Prof.dr.sc. Sanjin Rački dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za internu medicinu
Medicinski fakultet Katedra za internu medicinu

prostorija : Katedra za internu medicinu
e-pošta : sanjin.racki@me.com
mobitel : 099-6306304

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Nefrologija
Poslijediplomski specijalistički studij
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.2012. - Dijaliza
Poslijediplomski tečaj Dijaliza
Medicinski fakultet Zagreb
suradnik
Norma sati:
1.1.2011. - Kronična bubrežna bolest
Studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Klinička medicina I
Studij Dentalne medicine
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.2000. - Propedeutika interne medicine
Studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2000. - Interna medicina
Studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2013. - Optimaln lije1.1.2013. - Optimalno liječenje anemije u kroničnoj bubrežnoj bolesti
Lela Nedeljković
Stručni studij sestrinstvo
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2013. - Metaboličke komplikacije u primatelja bubrežnog presatka
Mijo Mravičić
Studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2013. - Nadomještanje bubrežne funkcije kod akutnog bubrežnog zatajenja
Edita Vojnović
Stručni studij sestrinstvo
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Transplantacija bubrega u Kliničkom bolničkom centru Rijeka nakon 5 godina članstva u Eurotransplantu
Tea Mešinović
Studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Kliničko značenje anemije u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti
Sretanka Vuksanović-Mikuličić
Poslijediplomski studij
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Kvaliteta života uvjetovana zdravljem u bolesnika liječenih nadomještanjem bubrežne funkcije
Daniela Germin-Petrović
Poslijediplomski studij
Medicinski fakultet Rijeka

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Kongresna priopćenja

1.
Rački, Sanjin; Janković, Nikola;
VI. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije - 1.1.2011.

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2012. -
Daniela Germin-Petrović; KVALITETA ŽIVOTA UVJETOVANA ZDRAVLJEM U BOLESNIKA LIJEČENIH NADOMJEŠTANJEM BUBREŽNE FUNKCIJE; ; 11.7.2012.;

Uredništva časopisa

1. 1.1.2012. - Case Reports in Nephrology and Urology

2. 1.1.2012. - BANTAO Journal


Stručna djelatnost


Administrativna djelatnost

Rukovođenje u državnoj upravi

1. 1.1.2012. - - Predsjednik
Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, Hrvatski liječnički zbor