Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina dr. med.

Medicinski fakultet Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju
Fakultet zdravstvenih studija Katedra za javno zdravstvo

e-pošta : Tomislav.Rukavina@medri.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Tomislav Rukavina 287 9 6

Obrazovanje

19.6.1996. - 1996. doktor znanosti. Naslov disertacije: "Klebsiella pneumoniae - utjecaj antilipopolisaharidnih protutijela na tijek infekcije u miša". Medicinska mikrobiologija i parazitologija Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.7.1992. - 1987-1992 magistar znanosti: Utjecaj makrolida, aminoglikozida i beta-laktamskih antibiotika na humoralnu imunološku reaktivnost Medicinska mikrobiologija i parazitologija Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 1982-1987 doktor Medicine Opća medicina Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 2007-2010 specijalist Epidemiologije Specijalizacija iz Epidemiologije Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- 1990-1993 specijalist iz Medicinske mikrobiologije i parazitologije Medicinska mikrobiologija i parazitologija Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

- 2011-2013 - Prodekan za poslovne odnose Organizacija i upravljanje financijskim, pravnim i kadrovskim službama ustanove Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 2011-danas - Voditelj Laboratorija za molekularnu dijagnostiku Organizacija i upravljanje radno rutinskog dijagnostičkog laboratorija Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka
- 2001-2003 - Prodekan za poslovne odnose Organizacija i upravljanje financijskim pravnim i kadrovskim službama ustanove Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 1998-2010 - Voditelj Laboratorija za urogenitalne infekcije Organizacija i upravljanje radom rutinskog dijagnostičkog laboratorija Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka
- 1988 - Liječnik pripravnik obavljanje obveznog pripravničkog staža Klinički bolnički centar Rijeka
- 2007-danas - Pročelnik Katedre za socijalnu medicinu i epidemiologiju Organizacija i upravljanje nastavnim, znanstvenim i stručnim radom Katedre Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 2003-2010 - Pomoćnik ravnatelja Organizacija i upravljanje financijskim pravnim i kadrovskim službama ustanove Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka
- 2014 - Redoviti profesor Sveučilišni nastavnik-Organizacija i provedba nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 2003-2010 - Izvanredni profesor Sveučilišni nastavnik-Organizacija i provedba nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 1998-2003 - Docent Sveučilišni nastavnik-Organizacija i provedba nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 1996-1998 - Viši asistent Sveučilišni suradnik-Provedba nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 1992-1996 - Asistent Sveučilišni suradnik-Provedba nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 1988-1992 - Mladi istraživač Sveučilišni suradnik-Provedba nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 2006 - Znanstveni savjetnik Znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 2011-danas - Redoviti profesor Sveučilišni nastavnik-Organizacija i provedba nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka
- 2014-danas - Redoviti profesor Sveučilišni nastavnik-Organizacija i provedba nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
- 2015-danas - Redoviti profesor u trajnom zvanju Sveučilišni nastavnik-Organizacija i provedba nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 2014.-2017. - Dekan Medicinskog fakulteta u Rijeci Organizacija i upravljanje financijskim, pravnim i kadrovskim službama ustanove Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 2017.-danas- Dekan - reizbor Organizacija i upravljanje financijskim, pravnim i kadrovskim službama ustanove Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

2010. - Godišnja nagrada Grada Rijeke za izniman doprinos unapređivanju liječničke struke, osobito na području medicinske edukacije
2007. - Diploma Hrvatskog liječničkog zbora
2005. - Priznanje Medicinskog fakulteta Sveučišta u Rijeci
1995. - Plaketa za sudjelovanje u Domovinskom ratu - akcija "Oluja"
1987. - Zahvalnica Medicinskog fakulteta u Rijeci

Članstva

- 1994. i danas - Alps Adria Society for Immunology of Reproduction http://mamed.medri.hr/aasir/members.html
- 2016. i danas - Akademija medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH) - redoviti član
- 2007.-2011. - Hrvatska liječnička komora
- 2008. i danas - Hrvatsko društvo medicinske mirkobiologije i parazitologije Hrvatskog liječničkog zbora
- 2001. i danas - Hrvatski liječnički zbor

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- 2011 - danas - Vođeni praktikum promicanja zdravlja
Poslijediplomski specijalistički studij Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30 sati godišnje
- 2007 - danas -Javno zdravstvo
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 20 sati godišnje
- 2013-danas - Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Stručni studij sestrinstva- redovni - Rijeka
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 20 sati godišnje
- 2008 - danas - Zdravstvena ekonomika
Poslijediplomski studij obiteljske medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 6 sati godišnje
- 2013-danas -Javno zdravstvo
Stručni studij primaljstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 10 sati godišnje
- 2007 - danas - Socijalna medicina
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 10 sati godišnje
- 2007 - danas -Epidemiologija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 10 sati godišnje
- 2008 - danas - Zaštita duševnog zdravlja: bolesti ovisnosti
Poslijediplomski studij obiteljske medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 6 sati godišnje
- 2008 - danas - Socijalna medicina i organizacija zdravstvene zaštite
Poslijediplomski studij obiteljske medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 36 sati godišnje
- 2013-danas - Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Stručni studij Sestrino u Karlovcu - izvanredni studij
Veleučilište u Karlovcu
voditelj
Norma sati: 60 norma godišnje
- 2007-2013 - Javno zdravstvo
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 20 sati godišnje
- 2007-2013 - Javno zdravstvo
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika - redovni
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 20 sati godišnje
- 2007 - danas -Javno zdravstvo
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 20 sati godišnje
- 2011 - danas - Zdravlje, promocija zdravlja i promociaj mentalngo zdravlja
Poslijediplomski specijalistički studij Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30 sati godišnje
- 2012 - danas - Prava i obveze u zdravstvenoj struci
Diplomski sveučilišni studij fizioterapije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 6 sati godišnje
- 2013-danas - Javno zdravstvo
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika - redovni
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 6 sati godišnje
- 2013-danas - Javno zdravstvo
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika - izvanredni
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 6 sati godišnje
- 2012 - danas - Prava i obveze u zdravstvenoj struci
Diplomski sveučilišni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 6 sati godišnje
- 2013-danas - Javno zdravstvo
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika - redovni
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 6 sati godišnje
- 2013-danas - Javno zdravstvo
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 6 sati godišnje

Mentor u završnim radovima

6.11.2006. - 2006. - Keminulimiscentno određivanje bakreriurije
Jelena Janković
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.9.2004. - 2004. - Utjecaj transportnih uvjeta na rezultate određivanja broja mikroorganizama iz uzoraka okoliša
Slađana Crnomarković
Sveučilišni dodiplomski studij Diplomiranih sanitarnih inženjera
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.6.2004. - 2004. - Prednosti i nedostaci metoda dezinfekcije pitke vode
Andreja Hadžić
Sveučilišni dodiplomski studij Diplomiranih sanitarnih inženjera
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 10.07.2009. - Utjecaj istosmjerne električne struje niske jakosti na bakterije u morskoj vodi
Andrea Štifanić
Sveučilišni dodiplomski studij Diplomiranih sanitarnih inženjera
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 2011. - Preživljavanje različitih sojeva Klebsiella pneumoniae u kulturi A549 stanica
Igor Štimac
Sveučilišni dodiplomski studij Diplomiranih sanitarnih inženjera
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 2008. Mikrobiološka čistoća predmeta u objektima koji posluju s hranom.
Alen Fehir
Preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 2008. - Mikrobiološka ispravnost lako kvarljive hrane na području Primorsko-goranske županije u 2007. godini
Ivana Šaško
Preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 2014. - Navika pušenja u obiteljskih liječnika Republike Hrvatske
Ksenija Petrović Ljubotina
Poslijediplomski specijalistički studij Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 2012. - Epidemiologija malignih bolesti u Primorsko-goranskoj županiji u razdoblju 2000.-2009. godine
Sanja Prša
Diplomski sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 1998. - Eksperimentalna imunizacija miševa različitim sojevima vrste Klebsiella pneumoniae
Sali Slavić
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

2.5.2016. - 5.5.2016. 2016. - Organizacija Tečaja cjeloživotnog učenja: Provedba dva programa (financirala EU)
Programi:Prevencijske strategije i programi utemeljeni na dokazima i znanosti i Promocija zdravlja razvojem socio-emocionalnih kompetencija u školskom okruženju, u sklopu EU Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska , akronim IPA CLOUD
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj partnera MEDRI
Norma sati:
26.4.2016. - 2016. - Odluka Senata: akreditacija programa
Program cjeloživotnog obrazovanja Prevencijske strategije i programi utemeljeni na dokazima i znanosti
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
26.4.2016. - 2016. - Odluka Senata: akreditacija programa
Program cjeloživotnog obrazovanja Promocija zdravlja razvojem socio-emocionalnih kompetencija u školskom okruženju
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- 2013. - danas - Promocija zdravlja
Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni diplomski studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike uz rad
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 28 sati godišnje
- 2012. - danas - Promocija zdravlja
Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni diplomski studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 28 sati godišnje
- 2012. - danas - Promocija zdravlja
Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencije za upis na sveučilišni diplomski studij Sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 28 sati godišnje
- 2009. - Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti
Pilot edukacija u sklopu TEMPUS projekta Europske komisije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- 2016. - Odluka Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta o usvajanju prijedloga za pokretanje studijskog programa
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Javno zdravstvo (pokretanje zajedničkog doktorskog studija sa projektnim partnerima u sklopu EU Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska , akronim IPA CLOUD
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj partnera MEDRI
Norma sati:

Izdavaštvo

- Socijalna medicina

Financiranje: Medicinski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Šuša, Milorad; Tićac, Brigita; Rukavina, Tomislav; Dorić, Miljenko; Marre, Reinhard
Legionella pneumophila infection in intratracheally inoculated T cell-depleted or -nondepleted A/J mice
Journal of immunology (0022-1767) 160 (1998), 1; 316-321

2. Trautmann, Matthias; Zick, Regine; Rukavina, Tomislav; Cross, Alan S.; Marre, Reinhard
Antibiotic-induced release of endotoxin : in-vitro comparison of meropenem and other antibiotics
Journal of Antimicrobial Chemotherapy (0305-7453) 41 (1998), 2; 163-169

3. Kabalin, Milena; Kolarić, Branko; Vasiljev Marchesi, Vanja; Pereza, Nina; Ostojić, Saša; Rukavina, Tomislav; Kapović, Miljenko
Body Mass Index, Waist Circumference and Waist-to-Hip Ratio: Which Anthropometric Indicator is Better Predictor for the Hypertension Development in Women Population of the Island Cres
COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM (0350-6134) 36 (2012), 2; 363-368

4. Rukavina, Tomislav; Vasiljev, Vanja; Tićac, Brigita
Proinflammatory cytokines in antilipopolysaccharide immunity against Klebsiella infections
Mediators of Inflammation (0962-9351) 2 (2005); 88-95

5. Dorić, Miljenko; Abram, Maja; Rukavina, Tomislav
Antimicrobial activity and immunological side effects of different antibiotics
Folia Biologica (0015-5500) 39 (1993), 3; 162-165

6. Rukavina, Tomislav
Detekcija i enumeracija vrste Escherichia coli u uzorcima voda priobalnih izvora pomoću CPS ID3 podloge( The detection and enumeration of Escherichia coli from coastal water springs samples by CPS ID3 medium )
Hrvatske vode (1330-1144) 18 (2010), 71; 31-34

7. Ilijanić, Marina; Ćoza, Petra; Kuharić, Janja; Rukavina, Tomislav; Sučić, Neven; Župan, Željko; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Šustić, Alan
Usporedba rane i kasne perkutane dilatacijske traheostomije na pojavu komplikacija u strojno ventiliranih bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja( The comparison of early and late percutaneous dilatational tracheostomy in the onset of complications in mechanically ventilated patients in the intensive care unit )
Medicina fluminensis (0025-7729) 48 (2012); 72-78

8. Štifanić, Andrea; Vasiljev Marchesi, Vanja; Tomljenović, Morana; Rukavina, Tomislav
Utjecaj istosmjerne električne struje niske jakosti na bakterije u morskoj vodi ( The influence of low amperage elecrtic current on avrious bacterial species in the seawater )
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo (0469-6255) 57 (2010), 3-4; 130-137

9. Tićac, Brigita; Tićac, Robert; Rukavina, Tomislav; Gregorović-Kesovija, Palmira; Pedisić, Diana; Maljevac, Boris; Starčević, Radan
Microbial colonization of tracheoesophageal voice prostheses (Provox2) following total laryngectomy
European archives of oto-rhino-laryngology (0937-4477) 267 (2010), 10; 1579-1586

10. Bilajac, Lovorka; Vukić Lušić, Darija; Doko Jelinić, Jagoda; Rukavina, Tomislav
Microbiological and chemical indicators of water quality in indoor hotel swimming pools before and after training of swimming pool operators
Journal of water and health (1477-8920) 10 (2012), 1; 108-115

11. Grce, Magdalena; Grahovac, Blaženka; Rukavina, Tomislav; Vrdoljak Mozetič, Danijela; Glavaš-Obrovac, Ljubica; Kalitern, Vanja; Žele Starčević, Lidija
HPV Testing for Cervical Cancer Screening in Croatia
Collegium Antropologicum (0350-6134) 31 (2007), S2; 67-71

12. Rukavina, Tomislav; Tićac, Brigita; Vasiljev, Vanja
IL-10 in Antilipopolysaccharide Immunity Against Systemic Klebsiella Infections
Mediators of Inflammation (0962-9351) 69431 (2006); 1-5

13. Held, Thomas K.; Jendrike, Nina R.M.; Rukavina, Tomislav; Podschun, Rainer; Trautmann, Matthias
Binding to and opsonophagocytic activity of O-antigen-specific monoclonal antibodies against encapsulated and nonencapsulated Klebsiella pneumoniae serotype O1 strains
Infection and immunity (0019-9567) 68 (2000), 5; 2402-2409

14. Babić-Žic, Snježana; Stilinović, Božidar; Rukavina, Tomislav
Termofilne bakterije u mulju akumulacije Ponikve na otoku Krku( Thermophile bacteria in mud of the accumulation Ponikve on the island of Krk )
Hrvatska vodoprivreda (1330-321X) XVIII (2009), 190-191; 74-77

15. Rukavina, Tomislav; Tićac, Brigita; Šuša, Milorad; Jendrike, Nina; Jonjić, Stipan; Lučin, Pero; Marre, Reinhard; Dorić, Miljenko; Trautmann, Matthias
Protective effect of antilipopolysaccharide monoclonal antibody in experimental Klebsiella infection
Infection and immunity (0019-9567) 65 (1997), 5; 1754-1760

16. Trautmann, Matthias; Ruhnke, Markus; Rukavina, Tomislav; Held, Thomas K.; Cross, Alan S.; Marre, Reinhard; Whitfield, Chris
O-antigen seroepidemiology of Klebsiella clinical isolates and implications for immunoprophylaxis of Klebsiella infections
Clinical and diagnostic laboratory immunology (1071-412X) 4 (1997), 5; 550-555

17. Vanja Vasiljev Marchesi, Tomislav Rukavina
Interleukin-17 in experimental Klebsiella sepsis
Periodicum biologorum (0031-5362) 113 (2011); 99-102

18. Vasiljev Marchesi, Vanja; Frančišković, Ivica; Bastiančić, Luka; Rukavina, Tomislav
Combined effect of monoclonal antilipopolysaccharide antibody and ceftazidime in intranasal mice model of Klebsiella pneumoniae infection
Periodicum biologorum (0031-5362) 112 (2010), 1; 105-109

19. Budimir, Ana; Tićac, Brigita; Rukavina, Tomislav; Farkaš, Maja; Deurenberg, Ruud; Rijnders, Michelle; Kalenić, Smilja
First report on PVL-positive methicillin-resistant Staphylococcus aureus of SCCmec type V, spa type t441 in Croatia
Collegium antropologicum, Vol.40 No.2 Lipanj 2016.

20. Rukavina, Tomislav; Tićac, Brigita
Otpornost izvanbolničkih mokraćnih izolata iz porodice Enterobacteriaceae na antibakterijske lijekove – situacija u Primorsko-goranskoj županiji( The Resistance of Outpatient's Urinary Tract Isolates From Family Enterobacteriaceae on Antibacterial Agents – Situation in Primorsko-Goranska County )
Medicina (0025-7729) 43 (2007), 1; 65-71

21. Zelić, Marko; Vukas, Duje; Vukas Duje ml.; Valković, Petra; Kovač, Dražen; Šustić, Alan; Rukavina, Tomislav
Fulminant endogene gas gangrene in a previously healthy male : case report
Scandinavian journal of infectious diseases (0036-5548) 36 (2004), 5; 388-389

22. Tićac, Brigita; Volarević, Nilia; Gregorović-Kesovija, Palmira; Farkaš, Maja; Peruč, Dolores; Udović-Gobić, Silvana; Rukavina, Tomislav
Infekcije mokraćnog sustava uzrokovane enterobakterijama koje proizvode beta laktamaze proširenog spektra (ESBL) u populaciji na području Primorsko-goranske županije, Hrvatska( Urinary Tract infections caused by extended-spectrum ß-lactamase (ESBL) – producing enterobacteria in outpatients from Primorsko–Goranska County, Croatia )
Medicinski glasnik Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona (1840-0132) 7 (2010), 1; 79-82

23. Tićac, Brigita; Kesovija, Palmira; Rukavina, Tomislav
Osjetljivost nazofaringealnih izolata vrste Streptococcus pneumoniae na beta laktamske antibiotike( Antimicrobial Susceptibility of Nasopharyngeal Streptococcus pneumoniae Strains to Beta-lactams )
Medicina (0025-7729) 43 (2007), 1; 39-45

24. Tićac, Brigita; Kesovija, Palmira; Sučić, Neven; Ladavac, Adelina; Rukavina, Tomislav
Infekcije bakterijom Chlamydia trachomatis u Primorsko-goranskoj županiji( Chlamydia trachomatis infections in Primorsko – Goranska County )
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka (0025-7729) 45 (2009), 4; 381-388

25. Lakošeljac, Danijela; Rukavina, Tomislav
Epidemiologija hepatitis C virusne infekcije (Epidemiology of hepatitis C viral infection )
Medicina (0025-7729) 43 (2007), 2; 112-117

26. Gregorović-Kesovija, Palmira; Pružinec-Popović, Blanka; Udović-Gobić, Silvana; Pupić-Bakrač, Marija; Rukavina, Tomislav; Jonjić, Anto; Tićac, Brigita
Preventivni pregledi stolica u osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru( Preventive examination of stool in persons under health surveillance )
Medicina (0025-7729) 42 (2004), 40; 62-69

27. Kolarić, Branko; Štajduhar, Dinko; Gajnik, Davorin; Rukavina, Tomislav; Wiessing, Lucas
Seroprevalence of Blood-borne Infections and Population Sizes Estimates in a Population of Injecting Drug Users in Croatia
Central European Journal of Public Health (1210-7778) 18 (2010); 104-109

28. Tićac, Brigita; Rukavina, Tomislav
Serološka dijagnostika hepatitis C virusne infekcije-Stanje u Primorsko-goranskoj županiji( Serological diagnosis of hepatitis C viral infection-Situation in Primorsko-goranska county )
Medicina (0025-7729) 43 (2007), 2; 123-131

Znanstvene knjige

1. 2013. - Autor poglavlja u knjizi: Vibrioni i srodne bakterije
Rukavina Tomislav
Medicinska mikrobiologija
Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis Kalenić, Smilja Medicinska naklada Zagreb
2. 2012. - Evaluator
Vasiljev Marchesi Vanja i Rukavina Tomislav
Evaluacija opostignuća Plana za zdravlje Primorsko-goranske županije 2007-2012
Stručna publikacija Vasiljev Marchesi Vanja i Rukavina Tomislav Medicinski fakultet Sveučiolišta u Rijeci Rijeka
3. 2007. - Koautor poglavlja u knjizi: Socijalna epidemiologija zaraznih bolesti
Stojanović, Dražen; Rukavina, Tomislav; Lakošeljac, Danijela; Pahor, Đana
Socijalna medicina
Knjiga Anto Jonjić Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka ; Županijski Dom zdravlja Primorsko-goranske županije Rijeka ; Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, područni ured Rijeka ; Liber d.o.o. Rijeka Rijeka

Pozvana predavanja

1. Rukavina Tomislav
T. Rukavina, pozvano predavanje: Rijeka „stari grad“ – Suvremeni demografski izazovi javnog zdravstva, 12. znanstvena tribina: NOVIJA POSTIGNUĆA RIJEČKE MEDICINE I: Predstavljanje znanstvenog doprinosa novoizabranih redovitih čanova AMZH
Rijeka - 9.3.2017.
2. Rukavina Tomislav
T. Rukavina, pozvano predavanje: Pogled na razvoj translacijske medicine na Sveučilištu u Rijeci, SADAŠNJE STANJE I VIZIJA RAZVOJA,11. simpozij: RAZVOJ KLINIČKE MEDICINE I SVEUČILIŠTA U OZRAČJU NOVIH TEHNOLOGIJA. Organizator: Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
Rijeka - 19.11.2015.
3. Rukavina Tomislav
T. Rukavina: pozvano predavanje: Epidemiologija virusa Ebola. 2. tribina: Epidemija ebole. Izazov za suvremenu medicinu.j Organizator: Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
Rijeka - 19.9.2014.

Kongresna priopćenja

1.
Bilajac, Lovorka; Pešut, Denis; Linšak, Željko; Furlan, Nikolina; Rukavina, Tomislav; Doko Jelinić, Jagoda; Mišurac, Šime
Ispitivanje mikrobiološke kvalitete zraka kao indikator onečišćenja sustava ventilacije( Microbiological quality of air as an indicator of pollution in ventilation system ), https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=530765
2.
Sučić, Neven; Klausberger, Lidija; Tićac, Brigita; Rukavina, Tomislav
Komparacija PCR i VIDAS metode u detekciji klamidije trahomatis( Comparison of PCR and VIDAS method for detection of Chlamydia trachomatis ), https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=406641
3.
Bilajac, Lovorka; Rukavina, Tomislav
Javnozdravstveni značaj održavanja kvalitete bazenskih voda( Public health significance of maintenace quality features swimming pool water ),https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=530494
4.
Bilajac, Lovorka; Vukić Lušić, Darija; Rukavina, Tomislav
Upravljanje kvalitetom vode u bazenima s vodovodnom i morskom vodom( Quality management of water in swimming pool with water and seawater ),https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=548283
5.
Vasiljev Marchesi, Vanja; Bilajac, Lovorka; Rukavina Tomislav
Development strategy of the healthcare industry of the County of Primorje -Gorski Kotar (Croatia),https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659079
6.
Klausberger, Lidija; Sučić, Neven; Zvonar, Sandra; Šarar, Gabrijela; Vunderlih, Maja; Rukavina, Tomislav; Tićac, Brigita
Detekcija interferona gama primjenom Quantiferon-TB Gold testa( Detection of interferon gamma by Quantiferon-TB Gold test ), https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=406895
7.
Bilajac, Lovorka; Vukić Lušić, Darija; Rukavina, Tomislav
Utjecaj bazenskog okoliša na kvalitetu bazenske vode( Environmental Impact on Pool Water Quality ), https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=621416
8.
Štifanić, Andrea; Vasiljev Marchesi, Vanja; Rukavina, Tomislav
Biološka aktivnost ljekovite gljive vrste Lentinus edodes in vivo i in vitro( The biological activity of edible mushroom Lentinus edodes in vivo and in vitro ),https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=538735
9.
Tićac, Brigita; Rukavina, Tomislav; Farkaš, Maja; Peruč, Dolores; Gregorović-Kesovija, Palmira
Dijagnostika Legionella pneumophila infekcija u Primorsko-goranskoj županiji( Diagnostics of Legionella pneumophila infections in the Primorsko-goranska County ),https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=495252
10.
Farkaš, Maja; Tićac, Brigita; Kesovija, Palmira; Rukavina, Tomislav
Antimicrobial resistance of Streptococcus pneumoniae isolates,https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=429774
11.
Benčević Striehl, Henriette; Bilajac, Lovorka; Rukavina, Tomislav; Malatestinić, Đulija
Prevalencija pretjeranog pijenja alkohola u Hrvatskoj 2008. godine – rezultati Hrvatska zdravstvena anketa( Prevalence of excessive alcohol consumption witnessed in Croatia in 2008 – Croatian health survey results ), https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=486706
12.
Baljak, Vanja; Vasiljev Marchesi, Vanja; Rukavina, Tomislav
The microbiological examination of raw goat milk and the survival of the goat milk microbiota on three different temperatures, https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=578841
13.
Ivanović, Lara; Kabalin, Milena; Vasiljev Marchesi, Vanja; Tomljenović, Morana; Bilajac, Lovorka; Rukavina, Tomislav
THE PATIENT EVALUATION OF GENERAL PRACTICE CARE IN THE CITY OF RIJEKA, CROATIA, https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658811
14.
Kocijančić, Vana; Vasiljev Marchesi, Vanja; Cvitan, Dino; Brnjac, Barbara; Baljak, Vanja; Čeh, Mihaela; Rukavina, Tomislav
Hand hygiene among kindergarten children, https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=578846
15.
Peruč, Dolores; Tićac, Brigita; Rukavina, Tomislav
Serološka dijagnostika hepatitis C virusne infekcije u Primorsko-goranskoj županiji( Serodiagnostics of hepatitis C viral infection in the Primorsko-goranska County ),https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=495260
16.
Tićac, Brigita; Gregorović-Kesovija, Palmira; Rukavina, Tomislav
Anti-HCV pozitivitet u Primorsko-goranskoj županiji( Anti-HCV positivity in Primorsko-goranska County ), https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=363820
17.

18.
Ivica Franciškovic, Luka Bastiančić, Vanja Marchesi, Tomislav Rukavina
Protective effect of anti-LPS monoclonal antibody in intranasal model of Klebsiella pneumoniae infection, https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=306967
19.
Luka Bastiančić, Ivica Francišković, Vanja Marchesi, Tomislav Rukavina
Sinergistic effect of anti-LPS monoclonal antibody and ceftazidime against Klebsiella pneumoniae infection,
20.
Vasiljev, Vanja; Rukavina, Tomislav
Cytokines in LPS mediated immunity against Klebsiella infection, https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=306972
21.
Gregorović-Kesovija, Palmira; Mićović, Vladimir; Popović-Pružinec, Branka; Sviderek-Štalekar, Danijela; Rukavina, Tomislav; Gruber, Franjo; Jonjić, Anto
The prevalence of genital and ocular chlamydial infections in Rijeka area, https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=56913
22.
Tićac, Brigita; Pružinec-Popović, Branka; Rukavina, Tomislav; Gregorović-Kesovija, Palmira; Jonjić, Anto
Izolacija uzročnika tuberkuloze u laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Rijeka( Isolation of tuberculotic agent in the laboratory of Public Health Institute Rijeka ), https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=61140
23.
Brnjac, Barbara; Vasiljev Marchesi, Vanja; Rukavina, Tomislav
Microbiological quality of raw cow milk and survival of Acinetobacter baumanii in processed cow milk,https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=578838
24.
Cvitan, Dino; Vasiljev Marchesi, Vanja; Rukavina, Tomislav
The determination of bacterial number and detection of bacteria genus Enterococcus and family Enterobacteriaceae on some surface of the University school, https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=578845
25.
Rukavina, Tomislav, Vasiljev Marchesi, Vanja
Is Point-of-Care Testing a Useful Tool for the Prevention of HIV Infections?,https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=589589
26.
Štimac, Igor; Štifanić, Andrea; Vasiljev Marchesi Vanja; Tomljenović Morana; Rukavina, Tomislav
The survival of different Klebsiella pneumoniae strains in A549 cells, https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=510135
27.
Vasiljev Marchesi, Vanja; Štifanić, Andrea; Gobin, Ivana; Tomljenović, Morana; Rukavina, Tomislav.
The effect of the low amperage direct electric current on various microorganisms, https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=470799
28.
Rukavina, Tomislav
Edukacija iz medicinske mikrobiologije na diplomskom studiju medicine( Education in medical microbiology during medical study ), https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=363818
29.
Vasiljev Marchesi, Vanja; Rukavina, Tomislav
Immunohistochemical changes in spleen during Klebsiella sepsis, https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=372900
30.
Francišković, Ivica; Bastiančić, Luka; Marchesi Vasiljev, Vanja; Rukavina, Tomislav
Lung Klebsiella pneumoniae infection in anti-LPS protected and unprotected mice - Survival, bacterial load and histopathological differences, https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=317103
31.
Rukavina, Tomislav
Imunološki pristup ozbiljnim gramm-negativnim nozokomijalnim infekcijama - Primjer Klebsiella infekcija( Immunologic Approach to Severe Gramm-Negative Nosocomial Infections - The Example of Klebsiella Infections ), https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=201018
32.
Rukavina, Tomislav; Volarević, Nilia; Tićac, Brigita; Gregorović-Kesovija, Palmira
Učestalost izolacija ESBL producirajućih sojeva vrste Enterobacter cloacae iz izvanbolničkih uzoraka urina,https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=169391
33.
Tićac, Brigita; Rukavina, Tomislav; Gregorović-Kesovija, Palmira; Peruč, Dolores
Antimikrobna osjetljivost nazofaringealnih izolata vrste Streptococcus pneumoniae na beta-laktamske antibiotike, https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=169423
34.
Bilajac, Lovorka; Vasiljev Marchesi, Vanja; Miloš, Maja; Juraga, Denis; Rukavina, Tomislav.
Kako osobe starije životne dobi žive danas i što mogu očekivati sutra- Projekt Urban Health Centre Europe(UHCE),https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=845021
35.
Bilajac, Lovorka; Vasiljev Marchesi, Vanja; Rukavina, Tomislav
Zdravo starenje- izazov suvremenog društva (projekt UHCE) ( Healthy Ageing – A Challenge of the Modern Society (UHCE Project) ), https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=760979
36.
Bilajac, Lovorka; Vasiljev Marchesi, Vanja; Rukavina, Tomislav
Inequalities as a consequence of living, https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=765059
37.
Bilajac, Lovorka; Vukić Lušić, Darija; Vasiljev Marchesi, Vanja; Lakošeljac, Danijela; Rukavina Tomislav
Analiza opasnosti i procjena rizika u bazenskom okolišu ( Hazard analysis and risk assessment in the swimming-pool environment ),https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=760980
38.
Bilajac, Lovorka; Rukavina, Tomislav; Vasiljev Marchesi, Vanja; Mastilica, Miroslav; Benkovic, Vanesa; Stavanović, Ranko
Health and health care use in unemployed population of the Republic of Croatia, https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=692818
39.
Tićac, Brigita; Tićac, Robert; Rukavina, Tomislav; Vučković, Darinka; Abram, Maja
Biofilm formation on voice prostheses,https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=730618
40.
Vasiljev Marchesi, Vanja; Bilajac, Lovorka; Stevanović, Ranko; Rukavina, Tomislav
The clean hands school - health promotion, https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=694900
41.
Rukavina, Tomislav; Tićac, Brigita
Type distribution of human papillomaviruses in cervical samples of women with cytological abnormalities from Primorsko-Goranska county, Croatia,https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=763094
42.
Tićac, Brigita; Rukavina, Tomislav; Tićac, Robert
Microbial biofilm on laryngeal voice prosthetic Devices,https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=763091
43.
Rukavina, Tomislav; Sučić, Neven; Klausberger, Lidija; Babić, Valentina; Volarević, Nilia; Tićac, Brigita
Humani papiloma virusi u obriscima vrata maternice žena Primorsko-goranske županije,https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=763287
44.
Tićac, Brigita; Rukavina, Tomislav; Farkaš, Maja; Peruč, Dolores; Gregorović-Kesovija, Palmira
Mikrobiološka dijagnostika Legionella pneumophila infekcija,https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=763277
45.
Rukavina, Tomislav; Pružinec-Popović, Blanka; Tićac, Brigita
Possible application of CPS ID3 medium for the detection and enumeration of Escherichia coli from water samples,https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=763253
46.
Rukavina, Tomislav; Tićac, Brigita; Dorić, Miljenko
Anti-lipopolysaccharide monoclonal antibodies protect against lethal Klebsiella pneumoniae infection in mice,https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=763232

Znanstveni projekti

1. 1.5.2017. - 1.5.2020.
Social Engagement Framework for Addressing the Chronic-disease-challenge, Akronim SEFAC,European Union's Health Programme (2014-2020), HP-PJ-2016; 2017.-2020. - Voditelj; Europska komisija; Ukupan budžet: 11.099.111,92 kn, MEDRI budžet: 980.446,35; 738202
2. 1.9.2016. - 31.8.2018.
Enhancing Resilience Through Teacher Education, Erasmus+, Akronim ENRETE; 2016.-2018. - Suradnik; Europska komisija; Ukupan budžet: 2.219,963 kn, MEDRI budžet: 232,027 kn; Ugovor 2016-1-MT01-KA203-015222
3. 1.7.2015. - 30.6.2016.
"Cjelovit pristup liječenju te socijalnoj i ekonomskoj reintegraciji ovisnika o drogama", Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007-2013, akronim IPA CLOUD (Ugovor o sufinanciranju br. SI-HR-3-1-032); 2015.-2016. - Voditelj projektnog partnera MEDRI; Europska komisija; 855.134,74 kn; SI-HR-3-1-032
4. 15.9.2014. - 14.9.2017.
Europska bioetika na djelu, EuroBioAct,http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=7853&rok=2013-11; 2014.-2017. - Suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; 380.000,00 Kn; 7853
5. - 30.6.2017.
Integrated health and social care pathways, early detection of frailty, management of polypharmacy and prevention of falls for active and healthy ageing in European cities (UHCE 2.0), Health Programme 2008-2013.; 2014.-2017. - Voditelj projektnog partnera MEDRI; Europska komisija; Ukupan budžet: 17.183.049,00, MEDRI BUDŽET:1.864.607,48 kn.; 2013 12 01
6. -
Imunološki aspekti teških Klebsiella infekcija; 2006.-2010. - Voditelj, glavni istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; 420.000 kn; 062-0621273-0951
7. -
Antitipopolisaharidna imunost na Klebsiella infekcije; 2002.-2006. - Voditelj, glavni istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ; 0062050
8. -
European Workplace and Alcohol - EWA, Project N° 20091224 under EU Health Programme 2008-2013; 2011.-2013. - Suradnik; Europska komisija; Ukupan budžet: 3.736176,158 kn; 20091224
9. -
Healthy weight-loss. Project of Zagrebacka County.; 2011.-2014. - Suradnik; Europska komisija; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
2002.-2011.- Vanja Vasiljev Marchesi; Doktorat Mehanizam protulipopolisaharidne imunosti teških Klebsiella infekcije; Biomedicina; 04.02.2011.;
2. -
2015. - Lovorka Bilajac; Doktorat Povezanost socioekonomskih obilježja s korištenjem zdravstvene zaštite u; Biomedicina i zdravstvo; 29.01.2015.;
3. -
2008. - Snježana Babić-Žic; Magisterij Termofilne bakterije u mulju akumulacije Ponikve na otoku Krku; Biomedicina; 27.06.2008.;
4. -
2011. - Milena Kabalin; Doktorat Utjecaj okolišnih čimbenika na pojavnost metaboličkog sindroma autohtonog stanovništva otoka Cresa; Biomedicina i zdravstvo; 17.10.2011.;

Znanstveni skupovi

1. -
18.05.2013. - 1st International Symposium: Health for All?! web: http://hfa.uniri.hr Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka Predsjednik Znanstvenog i Organizacijskog odbora
2. -
29.05.2014.-30.05.2014.- 2nd International Symposium: Health for All?! Healthy Ageing! web: http://hfa.uniri.hr Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka Predsjednik Znanstvenog i Organizacijskog odbora
3. -
27.05.2015.-29.05.2015.- 3rd International Symposium: Health for All?! Evidence Based Healthy Ageing in Europe. web:http://hfa.uniri.hr Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka Predsjednik Znanstvenog i Organizacijskog odbora
4. -
05.05.2016.- 4th International Symposium: Health for All?! Mental Health! web: http://hfa.uniri.hr Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka Predsjednik Znanstvenog i Organizacijskog odbora
5. -
11.05.2017.- Peti međunarodni stručno-znanstveni simpozij: Health for All?! Prvo riječ pa onda lijek. web: http://hfa.uniri.hr Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka Predsjednik Znanstvenog i Organizacijskog odbora

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 29.6.2017. - T. Rukavina, Uvodna riječ: 14. znanstvena tribina: ZNAČAJ TRANSFUZIJSKE MEDICINE U KLINIČKOJ PRAKSI. POVODOM 30. OBLJETNICE OSNUTKA ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU KBC RIJEKA
Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci, voditelj akademik Daniel Rukavina
Rijeka
2. 3.5.2017. - T. Rukavina, Uvodna riječ: 18. simpozij: NOVA DOSTIGNUĆA I IZAZOVI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI KOLOREKTALNOG KARCINOMA
Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci, voditelj akademik Daniel Rukavina
Rijeka
3. 9.3.2017. - T. Rukavina, pozvano predavanje: Rijeka „stari grad“ – Suvremeni demografski izazovi javnog zdravstva, 12. znanstvena tribina: NOVIJA POSTIGNUĆA RIJEČKE MEDICINE I: Predstavljanje znanstvenog doprinosa novoizabranih redovitih čanova AMZH
Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci, voditelj akademik Daniel Rukavina
Rijeka
4. 6.10.2016. - T. Rukavina, član Znanstvenog odbora, Uvodna riječ: 16. simpozij: ISTRAŽIVANJA NA MODELIMA LABORATORIJSKIH ŽIVOTINJA STANJE I PERSPEKTIVE U HRVATSKOJ I NA SVEUČILIŠTU U RIJECI
Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci, voditelj akademik Daniel Rukavina
Rijeka
5. 26.9.2016. - T. Rukavina, Uvodna riječ: 15. simpozij: MAGNETSKA REZONANCIJA: SADAŠNJI DOSEG I POGLED U BUDUĆNOST
Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci, voditelj akademik Daniel Rukavina
Rijeka
6. 28.6.2016. - T. Rukavina, Uvodna riječ: 11. znanstvena tribina: KANABINOIDI U LIJEČENJU NEUROLOŠKIH BOLESTI JESU LI DOISTA DJELOTVORNI? CANNABINOIDS IN THE TREATMENT OF NEUROLOGICAL DISEASES. DO THEY WORK?
Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci, voditelj akademik Daniel Rukavina
Rijeka
7. 21.4.2016. - T. Rukavina, Uvodna riječ: 10. popularno-znanstvena tribina: TVOJ ČUDESNI IMUNOSNI SUSTAV (kako štiti tvoje tijelo). Tribina je održana u povodu 29. travnja - svjetskog imunološkog dana.
Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci, voditelj akademik Daniel Rukavina
Rijeka
8. 14.3.2016. - T. Rukavina, Uvodna riječ: Tribina ''Kako obrazovanje može pomoći u rješavanju nedostatka zdravstvenih djelatnika u Hrvatskoj?''
Dani Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci: Svečana sjednica Fakultetskog vijeća i Tribina
Rijeka
9. 11.2.2016. - T. Rukavina, član Znanstvenog i Organizacijskog odbora, Predsjedavajući: 12. simpozij: TRANSPLANTACIJA U HRVATSKOJ: Sadašnje stanje i pogled u budućnost (Simpozij u povodu obilježavanja 45. godišnjice prve transplantacije bubrega u Hrvatskoj)
Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci, voditelj akademik Daniel Rukavina
Rijeka
10. 16.12.2015. - T. Rukavina, Uvodna riječ: Primarna zdravstvena zaštita –(ne)ispunjena očekivanja, Tribina-60 obljetnica Medicinskog fakulteta, Dani Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
60 obljetnica Medicinskog fakulteta, Dani Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 14.-19.12.2015.
Rijeka
11. 19.11.2015. - T. Rukavina, pozvano predavanje: Pogled na razvoj translacijske medicine na Sveučilištu u Rijeci, SADAŠNJE STANJE I VIZIJA RAZVOJA,11. simpozij: RAZVOJ KLINIČKE MEDICINE I SVEUČILIŠTA U OZRAČJU NOVIH TEHNOLOGIJA
Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci, voditelj akademik Daniel Rukavina
Rijeka
12. 25.9.2015. - T. Rukavina, Uvodna riječ. 10. simpozij: VACCINATION AND IMMUNOTHERAPY IN DEFENSE AGAINST INFECTIOUS DISEASES AND TUMORS
Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci, voditelj akademik Daniel Rukavina
Rijeka
13. 29.6.2015. - T. Rukavina. član Organizacijskog odbora; Uvodna riječ: 9. simpozij: Progress towards personalized cancer therapeutics
Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci, voditelj akademik Daniel Rukavina
Rijeka
14. 21.5.2015. - T. Rukavina. Uvodna riječ. 6. tribina: Dentalna medicina – Povijesni osvrt i aktualne teme
Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci, voditelj akademik Daniel Rukavina
Rijeka
15. 9.4.2015. - T. Rukavina, Uvodna riječ. 7. simpozij: „Transplantacija bubrega u Rijeci“ (Povijesni osvrt i sadašnje stanje)
Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci, voditelj akademik Daniel Rukavina
Rijeka
16. 12.3.2015. - T. Rukavina, Uvodna riječ. 6. simpozij: „Razvojna biologija trombocita, trombocitopenije i mijeloproliferativne bolesti“
Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci, voditelj akademik Daniel Rukavina
Rijeka
17. 27.11.2014. - T. Rukavina: Predstavljanje knjige "Debljina - javnozdravstveni problem i medicinski izazov". 5th scientific meeting: Obesity - Public Health problem and medical challenge (Book presentation)
Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci, voditelj akademik Daniel Rukavina
Rijeka
18. 19.9.2014. - T. Rukavina, pozvano predavanje: Epidemiologija virusa Ebola. 2. tribina: Epidemija ebole. Izazov za suvremenu medicinu Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci, voditelj akademik Daniel Rukavina
Rijeka
19. 24.6.2014. - T. Rukavina: Uvodno slovo. 1. tribina: Reminiscencije na Rijeku, znanost i medicinu: susret s Enrichom Mihichem i Giorgiom Lenzem (Reminiscences on Rijeka, Science and Medicine: A meeting with Enrico Mihich and Giorgio Lenaz)
Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci, voditelj akademik Daniel Rukavina
Rijeka

Intervjui

1. 7.6.2017. - Rijeka bez vrhunske medicine? Struka šokirana najavom ministra Nakića o novoj centralizaciji zdravstva
Novilist.hr
http://www.novilist.hr/Zivot-i-stil/Zdravlje-ljepota/Zdravlje/Rijeka-bez-vrhunske-medicine-Struka-sokirana-najavom-ministra-Nakica-o-novoj-centralizaciji-zdravstva
2. 6.6.2017. - Održan 1. studentski kongres okolišnog zdravlja
kigo.hr
http://www.kigo.hr/odrzan-1-studentski-kongres-okolisnog-zdravlja/
3. 3.5.2017. - Zavod za digestivnu kirurgiju postao Centar izvrsnosti za kolorektalnu kirurgiju
teklić.hr
http://www.teklic.hr/sve/page/9/
4. 8.3.2017. - Uručena sredstva prikupljena na 4. Donatorskoj aukciji slika
teklić.hr
http://www.teklic.hr/aktualno/aktualno-hrvatska/urucena-sredstva-prikupljena-na-4-donatorskoj-aukciji-slika/
5. 8.3.2017. - Za unaprjeđenje socijalne skrbi i razvoj znanosti u Rijeci 107 tisuća kuna
Radiorijeka.hr
http://radio.hrt.hr/radio-rijeka/clanak/za-unaprjeenje-socijalne-skrbi-i-razvoj-znanosti-u-rijeci-107-tisuca-kuna/140270/
6. 18.12.2016. - Internacionalizacija Medicinskog faksa: Studij medicine na engleskom jeziku od akademske 2017/18.
Novilist.hr
http://www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Internacionalizacija-Medicinskog-faksa-Studij-medicine-na-engleskom-jeziku-od-akademske-2017-18.
7. 16.12.2016. - U sklopu obilježavanja dana Medicinskog fakulteta predstavljen Studij medicine na engleskom jeziku
teklić.hr
http://www.teklic.hr/lifestyle/event/u-sklopu-obiljezavanja-dana-medicinskog-fakulteta-predstavljen-studij-medicine-na-engleskom-jeziku/
8. 13.12.2016. - Svečanom sjednicom Fakultetskog vijeća obilježena 61. obljetnica Medicinskog fakulteta u Rijeci
mojarijeka.hr
http://www.mojarijeka.hr/vijesti/svecanom-sjednicom-fakultetskog-vijeca-obiljezena-61-obljetnica-medicinskog-fakulteta-u-rijeci/
9. 17.11.2016. - (FOTO) „MI MOŽEMO. JA MOGU.“ Na Medicinskom fakultetu u Rijeci predstavljena nacionalna javnozdravstvena kampanja “Reci rukama“
Rjecanin. in
http://rijecanin.rtl.hr/foto-mi-mozemo-ja-mogu-na-medicinskom-fakultetu-u-rijeci-predstavljena-nacionalna-javnozdravstvena-kampanja-reci-rukama/
10. 18.10.2016. - Svjetski dan hospicija i palijativne njege
klub-nada-rijeka.hr
http://www.klub-nada-rijeka.hr/prevencija-i-rano-otkrivanje/svjetski-dan-hospicija-i-palijativne-njege/
11. 30.9.2016. - Održano prvo predavanje za studente 1. godine studija Medicine na Medicinskom fakultetu u Rijeci-ak. 2016./2017. god.
teklić.hr
http://www.teklic.hr/lifestyle/event/odrzano-prvo-predavanje-za-studente-1-godine-medicinskog-fakulteta/
12. 30.9.2016. - Krenula predavanja brucošima Medicinskog fakulteta u Rijeci
Fiuman.hr
http://www.fiuman.hr/krenula-predavanja-brucosima-medicinskog-fakulteta-u-rijeci/
13. 12.5.2016. - Nov način učenja na Medicinskom fakultetu
xica-studentski portal
http://x-ica.com/nov-nacin-ucenja-na-medicinskom-fakultetu/
14. 12.5.2016. - Nov način učenja anatomije – Predstavljanje AnatoMRI na Medicinskom fakultetu u Rijeci
Jadranski.hr
https://jadranski.hr/2016/05/12/nov-nacin-ucenja-anatomije-predstavljanje-anatomri-na-medicinskom-fakultetu-u-rijeci/
15. 6.5.2016. - “Zdravlje svima?! Mentalno zdravlje!”- svečano otvorenje simpozija
teklić.hr
http://www.teklic.hr/izdvojeno/zdravlje-svima-mentalno-zdravlje/
16. 1.5.2016. - Rezultati projekta "Cjelovit pristup liječenju te socijalnoj i ekonomskoj reintegraciji ovisnika o drogama"-CLOUD"
- internetske stranice Ureda za droge Vlade Republike Hrvatske
https://drogeiovisnosti.gov.hr/ovisnosti-i-vezane-teme/droge-i-ovisnost/ustan
17. 27.4.2016. - "Stručni skup: Izgradnja cjelovitog pristupa prevenciji, liječenju i resocijalizaciji ovisnika (www.jadranski.hr)
RI TV DNEVNIK
https://www.youtube.com/watch?v=qceCwvLBlKy
18. 21.4.2016. - Počeli „Dani otvorenih vrata Medicinskog fakulteta“ u sklopu Festivala znanosti
rijeka.klik.hr
http://www.rijeka-klik.hr/poceli-dani-otvorenih-vrata-medicinskog-fakulteta-u-sklopu-festivala-znanosti/
19. 20.4.2016. - Počeli ‘Dani otvorenih vrata Medicinskog fakulteta’ u sklopu Festivala znanosti
Teklić.hr
http://www.teklic.hr/aktualno/aktualno-hrvatska/poceli-dani-otvorenih-vrata-medicinskog-fakulteta-u-sklopu-festivala-znanosti/
20. 8.4.2016. - Počela “Šesta nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda. Novi horizonti”
Jadranski.hr
https://jadranski.hr/2016/04/08/pocela-sesta-nacionalna-konferencija-o-sigurnosti-i-kakvoci-pcelinjih-proizvoda-novi-horizonti/
21. 3.4.2016. - Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci svečano otvoren 1. kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem
Jadranski.hr
https://jadranski.hr/2016/04/03/na-medicinskom-fakultetu-u-rijeci-svecano-otvoren-1-kongres-hitne-medicine-s-medunarodnim-sudjelovanjem/
22. 9.2.2016. - Najsuvremeniji endomikroskopski uređaj u KBC Rijeka
Teklić.hr
http://www.teklic.hr/aktualno/aktualno-hrvatska/najsuvremeniji-endomikroskopski-uredaj-u-kbc-rijeka/
23. 21.12.2015. - Kapi života: darivanje slike Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka
Teklić.hr
http://www.teklic.hr/aktualno/kapi-zivota-darivanje-slike-klinickom-zavodu-za-transfuzijsku-medicinu-kbc-a-rijeka/
24. 20.12.2015. - 60 godina Medicinskog fakulteta:Osnovali su Fakultet zdravstvenih studija, Centar za proteomiku, arhivirali 650 doktorskih radnji, planiraju još centara izvrsnosti te nastavu na engleskom jeziku.
Radio.rijeka
http://radio.hrt.hr/radio-rijeka/ep/60-godina-medicinskog-fakulteta/140619/
25. 17.12.2015. - Na Medicinskom fakultetu Rijeka obilježavanjem 25. obljetnice Studija sanitarnog inženjerstva nastavljen program Dana fakulteta
Teklić.hr
http://www.teklic.hr/aktualno/na-medicinskom-fakultetu-rijeka-obiljezavanjem-25-obljetnice-studija-sanitarnog-inzenjerstva-nastavljen-program-dana-fakulteta/
26. 16.12.2015. - 60 GODINA MEDICINSKOG FAKULTETA Svečano promovirano 180 studenata
Rjecanin.in
http://rijecanin.rtl.hr/60-godina-medicinskog-fakulteta-svecano-promovirano-180-studenata/
27. 15.12.2015. - Promovirana monografija Medicinskog fakulteta u Rijeci
fiuman.hr
http://www.fiuman.hr/promovirana-monografija-medicinskog-fakulteta-u-rijeci/
28. 15.12.2015. - Riječki Medicinski fakultet prema institutu sveučilišne bolnice
Radio.rijeka
http://radio.hrt.hr/radio-rijeka/clanak/rijecki-medicinski-fakultet-prema-institutu-sveucilisne-bolnice/108216/
29. 10.12.2015. - 60 godina osnutka i rada Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
teklić.hr
http://www.teklic.hr/aktualno/aktualno-hrvatska/60-godina-osnutka-i-rada-medicinskog-fakulteta-sveucilista-u-rijeci/
30. 2.11.2015. - Od iduće akademske godine na Medicinskom fakultetu nastava na engleskom jeziku
novi list
http://www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Tomislav-Rukavina-Od-iduce-akademske-godine-na-Medicinskom-fakultetu-nastava-na-engleskom-jeziku
31. 27.10.2015. - " Inovativna metoda: Rijeka uskoro uvodi kontrolu otpadnih voda na opojne droge"
RI TV DNEVNIK
https://www.youtube.com/watch?v=R0c72_eLzSE
32. 26.11.2014. - Dani otvorenih vrata HAZU-a: Znanost i umjetnost u zajedništvu
Novilist.hr
http://www.novilist.hr/Kultura/Ostalo/Dani-otvorenih-vrata-HAZU-a-Znanost-i-umjetnost-u-zajednistvu
33. 5.11.2014. - Antibiotici ujedinili Europu
radio Rijeka
http://radio.hrt.hr/radio-rijeka/clanak/antibiotici-ujedinili-europu/74309/
34. 9.4.2014. - Dekan Medicinskog fakulteta u Rijeci od 1. listopada Tomislav Rukavina
Novilist.hr
http://www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Dekan-Medicinskog-fakulteta-u-Rijeci-od-1.-listopada-Tomislav-Rukavina
35. 1.12.2012. - SVEČANO OTVOREN SPECIJALISTIČKI STUDIJ "ZDRAVSTVENI TURIZAM"
Opatija.hr
http://www.opatija.hr/hr/vijesti/novosti/svecano-otvoren-specijalisticki-studij-zdravstveni-turizam,773.html

Novinski članci

1. 30.5.2014. - ''Zdravo starenje imperativ suvremenih društava'', Novi list, 30. 5. 2014.
Novi list
Rijeka
2. - http://www.uniri.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=4110%3Azdravo-starenje-imperativ-suvremenih-drutava-novi-list-30-5-2014&catid=54%3Amediji-o-sveuilitu&Itemid=154&lang=hr
UNIRI web stranice
Rijeka
3. - Na Medicinskom fakultetu u Rijeci predstavljen međunarodnih projekt CLOUD: U Rijeci uskoro kontrola otpadnih voda na opojne droge" , Novi list 27. i 28. 10. 2015.
Novi list
Rijeka
4. - " Inovativna metoda: Rijeka uskoro uvodi kontrolu otpadnih voda na opojne droge", Novi list, 02.11.2015.
Novi lsit
Rijeka
5. - "Istraživanje o potrošnji droge za vrijeme blagdana i karnevala", Novi list, 04. 03. 2016.
Novi list
Rijeka
6. - Stambena zajednica za liječene ovisnike otvara se u Fužinama", Novi list, 28.4.2016.
Novi list
Rijeka

Uredništvo

1. - - Urednik intranet portala Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (MEDRI)
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - Prodekan za poslovne odnose
2001.-2003. - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. - - Prodekan za poslovne odnose
2011.-2013. - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3. - - Dekan
2014.-2017. - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
4. - - Dekan - reizbor
2017.-2020. - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5. - - Član
2014.-2020. - Senat Sveučilišta u Rijeci

Rukovođenje u lokalnoj upravi

1. - - Pomoćnik ravnatelja
2003.-2010. - Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka