studija (magistar znanosti); 03.11.2010.;
4. -
Željka Jurčić Kleković; Magisterij ; ; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2010. -
20 th Biennial Tourism & Hospitality Industry» International Congres Opatija Predsjednik organizacijskog odbora
2. 1.1.2008. -
19 th Biennial Tourism & Hospitality Industry» International Congres Opatija Predsjednik organizacijskog odbora
3. 1.1.2006. -
18 th, th Biennial Tourism & Hospitality Industry» International Congres Opatija Predsjednik organizacuijskog odbora
4. 1.1.2004. -
17 th Biennial Tourism & Hospitality Industry» International Congres Opatija predsjednik organizacijskog odbora

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2014. -
Strateguja razvoja grada Opatije 2014.-2020-
Grad Opatija   150.000 kn
Voditelj projekta i istraživač
2.
1.1.2011. -
Razvoj zračne luke Rijeka
Zračna luka Rijeka  
Voditelj i istraživač
3.
1.1.2010. -
Strategija razvoja grada Pule 2009.-2015.
Grag Pula   130.000 kn
Voditelj projekta i istraživač
4.
1.1.2009. -
Feasibiliti studija Rekonstrukcije i dogradnje Fakulteta za medadžment u turizmu i hotelijerstvu Opatija,
FTHM Opatija  
Voditelj i istraživač
5.
1.1.2008. -
3 Strategija razvoja turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 2008.- 2018.
Federacija Bosne i Hercegovine  
član istraživačkog tima
6.
1.1.2005. -
„Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije”
Primorsko goranska županija  
Član istraživačkog tima i glavni koordinator za subregiju Crikveničko vinodolska rivijera
7.
1.1.2004. -
„Ekonomski elaborat o nabavci kamiona za odvoz smeća Usluga d.o.o. Poreč“ Usluga d.o.o. Poreč,
Usluga d.o.o.„Ekonomski elaborat o nabavci kamiona za odvoz smeća Usluga d.o.o. Poreč“ Usluga d.o.o. Poreč,oreč  
Voditelj projekta i istraživač
8.
1.1.2004. -
Ekonomski elaborat „Uređenje parkirališta Grada Poreča“, Usluga d.o.o. Poreč, Poreč,
Usluga d.o.o. Poreč  
Voditelj i istraživač
9.
1.1.2004. -
„Poslovna konsolidacija i uređenje portfelja poduzeća Jadran hoteli d.d. Rijeka“
Jadran hoteli d.d. Rijeka  
Voditelj i istraživač
10.
1.1.2004. -
Sanacija odlagališta otpada–Košambra Poreč
Usluga d.o.o. Poreč  
Voditelj i istraživač
11.
1.1.2001. -
13 Program kapitalnih ulaganja Sveučilišta u Rijeci,
Rijekaprojekt inženjering Rijeka  
suradnik zadužen sa poglavlje 3. tržišna opravdanost, str.19-31.
12.
1.1.2000. -
12 "Integralni poslovno informacijski sustav" - zajednički projekat između Fakulteta za turistički i hotelski menadžment Opatija i ITI-a iz Dubrovnika
FTHM Opatija i ITI Dubrovnik  
Voditelj projekta
13.
1.1.1999. -
"Sanacija šljunčare "Dubina" na Grobniekom polju i prenamjena za golf teren"- feasibility studija,
Rijekaprojekt Rijeka  
Voditelj projekta
14.
1.1.1999. -
"Gospodarski razvoj općine Dobrinj" separat u studiji (ekonomski dio) Prostorno plan ure?enja općine Dobrinj,
Općina Dobrinj  
voditelj ekonomskog dijela projekta
15.
1.1.1998. -
"Osnove koncepcije dugoročnog razvoja Grada Novi Vinodolski"
Grad Novi Vinodolski  
Voditelj projekta
16.
1.1.1998. -
"Investicije u sustavu razvoja kvalitete"
Rivijera holding d.d. Poreč  
član istraživačkog tima
17.
-
1 „Razvoj turističke ponude Gorskog kotara“
Županija PG i Zavod za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu čovjekove okoline Rijeka  
član istraživačkog tima

Stručna aktivnost

1.
1.1.1992. - 1.1.2002.
Upravljanje Hrvatskom udrugom hotelijera
Hrvatska udruga hotelijera (HUH)   Član predsjedništva
2.
1.1.1989. - 1.1.1995.
Rukovođenje poduzećem (menedžerski poslovi)
Hotelsko turističko poduzeće "Jadran" Crikvenica   Glavni direktor Hotelskog turističkog poduzeća "Jadran" Crikvenica
3.
1.1.1986. - 1.1.1989.
Javni poslovi
Općina Crikvenica   Predsjednik Skupštine općine Crikvenica
4.
1.1.1978. - 1.1.1986.
Rukovođenje financijskim sektorom u poduzeću
Hotelsko turističko poduzeće "Jadran" Crikvenica   Financijski direktor
5.
1.1.1978. - 1.1.1982.
Upravljanje turističkim društvo Novi Vinodolski
Turističko društvo Novi Vinodolski   Predsjednik i član
6.
1.1.1976. - 1.1.1978.
Marketing i prodaja u poduzeću
HTP Jadran Crikvenica   *Šef recepcije turističkog naselja (TN Zagori Novi Viodolski)
7.
- 14.11.2014.
22. tradicionalno savjetovanjen ekonomista - Ekonomska politika Hrvatske za 2015. godinu
Hrvatsko društvo ekonomista- Zagreb   Moderator pnela - "Održivi gospodarski razvoj i zaštita okoliša"
8.
- 14.11.2014.
22. tradicionalno savjetovanjen ekonomista - Ekonomska politika Hrvatske za 2015. godinu
Hrvatsko društvo ekonomista- Zagreb   Moderator pnela - "Održivi gospodarski razvoj i zaštita okoliša"
9.
- 15.11.2013.
21. tradicionalno savjetovanje ekonomista - Ekonomska politika za 2014. godinu,, Opatija
Hrvatsko društvo ekonomista , Zagreb   Moderator panela "konkurentnost hrvatskog turizma i ekonomska politika
10.
- 15.11.2002.
V. kongres HUH-a, Hrvatski proizvod za hrvatsko hotelijerstvo, Sheraton, Zagreb
Hrvatsko udruženje hotelijera, Zagreb   Organizirannje stručnog dijela kongresa i uvodno izlaganja: Blažević B.,Efekti turizma i hotelske industrije u gospodarskom sustavu.
11.
- 11.11.2000.
IV. kongres HUH-a, "Privatizacija hrvatskog hotelijerstva"-Sheraton - Zagreb
Hrvatska udruga hotelijera (HUH)   Zadužen za organiziranje stručnog dijela kongresa
12.
- 13.11.1999.
III. kongres HUH-a: "Aktualno stanje i modeli sanacije hrvatskog hotelijerstva"- Sheraton- Zagreb
Hrvatsko udruženje hotelijera Zagreb   Organizirannje stručnog dijela kongresa i uvodno izlaganja: Blažević B. "Provođenje izvozno orijentirane strategije razvoja politikom tečaja i izvoznih poticaja"
13.
- 14.11.1998.
II. kongres- Konkurentnost hrvatskog hotelijerstva" Sheraton - Zagreb
Hrvatsko udruženje hotelijera Zahreb   Organizirannje stručnog dijela kongresa i uvodno izlaganja: Blažević B. i Avelini-Holjevac I.,"Kvaliteta kao strategija razvoja hotela"
14.
- 14.11.1997.
I. kongres: tema - Suvremeni problemi hrvatskog hotelijerstva - Sheraton- Zagreb
Hrvatsko udruženje hotelijera - Zagreb   zadužen za pripremu stručnog dijela kongresa

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. - Detalji
- Član predsjedništva Hrvatske udruge hotelijera u razdoblju od osnivanja 1992.- 2002
Zagreb
2. - Detalji
- Član Savjeta za znanstveno istraživački rad Sveučilišta u Rijeci
Rijeka
3. - Detalji
- Predsjednik turističkog društva Novi Vinodolski, (4 godine)
Novi Vinodolski
4. - Detalji
- Član upravnog odbora Riječke banke u dva mandata, (8 godina)
Rijeka
5. - Detalji
- Član poglavarstva i gradadskog vijeća Novi Vinodoksi u dva mandata (zadužen za financije i urbanu problematiku)
Novi Vinodolski
6. - Detalji
- Član Povjerenstav za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci
Rijeka
7. - Detalji
Član SIZ-a za ekonomske odnose s inozemstvom RH, (3 goodine)
Zagreb
8. - Detalji
- Delegat Hrvatske u Saveznom vijeću skupštine SFRJ (1986.-1989.)
Zagreb (Sabor RH)
9. - Detalji
- Predsjednik skupštine općine Crikvenica (1986.-1989.)
Crikvenica
10. - Detalji
- Predsjednik skupštine Zajednice za razvitak turizma Hrvatske
Zagreb
11. - Detalji
- Član glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista (2011.-2014.)
Zagreb

Volonterstvo

1. - član (aktivni igrač)nogometnog kluba Vinodol
Novi Vinodolski
2. - Predsjednik Katedre «Čakavskog sabora «Novljansko kolo»,(2006.-2011.)
Novi Vinodoski
3. - Potpredsjednik Čakavskog sabora sa sjedištem u Žminju (Istra). (od 2011.)
Žminj
4. - Član (aktivni igrač) košarkaškog kluba Vinodol
Novi Vinodolski
5. - Predsjednik jedriličarskog kluba «Burin» Novi Vinodolski, (2 mandata- aktivni jedriličar)
Novi vinodolski
6. - Prdsjednik turističkog društva Novi Vinodolski
Novi Vinodolski

Uredništvo

1. 1.1.2012. - - "Polak običaja i navade stare" - Usmena pučka drama - Urednik i redaktor
Novi inodolski
2. 1.1.1997. - - Novljanski žitak (knjiga žitaka 1862.-1997.)-Glavni urednik
Novi Vinodolski

Medijski nastupi

1. 10.2.2003. - Detalji
Novi list str. 19
Rijeka
2. 18.12.2002. - Detalji
Novi list str. 2
Rijeka
3. 21.6.2000. - Detalji
Novi list- turistički prilog str. 2
Rijeka
4. 1.11.1998. - Detalji
Novi list (Primorski Novi list)- str. 24
Rijeka
5. 20.7.1998. - Detalji
Novi list
Rijeka
6. 25.3.1998. - Detalji
Novi list str. 21
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2010. - 1.1.2014. - Predstojnik Zavoda za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju
Fakultet za menadžmet u turizmu i ugostiteljtvu Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.1998. - 1.1.2010. - Prodekan za znanstveno istraživački rad i međunarodnu suradnju Fakulteta i član Savjeta za znanstveno istraživački rad Sveučilišta
Fakultet za mnadžment u turizmu i ugostiteljtvu Sveučilišta u Rijeci
3. - - Predsjednik povjerenstva za izdavačku djelatnost Fakulteta i član povjrtenatva za izdavačku djelatnost Sveučilišta
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci
4. - - Predsjednik organizacionog odbora 17 th, 18 th, 19 th i 20 th Biennial Tourism & Hospitality Industry» International Congres « 2004. , 2006., 2008., 2010., g. - Opatija
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu SWveučilišta u Rijeci

Rukovođenje u državnoj upravi

1. 1.1.1986. - 1.1.1989. - - Delegat Hrvatske u Saveznom vijeću skupštine SFRJ (1986.-1989.)
Sabor RH
2. - - -Predsjednik skupštine općine Crikvenica
Skupština općine Crikvenica
3. - - - Član poglavarstva i gradadskog vijeća Novi Vinodoksi u dva mandata (zadužen za financije i urbanu problematiku)
Grad Novi Vinodolski
4. - - - Predsjednik turističkog društva Novi Vinodolski, (4 godine)
Turističko društvo Novi Vinodolski

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - - Član Povjerenstav za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2011. - 1.1.2014. - - Član glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista (2011.-2014.)
Hrvatsko društvo ekonomista
2. 1.1.2009. - 1.1.2014. - - Potpredsjednik Čakavskog sabora sa sjedištem u Žminju (Istra). (od 2011.)
Čakavski sabor -Žminj (Istra)
3. 1.1.2006. - 1.1.2011. - - Predsjednik Katedre «Čakavskog sabora «Novljansko kolo»,(2006.-2011.)
Katedra Čakavskog sabora "Novljansko kolo"- Novi Vinodolski
4. 1.1.1996. - 1.1.2004. - - Predsjednik jedriličarskog kluba «Burin» Novi Vinodolski, (8 godina)
Jedriličarski klub Novi Vinodolski
5. 1.1.1992. - 1.1.2002. - - Član predsjedništva Hrvatske udruge hotelijera u razdoblju od osnivanja 1992.- 2002
Hrvatsko udruženje hotelijera (HUH)
6. 1.1.1989. - 1.1.1995. - Glavni direktor Hotelsko turističkog poduzeća "Jadran" Crikvenica
Hotelsko turističko poduzeće "Jadran" Cikvenica
7. 1.1.1978. - 1.1.1986. - - Financijski direktor poduzeća (RO Jadran Crikvenica)
Hotelsko turističko poduzeće "Jadran" Crikvenica
8. - - - Predsjednik skupštine Zajednice za razvitak turizma Hrvatske
Zajednica za razvitak turizma Hrvatske
9. - - Član SIZ-a za ekonomske odnose s inozemstvom RH, (3 goodine)
SIZ za ekonomske odniose s inozemstvom RH
10. - - - Član upravnog odbora Riječke banke u dva mandata,
Riječka banka Rijeka