dr. sc. Daniel Dragičević docent

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

e-pošta : danield@fthm.hr

Google scholar
CROSBI
Publons

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

1.1.2010. - 1.1.2013. Doktor ekonomskih znanosti Poslijediplomski doktorski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu" Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2005. - 1.1.2010. Ostala izrada i obrana magistarskog rada Poslijediplomski znanstveni magistarski studij "Menadžment" Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.1996. - 1.1.2003. Diplomirani ekonomist Menadžment u hotelijerstvu Fakultet za turistički i hotelski menadžment
1.1.1992. - 1.1.1996. Hotelijersko-turistički tehničar Hotelijersko-turistička škola Opatija

Radno iskustvo

1.1.2015. - Docent Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana opća ekonomija. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2013. - 1.1.2015. Viši asistent Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana opća ekonomija. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2005. - Asistent Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana opća ekonomija. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2004. - 1.10.2005. Viši stručni savjetnik za poslove financiranja Financije. Sveučilište u Rijeci
1.3.2004. - 1.10.2004. Komercijalist Sastavljanje ponuda, financijskih izvještaja, upravljanje skladištem. Vrpolje metali d.o.o., Zagreb

Članstva

- Hrvatsko društvo ekonomista

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2017. - Mikroekonomija
Sveučilišni Preddiplomski studij; 1. godina, temeljni kolegij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
nastavnik
Norma sati:
1.4.2017. - Vrednovanje poduzeća
Diplomski studij; 1. godina; izborni kolegij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
nastavnik
Norma sati:
1.10.2015. - Menadžerska ekonomija
Sveučilišni preddiplomski studij, 4. godina, izborni kolegij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
nastavnik
Norma sati:
30.9.2015. - Javno i privatno partnerstvo
Diplomski studij zemljopisa - smjer Održivi razvoj turizma, 2. godina, izborni kolegij
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, studij Turizam i zaštita okoliša, Sveučilište u Mostaru, BiH
nastavnik
Norma sati:
1.10.2014. - 30.9.2015. Javno privatno partnerstvo
Diplomski studij; 1. godina; obvezni kolegij smjera
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.10.2012. - 30.9.2016. Mikroekonomija
Sveučilišni Preddiplomski studij; 1. godina, temeljni kolegij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.10.2009. - 30.9.2012. Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu
Diplomski studij; 1. godina; izborni kolegij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.10.2008. - 30.9.2016. Ekonomija partnerstva
Sveučilišni Preddiplomski studij; 4. godina, obvezni kolegij smjera
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.10.2008. - 30.9.2009. Razvoj ekonomske misli
Sveučilišni Preddiplomski studij; 4. godina, izborni kolegij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.10.2007. - 30.9.2011. Procjena vrijednosti poduzeća
Stručni studij; 3. godina, obvezni kolegij smjera
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.10.2005. - 30.9.2012. Mikroekonomija
Sveučilišni Preddiplomski; 1. godina, temeljni kolegij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.10.2005. - 30.9.2012. Osnove ekonomije
Sveučilišni preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.10.2005. - 30.9.2011. Uvod u ekonomiju
Stručni studij; 1. godina, temeljni kolegij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.10.2005. - 30.9.2011. Poduzetnička radionica
Stručni studij; 1. godina, temeljni kolegij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.10.2005. - 30.9.2008. Poduzetništvo u hotelijerstvu
Sveučilišni Preddiplomski studij; 4. godina, obvezatni kolegij smjera
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.10.2005. - 30.9.2007. Procjena, prodaja i transformacija poduzeća
Sveučilišni studij; 3. godina, izborni kolegij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.10.2005. - 30.9.2006. Ekonomija u perspektivi
Sveučilišni Preddiplomski studij; 2. godina, izborni kolegij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.10.2005. - 30.9.2006. Ekonomija u perspektivi
Stručni studij; 2. godina, izborni kolegij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

13.12.2017. - 20.7.2018. Usporedna analiza odabranih metoda vrednovanja na primjeru hotelskih poduzeća
Nikolina Leljak
Diplomski studij „Menadžment u turizmu“
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
13.12.2017. - 19.7.2018. Konkurencija na tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj
Matea Škorjanec
Preddiplomski studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
13.12.2017. - 19.7.2018. Vrednovanje brenda u sportu
Josip Pregl
Diplomski studij „Menadžment u hotelijerstvu“
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
13.12.2017. - 19.7.2018. Analiza uspješnosti poslovanja lječilišnoga turizma u kontinentalnoj Hrvatskoj
Filip Baković
Diplomski studij „Menadžment u turizmu“
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
13.12.2017. - 18.7.2018. Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu ? analiza i usporedba s ostatkom svijeta
Bruno Drempetić
Preddiplomski studij „Menadžment događaja i slobodnog vremena“
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
13.12.2017. - 18.7.2018. Konkurentnost i mogućnost razvoja turističkoga tržišta Vukovarsko-srijemske županije
Tea Ivaniš
Preddiplomski studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
13.12.2017. - 18.7.2018. Motivacija kao element podizanja kvalitete upravljanja u Hrvatskim poduzećima
Natalija Stužić
Diplomski studij „Menadžment u turizmu“
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
13.12.2017. - 16.7.2018. Alternativne metode vrednovanja malih i srednjih poduzeća u ugostiteljstvu
Mišel Matulin
Diplomski studij „Menadžment u hotelijerstvu“
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
13.12.2017. - 10.7.2018. Tržišne slabosti i državna intervencija
Aleksandra Čalošević
Preddiplomski studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
13.12.2017. - 21.6.2018. Analiza siromaštva u Republici Hrvatskoj
Martina Svalina
Preddiplomski studij "Menadžment u hotelijerstvu"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
13.12.2017. - 12.6.2018. Razvojne mogućnosti malih i srednjih poduzeća u gospodarskoj strukturi Republike Hrvatske
Marijana Sokač
Diplomski studij „Marketing u turizmu“
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
2.11.2016. - 20.7.2017. Strateško povezivanje malih i srednjih poduzeća
Ariana Maloku
Diplomski studij "Menadžment u turizmu"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
2.11.2016. - 18.7.2017. Maksimizacija profita na primjeru hotelskih poduzeća
Ivana Kelenc
Preddiplomski studij „Poslovna ekonomija“
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
2.11.2016. - 15.7.2017. Financijski pokazatelji poslovanja hotelijerstva u RH
Josip Gudeljević
Diplomski studij "Menadžment u hotelijerstvu"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
2.11.2016. - 15.7.2017. Vrednovanje poduzeća na temelju financijskih podataka
Nikola Ferlin
Diplomski studij "Menadžment u hotelijerstvu"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
2.11.2016. - 23.6.2017. Ponašanje potrošača u turizmu
Matea Matić
Razlikovni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
2.11.2016. - 23.6.2017. Polazište i proces procjene vrijednosti poduzeća "Foton promet" d.o.o Zagreb
Lea Sablić
Diplomski studij "Menadžment u hotelijerstvu"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
2.11.2016. - 23.6.2017. Dinamički prikaz vrijednosti poduzeća na primjeru Podravke d.d.
Željka Krunić
Diplomski studij "Menadžment u hotelijerstvu"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
2.11.2016. - 15.6.2017. Primjena javno-privatnog partnerstva u školstvu
Lucija Stašić
Razlikovni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
2.11.2016. - 13.6.2017. Ponuda i potražnja hotelskog smještaja u RH
Mateja Glad
Preddiplomski sveučilišni studij „Menadžment u hotelijerstvu“
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
2.11.2016. - 8.6.2017. Inflacija kroz povijest
Ivan Štokić
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
2.11.2016. - 31.5.2017. Procjena vrijednosti Valamar grupacije
Nino Jurčić
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2011. - Obilježja povijesno-gospodarskog razvitka i položaj Hrvatske u međunarodnoj podjeli rada
Seminar za voditelje poslovnica i turističke vodiče
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati:

Gostujući nastavnik

12.9.2014. - Javno privatno partnerstvo i modeli financiranja
Poslijediplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava
Pravni fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Javno i privatno partnerstvo
Diplomski studij
Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
sunositelj kolegija
Norma sati: 45
- Javno i privatno partnerstvo
Diplomski studij
Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
nositelj kolegija
Norma sati: 45

Osobni razvoj

20.5.2019. - 21.5.2019. Supervising doctoral students


Norma sati:
29.5.2018. - 29.5.2018. Učenje i poučavanje usmjereno na studente


Norma sati:
7.5.2018. - 7.5.2018. Definiranje ishoda učenja i njihovo usklađivanje s ostalim elementima nastavnog procesa: kurikulumsko-kompetencijski pristup u visokom obrazovanju


Norma sati:
8.11.2017. - 10.11.2017. 25. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2018. godini (Opatija)


Norma sati:
4.9.2017. - 5.10.2017. Izrada e-kolegija u sustavu MOODLE


Norma sati:
12.6.2017. - 17.6.2017. Applied Econometrics Course - 9th generation; Panel Data and Causal Analysis


Norma sati:
22.3.2017. - 22.3.2017. Introduction to Benchmarking and Hotel Analytics


Norma sati:
13.6.2016. - 21.6.2016. Applied Econometrics Course - 8th generation


Norma sati:
11.11.2015. - 13.11.2015. 23. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2016. godini (Opatija)


Norma sati:
16.10.2015. - 11.12.2015. Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: vrednovanje znanja


Norma sati:
15.5.2015. - 16.5.2015. Efficient Thesis Writing & Presenting


Norma sati:
12.12.2014. - 12.12.2014. Kako iskoristiti potencijale unutarnjeg tržišta EU


Norma sati:
12.11.2014. - 14.11.2014. 22. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2015. godini (Opatija)


Norma sati:
7.5.2014. - 8.5.2014. Razlike u pripremi i provedbi projekata u IPA-i i strukturnim fondovima EU (Zagreb)


Norma sati:
15.4.2014. - 15.4.2014. Strukturni fondovi Europske unije (Zagreb)


Norma sati:
28.3.2014. - 30.5.2014. Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje (Rijeka)


Norma sati: 30 sati (10 ECTS)
13.11.2013. - 15.11.2013. 21. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2014. godini (Opatija)


Norma sati:
26.9.2013. - 26.9.2013. Developing Hotel Operations, Tactics and Strategies (Opatija)


Norma sati:
25.9.2013. - 25.9.2013. Case Studies for Management Education and Training (Opatija)


Norma sati:
3.9.2013. - 9.9.2013. Introduction to Multivariate Analysis (MVA) (Rijeka)


Norma sati:
1.3.2013. - 30.6.2013. Doktorsko istraživanje, nastavno i znanstveno usavršavanje (Wien)


Norma sati: 4 mjeseca
18.2.2013. - 19.2.2013. Certificirani menadžer projekata EU (Opatija)


Norma sati:
7.2.2013. - 9.2.2013. Strateški ciljevi i mjerenje učinkovitosti: Edukacijski program za hotelijerske menadžere u Hrvatskoj (Zagreb)


Norma sati:
14.11.2012. - 16.11.2012. 20. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2013. godini (Opatija)


Norma sati:
5.3.2012. - 9.3.2012. Kvantitativne metode istraživanja u turizmu (Opatija)


Norma sati:
16.11.2011. - 16.11.2011. Teaching with Case Studies: Tips and Techniques for Instructors (Opatija)


Norma sati:
9.11.2011. - 11.11.2011. 19. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2012. godini (Opatija)


Norma sati:
1.7.2011. - 1.7.2011. Uvod u govorništvo – radionica za visokoškolske nastavnike


Norma sati:
30.6.2011. - 30.6.2011. Procjenjivanje i ocjenjivanje eseja – radionica za visokoškolske nastavnike


Norma sati:
18.10.2010. - 23.10.2010. Priprema i ocjena investicijskih projekata (Baška)


Norma sati:
20.9.2010. - 25.9.2010. Priprema i ocjena investicijskih projekata (Baška)


Norma sati:
16.3.2010. - 17.3.2010. Procjena vrijednosti poduzeća (Zagreb)


Norma sati:
10.9.2007. - 21.9.2007. Brzo čitanje i učenje (Rijeka)


Norma sati: 20 sati
8.6.2005. - 9.6.2005. Colors of Marketing: Destination Branding and Design in Marketing (Rijeka)


Norma sati:
24.1.2005. - 25.1.2005. Workshop "Innovation and Product Development in Tourism" (Innsbrück)


Norma sati:
10.11.2004. - 12.11.2004. 12. Tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista: Ekonomska politika Hrvatske u 2005. (Opatija)


Norma sati:
1.10.2004. - Uloga tehnoloških parkova u poslovnom razvoju (Rijeka)


Norma sati:
26.5.2002. - 24.9.2002. Usavršavanje engleskog jezika kroz praksu


Norma sati:
28.5.2001. - 26.10.2001. Usavršavanje engleskog jezika kroz praksu


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Nikšić Radić, Maja; Dragičević, Daniel; Barkiđija Sotošek, Marina
Causality between Terrorism and FDI in Tourism: Evidence from Panel Data
Economies 7 19 - 2019. https://www.mdpi.com/2227-7099/7/2/38

A1
WOS

2. Dragičević, Daniel; Coner, Maja; Bukovinski, Daniel
Challenges and Possibilities of Sustainable Development in Regional Government Units
7th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship: "Embracing Diversity in Organisations" Tipurić, Darko ; Hruška, Domagoj (Eds.) - Dubrovnik : CIRU, University of Dubrovnik, Department of Economics and Business Economics, 05.-06.04.2019. 346-355 - 2019. https://www.ciru.hr/index.php/ofel-conference

A2

3. Dragičević, Daniel; Nikšić Radić, Maja; Grbić, Lucija
Terrorism as Security Challenge in Tourism Development
24th Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry 2018: Trends and Challenges 64-75 - 2018. https://thi.fthm.hr/congress-proceedings/send/5-2018/101-terrorism-as-security-challenge-in-tourism-development

A2

4. Nikšić Radić, Maja; Dragičević, Daniel
Education Led Growth Hypothesis: Literature review
ECOLOGY, ECONOMICS, EDUCATION AND LEGISLATION CONFERENCE PROCEEDINGS, SGEM 2016Albena, Bulgaria : SGEM 801-807 - 2016.

A1
WOS

5. Šverko Grdić, Zvonimira; Dragičević, Daniel; Mamula, Maja
Correlation Between Adaptation and Mitigation of Climate Change and Economic Growth
8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital", Zagreb, June, 2016. / Galetić, L., Načinović Braje, I., Jaković B. (ur.). - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Economics & Business , 2016. (ISBN: 978-953-346-027-7) 495-503 - 2016.

A2

6. Perić, Jože, Blažević, Branko, Dragičević, Daniel
Utjecaj mjera ekonomske politike na ekonomski položaj i konkurentnost hotelskih poduzeća
Ekonomski pregled, Hrvatsko društvo ekonomista, Zagreb Vol. 65 p. 416-452 - 2014.

A1

7. Perić, Marko, Dragičević, Daniel
PUBLIC AND PRIVATE SECTOR PARTNERSHIP – EXIT OPPORTUNITY FROM THE GLOBAL CRISIS?
5th International Conference "Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil"/ Rakitovac Afrić, Kristina ; Šugar, Violeta ; Bevanda, Vanja (ur.). - Pula : Juraj Dobrila University of Pula Department of Economics and Tourism "Dr. Mijo Mikrović" (ISBN: 978-953-7498-41-2). p. 1174-1190 - 2011.

A1

8. Perić, Jože; Šverko Grdić, Zvonimira; Dragičević, Daniel
Menadžment destinacije u uvjetima klimatskih promjena( Management of destination in terms of climate change )
ICTE 2010: International Conference on Tourism and Environment / Lučić, Blagota ; et al. (ur.). - Sarajevo : International University Philip Noel Baker (ISBN: 978-9958-9038-2-3). p. 333-344 - 2010.

A2

9. Perić, Jože, Dragičević, Daniel
Climate Change and Partnership for Croatian Tourism Development
19th Biennial International Congress TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2008: New Trends in Tourism and Hospitality Management/ Ivanović, Zoran (ur.). - Opatija : Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji (ISBN: 978-953-6198-63-4) p. 845-868 - 2008.

A1

10. Perić, Jože; Jelušić, Adriana; Dragičević, Daniel
Public private partnership: a component of alternative to globalisation
The Reality and Dilemmas of Globalisation, The Foundation for the Development of Gdansk University p. 11-29 - 2007.

A2

11. Perić, Jože; Dragičević, Daniel
Partnerstvo za klimatske promjene( Partnership for climate change )
15. tradicionalno savjetovanje /Ekonomska politika Hrvatske u 2008. / Jurčić, Ljubo ; Jurišić, Snježana ; Mlinarević, Mladen ; Primorac, Žarko ; Radošević, Dubravko (ur.). - Zagreb : Inžejerski biro d.d., Hrvatsko društvo ekonomista (ISBN: 978-953-262-014-6). p. 160-190 - 2007.

A2

12. Dragičević, Daniel
Partnersko investiranje u funkciji razvoja turističke destinacije
Zbornik radova (redaktor: Jože Perić), Javno privatno partnerstvo/Turizam/Europska i svjetska iskustva, Fintrade & Tours d.o.o. p. 61-85 - 2007.

A2

13. Dragičević, Daniel
Javno-privatno partnerstvo i Europska unija
Zbornik radova (redaktor: Jože Perić), Javno privatno partnerstvo/Turizam/Europska i svjetska iskustva, Fintrade & Tours d.o.o., Rijeka p. 155-205 - 2007.

A2

14. Perić, Jože, Dragičević, Daniel
The state and Public Sector in Developing Croatia as a Tourist Destination (Case Study - Tourist Destination Kvarner)
3rd International Conference An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration / Proceedings : Ekonomski fakultet Zagreb (ISBN: 953-6025-18-3) p. 1312-1321 - 2006.

A1

15. Perić, Jože, Dragičević, Daniel
Public and private partnership in tourism - world experience
18th Biennial International Congress TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2006: New Trends in Tourism and Hospitality Management/ Ivanović, Zoran (ur.). - Opatija : Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija p. 1194-1204 - 2006.

A1

16. Perić, Jože; Dragičević, Daniel
O nekim problemima rasprodaje zemlje strancima i rente ( About some problems of land sale to foreigners and annuity )
Vinodolski zbornik p. 105-118 - 2005.

A2

17. Dragičević, Daniel; Perić, Marko
Decision Support Systems
28th International Convention/Proceedings/Business Intelligence Systems/ Digital Economy - 2nd e-business ALADIN/Information Systems Security / Baranović, Mirta ; Sandri, Roberto ; Čišić, Dragan ; Hutinski, Željko (ur.). - Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO (ISBN: 953-233-013-5). p. 50-55 - 2005.

A2

18. Maja Nikšić Radić, Daniel Dragičević, Marina Barkiđija Sotošek
The tourism-led terrorism hypothesis – evidence from Italy, Spain, UK, Germany and Turkey
Journal of International Studies 11 236-249 http://www.jois.eu/files/16_539_Niksic%20Radic.pdf

Q2
A1

19. Perić, Marko; Wise, Nicholas; Dragičević, Daniel
Suggesting a service research agenda in sports tourism: working experience(s) into business models
Sport, Business and Management : An International Journal 7 58-76 http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/SBM-09-2015-0031

A1
WOS

20. Perić, Marko; Dragičević, Daniel
PPP and Master Plan for Tourist Destination Kvarner – Croatia
IPPPS Conference Briefing 2005, 11th International Conference Public and Private Sector Partnerships: Enhancing Sustainable Development / Montanheiro, Luiz ; Isan, Vasile (ur.). - Sheffield : Sheffield Hallam University , 2005. 25-25 (ISBN: 1-843-8714-08).

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Perić, Jože; Dragičević, Daniel
Poglavlje 7. Javno-privatno partnerstvo kao model razvoja turističke destinacije( Chapter 7. Public private partnership as tourist destination development model )
Turistička regionalizacija u globalnim procesima Blažević, Branko; Peršić, Milena Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija - 2009.
2. Autor knjige
Perić, Jože; Dragičević, Daniel
Partnerstvo javnog i privatnog sektora( Public-private partnership )
Fintrade & tours d.o.o. Rijeka - 2006.

Pozvana predavanja

1. Sudionici panel diskusije: moderatori - doc. dr. sc. Katarina Bačić, Mreža znanja, Zagreb i prof. dr. sc. Josip Tica, Ekonomski fakultet u Zagrebu; panelisti - doc. dr. sc. Paško Burnać, Ekonomski fakultet u Splitu, doc. dr. sc. Daniel Dragičević, FMTU, doc. dr. sc. Velibor Mačkić, Ekonomski fakultet u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Domagoj Sajter, Ekonomski fakultet u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku
26. tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista: Ekonomska politika Hrvatske u 2019. na Panelu 3: Prioriteti i reforme - pravovremenost i specifičnost okruženja
Opatija, Hotel Adriatic - 7.11.2018.
2. Dragičević, Daniel; Nikšić Radić, Maja
23. tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista: Ekonomska politika Hrvatske u 2016. na Panelu: Aktualna istraživanja 2. Moderatorica doc. dr. sc. Katarina Bačić, Ekonomski institut, Zagreb. Naslov izlaganja Testiranje hipoteze "Inozemna ulaganja potiču razvoj turizma": empirijsko istraživanje na županijskoj razini u Republici Hrvatskoj
Opatija, Hotel Adriatic - 12.11.2015.
3. Dragičević, Daniel
22. tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista: Ekonomska politika Hrvatske u 2015. na Panelu 4: Što kažu mladi znanstvenici – Sesija: Ekonomski položaj poduzeća. Moderatorica sesije doc. dr. sc. Katarina Bačić, Ekonomski institut, Zagreb. Naslov izlaganja "Učinci ekonomske politike na ekonomski položaj i konkurentnost hotelskih poduzeća"
Opatija, Hotel Adriatic - 13.11.2014.
4. Dragičević, Daniel
16. kongres Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH): Kvaliteta usluge u hrvatskom hotelijerstvu; na okruglom stolu: PDV u turizmu. Naslov izlaganja "Makroekonomska konkurentnost hrvatskoga hotelijerstva s aspekta PDV-a na usluge smještaja"
Zagreb, Hotel Sheraton - 28.11.2013.
5. Sudionici panel diskusije: Prof. dr. sc. Branko Blažević, FMTU, moderator; prof. dr. sc. Mato Bartoluci, Ekonomski fakultet Zagreb; Dr. sc. Sanda Čorak, Institut za turizam, Zagreb; Dr. sc. Daniel Dragičević, FMTU; Dr. sc. Neven Ivandić, Institut za turizam, Zagreb; Prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, FMTU; Kristian Šustar, predsjednik Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske.
21. tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista: Ekonomska politika Hrvatske u 2014. Panel: Konkurentnost hrvatskog turizma i ekonomska politika.
Opatija, Hotel Adriatic - 15.11.2013.

Kongresna priopćenja

1.
Dragičević, Daniel ; Coner, Maja ; Bukovinski, Daniel
Challenges and Possibilities of Sustainable Development in Regional Government Units Usmeno izlaganje na kongresu 7th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship: Embracing Diversity in Organisations Dubrovnik, Hrvatska - 5.4.2019. https://www.ciru.hr/index.php/ofel-conference
2.
Dragičević, Daniel; Nikšić Radić, Maja; Grbić, Lucija
Terrorism as Security Challenge in Tourism Development Usmeno izlaganje na kongresu 24th Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry 2018: Trends and Challenges Opatija - 27.4.2018. https://thi.fthm.hr/congress-proceedings/category/5-2018
3.
Perić, Marko; Dragičević, Daniel
Public and private sector partnership – exit opportunity from the global crisis? Usmeno izlaganje na kongresu 5th International Conference "Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil" Pula - 1.1.2011.
4.
Perić, Jože; Šverko Grdić, Zvonimira; Dragičević, Daniel
Menadžment destinacije u uvjetima klimatskih promjena Usmeno izlaganje na kongresu ICTE 2010: International Conference on Tourism and Environment Sarajevo - 1.1.2010.
5.
Perić, Jože; Dragičević, Daniel
Climate change and partnership fo Croatian tourism development Usmeno izlaganje na kongresu 19th Biennial International Congress TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2008: New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija - 1.1.2008.
6.
Perić, Jože; Dragičević, Daniel
The state and Public Sector in Developing Croatia as a Tourist Destination (Case Study - Tourist Destination Kvarner) Usmeno izlaganje na kongresu 3rd International Conference An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration / Proceedings Zagreb - 1.1.2006.
7.
Perić, Jože; Dragičević, Daniel
Public and private partnership in tourism - world experience Usmeno izlaganje na kongresu 18th Biennial International Congress TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2006: New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija - 1.1.2006.
8.
Dragičević, Daniel; Perić, Marko
Decision Support Systems Usmeno izlaganje na kongresu 28th International Convention/Proceedings/ Business Intelligence Systems/ Digital Economy - 2nd e-business ALADIN/Information Systems Security Opatija - 1.1.2005.
9.
Šverko Grdić, Zvonimira; Dragičević, Daniel; Mamula, Maja
Correlation Between Adaptation and Mitigation of Climate Change and Economic Growth Usmeno izlaganje na kongresu 8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital" Zagreb, Hrvatska
10.
Nikšić Radić, Maja; Dragičević, Daniel
Education Led Growth Hypothesis: Literature review Usmeno izlaganje na kongresu ECOLOGY, ECONOMICS, EDUCATION AND LEGISLATION CONFERENCE PROCEEDINGS, SGEM 2016 Albena, Bulgaria

Znanstveni projekti

1. 1.10.2018. - 30.9.2020.
MIGRACIJE KAO SPONA IZMEĐU TURIZMA I TERORIZMA; Suradnik-istraživač; Sveučilište u Rijeci; 8.500,00 HRK; https://www.fthm.uniri.hr/znanstveni-projekti-uniri/projekti-zp-uniri-8-18
2. 1.10.2016. - 1.10.2018.
UTJECAJ TERORIZMA NA IZRAVNA INOZEMNA ULAGANJA U TURIZAM; Suradnik - istraživač; Sveučilište u Rijeci; 15.800,00 HRK; https://www.fthm.uniri.hr/index.php/projekti-uniri-2016/zp-uniri-8-16
3. 1.12.2015. - 1.12.2017.
EKONOMSKE POSLJEDICE KLIMATSKIH PROMJENA NA TURIZAM; Suradnik - istraživač; Sveučilište u Rijeci; 17.000,00 HRK; https://www.fthm.uniri.hr/index.php/projekti-uniri-2015/zpuniri-4-15
4. 1.6.2015. - 31.5.2018.
MENADŽMENT SPORTSKIH DOŽIVLJAJA U FUNKCIJI OBLIKOVANJA UČINKOVITIH POSLOVNIH MODELA U SLABIJE RAZVIJENIM TURISTIČKIM DESTINACIJAMA; Suradnik - istraživač; Hrvatska zaklada za znanost, Uspostavni istraživački projekti (83,4%); Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (16,6%); 346.266,00 HRK; https://www.fthm.uniri.hr/index.php/sportbizmodel
5. 1.1.2007. - 1.1.2012.
„Modeli kvalitete i javno privatno partnerstvo u turizmu“ (116-1162459-2456) ; Suradnik-istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH; ;
6. 1.1.2007. - 1.1.2012.
“Obnovljivi izvori energije za eko-hotel i eko-turističku destinaciju” ; Suradnik-istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH; ;
7. 1.1.2005. - 1.1.2006.
„Javno privatno partnerstvo u razvoju turističke destinacije“ (0116008); Suradnik-istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 11.12.2018. -
Maja Buljat; Doktorat Međuovisnost poslovanja hotelskih kompanija i odabranih mjera ekonomske politike; Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu" / komentor; ;
2. 11.12.2018. -
Suzana Herman; Doktorat Volatilnost turizma na eksterne šokove; Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu" / komentor; ;
3. 11.12.2018. -
Robert Svetlačić; Doktorat Održivi razvoj kao poticaj obiteljskog poduzetništva u hrvatskom hotelijerstvu; Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Menadžment održivog razvoja“, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu" / komentor; ;

Znanstveni skupovi

1. 16.5.2019. - 18.5.2019.
5th International Scientific Conference Tourism in Southern and Eastern Europe: Creating Innovative Tourism Experiences - The Way to Extend the Tourist Season Opatija, Croatia Session Chair; Session 3
2. 26.4.2018. - 27.4.2018.
24th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2018: Trends and Challenges Opatija Session Chair; Session 5
3. 28.4.2016. - 29.4.2016.
23th International Congress: Tourism and Hospitality Industry 2016: Trends and Challenges Opatija član Organizacijskog odbora

Recenzije

1. 2018. The Impact of Tourism on Regional Economic Development - Case Study of Croatian Counties for: 24th Biennial International Congress "Tourism & Hospitality Industry 2018: Trends and Challenges", 26-27.4.2018., Opatija
2. 2016. The maintenance necessity of world cultural heritage for promotion of cultural tourism (case study: Buddhist art) for: Academic Journal of Interdisciplinary Studies (ISSN 2281-4612)
3. 2016. Studying the Effect of Knowledge Management on Strengthening the Competitive Ability of Organizations : A Case Study in Petrochemical Industry for: Mediterranean Journal of Social Sciences (ISSN 2039-2117)
4. 2015. COMMUNICATION QUALITY AS A DETERMINANT INFLUENCING CUSTOMER BEHAVIOR IN THE TERMS OF E-COMMERCE SUBJECTS IN VISEGRAD GROUP COUNTRIES for: Mediterranean Journal of Social Sciences (ISSN 2039-2117)
5. 2015. Eco-Economic Management as a Tool of Development of Agriculture for: Mediterranean Journal of Social Sciences (ISSN 2039-2117)
6. 2015. Inflation Prediction and Inflation Volatility for Turkey for: Mediterranean Journal of Social Sciences (ISSN 2039-2117)
7. 2015. Tourism productivity and tourism FDI in Croatia for: Mediterranean Journal of Social Sciences (ISSN 2039-2117)
8. 2015. Intangible cultural heritage and tourism: comparing Croatia and the Czech Republic for: Mediterranean Journal of Social Sciences (ISSN 2039-2117)

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2016. -
Rijeka - polazna luka kruzing turizma
Lučka uprava Rijeka  
Suradnik - istraživač
2.
1.1.2016. -
Izgradnja objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom
Primorsko-goranska županija  
Suradnik - istraživač na projektu
3.
1.1.2016. -
Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa Strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.
Turistička zajednica Kvarnera  
Suradnik - istraživač
4.
1.1.2014. -
"Port City Interface" – ključni preduvjet ostvarivanja ciljeva Lučke uprave Rijeka
Lučka uprava Rijeka  
Suradnik–istraživač
5.
1.1.2013. -
Elaborat investicijske opravdanosti - Objekt H Thalassotherapia
Thalassotherapia Crikvenica  
Suradnik–istraživač
6.
1.1.2013. -
Gorski kotar – Zeleno srce Hrvatske (Polazne osnove dugoročnog razvoja turizma destinacije Gorski kotar)
Primorsko-goranska županija  
Suradnik–istraživač
7.
1.1.2009. -
Akcijski plan razvoja turizma Općine Matulji
Općina Matulji  
Suradnik–istraživač
8.
1.1.2009. -
Akcijski plan razvoja turizma Općine Kostrena
Općina Kostrena  
Suradnik–istraživač
9.
1.1.2009. -
projekt Regionalne banke PGŽ-a
 
Suradnik - istraživač
10.
1.1.2008. -
Strategija razvoja turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 2008.-2012.
 
Suradnik–istraživač
11.
1.1.2007. -
Studija opravdanosti osnivanja Muzeja šumarstva i lovstva u Kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi
Primorsko-goranska županija, Javna ustanova "Priroda"  
Suradnik–istraživač
12.
1.1.2005. -
Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije
Primorsko-goranska županija  
Suradnik–istraživač

Stručna aktivnost

1.
1.3.2016. - 1.9.2011.
Stručni rad u Udruzi poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH) na poslovima analiziranja makroekonomske konkurentnosti hrvatskog hotelijerstva
Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH), Zagreb   Analitičar

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 22.1.2018. - - tajnik poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
2. 1.10.2015. - 30.9.2018. - voditelj Katedre za međunarodna ekonomska ulaganja
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
3. 22.7.2015. - - predsjednik Odbora za zaštitu na radu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu