dr. sc. Ana Jurasić

Odjel za matematiku Zavod za algebru i teoriju brojeva

e-pošta : ajurasic@math.uniri.hr
mobitel : 0915436788
prostorija : O-304

Ana Jurasić - Google Scholar profile

Obrazovanje

1.1.2008. - 1.1.2010. Doktor iz područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematike, znanstvene grane algebre Postupak stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel, Sveučilište u Zagrebu
1.1.2001. - 1.1.2006. Magistar iz područja prirodnih znanosti, polje matematika Poslijediplomski znanstveni studij matematike Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel, Sveučilište u Zagrebu
1.1.1993. - 1.1.1998. Profesor matematike i informatike Smjer matematika i informatika Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2012. - Docent Nositelj više matematičkih kolegija Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - 1.1.2012. Viši asistent Održavanje vježbi i predavanja iz više matematičkih kolegija Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2010. Asistent Održavanje vježbi iz više matematičkih kolegija Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci (do travnja 2008. Odsjek za matematiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci)
1.1.1998. - 1.1.2003. Nastavnik matematike i računalstva Nastava matematike i informatike Hotelijersko-turistička škola, Opatija

Nagrade i priznanja

18.5.2018. Nagrada za nastavnu izvrsnost, dodjeljuje Sveučilište u Rijeci

Članstva

1.1.2017. - Odjelsko Vijeće Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Odjelsko vijeće Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - 1.1.2015. Predsjedništvo Alumni kluba Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Odbor za kvalitetu sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Odbor za osiguravanje i unapređenje kvalitete Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- Hrvatsko matematičko društvo
- Društvo matematičar i fizičara, Rijeka
- Alumni klub Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2018. - Teorija brojeva
Diplomski studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60 sati godišnje
1.9.2017. - Linearno programiranje
Diplomski studij Diskretna matematika i primjene, Diplosmki studij Mateamtika, Diplosmki studij Mateamtika i informatika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30 sati godišnje
1.9.2014. - 29.2.2016. Računarski praktikum 1
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku Sveučilištau Rijeci
suradnik
Norma sati: 15 sati godišnje
1.9.2014. - Linearno programiranje
Diplomski studij Diskretna matematika i primjene, Diplomski studij Matematika, Diplomski studij Matematika i informatika
Odjel za matematiku Sveučilištau Rijeci
voditelj
Norma sati: 60 sati godišnje
1.9.2011. - Dodatna nastava matematike
Diplomski studij Matematika, Diplomski studij Matematika i informatika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 90 sati godišnje
1.9.2010. - 1.6.2017. Vektorski prostori 2
Diplomski studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60 sati godišnje
1.9.2010. - Matematika 2
Preddiplomski studij Informatika
Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60 sati godišnje
1.1.2010. - Seminar završnog rada
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45 sati godišnje
1.9.2009. - Uvod u teoriju brojeva
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60 sati godišnje
1.9.2008. - 1.6.2010. Diskretna matematika
Preddiplomski studij Informatika
Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30 sati godišnje
1.9.2008. - Diskretna matematika
Preddiplomski studij Informatika
Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60 sati godišnje
1.9.2006. - 1.6.2010. Računarski praktikum 1
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30 sati godišnje
1.9.2005. - 1.6.2006. Računarski praktikum 2
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30 sati godišnje
1.9.2004. - 1.6.2007. Linearna algebra 1
Matematika i informatika, Matematika i fizika
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30 sati godišnje
1.9.2003. - 1.6.2006. Matematika 2
Politehnika (Filozofski fakultet)
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30 sati godišnje
1.9.2003. - 1.6.2004. Linearna algebra 2
Matematika i informatika, Matematika i fizika
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30 sati godišnje

Mentor u završnim radovima

- Pseudoprosti brojevi
Marko Rukavina
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- Prosti brojevi blizanci
Andrea Valenčič
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- Pitanje brojnosti skupa prostih brojeva kroz povijest
Milana Medaković
Diplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- Zabavna matematika u dodatnoj nastavi matematike
Marijana Kosturik
Diplomski studij Matematika i informatika
Odjel za matematiku Sveučilištau Rijeci
- Teorija brojeva u dodatnoj nastavi matematike
Ana Baraba
Diplomski studij Matematika i informatika
Odjel za matematiku Sveučilištau Rijeci
- Metode unutarnje točke
Pamela Šimić
Diplomski studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- Diofantske aproksimacije
Sanja Majkić
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- Particijska funkcija
Silvia Franović
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za mateamtiku Sveučilišta u Rijeci
- Testovi prostosti
Ante Mikolčević
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- Rješivost sustava m linearnih nejednadžbi s n nepoznanaica
Branka Bosanac
Diplomski studij Matemaitka i informatika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- Grupni oblik rada na dodatnoj nastavi matematike za osnovnu školu
Ivona Jerbić
Diplomski studij Matematika i informatika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- Fareyevi nizovi i iracionalni brojevi
Anamari Vašarević
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- Neriješeni problemi u teoriji brojeva
Ela Kovačić
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- Metode dokaza u teoriji brojeva
Agata Starčević
Preddiplosmki studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- Kvadratni ostatci
Martina Zubac
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Dujella, Andrej; Jurasić, Ana
On the size of sets in a polynomial variant of a problem of Diophantus
International Journal of Number Theory (1793-0421) 6 (2010), 7; 1449-1471

2. Dujella, Andrej; Jurasić, Ana
Some Diophantine triples and quadruples for quadratic polynomials
Journal of Combinatorics and Number Theory (1942-5600) 3 (2011), 2; 123-141

3. Jurasić, Ana
Diophantine m-tuples for quadratic polynomials
Glasnik matematički (0017-095X) 46 (2011), 2; 283-309

4. Alan Filipin, Ana Jurasić
On the size of Diophantine m-tuples for linear polynomials
 Miskolc Math. Notes, 17 (2016), 2; 861-876

5. Clemens Fuchs, Ana Jurasić, Roland Paulin
Elementary resolution of a family of quartic Thue equations over function fields
Monatsh. Math. 180 (2016), 205-211

Kongresna priopćenja

1.
Ana Jurasić, Alan Filipin
A polynomial variant of a problem of Diophantus and its consequences kratko priopćenje 19th OMG Congress and Annual DMV Meeting Salzburg, Austria - 14.9.2017.
2.

sudjelovanje Šesti hrvatski matematički kongres Zagreb - 14.6.2016.
3.
Alan Filipin, Ana Jurasić
On the size of Diophantine m-tuples for linear polynomials kratko priopćenje 29th Journees Arithmetiques Debrecen, Hungary - 6.7.2015.
4.
Ana Jurasić
- sudjelovanje Workshop on Number Theory and Algebra Zagreb - 27.11.2014. http://web.math.pmf.unizg.hr/~duje/gusicconf.html
5.
Jurasić, Ana
Diophantine m-tuples for quadratic polynomials poster Erdos Centennial Budapest, Hungary - 1.1.2013.
6.
Jurasić, Ana; Dujella, Andrej
On the size of sets in a polynomial variant of a problem of Diophantus poster 5. hrvatski matematički kongres Rijeka - 1.1.2012. http://www.math.uniri.hr/CroMC2012/

Znanstveni projekti

1. 1.1.2016. - 1.1.2017.
Classical Problems of Diophant, Fermat and Ritt using New Analytic and Algebraic Techniques; suradnik; Zajednički hrvatsko-austrijski projekt; ;
2. 1.1.2014. - 1.1.2018.
Diophantine m-tuples, elliptic curves, Thue and index form equations; istraživač; Hrvatska zaklada za znanost; ;
3. 1.1.2014. - 1.1.2018.
Diophantine m-tuples, elliptic curves, Thue and index form equations ; suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; ;
4. 1.1.2013. - 1.1.2016.
Algebarske i analitičke metode u teoriji brojeva; istraživač; Sveučilište u Rijeci; ;
5. 1.1.2010. - 1.1.2011.
Arithmetic-combinatorial problems and applications; suradnik; Zajednički hrvatsko-austrijski projekt; ;
6. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Diofantske jednadžbe i eliptičke krivulje; suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
5.12.2013. -
Večer matematike
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci   Mentor studenticama diplomskih studija Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci tijekom pripreme i održavanja radionica

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 5.12.2013. - Detalji
Večer matematike
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci